IEF 21198
27 januari 2023
Uitspraak

Eis tot zekerheidstelling

 
IEF 21197
27 januari 2023
Artikel

Toespraak Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Chat-GPT

 
IEF 21196
26 januari 2023
Artikel

Jaarprogramma deLex 2023

 
IEF 21126

Eetcafé maakt inbreuk op handelsnaamrecht en merkenrecht

Rechtbank Overijssel 30 nov 2022, IEF 21126; ECLI:NL:RBOVE:2022:3632 (Yam Yam tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/eetcafe-maakt-inbreuk-op-handelsnaamrecht-en-merkenrecht

Rechtbank Overijssel 30 november 2022, IEF 21126; ECLI:NL:RBOVE:2022:3632 (Yam Yam tegen gedaagde) Yam Yam exploiteert sinds 2005 onder die handelsnaam een eetcafé in Hengelo en heeft recent haar naam laten inschrijven in het merkenregister. Gedaagde heeft in maart 2021 een eetcafé geopend in Rijssen met de naam Yam Yam Rijssen en Yam Yam Italian kitchen & grill. Yam Yam vindt dat gedaagde daarmee inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht en merkenrecht en wil verboden op het gebruik van de naam en schadevergoedingen van gedaagde. De rechtbank oordeelt dat gedaagde met de handelsnamen Yam Yam Rijssen, Italian kitchen Yam Yam grill en Yam Yam italian kitchen & grill Rijssen inbreuk maakt op zowel het handelsnaamrecht als het merkrecht van Yam Yam. De vorderingen tot schadevergoedind worden afgewezen omdat Yam Yam onvoldoende heeft gemotiveerd dat zij schade heeft geleden en nog steeds lijdt als gevolg van de inbreuken die gedaagde heeft gemaakt.

IEF 21124

Opmerkingen van Willem Hoyng, HOYNG ROKH MONEGIER.

Opmerkingen naar aanleiding van jurisprudentielunch octrooirecht

Naar aanleiding van de jurisprudentielunch octrooirecht van woensdag 30 november heeft Willem Hoyng een vijftal opmerkingen ingestuurd:

1. Tijdens de jaarlijkse octrooijurisprudentie bespreking heb ik gewaarschuwd voor het feit dat een opt out lang niet altijd gevolgd zal kunnen worden door een opt inaangezien een derde die het octrooi vreest wel heel makkelijk een opt in onmogelijk kan maken door bijvoorbeeld een nietigheidsprocedure te beginnen en dat het daarbij niet nodig is dat die nietigheidsprocedure ook met een vonnis eindigt maar dat het effect ook wordt bereikt door het na aanhangig maken intrekken van de procedure etc.

IEF 21123

Uitspraak ingezonden door Marjolein Driessen, Legaltree.

Niet-normaal gebruik merk en oudere handelsnaam

Rechtbank Den Haag 30 nov 2022, IEF 21123; (M&V tegen EGL), https://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-normaal-gebruik-merk-en-oudere-handelsnaam

Rechtbank Den Haag 30 november 2022, IEF 21123; C/09/625476 / HA ZA 22-185 (M&V tegen EGL) M&V is een financier van horecaondernemingen en heeft in 2012 een keten van Argentijnse steakhouserestaurants met de naam 'Gauchos' overgenomen. M&V is houder van een vijftal Beneluxmerken met betrekking tot Gauchos; drie woordmerken en twee beeldmerken. In 2018 is de B.V. EGL opgericht door David. Davids, inmiddels, eenmanszaak El Gaucho is ingebracht in EGL. David maakt sinds 1984 gebruikt van de naam 'El Gaucho' en een bijbehorend logo. Er is geen akte opgemaakt om de handelsnaam van de eenmanszaak aan de B.V. over te dragen. M&V meent dat EGL inbreuk maakt op haar merkenrechten. EGL meent dat haar handelsnaamrechten ouder zijn dan de merkenrechten van M&V. M&V vordert EGL ieder gebruik van 'El Gaucho' en het bijbehorend logo te staken. EGL vordert in reconventie de twee beeldmerkregistraties van M&V vervallen te verklaren. De rechtbank oordeelt dat van de twee beeldmerken gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, de beide beeldmerken worden vervallen verklaard.

IEF 21127

Merken- Modellen- en Auteursrecht woensdag 7 december

Aanmelden is nog mogelijk voor de jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op woensdag 7 december. Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Jesse Hofhuis (Hofhuis Alkema Groen) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER) geven een compleet overzicht van actuele rechtspraak in het merkenrecht, het auteursrecht en productvormgeving, in het Amsterdamse Proeflokaal. In één keer weer volledig op de hoogte tijdens de lunch!

IEF 21122

Uitspraak ingezonden door Gert Jan van den Bergh en Auke van Hoek, Bergh Stoop & Sanders, en Berber Brouwer, Walden Grene.

Waterballonvuller geen auteursrechtelijk werk, geen sprake van inbreuk modelrechten

Hof Den Haag 29 nov 2022, IEF 21122; (Tinnus tegen Koopman), https://www.ie-forum.nl/artikelen/waterballonvuller-geen-auteursrechtelijk-werk-geen-sprake-van-inbreuk-modelrechten

Gerechtshof Den Haag 29 november 2022, 200.295.977/01 (Tinnus Enterprises LLC tegen Koopman International B.V.) Tinnus is houdster van de op 10 maart 2015 onder nummers 0001431829-0001 tot en met 0001431829-0010 geregistreerde Gemeenschapsmodellen voor een waterballonvuller en een octrooi EP 948 getiteld “Apparatus, system and method for filling containers with fluids”. Tinnus stelt dat het gebruik van de waterballonvuller van gedaagde inbreuk maakt op Model 0001 tot en met 0010, en op haar auteursrechten op de vormgeving van de Bunch O Balloons, en vordert onder meer een verbod binnen de Europese Unie inbreuk te maken op deze model-en auteursrechten.

IEF 21121

Ingezonden door Maarten Haak, Hoogenraad & Haak.

Design package gepubliceerd

De Design Package is eindelijk gepubliceerd. Dit zijn ontwerpen voor een nieuwe verordening en richtlijn voor het modellenrecht in de Europese Unie. Dit initiatief gaat om een actualisering van de EU-regels inzake modelbescherming. Het initiatief heeft de volgende doelen; de Design Package gaat de modelbescherming te moderniseren, te verduidelijken en versterken. Verder moet modelbescherming toegankelijker en betaalbaarder worden in de hele EU. Ook gaat de Design Package ervoor zorgen dat de EU-regels en de nationale regels inzake modelbescherming beter op elkaar afgestemd worden. Tot slot worden de EU-regels inzake modelbescherming voor reserveonderdelen verder gestroomlijnd. De Europese Commissie ontvangt graag feedback voor 23 januari 2023.

IEF 21120

Brinkhof benoemt twee nieuwe partners

Brinkhof kondigt met trots aan dat per 1 januari 2023 Anke Strijbos en Teun Burgers zijn benoemd tot partners van Brinkhof.

Anke Strijbos is advocaat sinds 2011 en vanaf 2015 verbonden aan Brinkhof. Zij is één van de drijvende krachten van het snel groeiende media/platforms team van Brinkhof en is een expert op het gebied van de regulering van online platforms en audiovisueel auteursrecht.

Teun Burgers adviseert over een breed scala aan commerciële contracten, met een bijzondere focus op outsourcing transacties en contracten op het gebied van informatietechnologie en intellectueel eigendom. Teun is sinds 2018 onderdeel van het gespecialiseerde IT/contracting team van Brinkhof en is advocaat sinds 2010.

IEF 21119

Uitspraak ingezonden door Helen Maatjes, The Legal Group.

Picnic schendt portretrecht eiseres

Rechtbank Amsterdam 24 nov 2022, IEF 21119; (eiseres tegen Picnic), https://www.ie-forum.nl/artikelen/picnic-schendt-portretrecht-eiseres

Ktr. Rechtbank Amsterdam 24 november 2022, IEF 21119; 9737113 CV22-3600 (eiseres tegen Picnic) Eiseres is werkzaam geweest bij Picnic als bestuurder van bestelbusjes en leidinggevende. Op 3 december 2019 heeft Picnic eiseres benaderd voor een fotoschoot, eiseres heeft daarmee ingestemd. De gemaakte foto's zijn gebruikt voor reclame uitingen in Nederland en Duitsland, Picnic heeft hiervoor niet afzonderlijk toestemming gevraagd van eiseres. Picnic heeft de afbeeldingen van eiseres na een gesprek met haar verwijderd van de bestelbusjes in Nederland, daarmee is ongveer een maand gemoeid geweest. Ook het gebruik van het portret van eiseres op internet en sociale media is gestaakt, met uitzondering van een video op TikTok. De zusteronderneming van Picnic in Duitsland heeft eiseres €2500,- betaald en de afbeelding van de bestelbusjes verwijderd. Eiseres vordert de kantonrechter voor recht te verklaren dat Picnic inbreuk maakt op haar portretrecht omdat eiseres er geen toestemming voor heeft gegeven dat Picnic op grote schaal foto's van haar gebruikte. De kantonrechter wijst de vordering toe en gebiedt Picnic €10.000,- te betalen aan immateriële schadevergoeding.

IEF 21118

Vacature: merken- en modellengemachtigde bij Bird & Bird

Bird & Bird is op zoek naar een merken- en modellengemachtigde die zowel vanuit het kantoor Den Haag als Amsterdam kan gaan werken.

De werkzaamheden
De sectie Intellectueel Eigendom bestaat uit een hecht team van bijna 20 advocaten, een ervaren Europees merken- en modellengemachtigde en een octrooigemachtigde. Een goede match met dit dynamisch team is van groot belang.
De wereld houdt niet op bij de landsgrenzen en onze zaken ook niet. In veel gevallen wordt er een internationale strategie uitgezet en in meer landen tegelijk uitgevoerd. Als merken- en modellengemachtigde werk je dagelijks samen met collega’s van over de hele wereld aan o.a. beschikbaarheidsonderzoeken en het opstellen en uitvoeren van internationale depotstrategieën. Daarnaast sta je cliënten bij met het voeren van onderhandelingen, oppositie- en nietigheidsprocedures. Wij bieden onze cliënten een one-stop shop op het gebied van merken- en modellenrecht in een internationale setting. Lees verder >>