IEF 20996
30 september 2022
Uitspraak

Conclusie tot verwerping van principale cassatieberoep Maytronics

 
IEF 20995
30 september 2022
Uitspraak

Prejudiciële vragen over bevoegdheid rechter bij merkinbreuk

 
IEF 20994
29 september 2022
Artikel

Mr. S.K. Martens Academie 2022/2023

 
IEF 20910

Entertainment en recht - nog enkele plekken beschikbaar

Nog enkele plekken beschikbaar; aanmelden is nog mogelijk voor Entertainment en recht op woensdag 7 september, een middagprogramma vol actuele onderwerpen, gebracht door entertainmentadvocaten van het eerste uur. Bij deze tweede editie leiden Marijn Kingma (Höcker) en Michiel Odink (Leeway) u door een middag waarin een breed scala aan onderwerpen wordt uitgediept.

Op het programma:
Top tien actualiteiten entertainmentrecht, door Marijn Kingma
Enkele highlights:

 • The Voice en andere schandalen: wie is er verantwoordelijk voor wangedrag in de muziek- en filmwereld? Hoe ver strekt de verantwoordelijkheid van de werkgever?
 • Thuiskopie in the cloud: HvJ EU in Austro-Mechana (ECLI:EU:C:2022:217), [IEF 20616] en Hof Den Haag in HP cs/SONT cs, [IEF 20614]
 • HvJ EU in Polen/Europees Parlement en Raad (ECLI:EU:C:2022:297), [IEF 20679]
 • Auteurscontractenrecht 2.0
 • Vzr Rb Amsterdam in Q-Music vs Q-Dance (ECLI:NL:RBAMS:2022:2083), [IEF 20669]

Muziekfondsen als investeringsmodel
Steeds meer artiesten verkopen hun rechten aan muziekfondsen die hier op hun beurt inkomen mee genereren. Goed als je met pensioen gaat, maar welk voordeel biedt het voor startende muzikanten? Wat komt hier bij kijken, en wat zijn de voor- en nadelen voor artiesten?  Na een inleidende presentatie van Stef van Gompel bespreekt een panel van experts de ins en outs.

Grenzen van influencer-marketing
Sociale media platforms die ooit bedoeld waren voor persoonlijk contact worden volop ingezet voor commerciële doeleinden. Langzaam maar zeker neemt de regelgeving toe en komen pijnpunten steeds beter in beeld. Remco Klöters geeft een overzicht van de laatste regels en pijnpunten voor marketing op social media.

Actualiteiten uit het juridisch filmlandschap

 • SVOD: een zegen of nachtmerrie voor makers? Over de exploitatieplicht en contractuele afspraken anno 2022; aanvullende vergoedingen, billijke vergoeding, informatieplicht, investeringsplicht
 • Mediawet: de investeringsplicht uit wetsvoorstel 36176

Als sprekers en panelleden schuiven aan: Stef van Gompel (VU), Remco Klöters (Van Kaam Advocaten), Anja Kroeze (independent counsel / Pythagoras Music Fund), Syb Terpstra (bureau Brandeis), Rutger van Rompaey (BumaStemra) en Roland Wigman (VWS Advocaten).

IEF 20924

Uitspraak ingezonden door Maarten Schut en Merel Rondhuis, Kennedy Van der Laan.

Geen merkinbreuk door gebruik beschrijvende term ‘Priority’

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 1 sep 2022, IEF 20924; (O2 Worldwide tegen Vodafone/Ziggo), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-merkinbreuk-door-gebruik-beschrijvende-term-priority

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 september 2022, IEF 20924; C/09/63 1022 KG / ZA 22-542 HH/MB (O2 Worldwide tegen Vodafone/Ziggo) Kort geding. O2 Worldwide, holdingsmaatschappij van de Telefonica-groep, is houder van het Uniemerk Priority. O2 Worldwide stelt dat Vodafone/Ziggo door het gebruik van het teken 'Priority' voor het aanbieden van klantenbindingsprogramma’s inbreuk maakt op haar merkrechten. Gedaagde is houder van de handelsnaam priority en registrar van de domeinnaam priority.nl. Dat het woord ‘priority’ in beide aanduidingen begripsmatig en auditief overeenstemt is inherent aan het beschrijvende karakter en speelt daarom geen bepalende rol. Het is onvoldoende aanemelijk dat in een eventuele bodemprocedure de vordering van O2 Worldwide zal worden toegewezen. De gevraagde voorzieningen worden geweigerd.

IEF 20921

Uitspraak ingezonden door Gertjan Kuipers en Carlos van Staveren, De Brauw Blackstone Westbroek.

Procesrechtelijk regime mag niet zomaar aan rechtbank opgelegd worden

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Den Haag 31 mei 2022, IEF 20921; (Sonos tegen Google ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/procesrechtelijk-regime-mag-niet-zomaar-aan-rechtbank-opgelegd-worden

Hof Den Haag 31 mei 2022, IEF 20921; C/09/607567/HA ZA 21-174 (Sonos tegen Google) Het arrest betreft een vervolg op een vonnis van 17 maart 2021 [IEF 19876]. In haar beslissing van 17 maart 2021 oordeelde de rechtbank Den Haag zich onbevoegd kennis te nemen van de procedure tussen Sonos en Google. Google had deze procedure bij de rechtbank Den Haag ingesteld op basis van het VRO. De rechtbank Den Haag verwees de zaak naar de rechtbank Midden-Nederland. Ondanks haar onbevoegdheid legde de rechtbank Den Haag het VRO op aan de rechtbank Midden-Nederland die dat regime niet kent. Sonos kwam in appel van deze beslissing.

IEF 20923

Vita Zwaan is benoemd tot partner bij bureau Brandeis

Per 1 september 2022 benoemt bureau Brandeis Vita Zwaan tot partner. Vita’s praktijk richt zich op privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Zij adviseert over compliancevragen in diverse sectoren, staat cliënten bij in onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens en procedeert in collectieve acties met betrekking tot privacy.
Vita Zwaan is advocaat sinds 2005 en al sinds de oprichting werkzaam als advocaat bij bureau Brandeis, de afgelopen jaren als senior counsel.

IEF 20922

Kosta Hinzen is advocaat geworden bij Van Kaam Advocaten

Kosta Hinzen is op 24 augustus jl. beëdigd als advocaat. Vanaf dat moment maakt hij deel uit van het team van advocaten bij Van Kaam IP, Media & Privacy en zal hij zich onder het toeziend oog van zijn patroon Remco Klöters ontwikkelen tot expert op het gebied van het IE-, privacy-, media- en entertainmentrecht.

Kosta is al meer dan een jaar werkzaam in de advocatuur en heeft daarvoor al een specialisatiemaster IE-recht afgerond. Daarnaast zal de ruime ervaring die hij heeft opgedaan als tech-ondernemer en DJ in het Amsterdamse nachtleven de advies- en procespraktijk bij Van Kaam Advocaten ten goede komen.

IEF 20920

Call for Papers voor eerste studentenuitgave Mediaforum

Ben je een gevorderde student aan een Nederlandse universiteit (master of eind bachelor) en ben je geïnteresseerd in het media- en informatierecht? Dan nodigen wij je hierbij uit om een bijdrage te leveren aan de eerste studentenuitgave van het tijdschrift Mediaforum.

Het doel van deze studenteneditie is om studenten die gefascineerd zijn door juridische vraagstukken op het snijvlak van media en recht de kans te bieden daarover te publiceren. Tijdens het schrijfproces word je begeleid en krijg je gerichte feedback van academici en/of juristen uit de praktijk, die je helpen je paper, scriptie of voorstel te bewerken tot een wetenschappelijk artikel van formaat.

IEF 20897

Redactionele stage bij deLex

Wil je je als student verdiepen in de laatste ontwikkelingen binnen de vakgebieden Intellectuele Eigendom, ICT recht en Privacy? Kom bij deLex stage lopen. We zijn op zoek naar een stagiair voor de periode 26 september tot 22 december (drie maanden), in overleg is een andere periode ook mogelijk. Je maakt kennis met de werkzaamheden binnen een juridische uitgeverij en je leert de IE-community kennen. deLex is een niche-uitgeverij die zich richt op juridische professionals. Onze bekendste merken zijn IE-Forum.nl en ITenrecht.nl. We geven websites, databanken en tijdschriften uit. Daarnaast hebben we verschillende opleidingen waar je als stagiair aanwezig bent. Zo leer je netwerken en mensen kennen. Veel van onze stagiaires werken inmiddels bij bekende advocatenkantoren, organisaties en bedrijven.

Wat gaan we je leren?

 • Verzamelen, analyseren van diverse openbare juridische bronnen
 • Samenvatten van rechterlijke uitspraken
 • Plaatsen van informatie op onze websites
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor advocatenkantoren en auteurs
IEF 20919

Sharif Ibrahim is gestart als advocaat-medewerker bij Van Kaam Advocaten

Sharif Ibrahim is per 22 augustus 2022 gestart bij Van Kaam Advocaten als advocaat-medewerker.
Sharif heeft zeven jaar ervaring als advocaat en is met name gespecialiseerd op het gebied van intellectuele eigendom. Sharif zal zich samen met het ervaren team bij Van Kaam Advocaten toeleggen op de advies- en procespraktijk, met name op het gebied van merken-, modellen-, auteurs- en mediarecht. Voorheen was Sharif werkzaam in de (inter)nationale IE-advies en procespraktijk en in de gaming & gambling-praktijk.

IEF 20918

Tekortkoming door uitgeven boeken in gewijzigde vorm

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 26 jul 2022, IEF 20918; ECLI:NL:RBNHO:2022:6645 (Eiser tegen Xander), https://www.ie-forum.nl/artikelen/tekortkoming-door-uitgeven-boeken-in-gewijzigde-vorm

Vzr. Rb. Noord-Holland 26 juli 2022, IEF 20918; ECLI:NL:2022:6645 (eiser tegen Xander) Eiser is de auteur van een boek. In 2014 heeft hij met een zustervennootschap van Xander een licentieovereenkomst gesloten. Die zustervennootschap is in 2021 gestopt met het uitgeven van boeken. In 2022 is Xander het boek gaan uitgeven in gewijzigde vorm. Eiser meent dat de licentieovereenkomst was vervallen en dat Xander onrechtmatig heeft gehandeld door het boek in gewijzigde vorm op de markt te brengen. Xander stelt dat de rechten en plichten uit de licentieovereenkomst door de zustervennootschap aan Xander zijn overgedragen. De voorzieningenrechter oordeelt dat, ondanks dat er geen schriftelijke mededeling is gedaan aan eiser, er toch sprake is van een rechtsgeldige overdracht. Eiser heeft zich namelijk niet beroepen op het feit dat de overdracht ongeldig zou zijn. Verder oordeelt de voorzieningenrechter dat de opzegging van de licentieovereenkomst van 2 december 2021 geen rechtsgevolg heeft gehad. De opzegging was te vroeg en er bestond geen opzeggingsgrond.

IEF 20917

Aanwijzing exclusieve belangenbehartiger

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 10 aug 2022, IEF 20917; ECLI:NL:RBDHA:2022:8059 (Brein tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/aanwijzing-exclusieve-belangenbehartiger

Rb. Den Haag 10 augustus 2022, IEF 20917; ECLI:NL:RBDHA:2022:8059 (Brein tegen gedaagde) Brein is een stichting die collectief auteursrechtinbreuken bestrijdt. Gedaagde exploiteert een winkel in elektronische apparatuur. Brein heeft in deze zaak een collectieve vordering ingesteld. De rechtbank is van oordeel dat de vordering van Brein voldoet aan de vereisten uit artikel 1018c lid 5 Rv. Daarnaast wordt Brein door de rechtbank, zoals bedoeld in artikel 1018e Rv, in dit vonnis aangewezen als exclusieve belangenbehartiger. Op grond van artikel 1018f lid 3 Rv moet Brein een aankondiging doen in door de rechter aan te wijzen nieuwsbladen. Dit moet een aankondiging zijn over de wijze waarop personen van de behartiging van hun belangen in deze collectieve vordering kunnen bevrijden of hier juist mee kunnen instemmen. De rechtbank kondigt hiervoor een bepaalde tekst aan die in de dagbladen en op het centraal register voor collectieve vorderingen zal verschijnen. Partijen worden door de rechtbank in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over deze voorgenomen tekst en de dagbladen waarin deze tekst zal worden geplaatst.