IEF 21800
7 december 2023
Uitspraak

Geen gebrek aan inventiviteit, vordering VerifyIP slaagt niet

 
IEF 21799
7 december 2023
Uitspraak

Verbod publiceren foto's op grond van artikel 20 Aw

 
IEF 21740
7 december 2023
Artikel

Nationaal Reclamerechtcongres 2023 - donderdag 14 december

 
IEF 21758

‘Deepfake’ pornovideo kwalificeert als afbeelding

Rechtbanken 2 nov 2023, IEF 21758; ECLI:NL:RBAMS:2023:6923 (Openbaarmaking aan de hand van een 'deepfake' pornovideo.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/deepfake-pornovideo-kwalificeert-als-afbeelding

Rb. Amsterdam 2 november 2023, IEF 21758, IT 4418; ECLI:NL:RBAMS:2023:6923 (OM tegen verdachte). Aangeefster heeft op 29 september 2022 aangifte gedaan tegen de verdachte nadat bekend was geworden dat van haar een zogeheten deepfake pornovideo op het internet staat. Vervolgens hebben cyberonderzoekers, op verzoek van aangeefster, achterhaald wat het IP-adres van verdachte is. Verdachte heeft bij de politie bekend dat hij de deepfake video op het internet heeft geplaatst. Er dient gekeken te worden of het openbaar maken van een zogeheten deepfake pornovideo onder het bereik van artikel 139h van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) valt.

IEF 21761

Uitspraak ingezonden door Jordi Bierens en Hèlen Haaijer, Pels Rijcken.

Hof bekrachtigt vonnis in zaak tussen Prijsvrij, D-reizen en de Consumentenbond

Hof Den Haag 3 okt 2023, IEF 21761; ECLI:NL:GHDHA:2023:2082 (Prijsvrij, D-reizen tegen de Consumentenbond), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-vonnis-in-zaak-tussen-prijsvrij-d-reizen-en-de-consumentenbond

Hof Den Haag 3 oktober 2023, IEF 21761, RB 3809; ECLI:NL:GHDHA:2023:2082 (Prijsvrij, D-reizen tegen de Consumentenbond) In dit kort geding vorderen Prijsvrij en D-reizen (hierna: Prijsvrij c.s.) rectificatie van twee publicaties van de Consumentenbond en inzage in onderzoeksgegevens. De Consumentenbond heeft een onderzoek uitgevoerd naar aanbiedingen in de reisbranche. Uit het onderzoek bleek dat het grootste deel van de onderzochte aanbiedingen niet beschikbaar was voor de prijs zoals geadverteerd door de reisorganisaties. Prijsvrij c.s. behoren tot de onderzochte bedrijven. Zij vorderden in een eerder kort geding al rectificatie van de gepubliceerde artikelen en inzage van de onderzoeksgegevens waarop de publicatie gebaserd was. Deze vorderingen werden door de voorzieningenrechter afgewezen [zie IEF 21449]. Hiertegen komen Prijsvrij c.s. in beroep. 

IEF 21759

Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx.

Beeldmerken met oranje letter 'C' niet verwarrend

EUIPO - OHIM 18 okt 2023, IEF 21759; (GM Cruise Holding LLC tegen Canid Group B.V.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/beeldmerken-met-oranje-letter-c-niet-verwarrend

EUIPO 18 oktober 2023, IEF 21759; R 1349/2022-5 (GM Cruise Holdings tegen Candid Group). Candid Group heeft in mei 2020 een beeldmerk geregistreerd waarop een oranje letter 'c' staat afgebeeld. In november 2020 heeft GM Cruise Holdings een oppositie tegen inschrijving van dit beeldmerk aangetekend. De grond hiervoor was dat zij een eerder ingeschreven beeldmerk heeft ingeschreven. Dit beeldmerk bestaat uit een donkeroranje vierkant waarin tevens de letter 'c' zichtbaar is. Enkele klassen waarvoor de merken zijn ingeschreven overlappen. De oppositie van GM Cruise Holdings werd echter afgewezen, op grond dat er geen verwarringsgevaar te duchten viel tussen de beeldmerken. Hiervoor zijn de merken visueel te verschillend, aldus de Oppositieafdeling. Tegen deze beslissing is GM Cruise Holdings in beroep gegaan. 

IEF 21760

Artikel ingezonden door Jorn Torenbosch.

Visuele en auditieve overeenstemming van merknamen: fabels en feiten

Artikel eerder verschenen in IER 2023/32, p. 295-307. In het merkenrecht speelt de mate van overeenstemming tussen een merk en een teken een grote rol voor het al dan niet aannemen van merkinbreuk. De mate van overeenstemming is belangrijk bij zowel de vraag of sprake is van verwarringsgevaar tussen een merk en een teken (artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE) als de vraag of sprake is van associatiegevaar met een bekend merk (artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE). Uit de rechtspraak komt duidelijk het beeld naar voren dat wanneer een grote mate van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt vastgesteld door de rechter, de voortekenen goed zijn voor de merkhouder: vaker wel dan niet wordt in een dergelijk geval merkinbreuk aangenomen. Om sturing te geven aan de vaststelling van de mate van overeenkomst tussen merk en teken, zijn in de rechtspraak verschillende uitgangspunten en regels ontwikkeld. De meest algemene uitgangspunten en regels zijn geformuleerd door het HvJ EU. In de lagere rechtspraak zijn vervolgens meer specifieke regels en toepassingsmethoden ontwikkeld, die bij zowel de rechtbanken en hoven in Nederland als het Europese Gerecht (vanaf nu: het Gerecht) vaste rechtspraak zijn. Het zijn voor de IE-jurist diep ingeburgerde en gewortelde regels. Zo zal elke merkenrechtjurist u kunnen vertellen dat volgens vaste rechtspraak consumenten een vaag herinneringsbeeld hebben, in beginsel meer letten op het begin van het woord dan op het einde van een woord, en meer aandacht hebben voor de bestanddelen die merk en teken gemeen hebben dan voor hun verschillen.

IEF 21756

Uitspraak ingezonden door Marco Moeskops en Thijs van Aerde, Houthoff.

Easy Building maakt inbreuk op handelsnaam Easy Housing, niet op merkenrechten

Rechtbank Gelderland 23 okt 2023, IEF 21756; (Easy Housing tegen Easy Building), https://www.ie-forum.nl/artikelen/easy-building-maakt-inbreuk-op-handelsnaam-easy-housing-niet-op-merkenrechten

Vzr. Rb. Gelderland 23 oktober 2023, IEF 21756; C/05/423183 (Easy Housing tegen Easy Building). Kort geding. Easy Housing B.V. (hierna: Easy Housing) drijft een onderneming met de advisering en leveringen van producten en diensten voor woningbouw en het produceren en leveren van bouwsystemen. In 2022 heeft Easy Housing een beeldmerk met woordelementen 'Easy Housing' ingeschreven bij het EUIPO voor de klassen bouw en aanverwante advisering. De onderneming Easy Housing Concepts B.V. is in 2020 opgericht en houdt zich bezig met het ontwikkelen van duurzame, betaalbare woonconcepten in delen van Afrika. Easy Housing heeft Easy Housing Concepts B.V. in juli 2022 bericht over het feit dat zij al eerder deze bedrijfsnaam voerden en de werkzaamheden dicht bij elkaar liggen, waardoor verwarring kan ontstaan. In april 2023 heeft Easy Housing Concepts B.V. haar statutaire naam aangepast naar Easy Buildings Concepts B.V. (hierna: Easy Building). In mei 2023 is Easy Housing Concepts Uganda Limited (hierna: Easy Housing Concepts Uganda) opgericht, waarna het logo hiervan als beeldmerk bij het EUIPO geregistreerd is.

IEF 21755

Gummybear voldoet aan de ondergrens voor onderscheidend vermogen

EUIPO - OHIM 11 okt 2023, IEF 21755; 872/2023-4 (Rigo Trading vs EUIPO), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gummybear-voldoet-aan-de-ondergrens-voor-onderscheidend-vermogen

EUIPO 11 oktober 2023, IEF 21755; R 872/2023-4 (Rigo Trading tegen EUIPO). Op 26 oktober 2021 heeft Rigo Trading, eigenaar van Haribo, een merkinschrijving gedaan voor de gummy bear in verschillende klassen. Het EUIPO heeft toen in de eerste instantie de inschrijving geweigerd, omdat dit niet onderscheidend was voor norm van de waren waar het teken voor was ingeschreven. De gummybear wordt veel gebruikt om verschillende voorwerpen mee te decoreren volgens het EUIPO en zij voegen een aantal voorbeelden hiervan toe. Rigo Trading houdt echter voet bij stuk en geeft daarbij aan dat de gummybear een minimum aan onderscheidend vermogen heeft doordat het niet simpel geometrisch is vormgegeven. Daarnaast voert Rigo Trading aan dat het gaat om een 2D-merk van de Haribo goldbear. Het publiek zal het beeldmerk herkennen als een herkomstaanduiding, omdat de goldbear erg bekend is en niet lijkt op gummy bears van concurrenten. Op deze gronden is het merk wederom geweigerd door het EUIPO, omdat het publiek de gummybear niet zal zien als een herkomstaanduiding. Daarnaast is het teken niet onderscheidend voor de meeste klassen waarvoor het is ingeschreven, omdat dit veel gebruikt wordt. Voor deze klassen zal daarom de merkinschrijving geweigerd worden.

IEF 21753

Gedaagde moet inschrijving octrooi van Magic Coffee naar eiser sturen

Rechtbank Noord-Holland 7 mrt 2023, IEF 21753; ECLI:NL:RBNHO:2023:9686 (Eiser tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-moet-inschrijving-octrooi-van-magic-coffee-naar-eiser-sturen

Vzr. Rb. Noord-Holland 7 maart 2023, IEF 21753; ECLI:NL:RBNHO:2023:9686 (Eiser tegen gedaagde). Eiser en gedaagde zijn beide bestuurders en aandeelhouders in Magic Coffee International (hierna: MC International). MC International is de enige bestuurder en aandeelhouder in de besloten vennootschap Magic Coffee Nederland (hierna: MC Nederland). MC International en MC Nederland zijn opgericht met het doel om een koffieconcentraat waarop een octrooi is verkregen op de markt te brengen en te exploiteren. Er is een conflict ontstaan in de vennootschap naar aanleiding waarvan een onderzoek door de Ondernemingskamer is ingesteld, waarbij de Ondernemingskamer bestuurders heeft geschorst. Eiser heeft gedaagde gesommeerd om financiële stukken toe te zenden, zodat eiser de administratie op orde kan stellen. Gedaagde heeft toen een bestand toegestuurd dat niet te openen was, waarop eiser heeft verzocht een te openen bestand te sturen. Gedaagde heeft hier niet meer op gereageerd.

IEF 21754

Geen schending van de samenwerkingsovereenkomst over drijvende huizen

Hof 's-Hertogenbosch 19 sep 2023, IEF 21754; ECLI:NL:GHSHE:2023:2976 (Beheer B.V. tegen Bedrijven B.V.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-schending-van-de-samenwerkingsovereenkomst-over-drijvende-huizen

Hof Den Bosch 19 september 2023, IEF 21754; ECLI:NL:GHSHE:2023:2976 (Beheer B.V. tegen Bedrijven B.V.). Partijen hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan Bedrijven B.V. voor Beheer B.V. een aantal luxe boten zou bouwen. Volgens Beheer B.V. heeft Bedrijven B.V. een de IE-bedingen, exclusiviteitsbepalingen en in de overeenkomst overtreden door ‘houseboats’ te bouwen ten behoeve van derden. Volgens Bedrijven B.V. heeft zij de overeenkomst niet geschonden, omdat het haar vrijstond om voor derden ‘houseboats’ te ontwikkelen en te bouwen die afwijken van de luxe boten die voor Beheer B.V ontwikkeld moesten worden. Het hof oordeelt dat geen sprake is van schending van de samenwerkingsovereenkomst door Bedrijven B.V., omdat onvoldoende feiten en omstandigheden zijn aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat exclusiviteit zich uitstrekte over andere schepen dan de luxe boten. Doordat de intellectuele eigendoms- en geheimhoudingsbedingen slechts zagen op de luxe boten, zijn ook deze bedingen niet geschonden door Bedrijven B.V. De overige vorderingen van Beheer B.V. zijn gestoeld op de gestelde schending van de overeenkomst. Doordat geen sprake is van schending van de overeenkomst, komt het hof niet toe aan beoordeling hiervan. De vorderingen van Beheer B.V. worden afgewezen.

IEF 21747

Uitlatingen in TV-zending Zembla niet onrechtmatig

Hof 's-Hertogenbosch 10 okt 2023, IEF 21747; ECLI:NL:GHSHE:2023:3271 (Appellanten tegen geïntimeerden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-in-tv-zending-zembla-niet-onrechtmatig

Hof Den Bosch 10 oktober 2023, IEF 21747; ECLI:NL:GHSHE:2023:3271 (Appellant tegen geïntimeerde). Appellant had een boerderij waar geiten werden gehouden. Daar bood appellant mensen met een beperking dagbesteding aan. Geïntimeerde was stagiair op de boerderij. Op een zekere dag heeft de boerderij de dierenarts ingeschakeld, waarbij monsters zijn genomen van de geiten op de boerderij. De dag nadat de dierenarts was geweest, heeft een schoolklas een bezoek gebracht aan de boerderij. Twee dagen daarna heeft de boerderij besloten dat de mensen met een verstandelijke beperking naar een andere locatie ondergebracht moesten worden.  Vervolgens bleek dat de uitslag van het laboratoriumonderzoek van de monsters positief was getest op Q-koorts. Hierna zijn bijna alle geiten van de boerderij geruimd, waarop appellant heeft besloten te stoppen met de boerderij. Appellant is begonnen met een nieuwe dagbesteding voor mensen met een beperking. In een TV-uitzending van het programma Zembla heeft geïntimeerde verteld dat al lang bekend was dat sprake was van Q-koorts op de boerderij. Appellant is later strafrechtelijk vervolgd omdat hij aanmerkelijk onvoorzichtig tegenover een leerling heeft gehandeld door deze zijn boerderij te laten bezoeken, terwijl appellant wist dat er Q-koorts heerste, waarbij de leerling tijdens dit bezoek besmet is geraakt met de Q-koorts bacterie en daaraan is overleden. Appellant is hiervan vrijgesproken. In eerste aanleg heeft de rechter geoordeeld dat onvoldoende is bewezen dat de uitlating van geïntimeerde in het programma Zembla onjuist is. Appellant vordert schadevergoeding.

IEF 21752

Uitspraak ingezonden door Bjorn Schipper, Plus One Legal.

Appellant moet gebruik van DJ-naam 'DJOKO' gestaakt houden

Hof Den Haag 17 okt 2023, IEF 21752; 200.321.071/01 (Appellant tegen William Djoko), https://www.ie-forum.nl/artikelen/appellant-moet-gebruik-van-dj-naam-djoko-gestaakt-houden

Hof Den Haag 17 oktober 2023, IEF 21752; 200.321.071/01 (Appellant tegen William Djoko). Appellant is een DJ die zijn muziek onder de naam ‘DJOKO’ naar buiten brengt. William Djoko brengt muziek naar buiten onder zijn eigen naam ‘William Djoko’. William Djoko is de merkhouder van het woordmerk ‘William Djoko’. De artiesten worden regelmatig met elkaar verward. Djoko heeft appellant gedagvaard en gevorderd de inbreuk op zijn merkrechten te staken. Hierop heeft appellant in reconventie gevorderd dat Djoko staakt met het maken van inbreuk op zijn artiestennaam ‘DJOKO’ en zijn merkenrechten. De voorzieningenrechter heeft eerder geoordeeld dat appellant gebruik van het merk dient te staken [zie IEF 21041]. Djoko heeft ondertussen een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Den Haag wegens inbreuk op zijn Uniemerken.