Auteursrecht

IEF 19932

Conclusie A-G in zaak DJ tegen platenlabel en manager

Hoge Raad 26 mrt 2021, IEF 19932; ECLI:NL:PHR:2021:433 (Eiser tegen Spinnin' Records en MAS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-zaak-dj-tegen-platenlabel-en-manager

HR Conclusie A-G 26 maart 2021, IEF 19932; ECLI:NL:PHR:2021:433 (Eiser tegen Spinnin' Records en MAS) In juli 2012 kwam eiser als veelbelovende DJ, net 16 jaar oud, onder contract bij het platenlabel Spinnin’ Records. Het aan Spinnin’ Records gelieerde MusicAIIStars werd zijn manager. Eiser werd gaandeweg zijn carrière steeds minder tevreden met de manier waarop zijn belangen werden behartigd. Als gevolg hiervan heeft eiser de contracten met Spinnin' Records en MAS op vrijwel alle mogelijke manieren laten ontbinden, wat uitmondde in een zaak die doorging tot het hof Arnhem-Leeuwarden. Zij heeft o.a. geoordeeld dat eiser de contracten onterecht heeft vernietigd. A-G Drijber stelt het hof in gelijk en verwerpt zowel het principale als het incidentele cassatieberoep.

IEF 19920

Gegevens illegale IPTV aanbieder moeten worden afgegeven

Rechtbank Midden-Nederland 23 apr 2021, IEF 19920; (BREIN tegen Rabobank), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gegevens-illegale-iptv-aanbieder-moeten-worden-afgegeven

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 23 april 2021, IEF 19920; C/16/514516 / KG ZA 20-665 (BREIN tegen Rabobank) NN maakt op grote schaal inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van degenen van wie BREIN de belangen behartigt. Die inbreuk vindt plaats doordat NN via een website IPTV-pakketten verkoopt die toegang bieden tot ongeautoriseerde kopieën van films, tv-series en streams van kanalen. BREIN heeft allerlei acties ondernomen en onderzoek gedaan om de identiteit van NN te achterhalen, maar dat lukte haar steeds niet. Op een gegeven moment ontdekte BREIN dat NN een rekening bij de Rabobank heeft, waar zij op grond van de wet zichzelf heeft moeten identificeren en verifiëren voor het openen van een rekening bij die bank. BREIN vordert daarom van de voorzieningenrechter dat Rabobank deze gegevens aan haar afgeeft. Deze stelt BREIN in het gelijk en beveelt de Rabobank de gegevens van NN aan BREIN bekend te maken, mede op grond van de proportionaliteit en subsidiariteit die komen kijken bij deze zaak.

IEF 19914

Scheerapparaat niet auteursrechtelijk beschermd

Hof Den Haag 6 apr 2021, IEF 19914; (Philips tegen Lidl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/scheerapparaat-niet-auteursrechtelijk-beschermd

Hof Den Haag 6 april 2021, IEF 19914, C/09/52 1393 / HA ZA 16-1269 (Philips tegen Lidl) [Vervolg op IEF 19111]. Elektronicaconcern Philips brengt tal van producten op de markt, zo ook scheerapparaten. Een hiervan is de ST3D. Lidl verkoopt een scheerapparaat van het merk Silvercrest, dat in de ogen van Philips bijzonder veel overeenkomt met zijn ST3D. Deze claimt hierom dat er sprake is van een auteursrechtinbreuk. De rechtbank wees de vordering van Philips af, waarop deze besloot in hoger beroep te gaan. Het hof oordeelt desondanks hetzelfde, op grond van het feit dat de ST3D niet kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk. Daarnaast oordeelt zij dat ook indien de ST3D wel een auteursrechtelijk beschermd werk zou zijn, de Silvercrest niet onder de beschermingsomvang zou vallen wegens een te groot verschil in totaalindruk.

IEF 19900

Domeinnaamhouder niet aansprakelijk voor beelden huwelijk Grapperhaus

Rechtbank Amsterdam 9 apr 2021, IEF 19900; ECLI:NL:RBAMS:2021:1807 (Eiser tegen Hostnet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/domeinnaamhouder-niet-aansprakelijk-voor-beelden-huwelijk-grapperhaus

Rechtbank Amsterdam 9 april 2021, IEF 19900, IT 3481, ECLI:NL:RBAMS:2021:1807 (Eiser tegen Hostnet) Eiser is fotograaf. Op 22 augustus 2020 heeft hij foto- en filmopnames gemaakt van het huwelijk van Ferdinand Grapperhaus. Op 2 september 2020 is er op de website commonsensetv.nl een post geplaatst onder de titel “Nieuwe foto’s handenschuddende en knuffelende Grapperhaus” waarin o.a. beelden, gemaakt door eiser, zijn opgenomen. Daarnaast is ook het logo van CommonSenseTV op de beelden te zien. De domeinnaam commonsensetv.nl is door Hostnet als registrar bij SIDN geregistreerd. Eiser is van mening dat Hostnet hierdoor inbreuk maakt op de auteursrechten die hij over zijn beelden beschikt. De rechtbank oordeelt dat als iemand een foto of filmpje dat inbreuk maakt op een auteursrecht op een website post, de domeinnaamhouder daarmee niet automatisch inbreuk maakt op dat auteursrecht. Daarmee wijst zij de vorderingen van eiser af, omdat Hostnet geen maatregelen kon nemen tegen de door eiser aangekaarte inbreuk.

IEF 19895

Inbreukverbod na opschorting licentieovereenkomst

Rechtbank Amsterdam 13 apr 2021, IEF 19895; (SKAMGS tegen BosBros), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreukverbod-na-opschorting-licentieovereenkomst

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 april 2021, IEF 19895, C/13/699217 / KG ZA 21-225 CdK/MV (SKAMGS tegen BosBros) Stichting de Kinderen van Annie M.G. Schmidt (SKAMGS) beheert de auteursrechten op de verfilmingen van de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt. SKAMGS heeft met filmproducent BosBros een licentieovereenkomst gesloten voor de verfilming van het boek 'Pluk van de Petteflet'. Op een gegeven moment is er frictie ontstaan tussen beide partijen. SKAMGS voert aan dat BosBros het inlopen op het voorschot op de royalty's van de productie is gaan verhinderen. Als reactie hierop is SKAMGS haar verplichting, namelijk optreden tegen auteursrechtelijke inbreuken, gaan opschorten. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze opschorting gerechtvaardigd is en legt daarbij een verbod op aan BosBros op het maken van auteursrechtelijke inbreuken op de filmproductie.

IEF 19884

Meubels wel beschermd, maar geen auteursrechtelijke schending

Belgische gerechten 24 mrt 2021, IEF 19884; (Het Heerenhuis tegen Strak), http://www.ie-forum.nl/artikelen/meubels-wel-beschermd-maar-geen-auteursrechtelijke-schending

Hof van Beroep Antwerpen 24 maart 2021, IEF 19884, IEFbe 3202, 2018/AR/2178 (Het Heerenhuis tegen Strak) Het Heerenhuis is een meubelmakerij uit Antwerpen die o.a. een bepaald type fauteuil en bijzettafel produceert. Geïntimeerden hebben de auteursrechten op deze producten geschonden volgens Het Heerenhuis. Deze vordert dan ook van het hof dat geïntimeerden de onderstelde schending staken op straffe van verscheidene dwangsommen. Het Heerenhuis vordert daarbovenop een zeer hoge schadevergoeding van geïntimeerden op basis van gederfde winst en geleden verlies. Het hof verklaart voor recht dat de fauteuil en de bijzettafel auteursrechtelijke bescherming toekomen, maar wijst alle overige vorderingen af. 

IEF 19879

Impliciete licentie bij grafisch ontwerp

Rechtbank Amsterdam 29 mrt 2021, IEF 19879; (Eiser tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/impliciete-licentie-bij-grafisch-ontwerp

Rechtbank Amsterdam 29 maart 2021, IEF 19879, C/13/681245 / HA ZA 20-304 (Eiser tegen gedaagde) Eiser is grafisch ontwerper en heeft ontwerpwerkzaamheden verricht in het kader van twee projecten: rondom een te lanceren schoenmerk 'Same Same' en rondom het merk van gedaagde. Eiser stelt dat er hierdoor twee keer een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen, gedaagde brengt daar tegenin dat hij slechts een 'pitch' over zijn opdracht heeft gehouden tegenover eiser. De rechtbank constateert dat de toezeggingen van gedaagde wel degelijk tot het ontstaan van een overeenkomst hebben geleid. Naast dit vordert eiser ook van gedaagde dat hij de al ontworpen logo's en het webdesign niet mag gebruiken zolang er nog niet aan hem is betaald. Hier gaat de rechtbank echter niet in mee. Deze stelt namelijk dat wanneer een ontwerper een beeld creëert voor een klant, hij de klant een impliciete licentie geeft om dit beeld te gebruiken. Zolang er in deze impliciete licentie geen voorbehoud besloten lag, waaruit blijkt dat de klant wel moest betalen voordat hij het beeld mocht gebruiken, mag er gewoon tot gebruik worden overgegaan.

IEF 19852

Afspelen muziek in zorginstellingen vereist vergoeding

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mrt 2021, IEF 19852; ECLI:NL:GHARL:2021:2727 (Dagelijks Leven tegen Sena en Buma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afspelen-muziek-in-zorginstellingen-vereist-vergoeding

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 maart 2021, IEF 19852, ECLI:NL:GHARL:2021:2727 (Dagelijks Leven tegen Sena en Buma) In deze zaak gaat het om de vraag of woonzorgvoorziening Dagelijks Leven voor het afspelen van muziek in de woonkamers van haar zorginstellingen een vergoeding dient te betalen aan Sena en Buma, die namens de rechthebbenden op de auteursrechtelijk beschermde muziek de vergoeding incasseert. De vraag dient wat betreft het Europees geharmoniseerde recht aan de hand van de rechtspraak van het HvJEU met betrekking tot “mededeling aan het publiek” moet worden beantwoord. Het gaat hier om volledige harmonisatie, zodat een aanvullend beroep op artikel 12 lid 4 Aw en artikel 2 lid 7 Wnr niet mogelijk is. Het hof komt daarmee tot hetzelfde oordeel als de kantonrechter, namelijk dat Dagelijks Leven de vergoeding moet betalen.