IEF 21899
22 februari 2024
Uitspraak

Gedaagden maken inbreuk op de merkrechten van Apple

 
IEF 21898
21 februari 2024
Uitspraak

Prejudiciële vragen voor een auteursrechtelijk beschermd werk

 
IEF 21897
21 februari 2024
Uitspraak

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

 
IEF 21892

Uitspraak ingezonden door Alexandra Iedema en Julia van Leeuwen, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Vordering tot inzage van beslagen bescheiden afgewezen wegens fishing expedition

Rechtbank Noord-Holland 13 feb 2024, IEF 21892; C/15/346977 KG ZA 23-670 (IVB tegen gedaagde, en FTM en Strop), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-inzage-van-beslagen-bescheiden-afgewezen-wegens-fishing-expedition

Vzr. Rb. Noord-Holland 13 februari 2024, IEF 21892, IT 4479; C/15/346977 KG ZA 23-670 (IVB tegen gedaagde, en FTM en Strop) Gedaagde heeft in 2013 een incasso-opdracht gegeven aan IVB, maar vervolgens geweigerd de eindafrekening hiervan aan IVB te betalen. IVB is een procedure gestart om de factuur alsnog betaald te krijgen. Na vonnis in deze zaak is gedaagde tot betaling overgegaan. Hij diende echter ook een klacht in bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders, schreef de directie van IVB en plaatste op meerdere websites onder verschillende namen negatieve reviews over IVB. Strop, een verbonden aan FTM, publiceerde in 2019 een kritisch artikel over de werkwijze van IVB. In 2023 publiceerde FTM nogmaals een artikel over IVB. IVB heeft in een kort geding gevorderd FTM te veroordelen de geluidsfragmenten en telefoongesprekken die zijn opgenomen in kader van het onderzoek voor het artikel uit 2019, maar dit werd afgewezen. Bij beschikking is IVB verlof verleend tot het leggen van bewijsbeslag, met aanstelling van DigiJuris al gerechtelijk bewaarder. Groot & Evers, deurwaarderskantoor, heeft beslag gelegd op de bestanden.

IEF 21889

Slampaq hoeft domeinnamen niet over te dragen aan Stichting Bospop

Rechtbanken 14 feb 2024, IEF 21889; ECLI:NL:RBLIM:2024:709 (Stichting Bospop tegen Slampaq), https://www.ie-forum.nl/artikelen/slampaq-hoeft-domeinnamen-niet-over-te-dragen-aan-stichting-bospop

Vzr. Rb. Limburg 14 februari 2024, IEF 21889; ECLI:NL:RBLIM:2024:709 (Stichting Bospop tegen Slampaq) Stichting Bospop organiseert jaarlijks een gelijknamig festival. In het jaar 2000 bouwde een vrijwilliger van Stichting Bospop de website www.bospop.nl, die later werd overgedragen aan Slampaq. De vrijwilliger die de website heeft gebouwd is de eigenaar van Slampaq. Slampaq onderhoudt de website voor Stichting Bospop tegen betaling.

IEF 21890

Terugblik op het IE-diner 2024

Het is ondertussen al weer twee weken geleden dat het IE-diner plaatsvond, in de kapel van Hotel Arena in Amsterdam. Een goed moment om even terug te blikken op een fantastische avond met lekker eten, goede gesprekken, muzikale klanken en natuurlijk bovenal de grappige en mooie speeches van onze sprekers. We delen de speeches en foto’s op IE Forum en  nodigen iedereen uit voor de volgende editie van IE-diner op 30 januari 2025! 

IEF 21888

Tandonline maakt inbreuk op de merken van Dentaid

Rechtbanken 1 nov 2023, IEF 21888; ECLI:NL:RBDHA:2023:17266 (Dentaid tegen Tandonline), https://www.ie-forum.nl/artikelen/tandonline-maakt-inbreuk-op-de-merken-van-dentaid

Rb. Den Haag 1 november 2023, IEF 21888; ECLI:NL:RBDHA:2023:17266 (Dentaid tegen Tandonline) In deze zaak heeft Dentaid tandonline gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank. Tandonline heeft in Nederland via haar eigen website mondspoeling producten verkocht die waren voorzien van tekens die overeenstemmen met de merken van Dentaid.

IEF 21887

Uitspraak ingezonden door Gregor Vos en Maurits van Beusekom, Brinkhof.

Merk- en handelsnaam geschil tussen Kroonenberg en Medisch Centrum c.s. over gebruik ‘Gelderlandplein’

Rechtbank Den Haag 14 feb 2024, IEF 21887; C/09/606624 / HA ZA 21-115 (Kroonenberg tegen Medisch Centrum c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/merk-en-handelsnaam-geschil-tussen-kroonenberg-en-medisch-centrum-c-s-over-gebruik-gelderlandplein

Rb. Den Haag 14 februari 2024, IEF 21887; C/09/606624 / HA ZA 21-115 (Kroonenberg tegen Medisch Centrum c.s.) Kroonenberg Groep B.V. (hierna: Kroonenberg) is eigenaar van het winkelcentrum Gelderlandplein. Zij is houdster van vier Beneluxmerken (hierna: de GP-merken), waarvan twee geregistreerd in 2014 (hierna: GP-2014 merken). Huisartsenpraktijk MCG is initiatiefnemer van het Medisch Centrum Gelderlandplein (hierna samen: Medisch Centrum c.s.) Huisartenpraktijk MCG is houdster van het Beneluxmerk ‘Medisch Centrum Gelderlandplein’ (hierna: het MCG-merk). Partijen hebben een geschil over het gebruik van handelsnamen en merken. In conventie vordert Kroonenberg onder andere een gebod voor Medisch Centrum c.s. om ieder gebruik van de naam ‘Gelderlandplein’ te staken en een nietigverklaring van de inschrijving van het MCG-merk. Aan deze eerste vordering legt Kroonenberg ten grondslag dat zij het handelsnaamrecht heeft ten aanzien van de naam Gelderlandplein, en dat het gebruik van de handelsnaam van Medisch Centrum c.s. direct of indirect verwarringsgevaar oplevert. Aan de vordering betreffende het MCG-merk legt Kroonenberg ten grondslag dat zij de nietigheid hiervan kan inroepen, nu er verwarring kan ontstaan tussen de merken. In reconventie vordert Medisch Centrum c.s. primair een verklaring voor recht dat de vier GP-merken nietig dan wel vervallen zijn, nu deze elk onderscheidend vermogen zouden missen, dan wel te kwader trouw zijn gedeponeerd. Daarnaast roept Medisch Centurm c.s. het verval van de GP-merken 2014 in.

IEF 21886

Geen sprake van gebruik in het economisch verkeer door gedaagde

Rechtbanken 11 okt 2023, IEF 21886; ECLI:NL:RBDHA:2023:15460 (Off-White tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-gebruik-in-het-economisch-verkeer-door-gedaagde

Rb. Den Haag 11 oktober 2023, IEF 21886; ECLI:NL:RBDHA:2023:15460 (Off-White tegen gedaagde) Off-White is een onderneming die kleding op de markt brengt met eigen naam, waaronder T-shirts. Douaniers hebben in de bagage van gedaagde meerdere kledingstukken aangetroffen van het merk Off-White dat afkomstig was uit Turkije. Dit bleek achteraf te gaan om namaakgoederen.

IEF 21885

Verzoek Jehova's afgewezen vanwege ontbreken rechtmatig belang

Rechtbanken 8 feb 2024, IEF 21885; ECLI:NL:RBDHA:2024:1338 (Christelijke Gemeente van Jehova’s Getuigen in Nederland tegen De Staat Der Nederlanden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-jehova-s-afgewezen-vanwege-ontbreken-rechtmatig-belang

Rb. Den Haag 8 februari 2024, IEF 21885; ECLI:NL:RBDHA:2024:1338 (Christelijke Gemeente van Jehova’s Getuigen in Nederland tegen De Staat Der Nederlanden) In deze zaak leidde een onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Christelijke Gemeente van Jehova’s Getuigen in Nederland (hierna: CGJG) tot het UU-rapport. CGJG probeerden publicatie ervan te stoppen via een kort geding, maar faalden.

IEF 21884

Gedaagde moet bericht over fraude en phishing verwijderen

30 jan 2024, IEF 21884; ECLI:NL:RBMNE:2024:463 (Eisers tegen gedaagde S.R.O.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-moet-bericht-over-fraude-en-phishing-verwijderen

Vzr. Rb. Midden-Nederland 30 januari 2024, IEF 21884; ECLI:NL:RBMNE:2024:463 (Eisers tegen gedaagde S.R.O) Kort geding. Eiseres sub 1 en gedaagde hebben een distributieovereenkomst gesloten voor bepaalde producten voor de duur van twee jaar. De distributieovereenkomst is in 2022 geëindigd en daarmee is ook een einde gekomen aan de samenwerking tussen partijen. Eiseres sub 1 is daarna wel in de producten blijven handelen. Volgens gedaagde handelen eiseres sub 1 en eiser sub 2 daarmee in strijd met de distributieovereenkomst, aangezien zij nog gebruik maken van de website www.[gedaagde].eu. Deze beheerderrechten zijn echter overgedragen. Gedaagde meent dat het handelen van eisers nog steeds onrechtmatig is en plaatst daarom een bericht op haar websites, waarin ze waarschuwt voor fraude en phishing door eisers. Eisers menen dat dit bericht hun reputatie en goede naam hebben geschaad en vorderen verwijdering van het bericht, een rectificatie en een verbod op het plaatsen van soortgelijke toekomstige berichten. Gedaagde vordert dat het eisers wordt verboden in strijd met de distributieovereenkomst te handelen.

IEF 21883

Bacardi moet Excellent Drinks zekerheid stellen

Rechtbank Den Haag 15 nov 2023, IEF 21883; ECLI:NL:RBDHA:2023:17280 (Bacardi tegen Excellent Drinks), https://www.ie-forum.nl/artikelen/bacardi-moet-excellent-drinks-zekerheid-stellen

Rb. Den Haag 15 november 2023, IEF 21883; ECLI:NL:RBDHA:2023:17280 (Bacardi tegen Excellent Drinks) Bacardi vordert in de hoofdzaak een verklaring voor recht dat Excellent Drinks tekortschiet in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst die partijen hebben gesloten ter beëindiging van een geschil betreffende de verhandeling door Excellent Drinks van niet-uitgeputte, gewijzigde dan wel counterfeit producten voorzien van het door Bacardi gehouden Uniemerk “GREY GOOSE”. Excellent Drinks heeft vóór alle weren een incident tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv opgeworpen en vordert Bacardi te veroordelen zekerheid te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij in de hoofdzaak zou kunnen worden veroordeeld, zulks tot een bedrag van € 100.000,-.

IEF 21882

Uitspraak ingezonden door Thomas Kriense, Blenheim Advocaten

Verzameling van productgegevens door Tracpartz vormt geen databank

Rechtbank Noord-Nederland 7 feb 2024, IEF 21882; ECLI:NL:RBNNE:2024:354 (Tracpartz tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/verzameling-van-productgegevens-door-tracpartz-vormt-geen-databank

Rb. Noord-Nederland 7 februari 2024, IEF 21882, IT 4471; C/18/220643 (Tracpartz tegen gedaagde) Uitspraak van de rechtbank Groningen inzake databankrecht versus vrijelijk gebruik van technische informatie door webshops. Tracpartz biedt via haar webshop tractoronderdelen voor oude minitractoren aan. Op haar site staat bij elk onderdeel vermeld voor welke tractormerken en/of typen dit onderdeel geschikt is. Tracpartz noemt dit de ‘bijzondere productinformatie’. Gedaagde exploiteert een soortgelijke webshop en heeft op zijn website dezelfde bijzondere productinformatie staan. Tracpartz is van mening dat gedaagde onrechtmatig jegens haar handelt, doordat hij zonder toestemming meerdere delen van de website en content van Tracpartz heeft gekopieerd en gebruikt voor zijn eigen website. Dit maakt inbreuk op het databankenrecht van Tracpartz. Na sommatie vond correspondentie plaats over de vraag of er sprake is van een databank, en of er inbreuk op gemaakt wordt door gedaagde.