IEF 21681
26 september 2023
Uitspraak

Vorderingen van Clone Music afgewezen

 
IEF 21683
26 september 2023
Uitspraak

Duidelijke grenzen opgelegd aan Hammy Media en Stichting Offlimits

 
IEF 21680
25 september 2023
Uitspraak

Oppositie tegen Sales Kaizen registratie slaagt

 
IEF 21632

In memoriam: Ton den Herder

A.G.M. den Herder, Ton

1954-2023

Tot ons verdriet moeten wij u meedelen dat Ton den Herder, oprichter en eigenaar van Merkenbureau Den Herder, recent is overleden.

Ton was met ruim dertig jaar ervaring als merkengemachtigde een echte veteraan in het vak. Hij heeft in zijn werkzame periode met veel plezier een grote verscheidenheid aan cliënten mogen bijstaan. Ton had altijd een frisse blik op lastige juridische situaties en was een zakenman in hart en nieren. De waardevolle zakenrelaties, velen lopend langer dan 20 jaar, brachten een groot plezier in zijn werk.

Ton is in het bijzijn van zijn familie rustig overleden. Hij heeft gestreden tot het einde en alles uit het leven gehaald. Zijn zoon Thomas heeft het familiebedrijf overgenomen en zal de werkzaamheden voortzetten.

Ton zal door velen worden gemist.

IEF 21630

Merkinschrijving Monsterbaby deels afgewezen

EUIPO - OHIM 23 aug 2023, IEF 21630; (Monster Energy/YG Entertainment), https://www.ie-forum.nl/artikelen/merkinschrijving-monsterbaby-deels-afgewezen

EUIPO 23 augustus 2023, IEF 21630; Oppositienr. B 3 125 519 (Monster Energy/YG Entertainment) In deze zaak oordeelt het EUIPO over de oppositie die Monster Energy Company (hierna: Monster Energy) tegen de merkregistratie van YG Entertainment heeft aangetekend. Het merk dat YG Entertainment wil laten registreren is het woordmerk ‘BABYMONSTERS’. Monster Energy stelt dat hierbij verwarringsgevaar ontstaat, nu het aangevraagde merk dermate veel op de woordmerken ‘MONSTER’ en ‘MONSTER ENERGY’ lijkt dat de consument niet meer begrijpt van welke onderneming het gemerkte product afkomstig is. 

IEF 21629

Uitspraak ingezonden door Ruud van der Velden en Rik Zagers, Hogan Lovells International LLP.

Gerechtshof oordeelt dat de voorzieningenrechter de uitspraak G2/21 verkeerd heeft uitgelegd

Hof Den Haag 15 aug 2023, IEF 21629; (BMS/Sandoz), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gerechtshof-oordeelt-dat-de-voorzieningenrechter-de-uitspraak-g2-21-verkeerd-heeft-uitgelegd

Gerechtshof Den Haag 15 augustus 2023, IEF 21629; zaaknrs. 200/327.532/01 en 200.328.173/01 (BMS/Sandoz c.s.) In dit beroep tegen een uitspraak in kort geding vordert Brystol-Meyer Squibb (hierna: BMS) een verbod voor Sandoz, Centrafarm en Teva (hierna: Sandoz c.s.) om een generiek Apixaban op de markt te brengen. Daarbij wordt beoordeeld of het octrooi van BMS inventief kan worden geacht in het licht van de uitspraak G2/21 van het European Patent Office. BMS brengt het geneesmiddel Eliquis op de markt, met de actieve stof Apixaban, die als bloedverdunner wordt gebruikt. Voor dit octrooi is een aanvullend beschermingscertificaat aangevraagd en verleend. In eerste aanleg oordeelde de voorzieningenrechter dat er een gerede kans was dat het octrooi een nietigheidsprocedure niet zou overleven en werd de vordering tot het inbreukverbod afgewezen, omdat BMS het technisch effect van haar octrooi niet plausibel kon maken en het octrooi daardoor in een bodemprocedure niet-inventief zou worden geacht. Eerder zijn er in andere landen al uitspraken gedaan over het octrooi, waarin het wel inventief werd geacht. In hoger beroep stelt BMS dat de voorzieningenrechter de uitspraak G2/21 verkeerd heeft uitgelegd.

IEF 21628

Merkinschrijving 'Holy & Victorious' tegengehouden

BBIE 17 aug 2023, IEF 21628; (JC New Retail/Semir Capella), https://www.ie-forum.nl/artikelen/merkinschrijving-holy-victorious-tegengehouden

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 17 augustus 2023, IEF 21628; Oppositienr. 2016049 (JC New Retail/Semir Capella) In dit geschil heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE) te oordelen over de oppositie tegen de merkaanvraag van Semir Capella door JC New Retail (hierna: JC). Semir Capella heeft een aanvraag gedaan voor het woordmerk ‘Holy & Victorious’. JC baseert de oppositie op het Uniewoordmerk ‘HOLY’. De reden van oppositie is dat JC vreest dat er verwarringsgevaar tussen de twee merken dreigt.

IEF 21627

Stichting REACT mag achterban vertegenwoordigen tegen SHLC

Rechtbank Den Haag 5 jul 2023, IEF 21627; (Stichting React/SHLC), https://www.ie-forum.nl/artikelen/stichting-react-mag-achterban-vertegenwoordigen-tegen-shlc

Rechtbank Den Haag 5 juli 2023, IEF 21627; Zaaknr. C/09/625450 (Stichting React/SHLC) Stichting Namaakbestrijding REACT (hierna: React) houdt zich bezig met het handhaven van de intellectuele eigendomsrechten van haar achterban, waaronder de bestrijding van namaak. In de onderhavige zaak wenst zij haar achterban in een collectieve actie te vertegenwoordigen, tegen SHLC Technology en ZC (FR) Limited (samen: SHLC c.s.). Het gaat hierbij om een vordering waarpp de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) van toepassing is.  React stelt dat een e-commerce platform - dat onder toezicht van SLHC c.s. staat - goederen aanbiedt, waarbij gebruik wordt gemaakt van merken en productafbeeldingen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de leden van React. Zij verzoekt de rechtbank toestemming om haar leden in dit geschil te vertegenwoordigen.

IEF 21625

Minister Weerwind reageert op Kamervragen ChatGPT

Op 21 augustus heeft Minister Weerwind (Rechtsbescherming) gereageerd op vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) over privacyzorgen die zijn ontstaan door ChatGPT. ChatGPT is een generatief AI-systeem, wat betekent dat het een algoritme is dat zich voedt met data, waardoor het antwoorden kan geven op vragen. Het is niet altijd duidelijk waar deze data vandaan komt of wat de AI van deze input ‘leert’. De data die aan ChatGPT wordt gevoed, kan inbreuk kan maken op intellectuele eigendom. Als data zonder toestemming van de maker online wordt gezet, kan dit beschermde werk namelijk in de databanken van ChatGPT verwerkt worden. Ook kunnen daarbij persoonsgegevens in het geding komen.
 

IEF 21624

Gedaagde maakt geen inbreuk op merken- en databankrecht van Stichting Nederlandse Top 40

Rechtbank Midden-Nederland 7 jun 2023, IEF 21624; ECLI:NL:RBMNE:2023:2560 (Stichting Nederlandse Top 40/Gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-maakt-geen-inbreuk-op-merken-en-databankrecht-van-stichting-nederlandse-top-40

Rechtbank Midden-Nederland 7 juni 2023, IEF 21624, IT 4354; ECLI:NL:RBMNE:2023:2560 (Stichting Nederlandse Top 40/Gedaagde) De Stichting Nederlandse Top 40 (hierna: de Stichting) stelt wekelijks hitlijsten van populaire popmuziek in Nederland samen. Daarvoor houdt zij enkele Benelux-merken. Gedaagde is radiohobbyist die, via het internet, twee zenders heeft. De Stichting stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar Benelux-merken, door op zijn website en social media platforms tekens te gebruiken die lijken op de merken van de Stichting. Ook stelt de Stichting dat zij een databankrecht heeft op de samengestelde hitlijsten, waar gedaagde inbreuk op maakt. Zij vordert staking van inbreuk op haar rechten, een rectificatie ten aanzien van het gestelde onrechtmatige gebruik door gedaagde en een schadevergoeding.

IEF 21621

Eiser klaagt bij Bissell aan het verkeerde adres

Rechtbank Amsterdam 2 aug 2023, IEF 21621; ECLI:NL:RBAMS:2023:5038 (Eiser/Bissell), https://www.ie-forum.nl/artikelen/eiser-klaagt-bij-bissell-aan-het-verkeerde-adres

Rechtbank Amsterdam 2 augustus 2023, IEF 21621; ECLI:NL:RBAMS:2023:5038 (Eiser/Bissell) Bissell produceert huishoudelijke apparatuur. Eiser is model en door een reclamebureau ontdekt en speelt in een reclamefilm voor Bissell. Eiser heeft voor deze reclamefilm, die tot eind 2019 zou spelen, een vergoeding gekregen. In 2020 is de reclamefilm nog altijd op sociale media toegankelijk. Bissell en eiser komen een vergoeding voor dit gebruik overeen. Bork was tijdelijk een distributeur van Bissell in Rusland. Deze distributeur heeft de reclamefilm pas na een tijdje offline gehaald. Voordat Bork de reclamefilm offline haalt hebben Bissell en eiser een eindovereenkomst gesloten waarin zij elkaar finale kwijting verlenen. Bissell weigert eiser voor het gebruik van zijn portretrecht door Bork te vergoeden. Eiser vordert betaling van Bissell voor gebruik van zijn portretrecht.

IEF 21620

Uitspraak ingezonden door Fulco Blokhuis en Noor Dings, Boekx Advocaten.

MetaQuotes verkrijgt gerechtelijk bevel voor afgifte NAW-gegevens

Rechtbank Amsterdam 27 jul 2023, IEF 21620; ECLI:NL:RBAMS:2023:4850 (Metaquotes/Gedaagden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/metaquotes-verkrijgt-gerechtelijk-bevel-voor-afgifte-naw-gegevens

Rechtbank Amsterdam 27 juli 2023 IEF 21620, IT 4352; ECLI:NL:RBAMS:2023:4850 (Metaquotes/Gedaagden) In dit kort geding oordeelt de rechtbank Amsterdam over de vordering van MetaQuotes, waarmee zij haar auteursrechten wil beschermen. MetaQuotes is exploitant van MetaTrader, een financieel handelsplatform. Gedaagden (Scalaxy, Iroko en 3NT) zijn internet service providers (hierna: ISP), waarbij 3NT de spil van gedaagden is. Cyberciminelen hebben gebruikt gemaakt van de intellectuele eigendomsrechten van MetaQuotes door gehackte software van MetaQuotes online zetten. Mensen die met deze software handelen, raken hun geld kwijt. MetaQuotes vordert verwijdering van een aantal IP-adressen, blokkering van een vijftal websites en de persoonsgegevens van hen die verdacht worden aan de online criminaliteit te hebben meegewerkt. Gedaagden zijn daartoe bereid, als er een rechterlijk bevel aan de grondslag van deze vorderingen ligt.

IEF 21618

Woordmerk Leithart AG Schweiz deels doorgehaald

EUIPO - OHIM 15 aug 2023, IEF 21618; (Wawelskie Alkohole Łukasz Bylica/Leithart AG Schweiz), https://www.ie-forum.nl/artikelen/woordmerk-leithart-ag-schweiz-deels-doorgehaald

EUIPO 15 augustus 2023, IEF 21618; Oppositienr. C 55 391 (Wawelskie Alkohole Łukasz Bylica/Leithart AG Schweiz) Wawelskie Alkohole Łukasz Bylica (hierna: verzoekster) vordert in dit geschil doorhaling van het woordmerk ‘Piekarnia i Kawiarnia Lajkonik’, dat gehouden wordt door Leithart AG Schweiz (hierna: houder). Verzoekster stelt dat houder geen eigenlijk gebruik heeft gemaakt van het merk. Het bewijs dat houder heeft aangeleverd voor het eigenlijke gebruik wordt daarbij in twijfel getrokken.