Handelsnaamrecht

IEF 20689

Noot Paul Geerts onder Sakura Sushi Bar/Blue Sakura

Rechtbank Gelderland 9 jun 2021, IEF 20689; ECLI:NL:RBGEL:2021:3683 (Sakura Sushi Bar/Blue Sakura ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/noot-paul-geerts-onder-sakura-sushi-bar-blue-sakura

Paul Geerts, noot onder vzr. rb. Gelderland 9 juni 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3683 (Sakura Sushi Bar/Blue Sakura) [IEF 20012]. De noot is eerder verschenen in IER 2022/4.

"3. Centraal staat de vraag of door het feit dat gedaagde een vestiging in Apeldoorn heeft geopend, ex art. 5 Hnw verwarring tussen zijn onderneming en die van eiseres te duchten valt. In zijn (veel besproken) DOC Dairy Partners/Dairy Partners-arrest heeft de Hoge Raad aangegeven hoe dat verwarringsgevaar moet worden beoordeeld (r.o. 2.5.2) (...).

4. In het onderhavige vonnis heeft de Voorzieningenrechter aan de hand van deze door de Hoge Raad geformuleerde regels beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar en concludeert dat dit niet het geval is, met als gevolg dat de verbodsvordering van eiseres wordt afgewezen. Het oordeel van de Voorzieningenrechter dat geen verwarring te duchten is steunt met name op twee gronden: (i) er is slechts sprake van een (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen de handelsnamen (r.o. 4.8) en bovendien (ii) is de aard van beide ondernemingen verschillend (r.o. 4.16)."

Lees hier verder >>

IEF 20596

Beschrijvende handelsnaam

Rechtbank Gelderland 8 mrt 2022, IEF 20596; ECLI:NL:RBGEL:2022:1209 (Trainingskampen.nl tegen Voetbalreizen.com), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beschrijvende-handelsnaam

Vzr. Rb Gelderland 8 maart 2022, IEF 20596; ECLI:NL:RBGEL:2022:1209 (Trainingskampen.nl tegen Voetbalreizen.com) Voetbalreizen.com gebruikt de handelsnaam Trainingskamp.com en gebruikt een bijbehorend logo. Trainingskampen.nl beweert dat Voetbalreizen.com hiermee inbreuk maakt op haar (oudere) rechten. In reconventie stelt Voetbalreizen.com dat Trainingskampen.nl zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame nu zij de indruk heeft gewekt dat zij trainingskampen kan aanbieden met de zogenaamde ‘SGRZ garantie’, terwijl dit niet zo is.

IEF 20586

Te duchten verwarringsgevaar zorgt voor handelsnaaminbreuk

Rechtbank Midden-Nederland 9 mrt 2022, IEF 20586; (Het RecruitingKantoor tegen Recruitment Kantoor), http://www.ie-forum.nl/artikelen/te-duchten-verwarringsgevaar-zorgt-voor-handelsnaaminbreuk

Vzr. Rb Midden-Nederland 9 maart 2022, IEF 20586; C/16/534409 / KL ZA 22-12 (Het RecruitingKantoor tegen Recruitment Kantoor) Het RecruitingKantoor vordert Recruitment Kantoor te gebieden de inbreuk op haar handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden en de domeinnaam <recruitmentkantoor.nl> aan haar over te dragen. De voorzieningenrechter oordeelt dat verwarringsgevaar tussen de ondernemingen te duchten is. Dit is voldoende om een handelsnaaminbreuk aan te nemen. Vervolgens is de voorzieningenrechter van oordeel dat er geen grondslag bestaat voor de overdracht van de domeinnaam van Recruitment Kantoor aan Het RecruitingKantoor. Daarnaast heeft Het RecruitingKantoor hier ook geen belang bij nu Recruitment Kantoor het gebruik van de domein- en handelsnaam gestaakt moet houden.

IEF 20535

Verbod om gebruik te maken van handelsnaam

Rechtbank Den Haag 15 feb 2022, IEF 20535; ECLI:NL:RBDHA:2022:944 (Celeste), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-om-gebruik-te-maken-van-handelsnaam

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 februari 2022, IEF 20535; ECLI:NL:RBDHA:2022:944 (Celeste) Kort geding. Eiseres en gedaagde hebben op dit moment een zaak in Den Haag waarvoor zij een vrijwel zelfde naam gebruiken: eiseres gebruikt de handelsnaam Celeste en Celeste Parfums en gedaagde de handelsnaam Celeste Dermacare. Eiseres verkoopt luxe parfums en huidverzorgingsproducten, gedaagde verricht schoonheidsverzorgingsdiensten en biedt ook laserbehandelingen aan, terwijl ook zij huidverzorgingsproducten verkoopt. Eiseres zit al ruim 20 jaar met haar zaak in Den Haag en gedaagde pas sinds 2020. Eiseres wil dat gedaagde een andere naam gaat gebruiken, omdat het verwarrend is voor het publiek als zij op korte afstand van elkaar een zaak hebben met dezelfde naam. De voorzieningenrechter beslist dat gedaagde voorlopig moet stoppen met het gebruik van de handelsnaam Celeste Dermacare. Eiseres dient binnen 6 maanden na dit vonnis een procedure bij de bodemrechter te starten. Als zij dat niet doet, kan het aan gedaagde opgelegde verbod haar kracht verliezen.

IEF 20521

Merkinbreuk door lamellenmerk bevestigd in hoger beroep

Hof Amsterdam 11 jan 2022, IEF 20521; ECLI:NL:GHAMS:2022:54 (Louverdrape NL tegen Lecluyse), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkinbreuk-door-lamellenmerk-bevestigd-in-hoger-beroep

Hof Amsterdam 11 januari 2022, IEF 20521, IEFbe 3380; ECLI:NL:GHAMS:2022:54 (Louverdrape NL tegen Lecluyse) Lecluyse is een Belgische vennootschap en heeft een productielijn onder de naam ‘Louverdrape’ voor verticale lamellen. Lecluyse heeft met de Nederlandse vof Louverdrape NL een overeenkomst gesloten waarin Louverdrape NL het alleenverkooprecht krijgt voor Nederland. Lecluyse heeft een Benelux woord-/beeldmerk met het element ‘LOUVERDRAPE’ gedeponeerd en vervolgens de alleenverkoopovereenkomst opgezegd. In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat Louverdrape NL het gebruik van domeinnamen die inbreuk maken op het merkrecht van Lecluyse moet staken en gestaakt moet houden [IEF 19332]. Hiertegen gaan Lamella c.s. (voorheen Louverdrape NL) in hoger beroep.

IEF 20504

Wendy's handelt niet in strijd met verboden

Rechtbank Amsterdam 29 dec 2021, IEF 20504; ECLI:NL:RBAMS:2021:7841 (Eiser tegen Wendy's), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wendy-s-handelt-niet-in-strijd-met-verboden

Rb Amsterdam 29 december 2021, IEF 20504; ECLI:NL:RBAMS:2021:7841 (Eiser tegen Wendy’s) Zie [IEF 20297] Eiser is een Zeeuwse ondernemer die onder andere de snackbar Wendy’s exploiteert. Volgens eiser gebruiken de dochterondernemingen van Wendy’s (WN en WNH) het merk Wendy’s in Nederland, voeren zij handelsnamen waarin de aanduiding Wendy’s voorkomt en gebruiken zij de aanduiding Wendy’s zodanig dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Hiermee zou Wendy’s handelen in strijd met de door rechtbank Middelburg opgelegde verboden. Volgens de rechtbank moet het vonnis op dit punt zo begrepen worden dat ook (indirecte) dochterondernemingen van Wendy’s International het vonnis moeten respecteren. Eiser stelt dat nu sprake is van schending van artikel 13A onder d BMW. Ter onderbouwing hiervan heeft hij onvoldoende feiten of omstandigheden aangevoerd. Daarom is er op basis van dit artikel geen inbreuk vast komen te staan die onder het in dat vonnis uitgesproken eerste verbod kan vallen. Wendy’s heeft terecht aangevoerd dat Wendy’s zich richt tot een ander publiek dan WN en WNH. De activiteiten die WN en WNH ontplooien, staan niet in verband met fastfood. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een overtreding van het tweede verbod uit het eerdere vonnis niet is komen vast te staan.

IEF 20465

Prejudiciële vragen over het begrip "benaming van het product"

HvJ EU 5 nov 2021, IEF 20465; (BiFi The Original), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-het-begrip-benaming-van-het-product

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Duitsland) 5 november 2021, IEF 20465, IEFbe 3351; C-595/21 (BiFi The Original) via MinBuza. Verzoekster produceert het product “BiFi The Original Turkey” en brengt het als voorverpakt levensmiddel via de detailhandel op de markt. Bij de productie worden palmvet en raadzaadolie gebruikt. “BiFi The Original” is een woord- en beeldmerk volgens het Duitse merkenrecht en een beeldmerk volgens het Unierecht. De instantie die toezicht houdt op levensmiddelen heeft op 7-1-2019 bij besluit bevolen dat het verzoekster verboden is het product onder de benaming “BiFi 100% Turkey” in de handel te brengen zonder de bij de productie gebruikte ingrediënten in de onmiddellijke nabijheid van de benaming van het product te vermelden in een specifiek bepaalde lettergrootte. Verzoekster heeft tegen dit besluit beroep ingesteld bij de verwijzende rechter. Verzoekster heef de etikettering in het tweede kwartaal van 2019 gewijzigd. Sindsdien staat er in het hoofdgezichtsveld op de voorkant van de verpakking “BiFi The Original” en daarnaast of daaronder “Turkey”. Boven het woord “Turkey” staat een afbeelding van een kalkoen in het zwart. Op de achterzijde van het etiket wordt het levensmiddel telkens vóór de ingrediëntenlijst omschreven als “gevogelte-minisalami met palmvet en raapzaadolie”. De lettergrootten van “BiFi”, “The Original” en “Turkey” verschillen. “BiFi is het grootst geschreven en “The Original” het kleinst. Prejudiciële vragen:

IEF 20459

Goud Advocaten maakt inbreuk op handelsnaam Vangoud Advocaten

Hof Den Haag 21 dec 2021, IEF 20459; ECLI:NL:GHDHA:2021:2599 (Vangoud Advocaten tegen Goud Advocaten), http://www.ie-forum.nl/artikelen/goud-advocaten-maakt-inbreuk-op-handelsnaam-vangoud-advocaten

Hof Den Haag 21 december 2021, IEF 20459; ECLI:NL:GHDHA:2021:2599 (Vangoud Advocaten tegen Goud Advocaten) Handelsnaamrecht. Hoger beroep. Kort geding. Vangoud Advocaten is in 2011 opgericht en in Arnhem gevestigd. Het advocatenkantoor is gespecialiseerd in vastgoed en overheid. Geïntimeerde had voorheen een advocatenkantoor onder de naam Putters Advocatuur in Gorinchem. Op 13 juli 2020 is deze handelsnaam gewijzigd in Goud Advocaten. Goud Advocaten is een dag later door Vangoud advocaten gesommeerd het gebruik van de handelsnaam te staken. Saillant detail is dat beide kantoren op dat moment een procedure tegen elkaar voerden. In eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat er geen sprake was van een handelsnaaminbreuk [IEF 19511], maar het hof Den Haag denkt daar anders over.