IEF 19915

Benelux Merkencongres op 17 juni, aanmelden is nog mogelijk

Mis deze editie niet van het Benelux Merkencongres van deLex. Het laatste congres voor de zomer! Op 17 juni strijken we neer in het Auditorium van De Brauw Blackstone Westbroek, met alle technische faciliteiten voor een hybride congres. Zo heeft u de optie om online mee te kijken of op locatie deel te nemen. Op 5 oktober organiseren we deel 2 van het programma. 

Onder leiding van dagvoorzitters Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek, EUR) en Martin Senftleben (IViR, Bird&Bird) bespreken (internationale) experts onder meer de volgende onderwerpen:

- EU trade mark protection at the interface between the real and virtual world, Anke Moerland, Associate Professor of Intellectual Property Law, Universiteit Maastricht
- Digital Due Process Principles for Online Platforms in the Light of the Digital Services Act, Professor dr. Frederick Mostert, (Dickson Poon School of Law, King’s College, London; Of Counsel, Bird & Bird
- Dairy Partners: de verwarringstoets als oplossing voor een veranderende maatschappij [IEF19633] Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD

Uiteraard met meer actualiteiten en jurisprudentie-overzichten. Kortom: voldoende ingrediënten voor twee boeiende en inspirerende middagen! Meer weten of aanmelden? Kijk voor het volledige programma of inschrijven op de website of mail naar info@delex.nl.

IEF 20020

Vacature: jurist auteursrecht en portretrecht bij DuPho

DuPho is per direct op zoek naar een jurist. Het team van DuPho bestaat uit 6 bevlogen professionals en werkt vanuit Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Werkzaamheden:
- Samen met een zakelijk adviseur professionele fotografen bijstaan op juridisch gebied
- Vragen beantwoorden op voornamelijk het gebied van auteurs-, contracten- en privacyrecht
- Maken en up-to-date houden van (model)documenten en reglementen
- Meerdere keren per jaar een White Paper of artikel schrijven
Lees verder.

IEF 20015

Wat kan de cultuurwereld werkelijk verwachten van een nieuw kabinet?

, IEF 20015; http://www.ie-forum.nl/artikelen/wat-kan-de-cultuurwereld-werkelijk-verwachten-van-een-nieuw-kabinet

Cultuur lijkt hoger op de politieke agenda te staan dan ooit. Uitingen van politici en overheid verschillen desondanks. Het kabinet liet half mei bij monde van minister De Jonge weten dat cultuur niet onder de essentiële sectoren valt. “Als we een dagje zonder moeten, kan dat,” liet hij weten. Aan de andere kant legden ook partijen die traditioneel benadrukken dat kunstsubsidie wel wat minder kan in hun verkiezingsprogramma’s extra nadruk op het belang van investeren in de cultuursector. De nieuwe informateur Mariëtte Hamer organiseerde in de eerste weken van haar functie een ontmoeting met jonge makers. Mixed signals, zo lijkt het.

Lees verder in Sena Performance Magazine.

IEF 20017

KvK moet wachten met nieuwe gebruikersvoorwaarden

Rechtbank Midden-Nederland 4 jun 2021, IEF 20017; ECLI:NL:RBMNE:2021:2366 (VVZBI tegen KVK), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kvk-moet-wachten-met-nieuwe-gebruikersvoorwaarden

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 4 juni 2021, IEF 20017, IT 3541; ECLI:NL:RBMNE:2021:2366 (VVZBI tegen KvK)  De Kamer van Koophandel heeft nieuwe gebruikersvoorwaarden vastgesteld. Daarin is bepaald dat voor het op schaal raadplegen van het handelsregister voortaan databankrechtelijke toestemming van de KVK vereist is. De VVZBI stelt dat op grond van deze nieuwe voorwaarden de verdere verspreiding, integratie en bewerking van handelsregistergegevens door commerciële marktpartijen ineens vergaand wordt gereguleerd en beperkt door de KVK en dat dat zeer grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de leden. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden gezegd dat het handelsregister van de KVK niet als databank kwalificeert in de zin van de Databankenwet. Wel oordeelt de rechtbank dat de KvK op de uitspraak in de bodemprocedure moet wachten, alvorens zij de nieuwe voorwaarden doorvoert. 

IEF 20014

Op- en aanmerkingen niet voldoende voor auteursrechten

Rechtbank Limburg 2 jun 2021, IEF 20014; ECLI:NL:RBLIM:2021:4531 (Eiser tegen 365 Brandz), http://www.ie-forum.nl/artikelen/op-en-aanmerkingen-niet-voldoende-voor-auteursrechten

Rechtbank Limburg 2 juni 2021, IEF 20014; ECLI:NL:RBLIM:2021:4531 (Eiser tegen 365 Brandz) Eiser heeft als aandeelhouder van 365 Brandz met andere aandeelhouders samengewerkt aan een aantal lifestyle boeken. Nadien heeft eiser zijn aandeel in 365 Brandz verkocht aan de andere aandeelhouders. Eiser stelt vervolgens dat 365 Brandz inbreuk heeft gemaakt op zijn auteursrechten, door de werken te verveelvoudigen en te verkopen. De rechter gaat na of de werken voldoende oorspronkelijk zijn, een eigen karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. 365 Brandz heeft dit gemotiveerd betwist door te stellen dat eiser enkel de werken heeft nagelezen om te controleren op spelling en op zinsbouw en dat hij die (gedeelten van de) boeken voorzien heeft van op- en aanmerkingen. Ook heeft eiser volgens gedaagde te weinig inhoudelijke kennis van de materie om te spreken van een oorspronkelijk en eigen karakter. De rechtbank oordeelt dat eiser onvoldoende heeft onderbouwd waarom er volgens hem sprake is van een schending van zijn auteursrechten en wijst de vorderingen van eiser af. 

IEF 20013

Column Henk Westbroek: We moeten wel redelijk blijven

Omdat muzikanten verplicht werkloos thuiszaten, besloot de regering om 10 miljoen extra aan de NPO te geven om muziekprogramma’s te maken. Omdat de regering wist dat de publieke omroep Nederlandse muzikanten die geen onderdeel van Nick & Simon zijn gratis laat werken, eiste de overheid dat dit extra geld vooral ten goede moest komen aan de artiesten. Voor de verandering.
Een klokkenluider op het ministerie verklapte me halverwege de muzikale rit dat er van elke uitgegeven euro 5 cent naar muzikanten ging.

Lees hier de column van Henk Westbroek in Sena Performance Magazine.

IEF 20012

Verwarringsgevaar sushi-horeca onvoldoende aannemelijk

Rechtbank Gelderland 9 jun 2021, IEF 20012; (Sakura Sushi Bar tegen Blue Sakura), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarringsgevaar-sushi-horeca-onvoldoende-aannemelijk

Vzr. Rechtbank Gelderland 9 juni 2021, IEF 20012; C/05/387527 / KG ZA 21-146 (Sakura Sushi Bar tegen Blue Sakura) Kort geding. Handelsnaamgeschil. Eiseres exploiteert de horecagelegenheid Sakura Sushi Bar en is houdster van het woordmerk ´Sakura´. Gedaagde exploiteert in hetzelfde afzetgebied de horecagelegenheid Blue Sakura en maakt gebruik van het logo Blue Sakura. Eiseres stelt dat gedaagde inbreuk maakt op het handelsnaamrecht. Eiseres wordt in het ongelijk gesteld, er is geen sprake van direct dan wel indirect verwarringsgevaar. Er wordt onder meer bevestigd dat: Het publiek de meeste aandacht schenkt aan het begin van de handelsnaam; Het gebruik van logo’s moet worden meegenomen in de afweging van de bepaling van te duchten verwarring; Het publiek dat sushi afhaalt, is anders dan het publiek dat sushi eet in een restaurant; Door de toevoeging van beschrijvende elementen aan de handelsnaam kan te duchten verwarring verder afnemen.

IEF 20011

Geen belang bij rectificatie van aangepaste of verwijderde berichten

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 jun 2021, IEF 20011; ECLI:NL:GHARL:2021:5661 (Appelant tegen DPG en geïntimeerden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-belang-bij-rectificatie-van-aangepaste-of-verwijderde-berichten

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 juni 2021, IT 3540; ECLI:NL:GHARL:2021:5661 (Appellant tegen DPG en geïntimeerden) Dit kort geding gaat over uitlatingen op het Facebookaccount van een van de geïntimeerden en over een publicatie van een journalist (geïntimeerde 3) op de website van het AD. Daarin komt de diefstal van een drumstel aan de orde en de rol die appellant daarbij zou hebben gespeeld. Centraal staat de vraag of geïntimeerden op grond van artikel 6:167 BW gehouden zijn tot rectificatie. De vordering van appellant tot rectificatie is in eerste aanleg afgewezen. Op grond van artikel 6:167 BW kan een veroordeling tot rectificatie worden uitgesproken indien er sprake is van onjuiste of door onvolledigheid misleidende publicaties van gegevens van feitelijke aard. Het hof stelt vast dat de online publicatie van het AD inmiddels is aangepast en geanonimiseerd en ook zijn de berichten op Facebook inmiddels verwijderd. Hierdoor komt het hof tot de conclusie dat appelant geen belang meer heeft bij zijn vordering en dat het vonnis van de rechtbank moet worden bekrachtigd. 

IEF 20010

Prejudiciële vragen aan HvJ EU over noodzakelijkheidsvereiste

HvJ EU 9 mrt 2021, IEF 20010; (SodaStream tegen MySoda Oy), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-aan-hvj-eu-over-noodzakelijkheidsvereiste

Hooggerechtshof Finland 9 maart 2021, IEF 20010, IEFbe 3231; C-197/21 (SodaStream tegen MySoda Oy)  Deze zaak betreft de vraag of iemand die CO2-flessen, die door een merkhouder of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht navult en verkoopt, het recht heeft om de van het merk van de merkhouder voorziene etiketten van die flessen te verwijderen en te vervangen door eigen etiketten. In Finland worden door MySoda Oy gevulde CO2-flessen verhandeld. Na ontvangst, via de distributeur, van de door de consument leeg geretourneerde, van SodaStream afkomstige CO2-flessen, heeft MySoda Oy eerst het daarop aanwezige etiket van SodaStream verwijderd. Na de navulling van de flessen heeft zij daarop haar eigen etiket op die manier aangebracht dat de graveringen op de flessen, met inbegrip van het merk SodaStream of Soda-Club, zichtbaar bleven. Het staat vast dat SodaStream hier geen toestemming voor heeft gegeven. Het Hooggerechtshof in Finland stelt in deze zaak een viertal prejudiciële vragen aan het Hof omtrent de uitleg van het noodzakelijkheidsvereiste. Het Hof wordt gevraagd om een antwoord te geven op de vraag of het noodzakelijk is, dat etiketten vervangen worden voordat de flessen weer in de handel kunnen worden gebracht. 

IEF 20009

Te verschillende elementen bij modellen luchtkussens

Rechtbank Den Haag 7 jun 2021, IEF 20009; (Bagjump tegen BigAirBag), http://www.ie-forum.nl/artikelen/te-verschillende-elementen-bij-modellen-luchtkussens

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 juni 2021, IEF 20009; KG ZA 21-232 (BagJump tegen BigAirBag) BagJump heeft het ontwerp van het OnePiece Landing luchtkussen geregistreerd als Gemeenschapsmodel. BigAirBag heeft een landingskussen onder de naam One Piece Lander op de markt gebracht. BagJump vordert in deze zaak staking van het produceren en verhandelen van dit landingskussen. Er wordt in deze zaak ingegaan op de vraag of het model van BagJump bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Op dit punt oordeelt de rechter dat de verschillen tussen de modellen zodanig zijn, dat ze bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Ook op de vraag of er nog eventueel inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp door BigAirBag antwoordt de rechtbank ontkennend. Ze verwijst hierbij naar de verschillen in ontwerp. Wat betreft de namen van de luchtkussens stelt de voorzieningenrechter dat het om sterk beschrijvende woorden gaat en dat het allerminst zeker is dat er sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. De vorderingen van BagJump worden dan ook afgewezen.

IEF 20008

Afstand binnen schoenstijl voorkomt verwarringsgevaar

Hof Amsterdam 13 apr 2021, IEF 20008; ECLI:NL:GHAMS:2021:1031 (Airwair tegen Primark), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afstand-binnen-schoenstijl-voorkomt-verwarringsgevaar

Hof Amsterdam 13 april 2021, IEF 20008; ECLI:NL:GHAMS:2021:1031 (Airwair tegen Primark)  Vervolg op [IEF 18907]. Airwair brengt al lange tijd Dr. Martens schoenen op de markt. Primark heeft in haar collectie van 2019 drie modellen schoenen op de markt gebracht die lijken op drie Dr. Martens modellen. Airwair stelt dat de modellen 'Jadon, 1460 en 2976' elk een eigen gezicht op de Nederlandse markt hebben. Daarnaast stelt Airwair dat de Primark-schoenen nodeloos verwarringwekkend overeenstemmen met de drie modellen van Airwair, waarbij ook post sale verwarring meegewogen moet worden. Het hof oordeelt dat er geen sprake is van slaafse nabootsing, nu Primark binnen deze stijl voldoende afstand houdt en dat er geen verwarringsgevaar bij de doelgroep van de beide schoenen is ontstaan. Het vonnis van de voorzieningenrechter wordt bekrachtigd. 

IEF 20005

Tegenstrijdig belang gedurende overdracht muziekwerken is onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 mei 2021, IEF 20005; ECLI:NL:GHARL:2021:4709 (Curatoren B.V.B.A. tegen geïntimeerde en Telstar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tegenstrijdig-belang-gedurende-overdracht-muziekwerken-is-onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 mei 2021, IEF 20005; ECLI:NL:GHARL:2021:4709 (Curatoren B.V.B.A. tegen geïntimeerde 1 B.V. en Telstar) Deze zaak is na verwijzing van de Hoge Raad bij het hof Arnhem-Leeuwarden terechtgekomen. Telstar B.V. was eigenaar van de rechten van een groot aantal muziekwerken en opnames. B.V.B.A. is in 2007 failliet verklaard en de curatoren vorderen een overdracht om niet van alle rechten van deze werken, omdat de dochter van de maker - destijds bestuurder van de B.V.B.A. en Telstar B.V. - onrechtmatig zou hebben gehandeld door de werken in een aparte B.V. onder te brengen. Het hof oordeelt dat dat inderdaad het geval is geweest, nu de dochter destijds bestuur was van zowel Telstar B.V. als de B.V.B.A. Het hof veroordeelt de B.V.B.A. om die reden dan ook tot overdracht van de werken aan geïntimeerde 1 B.V. 

IEF 20007

Erwin Angad-Gaur: De laatste

Eens moet de laatste keer zijn. Soms weet je dat niet vooraf en gaat het moment ongemerkt voorbij en soms, zoals in dit geval, weet je het lang van tevoren. Niet iets om de lezer te zeer mee lastig te vallen, maar het was wat vreemd om af te tellen de afgelopen nummers: nog drie te gaan, nog twee, nog een… De laatste. Mijn laatste als hoofdredacteur, mijn laatste als voorzitter van de sectie Performers en mijn laatste Reflecties. De lezer is gewaarschuwd voor een auto-necrologie.
Lees verder.

Dit artikel verscheen in Sena Performers Magazine 2-2021.

IEF 20006

Studiemiddag Vereniging voor Auteursrecht op 18 juni

De Vereniging voor Auteursrecht (VvA) organiseert op 18 juni het webinar “Het Auteurscontractenrecht: Transparantie – Vergoedingsaanspraak – Non usus”.

Programma:

14.00 – 14.50 uur
Evaluatie Auteurscontractenrecht met focus op: (olv. voorzitter mr. dr. Cyril van der Net)
• Transparantie
• Vergoedingsaanspraak
• Non-uses

Met bijdragen van:
Prof. mr. Bernt Hugenholtz, IViR, Universiteit van Amsterdam, dr. Stef van Gompel, IViR, Universiteit van Amsterdam, en prof. mr. Dirk Visser, Universiteit Leiden en advocaat te Amsterdam.

14.50 – 15.00 uur Pauze

15:00 – 16:00 uur Implementatie Buitenland in snap shots (olv. prof. dr. Martin Senftleben)

Met bijdragen van:
België: nadere informatie volgt; Denemarken: prof. dr. Jens Schovsbo, Centre for Information and Innovation Law, Universiteit Kopenhagen; Duitsland: nadere informatie volgt; Frankrijk: prof. dr. Valérie Laure Benabou, Universiteit van Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en advocate te Parijs;

IEF 20000

HvJ EU: Vorderingen Yokohama ongegrond en niet-ontvankelijk

HvJ EU 3 jun 2021, IEF 20000; ECLI:EU:C:2021:431 (Yokohama en EUIPO tegen Pirelli ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-vorderingen-yokohama-ongegrond-en-niet-ontvankelijk

HvJ EU 3 juni 2021, IEF 20000, IEFbe 3230; ECLI:EU:C:2021:431 (Yokohama en EUIPO tegen Pirelli)  Yokohama en het EUIPO vorderen in deze zaak vernietiging van een eerder arrest. In dit eerdere arrest heeft het Gerecht een beslissing van het EUIPO vernietigd [IEF 18097]. In het kort houdt deze zaak in dat Yokohama een door Pirelli ingeschreven model voor banden nietig wil laten verklaren, omdat er volgens Yokohama sprake is van wezenlijke kenmerken van dit merk die uitsluitend functioneel zijn. Het Hof bevestigt in deze zaak het oordeel van het Gerecht, dat het ingeschreven merk er niet toe leidt dat Pirelli haar concurrenten kan verbieden om vergelijkbare vormen van banden te verhandelen, wanneer een dergelijke vorm in combinatie met andere elementen van het loopvlak van een band een vorm oplevert die verschilt van elk van deze elementen afzonderlijk. Echter, alle door Yokohama nieuw aangevoerde verweren worden niet-ontvankelijk en ongegrond verklaard. 

IEF 20004

Zwaarder belang gehecht aan de vrijheid van meningsuiting

Rechtbank Midden-Nederland 21 mei 2021, IEF 20004; (Eiseres tegen Talpa), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zwaarder-belang-gehecht-aan-de-vrijheid-van-meningsuiting

Rechtbank Midden-Nederland 21 mei 2021, IEF 20004, IT 3537; KL ZA 21-122 (Eiseres tegen Talpa) Eiseres vordert in dit kort geding een verbod op de uitzending van een aflevering van het programma Gestalkt. De rechter maakt in deze zaak een afweging tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting van Talpa en anderzijds het recht op eerbiediging van de eer en goede naam van eiseres, waarbij het belang van Talpa zwaarder weegt. Talpa heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van stalking en de rechter acht het niet aannemelijk dat er ook aan de zijde van de ex-partner van eiseres sprake is geweest van stalking. Ook is Talpa ter zitting aan de wensen van eiseres tegemoet te komen door de belofte het gezicht van eiseres te vervagen. De vorderingen van eiseres worden afgewezen. 

IEF 20003

Nieuw auteurscontractenrecht 2021

Dirk Visser

Per 7 juni 2021 is het auteurscontractenrecht veranderd. Auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en opdrachtgevers worden geconfronteerd met nieuwe regels en nieuwe onzekerheden ten gevolge van Europese harmonisatie. In deze bijdrage geeft Dirk Visser een overzicht van de veranderingen en hoe hier in de praktijk het beste mee kan worden omgegaan.
Lees verder.

IEF 20002

Vacature: advocaat-stagiaire IP/IT en commercial bij Baker McKenzie

Baker McKenzie Amsterdam zoekt een advocaat-stagiaire ter versterking van ons IP/IT & Commercial team. Als advocaat-stagiaire werk je binnen een zeer internationale praktijk en adviseer je over diverse rechtsgebieden, waaronder intellectueel eigendomsrecht, contractenrecht, e-commerce, platform en content regulering, consumentenrecht, mediarecht en data privacy. Daarnaast ben je betrokken bij juridische procedures en transacties. Cliënten variëren van bekende merken in o.a. fashion, food & pharma, tot sociale media en internet platforms.
Lees verder.

IEF 20001

Wet implementatie omroeprichtlijn treedt in werking

De Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten) (Stb 2021, 248) treedt in werking met ingang van 7 juni 2021.
Lees verder op Overheid.nl.