Modellenrecht

IEF 19270

Geen herziening beslissing kamer van beroep EUIPO door Gerecht EU

Gerecht EU (voorheen GvEA) 10 jun 2020, IEF 19270; ECLI:EU:T:2020:255 (L. Oliva Torras tegen EUIPO en Mecánica del Frío), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-herziening-beslissing-kamer-van-beroep-euipo-door-gerecht-eu

Gerecht EU (Negende kamer) 10 juni 2020, IEF 19270, IEFbe 3085; ECLI:EU:T:2020:255 (L. Oliva Torras tegen EUIPO en Mecánica del Frío) Interveniënte heeft op 10 april 2013 bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een Gemeenschapsmodel ingediend. Het gaat om een type koppeling dat wordt gebruikt om koel- en klimaatregelingsapparatuur met een motorvoertuig te verbinden en wordt op 10 april 2013 ingeschreven en op 22 april 2013 gepubliceerd. Verzoekster doet een aanvraag tot inschrijving van een Gemeenschapsmodel op 22 augustus 2014. Dit Gemeenschapsmodel (hierna: litigieuze model) wordt ingeschreven op 22 augustus 2014 en gepubliceerd op 26 augustus 2014. Dit laatste model is in 2014 nietig verklaard - na een vordering tot nietigverklaring van interveniënte - wegens het ontbreken van nieuwheid en eigen karakter. In 2016 heeft verzoekster nietigheid van het litigieuze model ingediend. Deze vordering werd afgewezen door de nietigheidsafdeling, omdat het enige model daarvan de eerdere beschikbaarstelling voor het publiek was aangetoond, niet kon afdoen aan de nieuwheid en het eigen karakter van het litigieuze model. Hiertegen stelt verzoekster beroep in bij de kamer van beroep van het EUIPO. De kamer van beroep verwerpt het beroep, waarop de zaak bij het Gerecht komt.

IEF 19264

Inbreuk op modelrecht barbecuestandaard

Rechtbank Den Haag 10 jun 2020, IEF 19264; ECLI:NL:RBDHA:2020:5138 (Global tegen Outtrade), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-modelrecht-barbecuestandaard

Rechtbank Den Haag 10 juni 2020, IEF 19264; ECLI:NL:RBDHA:2020:5138 (Global tegen Outtrade) Zowel Global en Outtrade zijn ondernemingen in de handel in consumentengoederen. Global heeft een standaard voor een kamado - keramische barbecue - ontwikkeld en laten uitwerken door freelance ontwerper Carana, die de intellectuele eigendomsrechten op de standaard aan Global heeft overgedragen. Global heeft de standaard voor het eerst in mei 2016 (via Xenos) aan het publiek ter beschikking gesteld en op 22 december 2016, binnen de in artikel 7 lid 2 GModVo4 bedoelde respijttermijn, heeft zij het uiterlijk van de standaard als Gemeenschapsmodel laten registreren. Outtrade brengt ook een barbecuestandaard op de markt. Global stelt onder meer dat Outtrade met deze standaard inbreuk maakt op haar (niet-geregistreerde) Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten. Het beroep op modelrechtinbreuk slaagt, aan de bespreking van de (meer) subsidiaire grondslagen in conventie - auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing - wordt niet toegekomen. Zowel het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel als het ingeschreven Gemeenschapsmodel zijn rechtsgeldig.

IEF 19250

Inbreuk op modelrecht afwasborstel

Rechtbank Den Haag 3 jun 2020, IEF 19250; ECLI:NL:RBDHA:2020:4863 (Casa Vigar tegen Edco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-modelrecht-afwasborstel

Rechtbank Den Haag 3 juni 2020, IEF 19250, ECLI:NL:RBDHA:2020:4863 (Casa Vigar tegen Edco)
Casa Vigar stelt dat Edco met de verhandeling van Edco-afwasborstels inbreuk heeft gemaakt op de modelrechten op haar afwasborstels (hierna: de modellen). In reconventie vordert Edco nietigheid van de modellen van Casa Vigar. Er wordt geoordeeld dat de modellen zowel aan het nieuwheidscriterium voldoen als een eigen karakter hebben. Derhalve rust er op de modellen wel een geldig modelrecht.

IEF 19172

Prejudiciële vragen Ferrari-zaak

Duitse Gerechten 4 mrt 2020, IEF 19172; (Ferrari), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-ferrari-zaak

Bundesgerichtshof 30 januari 2020, IEF 19172, IEFbe 3069; C-123/20 (Ferrari) Ferrari is producent van race- en sportauto’s. Haar topproduct op dit moment is de Ferrari FXX K, die slechts in een zeer geringe oplage werd geproduceerd en alleen voor ritten op circuits is bestemd; een gebruik op de openbare weg is niet toegestaan. Mansory Design & Holding vervaardigt montagestukken voor voertuigen van Ferrari. Sinds 2016 verkoopt zij onderdelen in het kader van tuning-kits („body-kits”) voor de Ferrari 488 GTB met de benaming „4XX”. Met de tuning-kits kan de straatuitvoering Ferrari 488 GTB worden veranderd, die sinds 2015 in een niet-gelimiteerde oplage wordt aangeboden. Door middel van deze tuning-kits lijkt de Ferrari 288 GTB op de zeldzame Ferrari FXX K. Ferrari stelt dat Masory Design & Holding met hun aanbod van kits inbreuk maken op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van verzoekster.

Aan het HvJ EU worden ter uitlegging van artikel 11, lid 1 en lid 2, eerste zin, alsmede van artikel 4, lid 2, onder b), en artikel 6, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PB L 3 van 5 januari 2002) de volgende prejudiciële vragen gesteld:

IEF 19134

Meubelserie en eetkamerstoel aangemerkt als inbreukmakende producten

Rechtbank Den Haag 7 apr 2010, IEF 19134; ECLI:NL:RBDHA:2020:3138 (De Spieghel en Decor Wonen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/meubelserie-en-eetkamerstoel-aangemerkt-als-inbreukmakende-producten

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 april 2020, IEF 19134; ECLI:NL:RBDHA:2020:3138 (De Spieghel en Decor Wonen) De Spieghel is een meubelbedrijf en houdster van twee modelregistraties. Ook brengt De Spieghel de Pippa-stoel, een eetkamerstoel, op de markt. Decor Wonen c.s. is eveneens actief op de Nederlandse meubelmarkt. De Spieghel stelt dat de Black Gold-serie van Decor Wonen inbreuk maakt op haar ingeschreven gemeenschaps-modelrechten en dat de eetkamerstoel Flower inbreuk maakt op niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van de Pippa-stoel. Daarnaast zouden de Flower-stoel en de meubelmodellen uit de Black Gold-serie een slaafse nabootsing zijn van de meubelmodellen van De Spieghel.

IEF 19067

Pelletkachel Lemmer pleegt inbreuk jegens Nordic Fire

Rechtbank Den Haag 25 feb 2020, IEF 19067; ECLI:NL:RBDHA:2020:1600 (Nordic Fire tegen Pelletkachel Lemmer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/pelletkachel-lemmer-pleegt-inbreuk-jegens-nordic-fire

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 februari 2020, IEF 19067; ECLI:NL:RBDHA:2020:1600 (Nordic Fire tegen Pelletkachel Lemmer) Kort geding. Nordic Fire houdt zich bezig met de handel in haarden en verwarmingsartikelen in Europa, en is houdster van het Beneluxwoordmerk NORDIC FIRE. Nordic Fire biedt een pelletkachel aan onder de naam STYLO, die door Paterno worden geproduceerd. Paterno verkoopt een partij kachels aan Van Munster, die deze kachels door levert aan Pelletkachel Lemmer. Pelletkachel Lemmer heeft desbetreffende pelletkachels aangeboden en/of verkocht onder de naam "Paterno Wendy 8KW" (hierna te noemen: de WENDY).

IEF 18912

Gestelde inbreuk op 52 verschillende meubels Eichholtz

Rechtbank Den Haag 20 dec 2019, IEF 18912; ECLI:NL:RBDHA:2019:13821 (Eichholtz tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gestelde-inbreuk-op-52-verschillende-meubels-eichholtz

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 december 2019, IEF 18912; ECLI:NL:RBDHA:2019:13821 (Eichholtz tegen gedaagde) Kort geding. Gestelde inbreuk op meubels. Onrechtmatige gebruik van bedrijfsgeheimen en identieke productnamen. Eichholtz exploiteert een meubelgroothandel die zich bezighoudt met het ontwerpen en produceren van meubels en interieuraccessoires. Eichholtz is houdster van meerdere gemeenschapsmodellen. Gedaagde heeft een eenmanszaak en verkoopt o.a. via Marktplaats meubelen, verlichting en woonaccessoires. Partijen hebben gedurende enkele jaren een samenwerkingsrelatie gehad op basis waarvan Eichholtz producten aan gedaagde heeft verkocht en geleverd. In maart 2019 heeft gedaagde een mailing verstuurd aan een aantal klanten van Eichholtz met aanbiedingen van producten die ook in de Eichholtz collectie voorkomen, maar dan voor veel lagere prijzen. Bij beschikking van 28 juni 2019 is aan Eichholtz verlof verleend voor het leggen van conservatoir beslag. Eichholtz is op 4 september 2019 tot beslaglegging op producten en administratie van gedaagde overgegaan. Eicholtz vordert nu het per direct staken van het benaderen van klanten van Eicholtz en het staken van iedere inbreuk op de auteurs- en gemeenschapsmodelrechten van 52 verschillende meubels. De vorderingen worden (deels) toegewezen.

IEF 18789

Nieuw model van Porsche is niet nieuw

Gerecht EU (voorheen GvEA) 6 jun 2019, IEF 18789; (Porsche tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nieuw-model-van-porsche-is-niet-nieuw

Gerecht 6 juni 2019, IEF 18789, IEFbe 2980; T-209/18 (Porsche tegen EUIPO) Het geschil is ontstaan naar aanleiding van het verzoek tot nietigverklaring van de inschrijving van het gemeenschapsmodel van Porsche bij het EUIPO. Volgens de indiener van dit verzoek, Autec, was het litigieuze model noch nieuw, noch had het een eigen karakter. Het litigieuze model zou zich niet merkbaar onderscheiden van andere modellen van het autotype 'Porsche 911'. Het EUIPO had het verzoek van Autec toegewezen en het model nietig verklaard. Volgens het EUIPO staat het bestaan van het model van de oudere serie van het autotype 'Porsche 911' reeds in de weg aan het eigen karakter van het model van de nieuwe serie van deze zelfde auto. Porsche tracht hiertegen in rechte op te treden op de grond dat de algemene indruk van het litigieuze model bij de geïnformeerde gebruiker van dit type auto verschilt van de indruk die wordt gewekt door het oudere model. De twee conflicterende modellen zouden zich door hun uiterlijke verschijningsvorm onderscheiden, waardoor het litigieuze model wel degelijk een eigen karakter zou hebben, aldus Porsche. In dit geval heeft het EUIPO objectief rekening gehouden met alle verschillen tussen de conflicterende modellen en kon het EUIPO tot de slotsom komen dat verschillen te zwak waren om de bij de geïnformeerde gebruiker algemene indruk aanmerkelijk te beïnvloeden. Deze indruk wordt ook volgens het Gerecht gevormd door de wezenlijke kenmerken van de modellen.