IEF 20115

Gerecht EU: Nomad is een geldig merk

Gerecht EU (voorheen GvEA) 30 jun 2021, IEF 20115; ECLI:EU:T:2021:397 (MCM tegen The Nomad Company), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-nomad-is-een-geldig-merk

Gerecht EU 30 juni 2021, IEF 20115, IEFbe 3257; ECLI:EU:T:2021:397 (MCM tegen The Nomad Company) Nomad is een Nederlands outdoor merk en merkhouder van onder andere het woordmerk NOMAD, ingeschreven voor onder andere rugtassen, slaapzaken, kleding en schoenen. MCM is een Zwitsers bedrijf dat ook kleding, schoenen en tassen verkoopt. In 2017 is MCM op grond van vermeende beschrijvendheid en vermeend gebrek aan onderscheidend vermogen bij het EUIPO tevergeefs een nietigheidsactie tegen het merk NOMAD gestart. Het door MCM ingestelde beroep bij het EUIPO is eveneens volledig afgewezen. Het Gerecht bevestigt dat het merk NOMAD, dat volgens het woordenboek zoveel betekent als “een lid van een volk dat van de ene naar de andere plaats reist en geen vaste woonplaats heeft”, niet beschrijvend is voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. MCM bracht naar voren dat bepaalde nomadische stammen tassen verkopen, maar het Gerecht oordeelt dat het relevante publiek echter geen link zal leggen tussen NOMAD en tassen. MCM wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van de procedure.

IEF 20113

Geen overeenstemmende totaalindruk scheerapparaten

Hof Den Haag 6 apr 2021, IEF 20113; ECLI:NL:GHDHA:2021:1371 (Philips tegen Lidl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-overeenstemmende-totaalindruk-scheerapparaten

Hof Den Haag 6 april 2021, IEF 20113; ECLI:NL:GHDHA:2021:1371 (Philips tegen Lidl) Philips is houdster van de Philips-merken waaronder de Philips Shavers worden verkocht. Lidl heeft in 2016 een scheerapparaat op de markt gebracht onder de naam Silvercrest. Philips is van mening dat met dit scheerapparaat inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrechten. Het hof gaat allereerst na of de ST3D zich in voldoende mate onderscheidt van eerdere apparaten van Philips en komt tot de conclusie dat dit niet het geval is. De ST3D lijkt volgens het hof te veel op de Arcitec om als zelfstandig ontwerp aangemerkt te kunnen worden. Ook oordeelt het hof dat Lidl met haar scheerapparaat geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Philips, omdat beide apparaten geen overeenstemmende totaalindruk wekken. Philips wordt in het ongelijk gesteld. 

IEF 20112

Beslag op zonnepanelen

Rechtbank Rotterdam 9 jul 2021, IEF 20112; ECLI:NL:RBROT:2021:6825 (Bedrijf A tegen bedrijf B), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beslag-op-zonnepanelen

Vzr. Rechtbank Rotterdam 9 juli 2021, IEF 20112; ECLI:NL:RBROT:2021:6825 (Bedrijf A tegen bedrijf B) Kort geding. Bedrijf A is onderdeel van een concern dat zich onder meer toelegt op de productie en verkoop van zonnepanelen. Bedrijf B houdt in een aantal landen octrooi op een techniek die wordt gebruikt bij de vervaardiging van zonnepanelen en maakt onderdeel uit van een concern dat zich onder meer toelegt op de productie en verkoop van zonnepanelen. Bijj beschikking van 1 juni 2021 is aan bedrijf B verlof verleend tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag en conservatoir beslag tot afgifte, ten laste van bedrijf A.De vordering tot opheffing van het conservatoir bewijsbeslag wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. De vordering tot opheffing van het conservatoir afgiftebeslag wordt deels toegewezen.

IEF 20111

Titellijst is geen databank

Hof Den Haag 4 mei 2021, IEF 20111; ECLI:NL:GHDHA:2021:1370 (Appellanten tegen Provincie Zuid-Holland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/titellijst-is-geen-databank

Hof Den Haag 4 mei 2021, IEF 20111, IT 3603; ECLI:NL:GHDHA:2021:1370 (Appellanten tegen Provincie Zuid-Holland)  Een van de appellanten heeft een model voor de verspreiding van huis-aan-huiskranten ontwikkeld in het kader van de informatievoorziening door overheden. Hiertoe hebben appellanten verschillende lijsten van uitgevers opgesteld. Door het gebruik van deze lijsten door de provincie maakt de provincie inbreuk op het databankenrecht van appellanten, zo stellen zij. Het hof oordeelt dat niet duidelijk is welke gegevensverzameling door appellanten wordt aangemerkt als databank. Verder kan een titellijst volgens het hof niet kwalificeren als een databank. Appellanten worden daarom in het ongelijk gesteld.

IEF 20110

Koffiecup valt niet onder beschermingsomvang octrooi

Rechtbank Den Haag 21 jul 2021, IEF 20110; ECLI:NL:RBDHA:2021:7587 (Douwe Egberts tegen Belmoca), http://www.ie-forum.nl/artikelen/koffiecup-valt-niet-onder-beschermingsomvang-octrooi

Rechtbank Den Haag 21 juli 2021, IEF 20110; ECLI:NL:RBDHA:2021:7587 (Douwe Egberts tegen Belmoca)  Douwe Egberts is houder van een octrooi van koffiecapsules en bijbehorende drankmachine. Belmoca is producent van koffiecapsules. Douwe Egberts is van mening dat Belmoca met het produceren van deze capsules inbreuk maakt op haar octrooi. De rechtbank gaat in deze zaak na of een gemiddelde vakman kan nagaan of er door het handelen van Belmoca inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van Douwe Egberts. Ze oordeelt op basis van verschillende simulaties en voorbeelden dat de technische werking van de machine van Belmoca en de bijbehorende capsules niet voldoende overeenkomt met die van Douwe Egberts. Hierbij is onder andere van belang de aanwezigheid van een axiale ruimte en de manier waarop de capsulewand en -houder binnen de machine gevestigd zijn.

IEF 20105

Geen afspraken over gebruik handelsnaam na overname

Rechtbank Den Haag 20 jul 2021, IEF 20105; ECLI:NL:RBDHA:2021:7619 (Promise tegen Promise 1), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-afspraken-over-gebruik-handelsnaam-na-overname

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 juli 2021, IEF 20105; ECLI:NL:RBDHA:2021:7619 (Promise tegen Promise 1) Kort geding. Eiser en gedaagde hebben op dit moment allebei een kapperszaak in het centrum van Leiden waarvoor zij nagenoeg dezelfde naam gebruiken. Eiser voert de naam Promise en gedaagde voert de naam Promise 1. Voor de overname van de zaak van gedaagde door eiser werd de handelsnaam Promise al gevoerd en was de kapperszaak onderdeel van een vof met twaalf vestigingen. Beide partijen willen dat de ander de handelsnaam aanpast. De voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagde moet stoppen met het voeren van haar huidige handelsnaam. Hierbij is onder andere van belang dat gedaagde geen houder is van van het vof-merk en dat niet is gebleken dat partijen hebben afgesproken dat eiser een andere handelsnaam zou gaan voeren. 

IEF 20107

Vacature: octrooiadvocaat bij HOYNG ROKH MONEGIER

Gezocht: gevorderd advocaat-stagiair of beginnend medewerker octrooirecht (2 tot 4 jaar ervaring).
Intellectuele eigendom is onze passie. We werken onvermoeibaar om de ideeën en innovaties van onze cliënten te beschermen en hen te helpen de wereld om ons heen te veranderen. Heb jij ook een passie voor het IE-recht en wil je werken bij een gerenommeerd kantoor in een internationale en boeiende IE-praktijk?

Wie zijn wij?
HOYNG ROKH MONEGIER is een niche-advocatenkantoor gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht. Ons toegewijde Europese team telt meer dan honderd IE- professionals, met kantoren in Amsterdam, Brussel, Düsseldorf, Lyon, Madrid, Mannheim, München en Parijs. Wij streven naar innovatieve, praktische en zakelijke oplossingen voor de vragen en uitdagingen van onze cliënten.

IEF 20109

Minimale overeenstemming leidt niet tot verwarringsgevaar

Rechtbank Den Haag 14 jul 2021, IEF 20109; (Stratco tegen HSWT), http://www.ie-forum.nl/artikelen/minimale-overeenstemming-leidt-niet-tot-verwarringsgevaar

Rechtbank Den Haag 14 juli 2021, IEF 20109; HA ZA 19-664 (Stratco en Pegasus tegen Sweet Now en HSWT) Stratco is enig aandeelhouder van de Hyet Holding. Hyet Holding is exclusief houder van het niet overdraagbare woordmerk HYET. HSWT heeft voorafgaand aan de afgebroken onderhandelingen met Stratco het woordmerk HYET gebruikt. Stratco is van mening dat HSWT hiermee inbreuk heeft gemaakt op het HYET-merk. Daarnaast stelt Stratco dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het gebruik van HYET en HSWT. De rechtbank is het hier niet mee eens en stelt dat de rechtsbetrekking tussen beide gedurende de onderhandeling beheerst werd door de redelijkheid en billijkheid. Hierbij had Stratco een redelijke termijn aan HSWT moeten gunnen om het gebruik van het merk te staken. Het woordmerk was namelijk inmiddels al geïntegreerd binnen HSWT. Wat betreft het verwarringsgevaar oordeelt de rechtbank dat er slechts een minimale overeenstemming tussen beide merken bestaat en dat dit geen verwarringsgevaar oplevert.

IEF 20108

Dr. Martens schoen heeft geen eigen gezicht op de markt

Hof Den Haag 20 jul 2021, IEF 20108; (Airwair tegen Van Haren), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dr-martens-schoen-heeft-geen-eigen-gezicht-op-de-markt

Hof Den Haag 20 juli 2021, IEF 20108; KG ZA 20-1033 (Airwair tegen Van Haren)  Airwair brengt al lange tijd Dr. Martens schoenen op de markt en is van mening dat Van Haren met een vergelijkbare schoen inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Airwair baseert zich hierbij op slaafse nabootsing. Ze stelt dat haar Dr. Martens schoen een eigen gezicht in de markt heeft, onder andere vanwege het onderscheidende karakter van de honingkleurige zool en het gele stiksel. Het hof oordeelt dat er geen sprake is van slaafse nabootsing. Volgens het hof is dit uit het door Airwair overlegde marktonderzoek onvoldoende gebleken. De soort schoen wordt volgens het hof al enkele decennia door verschillende partijen op de markt gebracht en daarnaast is het marktonderzoek gebaseerd op suggestieve, niet-objectieve vragen.

IEF 20106

Nader bewijs voor gemeenschappelijk auteursrecht nodig

Rechtbank Amsterdam 20 jul 2021, IEF 20106; (Search tegen BPD en Stijlgroep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nader-bewijs-voor-gemeenschappelijk-auteursrecht-nodig

Vzr. Rechtbank Amsterdam 20 juli 2021, IEF 20106; C/13/702451 (Search tegen BPD en Stijlgroep) Kort geding. Gemeenschappelijk auteursrecht in de zin van art. 26 Aw. Search Architecten en haar directeur zeggen (mede-)auteursrechthebbende te zijn op het ontwerp van het woongebied Vlietvoorde waarvan de Gemeente de bouwrechten heeft verstrekt aan projectontwikkelaar BPD (gedaagde). Intervenient aan de kant van de gedaagde projectontwikkelaar is Stijlgroep, een stedenbouwkundig- en landschapsarchitect, die stelt dat zij het Masterplan Vlietvoorde heeft ontwikkeld en dat zij uit dien hoofde over de daarop rustende auteursrechten beschikt. De voorzieningenrechter oordeelt dat de elementen die volgens eiseressen haar creatieve invulling van het ontwerpplan behelzen, reeds bestonden in het eerste ontwerp van Stijlgroep. Hoewel Search mogelijk invulling heeft gegeven aan het definitieve ontwerp, is in dit kort geding niet voldoende gebleken van feiten die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat (de invulling van) die elementen hebben geleid tot een gemeenschappelijk werk en dat beoordeling daarvan alleen kan geschieden in een bodemzaak, waar ruimte is voor nadere bewijslevering.

IEF 20102

Vacature: advocaat informatierecht bij Höcker

Höcker Advocaten zoekt versterking voor de sectie IE & media: een advocaat informatierecht (soft IP, media & privacy, fulltime, 40 uur) – 2 tot 6 jaar ervaring.

Het IE & media team richt zich op een breed spectrum aan zaken: intellectueel eigendomsrecht (met name auteursrecht en merkenrecht), mediarecht, onrechtmatige publicaties, ICT en privacy. Ook bedienen ze veel verschillende cliënten: van oudsher werken ze veel voor collectieve beheersorganisaties, maar ook internationale entertainmentbedrijven, softwareontwikkelaars, mediabedrijven en ngo’s rekenen ze tot hun klanten.
Lees verder >>

IEF 20104

Eisende partij deed zelf te weinig om bedrijfsgeheimen te beschermen

Rechtbank Limburg 30 jun 2021, IEF 20104; (MSI tegen Raw Stones), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eisende-partij-deed-zelf-te-weinig-om-bedrijfsgeheimen-te-beschermen

Rechtbank Limburg 30 juni 2021, IT 3599, IEF ; HA ZA 19-107 (Eiser en MSI tegen gedaagde en Raw Stones)  MSI is producent van een specifiek soort kerk- en kasteelstenen, genaamd Castle Stones. Raw Stones is producent van de gelijknamige steen, die ook binnen de categorie kasteelstenen te plaatsen is. Gedaagde was lange tijd distributeur voor MSI en heeft om die reden kennis kunnen nemen van het unieke productieproces van MSI. Later is gedaagde onder de naam Raw Stones stenen gaan produceren, die volgens MSI erg lijken op de Castle Stones. Gedaagde voert aan dat er nooit een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen en dat hij deze dus ook niet heeft kunnen schenden. De rechtbank gaat hierin mee. Ook oordeelt ze dat MSI niet heeft onderbouwd waarom aan de voorwaarden van artikel 39 lid 2 van het TRIP-verdrag is voldaan en dat MSI niet voldoende redelijke maatregelen heeft getroffen om haar bedrijfsgeheimen te beschermen. De vorderingen van MSI worden afgewezen. 

IEF 20103

Cursus en presentatiesheets hebben geen oorspronkelijk karakter

Rechtbank Limburg 30 jun 2021, IEF 20103; (Eiser tegen Vitaal Succes), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cursus-en-presentatiesheets-hebben-geen-oorspronkelijk-karakter

Rechtbank Limburg 30 juni 2021, IEF 20103; HA ZA 20-208 (Eiser tegen Vitaal Succes)  Eiser geeft trainingen op het gebied van lifestyle en gezondheid. Vitaal Succes houdt zich bezig met het doen van gezondheidsmetingen. Eiser is door Vitaal Succes benaderd voor het maken van een presentatie voor een Code95-cursus en een eventuele samenwerking. Nadat geen overeenstemming over een samenwerking was bereikt, heeft Vitaal Succes zelf de cursus en presentatie ontwikkeld. Eiser is van mening dat hierbij sprake is geweest van een inbreuk op zijn auteursrechten. Volgens de rechtbank heeft eiser te weinig gedaan om aan te tonen dat de inhoud van de cursus een oorspronkelijk karakter heeft. Ook is er ten aanzien van de presentatie geen sprake van slaafse nabootsing, nu de presentaties van eiser en Vitaal Succes niet een-op-een vergelijkbaar zijn. De vorderingen van eiser tot onder meer staking van de inbreuk worden afgewezen. 

IEF 20101

Merkaanvraag zonder wezenlijke functie is te kwader trouw

Hof Den Haag 22 jun 2021, IEF 20101; ECLI:NL:GHDHA:2021:1074 (EBB tegen Samsung), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkaanvraag-zonder-wezenlijke-functie-is-te-kwader-trouw

Hof Den Haag 22 juni 2021, IEF 20101; ECLI:NL:GHDHA:2021:1074 (EBB tegen Samsung)  Samsung gebruikt voor haar virtuele assistent voor mobiele telefoons de naam Bixby en heeft deze merknaam ingeschreven. Samsung vordert nietigheid van het Bibby-Beneluxmerk. Het gaat in deze zaak om de vraag of EBB misbruik maakt van het merkenrecht en het Benelux-merk Bibby te kwader trouw heeft gedeponeerd. De rechtbank heeft geoordeeld dat het merk niet wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk en dat de aanvraag uitsluitend is gedaan met een speculatief oogmerk. Het hof is het met die beslissing eens. Hierbij is bijvoorbeeld van belang dat EBB honderden merken heeft geregistreerd, waaruit een patroon van oneerlijk handelen blijkt. Ook heeft EBB volgens het hof niet voldoende onderbouwd dat de naam Bibby daadwerkelijk gebruikt gaat worden. 

IEF 20100

Licentie Efteling dekt gebruik nummer ‘Monsieur Cannibale’

Rechtbank Amsterdam 14 jul 2021, IEF 20100; ECLI:NL:RBAMS:2021:3619 (Prosadis tegen De Efteling), http://www.ie-forum.nl/artikelen/licentie-efteling-dekt-gebruik-nummer-monsieur-cannibale

Rechtbank Amsterdam 14 juli 2021, IEF 20100; ECLI:NL:RBAMS:2021:3619 (Prosadis tegen De Efteling) Deze zaak gaat over het gebruik van het nummer ‘Monsieur Cannibale’ voor de gelijknamige attractie in de Efteling. Volgens de Franse muziekuitgever Prosadis maakt de Efteling hiermee al jaren inbreuk op de rechten op het nummer. Volgens de Efteling is van een auteursrechtinbreuk geen sprake, omdat zij over een licentie van beschikt. De rechtbank oordeelt dat de Efteling voldoende heeft onderbouwd dat zij over een licentie beschikt en dat de manier waarop het nummer door haar wordt gebruikt de reikwijdte van de licentie niet overschrijdt. Daarnaast is er geen sprake van zogenaamde synchronisatie, omdat de combinatie van de attractie met de daarbij afgespeelde muziek niet kan worden aangemerkt als een eerste vastlegging.

IEF 20099

Valse beschuldigingen moeten worden verwijderd

Rechtbank Amsterdam 29 jun 2021, IEF 20099; ECLI:NL:RBAMS:2021:3495 (FAN tegen Bellingcat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/valse-beschuldigingen-moeten-worden-verwijderd

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 juni 2021, IEF 20099, IT 3595; ECLI:NL:RBAMS:2021:3495 (FAN tegen Bellingcat) Kort geding. Bellingcat is een internationaal collectief van onderzoeksjournalisten. FAN is de uitgever van een Russische nieuwssite riafan.ru. Bellingcat heeft op haar website (www.bellingcat.com) artikelen gepubliceerd over Evgenii Prigozhin. Volgens die artikelen is Prigozhin betrokken bij verschillende Russische clandestiene operaties en bij stelselmatige intimidatie van Russische en niet-Russische journalisten. FAN heeft vervolgens op haar website vijf artikelen geplaatst waarin WhatsAppberichten en een spraakbericht zijn opgenomen die volgens FAN afkomstig zijn van medewerkers van Bellingcat. Die berichten houden in dat zij hebben gepoogd medewerkers van FAN om te kopen en dat zij die medewerkers bedreigen. De rechtbank oordeelt dat FAN verantwoordelijk is voor een feitelijke onderbouwing van de beschuldigingen, maar dat ze hieraan niet heeft voldaan. Het argument dat FAN slechts een doorgeefluik is, slaagt niet. Aldus wordt FAN veroordeeld tot verwijdering van het bericht van haar website.

IEF 20098

Gerecht EU: Ongewone lippenstift komt in aanmerking voor merkregistratie

Gerecht EU (voorheen GvEA) 14 jul 2021, IEF 20098; ECLI:EU:T:2021:443 (Guerlain tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-ongewone-lippenstift-komt-in-aanmerking-voor-merkregistratie

Gerecht EU 14 juli 2021, IEF 20098, IEFbe 3256; ECLI:EU:T:2021:443 (Guerlain tegen EUIPO) Guerlain is producent van lippenstift en wil het specifiek driedimensionale ontwerp registreren. Het EUIPO heeft de aanvraag in eerste instantie afgewezen vanwege een gebrek aan onderscheidend karakter, maar het Gerecht oordeelt anders. Ze oordeelt dat de vorm van de lippenstift zodanig ongewoon is binnen deze sector, dat het zich onderscheidt van andere merken. De ovale vorm leidt tot een bepaalde herkenning bij het relevante publiek en wijkt af van de norm. Hierbij is ook van belang dat de lippenstift niet rechtop kan staan. Zodoende komt het Gerecht tot de conclusie dat het merk in aanmerking komt voor inschrijving. 

IEF 20097

Najaarsagenda opleidingen

Voor de één is het zomerreces al begonnen, de ander is nog druk aan het werk. Bij deLex bereiden we rustig het nieuwe programma voor, om in september een vliegende start te maken met Entertainment en IE. Vanaf dan verwelkomen we u graag weer bij onze opleidingen!

Najaarsprogramma
- Donderdag 8 september: Entertainment en IE
- Dinsdag 5 oktober: Benelux Merkencongres 2021 deel 2
- Donderdag 7 oktober: Nederlands Octrooicongres 2021 deel 2

IEF 20092

'Kärcher-geel' is een ingeburgerde kleur

Rechtbank Den Haag 7 jun 2021, IEF 20092; ECLI:NL:RBDHA:2021:7222 (Kärcher tegen Varo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/k-rcher-geel-is-een-ingeburgerde-kleur

Rechtbank Den Haag 7 juli 2021, IEF 20092; ECLI:NL:RBDHA:2021:7222 (Kärcher tegen Varo)  Kärcher is de fabrikant van hogedrukreinigers met een kenmerkende gele kleur. Kärcher is houder van dit kenmerkende kleurmerk. Varo is ook een fabrikant van hogedrukreinigers en gebruikt voor haar producten een vergelijkbare kleur geel. Kärcher is van mening dat Varo hiermee inbreuk maakt op haar kleurmerk. Varo voert aan dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd mag worden beperkt en baseert zich daarbij op het Libertel-arrest. De rechtbank gaat in deze zaak na of er sprake is van een onderscheidend karakter van het kleurmerk en of het kleurmerk is ingeburgerd. Deze vragen beantwoordt de rechtbank bevestigend, omdat Kärcher al sinds 1974 onafgebroken, wereldwijd en consequent deze kleur voor haar producten heeft gebruikt. Ook oordeelt de rechtbank dat er sprake is van verwarringsgevaar nu de kleur die Varo gebruikt te veel op de kleur 'Kärcher-geel' lijkt. Dit blijkt onder andere uit verschillende kleurtesten. De vordering van Kärcher tot staking van de inbreuk door Varo wordt grotendeels toegewezen. 

IEF 20096

Verbod tot inbreuk op merk El Gaucho toegewezen

Rechtbank Noord-Holland 15 jul 2021, IEF 20096; ECLI:NL:RBNHO:2021:5802 (M&V tegen El Gauchito Grande), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-tot-inbreuk-op-merk-el-gaucho-toegewezen

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 15 juli 2021, IEF 20096; ECLI:NL:RBNHO:2021:5802 (M&V tegen El Gauchito Grande) Kort geding. Eiser M&V is merkhouder van het Benelux woordmerk ‘EL GAUCHO’. Dit merk is ingeschreven voor restauratieve diensten. Verweerder, een vof, voerde sinds augustus 2018 de naam ‘El Gaucho’ en exploiteerde onder die naam een grillrestaurant. M&V heeft de vof in september 2020 aangesproken op deze inbreuk op haar merk en haar een termijn gegund om aan te geven of zij de naam van haar vof en restaurant zou wijzigen en om de wijzigingen door te voeren.