IEF 22087
12 juni 2024
Artikel

Intervisie 2024

 
IEF 22086
12 juni 2024
Artikel

Uitnodiging oratie Charlotte Vrendenbarg

 
IEF 22084
11 juni 2024
Uitspraak

Conclusie A-G: Merck Sharp & Dohme

 
IEF 22078

Met juwelen versierde vogelkop kan geen 3D-handelsmerk zijn

EUIPO - OHIM 28 mei 2024, IEF 22078; R 173/2024-5 (Kurt Geiger Limited), https://www.ie-forum.nl/artikelen/met-juwelen-versierde-vogelkop-kan-geen-3d-handelsmerk-zijn

EUIPO 28 mei 2024, IEF 22078; R 173/2024-5 (Kurt Geiger Limited). Op 8 februari 2023 diende Kurt Geiger Limited een aanvraag in voor de registratie van een 3D-handelsmerk nr. 18833400 voor klassen 9 en 14, waaronder downloadbare virtuele producten zoals sieraden en fysieke sieraden. De aanvraag werd afgewezen omdat het merk een combinatie van typische presentatiekenmerken is die consumenten als gebruikelijk voor deze producten beschouwen en omdat de vorm wijkt niet significant af van de gebruikelijke vormen in de handel en is slechts een variant. Kurt Geiger ging in beroep, maar de Kamer van Beroep (BoA) bevestigde de afwijzing. De BoA benadrukte dat de perceptie van het relevante publiek cruciaal is voor het onderscheidend vermogen van 3D-merken. Consumenten zien de vorm van een product meestal niet als een herkomstindicatie, tenzij deze significant afwijkt van de norm. De sieradenmarkt bevat vele ontwerpen, inclusief dierlijke afbeeldingen, en een adelaarskop met juwelen wordt als een esthetische variatie gezien, niet als een specifiek herkomstkenmerk. De BoA onderstreepte het belang van inherent onderscheidend vermogen voor 3D-merken. Creatief design moet voldoen aan wettelijke criteria om merkbescherming te verkrijgen, wat in de juwelensector uitdagend kan zijn. Het is niet mogelijk het 3D-merkenregime te omzeilen door een beeldmerk aan te vragen zonder onderscheidende grafische, woord- en/of kleurcomponenten. Het verkrijgen van merkregistratie op basis van secundaire betekenis is moeilijk te bewijzen. 

IEF 22077

Terug van Weggeweest: Het IE Zomerforum met als thema Deepfakes

Na een korte pauze maakt het IE Zomerforum dit jaar zijn comeback met een actueel en prikkelend thema: deepfakes. Op donderdag 27 juni 2024 verzamelen toonaangevende IE-juristen zich op de rooftop van Spaces Vijzelstraat in Amsterdam voor een diepgaand debat over de juridische implicaties van deze technologie. Onder de deskundige leiding van Dirk Visser zullen experts uit verschillende hoeken van het IE-recht hun inzichten delen en discussiëren over dit complexe onderwerp. Zo zullen onder andere Arnout Groen (AC&R), Bindu de Knock (CrossLink Legal), Luna Schumacher (Pictoright), Jet Hootsmans (Kunstenbond) en Elles Masselink (Henneman Agency) hun bijdrage leveren aan de disucssie over dit spraakmakende onderwerp. 

IEF 22075

Vordering tot inzage in nog te publiceren boek wordt toegewezen

Rechtbanken 21 mei 2024, IEF 22075; ECLI:NL:RBGEL:2024:3102 (Eiser tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-inzage-in-nog-te-publiceren-boek-wordt-toegewezen

Rb. Gelderland 21 mei 2024, IEF 220275, IT 4561; ECLI:NL:RBGEL:2024:3102 (Eiser tegen gedaagde). [Eiser] en [gedaagde] hebben samen een dochter en hebben een ouderschapsplan opgesteld. [Gedaagde] heeft een boek geschreven geïnspireerd op haar leven met een personage gebaseerd op [eiser] en is van plan dit binnenkort te publiceren. [Eiser] heeft meerdere malen via een tussenpersoon en later via een advocaat verzocht om inzage in het manuscript om bezwaren te kunnen maken, maar [gedaagde] heeft dit geweigerd. [Gedaagde] heeft op sociale media aangekondigd dat ze een boek schrijft dat op haar leven is gebaseerd. [Eiser] vordert bij dit kort geding [gedaagde] te bevelen een exemplaar ter inzage te verstrekken. [Eiser] wil vooraf inzage in het boek van [gedaagde] om mogelijke onrechtmatigheden te controleren, wat een beperking van [gedaagde]'s vrijheid van meningsuiting inhoudt. Deze inzageverplichting kan alleen worden opgelegd in zeer uitzonderlijke omstandigheden waar publicatie onherstelbare schade zou veroorzaken. Hoewel het boek nog niet is gepubliceerd, heeft [eiser] voldoende aanwijzingen dat het mogelijk schadelijk kan zijn, dus de vordering tot inzage wordt toegewezen, waarbij [gedaagde] het boek twee weken voor publicatie aan [eiser] moet voorleggen. Het verzoek om een verbod op publicatie zonder [eiser]'s schriftelijke toestemming wordt afgewezen omdat de precieze inhoud van het boek nog niet bekend is en het niet aan [eiser] is om dit te beoordelen. De vordering om het boek te verbieden voordat het is gepubliceerd wordt ook afgewezen. De proceskosten worden tussen de partijen gecompenseerd, gezien hun eerdere affectieve relatie.

IEF 22076

Vacature Simmons & Simmons: Advocaat-stagiaire IP / Life Sciences

Een open, energieke sfeer en een persoonlijke benadering, bij Simmons & Simmons op de Zuidas doen we het graag nét even anders. Ja, we maken deel uit van een internationaal netwerk met kantoren in ruim 20 landen, maar we zijn in ons doen en laten vooral typisch Nederlands: nuchter en ondernemend, betrokken en innovatief. Met 70 advocaten, (kandidaat-)notarissen, fiscalisten en octrooigemachtigden en 40 business professionals werken we in vier praktijkgroepen succesvol samen voor cliënten in uiteenlopende sectoren. Dat succes bouwen we graag uit met talent, dat onze gedrevenheid en liefde voor het vak deelt. Ben jij dat talent en wil jij je loopbaan verder vormgeven? Dan krijg je bij ons ruim baan.

De praktijkgroep Intellectual Property (IP) is één van de meest gerenommeerde praktijken in Nederland. De belangrijkste pijler van de IP praktijk van Simmons & Simmons is het octrooirecht. Naast een omvangrijke octrooiprocespraktijk beschikken we over een snelgroeiende, voornamelijk internationaal georiënteerde octrooigemachtigdenpraktijk.

IEF 22074

Nederlands Octrooicongres op dinsdag 11 juni 2024

Op dinsdag 11 juni 2024 vindt het Nederlands Octrooicongres van deLex plaats. In samenwerking met prof. mr. Peter Blok (UPC, CIER, Hof Den Haag) en mr. drs. Gertjan Kuipers (Hogan Lovells) hebben we weer een mooi programma samengesteld. Lees verder om het programma te bekijken.

IEF 22073

Oefenboekjes maken inbreuk op IE-rechten van CITO

Gerechtshoven 21 mei 2024, IEF 22073; ECLI:NL:GHARL:2024:3465 (Cito tegen Smartie c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/oefenboekjes-maken-inbreuk-op-ie-rechten-van-cito

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 mei 2024, IEF 22073; ECLI:NL:GHARL:2024:3465 (Cito tegen Smartie c.s.). Cito heeft ontdekt dat boekjes onder de naam CitoMateriaal werden verkocht met oefenopgaven bedoeld voor de voorbereiding op Cito-toetsen. Volgens Cito schenden Smartie c.s. daarmee haar merkrechten, handelsnaamrecht en auteursrechten, of handelen ze anderszins onrechtmatig jegens haar. Cito heeft daarom Smartie c.s. in een kort geding gedagvaard om deze schendingen te laten stoppen en heeft daarbij aanvullende eisen gesteld. De voorzieningenrechter heeft de eisen van Cito tegen Smartie grotendeels toegewezen voor wat betreft de merkinbreuk en handelsnaaminbreuk, maar afgewezen voor het auteursrecht (zie uitspraak). De eisen tegen de andere gedaagden zijn door de voorzieningenrechter afgewezen. Cito's hoger beroep beoogt dat de afgewezen eisen voor het auteursrecht en tegen de andere gedaagden alsnog worden toegewezen. Smartie c.s. streeft er in hoger beroep naar dat de toegewezen eisen tegen Smartie alsnog worden afgewezen. 

IEF 22072

Naamswijziging La Gro Geelkerken Advocaten

Per 3 juni 2024 verruilt La Gro Geelkerken Advocaten haar huidige kantoor binnen het WTC Den Haag voor een grotere verdieping in hetzelfde gebouw (toren E). Deze verhuizing gaat samen met een nieuwe koers, een nieuwe huisstijl en een nieuwe, verkorte naam: La Gro. Met deze naam behouden zij hun naamsbekendheid en worden zij toegankelijker voor de internationale markt.

De uitbreiding in Den Haag valt samen met het sluiten van de vestiging in Leiden. Met ingang van 3 juni 2024 zal La Gro al haar cliënten bedienen vanuit Den Haag en Alphen aan den Rijn. Voor haar Leidse cliënten blijft er een vergaderlocatie beschikbaar in Element Office Leiden, naast CS Leiden.

IEF 22071

Summer Course on International Copyright Law & Policy 2024

Het Instituut voor Informatierecht organiseert jaarlijks een diepgaande postdoctorale cursus over internationaal auteursrecht en beleid: de Summer Course on International Copyright Law & Policy. Aankomende zomer vindt de 11e editie plaats.
Als gevolg van de vele en snelle veranderingen binnen het auteursrecht en het daarmee verbonden beleid, dienen professionals op het gebied van auteursrecht voortdurend op de hoogte blijven van de geldende regels en beleidsinitiatieven, inclusief die welke voortkomen uit de internationale verdragen en de diverse Europese richtlijnen op dit gebied. De cursus is bedoeld voor advocaten, academici en andere professionals die betrokken zijn bij auteursrecht vraagstukken. 
De cursus zal plaatsvinden van 1 tot en met 5 juli 2024 in de Burcht in Amsterdam. Aan het einde van de cursus ontvangt elke deelnemer een certificaat dat de voltooiing van het programma aangeeft. Nederlandse advocaten kunnen door het volgen va deze cursus NOvA-punten behalen.

Wilt u hierbij zijn? Meld je dan aan via het online registratieformulier via https://www.ivir.nl/courses/icl/icl-enrollment/.

IEF 22070

Sfeerimpressie verdediging proefschrift Peter Teunissen

Op 21 mei verdedigde Peter Teunissen zijn proefschrift getiteld "Verbod en evenredigheid in het intellectuele-eigendomsrecht" aan de Radboud Universiteit. Het proefschrift biedt een systematische bespreking van de betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor rechterlijke verboden in het intellectuele-eigendomsrecht. Het bevat een overzicht van de factoren die van belang (kunnen) zijn bij de toepassing van het evenredigheidsbeginsel en gaat in op de wijze waarop dit beginsel doorwerkt in het Nederlandse recht. Daar waar incompatibiliteiten met het Unierecht naar voren komen, zijn in het proefschrift voorstellen gedaan tot interpretatie, aanpassing en aanvulling van het nationale recht. Het was een veel bewogen dag, waarvan hieronder een korte sfeerimpressie zal volgen. De foto's zijn gemaakt door Mitzie Samuels.

IEF 22069

Pinsent Masons Amsterdam zoekt voor haar octrooi- en Life Sciences team junior en senior advocaat-medewerkers

Wie zoeken we?
We zoeken twee nieuwe medewerkers met een interesse in en affiniteit met techniek. Wij hebben in ons IP (octrooi) team ruimte voor twee enthousiaste teamspelers wie het aanspreekt om in een informele en open sfeer te werken. We hebben een gezellig team dat juist samenwerking hoog in het vaandel heeft en dat willen we graag zo houden.

Wie zijn we?
Pinsent Masons is een groot internationaal advocatenkantoor met haar wortels in het Verenigd Koninkrijk.  Drie jaar geleden is Pinsent Masons ook neergestreken in Amsterdam.  Sindsdien maakt het kantoor in Amsterdam een enorme groei door, zowel in het aantal praktijkgroepen als de omvang daarvan.  Daarom zijn we eind vorig jaar ook verhuisd naar een prachtige, nieuwe en duurzame locatie naast de RAI en vlak bij de Amstel.

Wij onderscheiden ons van andere internationale advocatenkantoren door de “one team approach”: veel zaken worden gedaan door medewerkers uit verschillende landen met veel direct contact tussen medewerkers van alle senioriteitsniveaus.  Deze hoge mate van internationale integratie brengt niet alleen juridische verdieping en afwisseling, maar is ook gewoon heel leuk met de mogelijkheid om ook af en toe bij één van onze andere kantoren te werken. 

De sfeer bij Pinsent Masons internationaal en in Amsterdam is heel informeel en de cultuur is gericht op samenwerken.  Dat uit zich niet alleen in de behandeling van de zaken maar ook in de ruimte die er is voor ondernemerschap, business development en persoonlijke ontwikkeling.