Merkenrecht

IEF 19907

Beeldmerken te verschillend van elkaar voor inbreuk

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 apr 2021, IEF 19907; ECLI:EU:T:2021:207 (Chanel tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beeldmerken-te-verschillend-van-elkaar-voor-inbreuk

Gerecht EU 21 april 2021, IEF 19907, IEFbe 3206; ECLI:EU:T:2021:207 (Chanel tegen EUIPO) Chanel heeft tegen de inschrijving van het beeldmerk van Huawei verzet aangetekend omdat deze volgens haar gelijkenissen vertoont met haar eigen, oudere Franse beeldmerken. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) heeft dit afgewezen. Chanel is vervolgens in beroep gegaan tegen deze afwijzing, maar tevergeefs. Het Gerecht oordeelt dat bij de beoordeling van de overeenstemming of soortgelijkheid van conflicterende merken, er moet worden gekeken naar de vorm waarin zij zijn ingeschreven en aangevraagd, ongeacht een eventuele verandering in hun gebruik op de markt. Hieruit concludeert zij dat de beeldmerken verschillend zijn van elkaar en wijst zij de vorderingen van Chanel af.

IEF 19898

Suggestie commerciële band is ten onrechte

Rechtbank Den Haag 29 mrt 2021, IEF 19898; ECLI:NL:RBDHA:2021:2986 (Schlumberger en ITT Controls), http://www.ie-forum.nl/artikelen/suggestie-commerci-le-band-is-ten-onrechte

Vzr. Rechtbank Den Haag 29 maart 2021, IEF 19898, RB 3505; ECLI:NL:RBDHA:2021:2986 (Schlumberger en ITT Controls) Kort geding. Het Schlumberger-concern is leverancier van producten en diensten in de olie- en gasindustrie. ITT Controls verkoopt als wederverkoper meet- en regelsystemen voor de olie- en gasindustrie aan professionele afnemers, waaronder producten van het Schlumberger-concern. Geoordeeld wordt onder meer dat ITT Controls inbreuk maakt op de merkrechten van Schlumberger, omdat ten onrechte een commerciële band met Schlumberger wordt gesuggeerd. De vermelding 'exclusieve leverancier' op de website van gedaagde is misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 lid 1 sub i BW omdat ITT Controls geen officiële wederverkoper is van Schlumberger. Ook is sprake van auteursrechtinbreuk op handleidingen en afbeeldingen. De op het auteursrecht op de ‘look and feel’ van de website van Schlumberger gebaseerde vorderingen worden afgewezen.

IEF 19896

Conclusie A-G: geen verwarring tussen H&M kleding en Adidas strepen

Hoge Raad 12 mrt 2021, IEF 19896; ECLI:NL:PHR:2021:244 (Adidas tegen H&M), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-geen-verwarring-tussen-h-m-kleding-en-adidas-strepen

HR Conclusie A-G 12 maart 2021, IEF 19896; ECLI:NL:PHR:2021:244 (Adidas tegen H&M) [Vervolg op IEF 18980]. H&M bood in 1997 fitness-kleding aan met twee strepen die, net als de merken van Adidas, zijn gepositioneerd op de mouwen en de broekspijpen van sportkleding. Adidas is daartegen in kort geding opgekomen. Die procedure heeft alles bij elkaar 18 jaar geduurd. Eind 2015 oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden, na verwijzing door de Hoge Raad, dat H&M inbreukmakend heeft gehandeld. Adidas heeft vervolgens tegen H&M de onderhavige bodemprocedure aangespannen bij de rechtbank Den Haag. In lijn met hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde die rechtbank dat sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken van H&M en de beeldmerken van Adidas. Het hof Den Haag heeft de vorderingen van Adidas afgewezen op de grond dat de door H&M gebruikte twee strepen niet onder het door Adidas geformuleerde petitum vallen. De tussenruimte tussen de twee strepen is kleiner dan de tussenruimte tussen de drie strepen op de kleding van Adidas, die even breed is als een streep. A-G Drijber kan zich eveneens vinden in dit oordeel en adviseert in zijn conclusie dat het cassatieberoep moet worden verworpen.

IEF 19893

Auteursrechtinbreuk door advertenties voor mondkapjes op Bol.com

Rechtbank Den Haag 16 mrt 2021, IEF 19893; ECLI:NL:RBDHA:2021:3326 (VOF tegen MoMo Allround), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-door-advertenties-voor-mondkapjes-op-bol-com

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 maart 2021, IEF 19893, RB 3503, LS&R 1935; ECLI:NL:RBDHA:2021:3326 (VOF tegen MoMo Allround) Kort geding. MoMo Allround biedt onder de naam ‘Toys & Gadgets’ mondkapjes aan in advertenties op Bol.com, waarbij hij gebruik maakt van door VOF geregistreerde en gebruikte EAN-codes. De door VOF aan de EAN-codes gekoppelde informatie, waaronder Beneluxmerk, foto’s, logo,  productbeschrijving en handelsnaam, wordt hierdoor overgenomen in de advertenties. VOF stelt dat MoMo Allround inbreuk maakt op haar Beneluxmerk en het handelsnaamrecht. De vorderingen worden niet weersproken en toegewezen. MoMo Allround betwist ook niet dat het gebruik van foto’s, logo en productbeschrijving auteursrechtinbreuk oplevert, zodat ook het daarop gegronde inbreukverbod wordt toegewezen.

IEF 19890

'Free Bingo' niet onderscheidend genoeg voor merkenrechten

Antilliaanse Gerechten 10 mrt 2021, IEF 19890; ECLI:NL:OGEAA:2021:113 (Five Crown Gaming tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/free-bingo-niet-onderscheidend-genoeg-voor-merkenrechten

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 10 maart 2021, IEF 19890, ECLI:NL:OGEAA:2021:113 (Five Crown Gaming tegen gedaagden) Five Crown Gaming organiseert in Aruba het kansspel bingo, onder meer onder de naam ‘Free Bingo’. Gedaagden organiseren eveneens bingospelen in Aruba, ook onder de naam 'Free Bingo'. Aangezien Five Crown Gaming de exclusieve rechten met betrekking tot werken met de titel 'Free Bingo' van het Bureau Intellectuele Eigendom Aruba heeft verkregen, is zij van mening dat gedaagden hierdoor onrechtmatig handelen. Het Gerecht wijst de vorderingen van Five Crown Gaming echter af. Hierbij stelt zij dat de combinatie van de woorden 'free' en 'bingo' te beschrijvend zijn voor de organisatie van gratis bingo om daar exclusieve rechten aan te ontlenen.

IEF 19881

Geen recht op inzage in administratie bol.com

Rechtbank Midden-Nederland 17 mrt 2021, IEF 19881; ECLI:NL:RBMNE:2021:1068 (Chanel tegen Bol.com), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-recht-op-inzage-in-administratie-bol-com

Rechtbank Midden-Nederland 17 maart 2021, IEF 19881, ECLI:NL:RBMNE:2021:1068 (Chanel tegen Bol.com) Modegigant Chanel verkoopt doorgaans haar cosmeticaproducten via haar eigen websites en winkels. Binnen de Europese Unie worden deze producten ook gedistribueerd en verkocht via een selectief distributiesysteem. Chanel kiest hierbij haar eigen distributeurs uit. Bol.com verkoopt producten van Chanel, maar maakt geen onderdeel uit van het distributiesysteem. Chanel vordert daarom inzage in de administratie van Bol.com om zo achter de herkomst van de producten die Bol.com verkoopt te komen. De rechtbank wijst de vordering van Chanel af wegens het ontbreken van een vereiste 'rechtsbetrekking' dan wel een rechtmatig belang voor het instellen van de desbetreffende inzagevordering. Chanel heeft o.a. onvoldoende aannemelijk weten te maken dat de producten zonder haar toestemming binnen de EER op de markt zijn gebracht.

IEF 19878

Landingspagina alleen onvoldoende voor normaal gebruik

Hof Den Haag 30 mrt 2021, IEF 19878; (Traveltrex tegen Rotterdam Leisure Holding), http://www.ie-forum.nl/artikelen/landingspagina-alleen-onvoldoende-voor-normaal-gebruik

Hof Den Haag 30 maart 2021, IEF 19878, IT 3469; C/10/550483 / HA ZA 18-489 (Traveltrex tegen RLH) TravelTrex organiseert wintersportreizen in Europa. In Duitsland doet ze dat onder de naam Snowtrex, in de Benelux onder de naam WinterTrex. RLH organiseert zomer- en wintervakanties en is houder van het Beneluxmerk 'SnowTrex'. In eerste aanleg [IEF 18819] meende de rechtbank dat partijen over het merk SnowTrex afspraken hadden gemaakt wat betreft gebruik in de Benelux. TravelTrex gebruikte door heel Europa heen al het merk SnowTrex, alleen niet in de Benelux want daar was RLH merkrechthouder. Dit arrest van de rechtbank wordt vernietigd. Het merk SnowTrex wordt vervallen verklaard. RHL heeft het merk niet ‘normaal gebruikt’ in een aaneengesloten periode van 5 jaren. Het enkel hebben van een landingspagina op internet is onvoldoende om te kunnen spreken van normaal gebruik.

IEF 19875

WGH mag tussenkomen in drie gevoegde hoofdzaken

Rechtbank Den Haag 17 mrt 2021, IEF 19875; ECLI:NL:RBDHA:2021:2439 (Multi Access tegen C.O.H.E.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wgh-mag-tussenkomen-in-drie-gevoegde-hoofdzaken

Rechtbank Den Haag 17 maart 2021, IEF 19875, ECLI:NL:RBDHA:2021:2439 (Multi Access tegen C.O.H.E.) Tussenuitspraak in drie gevoegde zaken. Multi Access vordert in alle zaken onder meer een verbod om inbreuk te maken op twaalf Uniemerken. Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co Ltd (WGH) vordert in het incident dat haar wordt toegestaan in de drie hoofdzaken primair tussen te komen en subsidiair zich te voegen aan de zijde van de respectievelijke gedaagden in de hoofdzaken. De rechtbank wijst deze vordering toe.