Modellenrecht  

IEF 21445

Uitspraak ingezonden door: Lotte van Schuylenburch en Hidde Koenraad, Boekx Advocaten

Ontwerp navulbare waterpen ongeldig verklaard

EUIPO - OHIM 16 mei 2023, IEF 21445; (Melissa & Doug tegen Shantou Chenghai), https://www.ie-forum.nl/artikelen/ontwerp-navulbare-waterpen-ongeldig-verklaard

EUIPO Invalidity Division 16 mei 2023, IEF 21445; INVALIDITY No ICD 120 278 (Melissa&Doug tegen Shantou Chenghai) De Invalidity Division van het EUIPO heeft uitspraak gedaan over een verzoek tot ongeldigverklaring. In 2020 registreerde Shantou Chenghai een ontwerp voor een navulbare waterpen. Melissa&Doug hebben het EUIPO verzocht om die registratie ongeldig te verklaren, nu zij een soortgelijke pen al in 2012 op de markt hebben gebracht.

IEF 21429

Oppositie van HelloFresh wordt afgewezen

EUIPO - OHIM 18 mei 2023, IEF 21429; (EBROFRESH tegen HelloFresh), https://www.ie-forum.nl/artikelen/oppositie-van-hellofresh-wordt-afgewezen

EUIPO 18 mei 2023, IEF 21429; Opposition Nr. B 3 107 660 (EBROFRESH tegen HelloFresh) De oppositiedivisie van het EUIPO heeft de oppositie van HelloFresh tegen EBROFRESH afgewezen. In 2020 heeft HelloFresh haar oppositie ingediend op basis van haar oudere woord- en beeldmerken die zijn geregistreerd voor de verkoop van verschillende voedingsmiddelen. Omdat EBROFRESH ook voor voedingsmiddelen is ingeschreven, stelt HelloFresh dat er sprake is van een risico op verwarringsgevaar. 

IEF 21402

Commissie verwelkomt bescherming van industriële ambacht en producten

De Europese Commissie heeft een politiek akkoord gepresenteerd dat is bereikt door het Europees Parlement en de Raad over een nieuwe aanbeveling. De aanbeveling ziet toe op de bescherming van het intellectuele eigendom van ambachtelijke en industriële producten die afhankelijk zijn van de originaliteit en authenticiteit van traditionele vaardigheden uit hun regio's.

IEF 21396

Kabinet positief over Europees voorstel inzake Green Claims

Overig 1 jan 1970, IEF 21396; https://www.ie-forum.nl/artikelen/kabinet-positief-over-europees-voorstel-inzake-green-claims

De Europese Commissie heeft onlangs haar richtlijn inzake Green Claims gepubliceerd (zie hiervoor IEF 21320). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland (IenW) zal het parlement binnen zes weken informeren over deze richtlijn via een BNC-fiche. In een BNC-fiche geeft de regering een eerste oordeel over de voorstellen van de Europese Commissie en vormt de inzet voor de Nederlandse onderhandelingen in Brussel. 

IEF 21383

Nutri-Score wordt vrijwillig keuzelogo in Nederland

Modellenrecht. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft in een Kamerbrief laten weten dat de Nutri-Score in Nederland wordt ingevoerd als vrijwillig voedselkeuzelogo. De Nutri-Score is een hulpmiddel voor consumenten om binnen een productcatogorie eenvoudig te kiezen voor het gezondere product. Het logo vat de informatie over de voedingswaarde van het product samen door middel van een letter en een kleur. Hierdoor zijn consumenten beter in staat om producten met elkaar te vergelijken, waarbij het doel is dat de consument bewust wordt van gezondere voedselkeuzes. 

IEF 21360

Schepenontwerper wint rechtzaak tegen scheepswerf

Rechtbank Rotterdam 22 mrt 2023, IEF 21360; ECLI:NL:RBROT:2023:2542 (Marimecs tegen Holland Shipyards), https://www.ie-forum.nl/artikelen/schepenontwerper-wint-rechtzaak-tegen-scheepswerf

Rb. Rotterdam 22 maart 2023, IEF 21360; ECLI:NL:RBROT:2023:2542 (Marimecs tegen Holland Shipyards) Marimecs is eiser in deze zaak en is een bedrijf dat schepen ontwerpt. Gedaagde is Holland Shipyards, een werf gespecialiseerd in de bouw en opknapping van schepen. De partijen zijn verwikkeld in een geschil over de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een ontwerpovereenkomst voor de bouw van veerboten.

IEF 21343

Uitspraak ingezonden door Maarten Rijks en Silke Fest, Taylor Wessing

De voorzieningenrechter herziet de ex parte beschikking

Rechtbank Den Haag 5 apr 2023, IEF 21343; (Borek tegen Manutti), https://www.ie-forum.nl/artikelen/de-voorzieningenrechter-herziet-de-ex-parte-beschikking

Rb. Den Haag 5 april 2023, IEF 21343; ECLI:NL:RBDHA:2023:4780 (Borek tegen Manutti) Het geschil tussen Borek en Manutti gaat over de vermeende inbreuk op Gemeenschapsmodellen door de Deauville-collectie van Borek. De ex parte beschikking die eerder aan Borek was opgelegd [zie IEF 21258], moet worden herzien en vernietigd omdat de voorzieningenrechter oordeelt dat de Deauville-collectie geen inbreuk lijkt te maken op de modellen. De door Borek gevorderde rectificatie zal de voorzieningenrechter echter afwijzen. Zonder nadere toelichting van Borek, die in casu ontbreekt, is onduidelijk waarom zij belang heeft bij een rectificatie die zich richt tot bezoekers van de website van Manutti.

Gerecht EU: alle modelregistraties Tinnus voor waterballonvuller terecht nietig verklaard

Gerecht EU (voorheen GvEA) 29 mrt 2023, IEF 21329; (Tinnus Enterprises en Zuru/Koopman International B.V.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-alle-modelregistraties-tinnus-voor-waterballonvuller-terecht-nietig-verklaard

Gerecht EU 29 maart 2023, IEF 21329; ECLI:EU:T:2023:178 (Tinnus Enterprises/EUIPO - Mystic Products en Koopman International) Het Gerecht van de Europese Unie heeft bevestigd dat de Board of Appeal van het EUIPO [IEF 20136] terecht de ongeldigheid heeft uitgesproken van negen modelregistraties van Tinnus voor een waterballonvuller (fluid distribution equipment), omdat alle kenmerken van het model uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. Eerder werd de nietigheid van Tinnus’ vrijwel identieke modelregistratie voor Gemeenschapsmodel 001431829-0001 tot aan het Gerecht EU bevestigd  [IEF 19589]. In een daarop volgende appel bij het Hof van Justitie van de Europese Unie van 5 mei 2021, werd Tinnus niet-ontvankelijk verklaard [IEF 19961].

IEF 21321

Elektrode is afzonderlijk voortbrengsel

Gerecht EU (voorheen GvEA) 22 mrt 2023, IEF 21321; ECLI:EU:T:2023:152 (B&Bartoni tegen EUIPO), https://www.ie-forum.nl/artikelen/elektrode-is-afzonderlijk-voortbrengsel

Gerecht EU 22 maart 2023; IEF 21320, IEFbe 3630; T‑617/21, ECLI:EU:T:2023:152 (B&Bartoni tegen EUIPO) In het onderhavige geschil draait het om het begrip "onderdeel van een samengesteld voortbrengsel” in de zin van artikel 4 lid 2 Gemeenschapsmodellenverordening. Volgens B&Bartoni heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de betrokken elektrode geen onderdeel van een samengesteld voortbrengsel was. Het Gerecht oordeelt dat dit niet zo is. De snijmachine en de toorts kunnen bij vervanging van de elektrode niet uit elkaar worden gehaald en weer in elkaar worden gezet. Verder is het samengestelde voortbrengsel, te weten een toorts of een plasmasnijmachine, zonder elektrode een volledig voortbrengsel. Tot slot kan de betrokken elektrode worden vervangen door een andere elektrode en kunnen toortsen van verschillende typen de betrokken elektrode gebruiken. Op basis van deze reeks relevante aanwijzingen, heeft de kamer van beroep tot de slotsom kunnen komen dat de betrokken elektrode een afzonderlijk voortbrengsel is en geen onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel in de zin van artikel 4 lid 2 van de Gemeenschapsmodellenverordening.

IEF 21278

Uitspraak ingezonden door: Anthony Van der Planken, Van Innis & Delarue

Louboutin tegen The Level Group

Overig 25 jan 2023, IEF 21278; (Louboutin tegen The Level Group), https://www.ie-forum.nl/artikelen/louboutin-tegen-the-level-group

Tribunal de l'entreprise Francophone de Bruxelles 25 januari 2023, IEF 21278, IEFbe 3624, A/22/02093 (Louboutin tegen The Level Group) In deze zaak stelt Louboutin dat de persoonlijke stempel en de vrije en creatieve keuzes die in de drie versie van het model ‘Hot Chick’ terugkomen, zich kenmerken door de combinatie van vier elementen, te weten, de zeer uitgesproken décolleté, het puntige uiteinde, de naaldhak en de bijzondere uitsparing in het achterste gedeelte aan de zijkanten van het bovenwerk. Laboutin heeft bewezen dat het model voor het einde van 2013 werd gecreëerd. Verweerder, The Level Group, is er niet in geslaagd te bewijzen dat de vier door Laboutin opgeëiste kenmerken in 2013 of daarvoor gezamenlijk in een schoenmodel zijn belichaamd.