Adverteren

Met een advertentie op IE-Forum.nl bereikt u actieve juridische professionals. Op de website van IE-Forum plaatsen we intellectuele eigendomsrechtgerelateerde advertenties en vacatures. U stuurt een email naar redactie@ie-forum.nl met de banner in de bijlage, de link naar de vacature op uw eigen website en de gewenste start/einddatum van plaatsing.

Tarieven
De specificaties en tarieven (excl. btw) per banner:

Vormgeving en specificaties
We plaatsen alleen simpele banners met een statisch beeld, geen bewegende beelden of animaties. Het vastgestelde formaat voor de banner is 1890 x 1650 pixels (png-bestand). Het is handig als uw banner doorlinkt naar bijvoorbeeld de vacature op uw eigen website.

Vaker adverteren?
Adverteert u vaak of wilt u altijd zichtbaar zijn op IE-Forum? Word dan sponsor. Voor alle informatie belt u 020 - 345 22 12. Een mail sturen kan natuurlijk ook: redactie@ie-forum.nl