Reclamerecht  

IEF 20852

Reclames via Google Shopping zijn niet misleidend of ongeoorloofd vergelijkend

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 1 jun 2022, IEF 20852; ECLI:NL:RBAMS:2022:3111 (Digital Revolution tegen Google c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/reclames-via-google-shopping-zijn-niet-misleidend-of-ongeoorloofd-vergelijkend-1

Rb. Amsterdam 1 juni 2022, IEF 20852, RB 3677; ECLI:NL:RBAMS:2022:3111 (Digital Revolution tegen Google c.s.) Digital Revolution (ook wel bekend als 123inkt) is een internetonderneming gespecialiseerd in de verkoop van printerbenodigdheden en kantoorartikelen. Google Ltd. en Google LLC worden samen aangeduid als Google c.s.. Google c.s. is houdster van domeinnamen waarop zij Google Shopping aanbiedt. Digital Revolution meende dat Media Concept zich met haar prijsbeleid schuldig maakte aan misleidende reclame, misleidende vergelijkende reclame en misleidende (oneerlijke) handelspraktijken. De voorzieningenrechter wees de vorderingen van Digital Revolution af. Het hof wees de vorderingen eveneens af en bekrachtigde het vonnis van de rechtbank [IEF 19027]. Ook de Hoge Raad heeft het beroep van Digital Revolution verworpen [IEF 20061]. Digital Revolution heeft een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen Media Concept [IEF 20756]. In die zaak heeft een rolvoeging plaatsgevonden met deze zaak tegen Google c.s.. De vorderingen tegen Google LLC zijn ingetrokken dus alleen de vorderingen tegen Google Ltd. zijn beoordeeld. De rechtbank oordeelt dat Google Ltd. haar eigen beleid niet schendt. Ook is de rechtbank van oordeel dat de advertentie van Media Concept niet kan worden aangemerkt als misleidende reclame of als ongeoorloofde vergelijkende reclame. Hierdoor wordt niet toegekomen aan de vraag of Google Ltd. op Google Shopping de vergelijking maakt, of dat Media Concept dat zelf doet. Google Ltd. heeft zich niet schuldig gemaakt aan misleidende reclame of ongeoorloofde vergelijkende reclame. Ook is niet komen vast te staan dat Google Ltd. onrechtmatig heeft gehandeld jegens Digital Revolution.

IEF 20814

Boetes wegens overtreding reclameverbod uit Tabaks- en rookwarenwet

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 4 jul 2022, IEF 20814; ECLI:NL:RBROT:2022:5348 (Eiseres tegen verweerder ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/boetes-wegens-overtreding-reclameverbod-uit-tabaks-en-rookwarenwet

Rb. Rotterdam 4 juli 2022, IEF 20814, RB 3668; ECLI:NL:RBROT:2022:5348 (Eiseres tegen verweerder) Verweerder meent dat eiseres het reclameverbod heeft overtreden en legt daarom een boete op aan eiseres. De vraag die in deze zaak centraal staat is of de afspraken van eiseres met wederverkopers aan te merken zijn als reclame in de zin van artikel 1 Tabaks- en rookwarenwet (Trw). Om van reclame te kunnen spreken hoeft er niet per se een tabaksproduct of aanverwant product publiekelijk te worden aangeprezen. Wanneer een wederverkoper op grond van de overeenkomst met eiseres een tegenprestatie kan/zal ontvangen, is er sprake van afspraken met als doel het bevorderen van de verkoop van tabaksproducten. Deze afspraken zijn aan te merken als ‘reclame’ en door het maken van deze afspraken wordt het reclameverbod overtreden. Op de afspraken die eiseres heeft gemaakt met wederverkopers zijn geen uitzonderingen van toepassing. De aan eiseres opgelegde boetes moeten wel worden gematigd vanwege het feit dat het rechtszekerheids- en evenredigheidsbeginsel te zeer in gedrang zijn gekomen.

IEF 20779

Definitie ongeadresseerd reclamedrukwerk is een wijziging

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 13 jun 2022, IEF 20779; ECLI:NL:RBROT:2022:4576 (Postfilter c.s. tegen de Gemeente), https://www.ie-forum.nl/artikelen/definitie-ongeadresseerd-reclamedrukwerk-is-een-wijziging

Vzr. Rechtbank Rotterdam 13 juni 2022, IEF 20779, RB 3661; ECLI:NL:RBROT:2022:4576 (Postfilter c.s. tegen de Gemeente) Kort geding. Stichting Postfilter wil de mogelijkheid aan consumenten in Nederland aanbieden om vast te leggen welk geadresseerd reclamedrukwerk men niet meer wenst te ontvangen en bedrijven en maatschappelijke organisaties in staat te stellen om deze voorkeuren te respecteren. De regulering van stichting Postfilter is vastgelegd in de Code Postfilter (2021), en maakt deel uit van de Nederlandse Reclame Code. In het bestaande opt-in systeem, werd post, voorzien van een adres, maar zonder naam of aanduiding zoals ‘aan de bewoners van’ aangemerkt als geadresseerde post.

IEF 20758

Ingezonden door: Joris Vos, Vondst advocaten.

Belangenafweging zelfstandige rectificatie

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 2 jun 2022, IEF 20758; ECLI:NL:RBAMS:2022:3092 (Priva tegen Hero), https://www.ie-forum.nl/artikelen/belangenafweging-zelfstandige-rectificatie

Vzr. Rb. Amsterdam 2 juni 2022, IEF 20758, IT 3951, RB 3660; zaaknr. C/13/715900 KG ZA 22-276 AB/MB (Priva tegen Hero) Kort geding. Priva is een werkmaatschappij die zich richt op het ontwikkelen en leveren van producten die betrekking hebben op het onder controle houden van het klimaat binnen een gebouw. Deze producten en diensten worden door Priva geleverd in verschillende sectoren en hebben duurzaamheid als uitgangspunt. Hero is actief in dezelfde branche als Priva sinds 2017. Hero heeft in januari 2022 een email verstuurd aan een groot aantal relaties met een aantal vergelijkingen van haar product met een van de producten van Priva. Deze mail bleek onjuistheden te bevatten. Priva en Hero hebben vervolgens onderhandeld over een rectificatie van de verstuurde email, waarna Hero ervoor heeft gekozen om begin maart zelf een rectificatie te doen uitgaan. Vervolgens staat de vraag voor de Amsterdamse rechter centraal of Priva als eiseres voldoende belang heeft bij een nieuwe rectificatie. In dit kader dient het evenwicht tussen beide partijen te worden gewogen inzake het rechtzetten van een eerder bericht. Enerzijds het benadrukken van hoe de situatie nu echt in elkaar zit en anderzijds kan niet van de wederpartij, die de rectificatie moet uitvoeren, worden verwacht dat deze reclame maakt voor het product van een ander. De voorzieningenrechter concludeert dat de eigen geplaatste rectificatie van Hero onvolledig is en daarom wordt Hero veroordeeld tot een nadere rectificatie.

IEF 20756

Uitspraak ingezonden door Rutger Stoop, Brinkhof.

Reclames via Google Shopping zijn niet misleidend of ongeoorloofd vergelijkend

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 1 jun 2022, IEF 20756; ECLI:NL:RBAMS:2022:3112 (Digital Revolution tegen Media Concept), https://www.ie-forum.nl/artikelen/reclames-via-google-shopping-zijn-niet-misleidend-of-ongeoorloofd-vergelijkend

Rechtbank Amsterdam 1 juni, IEF 20756, RB 3659, IT 3950; C/13/706516 / HA ZA 21-779 (Digital Revolution tegen Media Concept) Vonnis van de voortdurende procedure die door Digital Revolution is ingesteld in een zaak tegen Media Concept over vermeende ongeoorloofde vergelijkende reclame en misleidende reclame. Media Concept was eerder al in het gelijk gesteld in kort geding in eerste aanleg, hoger beroep [IEF 19027] en bij de Hoge Raad [IEF 20061], en nu ook in eerste aanleg door de bodemrechter. De reclames van Media Concept via Google Shopping zijn niet misleidend of ongeoorloofd vergelijkend.

IEF 20755

Uitspraak ingezonden door Michelle Seel, The Legal Group.

Onrechtmatige vergelijkende reclame waterontharder

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 31 mei 2022, IEF 20755; (24MAN tegen X), https://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatige-vergelijkende-reclame-waterontharder

Hof Amsterdam 31 mei 2022, IEF 20755, RB 3658; 200.292.139/01 KG (24MAN tegen X) 24Man biedt een waterontharder aan onder het merk Amfa4000. X is een concurrent van 24Man en biedt magnetische waterontharders aan met de naam 'Aquamag7000'. X heeft de aanduiding 'Amfa4000' als ‘adword’ laten registreren. Dat houdt in dat advertenties van X kunnen verschijnen als iemand als zoekwoord 'Amfa4000' intikt. Op door X geëxploiteerde websites wordt de 'Amfa4000' vergeleken met de 'Aquamag7000'. Geoordeeld wordt dat X elke inbreuk op het merk van 24Man alsmede iedere onrechtmatige vergelijkende reclame dient te staken en gestaakt te houden. De vorderingen van 24Man worden toegewezen en het vonnis [IEF 19643] wordt vernietigd.

IEF 20677

Auteursrechtelijke inbreuk en misleidende reclame omtrent computerreiniging

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 2 mrt 2022, IEF 20677; ECLI:NL:RBMNE:2022:1054 (Computerreiniging), https://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtelijke-inbreuk-en-misleidende-reclame-omtrent-computerreiniging

Rb. Midden-Nederland 2 maart 2022, IEF 20677, RB 3648; ECLI:NL:RBMNE:2022:1054 (Computerreiniging) In deze zaak over misleidende reclame en auteursrecht staan de reinigingsdoekjes en reinigingsdiensten van eiseres centraal. Gedaagde maakt auteursrechtelijke inbreuk op de teksten van eiseres, door deze over te nemen met opvallende gelijkenissen op de eigen website. Volgens de rechtbank was er evident sprake van ontlening. Er was in dit geval voldoende ruimte om af te wijken omtrent de vormgeving van de feitelijke informatie en de teksten. Gedaagde is daardoor als houder van de website waarop de inbreukmakende teksten zijn geplaatst aansprakelijk voor de schade die de eiseres daardoor lijdt. In reconventie wordt vervolgens beslist dat eiseres op haar beurt zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame door op haar websites te vermelden dat de schoonmaakdoekjes een coating hebben "die schadelijke bacteriën uitschakelt". Deze claim is volgens de rechtbank een onterechte biocidale claim.

IEF 20648

Uitspraak ingezonden door Willem Leppink, Ploum.

Uitingen over milieu niet misleidend

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
RCC 6 apr 2022, IEF 20648; (Milieudefensie tegen Robeco), https://www.ie-forum.nl/artikelen/uitingen-over-milieu-niet-misleidend

CvB 6 april 2022, IEF 20648, RB 3639; dossiernr. 2021/00412 (Milieudefensie tegen Robeco) Het gaat over een klacht van Milieudefensie tegen uitingen van Robeco over vermeend duurzame palmolieproductie, omdat deze de consument op ernstige wijze misleiden, in strijd zijn met de MRC, het vertrouwen in reclame schaden en kwalificeren als ongeoorloofde vergelijkende reclame. De Commissie heeft geoordeeld dat de uitingen bij de gemiddelde professionele belegger geen onjuiste indruk wekken. In appel voert Milieudefensie aan dat de uitingen ook door particulieren kunnen worden gezien en daarom (mede) moeten worden beoordeeld vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde consument die zelf belegt. Naar het oordeel van het College bestaat hier geen aanleiding voor, want de uitingen zijn gepubliceerd via de expliciet op de professionele beleggingsmarkt gerichte website en op de professionele Facebook- en Twitteraccounts. Op de website staat een disclaimer waarin staat dat de informatie uitsluitend is bedoeld voor professionele beleggers.

IEF 20642

Uitspraak ingezonden door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Huib Berendschot, AKD Benelux Lawyers.

Reclame voor plasticvrije, natuurlijke kauwgom is misleidend

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
RCC 6 apr 2022, IEF 20642; (Perfetti van Melle tegen BenBits), https://www.ie-forum.nl/artikelen/reclame-voor-plasticvrije-natuurlijke-kauwgom-is-misleidend

CvB RCC 6 april 2022, IEF 20642, RB 3638; dossiernr. 2021/00281 (Perfetti van Melle tegen BenBits) In de zaak tussen Perfetti van Melle en BenBits heeft de Reclame Code Commissie eerder geoordeeld dat de uitingen van BenBits over de ‘natuurlijkheid’ van de kauwgom misleidend zijn [zie IEF 20487]. Deze beslissing wordt door het College van Beroep bevestigd. BenBits heeft onvoldoende onderbouwd dat de ingrediënten van de gombasis die zij door Beta Analytics hebben laten onderzoeken van natuurlijk materiaal zijn.

IEF 20487

Uitspraak ingezonden door Roderick Chalmers en Huib Berendschot, AKD Benelux Lawyers.

Reclame voor natuurlijk kauwgom is misleidend

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
RCC 13 jan 2022, IEF 20487; (Perfetti van Melle tegen Benbits), https://www.ie-forum.nl/artikelen/reclame-voor-natuurlijk-kauwgom-is-misleidend

RCC CvB 13 januari 2022, IEF 20487, RB 3596; Dossiernr: 2021/00281 (Perfetti van Melle tegen Benbits) Perfetti van Melle heeft een klacht ingediend tegen reclame-uitingen van kauwgomproducent Benbits. Benbits presenteert haar kauwgom als natuurlijk en stelt dat de gombasis die in de kauwgom is gebruikt bestaat uit de grondstof chicle, dat wordt gewonnen uit de Sapodillaboom en dat deze gombasis eveneens natuurlijk is. Perfetti heeft de juistheid van de mededeling “natuurlijke kauwgom”, “natuurlijke gom” en “natuurlijke gombasis” uitvoerig en gemotiveerd bestreden. Onder verwijzing naar een zogenoemd NMR-onderzoek met betrekking tot BenBits van de Technische Universiteit van Milaan heeft Perfetti aangevoerd dat BenBits geen natuurlijke gombasis heeft, omdat bij dit onderzoek geen sporen zijn gevonden van CPI en TPI, de twee polymere hoofdcomponenten van natuurlijke chicle ofwel natuurlijke gom, maar wel styrene-butadiene rubber en rosin ester, de markers voor niet-natuurlijke synthetische substanties.