Octrooirecht  

IEF 20868

Inzage vordering ter onderbouwing gestelde octrooi inbreuk toegewezen

Rechtbank Den Haag 28 jun 2022, IEF 20868; ECLI:NL:RBDHA:2022:7198 (DSS tegen Bries en Counter Flow), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inzage-vordering-ter-onderbouwing-gestelde-octrooi-inbreuk-toegewezen

Rb. Den Haag 28 juni 2022, IEF 20868; ECLI:NL:RBDHA:2022:7198 (DSS tegen Bries en Counter Flow) Dutch Solar Systems (DSS) is houdster van een Nederlands en een Europees octrooi. DSS heeft op 3 september 2020 bescheiden van Counter Flow in conservatoir bewijsbeslag genomen. DSS stelt dat Counter Flow inbreuk maakt op haar octrooien. DSS vordert daarom inzage in en afschrift van de in bewijsbeslag genomen bescheiden en inzage in overige bescheiden. DSS meent dat zij hierbij belang heeft aangezien zij zo vast wil stellen of en op welke manier Counter Flow inbreuk maakt op haar octrooirechten. Ook wil zij de omvang van de inbreuk hiermee kunnen vaststellen. 

IEF 20860

Uitspraak ingezonden door Bart van Wezenbeek, Millipede.

Handhaving van octrooi is onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 27 jul 2022, IEF 20860; ECLI:NL:RBDHA:2022:7627 (HE Licenties tegen Orchid Gardens), https://www.ie-forum.nl/artikelen/handhaving-van-octrooi-is-onrechtmatig

Vzr. Rb Den Haag 27 juli 2022, IEF 20860; ECLI:NL:RBDHA:2022:7627 (HE Licenties tegen Orchid Gardens) HE Licenties houdt zich bezig met het beheren van octrooirechten in de sierplanten industrie. Orchid Gardens kweekt planten, waaronder gekleurde orchideeën. HE Licenties riep haar octrooirechten in tegen afnemers van Orchid Gardens. Zij stuurde sommatiebrieven naar deze afnemers waarin zij stelde de afnemers inbreuk maakten op de octrooien door orchideeën van Orchid Gardens te kopen. Zij liet vervolgens conservatoir verhaalsbeslag leggen onder derden. HE Licenties vordert dat de rechtbank Orchid Gardens verbiedt inbreuk te maken op haar octrooien. Zij voert aan dat zij vanwege de inbreuk op haar octrooien spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorlopige voorziening. Orchid Gardens vordert onder meer opheffing van de gelegde conservatoire verhaalsbeslagen. Ook vordert zij dat het HE Licenties verboden wordt haar octrooien te handhaven tegenover afnemers van Orchid Gardens. Zij legt hieraan ten grondslag dat HE Licenties haar octrooien onrechtmatig heeft gehandhaafd, nu HE Licenties bij aanvraag van de octrooien wist of behoorde te weten dat er een grote kans bestond dat de octrooien geen stand zouden houden. 

IEF 20858

Ook gevorderd verbod met betrekking tot dochtervennootschap toewijsbaar

Rechtbank Den Haag 19 jul 2022, IEF 20858; ECLI:NL:RBDHA:2022:7186 (Novartis tegen Pharmathen), https://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-gevorderd-verbod-met-betrekking-tot-dochtervennootschap-toewijsbaar

Vzr. Rb. Den Haag 19 juli 2022, IEF 20858, LS&R 2090; ECLI:NL:RBDHA:2022:7186 (Novartis tegen Pharmathen) Novartis houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen. Pharmathen is een groep die bestaat uit verschillende farmaceutische ondernemingen op het gebied van generieke geneesmiddelen. Novartis meent dat Pharmathen met het produceren van haar octreotide LAR-producten inbreuk maakt op het octrooi van Novartis. Novartis vordert dan ook dat de voorzieningenrechter Pharmathen verbiedt inbreuk te maken op haar octrooi. Ook vordert zij dat Pharmathen derden (waaronder haar dochtervennootschap) instrueert de inbreuk op het octrooi van Novartis te staken. De voorzieningenrechter oordeelt dat het kenmerk zo opgevat moet worden dat in stap a van de geoctrooieerde werkwijze sprake moet zijn van op z’n minst een substantiële hoeveelheid lineair PLGA. 

IEF 20843

Vonnis rechtbank wordt niet (gedeeltelijk) vernietigd

Hof Den Haag 16 mei 2022, IEF 20843; ECLI:NL:GHDHA:2022:1245 (Longi tegen Hanwha), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vonnis-rechtbank-wordt-niet-gedeeltelijk-vernietigd

Hof Den Haag 16 mei 2022, IEF 20843; ECLI:NL:GHDHA:2022:1245 (Longi tegen Hanwha) Longi en Hanwha houden zich allebei bezig met de ontwikkeling, vervaardiging en verhandeling van zonnepanelen. Longi voerde aan dat een bepaalde passage uit het arrest in kort geding van het hof van 1 maart 2022 [IEF 20566] op een bepaalde manier moest worden opgevat. Dit standpunt werd door de rechtbank Rotterdam echter niet gevolgd in haar oordeel van 15 maart 2022 [IEF 20625]. Longi heeft hiertegen vervolgens hoger beroep ingesteld en vordert vernietiging van het vonnis van 15 maart 2022 voor zover daarin is bepaald dat de zinsnede ‘die zich onder u bevinden’ niet wordt vervangen door ‘voor zover u deze daartoe nog in voorraad houdt’. Hierover zou ook een brief aan de afnemers moeten worden verzonden door Hanwha waarin deze fout in de zinsnede rechtgezet zou moeten worden. Het hof is van oordeel dat de vorderingen van Longi afgewezen dienen te worden. De recall ziet volgens het hof namelijk ook op gebruik van onder het octrooi vallende zonnepanelen in of voor het eigen bedrijf.

IEF 20835

Publieke consultatie herzien kader voor dwanglicenties voor octrooien

De Europese Commissie werkt aan een 'herzien kader voor dwanglicenties voor octrooien'. Na de Call for Evidence in april is nu de publieke consultatie gestart. Belanghebbenden kunnen tot 29 september 2022 meedoen aan deze openbare raadpleging door de online vragenlijst in te vullen. Met de reacties wordt rekening gehouden bij de verdere ontwikkeling en afstemming van het initiatief.

IEF 20791

Uitspraak ingezonden door Jaap Bremer en Allard van Duijn, BarentsKrans.

Gerede kans dat octrooi wordt herroepen of vernietigd

Rechtbank Den Haag 21 jun 2022, IEF 20791; ECLI:NL:RBDHA:2022:5898 (Novartis tegen Mylan), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gerede-kans-dat-octrooi-wordt-herroepen-of-vernietigd

Rb. Den Haag 21 juni 2022, IEF 20791, LS&R 2081; ECLI:NL:RBDHA:2022:5898 (Novartis tegen Mylan) In dit vonnis heeft de voorzieningenrechter alle vorderingen van Novartis afgewezen en Novartis in de proceskosten veroordeeld. In het tussenvonnis [IEF 20617] en [IEF 20619] had de voorzieningenrechter het door Novartis gevorderde verbod (gebaseerd op onrechtmatige daad) op verhandeling van het generieke product van Mylan vóór verlening van het octrooi (EP 894) al afgewezen. Nu wijst de rechter ook het gevorderde inbreukverbod (voor de periode na octrooiverlening) af, omdat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat EP 894 in oppositie zal worden herroepen of in een bodemprocedure voor de Nederlandse rechter zal worden vernietigd.

IEF 20782

Uitspraak ingezonden door Tjibbe Douma en Alexandra Michel, Bird & Bird,en Gertjan Kuipers en Carlos van Staveren, De Brauw Blackstone Westbroek.

Geslaagde opeising van octrooiaanvragen

Hof Den Haag 20 feb 2022, IEF 20782; ECLI:NL:GHDHA:2022:862 (Ferring tegen geïntimeerde c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geslaagde-opeising-van-octrooiaanvragen

Hof Den Haag 22 februari 2022, IEF 20782, LS&R 2076; ECLI:NL:GHDHA:2022:862 (Ferring tegen geïntimeerde c.s.) Ferring houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van farmaceutische producten. Geïntimeerde 2 was vroeger werkzaam voor Ferring in de Verenigde Staten en heeft na zijn tijd bij Ferring een internationale octrooiaanvrage gedaan, waarin hij wordt vermeld als uitvinder. Deze aanvrage heeft geleid tot een Europese octrooiaanvrage EP 419, divisionals en niet-Europese aanvragen. Ferring meent dat de uitvinding niet door geïntimeerde 2 is gedaan, maar door werknemers van Ferring. Ferring enerzijds en Reprise, geïntimeerde 2, Allergan en Serenity zijn jaren verwikkeld in een wereldwijd geschil ten aanzien van octrooirechten en octrooiaanvragen betreffende desmopressine.

IEF 20777

Verwijzing vanwege verknochtheid en samenhang

Rechtbank Noord-Holland 9 mei 2022, IEF 20777; ECLI:NL:RBNHO:2022:3956 (Novartis tegen Teva), https://www.ie-forum.nl/artikelen/verwijzing-vanwege-verknochtheid-en-samenhang

Vzr. Rb. Noord-Holland 9 mei 2022, IEF 20777, LS&R 2075; ECLI:NL:RBNHO:2022:3956 (Novartis tegen Teva) In dit kort geding omtrent een mogelijke verwijzing van een zaak tussen Novartis en Bedrijf, stelt Teva dat de omstandigheden van het geval bijna gelijk zijn aan de zaak die aanhangig bij de rechtbank Den Haag tussen Novartis en Teva. Novartis stelt dat er kort gezegd onvoldoende samenhang bestaat tussen beide zaken, om deze te verwijzen. De voorzieningenrechter oordeelt dat in het onderhavige geval sprake is van verknochtheid. Diegene die volgens de voorzieningenrechter het beste van de vorderingen kennis kan nemen, is diegene die institutioneel met de zorg voor de rechtsbedeling in octrooizaken is belast. Dit is de rechtbank Den Haag, waardoor de zaak tussen Novartis en Bedrijf wordt verwezen.

IEF 20757

Laatste plekken Nederlands Octrooicongres op dinsdag 14 juni

Neem online deel of op locatie aan de 14e editie van het het Nederlands Octrooicongres. Op dinsdag 14 juni verzorgen dagvoorzitters Peter Blok (Hof Den Haag, CIER) en Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek)  een gevarieerd en inspirerend programma in Hotel Jakarta, aan het IJ in Amsterdam.

Op het programma staan onder meer:
- 'Naar een ROW met meer rechtszekerheid voor het MKB'. Marc van der Burg presenteert de plannen van OCNL en bespreekt onder meer de inhoudelijke toetsing avn octrooiaanvragen, invoering oppositie, invoering kortlopende gebruiksmodel, openen PCT-NL? en diverse andere voorgenomen wijzigingen.
- EOB-uitspraken, direct van de bron, Frédéric Bostedt
- Procederen bij het UPC: Kevin Mooney (Simmons & Simmons) en Wouter Pors (Bird & Bird) de procedure vanuit Nederlands en internationaal perspectief. Vanuit een praktische invalshoek, vanuit hun eigen gezichtspunt;
- Inventiviteit uitgediept; Judith Krens (Pinsent Masons) en Oscar Lamme (Simmons & Simmons) doen een deepdive in dit thema en geven duiding & overzicht in een duopresentatie.
Uiteraard aangevuld met het jaarlijkse jurisprudentieoverzicht van Gertjan Kuipers.

Komt u ook? We heten u graag weer persoonlijk welkom. Meld u meteen hier aan, of ga voor meer informatie naar de website.
Het uitgangspunt is een 'live' congres op locatie. Wilt u online meekijken: ook dat is mogelijk. De technische voorzieningen in Hotel Jakarta zijn uitstekend.

IEF 20767

Conclusie P-G in tonercartridge-zaak

Hoge Raad 29 apr 2022, IEF 20767; ECLI:NL:PHR:2022:402 (DR tegen Samsung), https://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-in-tonercartridge-zaak

HR Conclusie P-G 29 april 2022, IEF 20767, IT 3954; ECLI:NL:PHR:2022:402 (DR tegen Samsung) Zie ook [IEF 19415]. Deze zaak gaat over tonercartridges voor laserprinters waarvoor Samsung zich beroept op twee octrooien en twee modellen ten betoge dat DR c.s. (123inkt.nl) met hun huismerkcartridges inbreuk maken. P-G Van Peursem ziet de klachten in het principaal beroep, dat handelt over het octrooirechtelijke deel, geen doel treffen en meent dat in ieder geval de klachten uit onderdeel 1 over ontvankelijkheid kunnen worden afgedaan met toepassing van art. 81 lid 1 RO. Bij die stand van zaken behoeven de voorwaardelijke klachten over de ontvankelijkheid in het incidenteel cassatieberoep geen bespreking.