IEF 21439
23 mei 2023
Artikel

Vacature(s) docent IE in Leiden (0,1 - 0,8)

 
IEF 21456
31 mei 2023
Uitspraak

Oppositie tegen Nederlandse 'Über' toegewezen

 
IEF 21453
30 mei 2023
Artikel

Save the date: IE-zomerfeest

 
IEF 21407

Scalpers tegen Bonesmen

BBIE 9 mei 2023, IEF 21407; (Scalpers tegen Bonesmen ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/scalpers-tegen-bonesmen

BBIE 9 mei 2023, IEF 21407; Zaaknr. 2018192 (Scalpers tegen Bonesmen) Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft geoordeeld over de oppositie tegen de inschrijving van een schedelmerk. Op 9 mei 2022 heeft Bonesmen de inschrijving van haar merk ingediend, waar Scalpers haar oppositie tegen heeft ingediend. Scalpers baseert de oppositie op haar oudere beeldmerken met een schedel, waarvan zij houder is.

IEF 21406

Kantonrechter oordeelt over 'mededeling aan publiek' in kapperszaak

Rechtbank Midden-Nederland 1 mrt 2023, IEF 21406; ECLI:NL:RBMNE:2023:985 (Organisaties tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/kantonrechter-oordeelt-over-mededeling-aan-publiek-in-kapperszaak

Rechtbank Midden-Nederland 1 maart 2023, IEF 21406; ECLI:NL:RBMNE:2023:985 (Organisaties tegen gedaagde) De kantonrechter heeft zich uitgesproken over de 'mededeling aan het publiek' in de zin van de Auteursrechtrichtlijn. De eisers in deze zaken zijn Buma en Sena, de enige organisaties in Nederland die belast zijn met het innen van vergoedingen voor het openbaar gebruik van auteursrechtelijk beschermde muziekwerken. De gedaagde is de eigenaar van een kapperszaak waar vermoedelijk muziek is afgespeeld zonder toestemming.

IEF 21404

Kamer van Beroep oordeelt over octopuszaak

EUIPO - OHIM 5 mei 2023, IEF 21404; (Octopus tegen Youth), https://www.ie-forum.nl/artikelen/kamer-van-beroep-oordeelt-over-octopuszaak

Kamer van Beroep EUIPO 5 mei 2023, IEF 21404; Opposition Nо. B 3 139 751 (Youth tegen Octopus International) De Kamer van Beroep van het EUIPO (hierna: de Kamer) heeft geoordeeld over een eerdere beslissing van het EUIPO (Bureau voor intellectuele eigendom van de EU). De betrokken partijen zijn Youth, een Italiaans bedrijf dat surfproducten verkoopt, en Octopus International, een Amerikaans bedrijf dat 'streetwear' verkoopt. Octopus had een oppositie ingediend tegen de inschrijving van het merk van Youth op grond van de oudere merkregistraties van Octopus. Het EUIPO heeft de inschrijving van het merk van Youth destijds afgewezen op grond van een bestaand risico op verwarring.

IEF 21405

Merken- Modellen- en Auteursrecht - woensdag 10 mei

Aanmelden is nog mogelijk voor Merken- Modellen- en Auteursrecht op woensdag 10 mei. Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Jesse Hofhuis (AC&R) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER) geven een update van de laatste ontwikkelingen op het gebied van productvormgeving, auteursrecht en merkenrecht. Actueel, relevant en volledig, tijdens een lunch met vakgenoten: in slechts drie uur tijd heeft u weer het complete overzicht!

IEF 21403

Europese Commissie wil online piraterij tegengaan

Overig 1 jan 1970, IEF 21403; https://www.ie-forum.nl/artikelen/europese-commissie-wil-online-piraterij-tegengaan

De Europese Commissie heeft deze week een Europese aanbeveling aangenomen om grootschalige online piraterij van sport- en andere live-evenementen te bestrijden. Lidstaten, nationale autoriteiten en intermediaire dienstverleners (zoals online platforms die internetdiensten aanbieden) worden aangemoedigd passende maatregelen te nemen om ongeoorloofde heruitzendingen tegen te gaan. De online piraterij schendt namelijk de fundamentele rechten en regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De bestrijding zal bovendien bijdragen aan het versterken van de concurrentiekracht van de Europese sport- en creatieve industrieën.

IEF 21402

Commissie verwelkomt bescherming van industriële ambacht en producten

De Europese Commissie heeft een politiek akkoord gepresenteerd dat is bereikt door het Europees Parlement en de Raad over een nieuwe aanbeveling. De aanbeveling ziet toe op de bescherming van het intellectuele eigendom van ambachtelijke en industriële producten die afhankelijk zijn van de originaliteit en authenticiteit van traditionele vaardigheden uit hun regio's.

IEF 21401

Uitspraak ingezonden door: Bas Kist, Chiever

Super Simon-filmpje beschermd als merk

EUIPO - OHIM 18 apr 2023, IEF 21401; (Uniemerkaanvraag Chiever), https://www.ie-forum.nl/artikelen/super-simon-filmpje-beschermd-als-merk

Achtergrond
In 2017 heeft de Europese wetgever de bescherming van merken uitgebreid naar multimediamerken, zoals reclame of geanimeerde video's. Steeds meer bedrijven maken gebruik van visuele en auditieve elementen als onderscheidende middelen in de communicatie richting hun klanten. Het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) achtte het daarom nodig dat er een nieuwe categorie merken werd gecrëeerd: de multimediamerken. 

IEF 21400

Updates Merkenrecht 2023

Blijf op de hoogte van actualiteiten, jurisprudentie en ontwikkelingen in wetgeving op het gebied van merkenrecht: kom langs op woensdag 10 mei voor de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht (aanmelden nog mogelijk) en op donderdag 28 september voor het Benelux Merkencongres.

IEF 21398

Uitspraak ingezonden door Sabin Tigu, Sophie Schneiders & Sarith Jonker, Ploum

Rechter oordeelt over verwarringsgevaar in dealermerkenzaak

Rechtbank Den Haag 3 mei 2023, IEF 21398; (Gräper tegen Greijmans), https://www.ie-forum.nl/artikelen/rechter-oordeelt-over-verwarringsgevaar-in-dealermerkenzaak

Rb. Den Haag 3 mei 2023, IEF 21398; C/09/631969 (Gräper tegen Greijmans) In tegenstelling tot de voorzieningenrechter in het kort geding heeft de rechtbank geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken van twee autodealers. De eiser in deze zaak is Gräper, een Nederlands bedrijf dat zich bezighoudt met de in- en verkoop van auto's en het aanbieden van garagediensten. De verweerder is Greijmans, een Nederlandse eenmanszaak met dezelfde bedrijfsactiviteiten als Gräper.

IEF 21399

Uitnodiging - Speedy Pop-Up Art Show (INTA)

Op 18 mei zal de Speedy Pop-Up Art Show tijdens de International Trademark Organisation's Annual meeting in Singapore plaatsvinden, met kunstwerken van Brigitte Spiegeler. U wordt van harte uitgenoedigd de Pop-Up Art Show te bezichtigen vanaf 11 uur. De show zal tot en met 17.30 uur te zien zijn. De ambassadeur van Nederland, Anneke Adema zal de opening verzorgen. Tracer, een bedrijf uit de Verenigde Staten gespecialiseerd in speciale software voor brand protection, zal de show ondersteunen.