Octrooirecht

IEF 20791

Gerede kans dat octrooi wordt herroepen of vernietigd

Rechtbank Den Haag 21 jun 2022, IEF 20791; ECLI:NL:RBDHA:2022:5898 (Novartis tegen Mylan), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerede-kans-dat-octrooi-wordt-herroepen-of-vernietigd

Rb. Den Haag 21 juni 2022, IEF 20791, LS&R 2081; ECLI:NL:RBDHA:2022:5898 (Novartis tegen Mylan) In dit vonnis heeft de voorzieningenrechter alle vorderingen van Novartis afgewezen en Novartis in de proceskosten veroordeeld. In het tussenvonnis [IEF 20617] en [IEF 20619] had de voorzieningenrechter het door Novartis gevorderde verbod (gebaseerd op onrechtmatige daad) op verhandeling van het generieke product van Mylan vóór verlening van het octrooi (EP 894) al afgewezen. Nu wijst de rechter ook het gevorderde inbreukverbod (voor de periode na octrooiverlening) af, omdat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat EP 894 in oppositie zal worden herroepen of in een bodemprocedure voor de Nederlandse rechter zal worden vernietigd.

IEF 20782

Geslaagde opeising van octrooiaanvragen

Hof Den Haag 20 feb 2022, IEF 20782; ECLI:NL:GHDHA:2022:862 (Ferring tegen geïntimeerde c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geslaagde-opeising-van-octrooiaanvragen

Hof Den Haag 22 februari 2022, IEF 20782, LS&R 2076; ECLI:NL:GHDHA:2022:862 (Ferring tegen geïntimeerde c.s.) Ferring houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van farmaceutische producten. Geïntimeerde 2 was vroeger werkzaam voor Ferring in de Verenigde Staten en heeft na zijn tijd bij Ferring een internationale octrooiaanvrage gedaan, waarin hij wordt vermeld als uitvinder. Deze aanvrage heeft geleid tot een Europese octrooiaanvrage EP 419, divisionals en niet-Europese aanvragen. Ferring meent dat de uitvinding niet door geïntimeerde 2 is gedaan, maar door werknemers van Ferring. Ferring enerzijds en Reprise, geïntimeerde 2, Allergan en Serenity zijn jaren verwikkeld in een wereldwijd geschil ten aanzien van octrooirechten en octrooiaanvragen betreffende desmopressine.

IEF 20777

Verwijzing vanwege verknochtheid en samenhang

Rechtbank Noord-Holland 9 mei 2022, IEF 20777; ECLI:NL:RBNHO:2022:3956 (Novartis tegen Teva), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwijzing-vanwege-verknochtheid-en-samenhang

Vzr. Rb. Noord-Holland 9 mei 2022, IEF 20777, LS&R 2075; ECLI:NL:RBNHO:2022:3956 (Novartis tegen Teva) In dit kort geding omtrent een mogelijke verwijzing van een zaak tussen Novartis en Bedrijf, stelt Teva dat de omstandigheden van het geval bijna gelijk zijn aan de zaak die aanhangig bij de rechtbank Den Haag tussen Novartis en Teva. Novartis stelt dat er kort gezegd onvoldoende samenhang bestaat tussen beide zaken, om deze te verwijzen. De voorzieningenrechter oordeelt dat in het onderhavige geval sprake is van verknochtheid. Diegene die volgens de voorzieningenrechter het beste van de vorderingen kennis kan nemen, is diegene die institutioneel met de zorg voor de rechtsbedeling in octrooizaken is belast. Dit is de rechtbank Den Haag, waardoor de zaak tussen Novartis en Bedrijf wordt verwezen.

IEF 20757

Laatste plekken Nederlands Octrooicongres op dinsdag 14 juni

Neem online deel of op locatie aan de 14e editie van het het Nederlands Octrooicongres. Op dinsdag 14 juni verzorgen dagvoorzitters Peter Blok (Hof Den Haag, CIER) en Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek)  een gevarieerd en inspirerend programma in Hotel Jakarta, aan het IJ in Amsterdam.

Op het programma staan onder meer:
- 'Naar een ROW met meer rechtszekerheid voor het MKB'. Marc van der Burg presenteert de plannen van OCNL en bespreekt onder meer de inhoudelijke toetsing avn octrooiaanvragen, invoering oppositie, invoering kortlopende gebruiksmodel, openen PCT-NL? en diverse andere voorgenomen wijzigingen.
- EOB-uitspraken, direct van de bron, Frédéric Bostedt
- Procederen bij het UPC: Kevin Mooney (Simmons & Simmons) en Wouter Pors (Bird & Bird) de procedure vanuit Nederlands en internationaal perspectief. Vanuit een praktische invalshoek, vanuit hun eigen gezichtspunt;
- Inventiviteit uitgediept; Judith Krens (Pinsent Masons) en Oscar Lamme (Simmons & Simmons) doen een deepdive in dit thema en geven duiding & overzicht in een duopresentatie.
Uiteraard aangevuld met het jaarlijkse jurisprudentieoverzicht van Gertjan Kuipers.

Komt u ook? We heten u graag weer persoonlijk welkom. Meld u meteen hier aan, of ga voor meer informatie naar de website.
Het uitgangspunt is een 'live' congres op locatie. Wilt u online meekijken: ook dat is mogelijk. De technische voorzieningen in Hotel Jakarta zijn uitstekend.

IEF 20767

Conclusie P-G in tonercartridge-zaak

Hoge Raad 29 apr 2022, IEF 20767; ECLI:NL:PHR:2022:402 (DR tegen Samsung), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-in-tonercartridge-zaak
cartridges

HR Conclusie P-G 29 april 2022, IEF 20767, IT 3954; ECLI:NL:PHR:2022:402 (DR tegen Samsung) Zie ook [IEF 19415]. Deze zaak gaat over tonercartridges voor laserprinters waarvoor Samsung zich beroept op twee octrooien en twee modellen ten betoge dat DR c.s. (123inkt.nl) met hun huismerkcartridges inbreuk maken. P-G Van Peursem ziet de klachten in het principaal beroep, dat handelt over het octrooirechtelijke deel, geen doel treffen en meent dat in ieder geval de klachten uit onderdeel 1 over ontvankelijkheid kunnen worden afgedaan met toepassing van art. 81 lid 1 RO. Bij die stand van zaken behoeven de voorwaardelijke klachten over de ontvankelijkheid in het incidenteel cassatieberoep geen bespreking.

IEF 20766

Spoedeisend belang ontbreekt in kort geding over medisch octrooi

Rechtbank Amsterdam 3 mei 2022, IEF 20766; ECLI:NL:RBAMS:2022:2418 (Boston Scientific tegen Cook), http://www.ie-forum.nl/artikelen/spoedeisend-belang-ontbreekt-in-kort-geding-over-medisch-octrooi

Vzr. Rb. Amsterdam 3 mei 2022, IEF 20766, LS&R 2072; ECLI:NL:RBAMS:2022:2418 (Boston Scientific tegen Cook) Boston Scientific en Cook c.s. zijn beide grote concerns die zich bezighouden met de ontwikkeling, vervaardiging en verhandeling van medische hulpmiddelen. Boston Scientific heeft een octrooi verkregen voor een endoscopische clip die op de markt wordt gebracht onder de naam 'resolution clip'. Voor een indicatie die niet aanwezig is bij de resolution clip, brengt Cook een endoscopische clip genaamd de 'instinct clip' op de markt. Tegen de verhandeling van de instinct clip komt Boston Scientific op tegen Cook, waarbij eerst gekeken moet worden naar de internationale bevoegdheid van een aantal ondernemingen van Cook die tevens als gedaagde in deze procedure zijn opgeroepen. Ten aanzien van vier van deze ondernemingen concludeert de Amsterdamse rechter dat zij niet bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen. Hierdoor verklaart de rechtbank zich onbevoegd ten aanzien van hen, gezien er een nauwe band ontbreekt met de niet in Nederland gevestigde ondernemingen. Ten aanzien van de vorderingen van Boston Scientific jegens de rest van de gedaagden ontbreekt de vordering spoedeisend belang, waardoor ook deze vorderingen worden afgewezen in kort geding.

IEF 20751

Vordering verbod octrooi-inbreuk afgewezen

Rechtbank Den Haag 1 jun 2022, IEF 20751; ECLI:NL:RBDHA:2022:5472 (Barco tegen Sahara), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-verbod-octrooi-inbreuk-afgewezen

Rechtbank Den Haag 1 juni 2022, IEF 20751; ECLI:NL:RBDHA:2022:5472 (Barco tegen Sahara) Barco is een wereldwijd opererende onderneming die onder meer presentatiehuipmiddelen en streamingsapparatuur op de markt brengt. Barco is houdster van Europees octrooi EP 668. Barco brengt onder de naam ‘ClickShare’ onderdelen van een presentatiesysteem op de markt waarin de technologie van EP 668 is toegepast. ClickShare maakt het voor deelnemers aan een vergadering mogelijk om beeldmateriaal en informatie op hun computer te delen met andere deelnemers aan de vergadering via een centraal presentatiescherm in de vergaderruimte. Het octrooi EP 668 is in een andere procedure vernietigd [IEF 19656], Barco is in beroep gegaan. In de onderhavige procedure is in de zgn. 'zwevende periode' niet geschorst. Sahara heeft aangevoerd belang te hebben bij voortzetting zolang Barco zich op het standpunt stelt dat zij de maatregelen van de conclusies toepast en het octrooi mogelijk herleeft. Ter beantwoording van de vraag óf sprake zou zijn van inbreuk als EP 668 geldig zou zijn is een debat gevoerd. De vorderingen van Barco worden afgewezen.

IEF 20745

Magma Valve maakt geen (in)directe inbreuk op octrooi

Rechtbank Den Haag 1 jun 2022, IEF 20745; (Kiremko tegen Tomra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/magma-valve-maakt-geen-in-directe-inbreuk-op-octrooi

Rechtbank Den Haag 1 juni 2022, IEF 20745; C109160 1219 / HA ZA 20-1019 (Kiremko tegen Tomra) Kiremko ontwikkelt en produceert, onder meer, machines voor gebruik in de aardappelverwerkende industrie. Eén van de machines die Kiremko vervaardigt en verhandelt in — onder meer — Nederland, is de stoomschilmachine met de naam ‘Strata Invicta’. Onderdeel van de Strata Invicta is een stoomuitlaat afsluiter genaamd Magma Valve. Tomra Sorting Limited is een producent van, onder meer, sorteer-, schil- en verwerkingsmachines voor producten zoals aardappels. Zij maakt onderdeel uit van de Tomra-groep. Zowel Kiremko als Tomra opereren wereldwijd en hebben in Nederland een belangrijk marktaandeel. Tomra is houdster van octrooi EP 379, getiteld 'Pressure release arrangements, in particular for product processing system'. EP 379 is onder andere voor Nederland verleend. De rechtbank Den Haag oordeelt dat Kiremko met de verhandeling van de Magma Valve – al dan niet in combinatie met de Strata Invicta – geen (in)directe inbreuk maakt op EP 379. Eerder oordeelde het gerechtshof Den Haag (in kort geding) reeds in gelijke zin  [IEF 19768].