Octrooirecht  

IEF 21674

Inbreuk op octrooi sfeerhaard

Hof Den Haag 12 sep 2023, IEF 21674; ECLI:NL:GHDHA:2023:1812 (Basic Holdings tegen Afire), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-octrooi-sfeerhaard

Gerechtshof Den Haag 12 september 2023, IEF 21674; ECLI:NL:GHDHA:2023:1812 (Basic Holdings tegen Afire) Basic Holdings (hierna: Basic) is houder van een Europees octrooi op sfeerhaarden. Zij stelt dat Afire c.s. met haar sfeerhaarden inbreuk maakt op dit octrooi. Daarom vordert zij onder andere oplegging van een inbreukverbod. Afire c.s. bestrijdt dat zij met haar sfeerhaarden inbreuk maakt op het octrooi van Basic. Op de voorwaarde dat haar verweer ten aanzien van de niet-inbreuk faalt, vordert zij vernietiging van het octrooi van Basic.

IEF 21673

Schending art. 21 Rv in octrooiprocedure levert geen misbruik van procesrecht op

Hof Den Haag 8 aug 2023, IEF 21673; ECLI:NL:GHDHA:2023:1598 (Barco tegen Delta Electronics), https://www.ie-forum.nl/artikelen/schending-art-21-rv-in-octrooiprocedure-levert-geen-misbruik-van-procesrecht-op

Gerechtshof Den Haag 8 augustus 2023, IEF 21673, ECLI:NL:GHDHA:2023:1598 (Barco tegen Delta Electronics). Barco is houder van een Europees Octrooi betreffende een apparaat met schermdeelsoftware en vorderde een inbreukverbod bij de rechtbank jegens Delta Electronics (hierna: Delta). Het Nederlandse octrooi is echter vernietigd in deze procedure en het gevorderde verbod is door de rechtbank niet toegewezen. Barco is het oneens met de vernietiging en heeft hoger beroep ingesteld. Delta heeft incidenteel beroep ingesteld, omdat zij meent dat Barco in strijd met de waarheidsplicht uit art. 21 Rv heeft gehandeld door zelf bewijs van inbreuk te fabriceren en op basis daarvan te procederen. Delta stelt dat Barco hierdoor sprake is van misbruik van het procesrecht.

IEF 21657

Uitspraak ingezonden door Martijn de Lange, Octrooicentrum Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rechtbank wijst ABC ofatumumab af

Rechtbank Den Haag 29 aug 2023, IEF 21657; (Genmab A/S/Octrooicentrum Nederland), https://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-wijst-abc-ofatumumab-af

Rechtbank Den Haag 29 augustus 2023, IE 21567, LSR 2205; Zaaknr. SGR 22/6813 OCT95 (Genmab A/S/Octrooicentrum Nederland) Bestuursrecht. In dit geschil oordeelt de rechtbank over een verzoek voor een aanvullend beschermingscertificaat (hierna: ABC) voor het product ofatumumab, dat bij het Nederlandse Octrooicentrum (hierna: OCNL) is ingediend door Genmab A/S (hierna: Genmab). Voorafgaand aan dit verzoek heeft Genmab eerder een geneesmiddel met ofatumumab als werkzame stof op de markt gebracht, onder de naam ARZERRA. Daarvoor is een ABC is verleend. Vanwege tegenvallende resultaten heeft Genmab verzocht de handelsvergunning voor ARZERRA in te trekken. Novartis, een ander bedrijf dat zich met geneesmiddelen bezigt, heeft in samenwerking met Genmab een nieuwe therapie voor ofatumumab ontwikkeld onder de naam KESIMPTA. Het verzoek voor de ABC ten aanzien van het product ofatumumab, waarbij Genmab zich beriep op de handelsvergunning voor KESIMPTA, is afgewezen. Genmab heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De reden dat OCNL de aanvraag van Genmab heeft afgewezen berust op haar lezing van het arrest Santen (zie IEF 19314). Het beroep gaat over de vraag of OCNL zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de handelsvergunning voor KESIMPTA niet de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product ofatumumab.

IEF 21636

Gedeeltelijke nietigheid octrooi voorkomt inbreuk

Rechtbank Den Haag 26 jul 2023, IEF 21636; ECLI:NL:RBDHA:2023:11325 (Edward Lifesciences/Meril c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gedeeltelijke-nietigheid-octrooi-voorkomt-inbreuk

Rechtbank Den Haag 26 juli 2023, IEF 21636, LS&R 2202; ECLI:NL:RBDHA:2023:11325 (Edwards Lifesciences/Meril c.s.) Edwards Lifesciences (Hierna: Edwards) is een onderneming werkzaam op het gebied van prothetische hartkleppen. Zij houdt een octrooi voor een zogenaamde ballonkatheter. Op basis van dit octrooi heeft Edwards de  douane gevraagd om enkele goederen - enkele protheses onder de naam ‘Navigator’ en ‘Myval THV’ - van Meril, bestemd voor Angiocare, vast te houden. Edwards meende namelijk dat er sprake was van inbreuk op haar octrooi. Gedaagden Angiocare en Meril worden hierna gezamenlijk als Meril c.s. aangeduid. Edwards vordert een inbreukverbod voor Meril c.s.,stellend dat zij inbreuk maakt op haar octrooi. Meril c.s. betoogt dat haar goederen niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen en dat het octrooi daarbij nietig is.

IEF 21633

Belmoca maakt geen inbreuk op octrooi Douwe Egberts

Hof Den Haag 25 jul 2023, IEF 21633; ECLI:NL:GHDHA:2023:1641 (Douwe Egberts/Belmoca), https://www.ie-forum.nl/artikelen/belmoca-maakt-geen-inbreuk-op-octrooi-douwe-egberts

Gerechtshof Den Haag 25 juli 2023, IEF 21633; ECLI:NL:GHDHA:2023:1641 (Douwe Egberts/Belmoca) In deze zaak stelt Douwe Egberts dat Belmoca met haar Belmio koffiecups inbreuk maakt op twee van haar octrooien die zijn aangevraagd voor drankproductiesystemen. Waar haar vordering tot staking van de inbreuk eerst op één octrooi was gebaseerd, heeft zij in hoger beroep nog een octrooi aan haar vordering ten grondslag gesteld. Belmoca stelt op haar beurt dat zij geen inbreuk maakt, dat de octrooien nietig zijn en dat het toevoegen van het tweede octrooi in strijd met de goede procesorde is.

IEF 21629

Uitspraak ingezonden door Ruud van der Velden en Rik Zagers, Hogan Lovells International LLP.

Gerechtshof oordeelt dat de voorzieningenrechter de uitspraak G2/21 verkeerd heeft uitgelegd

Hof Den Haag 15 aug 2023, IEF 21629; (BMS/Sandoz), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gerechtshof-oordeelt-dat-de-voorzieningenrechter-de-uitspraak-g2-21-verkeerd-heeft-uitgelegd

Gerechtshof Den Haag 15 augustus 2023, IEF 21629; zaaknrs. 200/327.532/01 en 200.328.173/01 (BMS/Sandoz c.s.) In dit beroep tegen een uitspraak in kort geding vordert Brystol-Meyer Squibb (hierna: BMS) een verbod voor Sandoz, Centrafarm en Teva (hierna: Sandoz c.s.) om een generiek Apixaban op de markt te brengen. Daarbij wordt beoordeeld of het octrooi van BMS inventief kan worden geacht in het licht van de uitspraak G2/21 van het European Patent Office. BMS brengt het geneesmiddel Eliquis op de markt, met de actieve stof Apixaban, die als bloedverdunner wordt gebruikt. Voor dit octrooi is een aanvullend beschermingscertificaat aangevraagd en verleend. In eerste aanleg oordeelde de voorzieningenrechter dat er een gerede kans was dat het octrooi een nietigheidsprocedure niet zou overleven en werd de vordering tot het inbreukverbod afgewezen, omdat BMS het technisch effect van haar octrooi niet plausibel kon maken en het octrooi daardoor in een bodemprocedure niet-inventief zou worden geacht. Eerder zijn er in andere landen al uitspraken gedaan over het octrooi, waarin het wel inventief werd geacht. In hoger beroep stelt BMS dat de voorzieningenrechter de uitspraak G2/21 verkeerd heeft uitgelegd.

IEF 21609

Beroep op dwaling toegewezen in octrooizaak

Hof Amsterdam 11 jul 2023, IEF 21609; ECLI:NL:GHAMS:2023:1651 (Fishflow/Poseidon), https://www.ie-forum.nl/artikelen/beroep-op-dwaling-toegewezen-in-octrooizaak

Gerechtshof Amsterdam 11 juli 2023, IEF 21609; ECLI:NL:GHAMS:2023:1651 (Fishflow/Poseidon) In deze uitspraak oordeelt het hof Amsterdam over een octrooirechtelijk geschil tussen geïntimeerde Fishflow Innovations B.V. (hierna: Fishflow) en appellant Poseidon Propulsions B.V. (hierna: Poseidon). Partijen hebben een licentieovereenkomst gesloten met betrekking tot een scheepsschroef, waar Fishflow het Nederlandse octrooi voor heeft verkregen. Op basis van dit octrooi heeft Fishflow een PCT-aanvraag gedaan. Poseidon stelt, na eigen onderzoek, dat de in de octrooi-aanvraag omschreven toepassing niet voldoet aan de toepassingen van de licentieovereenkomst en zegt de overeenkomst op. In eerste aanleg vordert Fishflow schadevergoeding voor deze opzegging. Deze wordt toegewezen, waar Poseidon in onderhavige zaak tegen opkomt. 

IEF 21606

Inbreuk bij douane slechts laagdrempelige toets

Rechtbank Den Haag 25 mei 2023, IEF 21606; ECLI:NL:RBHDA:2023:11871 (Meril Life c.s./Edwards Lifesciences), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-bij-douane-slechts-laagdrempelige-toets

Rechtbank Den Haag 25 mei 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:11871, IEF 21606 (Meril Life c.s./Edwards Lifesciences) In dit kort geding oordeelt de voorzieningenrechter over het geschil tussen Meril Life Sciences en Angiocare (hierna: eiseressen) tegen Edwards Lifesciences corporation en de Nederlandse Douane (hierna: gedaagden). In het kader van een overkoepelend octrooigeschil tussen eiseressen en Edwards Lifesciences heeft Edwards Lifesciences de Nederlandse Douane verzocht om enkele producten van eiseressen aan de grens vast te houden op grond van de Anti-Piraterij Verordening (hierna: APV). Edwards Lifesciences stelt dat eiseressen inbreuk op haar octrooirecht maken. Eiseressen vorderen opheffing van het douanebeslag. Gedaagden voeren verweer.

IEF 21571

Conclusie P-G: AstraZeneca handelde niet onrechtmatig in haar handhaving

Hoge Raad 9 jun 2023, IEF 21571; ECLI:NLPHR:2023:580 (Menzis/Astrazeneca), https://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-astrazeneca-handelde-niet-onrechtmatig-in-haar-handhaving

Parket bij de Hoge Raad 9 juni 2023, IEF 21571, LS&R 2196, ECLI:NL:PHR:2023:580 (Menzis/AstraZeneca) De vraag die P-G Van Peursem in deze conclusie beantwoordt is of AstraZeneca onrechtmatig jegens een zorgverzekeraar (Menzis) heeft gehandeld door een achteraf nietig bevonden octrooi tegen een concurrent te handhaven, nu de zorgverzekeraar achteraf gebleken een preferentiebeleid met betrekking tot generieke varianten van een medicijn had kunnen voeren. Bij de Hoge Raad stelt Menzis dat AstraZeneca onrechtmatig heeft gehandeld en onrechtmatig verrijkt is door haar (gesteld onrechtmatige) handhaving.

IEF 21564

Conclusie A-G Ćapeta: overlapping tussen eerder octrooi en later model geeft voorrang

HvJ EU 13 jul 2023, IEF 21564; ECLI:EU:C:2023:576 (EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann), https://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-capeta-overlapping-tussen-eerder-octrooi-en-later-model-geeft-voorrang

Conclusie AG HvJ 13 juli 2023; IEF 21564; ECLI:EU:C:2023:576 (EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann) In deze zaak staat een uitpsraak van het Gerecht centraal die ongunstig is uitgevallen voor het EUIPO ten opzichte van The KaiKai Company Jaeger Wichmann (hierna: KaiKai). KaiKai wilde een gemeenschapsmodel inschrijven, ten aanzien van sportapparatuur, zich beroepend op een voorrangsrecht, gebaseerd op het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (hierna: het PCT). Het EUIPO heeft dit beroep op voorrang afgewezen, maar de argumenten die daarbij gevoerd werden noopten tot een hogere voorziening.