IEF 20731

Buma en Stemra handelen onrechtmatig

Hof Amsterdam 24 mei 2022, IEF 20731; (ABMD c.s. tegen Buma/Stemra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/buma-en-stemra-handelen-onrechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2022, IEF 20731; 200.256.847/0 1 (ABMD c.s. tegen Buma/Stemra) Zie ook het tussenarrest [IEF 19472]. Sinds 2010 worden particuliere streamingdiensten (zoals Spotify) veel gebruikt op de zakelijke markt, bijvoorbeeld in cafés en restaurants. Dat mag niet. Buma/Stemra is van dat gebruik op de hoogte, maar treedt daar niet tegen op. Van aanbieders op de zakelijke markt (verenigd in de ABMD, de eiseres) worden ondertussen wel hoge zakelijke tarieven gevraagd. Door het gebrek aan handhaving en de hogere tarieven lijdt ABMD schade. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat Buma/Stemra al sinds 2 september 2010 onrechtmatig handelt. Buma Stemra wordt veroordeeld tot schadevergoeding over de gehele periode sinds 2010 tot heden. Buma/Stemra wordt daarnaast gelast haar incassocontracten aan te passen en dat er handhavend opgetreden zal worden tegen zakelijk gebruik van consumenten streamingdiensten door bedrijfsmatige afnemers.

IEF 20729

Bernt Hugenholtz is of counsel geworden bij Brinkhof

Brinkhof is trots en verheugd om te kunnen melden dat Bernt Hugenholtz, emeritus hoogleraar intellectuele eigendom aan de Universiteit van Amsterdam, vanaf mei 2022 parttime aan Brinkhof verbonden zal zijn als ‘of counsel’.
 
Bernt Hugenholtz is een internationaal vermaard expert op het gebied van het informatierecht en het auteursrecht in het bijzonder. Hij was jarenlang directeur van het Instituut voor Informatierecht van de UvA en heeft daarnaast ruime ervaring opgedaan in de rechtspraktijk, als advocaat/partner bij Stibbe en als raadsheer-plaatsvervanger bij diverse gerechtshoven. Bij Brinkhof zal Bernt Hugenholtz betrokken zijn bij de opleiding en begeleiding van jonge advocaten en de advisering aan cliënten.

IEF 20728

Twijfel over auteursrecht op wintersneaker

Rechtbank Amsterdam 10 mei 2022, IEF 20728; ECLI:NL:RBAMS:2022:2501 (Inuikii tegen Est'Seven), http://www.ie-forum.nl/artikelen/twijfel-over-auteursrecht-op-wintersneaker

Vzr. Rb. Amsterdam 10 mei 2022, IEF 20728; ECLI:NL:RBAMS:2022:2501 (Inuikii tegen Est'Seven) Kort geding. Inuikii verkoopt al enige tijd bepaalde wintersneakers, waarna Est'Seven in een vergelijkbare stijl de Est'meuten Boot op de markt brengt. Bij de voorzieningenrechter staat vervolgens de vraag centraal of Inuikii daadwerkelijk het auteursrecht op de Inuikii schoen bezit. Est'Seven beweert namelijk dat niet Inuikii, maar de voormalige producent van de schoenen, het auteursrecht op de schoenen bezit. Omdat dit argument voldoende gemotiveerd wordt aangevoerd door Est'Seven, slaagt zij er in om voldoende twijfel te zaaien omtrent het bezit van het auteursrecht. Hierdoor weigert de voorzieningenrechter het verzoek van Inuikii om voorlopige voorzieningen te treffen.

IEF 20709

FIPE @ Pulchri Studio op 24 mei

Heb je je nog niet opgegeven voor de bijeenkomst van morgen?  Dat kan nog door een mail te sturen naar info@delex.nl. We zien er naar uit om jullie te ontvangen op de internationale groepsexpositie 'The Return' in Pulchri Studio in Den Haag.

We hebben er veel zin in. Nog even het programma:

Programma
16.15 Inloop & ontvangst
16.30 Opening door Brigitte en Claudia
16.45 Jim van der Meer Mohr; wat doet een taxateur en is het kunst of is het kitsch?
17.15 Netwerkborrel
 
Pulchri is op het Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag.  Je kunt in Parkeergarage Museumkwartier parkeren.

Hartelijke groeten, Brigitte Spiegeler en Claudia Zuidema

IEF 20724

Restitutierecht op woensdag 25 mei. Laatste plekken vrij!

In de afgelopen jaren is veel gebeurd in zaken rondom restitutie van kunst. Waar staan we nu, hoe heeft dit recht zich de afgelopen jaren ontwikkeld en wat leert ons dat voor de toekomst?  Tijdens het seminar 'Return to the owner' op woensdag 25 mei komen actuele vragen aan de orde over restitutie van kunst in verleden, heden, toekomst en 'lessons learned'.
Fred Hammerstein en René Klomp bespreken het belang van heldere normen, het belang van consistente toepassing en het risico van Einzelfallgerechtigkeit.

De opzet en sprekers

  • Fred Hammerstein gaat aan de hand van concrete voorbeelden in op het restitutiebeleid tot op heden. Hoe bepaalt men wat roofkunst is? Wat lag er ten grondslag aan het eerdere restitutiebeleid en hoe verhoudt het nieuwe toetsingskader zich daartoe? Wat was de basis van de 'Kandinsky uitspraak' en waarom is het belangrijk dat er internationale normen worden gevormd?
  • René Klomp trekt de lessen uit het verleden door: wat kunnen we leren uit de ervaring met de restitutie van oorlogskunst wanneer het gaat om de restitutie van koloniale kunst? Wat is er tot nu toe gebeurd in Nederland? Hoe luiden de voorstellen van de hiervoor ingerichte commissie?

Accreditatie: 2 opleidingspunten
Tijden: 15:00 - 17:15 uur, met aansluitend een borrel
Locatie: de Mesdagzaal van Pulchri Studio tijdens een internationale groepsexpositie.

Aanmelden is nog mogelijk, maar let op: het aantal plaatsen is beperkt! Direct aanmelden kan via deze link.
 

IEF 20727

Herstel inschrijving uitvinder octrooi

Hof Den Haag 20 feb 2022, IEF 20727; ECLI:NL:GHDHA:2022:862 (Ferring tegen geïntimeerde c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/herstel-inschrijving-uitvinder-octrooi

Hof Den Haag 22 februari 2022, IEF 20727, LS&R 2066; ECLI:NL:GHDHA:2022:862 (Ferring tegen geïntimeerde c.s.) In mei 2005 heeft geïntimeerde 2 een internationale octrooiaanvraag gedaan, waarin hij genoteerd staat als zowel aanvrager als uitvinder. De uitvinding gaat over "Pharmaceutical compositions including low dosages of desmopressin". Ferring meent dat de rechten op de aanvrage aan haar toebehoren, gezien geïntimeerde 2 het concept en de benodigde kennis van de octrooiaanvraag heeft ontleend aan de werknemers van Ferring. Ook buiten de EU lopen er procedures met betrekking tot het verleende octrooi in die landen. Het hof oordeelt in dit onderhavige geval primair dat er geen sprake is van rechtsverwerking of verjaring. Wel concludeert het hof, in tegenstelling tot de rechtbank, dat aan Ferring een aanspraak toekomt op het Europese octrooi op grond van de arbeidsovereenkomst die toentertijd tussen Ferring en geïntimeerde 2 bestond. Daarnaast wordt geoordeeld dat niet geïntimeerde 2, maar A en B mede-uitvinders zijn van de in a en b genoemde octrooivragen. Geïntimeerde wordt tot slot veroordeeld in de proceskosten.

IEF 20716

Consultatie Wet wijziging auteurscontractenrecht

Op 4 april jl. is de internetconsultatie voor het voorstel voor de ‘Wet wijziging auteurscontractenrecht’ gestart.
Op het eerste gezicht technische materie voor de absolute IE-specialist. Maar het raakt tal van branches en bedrijven die contracteren met auteurs en andere makers over de exploitatie van hun werk, zoals educatieve en literaire uitgeverijen, nieuwsuitgevers, audiovisuele producenten, platenmaatschappijen, televisie-aanbieders, omroepen en freelance makers (fotografen, schrijvers, journalisten etc.).

Lees hier het artikel 'Consultatie Wet wijziging auteurscontractenrecht' van Dirk Visser en Paul Kreijger uit Bedrijfsjuridische berichten (Bb).
De internetconsultatie vindt u hier.

IEF 20719

VU Leergang intellectueel eigendom start 1 november

Op 1 november start de Leergang intellectueel eigendomsrecht aan de VU. Tijdens de verschillende colleges wordt systematisch het juridisch kader voor individuele vormen van de verschillende intellectuele eigendomsrechten besproken: de basiseisen voor rechtsverkrijging, de ter beschikking staande exclusieve rechten, ruimte voor vrij gebruik op basis van beperkingen van de rechten en de exploitatie op basis van overdracht en licenties, handhavingsmogelijkheden.

Werkwijze
Tijdens de leergang wisselt u actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit met de andere deelnemers. Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties.
Lees verder >>

IEF 20726

Verzoek aan minister om toelichting op status wetsvoorstel Auteurscontractenrecht

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming is verzocht de Kamer een brief te doen toekomen met daarin een toelichting op de status van de Wet wijziging auteurscontractenrecht. Ook wordt gevraagd in deze brief in te gaan op de vraag of de minister bereid is een bemiddelende rol te vervullen in de discussie over het schrappen van de uitzondering voor video on demand van artikel 45d, tweede lid van de Auteurswet.
Bron: Tweede Kamer.nl

IEF 20725

Life Sciences Patent Litigation team stapt over naar Pinsent Masons

Door enkele recente overstappen is het voormalige Life Sciences Patent Litigation team van Taylor Wessing overgestapt naar Pinsent Masons. Pinsent Masons heeft onder andere door deze aanwinsten een unieke groep van Life Sciences-specialisten bij elkaar gebracht, om cliënten binnen die sector over de volle breedte te kunnen bedienen. Met de overstap van het Taylor Wessing team (Judith Krens, Marthe Riewald en Maud de Haas) heeft Pinsent Masons zijn positie in de Nederlandse Life Sciences-advocatuur versterkt.

IEF 20723

Google niet aansprakelijk voor nepadvertenties

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20723; ECLI:NL:RBAMS:2022:2638 (Eiser tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/google-niet-aansprakelijk-voor-nepadvertenties

Rb. Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20723, IT 3937; ECLI:NL:RBAMS:2022:2638 (Eiser tegen Google) Zie primair ook het eerste vonnis in deze reeks: [IEF 20722] In dit tweede vonnis inzake de Jort Kelder nepadvertenties en tweets, staan de advertentiediensten van Google centraal. De omstandigheden van het eerdere vonnis zijn vergelijkbaar met dit vonnis. Er worden nepadvertenties verspreid met de foto en naam van Jort Kelder met het doel gebruikers over te halen om te investeren in cryptovaluta. Kelder stelt vervolgens dat Google te weinig heeft gedaan om de nepadvertenties met gebruik van zijn portret en naam te verwijderen. De rechtbank oordeelt daarentegen dat dit niet het geval is en benadrukt, net zoals in het geval van Twitter, dat de partij achter de advertenties dient te worden aangesproken. In tegenstelling tot het vonnis van Twitter, lukt het Kelder in deze procedure jegens Google wel om de gegevens te verkrijgen van diegene achter de advertenties.

IEF 20722

Twitter niet aansprakelijk voor nepadvertenties

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20722; ECLI:NL:RBAMS:2022:2637 (Eiser tegen Twitter), http://www.ie-forum.nl/artikelen/twitter-niet-aansprakelijk-voor-nepadvertenties

Rb. Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20722, IT 3936; ECLI:NL:RBAMS:2022:2637 (Eiser tegen Twitter) Kort geding. Jort Kelder heeft zowel Twitter als Google [IIEF 20273] voor de rechter gedaagd in verband met nepadvertenties die werden geplaatst met gebruik van hun advertentiediensten. In dit eerste vonnis van de rechtbank staan de advertentiedienst en tweets van Twitter centraal. Op het platform van Twitter zouden nepadvertenties en tweets worden verspreid met de foto en naam van Jort Kelder met het doel gebruikers over te halen om te investeren in cryptocurrency en andere financiële producten. Volgens Kelder had Twitter te weinig gedaan om te voorkomen dat de nepadvertenties en tweets werden verspreid op het platform. De rechter oordeelt dat Twitter hiervoor niet aansprakelijk is, omdat voldoende voorzorgsmaatregelen zouden zijn getroffen om de verspreiding van nepadvertenties en tweets te voorkomen. Hierdoor kan Twitter geen verwijt worden gemaakt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de partijen achter de advertenties en tweets. De eis om Twitter te verplichten om gegevens van de partijen achter de advertenties en tweets te verschaffen aan Kelder wordt afgewezen, gezien de vordering onvoldoende zou zijn onderbouwd.

 

IEF 20634

Actualiteitenlunch Reclamerecht op 1 juni

Kort, krachtig en to the point: onze jaarlijkse Actualiteitenlunch Reclamerecht. In een interactieve bijeenkomst praten Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) deelnemers in hoog tempo bij over relevante Nederlandse en Europese rechtspraak, ontwikkelingen en wetgeving. Zo krijgt u in korte tijd een actueel, volledig en praktijkgericht overzicht!

Ebba Hoogenraad zal in haar overzicht onder neer ingaan op duurzaamheid en reclame, kansspelen en op kinderidolen bij fastfood.Bram Duivenvoorde bespreek de amendementen van het Europees Parlement bij het voorstel voor de Digital Services Act , de nieuwe richtsnoeren van de Europese Commissie bij de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en een nieuw EU-wetsvoorstel over politieke reclame.
Uiteraard aangevuld met een update van de Europese reclamerechtspraak.

IEF 20721

In-house day voor IE-studenten

Are you a Dutch-speaking, enthusiastic and curious law student, in the third year of your Bachelors or Master's degree? And are you keen to explore the IP practice of our firm? This is your chance to "try out De Brauw". Apply for our IP In-house Day on Friday 3 June 2022!
Lees verder >>

IEF 20720

Geen rectificatie uitzending Marktplaatsoplichter

Rechtbank Noord-Holland 3 mei 2022, IEF 20720; (Eiser tegen NoordKaap TV Producties), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-rectificatie-uitzending-marktplaatsoplichter

Ktr. Rb. Noord-Nederland 3 mei 2022, IEF 20720, IT 3935; zaaknr.: 9372487 CV EXPL 21-6048 (Eiser tegen NoordKaap TV Producties) In het TV-programma "Stegeman op de Bres" uit 2020, dat geproduceerd wordt door Noordkaap TV Producties, staat het onderwerp oplichting op Marktplaats centraal. In deze uitzending kwamen diverse gedupeerden van een bepaalde 'Marktplaatsoplichter' aan het woord die hun verhaal deden over de misstanden van de gekochte producten. Eiser vordert onder meer rectificatie van de beschuldigingen binnen de aflevering en een schadevergoeding. Voor aanvang van de civielrechtelijke zitting wordt de betreffende eiser veroordeeld voor oplichting van een groot aantal mensen, waaronder gedupeerden die in de aflevering te zien zijn. Volgens de kantonrechter heeft de uitzending een maatschappelijk belang, waarbij de inbreuk in de privacy van eiser beperkt blijft. Immers is het gezicht van eiser geblurd en is zijn achternaam niet genoemd. Dat zijn woonplaats is genoemd is functioneel, net als de opnamen die zijn gemaakt in de woning van eiser. De kantonrechter concludeert tot slot, dat het uiten van de mening van Noordkaap, art. 10 EVRM,  prevaleert boven het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van eiser, art. 8 EVRM.  De rechtbank wijst de vorderingen van eiser vervolgens af, waaronder de schadevergoeding.

IEF 20650

Seminar digitale ontwikkelingen in kunst en recht op 20 mei. Aanmelden nog mogelijk!

In het nieuwe seminar 'Return to the future' op vrijdag 20 mei worden digitale ontwikkelingen in kunst en recht besproken door experts met een diverse achtergrond. Met de opkomst van NFT's, metaverse, blockchain en artificial intelligence worden de huidige definties van werken en makers behoorlijk opgerekt. Want is er wel sprake van een werk wanneer het met AI is gemaakt? En wie is dan de maker? Welke consequenties heeft dit, hoe werken technische toepassingen en welke gevolgen heeft dit voor de juridische praktijk en voor kunstenaars?

Berber Brouwer bespreekt het auteursrecht op werken die met AI zijn gemaakt, en gaat kort in op auteursrecht in metaverse. Manuel Chapalain neemt de juridische aspecten van onder meer artificial intelligence, metaverse en NFT's voor zijn rekening, waarbij Jean-Hugues Migeon de technische kanten voor u op een rij zet. Gustaaf Dekking laat met praktijkvoorbeelden zien hoe e.e.a. uitpakt in de 'echte' wereld. 

IEF 20718

Platform aansprakelijk voor merkinbreuk

Hof Den Haag 17 mei 2022, IEF 20718; ECLI:NL:GHDHA:2022:7645 (Light In The Box tegen Hikvision), http://www.ie-forum.nl/artikelen/platform-aansprakelijk-voor-merkinbreuk

Hof Den Haag 17 mei 2022, IEF 20718; ECLI:NL:GHDHA:2022:7645 (Light In The Box tegen Hikvision) De beveiligingsproducten van Hikvision worden vanuit een Aziatische website aangeboden binnen de EU. In eerste aanleg, zie [IEF 19337], heeft de rechtbank geoordeeld dat het aanbieden van de beveiligingsapparatuur inbreuk maakt op het merkenrecht van Hikvision. Light In The Box (LITB) brengt vier grieven tegen het vonnis van de rechtbank in, maar het gerechtshof verwerpt de aangevoerde grieven en bekrachtigt het vonnis. Met de eerste grief stelt LITB dat niet zij aansprakelijk dient te worden gehouden voor het aanbieden van de producten, maar dat zij slechts het aanbieden ervan faciliteert. Op grond van jurisprudentie wordt deze grief verworpen. Ook de omstandigheid dat LITB impliciete toestemming had van Hikvision is volgens zowel de rechtbank als het hof in hoger beroep onvoldoende onderbouwd en slaagt tevens niet.

IEF 20717

Alv en studiemiddag Vereniging voor Auteursrecht op 17 juni

De alv en studiemiddag van de Vereniging voor Auteursrecht vindt plaats op vrijdag 17 juni a.s. om 13.30 uur bij de Tolhuistuin in Amsterdam. De middag zal in het teken staan van het Auteurscontractenrecht.

Tot 4 juli 2022 ligt het voorontwerp tot wijziging van het auteurscontractenrecht ter consultatie voor. De wijzigingen hebben tot doel de positie van de maker tegenover de exploitant nader te versterken. In het voorontwerp worden onder andere de volgende wijzigingen voorgesteld:

Aanpassing vormvereisten om de kloof tussen theorie en praktijk te dichten
- Schending aktevereiste voor overdracht auteursrecht wordt gesanctioneerd (artikel 2 Aw)
- Voor exploitatieovereenkomsten (overdracht en exclusieve licentiering) wordt schriftelijkheidsvereiste geïntroduceerd. Bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst wordt geacht een niet exclusieve licentie te zijn verleend (art. 25ba Aw).

Juridische inbedding van de “herroeping” van het auteursrecht ingeval van non usus
- ontbinding exploitatieovereenkomst wegens non usus wordt vervangen door opzegging exploitatieovereenkomst wegens non usus (artikel 25e Aw)

IEF 20715

HvJ EU conclusie A-G: uitspraak over reconventionele vordering is mogelijk

HvJ EU 5 mei 2022, IEF 20715; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-uitspraak-over-reconventionele-vordering-is-mogelijk

HvJ EU Conclusie A-G 5 mei 2022, IEF 20715, RB 3654, IEFbe 3450; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen) In september 2018 heeft Gemeinde Bodman-Ludwigshafen reclame gemaakt voor het plukken en proeven van appels in het kader van een rit met een aanhangwagen van een tractor die bestemd is voor de appeloogst, een "Apfelzügle". De term "Apfelzügle" is tevens een ingeschreven Uniewoordmerk van KP. KP is vervolgens naar de Duitse rechter gegaan in verband met het gebruik van diens merk in het reclamespotje van de Gemeinde Bodman-Ludgwigshafen. Vervolgens staat de vraag centraal binnen de procedure of de rechtbank nog bevoegd is om uitspraak te doen over de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk, nadat de houder van dat merk de oorspronkelijke hoofdvordering wegens inbreuk heeft ingetrokken. De A-G concludeert dat dit mogelijk zou moeten zijn in het licht van art. 124 onder d en art. 128 van verordening 2017/1001.

IEF 20714

Oppositie tegen merkaanvrage alsnog toegewezen

BenGH 13 mei 2022, IEF 20714; (Cobo tegen EMS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oppositie-tegen-merkaanvrage-alsnog-toegewezen

BenGH 13 mei 2022, IEF 20714, IEFbe 3449; C 2021/1 (Cobo tegen EMS) Cobo heeft zowel het Uniewoordmerk 'COBO' als het woordbeeldmerk ingediend voor de klassen 9, 11 en 12. Zij stelt daarmee oppositie in tegen de aanvraag van Electric Mobility Systems (EMS) voor het woordmerk Cobi. Het BBIE heeft in eerste instantie bij beslissing de oppositie van Cobo afgewezen, aangezien Cobo het gebruik van diens eigen merk in de relevante periode en territoir niet voldoende had aangetoond. Het Benelux-Gerechtshof oordeelde dat hier wel degelijk sprake van is, waardoor vervolgens gekeken kan worden of het aangevraagde teken verwarring veroorzaakt in vergelijking met het ingeschreven merk van Cobo. Het Benelux-Gerechtshof oordeelt bevestigend en alle merkaanvragen van Cobi dienen te worden geweigerd ten aanzien van de aangevraagde waren. Centraal staat dat het aangevraagde merk voor dezelfde klassen wordt aangevraagd, als die van Cobo, waardoor niet alleen een vrij hoge mate van soortgelijkheid, maar tevens verwarringsgevaar te duchten is.