Reclamerecht

IEF 20677

Auteursrechtelijke inbreuk en misleidende reclame omtrent computerreiniging

Rechtbank Midden-Nederland 2 mrt 2022, IEF 20677; ECLI:NL:RBMNE:2022:1054 (Computerreiniging), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtelijke-inbreuk-en-misleidende-reclame-omtrent-computerreiniging

Rb. Midden-Nederland 2 maart 2022, IEF 20677, RB 3648; ECLI:NL:RBMNE:2022:1054 (Computerreiniging) In deze zaak over misleidende reclame en auteursrecht staan de reinigingsdoekjes en reinigingsdiensten van eiseres centraal. Gedaagde maakt auteursrechtelijke inbreuk op de teksten van eiseres, door deze over te nemen met opvallende gelijkenissen op de eigen website. Volgens de rechtbank was er evident sprake van ontlening. Er was in dit geval voldoende ruimte om af te wijken omtrent de vormgeving van de feitelijke informatie en de teksten. Gedaagde is daardoor als houder van de website waarop de inbreukmakende teksten zijn geplaatst aansprakelijk voor de schade die de eiseres daardoor lijdt. In reconventie wordt vervolgens beslist dat eiseres op haar beurt zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame door op haar websites te vermelden dat de schoonmaakdoekjes een coating hebben "die schadelijke bacteriën uitschakelt". Deze claim is volgens de rechtbank een onterechte biocidale claim.

IEF 20648

Uitingen over milieu niet misleidend

RCC 6 apr 2022, IEF 20648; (Milieudefensie tegen Robeco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitingen-over-milieu-niet-misleidend

CvB 6 april 2022, IEF 20648, RB 3639; dossiernr. 2021/00412 (Milieudefensie tegen Robeco) Het gaat over een klacht van Milieudefensie tegen uitingen van Robeco over vermeend duurzame palmolieproductie, omdat deze de consument op ernstige wijze misleiden, in strijd zijn met de MRC, het vertrouwen in reclame schaden en kwalificeren als ongeoorloofde vergelijkende reclame. De Commissie heeft geoordeeld dat de uitingen bij de gemiddelde professionele belegger geen onjuiste indruk wekken. In appel voert Milieudefensie aan dat de uitingen ook door particulieren kunnen worden gezien en daarom (mede) moeten worden beoordeeld vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde consument die zelf belegt. Naar het oordeel van het College bestaat hier geen aanleiding voor, want de uitingen zijn gepubliceerd via de expliciet op de professionele beleggingsmarkt gerichte website en op de professionele Facebook- en Twitteraccounts. Op de website staat een disclaimer waarin staat dat de informatie uitsluitend is bedoeld voor professionele beleggers.

IEF 20642

Reclame voor plasticvrije, natuurlijke kauwgom is misleidend

RCC 6 apr 2022, IEF 20642; (Perfetti van Melle tegen BenBits), http://www.ie-forum.nl/artikelen/reclame-voor-plasticvrije-natuurlijke-kauwgom-is-misleidend

CvB RCC 6 april 2022, IEF 20642, RB 3638; dossiernr. 2021/00281 (Perfetti van Melle tegen BenBits) In de zaak tussen Perfetti van Melle en BenBits heeft de Reclame Code Commissie eerder geoordeeld dat de uitingen van BenBits over de ‘natuurlijkheid’ van de kauwgom misleidend zijn [zie IEF 20487]. Deze beslissing wordt door het College van Beroep bevestigd. BenBits heeft onvoldoende onderbouwd dat de ingrediënten van de gombasis die zij door Beta Analytics hebben laten onderzoeken van natuurlijk materiaal zijn.

IEF 20487

Reclame voor natuurlijk kauwgom is misleidend

RCC 13 jan 2022, IEF 20487; (Perfetti van Melle tegen Benbits), http://www.ie-forum.nl/artikelen/reclame-voor-natuurlijk-kauwgom-is-misleidend

RCC CvB 13 januari 2022, IEF 20487, RB 3596; Dossiernr: 2021/00281 (Perfetti van Melle tegen Benbits) Perfetti van Melle heeft een klacht ingediend tegen reclame-uitingen van kauwgomproducent Benbits. Benbits presenteert haar kauwgom als natuurlijk en stelt dat de gombasis die in de kauwgom is gebruikt bestaat uit de grondstof chicle, dat wordt gewonnen uit de Sapodillaboom en dat deze gombasis eveneens natuurlijk is. Perfetti heeft de juistheid van de mededeling “natuurlijke kauwgom”, “natuurlijke gom” en “natuurlijke gombasis” uitvoerig en gemotiveerd bestreden. Onder verwijzing naar een zogenoemd NMR-onderzoek met betrekking tot BenBits van de Technische Universiteit van Milaan heeft Perfetti aangevoerd dat BenBits geen natuurlijke gombasis heeft, omdat bij dit onderzoek geen sporen zijn gevonden van CPI en TPI, de twee polymere hoofdcomponenten van natuurlijke chicle ofwel natuurlijke gom, maar wel styrene-butadiene rubber en rosin ester, de markers voor niet-natuurlijke synthetische substanties.

IEF 20446

Procter & Gamble mag tv-commercial niet meer uitzenden

Rechtbank Rotterdam 6 jan 2022, IEF 20446; (Unilever tegen Procter & Gamble), http://www.ie-forum.nl/artikelen/procter-gamble-mag-tv-commercial-niet-meer-uitzenden

Vzr. Rechtbank Rotterdam 6 januari 2022, IEF 20446, RB 3587;  C/10/630111/KG ZA 21-1083 (Unilever tegen Procter & Gamble) Kort geding. Vergelijkende reclamezaak. Procter & Gamble heeft in de periode augustus 2020 t/m april 2021 een aantal vergelijkende reclamecampagnes gevoerd waarin haar wasmiddel Ariel (impliciet) met Robijn, een wasmiddel van Unilever, is vergeleken. Unilever legt aan haar vorderingen samengevat ten grondslag dat de in de tv-commercial gemaakte vergelijking onjuist en misleidend is. Procter & Gamble Nederland wordt verboden de tv-commercial nog verder uit te zenden. De tv-commercial is misleidenden door deze tv-commercial uit te zenden en te blijven uitzenden, handelt Procter & Gamble onrechtmatig handelt jegens Unilever.


 

IEF 20412

Misleidende reclame inktcartridges

Rechtbank Amsterdam 15 dec 2021, IEF 20412; (Digital Revolution tegen HP 2), http://www.ie-forum.nl/artikelen/misleidende-reclame-inktcartridges

Rechtbank Amsterdam 15 december 2021, IEF 20412, RB 3582; C/13/687259 / HA ZA 20-7049 (Digital Revolution tegen HP) HP is onderdeel van een wereldwijd technologiebedrijf dat onder meer inktcartridges fabriceert. HP brengt deze inktcartridges onder eigen naam op de markt. Digital Revolution exploiteert een webwinkel 123inkt.nl. Via deze webwinkel verkoopt zij HP-cartridges en huismerkcartridges. Beide partijen hebben teksten op hun website geplaatst die volgens de andere partij onder meer misleidend zijn. De rechter concludeert in conventie dat HP zich niet schuldig heeft gemaakt aan misleidende (vergelijkende) reclame en oneerlijke handelspraktijk. In reconventie wordt geoordeeld dat de mededelingen die Digital Revolution openbaar heeft gemaakt op onderdelen ongeoorloofd vergelijkend zijn en daarmee onrechtmatig tegenover HP. Aannemelijk is dat HP als gevolg van dit onrechtmatig handelen van Digital Revolution schade heeft geleden. Digital Revolution wordt veroordeeld die schade aan HP te vergoeden. Zie ook [IEF 20404] betreffende misleidende reclame van tonercartridges.

IEF 20405

Bezwaren tegen terugbetalingsregeling afgewezen

Rechtbank Den Haag 14 dec 2021, IEF 20405; (Boehringer tegen AstraZeneca), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bezwaren-tegen-terugbetalingsregeling-afgewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 14 december 2021, IEF 20405, RB 3581, LS&R 2008;C/09/619649 / KG ZA 21 /1010 (Boehringer tegen AstraZeneca) Kort geding. Zowel Boehringer als AstraZeneca brengt geneesmiddelen op de markt voor de behandeling van patiënten met diabetis mellitus type 2 (hierna: DM2). In deze zaak gaat het over de zogenoemde SGLT-2 remmers voor de behandeling van DM2. De bezwaren van Boehringer tegen de TBR (terugbetalingsregeling) van AstraZeneca zijn te onderscheiden in (i) bezwaren tegen de TBR als zodanig en (ii) bezwaren tegen de communicatie over de TBR. Aan bod komen, onder meer: de toelaatbaarheid van TBR-en in het kader van receptgeneesmiddelen in het algemeen; de toelaatbaarheid van TBR-en in het licht van de regels omtrent gunstbetoon; de relativiteit van de normen uit hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet inzake geneesmiddelenreclame; en de reikwijdte van de ‘algemene’ reclameregels vervat in de artikelen 6:193 en 6:194 BW. De vorderingen van Boehringer worden afgewezen.

IEF 20404

Misleidende reclame tonercartridges

Rechtbank Amsterdam 15 dec 2021, IEF 20404; (Digital Revolution tegen HP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/misleidende-reclame-tonercartridges

Rechtbank Amsterdam 15 december 2021, IEF 20404; C/13/689643 / HA ZA20-930 (Digital Revolution tegen HP) HP is onderdeel van een wereldwijd technologiebedrijf dat onder meer tonercartridges fabriceert. HP brengt deze cartridges onder eigen naam op de markt. Digital Revolution exploiteert een webwinkel 123inkt.nl. Via deze webwinkel verkoopt zij HP-cartridges en huismerkcartridges die gebruikt kunnen worden in printers van HP. Beide partijen hebben teksten op hun website geplaatst die volgens de andere partij onder meer misleidend zijn. De rechter concludeert o.a. in conventie dat HP zich niet schuldig heeft gemaakt aan misleidende (vergelijkende) reclame en oneerlijke handelspraktijk. In reconventie wordt geoordeeld dat de mededelingen die Digital Revolution openbaar heeft gemaakt  op onderdelen ongeoorloofd vergelijkend zijn en daarmee onrechtmatig tegenover HP. Aannemelijk is dat HP als gevolg van dit onrechtmatig handelen van Digital Revolution schade heeft geleden.