IEF 21439
23 mei 2023
Artikel

Vacature(s) docent IE in Leiden (0,1 - 0,8)

 
IEF 21456
31 mei 2023
Uitspraak

Oppositie tegen Nederlandse 'Über' toegewezen

 
IEF 21453
30 mei 2023
Artikel

Save the date: IE-zomerfeest

 
IEF 21375

Duurzaamheid, IE en reclamerecht - 1 juni 2023

Duurzaamheid is geen hype (meer). Het speelt een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering en werpt ook een nieuw perspectief op bestaande rechtsgebieden zoals het merken- en reclamerecht. De juridische ontwikkelingen volgen zich daarbij snel op: bestaande reclamecodes en leidraden worden geüpdatet en nieuwe wet- en regelgeving is in de maak. De RCC, ACM en rechterlijke instanties zitten niet stil en wij ook niet!

IEF 21374

AIPLA’s Women in IP Law Global Networking Event

25 april 2023, 15:30 – 19:00 uur

Wij nodigen u graag uit voor het jaarlijkse AIPLA Women in IP Law Global Networking Event.

Dit netwerk event is een initiatief van AIPLA (American Intellectual Property Law Association) en vindt op dezelfde datum plaats in meerdere landen. Dit jaar valt de datum in Nederland samen met Koningsdag. Om die reden organiseren wij dit evenement op dinsdagmiddag 25 april a.s.

Voor de Nederlandse editie van dit evenement bundelt AIPLA haar krachten samen met The FIPE (Female Intellectual Property Experts). Hogan Lovells is trots om dit evenement wederom te hosten op haar kantoor te Amsterdam.

IEF 21373

IE en de circulaire economie: stimulans of obstakel?

NEDERLANDS JURISTENBLAD − 20-04-2023 − AFL. 14

De klimaatcrisis is urgent en vormt een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Dat vanuit het recht veel kan worden gedaan om de gevolgen van klimaatverandering te mitigeren, blijkt onder meer uit de klimaatzaken Urgenda/Staat en Milieudefensie/Shell, en de recente stikstofuitspraak van de Raad van State. Thema’s als klimaatverandering en duurzaamheid staan inmiddels centraal in diverse rechtsgebieden, waaronder het ondernemingsrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. In het intellectuele eigendomsrecht (IE) zijn deze thema’s juist onderbelicht. Zo nu en dan wordt aandacht besteed aan fenomenen als greenwashing, duurzaamheidskeurmerken en upcycling, maar het verband tussen IE en duurzaamheid holistisch en systematisch benaderen gebeurt nog niet. Met deze bijdrage wordt beoogd het onderwerp stevig
op de kaart te zetten.

IEF 21371

Uitspraak ingezonden door Bram Woltering en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD

Benelux Gerechtshof spreekt toch van verwarringsgevaar

BenGH 18 apr 2023, IEF 21371; (Moooi tegen Zo Mooi ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/benelux-gerechtshof-spreekt-toch-van-verwarringsgevaar

BenGH 18 april 2023, IEF 21371; Zaaknr. C 2021/19/7 (MOOOI tegen ZO MOOI) In 2021 hebben twee partijen een merkenstrijd uitgevochten bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE). Moooi B.V. stelde oppositie in tegen de registratie van het (woord-beeld)merk 'ZO MOOI' omdat er sprake zou zijn van verwarringsgevaar. Het BBIE heeft destijds de ingestelde oppositie afgewezen vanwege het ontbreken van overeenstemming tussen merk en teken. Vanwege dit gebrek kwam het BBIE niet toe aan het oordeel of er sprake was van verwarringsgevaar.

IEF 21369

Uitspraak ingezonden door Bert Gravendeel, Fruytier Lawyers in Business

Twee afwijzingen in geschil tussen broer en zus

Rechtbank Midden-Nederland 25 mei 2022, IEF 21369; (Eiser tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/twee-afwijzingen-in-geschil-tussen-broer-en-zus

De voorzieningenrechter van Midden-Nederland heeft in twee recente zaken tussen dezelfde partijen op 25 mei en 4 juni afwijzende oordelen uitgesproken. De partijen zijn broer en zus, beide onderdeel van een familieconcern in optiekproducten. Het geschil gaat over het uitsluitende recht op exploitatie van merken, domeinnamen en webshops. Eiser stelt dat de rechten aan haar toekomen, terwijl gedaagde claimt rechthebbende te zijn.

IEF 21370

Reminder: Jong IE Voorjaarsborrel

Ha mede Jong IE-er,

Vanavond (donderdag 20 april) is het eindelijk zo ver: de Jong IE Voorjaarsborrel! We hopen jullie allemaal te zien om met je mede Jong IE’ers een drankje te drinken bij Café de Sluyswacht.

Wie? Alle zich jong voelende IE’ers
Wat? Een (hopelijk) zonnige borrel
Waar? Jodenbreestraat 1, Café de Sluyswacht (https://sluyswacht.nl/)
Wanneer? Donderdag 20 april 2023, vanaf 18:00 uur

Voor de borrel vragen we je een Tikkie van 25 euro te betalen. Bram zal jullie daarom bij binnenkomst met zijn telefoon in de aanslag staan op te wachten. Vooraf aanmelden is niet nodig, maar mag natuurlijk wel (via rm@hoogenhaak.nl).

Er is ook weer een hele lading nieuwe advocaat-stagiairs begonnen, dus stuur dit bericht vooral aan al je jonge kantoorgenoten door!

Tot vanavond!

IEF 21368

Uitnodiging: Opening lokale divisie Unified Patent Court

Woensdag 10 mei 2023, 14.00 – 18:00 uur

Hierbij nodigen wij u uit voor de officiële opening van de Nederlandse lokale divisie van het Unified Patent Court in Den Haag.

Het Unified Patent Court is een nieuw supranationaal gerecht voor octrooigeschillen binnen de Europese Unie dat op 1 juni 2023 van start gaat met 17 EU-lidstaten. De
Nederlandse lokale divisie in Den Haag is een onderdeel van het Gerecht van Eerste Aanleg van het Unified Patent Court.

IEF 21367

Efficiëntere octrooibescherming door wijzigingen Rijksoctrooiwet

Op 1 juni 2023 zullen de nieuwe wijzigingen van de Rijksoctrooiwet in werking treden. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het Europees eenheidsoctrooisysteem [IEF 21247], dat op dezelfde datum wordt gelanceerd. Het eenheidsoctrooisysteem is een herziening van het Europese octrooisysteem, met als belangrijkste verandering de introductie van het Eengemaakt octrooigerecht (EOG). Dit betekent dat er vanuit één instantie een uitspraak kan worden gedaan die werking heeft in alle lidstaten.

IEF 21366

Merken- Modellen- en Auteursrecht - woensdag 10 mei

, IEF 21366; https://www.ie-forum.nl/artikelen/merken-modellen-en-auteursrecht-woensdag-10-mei

Binnenkort weer op de agenda: de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht. Schuif op 10 mei aan voor de lunch en krijg een update over de laatste ontwikkelingen op het gebied van productvormgeving, auteursrecht en merkenrecht. Tobias Cohen Jehoram, Jesse Hofhuis en Joris van Manen praten u bij tijdens een bijeenkomst op locatie met vakgenoten. 

Enkele uitspraken die aan de orde komen:

  • HR 27 januari 2023, IEF 21202, IT 4211; ECLI:NL:HR:2023:94 (Mededeling aan het publiek, Brein / NSE)
  • Hoge Raad 31 mrt 2023, IEF 21332; ECLI:NL:HR:2023:508 (Prejudiciële vragen, Kwantum / Vitra)
  • US Copyright office, 21 februari 2023, Zarya of the Dawn (werken vervaardigd met AI)
  • HvJ 16 februari 2023, IEF 21240 (‘zichtbaarheid bij ‘normaal gebruik’’, Monz / Büchel)
  • HvJ 2 maart 2023, IEF 21277, (technische functie en verschijningsvorm, Papierfabriek Doetinchem).

Datum en tijd: woensdag 10 mei, van 13:00 - 16:15 uur (inloop vanaf 12.30 uur).
Locatie: Amsterdam Zuidas, online deelname onder voorwaarden mogelijk.
Accreditatie: 3 opleidingspunten (Nova, Vlaamse Orde en BMM).

Aanmelden en meer informatie: ga naar de website of mail naar info@delex.nl

We zien u graag op 10 mei!

IEF 21365

OERBROOD tegen OERCHEF

BBIE 30 mrt 2023, IEF 21365; (OERBROOD tegen OERCHEF), https://www.ie-forum.nl/artikelen/oerbrood-tegen-oerchef

BBIE 30 maart, IEF 21365; Oppositienummer 2017799 (OERBROOD tegen OERCHEF) Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft een uitspraak gedaan in een zaak tussen twee partijen over een merkaanvraag. OERCHEF, verweerder in deze zaak, had op 2 december 2021 een merkaanvraag ingediend voor een gecombineerd woord-/beeldmerk voor verschillende waren en diensten. De opposant, OERBROOD, heeft oppositie ingesteld tegen de aanvraag, omdat er sprake zou zijn van verwarringsgevaar tussen de merken.