Auteursrecht

IEF 19111

Lidl-shaver maakt geen inbreuk op de shaver van Philips

Rechtbank Oost-Brabant 25 mrt 2020, IEF 19111; (Philips tegen Lidl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/lidl-shaver-maakt-geen-inbreuk-op-de-shaver-van-philips

Rechtbank Oost-Brabant 25 maart 2020, IEF 19111; C/01/335196/HA ZA 18/397 (Philips tegen Lidl) Tot het assortiment van Philips-producenten behoort een elektrisch scheerapparaat met modelnummer RQ 320 (hierna: de Philips-shaver). Lidl verkoopt ook een elektrisch scheerapparaat van het merk Silvercrest (hierna: de Lidl-shaver). Philips vordert primair op basis van het auteursrecht een verbod jegens Lidl om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat de Philips-shaver en de Lidl-shaver in hoge mate overeenstemmen en dezelfde totaalindruk wekken. Philips weet onvoldoende aannemelijk te maken dat Lidl met de Lidl-shaver inbreuk maakt op het auteursrecht van Philips. Geoordeeld wordt dat de totaalindrukken van de Philips-shaver en van de Lidl-shaver in voldoende mate van elkaar verschillen. Zo is de Philips-shaver iets langer en bij het bovenste gedeelte van het handvat – onder de scheerkop – iets slanker dan de Lidl-shaver. Philips vordert subsidiair een verbod op het gebruik van de gewraakte promotionele afbeeldingen van de shaver van Lidl op de website, de verpakking en in de gebruiksaanwijzing van de Lidl-shaver. Geoordeeld wordt dat Lidl met haar promotiemateriaal van de Lidl-Shaver geen inbreuk maakt op het auteursrecht dat Philips op haar shaver heeft. De afbeelding van de Lidl-shaver in het promotiemateriaal wekt namelijk niet dezelfde totaalindruk als de Philip-shaver. Ook voor de gebruikte afbeeldingen van de Lidl-shaver geldt dat het een meer grove, robuuste en degelijke indruk wekt tegenover de meer elegante en luxere uitstraling van de Philips-Shaver. Alle vorderingen van Philips worden afgewezen.

IEF 19104

Publicatie foto zonder toestemming

Rechtbank Amsterdam 12 mrt 2020, IEF 19104; ECLI:NL:RBAMS:2020:1721 (Onrechtmatige publicatie foto), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-foto-zonder-toestemming

Ktr. Rechtbank Amsterdam 12 maart 2020, IEF 19104, IT 3086; ECLI:NL:RBAMS:2020:1721 (Onrechtmatige publicatie foto) Gedaagde heeft op een website een recept geplaatst met een foto. Studio Lipov heeft de foto gemaakt en is de auteursrechthebbende. Eiseres heeft voor Nederland de exclusieve rechten op de foto gekregen.Gedaagde heeft de foto geopenbaard en bijgesneden zonder naamsvermelding en toestemming. Eiseres heeft aan gedaagde voor de foto een licentienota gestuurd, deze is onbetaald gebleven. De foto is inmiddels verwijderd. Gedaagde heeft hierdoor inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eiseres en door deze inbreuk heeft eiseres schade geleden die zij vergoed wil hebben. Vastgesteld wordt dat de foto auteursrechtelijk beschermd is en dat eiseres het recht heeft om op te komen tegen het gebruik van de foto. Doordat de foto op de website van gedaagde heeft gestaan, heeft zij de foto geopenbaard en dat is zonder toestemming van eiseres niet toegestaan, zo volgt uit artikel 25 en 27A van de Aw. Dit maakt gedaagde schadeplichtig, ook als de foto in het verleden, zoals gedaagde aanvoert, vrij op internet verkrijgbaar is geweest. Feit blijft immers dat gedaagde geen toestemming heeft gekregen om de foto op haar website te plaatsen.

IEF 19071

Vertoning Eredivisiewedstrijden moet worden gestaakt

Hof Den Haag 10 mrt 2020, IEF 19071; (EEM & Eredivisieclubs tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vertoning-eredivisiewedstrijden-moet-worden-gestaakt

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 maart 2020, IEF 19071; C/09/587521 / KG ZA 20-98 (EEM tegen X) Kort geding. Eredivisie Media en Marketing houdt zich bezig met de exploitatierechten van auteursrechten op live-uitzendingen van wedstrijden in de Eredivisie. EEM heeft X gedagvaard om met onmiddellijke ingang het vertonen van wedstrijdbeelden in haar horecagelegenheid te staken. Gedaagde is niet verschenen op de in de dagvaarding genoemde datum, zodat tegen gedaagde verstek wordt verleend. Het gevorderde komt niet onrechtmatig of ongegrond voor en de vordering wordt toegewezen. X zal het vertonen van wedstrijdbeelden in haar horecagelegenheid moeten staken.

IEF 19067

Pelletkachel Lemmer pleegt inbreuk jegens Nordic Fire

Rechtbank Den Haag 25 feb 2020, IEF 19067; ECLI:NL:RBDHA:2020:1600 (Nordic Fire tegen Pelletkachel Lemmer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/pelletkachel-lemmer-pleegt-inbreuk-jegens-nordic-fire

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 februari 2020, IEF 19067; ECLI:NL:RBDHA:2020:1600 (Nordic Fire tegen Pelletkachel Lemmer) Kort geding. Nordic Fire houdt zich bezig met de handel in haarden en verwarmingsartikelen in Europa, en is houdster van het Beneluxwoordmerk NORDIC FIRE. Nordic Fire biedt een pelletkachel aan onder de naam STYLO, die door Paterno worden geproduceerd. Paterno verkoopt een partij kachels aan Van Munster, die deze kachels door levert aan Pelletkachel Lemmer. Pelletkachel Lemmer heeft desbetreffende pelletkachels aangeboden en/of verkocht onder de naam "Paterno Wendy 8KW" (hierna te noemen: de WENDY).

IEF 19061

Gerecht EU vernietigt besluit EUIPO

Gerecht EU (voorheen GvEA) 27 feb 2020, IEF 19061; (Bog-Fran/EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-vernietigt-besluit-euipo

Gerecht EU 27 februari 2020, IEF 19061, IEFbe 3045; T-159/19 (Bog-Fran/EUIPO) Fabryki Mebli “Forte” had een ontwerp van een kast succesvol ingeschreven bij EUIPO. Hiertegen had Bog-Fran bezwaar gemaakt omdat het ontwerp niet nieuw genoeg was en het individueel karakter mist, wat vereist is op basis van artikelen 4, 5 en 6 van Verordening Nr. 6/2002. De Invalidity Division van EUIPO ging mee in het bezwaar van Bog-Fran, hoewel de derde kamer van beroep van EUIPO dit besluit vervolgens vernietigde omdat het eerdere ontwerp nog niet publiekelijk toegankelijk was in lijn met artikel 7 lid 1 van Verordening Nr. 6/2002.

IEF 19065

Onduidelijkheid over werkzaamheden software

Rechtbank Midden-Nederland 5 mrt 2020, IEF 19065; (Rainbow Solutions tegen Transportinfo en Besade), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onduidelijkheid-over-werkzaamheden-software

Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2020, IEF 19065, IT 3062 (Rainbow Solutions tegen Transportinfo en Besade) Tussenvonnis. Auteursrecht op software, vervolg op [IEF 18425]. Het is als (vermeend) inbreukmaker van belang om, voor een geslaagd beroep op artikel 45j Aw, een uitgebreide en heldere toelichting van aan software verrichte werkzaamheden te geven. Transportinfo heeft niet voldaan aan haar stelplicht dat haar werkzaamheden onder de uitzondering van artikel 45j Aw vallen. De werkzaamheden worden daarmee geacht daarbuiten te vallen, en inbreuk te maken op het auteursrecht van Rainbow.

IEF 19048

Opschorting van werkzaamheden door Persistence wordt afgewezen

Rechtbank Overijssel 21 feb 2020, IEF 19048; (Aditum c.s. tegen Persistence), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opschorting-van-werkzaamheden-door-persistence-wordt-afgewezen

Vzr. Rechtbank Overijssel 21 februari 2020, IEF 19048, IT 3053 (Aditum c.s. tegen Persistence) Aditum houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Aditum wordt al dan niet direct bestuurd door X en Y en hun ondernemingen. Persistence houdt zich bezig met het verlenen van diensten, het geven van adviezen en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van informatietechnologie, met name softwareontwikkeling, alsmede het in- en verkopen van hard- en software. Persistence wordt bestuurd door de onderneming van X. Tussen X en Y is een businessplan opgesteld op basis waarvan zij een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten tussen hun ondernemingen. Eind 2019 is tussen partijen een geschil ontstaan over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, onder meer met betrekking tot de ontwikkelingskosten van de software en de overdracht daarvan door Persistence aan Aditum.