Octrooirecht  

IEF 21894

CNC maakt geen inbreuk op het werkwijzeoctrooi van DTO

Rechtbank Den Haag 25 okt 2023, IEF 21894; ECLI:NL:RBDHA:2023: (DTO tegen CNC), https://www.ie-forum.nl/artikelen/cnc-maakt-geen-inbreuk-op-het-werkwijzeoctrooi-van-dto

Rb. Den Haag 25 oktober 2023, IEF 21894; ECLI:NL:RBDHA:2023:15621 (DTO tegen CNC) Dutch Trading Office (hierna: DTO) is een onderneming die zich richt op het wereldwijde transport van champignoncompost. In 2007 werd aan DTO een Nederlands octrooi (NL 998) verleend voor een ‘werkwijze voor het vervoeren van champignoncompost’. In 2018 werd haar ook een Europees octrooi (EP 086) verleend. Het Europese octrooi beschrijft een werkwijze voor het bulktransport van champignoncompost, gekenmerkt door het stapelen van blokken van minder dan 1000 kg, gesteund door afstandhouders, waarbij er een verticale ruimte tussen de stapels wordt gelaten voor ventilatie en de regeling van temperatuur, koolstofdioxidegehalte en luchtvochtigheidsgehalte. Bij het octrooi behoren de bovenstaande figuren. CNC Grondstoffen (hierna: CNC) maakt haar bedrijf van het produceren van compost voor de teelt van champignons. Klanten halen de blokken zelf op, of CNC laat deze naar de klanten vervoeren. Op de website van CNC is een afbeelding te zien waaruit blijkt op welke wijze de blokken worden vervoerd. Deze wijze komt volgens DTO overeen met hetgeen in EP 086 is beschreven, waarmee CNC inbreuk zou maken op het octrooi.

IEF 21873

Uitspraak ingezonden door Jesper Vrielink, NautaDutilh.

1019h toegepast in executiegeschil n.a.v. Duits octrooivonnis

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 jan 2024, IEF 21873; C/02/416220 (B. tegen Arctos), https://www.ie-forum.nl/artikelen/1019h-toegepast-in-executiegeschil-n-a-v-duits-octrooivonnis

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 31 januari 2024, IEF 21873; C/02/416220 (B. tegen Arctos) B. en zijn toenmalige onderneming zijn in maart 2018 in een bodemprocedure tegen Arctos in Duitsland veroordeeld wegens octrooi inbreuk. B. is veroordeeld om de proceskosten van Actos te betalen. Dit proceskostenvonnis is vertaald naar het Nederlands en gewaarmerkt als Europese Executoriale Titel (hierna: EET). B. heeft echter niet betaald, waarop er door een deurwaarder uit hoofde van het proceskostenvonnis en de EET beslag werd gelegd op de auto van B. B. is van mening dat het executoriaal beslag moet worden opgeheven danwel dat de executie van het vonnis moet worden geschorst.

IEF 21860

Naleving van productievrijstelling bij biosimilar export

Rechtbanken 23 jan 2024, IEF 21860; ECLI:NL:RBDHA:2024:701 (Janssen Biotech tegen Samsung Bioepis), https://www.ie-forum.nl/artikelen/naleving-van-productievrijstelling-bij-biosimilar-export

Vzr. Rb. Den Haag 23 januari 2024, IEF 21860; ECLI:NL:RBDHA:2024:701 (Janssen Biotech tegen Samsung Bioepis) Janssen Biotech (hierna: Janssen) is een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de ontwikkeling van medicijnen. Janssen is houdster van het Europees octrooi 1 309 692 B1. Janssen heeft op grond van de ABC-Vo in Denemarken, Italië en het Verenigd Koningrijk (hierna: VK) een aanvullend beschermingscertificaat (hierna: ABC) voor Stelera verkregen op basis van het octrooi en de voor Stelara/ustekinumab verleende handelsvergunning. Samsung Bioepis (hierna: Samsung) is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich bezig houdt met het vervaardigen van generieke geneesmiddelen.

IEF 21843

SEaB Power heeft geen redelijk vermoeden van inbreuk kunnen aantonen

Hof Den Haag 12 dec 2023, IEF 21843; ECLI:NL:GHDHA:2023:2688 (SEaB Power tegen The Waste Transformers), https://www.ie-forum.nl/artikelen/seab-power-heeft-geen-redelijk-vermoeden-van-inbreuk-kunnen-aantonen

Hof Den Haag 12 december 2023, IEF 21843; ECLI:NL:GHDHA:2023:2688 (SEaB Power tegen The Waste Transformers) In deze zaak zijn beide partijen actief op de markt voor de ontwikkeling en verkoop van Renewable Energy Microgeneration-inrichtingen. De voorzieningenrechter heeft op 12 juli 2022 de vordering afgewezen die tegen SEaB Power (hierna: SEaB) was ingesteld. Voorts oordeelde de voorzieningenrechter dat The Waste Transformers (hierna: TWT) geen inbreuk maakte op de octrooien [zie IEF 20932].

IEF 21842

Prejudiciële beslissing over uitlegging van artikel 9, lid 7, van richtlijn 2004/48/EG

HvJ EU 11 jan 2024, IEF 21842; ECLI:EU:C:2024:8 (Mylan AB tegen Gilead), https://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-beslissing-over-uitlegging-van-artikel-9-lid-7-van-richtlijn-2004-48-eg

HvJEU 11 januari 2024,IEF 21842,LS&R 2226,IEFbe 3707, ECLI:EU:C:2024:8 (Mylan AB tegen Gilead) In deze zaak gaat het om een geschil tussen Mylan AB en Gilead over een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor een antiretroviraal geneesmiddel. De markkinaoikeus (bijzondere rechter van Finland) heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof), met name met betrekking tot de verenigbaarheid van de Finse risicoaansprakelijkheidsregeling met Artikel 9, Lid 7 van richtlijn 2004/48/EG. Deze bepaling creëert de bevoegdheid voor rechterlijke instanties om op verzoek van de verweerder een passende vergoeding op te leggen voor schade die is geleden door onterechte voorlopige maatregelen. De Finse regeling bepaalt dat de verzoeker schade moet vergoeden als een voorlopige maatregel ongegrond blijkt.

IEF 21838

Conclusie AG: waterballonvullers maken geen inbreuk op het octrooi van Tinnus

Hoge Raad 8 dec 2023, IEF 21838; ECLI:NL:PHR:2023:1123 (Tinnus Enterprises tegen verweerster), https://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-waterballonvullers-maken-geen-inbreuk-op-het-octrooi-van-tinnus

Parket bij de Hoge Raad 8 december 2023, IEF 21838; ECLI:NL:PHR:2023:1123 (Tinnus Enterprises tegen verweerster) Eerder heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) Tinnus Enterprises (hierna: Tinnus) niet-ontvankelijk verklaard in haar appel tegen de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie [zie IEF 21329]. Ook werd eerder de nietigheid van Tinnus’ vrijwel identieke modelregistratie voor Gemeenschapsmodel 001431829-0001 bevestigd [zie IEF 19589]. In een daarop volgende appel bij het HvJEU werd Tinnus niet-ontvankelijk verklaard [zie IEF 19961]. Op 8 oktober 2023 heeft het HvJEU geoordeeld dat Tinnus onvoldoende heeft aangetoond dat in de hogere voorziening een vraag aan de orde is die van belang is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het recht van de Unie [zie IEF 21733].

IEF 21834

Getuigenverhoor in octrooizaak toegewezen

Rechtbanken 8 sep 2023, IEF 21834; ECLI:NL:RBDHA:2023:13615 (Verzoeker tegen verweerster), https://www.ie-forum.nl/artikelen/getuigenverhoor-in-octrooizaak-toegewezen

Rb. Den Haag 8 september 2023, IEF 21834; ECLI:NL:RBDHA:2023:13615 (Verzoeker tegen verweerster) Verzoeker houdt zich bezig met het bedenken en ontwikkelen van oplossingen voor de wereldwijde klimaatproblematiek. Verweerster houdt zich bezig met de ontwikkeling van duurzame technologie. Verzoeker heeft verweerster op 2 december 2022 gedagvaard voor de rechtbank. Verzoeker eist de octrooiaanvragen op. Deze mondelinge behandeling staat gepland voor het tweede kwartaal van 2024.

IEF 21805

Hof bekrachtigt vonnis rechtbank waarin beslag wordt opgeheven

Gerechtshoven 28 nov 2023, IEF 21805; ECLI:NL:GHDHA:2023:2289 (HE LICENTIES tegen ORCHID GARDENS), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-vonnis-rechtbank-waarin-beslag-wordt-opgeheven

Hof Den Haag 28 november 2023, IEF 21805; ECLI:NL:GHDHA:2023:2289 (HE LICENTIES tegen ORCHID GARDENS). HE Licenties meent dat Orchid Gardens inbreuk heeft gemaakt op haar octrooien door verhandeling van bepaalde gekleurde orchideeën. Om die reden heeft HE Licenties beslag laten leggen op vorderingen van Orchid Gardens. De rechtbank heeft de beslagen opgeheven [zie IEF 20860]. HE Licenties vordert in hoger beroep vernietiging van het vonnis van de rechtbank.

IEF 21802

Uitspraak ingezonden door Charlotte Garnitsch en Patricia Cappuyns, Taylor Wessing, en Theo Blomme, HOYNG ROKH MONEGIER.

Vernietiging octrooi Moderna vanwege gebrek aan nieuwheid door WO 708

Rechtbanken 6 dec 2023, IEF 21802; ECLI:NL:RBDHA:2023:19106 (Moderna tegen Pfizer en Biontech), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vernietiging-octrooi-moderna-vanwege-gebrek-aan-nieuwheid-door-wo-708

Rb. Den Haag 6 december 2023, IEF 21802; ECLI:NL:RBDHA:2023:19106 (Moderna tegen Pfizer en Biontech) Deze zaak betreft een door Moderna (hierna: eiser) aanhangig gemaakte procedure tegen Pfizer en Biontech (hierna: gedaagden) ten aanzien van de platformtechnologie op basis waarvan het COVID-19 medicijn van Moderna is ontwikkeld. Moderna vordert in conventie onder andere een verklaring voor recht dat gedaagden onrechtmatig handelen, in het bijzonder door in Nederland inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 949 en opgave van de winst die gedaagden hebben behaald als gevolg van de onrechtmatige en inbreukmakende handelingen. Gedaagden voeren verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen en veroordeling van Moderna in de volledige proceskosten. In reconventie vorderen gedaagden vernietiging van het Nederlandse deel van EP 949 en veroordeling van Moderna in de volledige proceskosten.

IEF 21800

Geen gebrek aan inventiviteit, vordering VerifyIP slaagt niet

Rechtbanken 20 nov 2023, IEF 21800; ECLI:NL:RBDHA:2023:14199 (VerifyIP tegen CCC), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-gebrek-aan-inventiviteit-vordering-verifyip-slaagt-niet

Rb. Den Haag 20 september 2023, IEF 21800;  ECLI:NL:RBDHA:2023:14199 (VerifyIP tegen CCC). VerifyIP is een Nederlandse vennootschap die in 2022 is opgericht met als doel het Nederlandse deel van Europees octrooi EP 2 940 685 (hierna: EP 685) te vernietigen. Crystal Clear Codec (hierna: CCC) is een in de VS gevestigde vennootschap die is opgericht voor het handhaven van octrooien en het ontvangen van licentie-inkomsten. CCC is houdster van het Nederlandse deel van EP 685, dat betrekking heeft op een kopieermechanisme gebruikt bij de decodering van geluidssignalen. Er is geen oppositie ingesteld tegen de verlening van EP 685. VerifyIP vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi. Zij voert aan dat EP 685 op de prioriteitsdatum niet nieuw en daarom niet inventief was ten opzichte van de in 2009 openbaar gemaakt standaard voor het codering van geluid 'ISO/IEC 14496-3:2009(E) (hierna: de MPEG-4 standaard). CCC voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkheid verklaring van VerifyIP in haar vorderingen.