Handelsnaamrecht

IEF 20105

Geen afspraken over gebruik handelsnaam na overname

Rechtbank Den Haag 20 jul 2021, IEF 20105; ECLI:NL:RBDHA:2021:7619 (Promise tegen Promise 1), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-afspraken-over-gebruik-handelsnaam-na-overname

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 juli 2021, IEF 20105; ECLI:NL:RBDHA:2021:7619 (Promise tegen Promise 1) Kort geding. Eiser en gedaagde hebben op dit moment allebei een kapperszaak in het centrum van Leiden waarvoor zij nagenoeg dezelfde naam gebruiken. Eiser voert de naam Promise en gedaagde voert de naam Promise 1. Voor de overname van de zaak van gedaagde door eiser werd de handelsnaam Promise al gevoerd en was de kapperszaak onderdeel van een vof met twaalf vestigingen. Beide partijen willen dat de ander de handelsnaam aanpast. De voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagde moet stoppen met het voeren van haar huidige handelsnaam. Hierbij is onder andere van belang dat gedaagde geen houder is van van het vof-merk en dat niet is gebleken dat partijen hebben afgesproken dat eiser een andere handelsnaam zou gaan voeren. 

IEF 20087

Gerecht EU: 'Bio' in merknamen heeft nagenoeg zelfde betekenis

Gerecht EU (voorheen GvEA) 30 jun 2021, IEF 20087; ECLI:EU:T:2021:396 (Biovène Cosmetics tegen EUIPO en Eugène), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-bio-in-merknamen-heeft-nagenoeg-zelfde-betekenis

Gerecht EU 30 juni 2021, IEF 20087, IEFbe 3251; ECLI:EU:T:2021:396 (Biovène Cosmetics tegen EUIPO en Eugène) Biovène heeft in 2016 de gelijknamige merknaam bij het EUIPO ingeschreven. Eugène Perma is houder van de merknaam Biorene en is van mening dat Biovène inbreuk maakt op haar merknaam. Beide ondernemingen zijn actief in de cosmeticasector. EUIPO heeft vanwege verwarringsgevaar de inschrijving van Biovène afgewezen. Het Gerecht gaat na of er sprake is van vergelijkbare producten en vergelijkbare beeldmerken. Volgens het Gerecht betreft het inderdaad vergelijkbare producten, omdat beide zijn bedoeld voor lichamelijke verzorging en hygiëne. Daarnaast is er geen sprake van producten die voor de gemiddelde consument goed te onderscheiden zijn, onder andere vanwege het feit dat ‘Bio’ in deze context nagenoeg dezelfde betekenis heeft.

IEF 20080

Nederlandse vertaling van merknamen heeft zelfde betekenis

Rechtbank Den Haag 8 jul 2021, IEF 20080; ECLI:NL:RBDHA:2021:7065 (Rodenmors tegen Byecar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-vertaling-van-merknamen-heeft-zelfde-betekenis

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 juli 2021, IEF 20080; ECLI:NL:RBDHA:2021:7065 (Rodenmors tegen Byecar) Kort geding. Rodenmors is houdster van het Uniewoordmerk BYEBYE.CAR. Rodenmors houdt zich bezig met de bemiddeling bij de koop en verkoop van tweedehands auto's en exploiteert daartoe onder andere de website ikwilvanmijnautoaf.nl. Byecar is een eenmanszaak die zich in dezelfde branche bevindt. Rodenmors vordert staking van het gebruik van de merknaam Byecar, omdat er volgens Rodenmors sprake is van verwarringsgevaar. De voorzieningenrechter oordeelt dat merknamen inderdaad teveel op elkaar lijken, omdat de Nederlandse vertaling nagenoeg dezelfde betekenis met zich mee brengt. Ook zijn beide partijen actief in dezelfde sector. De vordering van Rodenmors wordt toegewezen.

IEF 20043

Verwarringsgevaar bij handelsnamen broers

Rechtbank Limburg 15 jun 2021, IEF 20043; ECLI:NL:RBLIM:2021:4798 (Eiser tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarringsgevaar-bij-handelsnamen-broers

Vzr. Rechtbank Limburg 15 juni 2021, IEF 20043; ECLI:NL:RBLIM:2021:4798 (Eiser tegen gedaagde)  De partijen in dit kort geding zijn broers. De ene broer drijft een onderneming in de zakelijke vastgoedbranche, de andere broer is met name actief in de particuliere vastgoedsector. De eiser in conventie stelt dat het gebruik van de handelsnamen door gedaagde in conventie verwarrend is en dus in strijd met de Handelsnaamwet. De betreffende handelsnamen zijn in deze zaak allemaal geanonimiseerd. De voorzieningenrechter oordeelt dat er inderdaad sprake is van verwarring in de zin van de Handelsnaamwet, omdat beide ondernemingen in dezelfde regio vergelijkbare activiteiten ontplooien en eiser in conventie meerdere malen verzoeken en stukken heeft ontvangen, die eigenlijk gericht waren aan de onderneming van gedaagde in conventie. 

IEF 20029

Centrum voor Kinderwens geen inbreuk op Medisch Centrum Kinderwens

Rechtbank Noord-Holland 16 jun 2021, IEF 20029; ECLI:NL:RBNHO:2021:4846 (Kinderwens MC tegen Dijklander Ziekenhuis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/centrum-voor-kinderwens-geen-inbreuk-op-medisch-centrum-kinderwens

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 16 juni 2021, IEF 20029; ECLI:NL:RBNHO:2021:4846 (Kinderwens MC tegen Dijklander Ziekenhuis) Kort geding. Deze zaak gaat over de vraag of het Dijklander Ziekenhuis door het gebruik van de naam ‘Centrum voor Kinderwens’ en de domeinnaam www.centrumvoorkinderwens.nu - voor de op 1 februari 2021 door haar geopende IVF-kliniek - inbreuk pleegt op de handelsnaam ‘Medisch Centrum Kinderwens’, die sinds 2006 wordt gebruikt voor de IVF-kliniek van Kinderwens MC (dan wel van een aan haar gelieerde onderneming) alsmede op het woord/beeldmerk dat voor laatstgenoemde kliniek wordt gebruikt. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er geen sprake van inbreuk op handelsnaam- of merkrechten omdat er geen direct dan wel indirect verwarringsgevaar valt te duchten. ‘Medisch Centrum Kinderwens is namelijk een volledig beschrijvende handelsnaam, waaraan in beginsel geen onderscheidend vermogen toekomt. De Handelsnaamwet biedt in dat geval geen dan wel slechts geringe bescherming, tenzij kan worden gesproken van inburgering. Inburgering wordt niet aangenomen. Geoordeeld wordt dat het relevante publiek meer oplettend zal zijn dan het normaal oplettende consumentenpubliek. Dat publiek zal zich er van bewust zal zijn dat er aanbieders zijn met sterk gelijkende handels- en/of domeinnamen of aanbieders die zich met de zoekterm ‘kinderwens’ willen laten vinden, zodat zij bijzonder oplettend zullen zijn met welke kliniek zij concreet van doen hebben. De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat het relevante publiek de verschillen tussen ‘Medisch Centrum Kinderwens’ en Centrum voor Kinderwens’ eenvoudig zal opmerken en neemt geen handelsnaaminbreuk aan. Ook inbreuk op het woord/beeldmerk wordt niet aangenomen omdat de aanduidingen die partijen gebruiken onvoldoende met elkaar overeenstemmen. De vorderingen van Kinderwens MC worden afgewezen.

IEF 20012

Verwarringsgevaar sushi-horeca onvoldoende aannemelijk

Rechtbank Gelderland 9 jun 2021, IEF 20012; ECLI:NL:RBGEL:2021:3683 (Sakura Sushi Bar tegen Blue Sakura), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarringsgevaar-sushi-horeca-onvoldoende-aannemelijk

Vzr. Rechtbank Gelderland 9 juni 2021, IEF 20012; ECLI:NL:RBGEL:2021:3683  (Sakura Sushi Bar tegen Blue Sakura) Kort geding. Handelsnaamgeschil. Eiseres exploiteert de horecagelegenheid Sakura Sushi Bar en is houdster van het woordmerk ´Sakura´. Gedaagde exploiteert in hetzelfde afzetgebied de horecagelegenheid Blue Sakura en maakt gebruik van het logo Blue Sakura. Eiseres stelt dat gedaagde inbreuk maakt op het handelsnaamrecht. Eiseres wordt in het ongelijk gesteld, er is geen sprake van direct dan wel indirect verwarringsgevaar. Er wordt onder meer bevestigd dat: Het publiek de meeste aandacht schenkt aan het begin van de handelsnaam; Het gebruik van logo’s moet worden meegenomen in de afweging van de bepaling van te duchten verwarring; Het publiek dat sushi afhaalt, is anders dan het publiek dat sushi eet in een restaurant; Door de toevoeging van beschrijvende elementen aan de handelsnaam kan te duchten verwarring verder afnemen.

IEF 19952

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen beveiligingsbedrijven

Antilliaanse Gerechten 17 aug 2020, IEF 19952; ECLI:NL:OGEAC:2020:331 (Sparta tegen Spartan), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-handelsnamen-beveiligingsbedrijven

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 17 augustus 2020, IEF 19952; ECLI:NL:OGEAC:2020:331 (Sparta tegen Spartan) Sparta en Spartan exploiteren allebei een beveiligingsbedrijf. Zowel Sparta als Spartan houden kantoor in de wijk Pietermaai te Curaçao. Sparta, als bedrijf met het oudere handelsnaamrecht, vordert dat Spartan het gebruik van de handelsnaam 'Spartan' staakt. Het Gerecht oordeelt dat het gebruik door partijen van hun handelsnamen tot verwarring bij het publiek kan leiden. Hierom stelt zij Sparta in het gelijk en veroordeelt zij Spartan tot het kiezen van een andere handelsnaam.

IEF 19917

Geen merk- en handelsnaaminbreuk wegens toestemming

Rechtbank Den Haag 3 mrt 2021, IEF 19917; ECLI:NL:RBDHA:2021:3745 (Busch-Jaeger tegen Klusspullen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-merk-en-handelsnaaminbreuk-wegens-toestemming

Rechtbank Den Haag 3 maart 2021, IEF 19917, IT 3494, ECLI:NL:RBDHA:2021:3745 (Busch-Jaeger tegen Klusspullen) Busch-Jaeger is wereldwijd marktleider op het gebied van elektrotechnisch installatiemateriaal. Klusspullen exploiteert onder de naam BuschJaeger.schakelmateriaal.nl een website, die volledig gewijd is aan de producten van Busch-Jaeger. Partijen hebben contact gehad en plannen gemaakt over deze webwinkel. Busch-Jaeger was het alleen niet eens met de keuze van Klusspullen voor de domeinnaam en het gebruik van de naam van Busch-Jaeger op de website. Deze heeft vriendelijk aan Klusspullen verzocht deze te wijzigen, maar dit deed Klusspullen vervolgens niet. Busch-Jaeger spreekt van een inbreuk op zijn Uniemerken en handelsnaam. De rechtbank gaat hier niet in mee en oordeelt dat Busch-Jaeger toestemming heeft gegeven aan Klusspullen voor het gebruik van haar woordmerk en handelsnaam. Daarbij geeft zij ook aan dat de voorgestelde wijzigingen van Busch-Jaeger op geen manier betrekking hebben op haar handels- en domeinnaam.