Domeinnaamrecht  

IEF 21889

Slampaq hoeft domeinnamen niet over te dragen aan Stichting Bospop

Rechtbanken 14 feb 2024, IEF 21889; ECLI:NL:RBLIM:2024:709 (Stichting Bospop tegen Slampaq), https://www.ie-forum.nl/artikelen/slampaq-hoeft-domeinnamen-niet-over-te-dragen-aan-stichting-bospop

Vzr. Rb. Limburg 14 februari 2024, IEF 21889; ECLI:NL:RBLIM:2024:709 (Stichting Bospop tegen Slampaq) Stichting Bospop organiseert jaarlijks een gelijknamig festival. In het jaar 2000 bouwde een vrijwilliger van Stichting Bospop de website www.bospop.nl, die later werd overgedragen aan Slampaq. De vrijwilliger die de website heeft gebouwd is de eigenaar van Slampaq. Slampaq onderhoudt de website voor Stichting Bospop tegen betaling.

IEF 21874

Handelsnamen van verloskundigepraktijken komen visueel in hoge mate overeen

Rechtbank Oost-Brabant 27 dec 2023, IEF 21874; ECLI:NL:RBOBR:2023:6115 (Verloskundige Praktijk Vivre tegen gedaagde`), https://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnamen-van-verloskundigepraktijken-komen-visueel-in-hoge-mate-overeen

Vzr. Rb. Oost-Brabant 27 december 2023, IEF 21874; ECLI:NL:RBOBR:2023:6115 (Verloskundige Praktijk Vivre tegen gedaagde) Kort geding. Verloskundige Praktijk Vivre (hierna: Vivre) drijft sinds 2004 een praktijk voor verloskundige zorg en echoscopie in de gemeenten Valkenswaard en Waalre met als handelsnaam Vivre. Ook gedaagde drijft een verloskundigepraktijk. In de KvK staat deze onderneming ingeschreven met als handelsname 'Vivé Vrouw en Verloskunde' en 'Vivé Pretecho'. Voor haar website gebruikt zij de domeinnaam www.viveverloskunde.nl. In 2023 heeft gedaagde een praktijk in Valkenswaard overgenomen. Vivre vordert samengevat staking van het gebruik van de handelsnaam Vivé, alsmede staking van het gebruik van de domeinnamen en e-mailadressen. Hieraan ten grondslag legt Vivre dat de diensten die beide bedrijven aanbieden identiek zijn, en deze beide worden geboden in hetzelfde verzorgingsgebied als waar Vivre opereert. Dit leidt volgens Vivre tot verwarring onder het publiek. 

IEF 21551

Ingezonden door Bram Woltering en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD

WIPO neemt registratie te kwader trouw aan

WIPO 2 jul 2023, IEF 21551; (Moooi B.V./Cvdh Ubsa), https://www.ie-forum.nl/artikelen/wipo-neemt-registratie-te-kwader-trouw-aan

Administrative Panel 2 juli 2023, IEF 21551, IT 4310, Zaaknr. D2023-2054 (Moooi B.V./Vcdh Ubsa) In het geschil liggen de domeinnamen 'moooifurniture.shop' en moooisale.com' ter beoordeling. Moooi B.V. (hierna: klaagster) ontwerpt en verkoopt meubilair en lichtproducten, onder het merk 'MOOOI'. Klager stelt dat de geregistreerde domeinnamen verwarrend zijn ten opzichte van haar merk en dat deze domeinen te kwader trouw zijn geregistreerd. Klaagster heeft daarbij bewijs aangevoerd dat de litigieuze domeinen gebruikt werden om creditcardgegevens van gebruikers te stelen. Gesteld wordt dat de domeinen worden gepresenteerd alsof zij van klager afkomstig zijn. Op basis van deze stellingen vordert klager overdracht van de domeinnamen.

IEF 21452

KPN moet streamingdiensten blokkeren

Rechtbank Rotterdam 26 mei 2023, IEF 21452; ECLI:NL:RBROT:2023:4373 (BREIN tegen KPN ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/kpn-moet-streamingdiensten-blokkeren

Vrz. Rechtbank Rotterdam 26 mei 2023, IEF 21452; ECLI:NL:RBROT:2023:4373 (Brein tegen KPN) Stichting Brein is een kort geding gestart tegen KPN over een vermeende inbreuk op het auteursrecht. Stichting Brein is een stichting die als doel heeft om inbreuken op auteursrechten collectief te bestrijden, met name ten behoeve van de bij haar aangesloten makers. KPN is een internetaccessprovider en beheerder van een glasvezelnetwerk.

IEF 21424

Rechtbank beslist over overdracht handelsnaam en domeinnaam

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 mei 2023, IEF 21424; ECLI:NL:RBZWB:2023:3239 (Bisou tegen Kwatta), https://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-beslist-over-overdracht-handelsnaam-en-domeinnaam

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 mei 2023, IEF 21424; ECLI:NL:RBZWB:2023:3239 (Bisou tegen Kwatta) De rechtbank heeft zich uitgesproken over de overdracht van een handelsnaam en domeinnaam. Partijen in deze zaak zin Bisou, eiseres, en Kwatta, de gedaagde. Kwatta is een bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met de verhuur van bedrijfsruimten. Kwatta heeft in een pand te Breda een restaurant geëxploiteerd onder een bepaalde handelsnaam. Bisou heeft de exploitatie van het restaurant in 2017 overgenomen. Bisou heeft hiervoor met Kwatta een onderhuurovereenkomst gesloten waarin is afgesproken dat Bisou de activa van Kwatta overneemt. Verder regelt de overeenkomst de overdracht van de handelsnaam van het restaurant, alsmede de bijbehorende domeinnaam. 

IEF 21324

BREIN vordert overdracht van de drie domeinnamen

Rechtbank Midden-Nederland 28 dec 2022, IEF 21324; ECLI:NL:RBMNE:2022:5565 (BREIN tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/brein-vordert-overdracht-van-de-drie-domeinnamen

Rechtbank Midden-Nederland 28 maart 2022, IEF 21324; ECLI:NL:RBMNE:2022:5565 (Brein tegen gedaagde) BREIN is een stichting die zich richt op het bestrijden van auteursrechtinbreuken, met name voor de bij haar aangesloten rechthebbenden. In deze zaak gaat het over drie websites waarop IPTV-pakketten werden verkocht. Deze pakketten boden via hyperlinks toegang tot illegaal aanbod van beschermde films, series en (premium) televisiekanalen. Volgens BREIN is gedaagde niet degene die de IPTV-pakketten heeft verkocht, maar wel de eigenaar van de drie domeinnamen die naar de websites leiden. BREIN beweert dat gedaagde de domeinnamen niet te goeder trouw heeft geregistreerd omdat er opzettelijk een onjuist adres in Nederland is opgegeven bij het EURid (domeinnamenregister). In feite zou gedaagde slechts de katvanger zijn van de persoon die de IPTV-pakketten via de websites heeft verkocht. BREIN is van mening dat gedaagde onrechtmatig handelt en eist daarom dat hij de drie domeinnamen aan haar overdraagt. De rechtbank heeft geoordeeld dat BREIN ontvankelijk is in haar collectieve vordering en wijst BREIN aan als exclusieve belangenbehartiger voor alle rechthebbenden op entertainmentcontent van IPTV-pakketten die via de domeinnamen beschikbaar zijn gemaakt.

IEF 21137

Uitspraak ingezonden door Bas Peper, Eversheds Sutherland.

Domeinnaam 'www.degoudengids.com' moet aan Stichting YPIP worden overgedragen

WIPO 7 dec 2022, IEF 21137; (Stichting YPIP tegen InterIP), https://www.ie-forum.nl/artikelen/domeinnaam-www-degoudengids-com-moet-aan-stichting-ypip-worden-overgedragen

WIPO 7 december 2022, IEF 21137; D2022-3978 (Stichting YPIP tegen InterIP) Geklaagd wordt onder meer dat de verweerder de website op de domeinnaam www.degoudengids.com kort na registratie in het jaar 2000 heeft gebruikt om de indruk te wekken dat de aangeboden diensten afkomstig waren van Stichting YPIP en dat verweerder zeer kort daarna de domeinnaam heeft veranderd in een geparkeerde pagina. Geoordeeld wordt onder meer dat het recht van Stichting YPIP om de domeinnaam te claimen niet is vervallen of verjaard door 22 jaar geen actie te hebben ondernomen. Het beleid kent dergelijke bepalingen immers niet. De domeinnaam www.degoudengids.com is verwarringwekkend gelijk aan de bekende Gouden Gids merken waarvan Stichting YPIP merkhouder is en de verweerder heeft geen legitiem belang bij de registratie van de domeinnaam. Verweerder was duidelijk op de hoogte van het bestaan van (de bekende merken van) Stichting YPIP. In zijn e-mail communicatie heeft verweerder verklaard dat Stichting YPIP moet bedanken voor de gratis verwijzing, wat duidelijk aangeeft dat verweerder Stichting YPIP kende en zich heeft voorgedaan als de website van Stichting YPIP. De domeinnaam moet aan Stichting YPIP worden overgedragen.

IEF 21115

Eiser moet gebruik domeinnamen staken

Rechtbank Limburg 16 nov 2022, IEF 21115; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/eiser-moet-gebruik-domeinnamen-staken

Rb. Limburg 16 november 2022, IEF 21115, IT 4163; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.) Zie [IEF 19423]. Bij vonnis van 3 september 2020 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Terhagen met betrekking tot het gebruik van domeinnamen afgewezen, omdat Terhagen niet aannemelijk heeft gemaakt dat MediaZuid dan wel Terhagen op enig moment rechthebbende zijn geweest van de handelsnaam ‘domeinnaam 2’. Witran heeft op 9 juni 2020 dan wel 6 september 2020 de domeinnaam ‘domeinnaam 1’ op haar naam laten registreren bij SIDN. Witran vordert nu onder meer de rechtbank voor recht te verklaren dat het handelen van gedaagde Terhagen en/of ASSB, te weten het exploiteren sinds juni 2020 van een website onder de domeinnaam 'www.domeinnaam 2' onrechtmatig is jegens Witran. In reconventie vorderen Terhagen c.s. Witran te gebieden het gebruik van domeinnaam 1 en de verhuursoftware te staken. 

IEF 21106

Uitspraak ingezonden door Karim Abass, Jurre Reus en Nina Scholten, Houthoff.

Belgische domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen

24 nov 2022, IEF 21106; (Marktplaatsbelgië.be), https://www.ie-forum.nl/artikelen/belgische-domeinnaam-moet-aan-marktplaats-worden-overgedragen

Cepani 24 november 2022, IEF 21106, IEFbe 3583; 444173 (Marktplaatsbelgië.be) Beslissing van de Derde Beslisser in een domeinnaamgeschil over de domeinnaam Marktplaatsbelgie.be. Geoordeeld wordt onder meer dat de domeinnaam zodanig overeenstemt met het merk MARKTPLAATS dat er verwarring kan ontstaan. Ook kan de domeinnaamhouder rechten of legitieme belangen op de domeinnaam laten gelden. Daarnaast heeft de klager voldoende aannemelijk gemaakt dat de domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. De domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen.
Zie ook de vrijwel gelijktijdig ingediende klacht over Marktplaatsnederland.nl [IEF 21051].

IEF 21088

Niet is gebleken dat handelsnaam gebruikt wordt

Rechtbank Den Haag 26 okt 2022, IEF 21088; ECLI:NL:RBDHA:2022:11280 (MGK tegen 't centrum), https://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-is-gebleken-dat-handelsnaam-gebruikt-wordt

Vzr. Rechtbank Den Haag 26 oktober 2022, IEF 21088; ECLI:NL:RBDHA:2022:11280 (MGK tegen 't centrum) MGK is een samenwerkingsverband tussen drie afzonderlijke vennootschappen die gezamenlijk een tandheelkundig centrum voeren in Pijnacker. ‘t Centrum is een tandartspraktijk sinds 9 juli 2013. Op 21 april 2022 heeft MGK een banner opgehangen waarin wordt aangekondigd dat er een tandheelkundig centrum komt in Pijnacker. Zowel MGK als 't Centrum hebben op 26 april 2022 in het handelsregister de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker geregistreerd. MGK vordert in conventie dat 't Centrum niet de naam Tandheelkundig Centrum Pijnacker mag gebruiken. 't Centrum vordert in reconventie dat MGK niet de naam Tandheelkundig Centrum Pijnacker en de domeinnaam tandartspijnacker.nl mag gebruiken. De voorzieningenrechter wijst de vordering in conventie af omdat niet is gesteld of gebleken dat 't Centrum voornemens is de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker te gaan gebruiken. Ook de vorderingen in reconventie worden om die reden afgewezen. Door 't Centrum wordt namelijk niet onderbouwd dat de domeinnaam tandartspraktijkhetcentrumpijnacker.nl door hem wordt gebruikt.