IEF 21899
22 februari 2024
Uitspraak

Gedaagden maken inbreuk op de merkrechten van Apple

 
IEF 21898
21 februari 2024
Uitspraak

Prejudiciële vragen voor een auteursrechtelijk beschermd werk

 
IEF 21897
21 februari 2024
Uitspraak

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

 
IEF 21827

Uitspraak ingezonden door Allard Ringnalda, Klos cs.

Niet onrechtmatig gewapperd met Model

Rechtbanken 27 dec 2023, IEF 21827; C/09/653415/KG ZA 23-744 (Rodachair International B.V. tegen Bungarten GMBH), https://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-onrechtmatig-gewapperd-met-model

Vzr. Rb. Den Haag 27 december 2023, IEF 21827;C/09/653415/KG ZA 23-744 (Rodachair International B.V. tegen Bungarten GMBH) Rodachair International B.V. (hierna: Rodachair) drijft een groothandel, waaronder bedrijfsstoelen. Rodachair heeft een stoel ontwikkeld die bestemd is voor gebruik in een kinderopvang. Deze is rechts op de afbeelding te zien. Bungarten is een bedrijf dat producten levert die gebruikt worden in een kinderopvang. Eén van haar producten is de stoel links op de afbeelding, waarvoor Bungarten een modelregistratie heeft gedaan. 

IEF 21831

Roeland Grijpink benoemd tot partner bij HOYNG ROKH MONEGIER

Het Europese IE-nichekantoor HOYNG ROKH MONEGIER heeft Roeland Grijpink gepromoveerd tot partner. Roeland is sinds 2012 onderdeel van het team in Amsterdam. Zijn praktijk bestrijkt alle gebieden van het intellectueel eigendomsrecht, met een focus op het octrooirecht. Roeland vertegenwoordigt zowel multinationals als SMEs en innovatieve startups. Hij procedeert en adviseert ook over (IE-gerelateerd) mededingingsrecht en commerciële contracten. Roeland ontwikkelde een bijzondere expertise in het bijstaan van cliënten in rechtszaken over standaard-essentiële octrooien en "FRAND". Roeland werd in 2018 t/m 2023 jaarlijks door Managing Intellectual Property IP STARS erkend als “Rising Star” en JUVE Patent selecteerde hem als "One to watch in Dutch Patent Litigation" in 2023.

IEF 21829

Noot Paul Geerts en Jeroen van Kampen onder X/DutchNews

Annotatie van Paul Geerts en Jeroen van Kampen onder Hof Amsterdam 11 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2019:4919 (X/DutchNews) [IEF 21018]. De noot is eerder verschenen in IER 2023/2. 

1. Negen van de tien portretrechtzaken gaan over niet in opdracht vervaardigde portretten (art. 21 Aw). Zeldzaam zijn procedures (zoals de onderhavige) over in opdracht vervaardigde portretten (art. 19-20 Aw). Ter illustratie: in het handboek Auteursrecht worden bijna veertig pagina’s gewijd aan art. 21 Aw en slechts twee aan art. 19-20 Aw.

IEF 21828

Herinnering: The Proportionality Test in European Patent Law, evenement 12 januari

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de boekpresentatie The Proportionality Test in European Patent Law. Een discussie met Richard Arnold, Rian Kalden, Constant van Nispen en Matthias Zigann, onder leiding van Willem Hoyng: sprekers van wereldklasse ‘gewoon’ in Rotterdam. Zorg dat u dit bijzondere evenement niet mist en geef u op via dijkman@law.eur.nl.

Het boek kan hier worden gedownload. Wij hopen u op 12 januari aan de Erasmusuniversiteit te mogen verwelkomen!

IEF 21826

Uitspraak ingezonden door Paul Tjiam en Edwin van der Velde, Simmons & Simmons

Beginsel van hoor en wederhoor is geschonden in 351-incident

Gerechtshoven 8 dec 2023, IEF 21826; 200.333.100/01 (L.B. 11 B.V. tegen MHCS S.A), https://www.ie-forum.nl/artikelen/beginsel-van-hoor-en-wederhoor-is-geschonden-in-351-incident

Hof Den Haag 8 december 2023, IEF 21826; 200.333.100/01 (L.B. 11 B.V. tegen MHCS S.A) MHCS S.A (hierna: LVMH) houdt zich bezig met het produceren van alcoholhoudende dranken. L.B. 11 B.V. (hierna: LB11) verhandelt alcoholische dranken, waaronder alcoholhoudende flessen van LVMH. LVMH heeft in eerste aanleg bij de rechtbank verbodsvorderingen met nevenvorderingen ingesteld tegen LB11 wegens het in strijd met haar merkenrechten verhandelen van flessen alcoholhoudende drank. Deze vorderingen zijn bij de rechtbank Den Haag op 14 juni 2023 deels toegewezen.

IEF 21824

Geleverd bewijs van Ravestein is onvoldoende

Rechtbanken 6 dec 2023, IEF 21824; ECLI:NL:RBROT:2023:11809 (Ravestein tegen Maccregor Cargotec Corporation), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geleverd-bewijs-van-ravestein-is-onvoldoende

Rb. Rotterdam 6 december 2023, IEF 21824; ECLI:NL:RBROT:2023:11809 (Ravestein tegen MacGregor Cargotec Corporation) In het tussenvonnis van 1 juni 2022 is in conventie onder andere geoordeeld dat er geen sprake is van slaafse nabootsing aan de kant van MacGregor Cargotec Corporation (hierna: Cargotec). Voorts heeft de rechtbank geoordeeld dat Ravestein bewijs mag leveren voor haar vorderingen, op voorwaarde dat deze gebaseerd zijn op de schending van de bedrijfsgeheimen van Ravestein door Cargotec.

IEF 21822

Uitspraken ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Noordkaap mag beelden van eiser uitzenden

Rechtbank Amsterdam 10 nov 2023, IEF 21822; ECLI:NL:RBAMS:2023:7874 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties), https://www.ie-forum.nl/artikelen/noordkaap-mag-beelden-van-eiser-uitzenden

Vzr. Rb. Amsterdam 10 november 2023, IEF 21822, IT 4447; ECLI:NL:RBAMS:2023:7874 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties B.V.) Noordkaap TV Producties B.V. (hierna: Noordkaap) produceert het programma ‘Undercover in Nederland’. Eiser was eigenaar van een autorijschool die gespecialiseerd was voor mensen met rijangst en autisme. Tussen de eiser en oud-leerlingen van eiser zijn ontuchtige handelingen geweest. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt door de politie en eiser is hiervoor in 2022 veroordeeld. Eiser heeft beroep ingesteld tegen dit vonnis, de mondelinge behandeling heeft nog niet plaatsgevonden. Eiser mocht na deze veroordeling geen rij- en theorielessen meer geven. Op 20 december 2022 heeft een voormalig bestuurslid van de brancheorganisatie Landelijke Beroepsvereniging kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche het programma Undercover in Nederland bericht over het feit dat eiser, ondanks de veroordeling, nog steeds (theorie)les geeft. Hierop heeft Noordkaap onderzoek ingesteld. Noordkaap heeft op meerdere momenten verborgen camera-acties uitgevoerd. Noordkaap wil beelden van aan de kaak gestelde misstanden uitzenden. Eiser vordert onder andere Noordkaap te verbieden beeld- en/of geluidsmateriaal van eiser openbaar te maken. Noordkaap voert verweer.

IEF 21819

Uitspraak ingezonden door Gie van den Broek, LXA Advocaten.

Gedaagden hebben inbreuk gemaakt op de Uniemerken Hugo Boss en Chloé

Rechtbanken 20 dec 2023, IEF 21819; C/09/642304 / HA ZA 23-134 (Coty Beauty Germany GMBH tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gedaagden-hebben-inbreuk-gemaakt-op-de-uniemerken-hugo-boss-en-chloe

Rb. Den Haag 20 december 2023, IEF 21819; C/09/642304/HA ZA 23-134 (Coty Beauty Germany GMBH tegen gedaagden) Coty Beauty Germany GMBH (hierna: Coty) is een bedrijf dat onder andere parfum- en cosmeticaproducten van het merk Hugo Boss en Chloé (hierna: BOSS en CHLOE) verkoopt. Gedaagden verkopen namaakproducten van beide merken op Marktplaats. Coty vordert onder andere bij vonnis gedaagde te bevelen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de Uniemerken BOSS en CHLOE in de gehele EU te staken en gestaakt te houden.

IEF 21820

Uitspraak ingezonden door O. Schotel, S. de Boer en L. van Gijn, De Roos Advocaten

Primark adverteert met misleidende duurzaamheidsclaims

RCC 19 dec 2023, IEF 21820; 2023/00301 (Primar Netherlands tegen Sara Dubbeldam/When Sara Smiles), https://www.ie-forum.nl/artikelen/primark-adverteert-met-misleidende-duurzaamheidsclaims

CvB (SRCC) 19 december 2023, IEF 21820, RB 3816; Dossiernr: 2023/00301 (Primark Netherlands B.V. tegen Sara Dubbeldam/When Sara Smiles). Klacht tegen misleidende duurzaamheidsclaims door Primark. Zowel de RCC als het CvB neemt misleiding aan t.a.v. alle bestreden uitingen en doet een aanbeveling. Klaagster (Sara Dubbeldam/When Sara Smiles) maakt bezwaar tegen de uitingen en stelt dat Primark consumenten misleidt, door te adverteren met (absolute) duurzaamheidsclaims die vooralsnog enkel zijn gebaseerd op toekomstplannen en duurzaamheidsambities. Het College komt tot het eindoordeel dat uitingen 1 t/m 5 in strijd zijn met artikel 3.2 CDR, en uiting 2 en 5 tevens in strijd met artikel 3.1 CDR.

IEF 21817

Uitspraak ingezonden door Daan Breuking en Luuk Jonker, Holla legal & tax.

Onderhoudswerkzaamheden van Transportinfo vallen niet onder de uitzondering van art. 45j Aw

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 jun 2023, IEF 21817; 200.288.348 (Rainbow Solutions tegen Transportinfo), https://www.ie-forum.nl/artikelen/onderhoudswerkzaamheden-van-transportinfo-vallen-niet-onder-de-uitzondering-van-art-45j-aw

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 juni 2023, IEF 21817, IT 4444; 200.288.348 (Rainbow Solutions tegen Transportinfo). Deze zaak betreft het onderhoud en de support dat Transportinfo tot 2017 heeft verricht voor gebruikers van Transport Management System software (hierna: TMS-software). Op deze software heeft Rainbow Solutions (hierna: Rainbow) het auteursrecht verworven middels een koopovereenkomst met de curator van de vorige rechthebbende van de software. Dit is in 2016 bevestigd door de rechtbank [zie IEF 16519]. Rainbow is van mening dat Transportinfo inbreuk maakt op dit auteursrecht en daardoor schadevergoeding moet betalen. De vraag het onderhoud dat Transportinfo heeft verricht onder de uitzondering van artikel 45j Aw valt, heeft de rechtbank in de uitspraak van 2016 alleen in algemene zin beantwoord. Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld. In de vonnissen in de tweede procedure is onder andere geoordeeld dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie [zie IEF 18428] en dat alle onderhoudswerkzaamheden zoals gesteld niet vallen binnen de uitzondering van artikel 45j Aw [zie IEF 19065]. Tot slot werd de schadevordering van Rainbow afgewezen vanwege het ontbreken van het causaal verband [zie IEF 19431]. Tegen deze vonnissen heeft Rainbow hoger beroep ingesteld.