IEF 18190

Conclusie AG: beperk verwijderingen koppelingen die exploitanten van zoekmachine moeten uitvoeren tot niveau EU

HvJ EU 10 jan 2019, IEF 18190; ECLI:EU:C:2019:15 (Google tegen CNIL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-beperk-verwijderingen-koppelingen-die-exploitanten-van-zoekmachine-moeten-uitvoeren-tot

Conclusie AG 10 januari 2019, IT 2705; IEF 18190; IEFbe 2807; C-507/17; ECLI:EU:C:2019:15 (Google tegen CNIL) Privacy. Domeinnaamrecht. Via het persbericht. AG Szpunar stelt het Hof voor om vast te stellen dat de exploitant van een zoekmachine bij inwilliging van een verzoek tot verwijdering van koppelingen niet verplicht is om deze verwijdering toe te passen op alle domeinnamen van zijn zoekmachine zodat de betrokken koppelingen niet langer verschijnen ongeacht de plaats van waaruit de zoekopdracht op de naam van de indiener van het verzoek wordt uitgevoerd. Daarentegen benadrukt de advocaat-generaal dat zodra een recht op verwijdering van koppelingen binnen de Unie is vastgesteld, de exploitant van een zoekmachine alle mogelijke maatregelen moet nemen om te zorgen voor een doeltreffende en volledige verwijdering van de koppelingen binnen het grondgebied van de Europese Unie, ook via de techniek van „geoblocking”, vanaf een IP-adres dat wordt geacht zich te bevinden in een van de lidstaten, ongeacht de domeinnaam die wordt ingevoerd door de internetgebruiker die de zoekopdracht uitvoert. Lees verder.

IEF 18189

Geen onvoorwaardelijke afgifte deliverables afgesproken, vorderingen afgewezen

Rechtbanken 5 dec 2018, IEF 18189; ECLI:NL:RBOVE:2018:4833 (Vita Motion tegen Sintecs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-onvoorwaardelijke-afgifte-deliverables-afgesproken-vorderingen-afgewezen

Vzr. Rechtbank Overijssel 5 december 2018, IEF 18189; IT 2701; ECLI:NL:RBOVE:2018:4833 (Vita Motion tegen Sintecs) Contractrecht. Vita Motion heeft een zorgrobot ontwikkeld. Een deel van de software heeft Sintecs in opdracht van Vita Motion verder ontwikkeld. Na beëindiging van hun samenwerking is tussen partijen discussie ontstaan over de afgifte van intellectuele eigendomsrechten (deliverables). Vita vordert nakoming van de verplichting tot afgifte van de deliverables omdat volgens haar uitdrukkelijk is overeengekomen dat Sintex de deliverables gedurende het project oplevert. Echter blijkt uit de overeenkomst dat de deliverables eerst door Sintecs moeten worden afgegeven wanneer overeenstemming bestaat over de gewerkte en gefactureerde uren. Onvoorwaardelijke afgifte zijn partijen naar oordeel van de voorzieningenrechter niet overeengekomen. Vita heeft voor de afgifte geen zelfstandig belang aangevoerd. De huidige situatie brengt de voortgang van de ontwikkeling van de zorgrobot niet onmiddelijk in gevaar, zodanig dat de verlangde afgifte van de deliverables onmiddellijk is vereist. Vorderingen afgewezen.

IEF 18188

Geen auteursrecht op taxibord, uitvoeringen en materialen gebruikelijk in vormgevingserfgoed

Rechtbanken 31 okt 2018, IEF 18188; ECLI:NL:RBMNE:2018:5237 (Auteursrecht taxibord), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrecht-op-taxibord-uitvoeringen-en-materialen-gebruikelijk-in-vormgevingserfgoed

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 31 oktober 2018, IEF 18188; ECLI:NL:RBMNE:2018:5237 (Auteursrecht taxibord) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Eiseres sub 1 is een onderneming gespecialiseerd in daklichten en taxiborden. Gedaagde sub 1 houdt zich bezig met de verkoop, installatie en belettering van dakborden voor lesauto's en taxi's. Begin 2018 is zij gestart met het ontwerpen van een nieuw daklicht. Eiseres sub 1 stelt dat gedaagde sub 1 inbreuk maakt op haar auteursrecht. Uit het vormgevingserfgoed blijkt dat de uitvoering en materialen gebruikelijk zijn. Geen auteursrechtinbreuk Door ontbreken oorspronkelijkheid en creativiteit in het taxibord van eiseres is ook niet te zeggen dat het beweerdelijk nagebootste product een eigen plaats heeft op de markt. Geen slaafse nabootsing. Vorderingen afgewezen. 

IEF 18187

Conclusie AG: Verbod toepassing regels die zoekmachines verbieden fragmenten persproducten aan te bieden zonder voorafgaande toestemming uitgever

HvJ EU 13 dec 2018, IEF 18187; ECLI:EU:C:2018:1004 (VG Media tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-verbod-toepassing-regels-die-zoekmachines-verbieden-fragmenten-persproducten-aan-te-bie

Conclusie AG 13 december 2018, IEF 18187; IEFbe 2699; IT 2806; C-299/17; ECLI:EU:C:2018:1004 (VG Media tegen Google) Auteursrecht. Naburig recht. Via het persbericht. In 2013 heeft Duitsland een naburig recht van het auteursrecht ingevoerd voor uitgevers van perspublicaties, zonder de ontwerpwetgeving aan de Commissie mee te delen. In de nieuwe bepalingen wordt vastgesteld dat commerciële exploitanten van een internetzoekmachine (en commerciële dienstenaanbieders die content bewerken) – anders dan andere gebruikers, waaronder commerciële gebruikers – zonder passende toestemming geen fragmenten – behalve losse woorden of zeer korte tekstfragmenten – van bepaalde content in de vorm van tekst, afbeeldingen of video verstrekt door uitgevers van perspublicaties mogen aanbieden. VG Media is een Duitse organisatie voor collectief beheer die auteursrechten en naburige rechten in naam van, onder andere, uitgevers van perspublicaties beheert. VG Media heeft namens haar leden een schadevordering tegen Google ingesteld bij het Landgericht Berlin (rechter in eerste aanleg van Berlijn) met betrekking tot het gebruik dat Google sinds 1 augustus 2013 maakt van tekstfragmenten, afbeeldingen en video’s uit door leden van VG Media geproduceerde pers- en mediacontent, zonder daarvoor een vergoeding te betalen. Lees verder.

IEF 18186

Leythem Wall, Partner, joins HGF in The Hague Office

, IEF 18186; http://www.ie-forum.nl/artikelen/leythem-wall-partner-joins-hgf-in-the-hague-office

HGF’s expansion continues into 2019 with the arrival of Leythem Wall who joined the firm Monday 14th January 2019, in The Hague office.

Leythem has particular expertise and substantial experience in Oppositions and Appeals, regularly representing clients in Oral Proceedings before the European Patent Office (EPO) as lead counsel in a wide variety of technical areas. He has won numerous defensive and offensive oppositions, including multi-party proceedings, and successful coordination with disputes in multiple jurisdictions such as UK, Germany, US, China, Japan, Korea, and India. Leythem also has a deep understanding of US post grant challenges (IPRs and PGRs), and how these can be most successfully combined with EPO oppositions. Lees verder.

IEF 18185

Conclusie AG: verwerping cassatieberoep, geen aantasting persoonlijkheidsrechten architect kantoorpand

Hoge Raad 11 jan 2019, IEF 18185; (Architect D tegen De 4 Jaargetijden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-verwerping-cassatieberoep-geen-aantasting-persoonlijkheidsrechten-architect-kantoorpand

Conclusie AG 11 januari 2019, IEF 18185 (Architect D tegen De 4 Jaargetijden) Persoonlijkheidsrechten architect. Hof besloot [IEF 17232] dat het kantoorpand, waar D de architect van is, verbouwd mag worden omdat zijn persoonlijkheidsrechten à art. 25 lid 1 sub c en d Aw niet aangetast worden. Door uitgebreid stil te staan bij de wetsgeschiedenis van art. 25 lid 1 sub c en d Aw, concludeert de AG tot verwerping cassatieberoep.

IEF 18184

Bernt Hugenholtz in AMI: "De naburige rechten hebben hun tijd gehad"

, IEF 18184; http://www.ie-forum.nl/artikelen/bernt-hugenholtz-in-ami-de-naburige-rechten-hebben-hun-tijd-gehad

AMI 2018/6. We zijn er de afgelopen 25 jaar geleidelijk aan gewend geraakt, maar laten we er in dit herdenkingsnummer geen doekjes om winden: er is veel mis met de naburige rechten. Allereerst natuurlijk de naam: ‘naburige‘ rechten, droits ‘voisins’, ‘related’ rights. Rechten die kennelijk zo weinig identiteit hebben dat ze slechts door hun verwantschap met een ander recht – het auteursrecht – kunnen worden aangeduid. Andere IE-rechten dragen trots hun eigen naam: het octrooirecht, het modellenrecht, het merkenrecht, zelfs het databank(en)recht. ‘Naburige’ rechten; dat kon natuurlijk nooit wat worden... Lees verder.

IEF 18183

Vorderingen afgewezen, vrijwaringsincident Loendersloot c.s. leidt tot onredelijke vertraging.

Rechtbanken 9 jan 2018, IEF 18183; ECLI:NL:RBDHA:2019:111 (Hennessy c.s. tegen Loendersloot c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-vrijwaringsincident-loendersloot-c-s-leidt-tot-onredelijke-vertraging

Rechtbank Den Haag 9 januari 2019, IEF 18183; ECLI:NL:RBDHA:2019:111 (Hennessy c.s. tegen Loendersloot c.s.) Merkenrecht. Procesrecht. Geschil in hoofdzaak ziet in de kern op gestelde merkinbreuk door gedaagden op verschillende Unie- en Benelux-merken van Hennessy c.s. voor onder meer alcoholische dranken. Loendersloot c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis haar toestaat om 22 partijen tegen een termijn van zes maanden in vrijwaring op te roepen.  Echter heeft het belang van Hennessy c.s. bij voortzetting van de hoofdzaak zonder verdere vertraging door (vrijwarings-)incidenten in dit geval te prevaleren boven het belang van Loendersloot bij vrijwaring. Toestaan van de vrijwaring zou meebrengen dat de hoofdzaak onredelijk wordt vertraagd. Vorderingen afgewezen.

IEF 18182

Sjors van der Hoeven naar Lawfox Advocaten

, IEF 18182; http://www.ie-forum.nl/artikelen/sjors-van-der-hoeven-naar-lawfox-advocaten

Per 1 januari versterkt Sjors van der Hoeven (voorheen Holla advocaten en Kompas advocatuur) als partner het team van Lawfox Advocaten. Sjors brengt zijn IE-praktijk mee naar Lawfox. Samen met Wouter Dammers, Nick Vrugt, en Mathijs Stals is Lawfox daarmee inmiddels uitgegroeid een vierkoppig ICT-/IP nichekantoor dat landelijk opereert vanuit Tilburg.

IEF 18181

Nog enkele plaatsen voor IE-Diner 2019

, IEF 18181; http://www.ie-forum.nl/artikelen/nog-enkele-plaatsen-voor-ie-diner-2019

Ook dit jaar trapt deLex af met het IE-diner, hèt moment voor een goed glas wijn met boeiende tafelgenoten en sprankelende speeches, op een bijzondere locatie in Amsterdam. Peter Blok, Marijn Kingma, Carja Mastenbroek en Rogier de Vrey staan samen met ceremoniemeester Bernt Hugenholtz garant voor een unieke avond. Inschrijven is nu nog mogelijk!

Datum: Donderdag 24 januari 2019, vanaf 18.00 uur
Dresscode: Feestelijk
Locatie: Hotel Arena, in de Kapel

Inschrijven, meer informatie of dieetwensen?
Mail naar info@delex.nl, of schrijf in via de website.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt. 

IEF 18180

Vorderingen afgewezen, handelsnaam Rodizio Rotterdam volledig beschrijvend

Rechtbanken 4 jan 2018, IEF 18180; (Rodizio tegen Brasilbinkie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-handelsnaam-rodizio-rotterdam-volledig-beschrijvend

Vzr. Rechtbank Rotterdam 4 januari 2019, IEF 18180 (Rodizio tegen Brasilbinkie) Handelsnaamrecht. Rodizio Rotterdam exploiteert onder die naam een Braziliaans restaurant. Als handelsnamen zijn in het handelsregister "Rodizio Rotterdam" en "Rodizio" geregistreerd. Brasilbinkie exploiteert onder de namen Brasilbinkie en Brasilbinkie Rodizio Rotterdam ook een Braziliaans restaurant in Rotterdam. Als handelsnamen zijn ingeschreven "Brasilbinkie B.V." en "Rodizio Rotterdam". Rodizio is een uit Brazilië afkomstig all-you-can-eat-concept. Rodizio Rotterdam stelt dat er handelsnaaminbreuk is omdat de combinatie van woorden gelijk is, zij eerder was met gebruik en de aard en de locaties van de ondernemingen ook gelijk zijn. De combinatie van de woorden "Rodizio" en "Rotterdam" maakt nog niet dat andere ondermingen deze zuiver beschrijvende woorden niet in hun handelsnaam mogen opnemen. Brasilbinkie combineert de woorden met de zelfbedachte, unieke, naam "Brasilbinkie", welke naam door haar bovendien steeds voorop gesteld wordt. Vorderingen afgewezen.

IEF 18179

Nieuwe benoemingen bij Hogan Lovells per 1 januari 2019

, IEF 18179; http://www.ie-forum.nl/artikelen/nieuwe-benoemingen-bij-hogan-lovells-per-1-januari-2019

Persbericht Hogan Lovells. Hogan Lovells gaat het nieuwe jaar in met wereldwijd 30 promoties naar partner en 47 promoties naar counsel. Voor kantoor Amsterdam betekent dit één nieuwe partner en twee benoemingen tot counsel. Hogan Lovells heeft Joke Bodewits (37) benoemd tot partner Privacy & Cybersecurity. Joke houdt zich bezig met alle aspecten van het privacy- en cybersecurityrecht. Ze begeleidt nationale en internationale bedrijven bij het bepalen en implementeren van privacybeleid, en ondersteunt bij datalekken. Daarnaast heeft Joke onder andere ervaring met tracking, profiling, internationale doorgifte van data en het verwerken van patiëntgegevens. Naast privacy heeft Joke expertise op het gebied van commerciële contracten, vooral binnen het IT domein. De benoeming van Joke tot partner past binnen de sterke focus op en expertise in de Privacy & Cybersecurity praktijk die Hogan Lovells internationaal heeft. Hogan Lovells heeft Rik Zagers en Dylan Goedegebuure tot counsel benoemd. Lees verder.

IEF 18178

Casa maakt alsnog modelrechtinbreuk kerstboomverlichting Edelman: afwijkende totaalindrukken

Rechtbanken 3 jan 2019, IEF 18178; ECLI:NL:RBDHA:2019:23 (Edelman tegen Casa), http://www.ie-forum.nl/artikelen/casa-maakt-alsnog-modelrechtinbreuk-kerstboomverlichting-edelman-afwijkende-totaalindrukken

Vzr. Rechtbank Den Haag 3 januari 2019, IEF 18178; ECLI:NL:RBDHA:2019:23 (Edelman tegen Casa) Modelrecht. Zie eerder [IEF 18156]. Ster-model Edelman zal nietig worden bevonden vanwege gebrek aan eigen karakter en nieuwheid. Totaalindruk wijkt voor geïnformeerde gebruiker onvoldoende af. Kerstboom-model Edelman is daarentegen wel nieuw en heeft een eigen karakter ten opzichte van het vormgevingserfgoed. Totaalindruk voor geïnformeerde gebruiker wijkt voldoende af doordat de verlichting in de in 2.9.1. weergegeven kerstboom alleen aan de binnenkant van het frame op regelmatige afstand is geplaatst en bij het Edelman kerstboom-model enigzins onordelijk aan alle kanten van het frame zit en daardoor geen strakke lijn van lichtpunten vormt. Ook wijkt de totaalindruk van het model zoals weergegeven in 2.9.2 voldoende af omdat de vorm van het frame beduidend steviger/dikker oogt en de lampjes verder afstaan van het frame. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen.

IEF 18177

Octrooi Biogen vernietigd in bodemprocedure, vorderingen afgewezen door afstemmingsregel

Gerechtshoven 7 nov 2018, IEF 18177; (Biogen c.s. tegen Celltrion c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-biogen-vernietigd-in-bodemprocedure-vorderingen-afgewezen-door-afstemmingsregel

Hof Den Haag 11 september 2018, IEF 18177; LS&R 1687 (Biogen c.s. tegen Celltrion c.s.) Octrooirecht. Biogen brengt een geneesmiddel op de markt voor de behandeling van patiënten met CLL, bekend onder de naam Rituximab. Zij is houdster van Europees octrooi EP 2 055 313. Celltrion heeft een biosimilar van rituximab ontwikkeld: Truxima. Omdat het tussenarrest van 7 november 2017 rond dezelfde periode als het vonnis in de bodemprocedure werd uitgesproken, achtte het hof het opportuun vanwege de door de HR geformuleerde "afstemmingsregel" haar uitspraak in onderhavig kort geding procedure aan te houden. Een belangenafweging stond niet aan aanhouding in de weg. De door Biogen gestelde prijserosie was reeds ingezet nu Celltrion met haar biosimilar Truxima al enige tijd op de markt was. Mocht Celltrion c.s. een verbod opgelegd worden, terwijl in de bodemprocedure het octrooi zou worden vernietigd, dan zal zij haar marktpositie niet zo gemakkelijk kunnen terugwinnen omdat bij biosimilars (die immers niet identiek zijn) bij gebreke van noodzaak liever niet van medicatie wordt gewisseld. Aldus is haar schade structureler van aard en minder gemakkelijk te berekenen. In de bodemprocedure is het octrooi door de rechtbank vernietigd. Aangezien Biogen alleen EP 313 ten grondslag heeft gelegd aan haar verbodsvorderingen in de onderhavige procedure en is uit gegaan van de ongeldigheid daarvan, dienen de vorderingen van Biogen te worden afgewezen. 

IEF 18176

Taylor Wessing benoemt Maarten Rijks tot partner

Taylor Wessing heeft Maarten Rijks benoemd tot partner per 1 januari 2019. Maarten Rijks is vanaf begin 2016 werkzaam bij Taylor Wessing en is verantwoordelijk voor het team dat zich met name bezig houdt met soft IP zaken. Met advocaten en gemachtigden in Amsterdam, Brussel en Eindhoven is het team onder zijn leiding zeer sterk gegroeid en maakt inmiddels een belangrijk deel uit van het internationale praktijk van Taylor Wessing. Maarten Rijks is geranked in de Legal500 en WTR1000, waarin onder meer over hem wordt gezegd: “Maarten Rijks has an acute business understanding and is very practical in his approach”.

Wim Maas, hoofd van de sectie IP/IT: “Wij zien de benoeming van Maarten als het bewijs van het succes van onze Benelux IP praktijk. Sinds zijn komst hebben we een exponentiële groei doorgemaakt, en worden we door onze cliënten steeds meer betrokken bij spraakmakende, internationale zaken. Met deze partnerbenoeming willen we het succes van de afgelopen jaren borgen en tegelijkertijd verder bouwen aan de toekomst.”

IEF 18175

Bas Kist: Nokia versus Aikon; merken husselen, mag dat?

, IEF 18175; http://www.ie-forum.nl/artikelen/bas-kist-nokia-versus-aikon-merken-husselen-mag-dat

Via Adformatie. Aikon, als nieuw merk voor mobiele telefoons. Does that ring a bell? Bij mij deed het dat niet, maar bij het Finse Nokia wel. Volgens de Finnen is Aikon gewoon gepikt: het is niets anders dan Nokia maar dan andersom. Voor het merk Aikon werd onlangs in Europa een merkregistratie aangevraagd door een Zwitsers bedrijf. Voor Nokia genoeg redenen om bezwaar aan te tekenen. Op 20 december deed de oppositie afdeling van het Europese merkenbureau uitspraak. Dat werd een flinke teleurstelling voor de Finnen. Volgens het merkenbureau is er gewoon geen overeenstemming tussen Nokia en Aikon. In visueel opzicht verschillen de merken sterk, en in klank en betekenis lijken ze ook voor geen meter. De consument zal dan ook niet in verwarring raken. Lees verder.

IEF 18174

Woordmerk Anne Frank Stichting ingetrokken, naam slechts gebruikt als verwijzing

EUIPO - OHIM 7 dec 2018, IEF 18174; (Anne Frank Fonds tegen Anne Frank Stichting), http://www.ie-forum.nl/artikelen/woordmerk-anne-frank-stichting-ingetrokken-naam-slechts-gebruikt-als-verwijzing

EUIPO Cancellation Division 7 december 2018, IEF 18174; IEFbe 2804 (Anne Frank Fonds tegen Anne Frank Stichting) Merkenrecht. Zie ook Volkskrant. Verzoek tot intrekken woordmerk Anne Frank gedaan door Anne Frank Fonds. Anne Frank Stichting heeft verwezen naar de naam, maar heeft de naam niet als zelfstandige merknaam gebruikt, waardoor het in vijf jaar niet "normaal" is gebruikt. Verzoek tot intrekking toegewezen.

IEF 18173

Vorderingen afgewezen, conclusie octrooi koffiecapsules Douwe Egberts nietig door gebrek aan inventiviteit

Rechtbanken 28 dec 2018, IEF 18173; ECLI:NL:RBDHA:2018:15453 (Koninklijke Douwe Egberts tegen Belmoca), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-conclusie-octrooi-koffiecapsules-douwe-egberts-nietig-door-gebrek-aan-inventiv

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 december 2018, IEF 18173; ECLI:NL:RBDHA:2018:15453 (Koninklijke Douwe Egberts tegen Belmoca) Octrooirecht. Partijen maken aluminium koffiecapsules die in de apparaten van Nespresso passen. KDE stelt dat Belmoca indirect inbreuk maakt op conclusies van octrooi EP 2 996 521 met haar Belmio-capsule. Uit het testrapport van TRiOS blijkt namelijk dat de Belmio-capsule voor wat betreft afdichting in alle drie de Nespresso koffiemachines hetzelfde werkt en dat de capsule onder de beschermingsomvang valt van de voornoemde conclusies. WO 2013/136209 behoorde op de prioriteitsdatum van EP 521 tot de fictieve stand van de techniek. Dat wat Belmoca doet komt overeen met de in het octrooi beschreven tweede uitvoeringsvorm waarbij de ringvormige trog/rand van de capsule door de ‘enclosing member’ slechts wordt ingedrukt en zo plastisch vervormt (‘to buckle and deform/crumple’). Als voor een ogenblik zou worden aangenomen dat ‘buckle/deform/crumple’ gelijkgesteld zou kunnen worden aan "dieptrekken", dan is conclusie 1 van EP 521 naar voorlopig oordeel nietig wegens gebrek aan nieuwheid over WO 209, althans in het licht van WO 209 en de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman niet inventief is en Belmoca een niet-inventieve variant van WO 209 toepast. Vorderingen afgewezen.

IEF 18172

Actieve rol Facebook bij advertenties leidt tot verwachting waken inbreuk IE-rechten PHV

Rechtbanken 21 dec 2018, IEF 18172; ECLI:NL:RBAMS:2018:9362 (PVH c.s. tegen Facebook), http://www.ie-forum.nl/artikelen/actieve-rol-facebook-bij-advertenties-leidt-tot-verwachting-waken-inbreuk-ie-rechten-phv

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 december 2018, IEF 18172; RB 3273; IT 2694; ECLI:NL:RBAMS:2018:9362 (PVH c.s. tegen Facebook) Merkenrecht. Auteursrecht. Tommy Hilfiger Europe (onderdeel PVH) heeft met Facebook een advertentieovereenkomst gesloten voor het merk Tommy Hilfiger op de platforms van Facebook. Tommy Hilfiger Licensing (onderdeel PVH) heeft o.a. het Benelux woordmerk TOMMY HILFIGER laten registreren. PVH heeft afbeeldingen in het geding gebracht van een aantal advertenties aangetroffen op Facebook en Instagram voor kleding en schoeisel met de naam "Tommy Hilfiger", die niet van haar afkomstig zijn. Facebook heeft deze verwijderd. PVH heeft Facebook verzocht om gegevens aan haar te verstrekken van de adverteerders die advertenties hebben geplaatst waarmee inbreuk werd gemaakt. Merkinbreuk Benelux-woordmerk Tommy Hilfiger door stelselmatig verschijnen advertenties die niet verwezen naar producten van PVH. Facebook kan geen beroep doen op vrijwaringsbepaling art. 6:196c BW: door controle van Facebook op advertenties, vastgelegd in het advertentiebeleid, bepaalt zij mede de inhoud en speelt zij dus een actieve rol. Van Facebook wordt verwacht dat zij passende maatregelen treft om stelselmatige inbreuken op IE-rechten van derden zoals PVH te voorkomen. Facebook niet zelf de inbreukmaker. Maatregelen Facebook onvoldoende effectief door telkens opduiken gewraakte advertenties. Privacybelangen staan niet in de weg van verstrekking gegevens: het gaat om adverteerders die bedrijfsmatig inbreukmakende artikelen aanbieden. Het beschikken over de gevraagde (persoons-)gegevens is voor PVH noodzakelijk om hiertegen te kunnen optreden. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen.

IEF 18171

Geen handelsnaaminbreuk op Bakkerij Marakesh: hoge mate beschrijvend van aard

Rechtbanken 12 sep 2018, IEF 18171; (Bakkerij Marakesh tegen La Boulangerie Traditionelle Marrakech), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-handelsnaaminbreuk-op-bakkerij-marakesh-hoge-mate-beschrijvend-van-aard

Rechtbank Amsterdam 12 september 2019, IEF 18171 (Bakkerij Marakesh tegen La Boulangerie Traditionelle Marrakech) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Partijen drijven beide een banketbakkerij/boulangerie. De v.o.f. Marakesh handelt bij de uitoefening van haar onderneming onder de naam "Bakkerij Marakesh", gedaagde drijft een eenmanszaak onder de naam "La Boulangerie Traditionelle Marrakech". De v.o.f. stelt dat de door gedaagde gebruikte handelsnaam in geringe mate afwijkt van het meest kenmerkende deel door de v.o.f. gevoerde handelsnaam. Van belang is dat de handelsnaam van de v.o.f. in hoge mate beschrijvend van aard is. Hierdoor geniet de door de v.o.f. gevoerde handelsnaam een zeer geringe mate van bescherming: beschrijvende woorden kunnen niet worden gemonopoliseerd. Er bestaat voldoende verschil tussen beide handelsnamen, door het anders schrijven van Marrakech en de toevoeging van "la boulangerie" en "traditionelle". Vorderingen afgewezen.