Auteursrecht

IEF 19609

Eiser is geen rechthebbende van IE-rechten op kachel

Rechtbank Midden-Nederland 14 okt 2020, IEF 19609; ECLI:NL:RBMNE:2020:4687 (Panadero tegen Gimeg), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eiser-is-geen-rechthebbende-van-ie-rechten-op-kachel

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 14 oktober 2020, IEF 19609; ECLI:NL:RBMNE:2020:4687 (Panadero tegen Gimeg) Auteursrecht. Modellenrecht. Kort geding. Panadero produceert en verkoopt kachels. Zij verkoopt haar kachels onder meer in Nederland via de Praxis. Tot haar assortiment behoort de kachel ‘Onix Panadero’, die in 2020 via Praxis in Nederland zal worden aangeboden. Volgens Panadero heeft Gimeg inbreuk gemaakt op auteurs- en modelrechten van Panadero op de Onix kachel, omdat zij aan Gamma een kachel te koop heeft aangeboden die (nagenoeg) hetzelfde is als de Onix kachel. Om bewijs van deze (dreigende) inbreuk en de daaruit voortvloeiende schade veilig te stellen, heeft Panadero in augustus 2020 conservatoir bewijsbeslag gelegd onder Gimeg. Panadero heeft onvoldoende toegelicht en onderbouwd dat zij de rechthebbende is ten aanzien van het vermeende auteursrecht en niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellenrecht. Een derde heeft het ontwerp van de Onix kachel als opdrachtnemer gemaakt. De IE-rechten kunnen alleen worden overgedragen bij een daartoe bestemde akte. Bewijsstukken van het bestaan van deze akte ontbreken. Zowel het gevorderde inbreukverbod, als de exhibitievordering worden afgewezen.

IEF 19596

Foto zonder toestemming en naamsvermelding op website

Rechtbank Midden-Nederland 28 okt 2020, IEF 19596; ECLI:NL:RBMNE:2020:4624 (Eiser tegen exploitant website), http://www.ie-forum.nl/artikelen/foto-zonder-toestemming-en-naamsvermelding-op-website

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 28 oktober 2020, IEF 19596, IT 3330; ECLI:NL:RBMNE:2020:4624 (Eiser tegen exploitant website) Auteursrecht. Eiser is een professioneel fotograaf. Hij biedt zijn foto’s op zijn website aan tegen een vaste licentievergoeding van € 250,00 per jaar. Gedaagde exploiteert een website. Sinds 2015 staat een foto van eiser op de website, zonder zijn toestemming en naamsvermelding. Met eiser was hiervoor geen licentieovereenkomst gesloten. Aan de sommaties van eiser om de foto te verwijderen, geeft gedaagde geen gehoor. Gedaagde stelt dat zij sinds 2010 niet de houder of eigenaar van de domeinnaam is, omdat zij die handelsnaam niet meer voert. Dit verweer faalt. Voor het exploiteren van een website is niet vereist dat sprake is van een daartoe ingeschreven handelsnaam bij de KvK. Gedaagde wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor de winstderving, het mislopen van exposure als gevolg van het ontbreken van de naamsvermelding en de gemaakte kosten voor het opsporen van de auteursrechtinbreuk.

IEF 19590

Elektrische bakfiets maakt inbreuk op auteursrecht

Rechtbank Den Haag 19 nov 2020, IEF 19590; ECLI:NL:RBDHA:2020:11741 (Smart Urban Mobility tegen Azor Bike), http://www.ie-forum.nl/artikelen/elektrische-bakfiets-maakt-inbreuk-op-auteursrecht

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 november 2020, IEF 19590, RB 3459; ECLI:NL:RBDHA:2020:11741 (Smart Urban Mobility tegen Azor Bike) Auteursrecht. Kort geding. SUM brengt sinds 2011 elektrische bakfietsen op de markt, waaronder de zogenaamde 'Family'. Medio juli 2020 heeft Azor aan haar dealers een e-mailbericht gestuurd met daarin de aankondiging dat zij in het najaar van 2020 met een nieuw model elektrische bakfiets op de markt zal komen, genaamd Sheperd. Ook heeft Azor de lancering aangekondigd in het tijdschrift ‘Tweewieler’. Begin september werd de Shepherd te koop aangeboden op verschillende Nederlandse en Belgische websites. SUM meent dat Azor inbreuk maakt op haar auteursrechten. De Family is een auteursrechtelijk beschermd werk. Azors beroep op de techniekexceptie en het vormgevingserfgoed faalt. Gegeven de totaalindrukken van beide bakfietsen, wordt voorshands geoordeeld dat met de Shepherd inbreuk wordt of dreigt te worden gemaakt op het auteursrecht van SUM. De verbodsvordering wordt toegewezen. Ook moet Azor een rectificatie aan haar dealers mailen en op Facebook plaatsen.

IEF 19579

Schending van auteursrechten op software is niet gebleken

Rechtbank Amsterdam 27 mei 2020, IEF 19579; ECLI:NL:RBAMS:2020:5391 (PayingIT en PayingIP tegen Workrate), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schending-van-auteursrechten-op-software-is-niet-gebleken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 mei 2020, IEF 19579; IT 3323; ECLI:NL:RBAMS:2020:5391 (PayingIT en PayingIP tegen Workrate) Auteursrecht. Kort geding. Workrate houdt 49% van de aandelen in Usemate BV (later: PayingIT). In 2016 wordt een koopovereenkomst gesloten van alle aandelen van Workrate in Usemate BV en verkoop en levering van ‘de Software’ aan PayingIP. In de koopovereenkomst wordt tevens een licentieovereenkomst opgenomen ten behoeve van Workrate en wordt bepaald dat alle IE-rechten op de software aan PayingIP toekomen. PayingIT meent dat Workrate inbreuk maakt op haar auteursrechten op de Usemate-software en de licentieovereenkomst schendt. Partijen zijn in geschil over de omvang van de beoogde overdracht van de auteursrechten. Dit vereist een nader onderzoek naar de feiten, hetgeen het kort geding te buiten gaat. Schending van de (beoogde) auteursrechten van PayingIT is niet gebleken. Evenmin kan worden aangenomen dat de licentieovereenkomst wordt overtreden. De gevraagde voorzieningen worden daarom geweigerd.

IEF 19567

Auteursrechtwetgeving in beweging

Maandag 9 november vond in de Tweede Kamer een belangrijk wetgevingsoverleg van de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid plaats. Op de agenda stonden primair twee essentiële wetsvoorstellen: de implementatie van de nieuwe Auteursrecht Richtlijn en een aanscherping van de Wet Toezicht op Collectief Beheersorganisaties. Daarnaast werd onlangs het onafhankelijk evaluatieonderzoek naar het Auteurscontractenrecht gepubliceerd. Een reactie van de regering volgt binnen enkele weken.

Erwin Angad-Gaur, voorzitter van Platform Makers: “Voor makers, maar ook voor exploitanten, producenten en uitgevers, zijn dit belangrijke wetgevingstrajecten. In eerste aanleg vooral de nieuwe Auteursrecht Richtlijn. Zeker in deze economisch zware tijden is van belang dat die verbeteringen zo snel mogelijk worden doorgevoerd. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt spoedige invoering, dat is goed nieuws.”

IEF 19564

Auteursrecht foto's geschonden

Rechtbank Midden-Nederland 3 jun 2020, IEF 19564; ECLI:NL:RBMNE:2020:2050 (Auteursrecht foto's), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrecht-foto-s-geschonden

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2020, IEF 19564; ECLI:NL:RBMNE:2020:2050 (Auteursrecht foto's) Kort geding. Eiser is fotograaf en digitaal kunstenaar. Gedaagde houdt zich bezig met de verkoop van afbeeldingen via haar website en het maken van fototechnische producten. Gedaagde heeft op haar website afbeeldingen van werken van eiser aangeboden, zonder zijn toestemming en onder een andere naam. Gedaagde erkent dat ze door het plaatsen van de afbeeldingen de auteursrechten van eiser heeft geschonden. Gedaagde is daarvoor als websitehouder in beginsel aansprakelijk, ondanks haar verweer dat zij ten tijde van plaatsing op de website niet op de hoogte was van de auteursrechten van eiser. Gedaagde wordt onder meer bevolen een rectificatie op haar website te plaatsen; een registeraccountant dient een gecertificeerde schriftelijke verklaring op te stellen van het totale aantal verhandelde prints van werken van eiser.

IEF 19545

Registratie open: ALAI European Author’s Right Award

In the spirit of inspiring the next generation of Intellectual Property experts, ALAI, with the support of GESAC, have launched an annual award for students (https://authorsocieties.eu/alai-award/).

READ ABOUT LAST YEAR’S WINNER

The award, which ran its second edition in 19/2020, is given to the writer of the best essay relating to authors’ right. The essay should have a European dimension and include aspects related to the collective management of authors’ right.
Students of all nationalities are welcome to apply.
•    Full eligibility criteria and prize details (French version)
•    Application forms (French version)
All abstracts, essays and questions should be sent to alai.award@gesac.org.