Handelsnaamrecht

IEF 20206

Verkoop namaakproducten van Apple

Hof 's-Hertogenbosch 7 sep 2021, IEF 20206; ECLI:NL:GHSHE:2021:2801 (Appellante tegen geïntimeerden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verkoop-namaakproducten-van-apple

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 7 september 2021, IEF 20206; ECLI:NL:GHSHE:2021:2801 (Appellante tegen geïntimeerden) Appellante is een online warenhuis dat diverse producten inkoopt bij onder andere geïntimeerden. Geïntimeerden zijn beiden groothandelaars, de één in designartikelen en gadgets en de andere in elektronica- en telecommunicatieapparatuur. Appellante is door Apple Inc. aansprakelijk gesteld wegens merkinbreuk. Deze kwestie is tot een schikking gekomen, waarbij appellante Apple 8.000 euro heeft betaald. In de procedure in eerste aanleg stelt ze dat geïntimeerden zijn tekortgekomen in de overeenkomst door niet-authentieke c.q. counterfeitproducten te leveren. Deze vordering is afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing. Het hoger beroep is gebaseerd op een toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen van enkel geïntimeerde 2. Het Hof bekrachtigd echter het vonnis van de rechtbank. Het is niet voldoende duidelijk dat de producten die Apple als namaakproducten heeft bestempeld zijn geleverd door geïntimeerde 2.

IEF 20201

Verwarringsgevaar ondanks weinig overeenstemmingen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 15 sep 2021, IEF 20201; ECLI:EU:T:2021:569 (Albéa tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarringsgevaar-ondanks-weinig-overeenstemmingen

Gerecht EU 15 september 2021, IEF 20201, IEFbe 3284; ECLI:EU:T:2021:569 (Albéa tegen EUIPO) In 2013 heeft verzoekster Albéa Services aanvraag gedaan tot inschrijving van het beeldmerk 'Albéa' in onder andere de klasse cosmetica. Dm-drogerie markt GmbH & Co heeft hiertegen oppositie gesteld. Zij is houder van Uniemerk 'Balea' in overeenkomende klasse. De bestreden beslissing is een uitspraak van de vijfde kamer van beroep, die in de kern stelt dat er te veel verwarringsgevaar voor het relevante publiek ontstaat. Het Gerecht gaat hier in mee en overweegt het volgende. De beoordeling van het verwarringsgevaar hangt af van een tal aan elementen, met name de bekendheid van het merk bij het betrokken publiek. Volgens het Gerecht is er een zekere onderlinge afhankelijkheid tussen de herkenning van een merk door het publiek en het onderscheidend vermogen ervan. Ondanks een geringe visuele en fonetische overeenstemming tussen de conflicterende tekens komt het Gerecht tot de conclusie dat het merk 'Balea' door het grote marktaandeel in cosmetische producten hoog onderscheidend is. Hierdoor kan er toch verwarringsgevaar kan ontstaan tussen de twee beeldmerken. Het beroep dat betrekking heeft op de klasse cosmetica wordt verworpen. 

IEF 20184

Hof vernietigt uitspraak over merknamen op verzenddoos

Hof Den Haag 17 aug 2021, IEF 20184; (Easycosmetics tegen Coty), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-vernietigt-uitspraak-over-merknamen-op-verzenddoos

Hof Den Haag 17 augustus 2021, IEF 20184 (Easycosmetics tegen Coty) In deze zaak gaat Easycosmetics in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank gedaan op 25 maart 2020 [IEF 19102]. Dit betrof een zaak waarbij de rechtbank oordeelde dat wanneer een merknaam op een verpakkingsdoos afgebeeld staat, dit suggereert dat er een economische band met die merkhouder is. Easycosmetics voert aan dat de merken op de doos als soort 'wordcloud' afgebeeld staan en enkel de indruk wekken dat er door het bedrijf veel verschillende producten worden aangeboden. Door de 'merkenbrei' zou de aandacht juist actief getrokken worden naar de merknaam van Easycosmetics zelf. Het hof gaat mee in deze beoordeling en stelt dat er bij het relevante publiek geen reden is om aan te nemen dat er wordt uitgegaan van een economische band tussen Easycosmetics en de merken op de doos. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Coty zich niet kan verzetten tegen het gebruik van de merken. Het vonnis van de rechtbank wordt vernietigd. 

IEF 20178

Overdragen handelsnaam na overname broodjeszaak

Rechtbank Amsterdam 12 aug 2021, IEF 20178; ECLI:NL:RBAMS:2021:4393 (Eiseres tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overdragen-handelsnaam-na-overname-broodjeszaak

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 augustus 2021, IEF 20178; ECLI:NL:RBAMS:2021:4393 (Eiseres tegen gedaagden) Kort geding. Eiseres is een broodjeszaak met een franchise-concept. Gedaagden hebben de handelsactiviteiten van een vestiging overgenomen. Het geschil is hier wat deze overname precies heeft behelsd. Eiseres heeft aan gedaagden medegedeeld dat na de verkoop van de zaak er geen licentie-fee is betaald voor het gebruik, de bescherming en de ontwikkeling van het merk. Concreet gaat dit over de handelsnaam en het logo. Gedaagden zijn het niet met deze stelling eens en gebruiken het merk en de handelsnaam tot op heden, ondanks verzoeken van eiseres om dit te staken. De voorzieningenrechter oordeelt dat indien er sprake is geweest van een overdracht van de onderneming, het aannemelijk is dat ook de handelsnaam is overgedragen. Over het logo kan in dit kort geding geen uitspraak worden gedaan en dit zal nader moeten worden onderzocht in een bodemprocedure. 

IEF 20169

Uniewoordmerk 'Limbic® Types' niet beschrijvend

Gerecht EU (voorheen GvEA) 1 sep 2021, IEF 20169; ECLI:EU:T:2021:527 (Gruppe Nymphenburg Consult tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uniewoordmerk-limbic-types-niet-beschrijvend

Gerecht EU 1 september 2021, IEF 20169, IEFbe 3272; ECLI:EU:T:2021:527 (Gruppe Nymphenburg Consult tegen EUIPO) Deze zaak betreft een beroep tegen de beslissing van de grote kamer van beroep van het EUIPO van 2 december 2019 over de inschrijving van het woordteken Limbic® Types. Dit verzoek is afgewezen met als reden dat het teken te beschrijvend zou zijn. Het aangevraagde merk kan vertaald worden als 'limbische typen'. Engelstalig publiek zou het merk opvatten als een aanduiding voor een persoonsindeling op grond van persoonlijkheidsprofielen of ‑kenmerken die zijn opgesteld aan de hand van kennis over het limbisch systeem. Nymphenburg verzoekt het Gerecht om deze beslissing te vernietigen. Het Gerecht oordeelt dat het betrokken publiek het symbool '®’ en de term 'types’ zal begrijpen. Dat één of meer bestanddelen beschrijvend zijn volstaat niet als reden om de merkinschrijving af te wijzen. Dit kan alleen wanneer het hele teken beschrijvend is. Vastgesteld moet dan ook worden dat het oordeel van de kamer van beroep dat het relevante publiek het teken Limbic® Types begrijpt als aanduiding van de verschillende persoonlijkheidstypen, die elk anders reageren op stimuleringen van het limbisch systeem, onjuist is.

IEF 20168

Verzoek tot niet-ontvankelijkheid verklaren afgewezen

Rechtbank Den Haag 28 jul 2021, IEF 20168; ECLI:NL:RBDHA:2021:7993 (MSAR tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-tot-niet-ontvankelijkheid-verklaren-afgewezen

Rechtbank Den Haag 28 juli 2021, IEF 20168; ECLI:NL:RBDHA:2021:7993 (MSAR tegen gedaagden) MSAR vordert in conventie dat de rechtbank bij vonnis voor recht zal verklaren dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het teken 'Jetten'. Primair vorderen gedaagden dat MSAR niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Het verzoek tot niet-ontvankelijk verklaren wordt afgewezen en de zaak zal weer op de rol komen van woensdag 8 september 2021. 

IEF 20164

Geen verwarring tussen handelsnamen taxibedrijven

Rechtbank Noord-Holland 31 aug 2021, IEF 20164; ECLI:NL:RBNHO:2021:7408 (Victoria Taxi tegen Taxi Alkmaar Victoria), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarring-tussen-handelsnamen-taxibedrijven

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 31 augustus 2021, IEF 20164; ECLI:NL:RBNHO:2021:7408 (Victoria Taxi tegen Taxi Alkmaar Victoria) Victoria Taxi vordert dat Taxi Alkmaar Victoria haar handelsnaam wijzigt. Beide bedrijven bestaan al minstens 8 jaar naast elkaar, zonder dat er blijk is geweest van enige verwarring tussen de handelsnamen. Bijzonder in deze zaak is dat Victoria Taxi nu een vordering instelt. Er mogen dan ook hogere eisen worden gesteld aan de onderbouwing waarom juist nu het verwarringsgevaar te duchten is. Hoewel beide bedrijven Victoria als onderdeel van de naam hanteren, zorgt de toevoeging van het woord Alkmaar voor voldoende onderscheidenheid. Daarnaast verricht Victoria Taxi haar werkzaamheden vanuit Avenhorn en Taxi Alkmaar Victoria vanuit Alkmaar. Dit is een afstand van ongeveer 20 kilometer. In andere gevallen zou dit geen grote afstand zijn, maar de voorzieningsrechter oordeelt dat dit voor taxibedrijven anders is. De vorderingen worden afgewezen. 

IEF 20157

Hoorcollege Handelsnaamrecht

Ter gelegenheid van de opening van het academisch (IE) jaar 2021-2022 is nu gratis beschikbaar voor alle nieuwe studenten (IE) rechten en alle andere geïnteresseerden het inleidende online hoorcollege handelsnaamrecht. Professor Dirk Visser bespreekt daarin het gehele handelsnaamrecht en besteedt veel aandacht aan de gevolgen van het Dairy Partners-arrest [IEF 19773] van de Hoge Raad van begin dit jaar.