Domeinnaamrecht  

IEF 20961

Kort geding leent zich niet voor nadere bewijsvoering

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 4 jul 2022, IEF 20961; ECLI:NL:RBMNE:2022:2573 (Eiseres tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/kort-geding-leent-zich-niet-voor-nadere-bewijsvoering

Vzr. Rb. Midden-Nederland 4 juli 2022, IEF 20961, IT 4075; ECLI:NL:RBMNE:2022:2573 (eiseres tegen gedaagde) Dit geschil gaat onder meer over de vraag wie het uitsluitende recht heeft op vier merken, vier handelsnamen en zes domeinnamen. Ook is in geschil aan wie de Bedrijfssoftware toekomt die wordt gebruikt bij de verkoop van producten via de B2C-webshops. Eiseres vordert in conventie onder meer staking van handelsnamen en merknamen van gedaagde en wijziging van de tenaamstelling van domeinnamen door gedaagde. Gedaagde vordert in reconventie onder meer het staken van iedere inbreuk op de IE-rechten van gedaagde. Verder is in geschil of de door gedaagde gedane opzegging van de Orderverwerkingsovereenkomst effect heeft.

IEF 20894

Geen sprake van verwarringsgevaar

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Oost-Brabant 12 aug 2022, IEF 20894; ECLI:NL:RBOBR:2022:3411 (Tuin en Gras tegen Gras en Tuin Quba), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-verwarringsgevaar

Vzr. Rb. Oost-Brabant 12 augustus 2022, IEF 20894; ECLI:NL:RBOBR:2022:3411 (Tuin en Gras tegen Gras en Tuin Quba) De onderneming Tuin en Gras is sinds 18 april 2011 actief op het gebied van het verkopen van gras(zoden) en aanleggen van tuinen. Zij maakt gebruik van de website www.tuinengras.nl die in 2015 is geregistreerd. De onderneming Gras en Tuin Quba is sinds 10 juli 2018 actief en verkoopt ook gras(zoden) en legt tuinen aan. Daarnaast maakt zij gebruik van een website www.grasentuin.nl. Tuin en Gras vordert in dit geding onder meer dat de rechtbank Gras en Tuin Quba beveelt elke inbreuk op het handelsnaamrecht van Tuin en Gras te staken. Tuin en Gras vordert subsidiair dat de rechtbank Gras en Tuin Quba verbiedt de domeinnaam grasentuin.nl of een soortgelijke domeinnaam te voeren. De voorzieningenrechter stelt vast dat Tuin en Gras de handelsnaam eerder voerde dan Gras en Tuin Quba.

IEF 20886

Uitspraak ingezonden door Jos van der Wijst, BG.legal.

Domeinnaam maakt geen inbreuk op Betty Blue-merken

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 17 aug 2022, IEF 20886; ECLI:NL:RBDHA:2022:8269 (CS24 tegen Betty Blue), https://www.ie-forum.nl/artikelen/domeinnaam-maakt-geen-inbreuk-op-betty-blue-merken

Rechtbank Den Haag 17 augustus, IEF 20886, IT 4025; ECLI:NL:RBDHA:2022:8269 (CS 24 tegen Betty Blue) Betty Blue is een Italiaans kledingbedrijf dat onder de naam 'Elisabetta Franchi' kleding verkoopt via eigen winkels en distributeurs. Betty Blue is houdster van de zogenaamde Betty Blue-merken en domeinnamen. CS 24 exploiteert een kledingwinkel in Amsterdam en een online webwinkel, en verkoopt onder meer kleding van het merk Elisabetta Franchi. CS 24 is houder van de domeinnaam www.elisabetta-franchi.nl. De geschillenbeslechter van de WIPO heeft eerder beslist dat de domeinnaam aan Betty Blue moet worden overgedragen. CS 24 heeft vervolgens de website meerdere malen aangepast, met onder meer een bericht dat er geen commerciele band met Betty Blue bestaat en de website behoort tot de kledingonderneming CS 24.
CS24 vordert nu dat voor recht wordt verklaard zij geen inbreuk maakt op het Elisabetta Franchi-merk van Betty Blue en ook niet anderszins onrechtmatig handelt jegens Betty Blue door registratie en gebruik van de domeinnaam. De vordering wordt toegewezen.

IEF 20831

Beschrijvende handelsnamen hoeven niet te worden doorgehaald

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 14 jun 2022, IEF 20831; ECLI:NL:RBNHO:2022:4884 (Elektrische motorrijtuigen), https://www.ie-forum.nl/artikelen/beschrijvende-handelsnamen-hoeven-niet-te-worden-doorgehaald

Vzr. Rb. Noord-Holland 14 juni 2022, IEF 2083; ECLI:NL:RBNHO:2022:4884 (Elektrische motorrijtuigen) Eisers houden zich onder meer bezig met de verhuur van e-scooters en e-fatbikes. Gedaagden houden zich onder andere bezig met verhuur van elektrische motorrijtuigen. In deze zaak betreft het 1 handelsnaam van eisers, 2 domeinnamen van eisers, 4 handelsnamen van gedaagden en 2 domeinnamen van gedaagden. Eisers stellen dat gedaagden in strijd handelen met artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw), althans dat zij onrechtmatig handelen jegens hen omdat de handelsnamen van gedaagden slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam van eisers. Eisers menen dat verwarring bij het relevante publiek te duchten valt. De voorzieningenrechter stelt vast dat de handelsnamen van gedaagden slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam van eisers.

IEF 20596

Beschrijvende handelsnaam

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 8 mrt 2022, IEF 20596; ECLI:NL:RBGEL:2022:1209 (Trainingskampen.nl tegen Voetbalreizen.com), https://www.ie-forum.nl/artikelen/beschrijvende-handelsnaam

Vzr. Rb Gelderland 8 maart 2022, IEF 20596; ECLI:NL:RBGEL:2022:1209 (Trainingskampen.nl tegen Voetbalreizen.com) Voetbalreizen.com gebruikt de handelsnaam Trainingskamp.com en gebruikt een bijbehorend logo. Trainingskampen.nl beweert dat Voetbalreizen.com hiermee inbreuk maakt op haar (oudere) rechten. In reconventie stelt Voetbalreizen.com dat Trainingskampen.nl zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame nu zij de indruk heeft gewekt dat zij trainingskampen kan aanbieden met de zogenaamde ‘SGRZ garantie’, terwijl dit niet zo is.

IEF 20587

Uitspraak ingezonden door Benjamin van Werven, Walden Grene.

Bekrachtiging overdracht domeinnaam

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 1 mrt 2022, IEF 20587; ECLI:NL:GHAMS:2022:623 (NewFigure tegen Newfysic), https://www.ie-forum.nl/artikelen/bekrachtiging-overdracht-domeinnaam

Hof Amsterdam 1 maart 2022, IEF 20587, IT 3853; ECLI:NL:GHAMS:2022:623 (NewFigure tegen Newfysic) NewFigure heeft in kort geding de overdracht van de domeinnaam www.newfigure.nl van Newfysic gevorderd, welke vordering is afgewezen. Na het kort geding heeft Newfysic de domeinnaam doorverwezen naar haar eigen website. NewFigure heeft daarop een procedure aanhangig gemaakt bij het World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (hierna: de Geschillenbeslechter) met als doel de overdracht door NewFysic aan NewFigure van de domeinnaam www.newfigure.nl. De Geschillenbeslechter heeft bevolen dat de domeinnaamhouder van de domeinnaam newfigure.nl wordt gewijzigd van NewFysic naar New Figure. Daarop heeft NewFysic bij de kantonrechter gevorderd een verklaring voor recht dat uitsluitend Newfysic gerechtigd is tot de registratie van de domeinnaam. Die vordering is afgewezen, en NewFysic is in de bodemprocedure veroordeeld om de domeinnaam op naam van NewFigure te (laten) zetten [IEF 18424]. In hoger beroep vordert NewFysic dat de domeinnaam weer aan haar wordt overgedragen. Het hof wijst die vordering af, onder meer met verwijzing naar de beslissing van de Geschillenbeslechter.

IEF 20586

Uitspraak ingezonden door Sjors van der Hoeven, Lawfox.

Te duchten verwarringsgevaar zorgt voor handelsnaaminbreuk

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 9 mrt 2022, IEF 20586; (Het RecruitingKantoor tegen Recruitment Kantoor), https://www.ie-forum.nl/artikelen/te-duchten-verwarringsgevaar-zorgt-voor-handelsnaaminbreuk

Vzr. Rb Midden-Nederland 9 maart 2022, IEF 20586; C/16/534409 / KL ZA 22-12 (Het RecruitingKantoor tegen Recruitment Kantoor) Het RecruitingKantoor vordert Recruitment Kantoor te gebieden de inbreuk op haar handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden en de domeinnaam <recruitmentkantoor.nl> aan haar over te dragen. De voorzieningenrechter oordeelt dat verwarringsgevaar tussen de ondernemingen te duchten is. Dit is voldoende om een handelsnaaminbreuk aan te nemen. Vervolgens is de voorzieningenrechter van oordeel dat er geen grondslag bestaat voor de overdracht van de domeinnaam van Recruitment Kantoor aan Het RecruitingKantoor. Daarnaast heeft Het RecruitingKantoor hier ook geen belang bij nu Recruitment Kantoor het gebruik van de domein- en handelsnaam gestaakt moet houden.

IEF 20508

Nieuwsbrief DomJur

De databank DomJur.nl wordt dagelijks bijgehouden met jurisprudentie en actualiteiten op het gebied van domeinnamen en .nl-domeinnamen in het bijzonder. De inhoud van de databank is bedoeld voor juristen, maar bevat ook informatie voor bezoekers die in mindere mate bekend zijn met domeinnamen en samenhangende juridische aspecten. DomJur wordt uitgegeven door deLex Media.

Er zal maandelijks een DomJur-nieuwsbrief worden verstuurd over het laatste nieuws op het gebied van domeinnamen.
Klik hier om u in te schrijven.

IEF 20432

Geschil over samenwerkingsovereenkomst tijdschrift Pinda

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 15 dec 2021, IEF 20432; ECLI:NL:RBGEL:2021:6587 (Uitgever tegen Stichting), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geschil-over-samenwerkingsovereenkomst-tijdschrift-pinda

Rechtbank Gelderland 15 december 2021, IEF 20432; ECLI:NL:RBGEL:2021:6587 (Uitgever tegen Stichting) Geschil over een samenwerkingsovereenkomst om de tijdschriften Pinda* en de opvolger PINDAH, de glossy met een Indisch tintje, uit te geven. Uit de overeenkomst volgt dat domeinnamen en websites onderdeel uitmaken van de samenwerking tussen partijen. Niet weersproken is dat de uitgever de domeinnamen www.pinda-magazine.nl en www.pindah-magazine.nl heeft laten registreren en dat zij daartoe destijds bevoegd was. Zij is in ieder geval rechthebbende van de domeinnamen en de websites, zolang de samenwerking met de stichting voortduurt. De vorderingen in conventie en in reconventie worden afgewezen.

IEF 20378

Uitspraak ingezonden door Bert Gravendeel, Fruytier.

Inbreuk op handelsnaam en domeinnaam ledverlichting

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 3 dec 2021, IEF 20378; (Led-gigant vs Ledgigant), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-handelsnaam-en-domeinnaam-ledverlichting

Vrz. Rechtbank Amsterdam 3 december 2021, IEF 20378; C/13/709551 / KG ZA 21/908 (Led-gigant tegen Ledgigant) Kort geding. Olsti maakt sinds 10 juni 2013 gebruik van de handelsnaam LED-Gigant.nl. Op 4 januari 2005 heeft T. de domeinnaam ledgigant.nl (zonder verbindingsstreepje) geregistreerd. Op 3 november 2021 heeft Olsti het Benelux-merk LED-Gigant gedeponeerd voor ledverlichting en daarbij behorende accessoires. Daarbij heeft Olsti het voorgebruik sinds 10 juni 2013 ingeroepen. Het merk is geregistreerd als beeldmerk met woordelementen. Olsti vordert T. te veroordelen elk gebruik, online of offline, van de naam Ledgigant en daarop sterk gelijkende namen te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter acht dat het voldoende aannemelijk is dat het gebruik door T. van Ledgigant.nl kan leiden tot verwarring tussen zijn onderneming en die van Olsti, aangezien beide ondernemingen een webshop exploiteren in ledverlichting en zich richten op hetzelfde publiek. Het streepje tussen LED en Gigant zal bij de gemiddelde bezoeker van de website niet direct in het oog springen, en de kans is dan ook groot dat een consument die op zoek is naar LED-Gigant.nl zal uitkomen bij Ledgigant.nl. Nu T. een vrijwel identieke naam hanteert voor een vrijwel identieke onderneming, moet zijn handelwijze ook bij een geringe beschermingsomvang van de handelsnaam, worden aangemerkt als een inbreuk op de handelsnaam van Olsti als bedoeld in artikel 5 Hnw. Dit betekent dat het gebruik door T. van de handelsnaam Ledgigant.nl en de domeinnaam Ledgigant.nl onrechtmatig is jegens Olsti. De vordering van Olsti wordt toegewezen.