IEF 21681
26 september 2023
Uitspraak

Vorderingen van Clone Music afgewezen

 
IEF 21683
26 september 2023
Uitspraak

Duidelijke grenzen opgelegd aan Hammy Media en Stichting Offlimits

 
IEF 21680
25 september 2023
Uitspraak

Oppositie tegen Sales Kaizen registratie slaagt

 
IEF 21619

Uitspraak ingezonden door Jordi Bierens, Pels Rijcken.

Licentieovereenkomst tussen eisers en CBR loopt niet voor onbepaalde tijd

Rechtbank Den Haag 9 aug 2023, IEF 21619; ECLI:NL:RBDHA:2023:12208 (Verjo en Veka/CBR), https://www.ie-forum.nl/artikelen/licentieovereenkomst-tussen-eisers-en-cbr-loopt-niet-voor-onbepaalde-tijd

Rechtbank Den Haag 9 augustus 2023, IEF 21619; ECLI:NL:RBDHA:2023:12208 (Verjo en Veka/CBR) Verjo en VekaBest (hierna:eisers) exploiteren ieder een onderneming die verkeersleermiddelen ter voorbereiding op het theorie- en/of praktijkexamen bij het CBR verkoopt. Hierbij is een rijlesmethode ontwikkeld door het CBR, onder de naam RIS (‘Rijopleiding In Stappen’). CBR is sinds 2003 houdster van twee Benelux-merken voor de RIS-methode. Eisers zijn benaderd om de lay-out en het drukken van de RIS-leermiddelen te verzorgen. Het CBR bleef de tekstuele inhoud leveren. Partijen raken in conflict over de vraag of zij een exclusief licentierecht van het CBR hebben gekregen en of anderen RIS-leermiddelen zouden mogen uitgeven. CBR stelt altijd rechthebbende te zijn geweest op de RIS-merken en -materialen en deelt op 18 januari 2023 aan partijen mee dat zij tijdelijke en opzegbare licenties voor het uitgeven van de RIS-methode aan andere partijen zal verlenen. Eisers stellen dat zij een exclusieve uitgiftelicentie hebben gekregen, die voor onbepaalde tijd loopt en slechts met inachtneming van een redelijke opzegtermijn kan worden opgezegd. Zij vorderen in kort geding dat het CBR staakt zich voor te doen als uitgever van de RIS-methode.

IEF 21613

Taormina geeft bewijs van voorgebruik

Antilliaanse Gerechten 25 okt 2022, IEF 21613; ECLI:NL:OGEAA:2022:445 (Taormina Enterprises/Verweerster), https://www.ie-forum.nl/artikelen/taormina-geeft-bewijs-van-voorgebruik

Gerecht in eerste aanleg Aruba 25 oktober 2022, IEF 21613; ECLI:NL:OGEAA:2022:445 (Taormina Enterprises/Verweerster) In deze zaak kijkt het gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het gerecht) naar het gebruik van het merk ‘Anna Maria’s Autentico Ristorante Italiano’. Taormina exploiteert sinds 2009 in Aruba een restaurant onder deze naam. Verweerster onderneemt sinds 2001 een restaurant onder dezelfde naam, eveneens in Aruba. De directeur van Taormina en verweerster zijn voormalige echtelieden. Verweerster heeft haar merk bij het Bureau Intellectuele Eigendom laten inschrijven. Taormina verzoekt het gerecht om de merkinschrijving nietig te verklaren. 

IEF 21617

'Ecoplant' is geen geldig merk

EUIPO - OHIM 15 aug 2023, IEF 21617; (EUIPO/Ecospirits), https://www.ie-forum.nl/artikelen/ecoplant-is-geen-geldig-merk

EUIPO 15 augustus 2023, IEF 21617; registratienr. 1715386 (EUIPO/Ecospirits) In deze zaak oordeelt het EUIPO over de merkaanvraag voor het woord- en beeldmerk ‘ECOPLANT’, dat door Ecospirits is aangevraagd. Ecospirits houdt zich bezig met de verpakking van alcohol. Het merk bestaat uit de woorden ‘ECOPLANT’, waarbij het ‘ECO’-gedeelte dikker gedrukt is dan de rest van het woord. De reden voor de afwijzing door het EUIPO was dat consumenten die het Engels machtig zijn het merk zullen aannemen dat het merk ‘ecologische fabriek’ betekent. Daarmee associeert de consument een bepaalde kwaliteit met het merk, namelijk dat deze ecologisch tot stand is gekomen. Door deze betekenis heeft het merk ook geen onderscheidend karakter en kan het de functie van merk niet vervullen. De verdere vormgeving van het merk wordt dermate minimaal geacht dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft. Ecospirits komt hiertegen in opstand.

IEF 21614

Only-M tekortgeschoten in nakomen boekingsovereenkomsten

Rechtbank Overijssel 25 apr 2023, IEF 21614; ECLI:NL:RBOVE:2023:3033 (Eisers/Only-M), https://www.ie-forum.nl/artikelen/only-m-tekortgeschoten-in-nakomen-boekingsovereenkomsten

Rechtbank Overijssel 25 april 2023, IEF 21614, IT 4347; ECLI:NL:RBOVE:2023:3033 (Eisers/Only-M) Eisers, die zijn aangesloten bij het modellenbureau van eiseres 1, hebben voor het maken van foto’s een boekingsovereenkomst gesloten met Only-M. Only-M heeft deze foto’s aan wederverkopers verstrekt en gebruik heeft gemaakt van de foto’s na het verlopen van de buy-out periode. Eisers stellen dat dit in strijd is met de boekingsovereenkomst, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het portretrecht van de modellen. Zij vorderen staking van het gebruik van de foto’s en een vergoeding van gederfde winst.  

IEF 21616

Driedimensionaal merk Campari mist onderscheidend vermogen

EUIPO - OHIM 11 aug 2023, IEF 21616; (EUIPO/Davide Campari), https://www.ie-forum.nl/artikelen/driedimensionaal-merk-campari-mist-onderscheidend-vermogen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie 11 augustus 2023, IEF 21616; applicatienr. 018788787 (EUIPO/Davide Campari) In deze zaak oordeelt het Bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna: het Bureau) over een driedimensionaal merk dat dit te weinig onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen fungeren. Het betreft een rode fles met een doorschijnende nek en groeven bij de voet van de fles. Het Bureau stelt dat het merk in de ogen van het relevante publiek slechts als een houder voor vloeistoffen gezien zal woden en dat de kleur van verpakking niet per se een manier van identificatie voor consumenten is. Inschrijving van het merk mag daarom niet plaatsvinden.

IEF 21615

Merk Grizzly wordt niet geweerd door Grizzly Tools

BBIE 10 aug 2023, IEF 21615; (Grizzly Toos/Altratec), https://www.ie-forum.nl/artikelen/merk-grizzly-wordt-niet-geweerd-door-grizzly-tools

Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom 10 augustus 2023, IEF 21615; Oppositienr. 2017818 (Grizzly Tools/Altratec) In deze zaak oordeelt het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) over de merkaanvraag van Altratec B.V. (hierna: verweerder). Grizzly Tools (hierna: opposant) komt op tegen deze inschrijving, omdat zij meent dat er verwarringsgevaar ontstaat als het merk wordt ingeschreven. Het merk van verweerder is de afdruk van een rode berenklauw met rode letters die ‘GRIZZLY’ spellen. Het merk van opposant is het woord ‘GRIZZLY’ in zwarte tekst, op een rode achtergrond, met een gestileerde berenklauw.

IEF 21612

Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Simontbraun.

Toestel en GUI van Pollogen niet auteursrechtelijk beschermd

Belgische gerechten 5 mei 2023, IEF 21612; (POLLOGEN/LA Poppe en i-learning VZW), https://www.ie-forum.nl/artikelen/toestel-en-gui-van-pollogen-niet-auteursrechtelijk-beschermd

Ondernemingsrechtbank Brussel 5 mei 2023, IEF 21612, IEF-Be 3686 (POLLOGEN/LA Poppe en i-Learning) In dit kort geding oordeelt de ondernemingsrechtbank Brussel over het beroep op auteursrechtelijke bescherming dat door Pollogen wordt gedaan. Pollogen bevindt zich in een geschil met LA Poppe en i-Learning, een stichting die door LA Poppe wordt gevoerd. Zowel Pollogen als LA Poppe zijn actief in de handel van schoonheidsproducten. Op de site van LA Poppe wordt een machine verkocht die voor behandeling van de huid wordt gebruikt, onder de naam ‘Oxygen+’. Deze machine maakt volgens Pollogen inbreuk op haar auteursrecht, nu zij al eerder een soortgelijke machine verkocht, onder de naam ‘Geneo’. De 'graphical user interfaces’ (hierna: de GUI) komen namelijk sterk overeen. Pollogen vordert staking van de verkoop door LA Poppe. Deze geeft daar geen gehoor aan. Na een tijdje stapt Pollogen naar de rechter en vordert zij staking van de verkoop, met de stelling dat deze verkoop inbreuk maakt op haar auteursrechten op de machine.

IEF 21608

Sony en Left Lane hebben elkaar finale kwijting verleend

Rechtbank Amsterdam 9 aug 2023, IEF 21608; ECLI:NL:RBAMS:2023:5087 (Left Lane/Sony), https://www.ie-forum.nl/artikelen/sony-en-left-lane-hebben-elkaar-finale-kwijting-verleend

Rechtbank Amsterdam 9 augustus 2023, IEF 21608; ECLI:NL:RBAMS:2023:5087 (Left Lane/Sony) In deze zaak spant eiser met zijn bedrijf Left Lane (hierna: eisers) een rechtszaak aan tegen Sony Music Entertainment (hierna: Sony). Onderwerp van het geschil is dat Sony de royalty's die aan eisers toekomen niet deugdelijk heeft uitbetaald, waardoor eisers structureel onderbetaald zijn. Partijen hebben in 2021 een schikking bereikt over dit geschil waarin zij elkaar finale kwijting hebben verleend. Eisers stellen dat zij alsnog geld zijn misgelopen.

IEF 21611

Appellante dient zich te onthouden van uitlatingen

Hof Amsterdam 27 jun 2023, IEF 21611; ECLI:NL:GHAMS:2023:1467 (Appellante/Geïntimeerde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/appellante-dient-zich-te-onthouden-van-uitlatingen

Gerechtshof Amsterdam 27 juni 2023, IEF 21611; ECLI:NL:GHAMS:2023:1467 (Appellante/Geïntimeerde) In deze zaak oordeelt het gerechtshof Amsterdam over een vonnis inzake een vaststellingsovereenkomst tussen appellante en geïntimeerde. In deze overeenkomst is opgenomen dat appellante zich niet negatief mag uitlaten over geïntimeerde. Deze overeenkomst is ontstaan na een aantal juridische geschillen tussen partijen. Hierna heeft appellante enkele uitingen over de vertegenwoordigers van geïntimeerde gedaan, waarop geïntimeerde de rechter heeft gevraagd om appellante te veroordelen om de vaststellingsovereenkomst na te leven. Appellante stelt dat deze plicht niet meer geldt en in strijd is met haar recht op vrijheid van meningsuiting. In eerste aanleg is zij in het ongelijk gesteld.