Octrooirecht

IEF 19018

Inbreukvordering van High Point jegens KPN is in hoger beroep afgewezen

Hoge Raad 14 feb 2020, IEF 19018; ECLI:NL:HR:2020:258 (High Point tegen KPN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreukvordering-van-high-point-jegens-kpn-is-in-hoger-beroep-afgewezen

Hoge Raad 14 februari 2020, IEF 19018, IT 3035; ECLI:NL:HR:2020:258 (High Point tegen KPN) High Point is houdster van een Europees octrooi met gelding in onder meer Nederland voor een ‘Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture’ (hierna: het octrooi). KPN biedt onder meer mobiele telecommunicatiediensten aan in Nederland, is eigenaar van verschillende netwerken in Nederland en is verantwoordelijk voor de dienstverlening op die netwerken. KPN heeft een nietigheidsprocedure ingesteld tegen het Nederlandse deel van het octrooi. High Point heeft een inbreukprocedure ingesteld tegen de inbreuk van KPN jegens het octrooi. De rechtbank heeft de nietigheidsvordering van KPN toegewezen en de inbreukvordering van High Point afgewezen. Het hof heeft dit oordeel bekrachtigd. High Point gaat hiertegen in hoger beroep. Dit hoger beroep wordt echter afgewezen, omdat de nationale procesrechtelijke regels vóór gaan op de centrale beperking; daar kan geen beroep op worden gedaan als dat - zoals hier - in strijd is met de goede procesorde.

IEF 19008

Conclusie AG inzake auteursrecht op vervallen octrooi

6 feb 2020, IEF 19008; ECLI:EU:C:2020:79 (SI en Brompton Bicycle Ltd tegen Chedech / Get2Get), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-inzake-auteursrecht-op-vervallen-octrooi

Conclusie AG 6 februari 2020, IEF 19008, IEFbe 3037; ECLI:EU:C:2020:79 (SI en Brompton Bicycle Ltd tegen Chedech / Get2Get) Geschil tussen de bedenker van een vouwsysteem voor fietsen (en het bedrijf dat die fietsen produceert) en een Koreaanse onderneming die soortgelijke fietsen produceert die door eerstgenoemde wordt beschuldigd van schending van zijn auteursrecht. De rechtsvraag luidt of een fiets waarvan het vouwsysteem vroeger onder een – thans vervallen – octrooi viel, als auteursrechtelijk beschermbaar werk kan worden beschouwd. Met name belangrijk is of een dergelijke bescherming is uitgesloten wanneer de vorm van het voorwerp “noodzakelijk is om technisch resultaat te bereiken” en op basis van welke criteria hij die beoordeling moet maken.

IEF 18996

Vorderingen inzage afgewezen

Rechtbank Midden-Nederland 21 jan 2020, IEF 18996; ECLI:NL:RBMNE:2020:214 (VUB c.s. tegen QVQ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-inzage-afgewezen

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 21 januari 2020, IEF 18996, LS&R 1784, IEFbe 3033; ECLI:NL:RBMNE:2020:214 (VUB c.s. tegen QVQ) Vrije Universiteit Brussel (hierna: VUB) is houdster van de basis octrooifamilie voor de zware-keten antilichamen, de VHH’s (hierna: de Hamers-octrooien). Ablynx is een biofarmaceutisch bedrijf en tevens eigenaar van een sublicentie voor de Hamers-octrooien met het doel de Nanobody technologie te kunnen exploiteren voor medische toepassingen. QVQ is een serviceonderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen en produceren van VHH’s voor andere ondernemingen op het gebied van medische producten, farmaceutische processen en voeding.

IEF 18991

HvJ EU verduidelijkt criteria farmaceutisch octrooi in mededingingsrecht

HvJ EU 30 jan 2020, IEF 18991; ECLI:EU:C:2020:52 (Generics UK e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-verduidelijkt-criteria-farmaceutisch-octrooi-in-mededingingsrecht
hamer CC0

HvJ EU 30 januari 2020, IEF 18991, LS&R 1782, IEFbe 3032; ECLI:EU:C:2020:52 (Generics UK e.a.) De Competition Appeal Tribunal heeft het Hof een prejudiciële vraag gesteld over de wettigheid van een besluit van de Competition and Markets Authority betreffende overeenkomsten tot schikking van een octrooigeschil gericht aan een aantal fabrikanten van generieke geneesmiddelen en aan de farmaceutische groep GlaxoSmithKline (hierna: GSK). Samenvattend gaan de vragen over de criteria aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of een overeenkomst tot schikking van een geschil tussen de houder van een farmaceutisch octrooi en een fabrikant van generieke geneesmiddelen in strijd is met het mededingingsrecht van de Unie.

IEF 18953

Serieuze kans nietigverklaring octrooi vanwege niet nieuwheid

Rechtbank Den Haag 17 jan 2020, IEF 18953; ECLI:NL:RBDHA:2020:274 (Tomra tegen Kiremko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/serieuze-kans-nietigverklaring-octrooi-vanwege-niet-nieuwheid

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 januari 2020, IEF 18953; ECLI:NL:RBDHA:2020:274 (Tomra tegen Kiremko) Zie ook [IEF 18821]. Kort geding. Tomra is een producent van sorteer-, schil- en verwerkingsmachines. Tomra is houdster van octrooi EP 379. Kiremko is een fabrikant van machines voor de aardappelverwerkende industrie, waaronder de Strata Invicta. Volgens Tomra maakt Kiremko door de productie en distributie van de Strata Invicta inbreuk op het octrooi van Tomra. Het wordt onvoldoende aannemelijk geacht dat Kiremko inbreuk maakt op EP 379. Er is een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi in een bodemprocedure nietig wordt verklaard vanwege niet nieuwheid. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 18922

Wiko maakt inbreuk op octrooi EP 525

Hof Den Haag 24 dec 2019, IEF 18922; ECLI:NL:GHDHA:2019:3537 (Philips tegen Wiko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wiko-maakt-inbreuk-op-octrooi-ep-525

Hof Den Haag 24 december 2019, IEF 18922; IT 2991; ECLI:NL:GHDHA:2019:3537 (Philips tegen Wiko) Philips is houdster van het Europese octrooi 1440525 (hierna: EP 525), getiteld “Radio Communication System”. Bij de rechtbank vorderde Philips op basis van EP 525 een verbod jegens Wiko om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat EP 525 is geïncorporeerd in het HSDPA-protocol van de UMTS standaard zoals gepubliceerd en dat Wiko in onder meer Nederland mobiele telefoons, smartphones en laptops verhandelt waarin de HSDPA functionaliteit wordt toegepast. Wiko weet onvoldoende aannemelijk te maken dat er sprake is van een gebrek geldigheid van het octrooi. Tevens hebben zij inbreuk gemaakt op de octrooirechten van Philips. Het bestreden vonnis wordt vernietigd.

4.126 Gelet op het voorgaande kan Wiko’s op US 174 gebaseerde niet-nieuwheidsaanval op EP 525 niet slagen. Gebrek aan inventiviteit uitgaande van deze publicatie is door Wiko niet aangevoerd.

4.143 Voor zover de aanvallen van Wiko op de geldigheid van EP 525 tevens zijn gericht op andere conclusies van het octrooi dan conclusies 10, 11 en 14, moeten die op dezelfde gronden worden verworpen. De slotsom van al het voorgaande is dat de conclusies van EP 525 naar het oordeel van het hof geldig zijn te achten. In zoverre slagen de grieven van Philips tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank. Het vonnis waarvan beroep zal daarom worden vernietigd.

4.158 De slotsom is dat Wiko inbreuk maakt op in elk geval conclusies 10, 11 en 14. Bij die stand van zaken is er geen belang bij beoordeling van de door Philips gestelde indirecte inbreuk op andere conclusies van het octrooi.

IEF 18921

Inventiviteit octrooi EP 659 ontbreekt (Philips tegen Asus)

Hof Den Haag 24 dec 2019, IEF 18921; ECLI:NL:GHDHA:2019:3427 (Philips tegen Asus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inventiviteit-octrooi-ep-659-ontbreekt-philips-tegen-asus

Hof Den Haag 24 december 2019, IEF 18921, IT 2990; ECLI:NL:GHDHA:2019:3427 (Philips tegen Asus) Octrooirecht. Philips is houdster van Europees octrooi EP 659 dat, net als EP511 en EP525 (waarop het Hof inbreuk door Asus heeft aangenomen), deel uitmaakt van de UMTS-octrooiportfolio van Philips. Bij de rechtbank vorderde Philips (ook) op basis van EP659 een verbod jegens Asus om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat EP 659 is geïncorporeerd in het HSDPA-protocol van de UMTS standaard zoals gepubliceerd en dat Asus in onder meer Nederland mobiele telefoons, smartphones en laptops verhandelt waarin de HSDPA functionaliteit wordt toegepast. De rechtbank overwoog dat een aantal conclusies van EP659 niet nieuw en inventief waren. In hoger beroep vordert Philips vernietiging van het vonnis van de rechtbank voor zover de conclusies van EP 659 volgens Hulpverzoek II niet geldig zijn geacht en voor zover de hierop gebaseerde inbreukvorderingen zijn afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Onder verwijzing naar het arrest m.b.t. EP511 (IEF 18444), verwerpt het Hof de door Asus ingestelde reconventionele (FRAND) vordering, alsmede het incidentele appel met betrekking tot art. 843a Rv. 

IEF 18916

Inventiviteit octrooi EP 659 ontbreekt (Philips tegen Wiko)

Hof Den Haag 24 dec 2019, IEF 18916; ECLI:NL:GHDHA:2019:3433 (Philips tegen Wiko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inventiviteit-octrooi-ep-659-ontbreekt-philips-tegen-wiko

Hof Den Haag 24 december 2019, IEF 18916; ECLI:NL:GHDHA:2019:3433 (Philips tegen Wiko) Octrooirecht. Philips is houdster van Europees octrooi EP 659 dat deel uitmaakt van de UMTS-octrooiportfolio van Philips. Wiko is een Frans vennootschap die mobiele telefoons onder het merk ‘Wiko’ distribueert en verkoopt. Bij de rechtbank vorderde Philips (ook) op basis van EP 659 een verbod jegens Wiko om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat EP 659 is geïncorporeerd in het HSDPA-protocol van de UMTS standaard zoals gepubliceerd en dat Wiko in onder meer Nederland mobiele telefoons, smartphones en laptops verhandelt waarin de HSDPA functionaliteit wordt toegepast. De rechtbank overwoog dat een aantal conclusies van EP659 niet nieuw en inventief waren. In hoger beroep vordert Philips vernietiging van het vonnis van de rechtbank voor zover de conclusies van EP 659 volgens Hulpverzoek II niet geldig zijn geacht en voor zover de hierop gebaseerde inbreukvorderingen zijn afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.