Merkenrecht

IEF 19102

Merk op verpakkingsdoos suggereert economische band met merkhouder

Rechtbank Den Haag 25 mrt 2020, IEF 19102; (Coty tegen Easycosmetic), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merk-op-verpakkingsdoos-suggereert-economische-band-met-merkhouder

Rechtbank Den Haag 25 maart 2020, IEF 19102 (Coty tegen Easycosmetic) Coty maakt deel uit van de internationaal opererende Coty-groep, welke actief is in de markt van parfumproducten, cosmetica en huidverzorging. Coty is binnen de Coty-groep verantwoordelijk voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en vervaardigt en verhandelt parfumproducten onder verschillende merken. Zij heeft hiertoe van de houders van deze merken licenties verkregen. Easycosmetic verkoopt via haar website www.easycosmetic.nl parfum- en cosmeticaproducten van ruim 250 verschillende merken. Op de verpakkingsdozen die Easycosmetic gebruikt voor het versturen van bestellingen naar klanten zijn in totaal 80 tekens gelijk aan verschillende merken, waaronder merken waar Coty een licentie van heeft, afgebeeld. Volgens Coty maakt Easycosmetic hiermee inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

IEF 19098

Verzoek Audi wordt afgewezen

Rechtbank Rotterdam 20 feb 2020, IEF 19098; ECLI:NL:RBROT:2020:1770 (Firma X tegen Audi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-audi-wordt-afgewezen

Vzr. Rechtbank Rotterdam 20 februari 2020, IEF 19098; ECLI:NL:RBROT:2020:1770 (Firma X tegen Audi) Kort geding. Firma X is een detailhandel in auto-onderdelen. Audi is houdster van verschillende Uniemerken. Audi stelt dat Firma X op grote schaal namaakgrillen verkoopt en verhandelt. Audi heeft de voorzieningenrechter op grond van artikelen 9 lid 1 sub a en 11 van de Handhavingsrichtlijn juncto artikel 1019e Rv verzocht dat Firma X wordt bevolen om de inbreuk te staken. De voorzieningenrechter wijst de vordering af wegens het ontbreken van spoedeisend belang en het niet voldoen aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. De bevelen worden vernietigd (met terugwerkende kracht).

IEF 19095

Verbetering van arrest

Hof Amsterdam 21 jan 2020, IEF 19095; ECLI:NL:RBAMS:2017:1259 (X tegen Otazu License en OTZ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbetering-van-arrest
hamer CC0

Hof Amsterdam 21 januari 2020, IEF 19095; ECLI:NL:GHAMS:2020:109 (X tegen Otazu License en OTZ) Het hof heeft in deze zaak op 12 november 2019 een arrest uitgesproken. Otazu License stelt dat het arrest een kennelijke fout bevat en verzoekt herstel. Het uitgesproken arrest wordt verbeterd. In plaats van: ''verklaart het merk Ro by Rodrigo Otazu met depotnr. 0795672 vervallen voor de klassen 9 en 14'' wordt in het dictum gelezen ''verklaart het merk Ro by Rodrigo Otazu met depotnr. 0795672 vervallen voor de klassen 9 en 20''.

IEF 19086

Veroordeling tot proceskosten Roxtec en OTM

Hof Amsterdam 12 nov 2019, IEF 19086; ECLI:NL:GHAMS:2019:4064 (Roxtec tegen OTM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/veroordeling-tot-proceskosten-roxtec-en-otm

Hof Amsterdam 12 november 2019, IEF 19086; ECLI:NL:GHAMS:2019:4064 (Roxtec tegen OTM) Appel van [IEF 17245]. Merkrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Roxtec houdt zich bezig met de productie en verhandeling van kabel- en pijpafdichtingsoplossingen. Haar producten zijn voorzien van een zogenoemd bulls-eye ontwerp en worden uitgevoerd in de contrasterende kleuren (fel) blauw en zwart. Haar vordering strekt met name tot bescherming van het uiterlijk/de vormgeving van haar producten, zij legt daaraan merkrecht, auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing ten grondslag. OTM is inmiddels overgestapt naar multicolour producten en zegt toe dat zij het oranje/zwart product niet in Nederland op de markt zal brengen "eenvoudigweg omdat zij (…) dit product niet meer fabriceert of verhandelt (zonder enige erkenning)”. Roxtec stelt dat OTM door deze toezegging in feite aan de hoofdvordering heeft voldaan en ziet aanleiding om de vordering met uitzondering van de gevorderde proceskostenveroordeling, tot nihil te verminderen. Zij maakt alleen aanspraak op de proceskosten in beide instanties, artikel 1019h BW. Roxtec wordt veroordeeld tot de kosten van het principaal appel, OTM moet de kosten van het incidenteel appel dragen.

IEF 19084

Benelux-woordmerk Auto Aanpassers Nederland nietig

Rechtbank Noord-Nederland 11 mrt 2020, IEF 19084; (RAI tegen Auto Aanpassing Noord Nederland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/benelux-woordmerk-auto-aanpassers-nederland-nietig

Rechtbank Noord-Nederland 11 maart 2020, IEF 19084 (RAI tegen Auto Aanpassing Noord Nederland) RAI behartigt de belangen van onder meer fabrikanten van speciale voertuigen, waaronder de sectie Auto Aanpassers Nederland. RAI was van 1994 tot 2014 houdster van het individuele Benelux woordmerk "A.A.N." en na een heropnemingsdepot - per 28 november 2016 opnieuw houdster van het woordmerk "A.A.N.". Ook is RAI houdster van het individuele Benelux woordmerk "AUTO AANPASSERS NEDERLAND" (met registratienummer 0559331) en houdster van de domeinnaam www.autoaanpassers.nl.

IEF 19081

Dip & Smeer’m maakt zelfde totaalindruk als HEKS’NKAAS

Rechtbank Gelderland 12 mrt 2020, IEF 19081; ECLI:NL:RBGEL:2020:1714 (Heksenkaas tegen Kühlmann), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dip-smeer-m-maakt-zelfde-totaalindruk-als-heks-nkaas

Vzr. Rechtbank Gelderland 12 maart 2020, IEF 19081, RB 3388; ECLI:NL:RBGEL:2020:1714 (Heksenkaas tegen Kühlmann) Kort geding. Inbreuk op verpakkingsmerk, art 2.1. BVIE, art 2.20 lid 1 sub b BVIE. Kühlmann, een Duitse producent van levensmiddelen, mag de Dip & Smeer’m smeerdip die zij in opdracht van supermarktketen Jumbo heeft ontwikkeld in de huidige verpakking niet meer produceren en verkopen. De verpakking van deze smeerdip maak inbreuk op het verpakkingsmerk van Heksenkaas BV voor de HEKS’NKAAS smeerdip. De verpakking van de Dip & Smeer’m maakt vanwege diverse overeenstemmende elementen dezelfde totaalindruk, waardoor bij het winkelend publiek verwarring tussen beide producten kan ontstaan.

IEF 19076

Rechtbank oordeelt over normaal gebruik van merk Gallup

Rechtbank Den Haag 11 mrt 2020, IEF 19076; (GIA tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-oordeelt-over-normaal-gebruik-van-merk-gallup

Rechtbank Den Haag 11 maart 2020, IEF 19076 (GIA tegen gedaagden) GIA is een vereniging opgericht door George Gallup, een Amerikaans statisticus en uitvinder van de Gallup-poll, een statistische methode om opinies te peilen. GIA heeft wereldwijd leden, welke bestaan uit bedrijven die zich bezighouden met markt- en opinieonderzoek. Gallup GmbH en Gallup Inc. behoren tot de Gallup-groep, een wereldwijd opererend bedrijf dat zich toelegt op (markt-)onderzoek en advisering. Gallup GmbH en Gallup Inc. zijn houders van drie Beneluxmerken GALLUP (hierna: de merken) en houden een website respectievelijk onder de domeinen www.gallup.de en www.gallup.com. GIA stelt dat de merken niet geldig zijn wegens niet normaal gebruik zonder geldige reden gedurende een ononderbroken tijdvak van 5 jaar op grond van artikel 2.27 lid 2 BVIE jo. 2.23bis lid 1 BVIE.

IEF 19069

Uitbreiding prejudiciële vragen over GMVo

Hoge Raad 6 mrt 2020, IEF 19069; ECLI:NL:HR:2020:391 (EPAL tegen PHZ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitbreiding-prejudici-le-vragen-over-gmvo

HR 6 maart 2020, IEF 19069; ECLI:NL:HR:2020:391 (PHZ tegen EPAL) Aanpassing van eerdere vragen van uitleg aan het HvJ EU [IEF 18930]. EPAL is houdster van het merk EPAL voor opnieuw te gebruiken pallets. EPAL is met het beheer en de controle op kwaliteit van zogeheten EUR/EPAL-pallets belast. EPAL stelt dat PHZ europallets die waren voorzien van het merk EPAL, niet alleen heeft gerepareerd, maar ook verder heeft verhandeld [IEF 18619]. Kan EPAL zich als houdster van het gemeenschapsmerk verzetten tegen de verdere verhandeling van tweedehands, van het EPAL-merk voorziene, pallets die zijn gerepareerd door PHZ of door anderen dan EPAL-licentienemers? Het HvJ EU wordt verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de volgende geformuleerde vragen: