IEF 21899
22 februari 2024
Uitspraak

Gedaagden maken inbreuk op de merkrechten van Apple

 
IEF 21898
21 februari 2024
Uitspraak

Prejudiciële vragen voor een auteursrechtelijk beschermd werk

 
IEF 21897
21 februari 2024
Uitspraak

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

 
IEF 21841

Uitspraak ingezonden door Matthijs Schonewille en Lars Bakers, BINGH Advocaten.

Gemeente Purmerend dient digitaal afschrift van de bescheiden te verschaffen aan Xlim

Rechtbank Noord-Holland 10 jan 2024, IEF 21841; C/15/345574 / KG ZA 23-595 (Xlim Solutions tegen Gemeente Purmerend), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeente-purmerend-dient-digitaal-afschrift-van-de-bescheiden-te-verschaffen-aan-xlim

Vzr. Rb. Noord-Holland 10 januari 2024, IT 4454, IEF 21841; C/15/345574 / KG ZA 23-595 (Xlim Solutions tegen Gemeente Purmerend) Xlim Solutions (hierna: Xlim) is een bedrijf dat een softwareapplicatie genaamd ‘Prognose Model Gemeenten’ (hierna: PMG) heeft ontwikkeld. Gemeente Purmerend (hierna: gemeente) heeft gebruik gemaakt van deze applicatie op basis van een licentieovereenkomst met Xlim. Deze overeenkomst is per 1 januari 2021 beëindigd. Na beëindiging van de overeenkomst heeft Xlim de jaarrekeningen en begrotingen bekeken van de gemeente. Xlim constateerde hierin grote gelijkenissen met die van het PMG, terwijl die gelijkenis er niet was voordat de licentieovereenkomst tot stand werd gekomen. Om te controleren of de gemeente haar verplichtingen die volgen uit de (aanvullende) overeenkomst nakomt, heeft Xlim belang bij inzage van bepaalde stukken die geen onderdeel uitmaakten van een eerder gevoerde bodemprocedure. 

IEF 21272

DeLex zoekt juridisch redactioneel stagiair vanaf februari/maart 2024

Wil jij je als student verdiepen in de laatste ontwikkelingen binnen de vakgebieden Intellectuele Eigendom, ICT-recht en Privacy? 

Kom dan vanaf februari/maart 2024 (precieze datum in overleg) stagelopen bij deLex! DeLex is een juridische uitgeverij gericht op juridische professionals in deze vakgebieden. Zo beheren wij de online databases IE-forum.nl en ITenrecht.nl, geven we een aantal vakbladen uit en verzorgen we congressen en andere opleidingen. 

Tijdens de stage maak je kennis met de werkzaamheden binnen een juridische uitgeverij. Je werkt drie maanden nauw samen met de uitgever en andere (web)redacteuren die je de kneepjes van het vak snel bijbrengen. Daarnaast bieden de congressen je de kans om te netwerken en de IE-community te leren kennen. Veel van onze stagiaires werken inmiddels bij bekende advocatenkantoren, instanties en bedrijven.

IEF 21837

Gedaagden zijn toerekenbaar tekortgeschoten in distributieovereenkomst

Rechtbanken 30 aug 2023, IEF 21837; ECLI:NL:RBDHA:2023:13389 (Grandslam Darts & Sports B.V. tegen gedaagden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gedaagden-zijn-toerekenbaar-tekortgeschoten-in-distributieovereenkomst

Rb. Den Haag 30 augustus 2023, IEF 21837; ECLI:NL:RBDHA:2023:13389 (Grandslam Darts & Sports B.V. tegen gedaagden) In deze zaak heeft persoon X producten op de markt gebracht onder het merk ‘Grandslam’, waaronder verlichting en standaards voor dartbords. Dit merk is ingeschreven als Benelux-beeldmerk (zie foto). Grandslam Darts & Sports B.V. (hierna: Grandslam) heeft van persoon X een exclusieve licentie verkregen om het merk te gebruiken. Gedaagden zijn voormalig vennoten van enkele bedrijven die dartboards verkopen in online en fysieke winkels. Tussen Grandslam en gedaagden is er een distributieovereenkomst tot stand gekomen. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat zij beide dartbordverlichting onder het merk kunnen aanbieden. Door leveringsproblemen wordt deze overeenkomst niet nageleefd. 

IEF 21838

Conclusie AG: waterballonvullers maken geen inbreuk op het octrooi van Tinnus

Hoge Raad 8 dec 2023, IEF 21838; ECLI:NL:PHR:2023:1123 (Tinnus Enterprises tegen verweerster), https://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-waterballonvullers-maken-geen-inbreuk-op-het-octrooi-van-tinnus

Parket bij de Hoge Raad 8 december 2023, IEF 21838; ECLI:NL:PHR:2023:1123 (Tinnus Enterprises tegen verweerster) Eerder heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) Tinnus Enterprises (hierna: Tinnus) niet-ontvankelijk verklaard in haar appel tegen de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie [zie IEF 21329]. Ook werd eerder de nietigheid van Tinnus’ vrijwel identieke modelregistratie voor Gemeenschapsmodel 001431829-0001 bevestigd [zie IEF 19589]. In een daarop volgende appel bij het HvJEU werd Tinnus niet-ontvankelijk verklaard [zie IEF 19961]. Op 8 oktober 2023 heeft het HvJEU geoordeeld dat Tinnus onvoldoende heeft aangetoond dat in de hogere voorziening een vraag aan de orde is die van belang is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het recht van de Unie [zie IEF 21733].

IEF 21836

Inbreuk op werk van maker vanwege ontbreken van toestemming

Rechtbanken 13 nov 2023, IEF 21836; ECLI:NL:RBDHA:2017:16766 (Eiser tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-werk-van-maker-vanwege-ontbreken-van-toestemming

Rb. Den Haag 13 november 2017, IEF 21836; ECLI:NL:RBDHA:2017:16766 (Eiser tegen gedaagde) Eiser is werkzaam als professioneel fotograaf. Eiser heeft in opdracht van Stichting Folia Civitatis op vrijdag 12 juni 2015 portretfoto’s gemaakt van gedaagde. De portretfoto’s waren bedoeld voor een papieren magazine van de stichting. Ruim een jaar later heeft eiser opgemerkt dat de foto’s zonder zijn toestemming zijn geplaatst op de website van gedaagde zonder de naam van eiser te vermelden als maker van de foto’s.

IEF 21834

Getuigenverhoor in octrooizaak toegewezen

Rechtbanken 8 sep 2023, IEF 21834; ECLI:NL:RBDHA:2023:13615 (Verzoeker tegen verweerster), https://www.ie-forum.nl/artikelen/getuigenverhoor-in-octrooizaak-toegewezen

Rb. Den Haag 8 september 2023, IEF 21834; ECLI:NL:RBDHA:2023:13615 (Verzoeker tegen verweerster) Verzoeker houdt zich bezig met het bedenken en ontwikkelen van oplossingen voor de wereldwijde klimaatproblematiek. Verweerster houdt zich bezig met de ontwikkeling van duurzame technologie. Verzoeker heeft verweerster op 2 december 2022 gedagvaard voor de rechtbank. Verzoeker eist de octrooiaanvragen op. Deze mondelinge behandeling staat gepland voor het tweede kwartaal van 2024.

IEF 21835

Merkinschrijving van PRADA-patroon grotendeels afgewezen

EUIPO - OHIM 18 jan 2024, IEF 21835; R 827/2023-2 (PRADA tegen EUIPO), https://www.ie-forum.nl/artikelen/merkinschrijving-van-prada-patroon-grotendeels-afgewezen

BoA EUIPO 18 december 2023, IEF 21835, IEFbe 3706; R 827/2023-2 (PRADA tegen EUIPO). In 2022 heeft designerbrand PRADA bovenstaand patroon ingeschreven als merk voor diverse klassen. Deze aanvraag werd in 2023 grotendeels afgewezen door het EUIPO op grond van artikel 7 lid 1 onder b EUTRM. Dit oordeel werd gebaseerd op het feit dat consumenten het ‘simpele’ patroon van PRADA niet snel zullen herkennen en dat dit gebruik van driehoeken onvoldoende onderscheidend is. PRADA gaat tegen dit oordeel in beroep. Zij is van mening dat het gebruik van patronen in de mode-industrie een “established trade practice” is en dat de simpliciteit van het patroon niet af zou mogen doen aan de inschrijfbaarheid daarvan. Immers zou het relevante publiek het patroon onmiddellijk koppelen aan PRADA. In deze zaak neemt de Kamer van Beroep een beslissing.

IEF 21825

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Hof bevestigt dat Noordkaap de toekomstige beelden van appellant mag uitzenden

Hof Amsterdam 24 nov 2023, IEF 21825; (Eiser tegen Noordkaap TV Producties), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-dat-noordkaap-de-toekomstige-beelden-van-appellant-mag-uitzenden

Hof Amsterdam 24 november 2023, IEF 21825, IT 4452; (Appellant tegen Noordkaap TV Producties B.V.) Noordkaap TV Producties B.V. (hierna: Noordkaap) produceert het programma ‘Undercover in Nederland’. Appellant was eigenaar van een autorijschool die gespecialiseerd was voor mensen met rijangst en autisme. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis op 10 november 2023 geoordeeld dat Noordkaap de beeldopnames mag uitzenden [zie IEF 21822].

IEF 21830

Nordisk wel mede-auteursrechthebbende op TV-format “Psychic Challenge”

Gerechtshoven 7 nov 2023, IEF 21830; ECLI:NL:GHAMS:2023:3318 (Nordisk tegen de curator), https://www.ie-forum.nl/artikelen/nordisk-wel-mede-auteursrechthebbende-op-tv-format-psychic-challenge

Hof Amsterdam 7 november 2023, IEF 21830;ECLI:NL:GHAMS:2023:3318 (Nordisk tegen de curator) Nordisk komt in deze zaak in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 3 maart 2021 [zie IEF 19812]. In dat vonnis oordeelde de rechtbank dat Nordisk geen mede-auteursrechthebbende was op TV-format “Psychic Challenge”.

IEF 21832

Opposant is aansprakelijk voor schade die SolidNature heeft geleden

Gerechtshoven 19 dec 2023, IEF 21832; ECLI:NL:GHARL:2023:10752 (SolidNature tegen opposant), https://www.ie-forum.nl/artikelen/opposant-is-aansprakelijk-voor-schade-die-solidnature-heeft-geleden

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2023,IEF 21832; ECLI:NL:GHARL:2023:10752 (SolidNature tegen opposant) SolidNature verdacht de opposant ervan betrokken te zijn bij een grootscheepse lastercampagne die bedoeld was om SolidNature schade toe te brengen. Het hof kwam uiteindelijk tot de conclusie dat opposant onrechtmatig tegenover SolidNature heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de schade die SolidNature heeft geleden.