IEF 20273

Nietigheidsprocedure spiraalvormig haarelastiekje

Gerecht EU (voorheen GvEA) 20 okt 2021, IEF 20273; ECLI:EU:T:2021:718 (JMS Sports tegen Inter-Vion), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nietigheidsprocedure-spiraalvormig-haarelastiekje

Gerecht EU 20 oktober 2021, IEF 20273, IEFbe 3303; ECLI:EU:T:2021:718 (JMS Sports tegen Inter-Vion) Verzoekster JMS Sports is houdster van een gemeenschapsmodel in de klasse 'haarspelden'. Het litigieuze model betreft een spiraalvormig haarelastiek. Inter-Vion heeft een vordering tot nietigverklaring van dit model ingediend, op grond van het ontbreken van nieuwheid en een eigen karakter. Hiervoor voert zij aan dat in 2009 al op een blog verschillende foto's zijn gepubliceerd van soortgelijke elastieken van het merk SwirliDo. Het ingeschreven model van JMS Sports wordt nietig verklaard. In deze procedure bestrijdt JMS deze beslissing. Ze betwist dat het model van SwirliDo gelijk is aan haar model. Meer specifiek betwist zij de bewijskracht van het bewijs dat interveniënte heeft overgelegd om aan te tonen dat deze openbaarmaking eerder had plaatsgevonden. Volgens vaste rechtspraak wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld wanneer de partij die de openbaarmaking aanvoert, het bewijs heeft geleverd van de feiten die deze openbaarmaking opleveren. JMS slaagt er niet in om de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de screenshots van de blogs succesvol te betwisten. Het beroep wordt verworpen.

IEF 20274

Ronde tafel conferentie 'Unity in design law'

De Europese vereniging van IE-specialisten UNION-IP organiseert een Autumn Round Table conferentie op 12 november a.s.

This Autumn Round Table will cover the topic of "UNITY IN DESIGN LAW", a validity aspect related to errors and/or inconsistencies residing in the drawings. The round table aims to look at practical/technical aspects (strategy) and to debate on the legal consequences (scope of protection). A panel of eminent speakers from the registration and the judiciary authorities, as well as some of our finest practitioners will guide you through this exciting topic. The round table will take half a day and will be in a hybrid format, i.e. simultaneously "in person" and "online".
Lees verder >>

IEF 20272

De bomen in het lobbybos

De wereld van kunst en cultuur lijkt er specialist in zich verdeeld te organiseren. Een oud grapje: ‘Zet drie kunstenaars een uurtje in een kamer. Als ze eruit lopen hebben ze vier nieuwe beroepsorganisaties opgericht.’ Kan dat niet simpeler?

Bij leden van Ntb/Kunstenbond en zeker bij niet-leden gaat het soms duizelen: de Ntb, de Kunstenbond, VCTN, de Creatieve Coalitie, rechtenorganisaties als Buma/Stemra, Sena en Norma, Kunsten92, Platform Makers, de Federatie Auteursrechtbelangen; wie doet eigenlijk wat? En wat is het verschil tussen al die organisaties?
Lees verder >>

Deze bijdrage is verschenen in Muziekwereld, het blad van de Vakgroep Muziek Kunstenbond/Ntb vakbond voor musici.

IEF 20265

Videocollege over foto-auteursrecht en actualiteiten beeldrecht

In dit videocollege bespreekt prof. Dirk Visser het foto-auteursrecht in 49 minuten.
- Wanneer beschermd?
- Wie is rechthebbende?
- Overdracht & licentie?
- Wat doet Pictoright?
- Inhoud van het recht?
- Rechten van derden?
- Beperkingen (rechten gebruiker)?
- Wat doen in geval van inbreuk?

Zie ook de bijbehorende pdf van de PowerPoint-presentatie.
Tijdens de jaarlijkse cursus Actualiteiten Auteursrecht in Leiden bespreekt Vincent van den Eijnde op maandag 8 november om 18.00 uur meer in detail de recente ontwikkelingen op het gebied van het ‘Beeldrecht’.

IEF 20271

Naam-adres-tekst op product na afloop distributieovereenkomst

Hof 's-Hertogenbosch 12 okt 2021, IEF 20271; ECLI:NL:GHSHE:2021:3084 (JBH tegen J Beverly Hills), http://www.ie-forum.nl/artikelen/naam-adres-tekst-op-product-na-afloop-distributieovereenkomst

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 oktober 2021, IEF 20271; ECLI:NL:GHSHE:2021:3084 (JBH tegen J Beverly Hills) J Beverly Hills is een Amerikaanse onderneming die luxe haarverzorgingsartikelen verkoopt onder het handelsmerk 'J Beverly Hills'. JBH heeft in 2014 een distributieovereenkomst gesloten met J Beverly Hills, waarbij de producten op de Nederlandse markt terecht kwamen. Per juni 2020 werd deze overeenkomst beëindigd door JBH. JBH heeft J Beverly Hills sindsdien diverse malen schriftelijk bericht dat zij geen toestemming geeft voor het gebruik van haar handelsnaam en adresgegevens, echter is dit niet gestaakt. In het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van JBH afgewezen. JBH voert in hoger beroep aan dat het gebruik door J Beverly Hills van de naam en het adres van JBH op de producten, terwijl deze producten niet door langer JBH zijn geïmporteerd, JBH blootstelt aan claims. Deze claims kunnen zowel van afnemers als toezichthouders komen. Het hof overweegt dat de producten met de vermelding erop uit de voorraad komen van de tijd dat de distributieovereenkomst nog actief was. Het is daarom voornamelijk aan JBH zelf te wijten dat J Beverly Hills op het moment van beëindiging van de overeenkomst nog een aanzienlijke voorraad producten had. Deze grieven falen dan ook.

IEF 20270

Grieven in zaak over betaling van verkregen royalty's falen

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 okt 2021, IEF 20270; ECLI:NL:GHARL:2021:9836 (De curatoren tegen geïntimeerden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/grieven-in-zaak-over-betaling-van-verkregen-royalty-s-falen

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 oktober 2021, IEF20270; ECLI:NL:GHARL:2021:9836 (De curatoren tegen geïntimeerden) Dit beroep betreft een zaak die gaat over de afwikkeling van onrechtmatige toe-eigening van een muziekcatalogus. De curatoren hebben zich in hun memorie van grieven gesteld op het standpunt dat de grondslag van de vordering tot afdracht van de royalty's door geïntimeerden onduidelijk is. Hiermee zou afdracht niet als rechtmatig gevolg tot stand komen. Daarnaast wordt door de curatoren gesteld dat er een vergoeding van kosten die verbonden waren met het beheer van de Oude Catalogus betaald moet worden. Het standpunt van de curatoren dat er geen grondslag is voor het betalen van de royalty's aan geïntimeerden wordt door het hof verworpen. Het verweer dat op de vordering tot betaling van de royalty's kosten die verband houden met het beheer van de Oude Catalogus in mindering moet worden gebracht strandt ook. De curatoren, in conclusie, hebben hun standpunten onvoldoende onderbouwd om deze aan te nemen. Alle grieven falen. 

IEF 20269

Bewijsregel Van Doren/Lifestyle toegepast

Hof Den Haag 19 okt 2021, IEF 20269; ECLI:NL:GHDHA:2021:1926 (Silk Cosmetics tegen Notino Benelux), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijsregel-van-doren-lifestyle-toegepast

Gerechtshof Den Haag 19 oktober 2021, IEF 20269; ECLI:NL:GHDHA:2021:1926 (Silk Cosmetics tegen Notino Benelux) Silk Cosmetics voert een groothandel in parfums en cosmetica en is exclusief distributeur in Nederland en België van de parfummerken Mancera en Montale. Notino Benelux verkoopt parfums in haar webshops. Silk Cosmetics beschuldigt Notino ervan dat zij inbreuk heeft gemaakt op haar merkenrechten, nu de parfums zonder toestemming de EER ingevoerd zijn. In deze kwestie wordt door het hof de rechtsregel die volgt uit Van Doren/Lifestyle toegepast. Deze betreft de bewijslast over de toestemming van de merkenhouder. Normaal moet de handelaar die de producten verkoopt bewijzen dat hij deze met toestemming van de merkhouder op de markt heeft gebracht. Dit is echter een zware bewijslast. Er geldt sinds Van Doren/Lifestyle dan ook een uitzondering indien een handelaar kan laten zien dat er een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten dreigt als hij aan deze bewijslast moet voldoen. In zulke gevallen moet juist de merkhouder met bewijzen komen. Hieruit moet volgen dat de merkhouder zelf de waren aanvankelijk buiten de EER op de markt heeft gebracht. In deze zaak is dat reële gevaar volgens het Hof aanwezig. Silk Cosmetics kan vervolgens onvoldoende bewijs leveren om aan te tonen dat de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht. Het beroep van Notino Benelux slaagt dan ook om deze reden. 

IEF 20268

Bescherming eer en goede naam prevaleert boven vrijheid van meningsuiting

Rechtbank Den Haag 21 okt 2021, IEF 20268; ECLI:NL:RBDHA:2021:11447 (Eisers tegen de Staat en de Officier van Justitie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bescherming-eer-en-goede-naam-prevaleert-boven-vrijheid-van-meningsuiting

Vzr. Den Haag 21 oktober 2021, IEF 20268; ECLI:NL:RBDHA:2021:11447 (Eisers tegen de Staat en de Officier van Justitie) Kort geding. Eisers zijn beide advocaten en eiser 1 treedt in een strafzaak op voor twee verdachten. Na de zitting verscheen zowel in het Parool als in het Algemeen Dagblad een artikel met daarin uitlatingen van de officier van justitie over deze advocaat. Eisers vorderen gedaagden te veroordelen om een rectificatie te plaatsen in de desbetreffende kranten. Daartoe stellen zij dat de op de zitting gedane uitspraken van de officier onrechtmatig zijn, nu deze feitelijk neerkomen op de beschuldiging dat eiser 1 deel uitmaakt van een criminele organisatie. Deze uitlatingen raken de persoonlijke reputatie van eisers. De Haagse voorzieningenrechter verklaart de vorderingen van eisers tegen de officier zelf niet-ontvankelijk, nu hij niet op persoonlijke titel aansprakelijk gehouden kan worden. Dit neemt volgens de rechter niet weg dat bescherming van eer en goede naam prevaleert boven de vrijheid van meningsuiting van de officier van justitie. De Staat wordt veroordeeld tot rectificatie binnen vijf dagen. 

IEF 20267

IViR Lezing: Sean Flynn - Research Exceptions in Comparative Copyright

IViR is pleased to announce that Sean Flynn will give a lecture entitled Research Exceptions in Comparative Copyright on Thursday 4 November 2021. Sean Flynn is Director and Professorial Lecturer at the American University, Washington College of Law (WCL).

Recent scholarship has highlighted the positive impact on scholarship of copyright exceptions for text and data mining and of more “open” exceptions for research uses. Until now, however, there has not been a collection and categorization of the world’s copyright laws according to the degree to which they provide exceptions for research.

Kijk hier voor meer informatie over de lezing en het aanmeldformulier.

IEF 20264

Noot Charles Gielen onder Hennessy

Annotatie van Charles Gielen onder HR 23 april 2021, ECLI:NL:2021:641, Hennessy c.s./verweerster, [IEF 19913]. Deze annotatie verscheen eerder in NJ 2021/303.

1. Aan twee aspecten van deze merkenzaak die in kort geding werd beslecht (de hoofdzaak loopt nog), zal ik aandacht besteden. Het eerste betreft de vraag of en sprake was van uitputting van merkrechten en het tweede gaat over de wijze waarop de vertrouwelijkheid van gegevens in bepaalde, in een procedure overgelegde documenten kan worden gewaarborgd.
2. Allereerst de kwestie van de uitputting van merkrechten. Ik breng de lezer in herinnering dat de regel is dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor producten die door of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (tenzij er gegronde redenen zijn zich toch te verzetten).
Lees verder >>

IEF 20263

Honderd jaar Handelsnaamwet – IE Winterforum in december

Back with a vengeance: het IE-Forum van deLex! Een IE-Winterforum deze keer, met in de hoofdrol het Handelsnaamrecht. Wat heeft Handelsnaamwet ons na (bijna) honderd jaar gebracht, welke rol speelt deze wet nu?

Save the date voor een middag vol discussie, interactie en netwerkkansen. Want wat hier ook over te bespreken valt, een saaie middag wordt het niet, met drie panels onder leiding van Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Feer Verkade, aangevoerd door Dirk Visser.

Datum: december 2021. Meer informatie staat binnenkort op de website. Alvast een plek reserveren is mogelijk! Mail naar info@delex.nl

IEF 20262

Kwade trouw onvoldoende onderbouwd

Rechtbank Midden-Nederland 29 sep 2021, IEF 20262; ECLI:NL:RBMNE:2021:4650 (Hoggan Scientific tegen Mustec), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kwade-trouw-onvoldoende-onderbouwd

Rechtbank Midden-Nederland 29 september 2021, IEF 20262; ECLI:NL:RBMNE:2021:4650 (Hoggan Scientific tegen Mustec) Zie [IEF 18782] voor het verwijzingsvonnis. Hoggan Scientific heeft het MicroFET apparaat ontwikkeld in 1988. MusTec heeft de merken BioFET en MicroFET ingeschreven in 2015. Hoggan vordert dat voor recht verklaard wordt dat deze merken te kwader trouw zijn gedeponeerd. Hierbij gaat zij ervan uit dat de enkele omstandigheid dat MusTec kennis had behoren te hebben van het gebruik voldoende is om de kwade trouw aan te nemen. De rechtbank concludeert dat Hoggan Scientific de gestelde kwade trouw van MusTec bij haar merkaanvragen onvoldoende heeft onderbouwd. De vorderingen worden daarom afgewezen. 

IEF 20266

Videocollege modellenrecht, slaafse nabootsing en technische bepaaldheid

In dit videocollege bespreekt prof. Dirk Visser het modellenrecht en de slaafse nabootsing.
1.    Modellenrecht https://youtu.be/M7JR7FruVhA, (45 minuten)
2.    Slaafse nabootsing https://youtu.be/CsfeVnKVZx4, (29 minuten)
Zie hier de pdf van de PowerPoint.

Op 27 oktober a.s. wordt tijdens Leiden Law Lunch IE dieper in gegaan op de technisch bepaaldheid in het modellenrecht. De sprekers zijn Jesse Hofhuis en Bas Pinckaers. De moderator is Paul Geerts.

Leessuggesties:
- Gerecht EU: uiterlijk LEGO-blokjes is wel beschermd, [IEF 19850]
- B. Pinckaers, Uitleg van de techniekexceptie in het modellenrecht: de enige factor leer en het belang van alternatieve vormgeving, IER 2020/39
- IPO Board of Appeal 1 juli 2021, 5 juli 2021, [IEF 20136] (Tinnus Enterprises / Mystic Products en Koopman International) (waterballonnen).

IEF 20261

Jurisprudentielunch Octrooirecht - woensdag 1 december

Save the date voor de jaarlijkse jurisprudentielunch Octrooirecht, met Bart van den Broek (HOYNG ROKH MONEGIER) en Willem Hoyng (HOYNG ROKH MONEGIER). Op woensdag 1 december praten zij u bij over de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in Octrooirechtspraak. Informatief, interactief en live, zo combineert u aangenaam en nuttig tijdens de lunch!

Wanneer: Woensdag 1 december, van 13.00 - 16.15 uur
Accreditatie: 3 PO punten
Locatie: ntb

Schuift u aan? Aanmelden kan via de website of via info@delex.nl

IEF 20260

Opinie A-G over begrip 'op welke drager dan ook'

Gerecht EU (voorheen GvEA) 23 sep 2021, IEF 20260; ECLI:EU:C:2021:763 (Austro-Mechana tegen Strato), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opinie-a-g-over-begrip-op-welke-drager-dan-ook

Gerecht EU Opinie A-G 23 september 2021, IEF 20260, IEFbe 3300; ECLI:EU:C:2021:763 (Austro-Mechana tegen Strato) Op 7 september 2020 stelde het Oberlandsgericht Wien een aantal prejudiciële vragen die betrekking hadden op het begrip 'op welke drager dan ook', volgend uit richtlijn 2001/29/EG [zie IEF 19748]. Met de eerste vraag probeert de verwijzende rechter te vernemen of de uitzondering voor het kopiëren voor privé-gebruik van artikel 5, lid 2, sub b ook betrekking heeft op reproducties die worden opgeslagen in een cloud-dienst die door een derde aangeboden wordt. De A-G is van mening dat voor online diensten dezelfde benadering moet worden toegepast als bij materiële dragers. Het is nog de vraag of de rechtspraak in Nederland de conclusie van de A-G volgt. Dezelfde soort vragen liggen momenteel ook bij het hof in Den Haag, in het appel van de zaak tussen HP en Sont [zie IEF 18695].

IEF 20259

Prejudiciële vragen over reproductie voor privégebruik

HvJ EU 22 sep 2021, IEF 20259; (Seven.one en Puls 4 tegen Ocilion IPTV ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-reproductie-voor-priv-gebruik

Oberster Gerichtshof 22 september 2021, IEF 20259, IEFbe 3299; C-426/21 (Seven.one en Puls 4 tegen Ocilion IPTV) Verzoekers in deze zaak zijn beide televisieproducenten. De programma's die zij maken worden aangeboden door verweerder aan commerciële klanten door middel van rechtstreekse hosting, of met hulpmiddelen van verweerder. Het geschil spitst zich toe op de vraag hoe "reproductie voor privégebruik" in de zin van artikel 5 lid 2 onder b van de richtlijn auteursrecht moet worden geïnterpreteerd. Verzoekers beweren dat bij het online-video-opnemen door verweerder "masterkopieën" gemaakt worden en dat deze worden gedistribueerd aan commerciële klanten. Daarnaast is er een geschil over het concept “mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1 van de richtlijn. Hier worden enkele prejudiciële vragen over gesteld. 

IEF 20258

Prejudiciële vragen over verwerking van persoonsgegevens

16 sep 2021, IEF 20258; (La Quadrature du Net ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-verwerking-van-persoonsgegevens

Conseil d’État, Frankrijk, 16 september 2021, IEF 20258, IT 3688, IEFbe 3298; C-470/21 ( La Quadrature du Net) Verzoek om een prejudiciële beslissing. Via MinBuza. Het geldende Franse recht stelt dat degene die toegang heeft tot openbare online communicatiediensten ervoor moet zorgen dat deze toegang niet wordt gebruikt voor doeleinden van verspreiding en verveelvoudiging van werken beschermd door intellectueel eigendomsrecht. De commissie voor bescherming van rechten, CPD, moet voor de uitvoering van haar taken gebruikers kunnen identificeren. Deze identificatie komt tot stand op basis van de gegevens die bij de exploitanten van elektronischecommunicatiediensten zijn verzameld om zo in het bij decreet nr. 2010-236 vastgestelde systeem te worden opgeslagen. Uit jurisprudentie van het Hof blijkt dat voor de toegang van nationale instanties tot verbindingsgegevens een rechterlijke instantie of onafhankelijke bestuurlijke autoriteit een voorafgaande toetsing dient te verrichten. Echter, de CPD dient, voor toepassing van de aanbevelingenprocedure, jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid gegevens betreffende de burgerlijke identiteit van de betrokken gebruikers te verzamelen. Wanneer deze inzameling aan een voorafgaande toetsing wordt onderworpen, dreigt de uitvoering van de aanbevelingen onmogelijk te worden gemaakt. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal prejudiciële vragen gesteld. 

IEF 20224

Nationaal Mediarechtcongres op donderdag 25 november

Media en mediaplatforms zijn onmisbaarder dan ooit, maar staan ook onder druk als nooit tevoren. Hoe ver moeten – en mogen – online platforms gaan in het weren van schadelijke of onwenselijke informatie? Welke rol kan en moet de publieke omroep spelen in het democratische proces?

Dit en meer komt aan bod bij het Nationaal Mediarechtcongres van deLex. Met daarnaast op de agenda: hoe gaat het Commissariaat voor de Media toezicht houden op commerciële mediadiensten op aanvraag? Hoe moeten toezichthouders, mediadiensten en influencers minderjarige mediaconsumenten beschermen? En wat is er het afgelopen jaar gebeurd op het gebied van onrechtmatige perspublicaties?

Kortom: voldoende stof voor een gevarieerd programma! Samen met gerenommeerde sprekers uit advocatuur, bedrijfsleven, toezichthouders en het publieke debat zorgt dagvoorzitter Remy Chavannes (Brinkhof) voor een inspirerende middag.

IEF 20257

Geschil over lettercombinatie ITP

Antilliaanse Gerechten 18 okt 2021, IEF 20257; ECLI:NL:OGEAA:2021:430 (ITPC tegen ITPB), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geschil-over-lettercombinatie-itp

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 18 oktober 2021, IEF 20257; ECLI:NL:OGEAA:2021:430 (ITPC tegen ITPB) ITPB exploiteert een bouw- en constructiebedrijf. ITPC is voornamelijk werkzaam op het gebied van softwareontwikkeling en netwerkbeheer. ITPC schrijft in een brief gericht aan ITPB dat het softwarebedrijf ook de naam ITP gebruikt en dit als zodanig bekend is op het gehele eiland. Voor het Gerecht vordert ITPC staking van de lettercombinatie ITP door ITPB. Vast staat dat de handelsnaam ITPC als woordmerk geregistreerd staat, echter is ITPB eerder opgericht. Het Gerecht oordeelt dan ook dat ITPC niet gerechtigd is tot het uitsluitend gebruik van de lettercombinatie. Immers heeft ITPB bewijs geleverd dat tegen het wettelijk vermoeden spreekt dat ITPC geacht wordt de eerste gebruiker te zijn van de lettercombinatie. De vorderingen van ITPC worden afgewezen.