Modellenrecht  

IEF 21895

Procedure betreffende Longchamps tas wordt niet geschorst

Rechtbank Den Haag 20 nov 2023, IEF 21895; ECLI:NL:RBDHA:2023:17282 (Longchamp c.s. tegen Yehwang), https://www.ie-forum.nl/artikelen/procedure-betreffende-longchamps-tas-wordt-niet-geschorst

Rb. Den Haag 15 november 2023, IEF 21895; ECLI:NL:RBDHA:2023:17282 (Longchamp c.s. tegen Yehwang) Longchamp is een Frans modebedrijf, bekend van de ‘Le Pliage’ tas. Deze is ontworpen door Philippe Cassegrain (eisers hierna samen: Longchamp c.s.). Van ‘Le Pliage’ is een nieuwe variant op de markt gekomen, genaamd ‘Le Pliage Filet’, die hierboven te zien is. Deze tas is geregistreerd als Gemeenschapsmodel. Yehwang is een groothandel en levert onder andere tassen aan retailers. Een van de tassen die zij aanbiedt is een één op één kopie van ‘Le Pliage Filet’, die Yehwang onder de naam ‘Trendy shopper bag with leather handle’ aanbood.  Gezien Yehwang na sommatie de verkoop van deze tas niet is gestaakt, heeft Longchamp c.s. een procedure gestart en vordert staking van inbreuk op het modelrecht, danwel het niet-geregistreerde modelrecht en/of auteursrecht dat aan Jean Cassegrain toekomt. Yehwang voert verweer en stelt incidentele vorderingen in die ertoe strekken dat Longchamp niet-ontvankelijk wordt verklaard, danwel dat de procedure geschorst dient te worden aangezien er een procedure bij het EUIPO aanhangig is betreffende de (on)geldigheid van het model. Ook betwist Yehwang dat aan Jean Cassegrain enig auteursrecht toekomt.

IEF 21859

Het Gerecht van de Europese Unie bevestigt bescherming van Lego-blokjes

Gerecht EU (voorheen GvEA) 24 jan 2024, IEF 21859; ECLI:EU:T:2024:22 (Delta Sport tegen EUIPO), https://www.ie-forum.nl/artikelen/het-gerecht-van-de-europese-unie-bevestigt-bescherming-van-lego-blokjes

Gerecht van de Europese Unie 24 januari 2024,IEF 21859,IEFBe 3712 ; ECLI:EU:T:2024:22 (Delta Sport tegen EUIPO) Deze zaak gaat over een juridisch geschil met betrekking tot een geregistreerd gemeenschapsmodel voor bouwstenen van Lego. Eerder oordeelde het EUIPO dat het gemeenschapsmodel ongeldig was, omdat alle kenmerken van het uiterlijk van het product werden bepaald door de technische functie ervan. In deze zaak dient er weer gekeken te worden of het gemeenschapsmodel geldig is, waarbij de kern van het debat draait om de technische functie van de betrokken productkenmerken en of ze onder de bescherming van de wet vallen

IEF 21827

Uitspraak ingezonden door Allard Ringnalda, Klos cs.

Niet onrechtmatig gewapperd met Model

Rechtbanken 27 dec 2023, IEF 21827; C/09/653415/KG ZA 23-744 (Rodachair International B.V. tegen Bungarten GMBH), https://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-onrechtmatig-gewapperd-met-model

Vzr. Rb. Den Haag 27 december 2023, IEF 21827;C/09/653415/KG ZA 23-744 (Rodachair International B.V. tegen Bungarten GMBH) Rodachair International B.V. (hierna: Rodachair) drijft een groothandel, waaronder bedrijfsstoelen. Rodachair heeft een stoel ontwikkeld die bestemd is voor gebruik in een kinderopvang. Deze is rechts op de afbeelding te zien. Bungarten is een bedrijf dat producten levert die gebruikt worden in een kinderopvang. Eén van haar producten is de stoel links op de afbeelding, waarvoor Bungarten een modelregistratie heeft gedaan. 

IEF 21728

Octooirechten op sleepboot wel verkocht in IPS-overeenkomst

Rechtbank Rotterdam 4 okt 2023, IEF 21728; ECLI:NL:RBROT:2023:9285 (NVS Maritime tegen IMC Corporate), https://www.ie-forum.nl/artikelen/octooirechten-op-sleepboot-wel-verkocht-in-ips-overeenkomst

Rb. Rotterdam 4 oktober 2023, IEF 21728; ECLI:NL:RBROT:2023:9285 (NVS tegen IMC) NVS Maritime Consultancy (hierna: NVS) is een onderneming die zich bezighoudt met advisering in het kader van het ontwerpen van schepen. IMC Corporate Licensing (hierna: IMC) is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen van maritieme technologie. In 2018 hebben partijen een overeenkomst gesloten over de verkoop van intellectuele eigendomsrechten op een sleepboot. IMC werkte aan het ontwerp van een 24 meter lange sleepboot met QR-systeem (2409-model) en later aan een groter model met een lier (2410-model). NVS was in de veronderstelling dat zij ook de rechten op het 2410-model had gekregen die IMC verder aan het ontwikkelen was, niet alleen het 2409-model. NVS vordert een verklaring voor recht dat zij de intellectuele eigendomsrechten overgedragen heeft gekregen van de 2410 en de 2409 in de overeenkomst van 2018. IMC stelt dat NVS niet-ontvankelijk is in haar vorderingen. In reconventie vordert IMC te verklaren dat alleen de auteursrechten van het 2409-model zijn overgedragen. Daarnaast vordert IMC te verklaren dat NVS te kort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Ook voert IMC in reconventie aan dat de gesloten overeenkomst niet de auteursrechten dekt, zodat zij eigenaar blijft van het auteursrecht op het 2409-model. 

IEF 21602

McCain voldoet niet aan de haar opgelegde verplichtingen

Rechtbank Den Haag 13 jul 2023, IEF 21602; ECLI:NL:RBDHA:2023:10263 (McCain tegen Simplot), https://www.ie-forum.nl/artikelen/mccain-voldoet-niet-aan-de-haar-opgelegde-verplichtingen

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 juli 2023, IEF 21603; ECLI:NL:RBDHA:2023:10263 (McCain tegen Simplot) Simplot heeft de vormgeving van haar gedraaide frieten beschermd door onder meer een op 15 oktober 2010 geregistreerde Gemeenschapsmodel. Eind oktober 2016 heeft McCain eveneens gedraaide frieten geïntroduceerd in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 12 september 2017 geoordeeld dat McCain inbreuk maakt op het modelrecht van Simplot [IEF 17095]. Het 2017 kort geding vonnis is in hoger beroep bekrachtigd [IEF 18486]. Na de betekening van het 2017 kort geding vonnis heeft McCain de verhandeling van Rustic Twists niet onmiddellijk gestaakt. Bij vonnis van 23 maart 2022 is in een tussen partijen gevoerde bodemprocedure ten nadele van McCain beslist op de inbreukvorderingen van Simplot [IEF 20645].

IEF 21599

Uitspraak ingezonden door Lotte Rutgers, Leeway.

Initiatief tot het namaken van inbreukmakende producten leidt tot afwijzing vordering

Rechtbank Gelderland 2 aug 2023, IEF 21599; (Royal Tableware Group tegen Koffiebranderij Beukenhorst), https://www.ie-forum.nl/artikelen/initiatief-tot-het-namaken-van-inbreukmakende-producten-leidt-tot-afwijzing-vordering

Rechtbank Gelderland 2 augustus 2023, IEF 21599; C/05/390218 en C/05/398445 (Royal Tableware Group tegen Koffiebranderij Beukenhorst, en tegen Baten Promotion) In het tussenvonnis van 28 september 2022 in deze zaak (zie IEF 21049), waarin de rechter vast stelde dat de modelrechten op espressokopjes kwamen te vervallen, heeft Royal Tableware de gelegenheid gekregen om zich bij akte verder uit te laten over de ingeroepen modelrechten en de door haar gevorderde schade. In haar antwoordakte handhaaft Beukenhorst de stelling dat alle inbreukmakende kopjes zijn vernietigd. De rechtbank blijft echter bij het oordeel dat er onvoldoende onderbouwd is dat de inbreukmakende producten zijn vernietigd. Bij de begroting van de geleden schade neemt de rechtbank alleen de gederfde winst mee en wordt er geen aanleiding gezien om ook schadevergoeding vanwege verlies aan exclusiviteit toe te wijzen. 

IEF 21564

Conclusie A-G Ćapeta: overlapping tussen eerder octrooi en later model geeft voorrang

HvJ EU 13 jul 2023, IEF 21564; ECLI:EU:C:2023:576 (EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann), https://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-capeta-overlapping-tussen-eerder-octrooi-en-later-model-geeft-voorrang

Conclusie AG HvJ 13 juli 2023; IEF 21564; ECLI:EU:C:2023:576 (EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann) In deze zaak staat een uitpsraak van het Gerecht centraal die ongunstig is uitgevallen voor het EUIPO ten opzichte van The KaiKai Company Jaeger Wichmann (hierna: KaiKai). KaiKai wilde een gemeenschapsmodel inschrijven, ten aanzien van sportapparatuur, zich beroepend op een voorrangsrecht, gebaseerd op het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (hierna: het PCT). Het EUIPO heeft dit beroep op voorrang afgewezen, maar de argumenten die daarbij gevoerd werden noopten tot een hogere voorziening. 

IEF 21521

Gerecht EU: smeltkroes geen eigen delicaat en esthetisch karakter

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 jun 2023, IEF 21521; ECLI:EU:T2023:344 (Rauch Furnace Technology/EUIPO), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-smeltkroes-geen-eigen-delicaat-en-esthetisch-karakter

Gerecht EU 21 juni 2023, IEF 21521, ECLI:EU:T:2023:344 (Rauch Furnace Technology/EUIPO) In deze zaak dient het Gerecht te oordelen over de beslissing van het EUIPO waarin het modellenrecht van Rauch Furnace Technology (hierna: verzoeker) wegens strijd met het modellenrecht van Musto et Bureau (hierna: voegende partij) werd vernietigd. Het EUIPO wees het model wegens gebrek aan een eigen karakter. Het gebrek bestond uit het feit dat de vormgeving van het model grotendeels, dan niet geheel, is ontstaan uit de technische bepaaldheid van het model. Het model betrof een smeltkroes. Verzoeker vraagt het Gerecht om de beslissing van het EUIPO te vernietigen, het EUIPO en de voegende partij vragen om de beslissing in stand te laten. 

IEF 21511

Ambities van Tinnus knappen bij het hof

Hof Den Haag 11 nov 2022, IEF 21511; ECLI:NL:GHDHA:2022:2876 (Tinnus Enterprise/Geïntimeerde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/ambities-van-tinnus-knappen-bij-het-hof

Gerechtshof Den Haag 29 november 2022, IEF 21511; ECLI:NL:GHDHA:2022:2876 (Tinnus Enterprises/geïntimeerde) In deze zaak stelt Tinnus Enterprises (hierna: Tinnus) dat geïntimeerde inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Het betreft in deze zaak een vulapparaat waar meedere waterballonnen tegelijkertijd mee kunnen worden gevuld. Bij de rechtbank vorderde Tinnus een verklaring voor recht dat de waterballonvuller van geïntimeerde inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Daarop verweert geïntimeerde zich met de stelling dat de intellectuele eigendomsrechten van Tinnus dermate bepaald zijn door de technische vormgeving dat er überhaupt geen sprake is van een geldig model of auteursrechtelijk beschermd werk, waarbij de tegeneis van geïntimeerde doorhaling van het modellenrecht van Tinnus beslaat. De rechtbank volgt geïntimeerde in dit verweer - waarbij de doorhaling van het model ook wordt toegewezen. Hiertegen komt Tinnus in beroep. Zij vordert vernietiging van het vonnis. 

IEF 21479

Rumoer om retroscooters: Sanyang in het ongelijk

Hof Den Haag 2 mei 2023, IEF 21479; ECLI:NL:GHDHA:2023:1126 (Multimox/Sanyang), https://www.ie-forum.nl/artikelen/rumoer-om-retroscooters-sanyang-in-het-ongelijk

Gerechtshof Den Haag 2 mei 2023; IEF 21479; ECLI:NL:GHDHA:2023:1126 (Multimox/Sanyang) In deze zaak wendt Multimox Holding B.V. (hierna: Multimox) zich tot het Hof Den Haag om een vonnis van de rechtbank die in het voordeel van Sanyang Motorcycle Industry Co. Ltd. (hierna: Sanyang) was gewezen, te vernietigen. Onderwerp van het geschil zijn vier modellen voor retro-scootermobielen, die Multimox te kwader trouw onder zijn naam in de Benelux geregistreerd en verhandeld zou hebben. De rechtbank wijst twee van de modellen toe aan Sanyang, waarop Multimox in beroep is gegaan. Zij vordert vernietiging van het arrest en teruggave van de toegewezen modellen die Sanyang heeft gekregen. Sanyang vordert op haar beurt de overige twee modellen, die zij niet in eerste instantie heeft gekregen.