Gepubliceerd op donderdag 20 februari 2020
IEF 19027
Hof Arnhem-Leeuwarden ||
18 feb 2020
Hof Arnhem-Leeuwarden 18 feb 2020, IEF 19027; ECLI:NL:GHARL:2020:1556 (Digital Revolution tegen Media Concept), https://www.ie-forum.nl/artikelen/prijsdifferentiatie-door-media-concept-via-google-shopping-is-toegestaan

Uitspraak ingezonden door Darya Bondarchuk en Rutger Stoop, Brinkhof.

Prijsdifferentiatie door Media Concept via Google Shopping is toegestaan

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 februari 2020, IEF 19027, IT 3040 ECLI:NL:GHARL:2020:1556 (Digital Revolution tegen Media Concept) Digital Revolution en Media Concept bieden online inkt- en tonercartridges voor printers aan: Digital Revolution via haar webwinkel 123ink.nl en Media Concept via haar webwinkel prindo.nl. Media-Concept maakt reclame voor haar printercartridges via Google Shopping, waarbij zij met een lagere prijs adverteert dan te zien is als haar website rechtstreeks – dus niet via Google Shopping – wordt benaderd. Eenmaal aangekomen op prindo.nl via Google Shopping, kan de klant echter maar één product voor die lagere prijs kopen. Dat staat dan wel duidelijk bij het prijsaanbod vermeld. Digital Revolution meent dat er sprake zou zijn van misleiding, oneerlijke handelspraktijken en ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Er wordt in het voordeel van Media-Concept geoordeeld dat deze vorm van prijsdifferentiatie op zich is toegestaan. Er moet worden uitgegaan van een prijsbewuste klant, die zich normaliter zal verdiepen in de voorwaarden van een prijsaanbod. Bovendien maakt niet Media-Concept, maar Google de vergelijking en Google Shopping kent nu eenmaal beperkingen waarbij niet alle voorwaarden van een aanbod kunnen worden weergegeven. Eenmaal op de site van Media-Concept worden echter alle voorwaarden duidelijk gecommuniceerd waarna de klant alsnog kan besluiten niet tot aankoop over te gaan. Als de klant bij een vervolgaankoop de website van Media-Concept rechtstreeks bezoekt, zal hij de hogere prijs herkennen en weer kunnen besluiten of hij dat wel wil, en is er dus geen sprake van misleiding en bestaat er geen verplichting voor ondernemers om te vermelden dat hun producten via andere routes goedkoper te verkrijgen zijn.  

5.9 Het hof is met Media Concept van oordeel dat het beroep van Digital Revolution op artikel 6:194a BW alleen al moet worden afgewezen omdat de vergelijking niet door Media Concept maar door Google Shopping wordt uitgevoerd.

5.11 Digital Revolution stelt, kort gezegd, dat de door Media Concept gehanteerde voorwaarden voor de op Google Shopping gehanteerde prijs essentiële informatie vormen en dat het weglaten daarvan de consument op het verkeerde been kan zetten bij de aankoopbeslissing. Vaststaat dat op Google Shopping geadverteerd wordt op prijs. Eveneens staat vast dat het op Google Shopping niet mogelijk is aan te geven dat aan de geadverteerde prijs beperkingen kleven, zoals de afname beperking. Google Shopping biedt de mogelijkheid om aan te geven dat het om sale prijs (uitverkoopprijs) gaat, maar zoals de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen gaat het hier niet om een uitverkoopprijs die Media Concept gedurende een uitverkoopperiode hanteert, maar om een andere (lagere) prijs voor gebruikers van Google Shopping, hetgeen op zich is geoorloofd.

5.15 Het hof volgt Digital Revolution hierin niet. Zonder nadere toelichting, die door Digital Revolution niet is gegeven, valt niet in te zien op welke grond Media Concept zou zijn gehouden op haar homepage te melden dat haar producten via Google Shopping goedkoper zijn. Een dergelijke verplichting is ook niet te rijmen met het onbetwiste uitgangspunt dat het hanteren van verschillende prijzen voor verschillende routes is toegestaan.

5.16 De stelling vindt bovendien geen steun in de tekst van de mededeling “Via de producenten verkrijgen wij gunstige prijzen en bijzondere kortingen, die we aan u doorgeven – of het nu gaat om een origineel of om een alternatief product, bij Prindo doet u goedkoop uw inkopen”. Het hof is met Media Concept van oordeel dat de mededeling door de gemiddelde klant, de consument en de ondernemer, als algemene gebruikelijke aanprijzing wordt beschouwd en niet als een (misleidende) vergelijkende of superioriteitsclaim.