Vormgeving

IEF 18647

Foshan moet zekerheid bieden voor eventuele proceskosten nu zij geen vaste verblijfplaats in Nederland heeft.

Rechtbank Den Haag 14 aug 2019, IEF 18647; ECLI:NL:RBDHA:2019:8378 (Foshan tegen Nomenta), http://www.ie-forum.nl/artikelen/foshan-moet-zekerheid-bieden-voor-eventuele-proceskosten-nu-zij-geen-vaste-verblijfplaats-in-nederla

Rechtbank Den Haag 14 augustus 2019, IEF 18647; ECLI:NL:RBDHA:2019:8378 (Foshan tegen Nomenta) Auteursrecht. Niet ingeschreven gemeenschapsmodel. Incident zekerheidstelling. Foshan is van mening dat Nomenta inbreuk maakt op haar niet ingeschreven modelrecht en haar auteursrecht. Nomenta vordert een zekerheidstelling voor een eventuele proceskostenvergoeding, nu Foshan een partij is zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland. Foshan schuift mede-eiser Nikki.Amsterdam naar voren om zekerheid te verschaffen, maar heeft onvoldoende specifiek aangetoond dat zij ook daadwerkelijk verhaal kan en zal bieden. Derhalve moet Foshan zelf zekerheid bieden.

IEF 18485

Geen auteursrechtelijke bescherming Fashion Boot

Rechtbank Overijssel 23 mei 2019, IEF 18485; (Druppies tegen Gevavi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtelijke-bescherming-fashion-boot

Vzr. Rechtbank Overijssel 23 mei 2019, IEF 18485 (Druppies tegen Gevavi) Auteursrecht. Druppies stelt dat Gevavi, groothandel in schoeisel, met een geel kinderlaarsje inbreuk maakt op de auteursrechten van Druppies op het ontwerp van de Fashion Boot. De vorderingen van Druppies worden afgewezen. Het is onvoldoende aannemelijk dat Druppies maker/auteursrechthebbende op de Fashion Boot is. Een groot deel van de elementen is functioneel/technisch bepaald of zodanig triviaal of banaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen. Ook de combinatie van de elementen is niet op een zodanig oorspronkelijke wijze uitgevoerd dat deze combinatie kan worden aangemerkt als een subjectieve creatieve keuze van de maker die de Fashion Boot een eigen, oorspronkelijk karakter en een herkenbaar gezicht geeft.

IEF 18361

Auteursrechten komen toe aan producent, niet aan afnemer private label

Rechtbanken 21 nov 2018, IEF 18361; ECLI:NL:RBAMS:2018:8424 (Esterel tegen X en Cobeco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechten-komen-toe-aan-producent-niet-aan-afnemer-private-label

Rechtbank Amsterdam 18 november 2018, IEF18361; ECLI:NL:RBAMS:2018:8424 (Esterel tegen X en Cobeco)  Auteursrecht. Gedaagde verkoopt producten van Esterel als groothandel. Cobeco produceert producten als 'private label', ook voor gedaagde. De auteursrechten op de verpakkingen komen toe aan Esterel. Deze zijn niet overgegaan op gedaagde omdat gedaagde een moederbedrijf is dat het bedrijf dat de verpakking zou hebben ontworpen heeft overgenomen. Er is geen daartoe bestemde akte voor auteursrechtoverdracht. Esterel heeft stukken overgelegd waaruit volgt dat bepaalde producten door derden zijn ontworpen en de auteursrechten aan haar zijn overgedragen. De overige producten zijn door eigen ontwerpers ontworpen en op grond van het werkgeversauteursrecht is Esterel is rechthebbende. Omdat de totaalindrukken van de verpakkingen met die van de Cobeco-producten overeenkomen, is er sprake van auteursrechtinbreuk . De rechtbank is onbevoegd voor wat betreft de inbreuk op de Uniemerken.

IEF 17862

BenGH: Auteursrecht op werk van toegepaste kunst dat is vervallen wegens niet afleggen van een instandhoudingsverklaring herleeft niet

BenGH 18 jul 2018, IEF 17862; (Montis tegen Goossens Meubelen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bengh-auteursrecht-op-werk-van-toegepaste-kunst-dat-is-vervallen-wegens-niet-afleggen-van-een-instan

Benelux Gerechtshof 18 juli 2018, IEF 17862; IEFbe 2671; A 2013/2 (Montis tegen Goossens Meubelen) Auteursrecht. Toegepaste kunst. Instandhoudingsverklaring. Zie eerder Rechtbank [IEF 7961], Hof [IEF 9551], HR [IEF 14714], BenGH [IEF 14819], HvJ EU [IEF 16327]. Het vervallen van artikel 21, lid 3, (oud) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, per 1 december 2003, ingevolge het Protocol van 20 juni 2002 houdende wijziging van die wet, heeft niet tot gevolg dat het auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat voor 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring, herleeft.

Français: L'abrogation au 1er décembre 2003 de l'article 21, alinéa 3, ancien, de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, par le Protocole du 20 juin 2002 portant modification de cette loi, n'a pas pour effet de faire renaître le droit d'auteur sur une œuvre des arts appliqués qui s'est éteint avant le 1er décembre 2003 en raison de l'absence de dépôt à temps d'une déclaration de maintien.

IEF 17637

Geen bescherming in de VS op kartonnen lampen

Rechtbank Amsterdam 18 apr 2018, IEF 17637; ECLI:NL:RBAMS:2018:2555 (Graypants-Scraplights tegen gedaagde-Kraftlights), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-bescherming-in-de-vs-op-kartonnen-lampen
Scraplights Kraftlights

Rechtbank Amsterdam 18 april 2018, IEF 17637; ECLI:NL:RBAMS:2018:2555 (Graypants-Scraplights tegen gedaagde-Kraftlights) Geen auteursrecht. Een ontwerpbureau heeft de kartonnen hanglamp van ontwerpbureau Graypants niet nagemaakt. Aan een werk van toegepaste kunst (zoals een lamp) wordt geen auteursrechtelijke bescherming geboden als die in het land van oorsprong niet aan dit voorwerp toekomt. Volgens artikel 2 lid 7 Berner Conventie komt aan de in de VS ontworpen Scraplight lampen geen auteursrechtelijke bescherming toe, dus volgens de reciprociteitstoets ook niet in Nederland. Tegenover de uitgebreide gemotiveerde betwisting door gedaagden dat de lampen van Graypants in de Verenigde Staten auteursrechtelijk bescherming genieten, heeft Graypants alleen de verklaring van Howard van 9 juni 2016 gesteld (zie 2.9). Howard is sinds 2012 de Amerikaanse advocaat van Graypants. De vorderingen van Graypants gebaseerd op de door Graypants gestelde inbreuk op het auteursrecht op de Scraplight lampen slagen daarmee niet. Ten overvloede komen de totaalindrukken van de lampen niet overeen, in geen enkel geval is de vorm en de maten gelijk. De specifiek bij karton behorende kleur bruin, waarover alle hier in geschil zijnde lampen beschikken, dient daarmee eveneens bij de auteursrechtelijke vergelijking te worden weggedacht. Vorderingen afgewezen.

IEF 17590

Keerzijde is dat beschermingsomvang beperkt is tot die combinatie van onderdelen van de jeans

Rechtbank Den Haag 28 mrt 2018, IEF 17590; ECLI:NL:RBDHA:2018:3212 (Just Brands tegen Çak Textile), http://www.ie-forum.nl/artikelen/keerzijde-is-dat-beschermingsomvang-beperkt-is-tot-die-combinatie-van-onderdelen-van-de-jeans
pme legend-luciano

Rechtbank Den Haag 28 maart 2018, IEF 17590; ECLI:NL:RBDHA:2018:3212 (Just Brands tegen Çak Textile) Auteursrecht. Niet-ingeschreven modelrecht. Slaafse nabootsing. Just Brands ontwikkelt en verkoopt o.a. de PME Legend - Bare Metal jeans. Çak verhandelt de LTB Luciano. Door het gebruik van de combinatie van de door Just Brands onbestreden aangewezen vijf kenmerkende elementen (vgl. onder 3.2. l) voldoet het ontwerp van de Bare Metal jeans aan de hiervoor geschetste criteria. Het enkele feit dat bepaalde (onderdelen van) elementen al eerder werden gebruikt in spijkerbroeken of zouden zijn geïnspireerd op werkbroeken/carpenter pants, is onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat aan de Bare Metal jeans geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. De keerzijde is dat de beschermingsomvang beperkt is tot die combinatie van onderdelen. Aan de Luciano jeans is op een andere wijze vorm dat de totaalindruk van de voorzijde anders wezenlijk anders is. Aan de achterzijde met name voor wat betreft de belijning en vlakverdeling, zijn er wezenlijke verschillen. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 17539

Karakteristieke uiterlijke kenmerken van de lampen komen één op één terug

Rechtbank Oost-Brabant 1 mrt 2018, IEF 17539; ECLI:NL:RBOBR:2018:1000 (Ontwerper tegen Bellino), http://www.ie-forum.nl/artikelen/karakteristieke-uiterlijke-kenmerken-van-de-lampen-komen-n-op-n-terug
Auteursrecht lampen bijgesneden

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 1 maart 2018, IEF 17539; ECLI:NL:RBOBR:2018:1000 (Ontwerper tegen Bellino) Auteursrecht. Eiser stelt een aantal lampen te hebben ontworpen die door Bellino worden verkocht. Wat betreft Habitam lampen is van inbreuk geen sprake, daar onvoldoende aannemelijk is dat Bellino is overgegaan tot productie van de lampen. Met productie van de Rainbow lampen maakt Bellino wel inbreuk op het auteursrecht van de ontwerper. De karakteristieke uiterlijke kenmerken van deze lampen komen één of één terug in de door eiser ontworpen lampen. De vorderingen die zien op de auteursrechtinbreuk van de Rainbow lampen worden voor Nederland toegewezen.

IEF 17483

Kleurkeuze en vormgevingselementen Rubiks kubus auteursrechtelijke beschermd

Rechtbank Midden-Nederland 31 jan 2018, IEF 17483; ECLI:NL:RBMNE:2018:317 (Rubik tegen Beckx en Out Of The Blue), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kleurkeuze-en-vormgevingselementen-rubiks-kubus-auteursrechtelijke-beschermd
keychain magic cube

Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2018, IEF 17483; ECLI:NL:RBMNE:2018:317 (Rubik tegen Beckx en Out Of The Blue) Auteursrecht. Rubik heeft in 1974 de beroemde Rubiks kubus ontworpen. De speelgoedhandelaar brengt 3d puzzels in de vorm van gekleurde kubussen in de handel. Rubik vindt dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op zijn auteursrecht. In kort geding worden de vorderingen afgewezen, omdat op de meest basale uitvoering van de Rubiks kubus geen auteursrecht rust, omdat de vormgeving technisch en functioneel bepaald is. Rubik heeft bepaalde keuzes gemaakt die creatief zijn en niet technisch of functioneel bepaald wanneer het gaat om de kleurkeuze en de vormgeving daarvan, in combinatie met de zwarte randjes om de kleurvlakjes. De genoemde vormgevingselementen die de gedecoreerde Rubiks kubus zijn kenmerkende unieke beschermenswaardige uiterlijk geven, blijven bij draaiing namelijk onveranderd aanwezig. Voor de Magic Cube (licht oranje, wit, donker oranje, magenta, licht groen en blauw) en de Keychain Magic Cube (wit, rood, licht blauw, geel, donker groen en donker blauw/paars) heeft de beschermde elementen van de Rubiks kubus gebruikt. De Kama Sutra Cube, Pink Cube en Sudoku Cube hebben een geheel ander aanzicht dan de Rubiks kubus zonder decoratie. Staking wordt bevolen voor twee kubussen.