IEF 21899
22 februari 2024
Uitspraak

Gedaagden maken inbreuk op de merkrechten van Apple

 
IEF 21898
21 februari 2024
Uitspraak

Prejudiciële vragen voor een auteursrechtelijk beschermd werk

 
IEF 21897
21 februari 2024
Uitspraak

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

 
IEF 21848

Prejudiciële beslissing over uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c) van richtlijn 2008/95/EG

HvJ EU 11 jan 2024, IEF 21848; ECLI:EU:C:2024:17 (Inditex tegen Buongiorno Myalert), https://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-beslissing-over-uitlegging-van-artikel-6-lid-1-onder-c-van-richtlijn-2008-95-eg

HvJEU 11 januari 2024,IEF 21848,IEFbe 3708; ECLI:EU:C:2024:17 (Inditex tegen Buongiorno Myalert) Buongiorno Myalert (hierna: Buongiorno) lanceerde in 2010 een campagne waarbij deelnemers konden meedoen aan een loterij met een "ZARA-cadeaubon" als één van de prijzen. Inditex, de eigenaar van het merk "ZARA," heeft een rechtszaak aangespannen tegen Buongiorno voor mogelijke inbreuk op haar merkrechten.

IEF 21843

SEaB Power heeft geen redelijk vermoeden van inbreuk kunnen aantonen

Hof Den Haag 12 dec 2023, IEF 21843; ECLI:NL:GHDHA:2023:2688 (SEaB Power tegen The Waste Transformers), https://www.ie-forum.nl/artikelen/seab-power-heeft-geen-redelijk-vermoeden-van-inbreuk-kunnen-aantonen

Hof Den Haag 12 december 2023, IEF 21843; ECLI:NL:GHDHA:2023:2688 (SEaB Power tegen The Waste Transformers) In deze zaak zijn beide partijen actief op de markt voor de ontwikkeling en verkoop van Renewable Energy Microgeneration-inrichtingen. De voorzieningenrechter heeft op 12 juli 2022 de vordering afgewezen die tegen SEaB Power (hierna: SEaB) was ingesteld. Voorts oordeelde de voorzieningenrechter dat The Waste Transformers (hierna: TWT) geen inbreuk maakte op de octrooien [zie IEF 20932].

IEF 21844

Uitspraak ingezonden door Timme Geerlof, Shar Said, Diego Guerrero Obando en Gerard van der Wal, Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten.

Geen merkinbreuk of onrechtmatig handelen door RPM

Rechtbanken 17 jan 2024, IEF 21844; C/09/602148/HA ZA 20-1076 (Philip Morris tegen Rotterdamsche Producten Mij en F. Loendersloot Internationale Expeditie), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-merkinbreuk-of-onrechtmatig-handelen-door-rpm

Rb. Den Haag 17 januari 2024, IEF 21844;C/09/602148/HA ZA 20-1076 (Philip Morris tegen Rotterdamsche Producten Mij en F. Loendersloot Internationale Expeditie) Deze zaak betreft de hoofdzaak volgend op het kort geding tot opheffing van het conservatoir afgiftebeslag dat bij arrest van hof Den Haag van 22 december 2020 is opgeheven [zie IEF 19671]. In dat vonnis oordeelde het hof dat de door Rotterdamsche Producten Mij (hierna: RPM) aangevoerde grondslag voor het gelegde beslag ondeugdelijk was, waardoor het bestreden vonnis werd vernietigd en het beslag werd opgeheven.

IEF 21847

Artikel ingezonden door Sylke Broodman, ACM.

ACM consulteert leidraad DSA voor aanbieders online diensten

De EU heeft nieuwe regels opgesteld voor online aanbieders, waaronder de Digital Services Act (DSA). De DSA heeft als doel bij te dragen aan een veilige, voorspelbare en betrouwbare online omgeving. Als beoogd toezichthouder vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het belangrijk dat partijen die onder de DSA vallen zich goed voor kunnen bereiden op de nieuwe Europese regels. Daarom heeft de ACM een conceptleidraad opgesteld, die partijen helpt bij deze voorbereiding. Partijen voor wie de DSA gaat gelden en andere belanghebbenden kunnen tot en met 16 februari 2024 reageren op de conceptleidraad. Dat zijn partijen als online platforms, zoekmachines, marktplaatsen, internetproviders en hostingdiensten. 

Lees verder >

IEF 21823

IE-diner 2024 - Start het jaar in stijl!

Het nieuwe jaar is begonnen en dat trappen we natuurlijk traditiegetrouw af met het enige echte IE-diner! Op donderdag 1 februari wordt de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam aangekleed voor een sfeervolle avond, onder begeleiding van ceremoniemeester Bernt Hugenholtz. Luid samen met vakgenoten en collega's het nieuwe jaar sprankelend in, te midden van goed gezelschap, heerlijk diner, inspirerende sprekers en boeiende gesprekken. Napleiten en met elkaar debatteren mag. Er is muziek maar deejays, disco en dance bewaren we voor het IE Zomerfeest. En de sprekers? Die maken we binnenkort bekend. Houd IE-Forum in de gaten!

IEF 21846

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Ayla van den Heuvel, BINGH Advocaten.

Red Bull heeft onrechtmatig gehandeld jegens The Bulldog

Rechtbank Amsterdam 17 jan 2024, IEF 21846; ECLI:NL:RBAMS:2024:233 (The Bulldog tegen Red Bull), https://www.ie-forum.nl/artikelen/red-bull-heeft-onrechtmatig-gehandeld-jegens-the-bulldog

Rechtbank Amsterdam 17 januari 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:233 (The Bulldog tegen Red Bull) In het meer dan twintig jaar durend geschil, heeft rechtbank Amsterdam geoordeeld dat Red Bull onrechtmatig heeft gehandeld tegenover The Bulldog.

In 2010 heeft gerechtshof Amsterdam The Bulldog verbod opgelegd inbreuk te maken op de merkenrechten van Red Bull [IEF 8571]. Bij arrest van 13 februari 2015 heeft de Hoge Raad na een prejudiciële verwijzing naar het HvJEU, het 2010-Arrest vernietigd en de zaak verwezen naar het gerechtshof Den Haag. Bij arrest van 14 maart 2017 heeft het gerechtshof Den Haag het vonnis van deze rechtbank van 17 januari 2007 bekrachtigd, waarin werd geoordeeld dat er onvoldoende overeenstemming is tussen Red Bull en Bulldog [IEF 16652].

IEF 21845

Isabelle Wolterink tot partner benoemd bij EP&C

Bij EP&C beginnen we het jaar extra feestelijk. Per 1 januari is namelijk Isabelle Wolterink benoemd als full equity partner bij EP&C. Isabelle werkt sinds 2003 bij EP&C als octrooigemachtigde. Sinds 2019 is ze associate partner. Door haar bestuurstaken bij de Orde van Octrooigemachtigden is ze een boegbeeld van de beroepsgroep. Isabelle is blij met deze volgende stap in haar carrière bij EP&C. “Het is een eer om gevraagd te worden. Ik denk graag mee over het bedrijf. Dat deed ik al eerder bij de OR, en ook in mijn rol als partner zal ik dat weer doen.” En dit is onder andere ook wat Isabelle bij haar cliënten doet. Ze vertelt: “Ik doe voor een aantal klanten portfoliomanagement. Door mijn ervaring heb ik een regierol gekregen. Daar ben ik heel trots op.”

IEF 21842

Prejudiciële beslissing over uitlegging van artikel 9, lid 7, van richtlijn 2004/48/EG

HvJ EU 11 jan 2024, IEF 21842; ECLI:EU:C:2024:8 (Mylan AB tegen Gilead), https://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-beslissing-over-uitlegging-van-artikel-9-lid-7-van-richtlijn-2004-48-eg

HvJEU 11 januari 2024,IEF 21842,LS&R 2226,IEFbe 3707, ECLI:EU:C:2024:8 (Mylan AB tegen Gilead) In deze zaak gaat het om een geschil tussen Mylan AB en Gilead over een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor een antiretroviraal geneesmiddel. De markkinaoikeus (bijzondere rechter van Finland) heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof), met name met betrekking tot de verenigbaarheid van de Finse risicoaansprakelijkheidsregeling met Artikel 9, Lid 7 van richtlijn 2004/48/EG. Deze bepaling creëert de bevoegdheid voor rechterlijke instanties om op verzoek van de verweerder een passende vergoeding op te leggen voor schade die is geleden door onterechte voorlopige maatregelen. De Finse regeling bepaalt dat de verzoeker schade moet vergoeden als een voorlopige maatregel ongegrond blijkt.

IEF 21839

STC moet bewijzen dat kleding van het merk The North Face authenthiek is

Rechtbanken 24 mei 2023, IEF 21839; ECLI:NL:RBNHO:2023:13563 (Eiser tegen STC), https://www.ie-forum.nl/artikelen/stc-moet-bewijzen-dat-kleding-van-het-merk-the-north-face-authenthiek-is

Rb. Noord-Holland 24 mei 2023, IEF 21839; ECLI:NL:RBNHO:2023:13563 (Eiser tegen Sport Trading Company) Eiser handelt in kleding met zijn bedrijf in Duitsland. Sport Trading Company (hierna: STC) handelt in sport- en vrijetijdskleding in Nederland. Tussen eiser en STC zijn meerdere koopovereenkomsten geweest voor kleding van het merk The North Face. Eiser heeft vervolgens de partijen kleding doorverkocht aan andere partijen. Een van die partijen betrof een partij t-shirts van 5.040 stuks. Bilka, een van de verkopers aan wie de kleding werd doorverkocht, heeft bij eiser gemeld dat de partij niet authentiek was.

IEF 21840

Hof bekrachtigt vonnis over onrechtmatige beschuldigingen van plagiaat, bedrog en fraude

Gerechtshoven 9 jan 2024, IEF 21840; ECLI:NL:GHARL:2024:167 (Appellant tegen Stichting geïntimeerde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-vonnis-over-onrechtmatige-beschuldigingen-van-plagiaat-bedrog-en-fraude

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 januari 2024, IEF 21840, IT&R 4455; ECLI:NL:GHARL:2024:167 (Appellant tegen Stichting geïntimeerde) Appellant is sterrenkundige en schrijver. Stichting [geïntimeerde] (hierna: geïntimeerde) beheert, onderhoudt en gebruikt een radiotelescoop. Geïntimeerde verwijt appellant ervan dat hij zich onrechtmatig heeft uitgelaten in verschillende publicaties jegens de stichting. Zo heeft appellant zich er meerdere keren over uitgelaten dat het bestuur van geïntimeerde zich schuldig zou maken aan bedrog, fraude, plagiaat, pseudowetenschap, intimidatie en seksisme. De rechtbank heeft in een vonnis van 27 oktober 2021 appellant onder andere veroordeeld om de onrechtmatige uitlatingen te staken en gestaakt te houden. Na dit vonnis heeft appellant hier zich niet aan gehouden.