Modellenrecht

IEF 19784

Turntoestellen mogen niet meer worden verhandeld

Rechtbank Den Haag 10 feb 2021, IEF 19784; ECLI:NL:RBDHA:2021:973 (JFS tegen Taishan ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/turntoestellen-mogen-niet-meer-worden-verhandeld

Rechtbank Den Haag 10 februari 2021, IEF 19784, ECLI:NL:RBDHA:2021:973 (JFS tegen Taishan) JFS c.s. is wereldwijd actief op de markt voor producten voor wedstrijdturnen en bewegingsonderwijs, waaronder turntoestellen. De Taishan-groep is actief op het gebied van de ontwikkeling, productie en verhandeling van sportmaterialen voor onder meer de turnsport. JFS c.s. claimt dat vijf van zijn turntoestellen onrechtmatig worden verhandeld door Taishan c.s. binnen de EU. De rechtbank verklaart dat Taishan met drie van haar producten inbreuk maakt op het auteursrecht van JFS c.s. Daarnaast maakt zij zich schuldig aan slaafse nabootsing (het stichten van nodeloos verwarringsgevaar) met het op de markt brengen van de andere twee producten. Taishan zal om die redenen per direct moeten stoppen met het aanbieden en verhandelen van de turntoestellen.

IEF 19774

Van Haren maakt inbreuk op Dr. Martens

Rechtbank Den Haag 19 feb 2021, IEF 19774; http://www.ie-forum.nl/artikelen/van-haren-maakt-inbreuk-op-dr-martens

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 februari 2021, IEF 19974, C109/60 1 865 / KG ZA 20-1044 (Airwair/Van Haren) Airwair is de wereldwijde exclusieve licentienemer van het merk ‘Dr. Martens’ en de exclusieve producent van schoenen die onder dit merk op de markt worden gebracht. De 'Dr. Martens 1460 boot', uitgebracht in 1960, is er hier één van. Een belangrijk onderscheidend kenmerk van de schoen is het gele stiksel dat op zichtbare en contrasterende wijze op de welt van de schoen (de rand tussen de schoenzool en het bovenleer) is aangebracht. Airwair is houdster van het YWS-merk (yellow welt stitch) waarin dit kenmerk is vastgelegd. De Nederlandse schoenenverkoper Van Haren brengt veterboots op de markt die volgens Airwair een soortgelijk stiksel dragen, waarmee inbreuk wordt gemaakt op hun merkenrecht vastgelegd in artikel 2.20 lid 2 sub b en sub c BVIE. Van Haren stelt hier tegenover dat het YWS-merk van Airwair nietig is wegens het missen van een onderscheidend vermogen. De voorzieningenrechter oordeelt dat als de merken niet reeds ten tijde van de inschrijving als Beneluxmerk onderscheidend vermogen hadden, ze dat in ieder geval hebben verkregen door inburgering. Voorts veroorzaakt het gebruiken van een soortgelijk stiksel een post sale verwarring bij het publiek. Hierdoor zal Van Haren moeten staken met het verkopen van vier van zijn schoenen uit het assortiment die de inbreuk maken.

IEF 19771

Waterballonvuller maakt geen inbreuk op auteursrecht Tinnus

Rechtbank Den Haag 17 feb 2021, IEF 19771; ECLI:NL:RBDHA:2021:1196 (Tinnus tegen Koopman International), http://www.ie-forum.nl/artikelen/waterballonvuller-maakt-geen-inbreuk-op-auteursrecht-tinnus

Rechtbank Den Haag 17 februari 2021, IEF 19771; ECLI:NL:RBDHA:2021:1196 (Tinnus tegen Koopman International) Tussenvonnis. Zie ook [IEF 17507] [IEF 18646] en [IEF 19589]. De oprichter en eigenaar van Tinnus heeft voor haar het product “Bunch O Balloons”, een waterballonvuller, ontwikkeld. Tinnus is houdster van de op 10 maart 2015 onder nummers 0001431829-0001 tot en met 0001431829-0010 geregistreerde Gemeenschapsmodellen. Deze modelrechten zijn op 30 april 2018 door het EUIPO nietig verklaard. De nietigverklaring van 0001431829-0001 is op 18 november 2020 door het Gerecht EU bevestigd [IEF 19589]. Beroep tegen de nietigverklaring van de andere modellen is aanhangig. Aan Tinnus is op 17 oktober 2018 het octrooi EP 3 005 948 B1, getiteld ‘Apparatus, system and method for filling containers with fluids’, verleend. In 2017 heeft de douane in Rotterdam op verzoek van Tinnus beslag gelegd op een partij met 100.000 met de Bunch O Balloons te vergelijken waterballonvullers. Tinnus stelt dat het gebruik van de waterballonvuller van gedaagde inbreuk maakt op Model 0001 tot en met 0010, en op haar auteursrechten op de vormgeving van de Bunch O Balloons,en vordert onder meer een verbod binnen de Europese Unie inbreuk te maken op deze modelrechten en auteursrechten. De op het auteursrecht gebaseerde vorderingen van Tinnus worden afgewezen. De waterballonvuller van Koopman maakt geen inbreuk op enig auteursrecht van Tinnus op de vormgeving van de Bunch O Balloons. Elementen zijn door technische overwegingen ingegeven.

IEF 19708

Kort geding UV-stralers

Rechtbank Den Haag 15 okt 2020, IEF 19708; ECLI:NL:RBDHA:2020:13651 (Sunshower B.V. tegen Beter Bad B.V), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kort-geding-uv-stralers

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 oktober 2020, IEF 19708, RB 3480; ECLI:NL:RBDHA:2020:13651 (Sunshower B.V. tegen Beter Bad c.s.) Sunshower is opgericht in 2001 en houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van elektronische apparatuur, in het bijzonder infrarood- en ultravioletstralers, bestemd voor de inbouw in badkamers. Beter Bad c.s. houdt zich bezig met de vervaardiging van elektrische apparatuur, waaronder verlichting en IR-stralers. Zij is tevens houdster van het merk XENZ. Sunshower is houdster van het op 21 juni 2014 geregistreerde Gemeenschapsmodel (hierna: het Sunshower model). Onder de naam Feel Good Shower, van het merk Xenz biedt Beter Bad al een aantal jaren een UV-/IR-straler aan voor sanitaire toepassing. Sinds het voorjaar van 2020 is het assortiment van de Feel Good Shower uitgebreid met drie nieuwe modellen.

IEF 19669

Inbreuk dierenarmbandjes leidt alsnog tot proceskostenveroordeling

Hof Den Haag 8 dec 2020, IEF 19669; (Spin Master tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-dierenarmbandjes-leidt-alsnog-tot-proceskostenveroordeling

Hof Den Haag 8 december 2020, IEF 19669; C/09/564478/ HA ZA 18-1222 (Spin Master tegen X) Eiser is een wereldwijd opererende speelgoedproducent en heeft in februari 2018 het product Twisty Petz geïntroduceerd. Dat zijn verzamelbare armbanden die kunnen veranderen in dieren. Eiser is houdster van de Uniemerk en Gemeenschapsmodelrechten. Gedaagde exploiteert een groothandel in speelgoed. Zij heeft bij haar klanten reclame gemaakt met het product Twisty Petz en de verkoop hiervan op haar website aangekondigd. In eerste aanleg heeft de rechtbank het gevorderde verbod op het Uniemerk en de Gemeenschapsmodelrechten toegewezen, maar heeft op de auteursrecht gebaseerde vordering afgewezen, [IEF 18735]. Daarnaast werd gedaagde niet veroordeeld in de proceskosten omdat partijen over en weer op punten in het ongelijk waren gesteld. Nu gedaagde heeft erkend dat de producten auteursrechtelijk beschermde werken zijn, wordt de vordering op auteursrechtinbreuk alsnog toegewezen. Ook wordt geoordeeld dat gedaagde in eerste aanleg moet worden aangemerkt als in het ongelijk gestelde partij en dus veroordeeld moet worden in de proceskosten.

IEF 19589

Modelregistratie waterballonvuller terecht nietig verklaard

Gerecht EU (voorheen GvEA) 18 nov 2020, IEF 19589; ECLI:EU:T:2020:543 (Tinnus Enterprises tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/modelregistratie-waterballonvuller-terecht-nietig-verklaard

Gerecht EU 18 november 2020, IEF 19589, IEFbe 3150; ECLI:EU:T:2020:543 (Tinnus Enterprises tegen EUIPO) Modellenrecht. Het Gerecht van de Europese Unie heeft bevestigd dat zowel de Invalidity Division als de Boards of Appeal van het EUIPO terecht de ongeldigheid hebben uitgesproken van de modelregistratie van Tinnus voor een waterballonvuller (fluid distribution equipment), omdat alle kenmerken van het model uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. Het Gerecht verwijst naar de DOCERAM-uitspraak van het HvJ EU [IEF 17542] en zie ook [IEF 17701] en [IEF 18001], waarin de ‘multiplicity of forms’ theorie is afgewezen en bevestigd dat het bestaan van technische alternatieven niet betekent dat het model niet technisch is bepaald. Alle objectieve factoren moeten daarbij worden meegenomen, waaronder het bestaan van een octrooi voor hetzelfde product. Een getuigenverklaring van de ontwerper kan niet als objectieve factor worden aangemerkt.

IEF 19552

Opzetkammen hebben geen eigen karakter of gezicht op de markt

Hof Den Haag 3 nov 2020, IEF 19552; ECLI:NL:GHDHA:2020:2101 (Wahl tegen Kappershandel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opzetkammen-hebben-geen-eigen-karakter-of-gezicht-op-de-markt

Hof Den Haag 3 november 2020, IEF 19552; ECLI:NL:GHDHA:2020:2101 (Wahl tegen Kappershandel) Modellenrecht. Slaafse nabootsing. Zie eerder [IEF 18788]. In eerste aanleg heeft de rechtbank de vorderingen van Wahl afgewezen. Het hoger beroep kan allereerst niet slagen, omdat Wahl een onvoldoende spoedeisend belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen. Ten overvloede zet het hof uiteen dat een inhoudelijke beoordeling van de op het PAC Model en slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen van Wahl evenmin tot toewijzing van de vorderingen kunnen leiden. Er is onvoldoende duidelijk verschil tussen de totaalindruk die wordt gewekt door het PAC Model en de tot het vormgevingserfgoed behorende opzetkammen. Het PAC Model heeft dus geen eigen karakter. Er bestaat dan ook gerede twijfel dat het PAC Model de door Kappershandel ingestelde nietigheidsactie of een bodemprocedure zal overleven. De vorderingen die zien op slaafse nabootsing slagen evenmin, omdat het PAC Model geen eigen gezicht op de markt heeft. Geen van de grieven van Wahl slaagt. Naar voorlopig oordeel van het hof heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Wahl terecht afgewezen.

IEF 19387

Inbreuk op modelrecht plantenpot

Rechtbank Den Haag 21 aug 2020, IEF 19387; ECLI:NL:RBDHA:2020:8435 (Gartneriet Lundager tegen Ovata), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-modelrecht-plantenpot

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 augustus 2020, IEF 19387; ECLI:NL:RBDHA:2020:8435 (Gartneriet Lundager tegen Ovata) Kort geding. Modellenrecht. Gartneriet brengt in 2017 de Lundager Pot op de markt. Dit model wordt op 18 januari 2018 geregistreerd als Gemeenschapsmodel. Gartneriet stelt dat Ovata met de Porto Pot inbreuk maakt op haar modelrecht dan wel auteursrecht op de Lundager Pot en vordert staking van het inbreukmakend handelen door Ovata. Ovata verweert zich door middel van een nietigheidsverweer. Het Lundager Model zou nietig zijn, omdat het eigen karakter ontbreekt. Vergeleken met het meest nabije vormgevingserfgoed wekt het Lundager Model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk. Daarnaast geeft het Lundager Model niet enkel uiting aan een vigerende stijl of trend, want uit het vormgevingserfgoed kan niet worden afgeleid dat een dergelijke stijl reeds bestond. Derhalve is het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat het Lundager Model geldig is. Wat betreft de door Gartneriet gestelde inbreuk is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de Porto Pot inbreuk maakt op het Lundager Model. De afstand tussen het vormgevingserfgoed en het Lundager model is groter dan de afstand tussen de Porto Pot en het Lundager Model. Daarnaast wekt de Porto Pot bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het Lundager Model. Het stakingsbevel wordt toegewezen voor de gehele Europese Unie.