IEF 19526

Opheffing beslag op woord- en beeldmerken voor wodka

Rechtbank Den Haag 27 okt 2020, IEF 19526; ECLI:NL:RBDHA:2020:10708 (FKP tegen HVY en Russische Federatie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opheffing-beslag-op-woord-en-beeldmerken-voor-wodka

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 oktober 2020, IEF 19526; ECLI:NL:RBDHA:2020:10708 (FKP tegen HVY en Russische Federatie) Kort geding. Opheffing van het executoriaal beslag dat de aandeelhouders van Yukos ter uitwinning van arbitrale veroordelingen tegen de Russische Federatie hebben gelegd op woord- en beeldmerken voor wodka (MOSKOVSKAYA, STOLICHNAYA, NA ZDOROVYE, SOVETSKOE, ZUBROVKA RUSSIAN VODKA, CNH, KUBANSKAYA RUSSIAN VODKA, OKHOTNICHY A en SOVIET). Het onrechtmatige beslag is niet gelegd op voor verhaal vatbaar vermogen van de Russische Federatie.

IEF 19527

Inbreuk op merk en handelsnaam Yource onvoldoende gebleken

Rechtbank Midden-Nederland 15 okt 2020, IEF 19527; ECLI:NL:RBMNE:2020:4397 (Yource tegen Fintrex), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-merk-en-handelsnaam-yource-onvoldoende-gebleken

Rechtbank Midden-Nederland 15 oktober 2020, IEF 19527; ECLI:NL:RBMNE:2020:4397 (Yource tegen Fintrex)  Kort geding. Eiser Yource, voorheen genaamd Green Claim, legt zich toe op het indienen van claims bij vliegtuigmaatschappijen. Medio 2017 heeft Yource besloten om haar handelsnaam ‘Green Claim’ te wijzigen in ‘Yource’. Verweerder Fintrex houdt zich bezig met het leveren van klantcontactoplossingen aan organisaties. December 2018 heeft Fintrex Group het Benelux woordmerk ‘YOURCE’ geregistreerd. Medio 2019 heeft Fintrex besloten haar diensten te leveren onder de naam YOURCE. Hoewel beide merken visueel en auditief overeenstemmen, komt Yource toch geen beroep toe op artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. In dit kort geding kan niet worden geoordeeld dat bij Yource en Fintrex sprake is van dezelfde of gelijksoortige waren of diensten, als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Het enkele feit dat beide merken ingeschreven staan voor Klasse 35 maakt dit niet anders.

IEF 19525

Jas maakt inbreuk op positiemerk van kledingbedrijf VF

Belgische gerechten 14 okt 2020, IEF 19525; (VF International tegen Carrefour Belgium), http://www.ie-forum.nl/artikelen/jas-maakt-inbreuk-op-positiemerk-van-kledingbedrijf-vf

Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel 14 oktober 2020, IEF 19525, IEFbe 3139; A/20/00893; A/20/01109 (VF International tegen Carrefour Belgium) In deze zaak wordt geoordeeld dat de verdeling van de hierboven rechts afgebeelde jas, verdeeld door Carrefour en Kano, inbreuk maakt op het hierboven links afgebeelde positiemerk van kledingbedrijf VF. Het positiemerk van VF heeft een groot onderscheidend vermogen en het teken aangebracht op de jassen verdeeld door Carrefour kan aanleiding geven tot verwarring.

Een vertaling en samenvatting van de belangrijkste overwegingen uit het Franstalige vonnis:

IEF 19524

Nationaal Reclamerechtcongres op 10 december 2020

In het licht van de huidige ontwikkelingen is het nog niet duidelijk in welke vorm, maar het Nationaal Reclamerechtcongres 2020 op donderdag 10 december gaat door! Op locatie waar mogelijk, waar nodig zorgen we voor een passend alternatief*.

Daar zijn we blij om, want Ebba Hoogenraad en Willem Leppink hebben opnieuw een boeiend programma opgesteld, met experts uit het bedrijfsleven, advocatuur, toezichthouders en de Stichting Reclame Code.

Het programma
Ook dit jaar is er volop inspiratie voor een afwisselende en volle agenda. Zo passeren vrijheid van meningsuiting, e-commerce en muziek in reclame de revue, met een scala aan actualiteiten. Natuurlijk ontbreekt het jaarlijkse overzicht van hits and misses in de rechtspraak niet, evenals een terugblik op het beleid en de handhaving door de ACM.

De sprekers
De onnavolgbare Christiaan Alberdingk Thijm (bureau Brandeis), Bernadette van Buchem (KSA), Otto van der Harst (SRC), Anne-Jel Hoelen (ACM), Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak), Bjorn Schipper (Schipper Legal), en een verrassingsspreker om af te sluiten. Willem Leppink zorgt als dagvoorzitter en moderator voor de rode draad in het programma.

IEF 19523

Onrechtmatige uitlatingen over thuiszorginstelling

4 okt 2017, IEF 19523; ECLI:NL:RBNHO:2017:11722 (Ambachtzorg tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatige-uitlatingen-over-thuiszorginstelling

Rechtbank Noord-Holland 4 oktober 2017, IEF 19523, IT 3286; ECLI:NL:RBNHO:2017:11722 (Ambachtzorg tegen gedaagden) Onrechtmatige uitlatingen. Ambachtzorg, een kleine thuiszorginstelling, had bij de voorzieningenrechter een kort geding aanhangig gemaakt tegen gedaagden omdat gedaagden stelselmatig en publiekelijk onjuiste, negatieve, smadelijke en lasterlijke informatie zouden hebben gepubliceerd over Ambachtzorg. Omdat de uitlatingen dateerden vlak na het overlijden van de vader van gedaagden, werden de uitingen niet als onrechtmatig beschouwd. Na het vonnis van de voorzieningenrechter hebben gedaagden wederom meerdere uitlatingen gedaan over Ambachtzorg. Daarin suggereerden gedaagden onder meer dat Ambachtzorg een streng verpleegregime heeft tegen de wil van de vader en zich schuldig zou maken aan dwangverpleging en ouderenmishandeling. Geoordeeld wordt dat gedaagden zich meermalen op onrechtmatige wijze hebben uitgelaten over Ambachtzorg. Het is voldoende aannemelijk geworden dat gedaagden hiermee de eer en goede naam van Ambachtzorg hebben aangetast. Gedaagden moeten de onrechtmatige uitlatingen op internet over Ambachtzorg staken, op straffe van een dwangsom.

IEF 19522

Toch (normaal) onderscheidend vermogen en verwarringsgevaar WOW

Hof Den Haag 20 okt 2020, IEF 19522; (Stichting WOW tegen WOW Lijnbaan en Saladdin Restaurant), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toch-normaal-onderscheidend-vermogen-en-verwarringsgevaar-wow

Hof Den Haag 20 oktober 2020, IEF 19522, IEFbe 3137; C/10/575752/KG ZA 19-540 (Stichting WOW tegen WOW Lijnbaan en Saladdin Restaurant) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Vervolg op [IEF 18611]. In eerste aanleg zijn de vorderingen van Stichting WOW afgewezen. Anders dan Saladdin heeft aangevoerd en door de voorzieningenrechter is aangenomen, beschikt het woordmerk van Stichting WOW over een (normaal) onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor Stichting WOW dat heeft ingeschreven. Gelet op het onderscheidend vermogen van het WOW-woordmerk, de hoge mate van overeenstemming, de soortgelijkheid van de waren en diensten en het normale tot lage aandachtsniveau van het relevante publiek, is er sprake van reëel gevaar voor directe of indirecte verwarring. Saladdin heeft met het gebruik van het teken WOW inbreuk gemaakt op de merkrechten en handelsnaamrechten van Stichting WOW. Het bestreden vonnis wordt vernietigd. Saladdin wordt bevolen om iedere inbreuk op het Benelux-woordmerk WOW van de Stichting te staken, ieder gebruik van strijdige handelsnamen te staken en de handelsnamen ‘Wow Lijnbaan B.V.’ en ‘WOW Burgers & Chicken’ uit te laten schrijven uit het handelsregister.

IEF 19521

Noot Hugenholtz onder Funke Medien, Spiegel Online en Pelham

Gecombineerde noot van prof. mr. P.B. Hugenholtz bij de drie arresten Funke Medien [IEF 18623], Spiegel Online [IEF 18644] en Pelham [IEF 18613] van het HvJ EU, onlangs verschenen in NJ.

Het conflict tussen auteursrecht en uitingsvrijheid is bijna zo oud als het auteursrecht zelf. Terwijl de Auteurswet de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst uitsluitende rechten van verveelvoudiging en openbaarmaking belooft “behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld”, waarborgt art. 10 EVRM het grondrecht om in vrijheid “inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken”. Dit conflict wordt door het auteursrechtelijke systeem op verschillende manieren geïnternaliseerd: niet alleen door het algemene beginsel dat het auteursrecht zich niet uitstrekt tot (abstracte) ideeën, theorieën en feiten (HR 28 juni 1946, IEF12190, NJ 1946/712 (Van Gelder/Van Rijn)), maar ook door een uitgebreide catalogus van wettelijke beperkingen (Hoofdstuk I, para. 6 van de Auteurswet). Zo voorziet de wet onder meer in diverse excepties ten gunste van de  nieuwsmedia; ook het citeren en parodiëren zijn binnen zekere grenzen toegestaan.
Lees verder.

IEF 19518

Angad-Gaur: zzp’ers blijven het politieke kind van de rekening

Het is opmerkelijk om te zien hoezeer zelfstandigen door het kabinet (en een grote meerderheid van politici) als een probleemgroep worden beschouwd. Terecht, in de zin dat de grote en almaar groeiende groep (schijn)zzp’ers om een nieuwe aanpak vraagt. Maar dat kan niet een aanpak zijn waarbij (schijn)zelfstandigen minder rechten hebben dan werknemers en tegelijkertijd hun kleine ‘fiscale voordelen’ moeten inleveren.
Lees verder.

Dit artikel is geschreven door Erwin Angad-Gaur en verscheen eerder in Muziekwereld 3-2020.

IEF 19519

Vacature: legal counsel bij Sena

Muziekrechtenorganisatie Sena is op zoek naar een Legal Counsel (5 dagen / 37,5 uur per week).

Als Legal Counsel ben jij onze in-house expert als het om juridische zaken gaat. Jij hebt een brede adviesrol voor de interne organisatie en adviseert hen over marktkansen, facturatie- en repartitievraagstukken. Daarnaast ben je onze juridische liaison met diverse organisaties waaronder branchevereniging VOI©E, collectieve beheersorganisaties in het buitenland en brancheorganisaties zoals SCAPR en Aepo Artis. Je participeert actief in diverse juridische werkgroepen.

In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de Algemeen Directeur en vorm je samen met de General Counsel het juridische team van Sena. Lees verder.

IEF 19488

Alv en webinar Vereniging voor Auteursrecht op 30 oktober

Op vrijdag 30 oktober houdt de Vereniging voor Auteursrecht haar algemene ledenvergadering met aansluitend een studiemiddag. De vergadering zal - met inachtneming van de huidige stand van zaken m.b.t. Covid-19 en anders dan eerder aangekondigd - uitsluitend online plaatsvinden. Voor online deelneming aan het webinar is registratie vooraf verplicht.
 
Leden en studenten
Leden van de Vereniging voor Auteursrecht en studenten kunnen zich aanmelden via deze link.
 
Niet-leden
Niet-leden kunnen zich aanmelden na betaling van € 50,- voor deelname via deze link. Na betaling kunt u zich aanmelden voor het webinar.
 
De ledenvergadering zal om 13.30 uur beginnen en daarin staan onder meer de bestuursverkiezingen en de behandeling van financiële stukken op de agenda. Het wetenschappelijke gedeelte begint om 14.00 uur en zal als thema hebben:

Hot topics m.b.t. de implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (richtlijn 2019/790 / kamerstuk 35 454)
 
Het programma is als volgt:

IEF 19477

Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op 18 november

Binnenkort is het weer tijd voor de halfjaarlijkse Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht, met Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen! Schuif aan tijdens de lunch en in korte tijd bent u weer helemaal bij!

Voorbeelden van te behandelen uitspraken:
Merkenrecht
•    Bundesgerichthof 23 juli 2020, IEF 19342, IEFbe 3111; 093/2020 (Ritter Sport tegen Milka)
•    HvJ EU 18 juni 2020, IEF 19284, IEFbe 3089; ECLI:EU:C:2020:489 (Primart tegen EUIPO)
•    BenGH 15 juni 2020, IEF 19264, IEF 3087; C 2019/5/6 (SPORTS DIRECT)

Modellenrecht
•    Gerecht EU 10 jun 2020, IEF 19270; ECLI:EU:T:2020:255 (L. Oliva Torras tegen EUIPO en Mecánica del Frío); nietigheid Gemeenschapsmodel koppelingen
•    Rb. Den Haag 3 jun 2020, IEF 19250; ECLI:NL:RBDHA:2020:4863 (Casa Vigar tegen Edco); inbreuk en nietigheid Gemeenschapsmodel afwasborstel
•    Vzr. Rb. Den Haag 19 jun 2020, IEF 19283; (KPN tegen T-Mobile); misleidende reclame

Auteursrecht
•    HvJ EU 9 juli 2020 C-264/19 (Constantin Film Verleih / Youtube)
•    Hof Den Haag 14 juli 2020 IEF 19323 (Eames DWS stoel)
•    Hof Den Haag 1 september 2020 IEF 19417 (Tribu stoel)

Accreditatie: 3 opleidingspunten (PO en BMM)
Wanneer? Woensdag 18 november, van 12:30 – 16:15 uur
Kijk op de website voor meer informatie.

IEF 19516

Vervallenverklaring wegens geen normaal gebruik

Rechtbank Den Haag 14 okt 2020, IEF 19516; ECLI:NL:RBDHA:2020:10161 (Pharma tegen Glenwood), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vervallenverklaring-wegens-geen-normaal-gebruik

Rechtbank Den Haag 14 oktober 2020, IEF 19516, LS&R 1872, IEFbe 3136; ECLI:NL:RBDHA:2020:10161 (Pharma tegen Glenwood) Merkenrecht. Normaal gebruik. Pharma en Glenwood brengen beide specialistische farmaceutische producten op de markt. Glenwood is houdster van het internationale woordmerk DESEO (hierna: ‘het Glenwood-merk’) en gebruikt dit merk voor libido-verhogende capsules. Glenwood heeft het Duitse merk verkocht aan Pharma. Vervolgens is Pharma onder het teken DESEO een homeopathische vloeistof op de Duitse markt gaan brengen en heeft Pharma via een spoedinschrijving het Beneluxwoordmerk DESEO ingeschreven. Pharma vordert vervallenverklaring van het Benelux-deel van het Glenwood-merk op grond van artikel 2.27 lid 2 en artikel 2.23bis BVIE. Pharma stelt dat Glenwood binnen het territoir van de Benelux gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik heeft gemaakt van het Glenwood-merk voor de waren waarvoor dit merk is ingeschreven.

IEF 19517

Bas Kist: kordaat achter het mondkapje

'Bierbrouwer Grolsch en supermarkt Lidl hebben hun strijd over de merken Kornuit en Kordaat gestaakt. De zaak is geschikt. In 2019 oordeelde de rechtbank in Den Haag nog dat het publiek de biermerken niet zou verwarren [IEF 18268]. Grolsch ging in beroep, maar dat is nu van de baan. Fijn voor beide partijen, maar jammer voor al die weddenschappen die wij op kantoor afsloten,' schrijft Bas Kist op Adformatie.
Lees verder.

IEF 19514

Slaafse nabootsing waterzuiveringssysteem

Rechtbank Rotterdam 30 sep 2020, IEF 19514; ECLI:NL:RBROT:2020:9040 (iClean tegen gedaagde en TGS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/slaafse-nabootsing-waterzuiveringssysteem

Vzr. Rechtbank Rotterdam 30 september 2020, IEF 19514; ECLI:NL:RBROT:2020:9040 (iClean tegen gedaagde en TGS) Kort geding. Slaafse nabootsing. iClean houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling van biologische waterzuiveringssystemen voor carwashes. Gedaagde is een voormalig werknemer van iClean. Sinds 1 april 2019 is hij in dienst van TGS. TGS houdt zich bezig met de bouw van carwashinstallaties. Een van de door iClean verkochte waterzuiveringssystemen is het Bionic-systeem. Gedaagde was bij de ontwikkeling van het systeem nauw betrokken. Nadat gedaagde bij TGS in dienst is getreden, heeft TGS een nieuw waterrecyclesysteem ontwikkeld, met de naam ‘CleanWater’. iClean stelt zich primair op het standpunt dat de CleanWater een slaafse nabootsing is van de Bionic. Het verbod op slaafse nabootsing wordt (voorwaardelijk) opgelegd. Tot uitgangspunt wordt genomen dat de Bionic door de 8-vorm aanzienlijk verschilt van haar Umfeld. Niet valt uit te sluiten dat de vormgeving van de CleanWater verwarring veroorzaakt bij het betreffende publiek. Daarnaast moet gedaagde zich tot 1 april 2021 onthouden van werkzaamheden op het gebied van carwash en waterzuiveringssystemen.

IEF 19515

Uitspraak EUIPO moet worden afgewacht

Rechtbank Den Haag 21 okt 2020, IEF 19515; (Ledar tegen Ikea), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitspraak-euipo-moet-worden-afgewacht

Rechtbank Den Haag 21 oktober 2020, IEF 19515, IEFbe 3135; C/09/586364 / HA ZA 20-33 (Ledar tegen Ikea) Merkenrecht. Vonnis in incident. Het Duitse bedrijf Ledar verhandelt op het gebied van verlichting diverse producten onder de merken LEDARC en LEDAR. Ikea c.s. verkoopt (led)lampen met gebruikmaking van het teken LEDARE. Ledar vordert – samengevat – een verklaring voor recht dat Ikea c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Ledar en een verbod tot iedere (verdere) inbreuk. Ikea heeft bij het EUIPO verval van het LEDARC-merk en de nietigheid van het LEDARC-merk en het LEDAR-merk ingeroepen. Ikea c.s. vordert bij wijze van incident om de procedures op grond van artikel 128 lid 4 jo. 132 lid 1 UMVo te schorsen, wegens de aanhangige procedures bij het EUIPO. De procedure in de hoofdzaak wordt geschorst, totdat het EUIPO definitief uitspraak heeft gedaan aangaande de geldigheid van de merken.

IEF 19513

KRO-NCRV mag documentaire ‘Nederland Fraudeland’ niet uitzenden

Rechtbank Den Haag 9 okt 2020, IEF 19513; ECLI:NL:RBDHA:2020:10395 (Nederland Fraudeland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kro-ncrv-mag-documentaire-nederland-fraudeland-niet-uitzenden

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 oktober 2020, IEF 19513; ECLI:NL:RBDHA:2020:10395 (Nederland Fraudeland) Mediarecht. Kort geding. Uitwerking van een verkort vonnis waarin Selfmade Films en KRO-NCRV is verboden om, kort gezegd, de documentaire ‘Nederland Fraudeland’ uit te zenden. Het betreft een filmdocumentaire over het werk van de FIOD, waarbij de documentairemakers het opsporingsonderzoek naar fraude door sushiketen Sumo van dichtbij hebben gevolgd. De documentairemakers hebben daarbij ongeclausuleerd inzage gekregen in alle opsporingsgegevens. Die verstrekkingen hadden geen wettelijke grondslag en hiermee is een inbreuk gemaakt op het recht van de verdachten op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Hun belang bij bescherming van hun persoonlijke levenssfeer weegt naar voorlopig oordeel in dit geval zwaarder dan het recht van de documentairemakers op vrijheid van expressie en persvrijheid. Selfmade Films en KRO-NCRV worden verboden om enige opname met betrekking tot de strafzaak uit te zenden op straffe van een dwangsom van € 100.000,-.

IEF 19512

Levering tweedehands laptop met illegale software

Hof 's-Hertogenbosch 6 okt 2020, IEF 19512; ECLI:NL:GHSHE:2020:3075 (Illegale software), http://www.ie-forum.nl/artikelen/levering-tweedehands-laptop-met-illegale-software

Hof ’s-Hertogenbosch 6 oktober 2020, IEF 19512, IT 3283; ECLI:NL:GHSHE:2020:3075 (Illegale software) Conformiteit. Tussenarrest. Geïntimeerde heeft appellant gevraagd om aan hem een tweedehands laptop te leveren met een bepaald softwareprogramma. Appellant heeft de laptop met het softwareprogramma geleverd. Op enig moment ontvangt geïntimeerde de mededeling van de advocaat van het softwarebedrijf dat hij niet de benodigde licentie heeft en daarmee inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van het softwarebedrijf. Volgens geïntimeerde is appellant tekortgeschoten in de nakoming de verbintenis uit de overeenkomst om een laptop te leveren met een legale versie van het softwareprogramma, met schade tot gevolg. In het bestreden vonnis heeft de kantonrechter de vorderingen van geïntimeerde grotendeels toegewezen. Appellant gaat in hoger beroep. Als de levering van een legale versie van het softwareprogramma niet is overeengekomen, komt het gebruik van de illegale versie van het softwareprogramma voor risico van geïntimeerde zelf. Er is namelijk geen goede reden om aan te nemen dat geïntimeerde redelijkerwijs mocht verwachten dat het een legale versie van een dergelijk kostbaar programma betrof, als dat niet was overeengekomen. Geïntimeerde wordt toegelaten tot het leveren van bewijs. Elke verdere beslissing wordt aangehouden.

IEF 19511

Geen handelsnaaminbreuk advocatenkantoor

Rechtbank Den Haag 20 okt 2020, IEF 19511; (Vangoud Advocaten tegen Goud Advocaten), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-handelsnaaminbreuk-advocatenkantoor

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 oktober 2020, IEF 19511; C/09/597166 / KG ZA 20-730 (Vangoud Advocaten tegen Goud Advocaten) Handelsnaamrecht. Kort geding. Vangoud Advocaten is in 2011 opgericht en in Arnhem gevestigd. Het advocatenkantoor is gespecialiseerd in het vastgoed en de overheid. B drijft sinds 2020 de handelsnaam ‘Goud Advocaten’ en voert in Gorinchem een voornamelijk lokale praktijk. Het advocatenkantoor van B is gespecialiseerd in het contractenrecht, arbeidsrecht, familierecht en ondernemingsrecht. Vangoud Advocaten heeft B gesommeerd het gebruik van de handelsnaam Goud Advocaten te staken en gestaakt te houden. B heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven. Voorshands oordelend is geen sprake van een handelsnaaminbreuk. De kans op verwarring is, gelet op de verschillen tussen de handelsnamen, de zwakke bescherming die het overeenstemmende woord ‘goud’ kan worden toegekend, de verschillen in praktijkgebieden en de afstand tussen de plaatsen van vestiging, verwaarloosbaar te achten. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 19510

Reinier Wijnstra benoemd in Bureau van UNION-IP

UNION-IP (Union of European Practitioners in Intellectual Property) is een vereniging voor professionals uit het hele gebied van het IE-recht. Ze bestaat reeds sinds 1961 en onderscheidt zich van andere verenigingen doordat ze uitsluitend IP-professionals verenigt die werkzaam zijn in Europa. Op een bijeenkomst eerder dit jaar koos het Executive Committee Reinier Wijnstra als vice-president. Hiermee is de Nederlandse groep weer vertegenwoordigd op het hoogste niveau.

Ga voor meer informatie naar www.union-ip.org.