Slaafse nabootsing

IEF 18026

Geen slaafse nabootsing van scheerapparaat dat niet meer op de markt is

Rechtbanken 10 okt 2018, IEF 18026; ECLI:NL:RBDHA:2018:12254 (Philips tegen Lidl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-slaafse-nabootsing-van-scheerapparaat-dat-niet-meer-op-de-markt-is
Philips Lidl

Rechtbank Den Haag 10 oktober 2018, IEF 18026; ECLI:NL:RBDHA:2018:12254 (Philips tegen Lidl) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Philips is houdster van de Philips-merken waaronder de scheerapparaten ST3D en Artitec worden verkocht. Tussen Philips International en de ontwerper van de scheerapparaten enerzijds en Koninklijke Philips anderzijds is een akte gemaakt ter overdracht van auteursrechten. Deze is alleen ondertekend door ontwerper en Koninklijke Philips. Op grond van artikel 2 lid 3 Aw geschiedt overdracht van auteursrecht door levering middels een daartoe bestemde akte. Nu voor een geldige (onderhandse) akte in elk geval vereist is dat deze is ondertekend door de vervreemder, in dit geval Philips International, is de “Deed of Assignment” niet als een geldige levering van de auteursrechten op de Arcitec aan te merken. Eventuele auteursrechten op de ST3D komen toe aan Koninklijke Philips en dat eventuele auteursrechten op de Arcitec toekomen aan Philips International, welke laatste echter geen partij is bij deze procedure. Lidl heeft onder de merknaam Silvercrest scheerapparaten op de markt gebracht. Philips beroept zich op ten onrechte op haar auteursrecht: veel van de overeenkomende elementen in de Silvercrest en de ST3D zijn ook te vinden in de Artitec, zodat wat die elementen betreft geen sprake is van auteursrechtelijke beschermde eigen creatieve keuzes in de ST3D. Het beroep op slaafse nabootsing slaagt niet, omdat Philips geen eigen gezicht op de markt had ten tijde van het op die markt verschijnen van Silvercrest. Vorderingen afgewezen.

IEF 18020

Idee Unga te sparen miniatuurproducten niet vatbaar voor auteursrecht, ook niet via de achterdeur van slaafse nabootsing

Rechtbanken 10 okt 2018, IEF 18020; ECLI:NL:RBMNE:2018:5020 (Unga tegen Boost), http://www.ie-forum.nl/artikelen/idee-unga-te-sparen-miniatuurproducten-niet-vatbaar-voor-auteursrecht-ook-niet-via-de-achterdeur-van

Rechtbank Oost-Brabant 10 oktober 2018, IEF 18020; ECLI:NL:RBMNE:2018:5020 (Unga tegen Boost) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Partijen zijn wereldwijd actief als aanbieders van loyaliteitsprogramma's aan winkeliers. Unga heeft het programma "Little Shop" voor Albert Heijn ontwikkeld, waarbij miniaturen uit het assortiment cadeau worden gedaan aan de consument. Zij heeft Migros benaderd om hetzelfde concept aan te bieden, maar vernam dat Boost al zo'n programma aan Migros had gepresenteerd: "Mini Market". Unga stelt dat zij auteursrecht heeft op het Little Shop-format en op (de vormgeving van) de Little Shop-producten, omdat zij voortdurend creatieve keuzes heeft gemaakt. Omdat zij de producten met zorg heeft uitgezocht, ontworpen en verzameld, stelt zij dat ze verzamelauteursrecht heeft. Naar oordeel van de rechtbank is de omschrijving van het format te abstract: het is een opsomming van een aantal algemene (bekende) elementen, zoals het ontvangen van een miniatuurproduct, in een blinde verpakking, bij een bepaalde aankoopbedrag, bestemd voor kinderen, gedurende een bepaalde periode. De ideeën hierachter komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Deze zijn ook onvoldoende concreet uitgewerkt. Unga heeft daarnaast onvoldoende onderbouwd waarom de miniatuurproducten zichzelve een werk zouden zijn of waarom de verzameling in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Geen slaafse nabootsing. Het is ook niet de bedoeling dat een idee via de achterdeur van slaafse nabootsing toch bescherming geniet. Vorderingen worden afgewezen. 

IEF 17931

Tense-tafel maakt geen inbreuk op Slim-tafel wegens ontbreken kenmerkende detaillering

Rechtbank Den Haag 22 aug 2018, IEF 17931; ECLI:NL:RBDHA:2018:10237 (Arco meubelfabriek tegen MDF Italia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tense-tafel-maakt-geen-inbreuk-op-slim-tafel-wegens-ontbreken-kenmerkende-detaillering

Rechtbank Den Haag 22 augustus 2018, IEF 17931; ECLI:NL:RBDHA:2018:10237 (Arco meubelfabriek tegen MDF Italia) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. MDF is een Italiaanse fabrikant van meubels en woonaccessoires. Arco is een Nederlandse meubelfabriek en heeft de Slim-tafel ontwikkeld. Tussen 2006 en 2009 is die tafel op de markt gebracht. In 2016 en 2017 zijn de Tense Material Wood tafel en Tense Material Carbone op de markt gebracht. Arco vordert dat MDF het fabriceren en het verkopen van de Tense Material Wood en Carbone tafel (Tense Material in houten uitvoering) te staken en gestaakt te houden. De kenmerkende detaillering die de Slim heeft, is niet in de Tense Material in houten uitvoering aanwezig. De diagonale lijn loopt door tot net onder de bovenzijde van het tafelblad, namelijk daar waar het fineer begint. Tussen de fineerlaag en het einde van de diagonale lijn is geen ruimte vrijgelaten en er is dan ook geen sprake van een smalle gleuf. Door de Slim gebruikte houtfineer, geeft het de tafel een lichte en nieuwe indruk. MDF heeft gekozen voor een fineer waardoor haar tafels massiever en zwaarder ogen. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17854

Matte look in een donkere kleurstelling tafelgashaard en een ‘houtlook’ is een verschillende totaalindruk

Rechtbank Den Haag 18 jul 2018, IEF 17854; ECLI:NL:RBDHA:2018:8682 (Happy Cocooning tegen Arpe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/matte-look-in-een-donkere-kleurstelling-tafelgashaard-en-een-houtlook-is-een-verschillende-totaalind

Rechtbank Den Haag 18 juli 2018, IEF 17854; ECLI:NL:RBDHA:2018:8682 (Happy Cocooning tegen Arpe) Modelrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Zie eerder IEF 17515. HCC is een onderneming die zich onder meer toelegt op de verkoop van tafelgashaarden. Zij voert sinds 2009 de zogeheten ‘Cocoon Tables’ in haar assortiment, daarvoor zijn gemeenschapsmodellen ingeschreven. Arpe drijft een groothandel in tuinartikelen en zij verkoopt een tafelgashaard met de naam ‘Thyone’. HCC heeft in september 2015, tijdens de vakbeurs Spoga in Keulen voor het eerst geconstateerd dat Arpe de Thyone aanbood. Model 2 van HCC is geldig, want het is nieuw en heeft een eigen karakter. Er is sprake van een andere totaalindruk van de twee tafelgashaarden. De Thyone maakt geen inbreuk maakt op Model 2. Voor de auteursrechtelijk beschermde elementen van Model 2, zijn de verschillen dusdanig groot dat de totaalindrukken niet overeenstemmen. Hiervoor zijn de matte look in een donkere kleurstelling ten opzichte van een ‘houtlook’ in aanzienlijke mate bepalend. Er is geen sprake van auteursrechtinbreuk, noch slaafse nabootsing. Het ontwerp van de Thyone neemt voldoende afstand van de Model 2, waardoor geen sprake kan zijn van verwarring bij het in aanmerking te nemen publiek.

IEF 17848

Verschil in dikte van tafelpoten niet voldoende voor andere totaalindruk van Piet Hein Eek look tafel van Restoric

Rechtbank Amsterdam 16 jul 2018, IEF 17848; ECLI:NL:RBAMS:2018:5167 (Piet Hein Eek tegen Schrijf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verschil-in-dikte-van-tafelpoten-niet-voldoende-voor-andere-totaalindruk-van-piet-hein-eek-look-tafe
Piet Hein Eek Schijf Restoric

Vzr. Rechtbank Amsterdam 16 juli 2018, IEF 17848; ECLI:NL:RBAMS:2018:5167 (Piet Hein Eek tegen Schijf Restoric) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Piet Hein Eek ontwerpt, vervaardigt en verhandelt onder meer meubels, waaronder meubels van sloophout zoals Kantinetafels (ontwerp 1 en 2). Schijf Restoric hebben een eettafel vervaardigd (Tafel A) die inbreuk maakt op het ontwerp 1 van Eek (de Kantinetafel uit 1998), alsmede een tafel die vanaf 2018 onder de benaming 'Piet Hein Eek (look) eettafel' (Tafel B) te koop werd aangeboden en inbreuk maakt op ontwerp 2 van Eek (de Kantinetafel in sloophout 2001). Eek vordert met succes de verdere inbreuk op zijn auteursrecht en slaafse nabootsing te staken en gestaakt te houden. Er wordt geoordeeld dat in de tafels van Schijf dermate veel beschermde trekken zijn overgenomen dat er sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. Het enige waarneembare verschil is een verschil in dikte van de poten, waarbij de voeten van de poten van de tafels van hek minder schuin oplopen dan bij die van de tafels van Schijf Restoric. Dat verschil is van zodanig ondergeschikte betekenis dat het niet afdoet aan de overeenstemmende totaalindrukken van de tafels. De andere door Schijf Restoric opgevoerde verschillen (gebruik andere houtdelen, het al dan niet toepassen van de parkettechniek en het al dan niet afwerken met lak) maken, als ze al bestaan —wat hier niet kan worden vastgesteld- de totaalindrukken van de tafels evenmin anders.

IEF 17835

Vernietiging verstekvonnis: aangedragen stellingen wijzen onvoldoende op A als aanbieder

Rechtbank Den Haag 21 mrt 2018, IEF 17835; ECLI:NL:RBDHA:2018:8299 (Ross-Tech tegen A), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vernietiging-verstekvonnis-aangedragen-stellingen-wijzen-onvoldoende-op-a-als-aanbieder

Rechtbank Den Haag 21 maart 2018, IEF 17835; ECLI:NL:RBDHA:2018:8299 (Ross-Tech tegen A) Verzet. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Ross-Tech heeft het product VCDS ontwikkeld, dat bestaat uit software met een bijbehorende koppeling om verbinding te kunnen leggen tussen een computer en autobesturingssysteem. Vanaf 2012 zijn via Marktplaats nagemaakte VCDS-producten aangeboden. A is bij verstek veroordeeld voor inbreuk op de auteursrechten van Ross-Tech en slaafse nabootsing van het VCDS-product. Bij de verzetdagvaarding vordert A dat het verstekvonnis wordt vernietigd, omdat de dagvaarding onjuist is betekend. Voorts betwist A dat hij de persoon is die de nagemaakte VCDS-producten heeft aangeboden. De dagvaarding wordt niet nietig verklaard, want A is niet onredelijk in zijn belangen geschaad. De door Ross-Tech aangedragen stellingen zijn echter onvoldoende om haar vorderingen te dragen. De aangedragen gegevens wijzen onvoldoende duidelijk op A als aanbieder. Het verstekvonnis wordt vernietigd. De vorderingen worden alsnog afgewezen.

IEF 17829

Geen auteursrechtinbreuk: vrachtwagenblokkeringssysteem met macaron-vorm noodstop voldoende voor ander totaalindruk

Rechtbank Den Haag 11 jul 2018, IEF 17829; ECLI:NL:RBDHA:2018:8428 (Stertil tegen Loading Systems International ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtinbreuk-vrachtwagenblokkeringssysteem-met-macaron-vorm-noodstop-voldoende-voor-ande

Rechtbank Den Haag 11 juli 2018, IEF 17829 (Stertil tegen LSI). Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Beide partijen zijn aanbieders van producten die het veilig laden en lossen van vrachtwagens faciliteren. De producten waar het in deze zaak om gaat, voorkomen dat een vrachtwagen tijdens het laden en lossen bij een laadperron van een distributiecentrum vroegtijdig wegrijdt. Stertil heeft octrooien voor verschillende uitvoeringsvormen voor een hydraulisch wielblokkeringssysteem. Ze hebben in 1994 een vrachtwagenblokkeringssysteem 'Combilok' op de markt gebracht. In 2016 heeft LSI de Powerlock op de markt gebracht. Stertil vordert verbod om Powerlock te vervaardigen en/of te verhandelen. LSI heeft redelijkerwijze alles gedaan wat mogelijk en nodig is om verwarringsgevaar te voorkomen door de macaron-vorm terug te laten komen en te integreren in de buis van de deblokkeerarm. Er is geen sprake van verwarringsgevaar want de Powerlock oogt als één geheel terwijl de de Combilok de voor- en achterkant verschillend zijn vormgegeven. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17730

Openschalengrijpers zijn slaafs nagebootst en auteursinbreuk op gebruikershandleiding

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2018, IEF 17730; ECLI:NL:GHARL:2018:4647 (Mollen c.s. tegen Bakker Hydraulic Products), http://www.ie-forum.nl/artikelen/openschalengrijpers-zijn-slaafs-nagebootst-en-auteursinbreuk-op-gebruikershandleiding

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2018, IEF 17730; ECLI:NL:GHARL:2018:4647 (Mollen c.s. tegen Bakker Hydraulic Products) Slaafse nabootsing. Auteursrecht. Bakker vervaardigt uitrustingsstukken voor autolaadkranen en grondverzetmachines, waaronder openschalengrijpers. De openschalengrijper RBOX van Bakker heeft een eigen plaats op de markt en de openschalengrijper Y-Grab 1 van Mollen c.s. is een slaafse nabootsing van de RBOX. Mollen c.s. hebben ook het auteursrecht van Bakker op de handleiding van de openschalengrijpers geschonden. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (IEF 14568). Mollen c.s. moet het gebruik van de gebruikershandleiding staken en Y Sales moet €20.000 aan Bakker betalen ter zake van verbeurde dwangsommen. Het auteursrechtelijke aspect is in deze zaak zo ondergeschikt, dat het hof de proceskostenveroordeling zal vaststellen op basis van het geliquideerde tarief.