Modellenrecht  

IEF 21049

Modellenrechten op espressokopjes zijn van rechtswege vervallen

Rechtbank Gelderland 28 sep 2022, IEF 21049; ECLI:NL:RBGEL:2022:5975 (Royal Tableware tegen gedaagden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/modellenrechten-op-espressokopjes-zijn-van-rechtswege-vervallen

Rb. Gelderland 28 september 2022, IEF 21049; ECLI:NL:RBGEL:2022:5975 (Royal Tableware tegen gedaagden) Royal Tableware is opgericht in mei 2019 en is onderdeel van de Bornego Group. Dit is een groep van bedrijven die verschillende merken, licenties en fabrieken in keramiek en kleiwaren vertegenwoordigt, waaronder de rechten van Walküre. De modellen van Alta espressokopjes van Walküre zijn in 1997 geregistreerd. Gedaagden hebben een koffiebranderij die koffie en koffiemachines levert aan onder meer horecaondernemingen. Bij die contracten verstrekt zij koffiekopjes met schotels die door deze horecaondernemingen gebruikt kunnen worden om de koffie van gedaagden in te serveren. Jarenlang namen zij de Alta kopjes af, maar die konden in 2017 en 2018 niet tijdig geleverd worden. Gedaagde 3 heeft daarom voor de koffiebranderij de Alta kopjes na laten maken in China. Royal Table heeft in 2019 en 2020 modelregistraties en auteursrechten van Walküre overgenomen, waaronder de registratie ten aanzien van de Alta kopjes. Royal Table vordert gedaagden te veroordelen tot het staken inbreuk op haar modelrechten en auteursrechten op de Alta koffiekopjes. De rechtbank is van oordeel dat de rechten op de modelregistraties van de Alta koffiekopjes op 4 april, respectievelijk op 25 september 2022 van rechtswege zijn vervallen, waardoor naar het voorlopige oordeel van de rechtbank het primaire verbod niet toewijsbaar is. Omdat dit nog geen onderwerp van debat is geweest, stelt de rechtbank partijen in de gelegenheid om zich hierover uit te laten. Het gevorderde verbod tegenover gedaagde 3 ter staking van inbreuk op de auteursrechten van Royal Tableware zal bij eindvonnis worden toegewezen voor Nederland. 

IEF 21043

Uitspraak ingezonden door Luuk Jonker en Daan Breuking, Holla legal & tax.

Model Puma Creeper nietig verklaard

EUIPO - OHIM 11 aug 2022, IEF 21043; (Puma tegen Van Hilst), https://www.ie-forum.nl/artikelen/model-puma-creeper-nietig-verklaard

Board of Appeal EUIPO 11 augustus 2022, IEF 21043, IEFbe 3561; R 726/2021-3 (Puma tegen Van Hilst) Zie onderaan dit bericht een drietal interessante uitspraken over de nietigheid van een tweetal modelregistraties van Puma die betrekking hebben op de Puma Creeper, een schoenmodel dat Puma in het verleden op grote schaal heeft verkocht. Puma heeft dit model ook veelvuldig gehandhaafd in het verleden richting marktdeelnemers. Bij beslissing van 18 en 19 maart 2021 heeft het EUIPO de beide modellen van Puma die betrekking hebben op de Puma Creeper (een model van alleen de zool en een model van de hele schoen) al nietig verklaard. Puma is tegen slechts één van de beslissingen in beroep gedaan, namelijk de beslissing die betrekking had op de gehele schoen (inclusief de zool) van de Creeper. De Kamer van Beroep van het EUIPO heeft op 11 augustus 2022 in beroep de nietigheidsbeslissing bevestigd. De modellen van de Puma Creeper zijn nietig verklaard omdat de bekende zangeres Rihanna, die in de betreffende periode tot creative director van Puma werd aangesteld, de betreffende schoenen al voor de start van de ‘grace period’ heeft gedragen en getoond aan het publiek. Een foto van deze ‘disclosure’ waarop Rihanna duidelijk zichtbaar de schoenen draagt, is door Rihanna zelf op haar Instagram-account geplaatst. Die vermelding heeft veel likes en commentaar gekregen en vormt volgens de Derde Kamer van Beroep van het EUIPO al “solid evidence of effective and sufficient disclosure of the prior design.” De uitspraak laat zien dat gebruik in social media belangrijke impact kan hebben op de geldigheid van modellen en is te meer interessant omdat de Kamer van Beroep duidelijke regels/richtlijnen aangeeft voor wanneer dergelijke uitingen via social media kanalen meegenomen mogen worden.

IEF 21021

Uitspraak ingezonden door Carja Mastenbroek, Good Law.

Inbreuk op Puma-merken

Rechtbank Den Haag 12 okt 2022, IEF 21021; ECLI:NL:RBDHA:2022:10533 (Puma tegen X), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-puma-merken

Rechtbank Den Haag 12 oktober 2022, IEF 21021; ECLI:NL:RBDHA:2022:10533 (Puma tegen X) Puma is een onderneming in sportkleding en accessoires en houdster van de Puma-merken. Eind 2019 heeft Puma geconstateerd dat gedaagde trainingspakken waarop zonder toestemming van Puma tekens zijn aangebracht die gelijk zijn aan de Puma-merken en die 'namaak' betroffen, te koop aanbood via Facebook. De inbreukmaker stelt dat er geen sprake is van handel, maar dat de trainingspakken voor privégebruik zijn bedoeld. Deze verklaring wordt niet geloofwaardig geacht. De gedaagde wordt onder meer bevolen iedere inbreuk op de Puma-merken te staken en gestaakt te houden en veroordeeld tot een boete voor overtreding van een eerdere schikking en de proceskosten van deze procedure.

IEF 21006

IE-rechten modelschip zijn overgedragen

Rechtbank Rotterdam 5 okt 2022, IEF 21006; ECLI:NL:RBROT:2022:8323 (IMC tegen NVS), https://www.ie-forum.nl/artikelen/ie-rechten-modelschip-zijn-overgedragen

Vzr. Rb. Rotterdam 5 oktober 2022, IEF 21006; ECLI:NL:RBROT:2022:8323 (IMC tegen NVS) IMC en NVS hebben in 2018 een overeenkomst gesloten voor de koop van het ontwerp en de IE-rechten van een model sleepboot (2409-model). Later dat jaar is IMC gestart met de ontwikkeling van het 2410-model. In 2019 zijn de modelrechten ter zake van de vorm van de romp van het 2410-model geregistreerd op naam van IMC. NVS verkoopt in 2021 het eerste exemplaar van het 2410-model aan een derde. Partijen twisten over de vraag of NVS het conceptontwerp en de IE-rechten van het 2410 model van IMC heeft overgenomen. De voorzieningen rechter oordeelt dat de IE-rechten op het 2410-conceptontwerp aan NVS zijn overgedragen en dat het NVS vrij staat aan de hand daarvan een boot te laten bouwen en deze aan een derde te verkopen.

IEF 20946

Prejudiciële vragen m.b.t. begrippen 'zichtbaarheid' en 'normaal gebruik'

HvJ EU 8 sep 2022, IEF 20946; ECLI:EU:C:2022:656 (Monz tegen Büchel), https://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-m-b-t-begrippen-zichtbaarheid-en-normaal-gebruik

HvJ EU conclusie A-G 8 september 2022, IEF 20946, IEFbe 3538; ECLI:EU:C:2022:656 (Monz tegen Büchel) Monz Handelsgesellschaft International mbH Co. KG (hierna: Monz) is houdster van een model dat is ingeschreven voor de voortbrengselen ‘fiets‑ en motorfietszadels’. Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (hierna: Büchel) heeft een verzoek tot nietigverklaring van het litigieuze model ingediend. Zij meent dat het model niet in aanmerking zou komen voor bescherming omdat het bij normaal gebruik niet zichtbaar zou zijn. Het Bundesgerichtshof heeft vervolgens enkele prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ met betrekking tot het vereiste van zichtbaarheid.

IEF 20829

Mallen niet beschermd door intellectuele-eigendomsrechten

Rechtbank Noord-Holland 25 mei 2022, IEF 20829; ECLI:NL:RBNHO:2022:4654 (Eiser tegen gedaagde ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/mallen-niet-beschermd-door-intellectuele-eigendomsrechten

Rb. Noord-Holland 25 mei 2022, IEF 20829; ECLI:NL:RBNHO:2022:4654 (eiser tegen gedaagde) Eiser is een fabrikant van watersportartikelen, waaronder sloepen. Gedaagde is een producent van verschillende soorten schepen, waaronder sloepen. Eiser verkoopt op grond van een duurovereenkomst tussen partijen mallen voor sloepen aan gedaagde. Gedaagde is, na opzegging van de overeenkomst, mallen aan een concurrent van eiser gaan verkopen. Eiser stelt dat er model- en merkrechten verbonden zijn aan de mallen. Op de zitting is echter door hem erkend dat dit niet het geval is. De rechtbank oordeelt dat de mallen niet beschermd zijn door een intellectuele-eigendomsrecht. Ook een beroep op slaafse nabootsing slaagt niet.

IEF 20739

Inbreuk op modelrechten kinderfietsen

Rechtbank Den Haag 20 apr 2022, IEF 20739; ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (T.O.M. tegen Prijskiller en Eastman), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-modelrechten-kinderfietsen

Rb. Den Haag 20 april 2022, IEF 20739; ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (T.O.M. tegen Prijskiller en Eastman) T.O.M. verkoopt verscheidene producten aan consumenten waaronder kinderfietsen met het merk Amigo. Ten aanzien van sommige van deze kinderfietsen is er een gemeenschapsmodel geregistreerd door T.O.M. T.O.M. wordt hierbij gezien als ontwerper, dan wel maker, van het design van deze fietsen. De rechtbank gaat vervolgens na of er per fiets sprake is van een inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van T.O.M. Terwijl de 2Cycle Desire-fiets van Prijskiller inbreuk maakt op het auteursrecht van T.O.M., maken een viertal andere modellen van Prijskiller inbreuk op het modelrecht van T.O.M. Een beroep op de tangwerking van diens modellen door Prijskiller lukt in dit onderhavige geval niet, gezien de gelijktijdige inschrijving met de modellen van T.O.M. Tot slot behandelt de rechtbank de conventionele vorderingen jegens Eastman afzonderlijk, waarbij de rechtbank moet concluderen dat zij niet bevoegd is om kennis te nemen van de contractuele vordering.

IEF 20681

Gerecht EU: douchegoot is geldig model

Gerecht EU (voorheen GvEA) 27 apr 2022, IEF 20681; ECLI:EU:T:2022:263 (Nivelles tegen EUIPO), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-douchegoot-is-geldig-model

Gerecht EU 27 april 2022, IEF 20681, IEFbe 3431; ECLI:EU:T:2022:263 (Nivelles tegen EUIPO) In deze modelrechtzaak aan het Gerecht staat de inschrijving van douchegoten door het EUIPO centraal. Ook in een eerdere uitspraak zijn modellen van douchegoten aan bod gekomen bij het HvJ EU [IEF 17130], waarbij Nivelles ook partij was in de procedure tegen Easy Sanitary Solutions. In het onderhavige geval gaat het om een besluit van het EUIPO om het litigieuze model geldig te verklaren, waardoor deze kon worden ingeschreven binnen het modellenregister. Aldus Nivelles is deze geldigverklaring onjuist en dient dit besluit te worden vernietigd. Het Gerecht is het hier niet mee eens en verwerpt de aangedragen middelen van Nivelles. Hierbij waren ook de eerdere ingeschreven en beschikbare modellen van dit soort afvoerputjes in het geding, alhoewel op meer processuele gronden. Bij de vergelijking van de conflicterende modellen en een behandeling van het eigen karakter van het litigieuze model werden de overwegingen van het EUIPO verder bevestigd. Het Hof concludeert dus dat dit een geldig model betreft.
Tot slot wordt in bewijsrechtelijke zin nogmaals benadrukt dat bij weigering van een verzoek het geen fout is, wanneer de partij die het getuigenverhoor heeft ingediend, deze het getuigenverhoor ook schriftelijk had kunnen overleggen.

IEF 20645

McCain maakt inbreuk op modelrecht van Simplot

Rechtbank Den Haag 23 mrt 2022, IEF 20645; ECLI:NL:RBDHA:2022:2476 (McCain tegen Simplot), https://www.ie-forum.nl/artikelen/mccain-maakt-inbreuk-op-modelrecht-van-simplot

Rb Den Haag 23 maart 2022, IEF 20645; ECLI:NL:RBDHA:2022:2476 (McCain tegen Simplot) De vraag die in deze zaak centraal staat is of McCain Holland c.s. met haar product Rustic Twist friet inbreuk heeft gemaakt op het modelrecht van Simplot. De rechtbank oordeelt dat de draaiende Rustic Twists bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan het model. De draaiende Rustic Twists vormen dus een inbreuk op het modelrecht van Simplot. De in conventie gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk zal worden afgewezen. De rechtbank wijst een EU-wijd inbreukverbod toe, zoals in reconventie gevorderd.

IEF 20626

HvJ EU: Nevenvorderingen beoordeeld naar recht van land waar inbreukmakende handelingen zijn verricht

HvJ EU 3 mrt 2022, IEF 20626; ECLI:EU:C:2022:152 (Acacia tegen Bayerische Motoren Werke), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-nevenvorderingen-beoordeeld-naar-recht-van-land-waar-inbreukmakende-handelingen-zijn-verricht

HvJ EU 3 maart 2022, IEF 20626, IEFbe 3410; ECLI:EU:C:2022:152 (Acacia tegen Bayerische Motoren Werke) BMW is houder van een litigieus gemeenschapsmodel. Acacia produceert velgen voor motorvoertuigen en brengt deze op de markt in de EU. Dit zou volgens BMW inbreuk maken op het litigieuze gemeenschapsmodel, terwijl Acacia zich beroept op de reparatieclausule van artikel 110 VGM. De rechter in eerste aanleg wijst de vorderingen van BMW toe, met als gevolg dat Acacia de inbreuk op het modelrecht van BMW in Duitsland moet staken. De rechter heeft op de nevenvorderingen op grond van artikel 8(2) Rome II-verordening het Duitse recht toegepast. Volgens Acacia is het Italiaanse recht van toepassing. Hierover stelde het Oberlandesgericht Düsseldorf prejudiciële vragen [zie IEF 20282 voor de prejudiciële vragen].

Beantwoording van de prejudiciële vragen: