IEF 20756

Reclames via Google Shopping zijn niet misleidend of ongeoorloofd vergelijkend

Rechtbank Amsterdam 1 juni 2022, IEF 20756, RB 3659, IT 3950; ECLI:NL:RBAMS:2022:3112 (Digital Revolution tegen Media Concept) Vonnis van de voortdurende procedure die door Digital Revolution is ingesteld in een zaak tegen Media Concept over vermeende ongeoorloofde vergelijkende reclame en misleidende reclame. Media Concept was eerder al in het gelijk gesteld in kort geding in eerste aanleg, hoger beroep [IEF 19027] en bij de Hoge Raad [IEF 20061], en nu ook in eerste aanleg door de bodemrechter. De reclames van Media Concept via Google Shopping zijn niet misleidend of ongeoorloofd vergelijkend.

4.15. De advertentie van Media Concept voldoet aan alle criteria opgenomen in lid 2. In bet voorgaande is reeds overvvogen dat de advertentie is niet misleidend is (sub a). Verder wordt de prijs per stuk van exact dezelfde printerbenodigdheden met elkaar vergeleken, de vergelijking is controleerbaar, er is geen sprake van verwarring met bet product van Digital Revolution en evenmin wordt haar goede naam geschaad. Nu de advertentie van Media Concept aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 6:194a lid 2 BW voldoet, is geen sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

4.16. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de advertentie van Media Concept niet kan worden aangemerkt als misleidende reclame of als ongeoorloofde vergelijkende reclame. Van misleidende (oneerlijke)  handelspraktijken (art. 6:193b BW) is gezien het voorgaande eveneens geen sprake.