Merkenrecht

IEF 20715

HvJ EU conclusie A-G: uitspraak over reconventionele vordering is mogelijk

HvJ EU 5 mei 2022, IEF 20715; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-uitspraak-over-reconventionele-vordering-is-mogelijk

HvJ EU Conclusie A-G 5 mei 2022, IEF 20715, RB 3654, IEFbe 3450; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen) In september 2018 heeft Gemeinde Bodman-Ludwigshafen reclame gemaakt voor het plukken en proeven van appels in het kader van een rit met een aanhangwagen van een tractor die bestemd is voor de appeloogst, een "Apfelzügle". De term "Apfelzügle" is tevens een ingeschreven Uniewoordmerk van KP. KP is vervolgens naar de Duitse rechter gegaan in verband met het gebruik van diens merk in het reclamespotje van de Gemeinde Bodman-Ludgwigshafen. Vervolgens staat de vraag centraal binnen de procedure of de rechtbank nog bevoegd is om uitspraak te doen over de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk, nadat de houder van dat merk de oorspronkelijke hoofdvordering wegens inbreuk heeft ingetrokken. De A-G concludeert dat dit mogelijk zou moeten zijn in het licht van art. 124 onder d en art. 128 van verordening 2017/1001.

IEF 20714

Oppositie tegen merkaanvrage alsnog toegewezen

BenGH 13 mei 2022, IEF 20714; (Cobo tegen EMS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oppositie-tegen-merkaanvrage-alsnog-toegewezen

BenGH 13 mei 2022, IEF 20714, IEFbe 3449; C 2021/1 (Cobo tegen EMS) Cobo heeft zowel het Uniewoordmerk 'COBO' als het woordbeeldmerk ingediend voor de klassen 9, 11 en 12. Zij stelt daarmee oppositie in tegen de aanvraag van Electric Mobility Systems (EMS) voor het woordmerk Cobi. Het BBIE heeft in eerste instantie bij beslissing de oppositie van Cobo afgewezen, aangezien Cobo het gebruik van diens eigen merk in de relevante periode en territoir niet voldoende had aangetoond. Het Benelux-Gerechtshof oordeelde dat hier wel degelijk sprake van is, waardoor vervolgens gekeken kan worden of het aangevraagde teken verwarring veroorzaakt in vergelijking met het ingeschreven merk van Cobo. Het Benelux-Gerechtshof oordeelt bevestigend en alle merkaanvragen van Cobi dienen te worden geweigerd ten aanzien van de aangevraagde waren. Centraal staat dat het aangevraagde merk voor dezelfde klassen wordt aangevraagd, als die van Cobo, waardoor niet alleen een vrij hoge mate van soortgelijkheid, maar tevens verwarringsgevaar te duchten is.

IEF 20713

Onderscheidend vermogen niet beperkt tot precieze kleur geel

Hof Den Haag 26 apr 2022, IEF 20713; ECLI:NL:GHDHA:2022:722 (Van Haren tegen Airwair), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onderscheidend-vermogen-niet-beperkt-tot-precieze-kleur-geel

Vzr. Hof Den Haag 26 april 2022, IEF 20713, IEFbe 3448; ECLI:NL:GHDHA:2022:722 (Van Haren tegen Airwair) Zie de vorige uitspraken: [IEF 20660], [IEF 20108], [IEF19974] en [IEF 19700]. Deze zaak gaat over de vraag of Van Haren met een aantal schoenen uit haar (eerdere) schoencollecties inbreuk maakt op de Benelux-merken van Airwair die de bescherming inroepen van een geel stiksel langs de tussenzool van een (veter)schoen. Die vraag wordt in dit arrest bevestigend beantwoord. Het hof acht de kans op post sale confusion en indirecte verwarring aanwezig. Dat Van Haren een andere kleur stiksel gebruikte voor de schoen, maakt dit niet anders. Het gaat volgens het hof om de perceptie van het publiek dat een niet volledig herinneringsbeeld heeft. Het kleurelement in de YSBW-merk is niet beperkt tot exact de gele kleur van de Dr. Martens schoenen, maar strekt zich uit tot kleuren die binnen het gele kleurspectrum hier dicht tegenaan liggen.

IEF 20712

HvJ EU conclusie A-G: nadere uitleg Bristol-Myers Squibb

HvJ EU 12 mei 2022, IEF 20712; ECLI:EU:C:2022:387 (SodaStream tegen MySoda Oy), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-nadere-uitleg-bristol-myers-squibb

HvJ EU conclusie A-G 12 mei 2022, IEF 20712, IEFbe 3447; ECLI:EU:C:2022:387 (SodaStream tegen MySoda Oy) SodaStream is een internationaal bedrijf dat zich richt op de verkoop van bruiswaterapparaten. Bij deze apparaten hoort een navulbare CO2-fles waarop het merk van SodaStream of Sodaclub is gegraveerd. Ook is een etiket met het merk op de hervulbare fles geplakt. MySoda Oy plakt na het hervullen van de fles een eigen etiket op de eerder besproken flessen. Hierbij is het etiket van SodaStream niet meer te zien, maar de gravering van het merk in de hals nog wel. SodaStream stapt vervolgens naar de Finse rechter waarna er vier vragen worden geformuleerd voor het Hof, [IEF 20010]. Met de eerste, tweede en vierde vraag concludeert de A-G dat gevraagd wordt om het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. nader te preciseren gelet op de omstandigheid dat Sodastream zich tegen de handelswijze van MySoda oy kan verzetten. Met de derde en laatste vraag staat centraal of het verwijderen van het etiket van een ander, om vervolgens je eigen etiket erop te plakken, de functie van het merk ondermijnt. In het bijzonder wordt gedoeld op de herkomstfunctie van een merk.

IEF 20682

Onrechtmatig gebruik IE-rechten na beëindiging samenwerking

Rechtbank Den Haag 28 apr 2022, IEF 20682; ECLI:NL:RBDHA:2022:3771 (360 Europe Asset Management tegen HCI), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-gebruik-ie-rechten-na-be-indiging-samenwerking

Vzr. Rb. Den Haag 21 april 2022, IEF 20682; ECLI:NL:RBDHA:2022:3771 (360 Europe Asset Management tegen HCI) In een kort geding betreffende de afwikkeling van het samenwerkingsverband tussen partijen veroordeelt de voorzieningenrechter HCI voor het gebruik van de intellectuele-eigendomsrechten van 360 Europe Asset Management(360 EAM), gezien HCI geen toestemming meer had van 360 AEM voor het gebruik ervan. HCI maakte hierbij onrechtmatig gebruik van zowel de auteurs- als het merkenrecht van 360 EAM. Ook het gebruik van de domeinnaam wordt onrechtmatig geacht. HCI verkrijgt nu drie maanden om deze inbreuken te stoppen.

IEF 20676

Merkenrechtelijke inbreuk bij look-a-like watergeweer

Rechtbank Den Haag 2 mrt 2022, IEF 20676; ECLI:NL:RBDHA:2022:3596 (Look-a-like Spyra water gun), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkenrechtelijke-inbreuk-bij-look-a-like-watergeweer

Vzr. Rb. Den Haag 19 april 2022, IEF 20676; ECLI:NL:RBDHA:2022:3596 (Spyra tegen Designnest) Spyra heeft een watergeweer op de markt gebracht genaamd de Spyra One. Op de website van Designnest c.s. verschijnen advertenties met een look-a-like watergeweer die volgens hen als voorbeeld dienen om anderen te laten zien hoe producenten van nepproducten zich ontwikkelen op de markt. Op de website van Disignnest  stond bij deze advertentie de zin "Only open to business enquiries", waardoor de schijn wordt gewekt dat het aanbod openstaat voor business klanten. Tezamen met de mogelijkheid voor gebruikers om een bestelproces te doorlopen, achtte de voorzieningenrechter dat de schijn van het tonen van een ontwikkelingsproces niet opgaat en verwerpt dit verweer. Hierdoor was er sprake van gebruik van het merk van Spyra in het economisch verkeer. Zelfs nadat Designnest op diens website de banner "Intellecutal Property Infringement" plaatste, achtte de voorzieningenrechter dit niet anders. Dit kwalificeerde daardoor als gebruik van het merk van een ander en daardoor ook als merkenrechtelijke inbreuk. Overige vorderingen van Spyra falen.

IEF 20673

Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit reputatie van ander

EUIPO - OHIM 30 mrt 2022, IEF 20673; (Kipling), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ongerechtvaardigd-voordeel-trekken-uit-reputatie-van-ander

EUIPO 30 maart 2022, IEF 20673, IEFbe 3427; C 50 577(Kipling) Volgens het EUIPO trekt het betwiste merk voor klasse 18 handtassen ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het eerder ingeschreven merk Kipling. Het betwiste merk lijkt volgens het EUIPO te veel op het ingeschreven merk van Kipling, waardoor deze ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidende vermogen en de naamsbekendheid van het Kipling merk. Het algemeen publiek zal hierbij, aldus het EUIPO, ook een link leggen tussen het ingeschreven en het betwiste merk. Hierdoor werd de merkinschrijving voor klasse 18 afgewezen. De klasse 35 inschrijving blijft daarentegen intact.

IEF 20668

INCREDIBLE burger maakt inbreuk op IMPOSSIBLE burger

Hof Den Haag 12 apr 2022, IEF 20668; (Incredible Burger tegen Impossible Burger), http://www.ie-forum.nl/artikelen/incredible-burger-maakt-inbreuk-op-impossible-burger

Hof Den Haag 12 april 2022, IEF 20668; C/09/58 1242 / HA ZA 19-1062 (Incredible Burger tegen Impossible Burger) Nestlé komt in hoger beroep op tegen het vonnis van de rechtbank, omtrent de "Incredible Burger" van Nestlé tegenover de "Impossible Burger" van Impossible Foods inc [zie IEF 19227]. Het hof acht de term "Impossible Burger" niet beschrijvend noch mist deze enig onderscheidend vermogen. De in dit kader ingebrachte marktonderzoeken konden hierbij de conclusies niet dragen, vanwege een onjuiste vraagstelling. Daarnaast gaat het hof ook in op de afstemmingsregel, waarbij het hof heeft geconcludeerd dat deze primair in lijn met de eerdere uitspraak van de Kamer van Beroep van het EUIPO zal overwegen, in het geval dat de eerder gedane argumenten op dit punt louter worden herhaald. Een depot van het merk te kwader trouw wordt onder de omstandigheden waarin de merkinschrijving plaatsvindt met het oog dit merk op de markt te brengen ook niet aangenomen. Ten slotte slagen de overige grieven van Nestlé niet, waardoor de uitspraak van de rechtbank in Den Haag zal worden bekrachtigd door het hof.