IEF 21439
23 mei 2023
Artikel

Vacature(s) docent IE in Leiden (0,1 - 0,8)

 
IEF 21453
30 mei 2023
Artikel

Save the date: IE-zomerfeest

 
IEF 21455
30 mei 2023
Uitspraak

Arabisch merk ongeldig verklaard

 
IEF 21425

Gerecht bevestigt EUIPO beslissing omtrent snoepcontainer

Gerecht EU (voorheen GvEA) 29 mrt 2023, IEF 21425; ECLI:EU:T:2023:173 (Perfetti Van Melle v EUIPO), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-bevestigt-euipo-beslissing-omtrent-snoepcontainer

Gerecht EU 29 maart 2023, IEF 21425; ECLI:EU:T:2023:173 (Perfetti Van Melle tegen EUIPO) Het Gerecht van de Europese Unie (hierna: het Gerecht) heeft bekrachtigd dat het EUIPO terecht de ongeldigheid heeft uitgesproken van een merkteken-aanvraag. De aanvraag is ingediend door Perfetti Van Melle, een Nederlandse snoepgoedfabrikant. Het merkteken werd aangevraagd als een figuratief merk voor een container van kauwgom. 

IEF 21424

Rechtbank beslist over overdracht handelsnaam en domeinnaam

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 mei 2023, IEF 21424; ECLI:NL:RBZWB:2023:3239 (Bisou tegen Kwatta), https://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-beslist-over-overdracht-handelsnaam-en-domeinnaam

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 mei 2023, IEF 21424; ECLI:NL:RBZWB:2023:3239 (Bisou tegen Kwatta) De rechtbank heeft zich uitgesproken over de overdracht van een handelsnaam en domeinnaam. Partijen in deze zaak zin Bisou, eiseres, en Kwatta, de gedaagde. Kwatta is een bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met de verhuur van bedrijfsruimten. Kwatta heeft in een pand te Breda een restaurant geëxploiteerd onder een bepaalde handelsnaam. Bisou heeft de exploitatie van het restaurant in 2017 overgenomen. Bisou heeft hiervoor met Kwatta een onderhuurovereenkomst gesloten waarin is afgesproken dat Bisou de activa van Kwatta overneemt. Verder regelt de overeenkomst de overdracht van de handelsnaam van het restaurant, alsmede de bijbehorende domeinnaam. 

IEF 21423

Schending van auteursrechten op software niet gebleken

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2023, IEF 21423; ECLI:NL:RBAMS:2023:2512 (Workrate tegen PayingIT), https://www.ie-forum.nl/artikelen/schending-van-auteursrechten-op-software-niet-gebleken

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2023, IEF 21423, IT 4277; ECLI:NL:RBAMS:2023:2512 (Workrate tegen PayingIT c.s.) De rechter heeft uitspraak gedaan in een zaak over het auteursrecht op bepaalde software. De eiser in deze zaak is Workrate en de gedaagden worden gezamenlijk PayingIT genoemd. Workrate is actief in datacenterbeveiliging en biedt ondersteuning aan klanten bij beveiligingsprocessen. PayingIT verkoopt software op het gebied van payrolling, personeelsplanning en salarisadministratie.

IEF 21422

Rechtbank verklaart zich onbevoegd in kansspelen merkenzaak

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2023, IEF 21422; ECLI:NL:RBAMS:2022:8539 (Realistic tegen Stakelogic), https://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-verklaart-zich-onbevoegd-in-kansspelen-merkenzaak

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2023, IEF 21422; ECLI:NL:RBAMS:2022:8539 (Realistic tegen Stakelogic) De rechtbank van Amsterdam heeft zich onbevoegd verklaard in een geschil tussen het Engelse bedrijf Realistic Games en het Nederlandse bedrijf Stakelogic. Beide bedrijven zijn softwareontwikkelaars op het gebied van kansspelen. Realistic Games (hierna: Realistic) heeft in 2018 een merkregistratie verkregen voor het Uniewoordmerk 'Book of Charms'. Stakelogic bracht in 2019 een slotgame op de markt met de naam 'Book of Charms Quattro'. Realistic heeft Stakelogic schriftelijk verzocht om het gebruik van het merk 'Book of Charms' te staken, maar Stakelogic weigerde aan dit verzoek gehoor te geven. Op 28 februari 2022 ondertekenen de partijen een schikkingsovereenkomst, waarin is overeengekomen dat Stakelogic het gebruik van het merk moet staken voor de ontwikkeling, aanbieding en licentiëring van de slotgame.

IEF 21421

Het Gerecht oordeelt in voordeel van Aldi

Gerecht EU (voorheen GvEA) 10 mei 2023, IEF 21421; ECLI:EU:T:2023:246 (Vanhove tegen EUIPO), https://www.ie-forum.nl/artikelen/het-gerecht-oordeelt-in-voordeel-van-aldi

Gerecht EU 10 mei 2023, IEF 21421, IEFbe 3654; ECLI:EU:T:2023:246 (Vanhove tegen EUIPO) Het Gerechtshof van de Europese Unie (hierna: het Gerecht) heeft bevestigd dat zowel de Opposition Division als de Board of Appeal van het EUIPO terecht de ongeldigheid hebben uitgesproken van de merkregistratie van Vanhove. Vanhove, de verzoeker in deze zaak, heeft op 14 oktober 2019 een aanvraag ingediend voor de registratie van een EU-handelsmerk, REGENT BISTRO, dat onder andere is ingeschreven voor wijn. Aldi, de interveniënt, heeft bezwaar gemaakt tegen deze inschrijving op basis van een eerder Duits woordmerk, REGENT, dat al sinds 1932 bestaat en ook is ingeschreven voor wijn. In 2021 heeft de Opposition Division het bezwaar gehandhaafd, waartegen Vanhove in hoger beroep is gegaan. Dit beroep is nogmaals afgewezen door de Board of Appeal. Vanhove vordert nu de vernietiging van deze beslissingen voor het Gerecht. 

IEF 21420

Brinkhof Internetscriptieprijs

Brinkhof organiseert ook dit jaar weer de Internetscriptieprijs voor de beste juridische masterscriptie op het gebied van internet en recht. De winnende scriptie wordt beloond met een geldbedrag van € 2.000,- en online gepubliceerd.

Meedoen? Stuur je scriptie uiterlijk 1 juni 2023 naar scriptieprijs@brinkhof.com, vergezeld van een kopie van het cijferbriefje. De prijsuitreiking vindt op 11 oktober 2023 plaats op een nader aan te kondigen juridisch symposium op het kantoor van Brinkhof in Amsterdam. Op dat symposium lichten de finalisten hun scriptie kort toe, waarna de jury een winnaar kiest.

Met de Internetscriptieprijs wil Brinkhof studenten aanmoedigen zich te specialiseren in dit actuele en dynamische rechtsgebied en een podium bieden aan excellente studenten. Brinkhof vindt het belangrijk dat studenten de kans krijgen om zichzelf te presenteren en om contacten te leggen in de wereld van het informatierecht. Meer informatie en de voorwaarden vind je op internetscriptieprijs.nl

IEF 21419

MLRC European Media Lawyers Conference

Continuing MLRC’s series of annual meetings that began in Paris and then Berlin, and after a successful first Amsterdam conference in 2022, we invite you to join us June 19th in Amsterdam for a full day of discussion and networking with colleagues from around Europe.

Date: Monday, June 19, 2023
Location: Google’s Amsterdam Office — Claude Debussylaan 34, 1082

The conference brings together media lawyers from Europe and the United States to have greater ties and alliances with each other and to discuss approaches to greater protection for freedom of expression.

IEF 21418

Europees Parlement stemt voor groen wetsvoorstel

Het Europees Parlement heeft steun betuigd aan nieuwe wetgeving inzake greenwashing en duurzame producten. In een plenaire vergadering heeft het voorstel voor een nieuwe richtlijn brede goedkeuring gekregen. Het hoofddoel van de richtlijn is om consumenten te helpen bij het maken van mileuvriendelijke keuzes en het aanmoedigen van bedrijven om meer duurzame producten aan te bieden. 

IEF 21417

Uitspraak ingezonden door: Reindert van der Zaal, Michiel Coops en Else Groen, Kennedy van der Laan

Voorzieningenrechter wijst vorderingen hondenfokster af

Rechtbank Limburg 20 apr 2023, IEF 21417; ECLI:NL:RBLIM:2023:2700 (Eiseres tegen Meta), https://www.ie-forum.nl/artikelen/voorzieningenrechter-wijst-vorderingen-hondenfokster-af

Rechtbank Limburg 1 mei 2023, IEF 21417; ECLI:NL:RBLIM:2023:2700 (Eiseres tegen Meta) De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in een kort geding over de inbreuk van auteursrechten en de vrijheid van meningsuiting. De eiseres in de zaak is een fokster en verkoper van Pomeranian honden met een stamboom. De gedaagde in deze zaak is Meta Platforms, de organisatie die Facebook host en exploiteert. Facebook is een dienst die gebruikers in staat stelt om pagina's te maken waarop haar leden opmerkingen kunnen plaatsen. De eiseres heeft Meta in 2021 geïnformeerd over publicaties van derden op Facebook die volgens haar onterecht en onjuist zijn. De eiseres heeft Meta gesommeerd om deze publicaties te verwijderen en de identificerende gegevens van de daders te verstrekken. 

IEF 21416

Artikel ingezonden door: Anne-Fleur Filemon en Jellien Roelofs

Aan de slag met de Code voor Duurzaamheidsreclame: een goed begin is het halve werk!

De verwachting is dat het aantal klachten over duurzaamheid bij de Reclame Code Commissie (hierna: RCC) in de komende jaren niet zal afnemen. Integendeel. Er is een exponentiele groei van de aandacht voor duurzaamheid, duurzame milieuclaims en greenwashing en vanuit Europa klinkt de roep om bescherming van de consument tegen misleidende duurzaamheidsclaims. Dergelijke claims worden gereguleerd door regelgeving op het gebied van Oneerlijke Handelspraktijken en de interpretatie daarvan door de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) in de Leidraad Duurzaamheidsclaims (hierna ook: Leidraad). In deze Leidraad geeft de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) een aantal vuistregels en voorbeelden die bedrijven kunnen helpen bij het formuleren van hun duurzaamheidsclaims. Als zulke claims in reclame voorkomen, is ook de zelfregulering van de NRC en MRC/CDR van toepassing.