Slaafse nabootsing

IEF 20108

Dr. Martens schoen heeft geen eigen gezicht op de markt

Hof Den Haag 20 jul 2021, IEF 20108; (Airwair tegen Van Haren), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dr-martens-schoen-heeft-geen-eigen-gezicht-op-de-markt

Hof Den Haag 20 juli 2021, IEF 20108; KG ZA 20-1033 (Airwair tegen Van Haren)  Airwair brengt al lange tijd Dr. Martens schoenen op de markt en is van mening dat Van Haren met een vergelijkbare schoen inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Airwair baseert zich hierbij op slaafse nabootsing. Ze stelt dat haar Dr. Martens schoen een eigen gezicht in de markt heeft, onder andere vanwege het onderscheidende karakter van de honingkleurige zool en het gele stiksel. Het hof oordeelt dat er geen sprake is van slaafse nabootsing. Volgens het hof is dit uit het door Airwair overlegde marktonderzoek onvoldoende gebleken. De soort schoen wordt volgens het hof al enkele decennia door verschillende partijen op de markt gebracht en daarnaast is het marktonderzoek gebaseerd op suggestieve, niet-objectieve vragen.

IEF 20056

Geen auteursrechtinbreuk op sofa

Rechtbank Den Haag 30 jun 2021, IEF 20056; (Eiser tegen Luc4Me), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtinbreuk-op-sofa

Rechtbank Den Haag 30 juni 2021, IEF 20056; HA ZA 20 - 516 (Eiseres tegen Luc4Me)  Eiseres is van mening dat bepaalde betonnen mozaïekbanken van Luc4Me inbreuk maken op haar auteursrechten en dat er sprake is van slaafse nabootsing. Eiseres is kunstenaar en ontwerpt betonnen sofa's die bekleed kunnen worden met mozaïek. Eiseres brengt de sofa onder de naam Social Sofa op de markt, gedaagde een sofa van beton genaamd Sophey. De rechter oordeelt dat aan ideeën en materiaalkeuze geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Punten die wel auteursrechtelijke bescherming genieten, komen niet overeen. Van een auteursrechtinbreuk is dus geen sprake. Waar het de slaafse nabootsing betreft, oordeelt de rechter dat de Social Sofa geen eigen gezicht op de markt had op het moment dat de Sophey op de markt kwam. Dit is verder ook niet door eiseres aangetoond. De vorderingen van eiseres worden afgewezen. 

IEF 20008

Afstand binnen schoenstijl voorkomt verwarringsgevaar

Hof Amsterdam 13 apr 2021, IEF 20008; ECLI:NL:GHAMS:2021:1031 (Airwair tegen Primark), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afstand-binnen-schoenstijl-voorkomt-verwarringsgevaar

Hof Amsterdam 13 april 2021, IEF 20008; ECLI:NL:GHAMS:2021:1031 (Airwair tegen Primark)  Vervolg op [IEF 18907]. Airwair brengt al lange tijd Dr. Martens schoenen op de markt. Primark heeft in haar collectie van 2019 drie modellen schoenen op de markt gebracht die lijken op drie Dr. Martens modellen. Airwair stelt dat de modellen 'Jadon, 1460 en 2976' elk een eigen gezicht op de Nederlandse markt hebben. Daarnaast stelt Airwair dat de Primark-schoenen nodeloos verwarringwekkend overeenstemmen met de drie modellen van Airwair, waarbij ook post sale verwarring meegewogen moet worden. Het hof oordeelt dat er geen sprake is van slaafse nabootsing, nu Primark binnen deze stijl voldoende afstand houdt en dat er geen verwarringsgevaar bij de doelgroep van de beide schoenen is ontstaan. Het vonnis van de voorzieningenrechter wordt bekrachtigd. 

IEF 19648

Mijlpaalarrest: Rummikub

Hoge Raad 27 nov 2020, IEF 19648; ECLI:NL:HR:1996:ZC2195 (Rummikub), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mijlpaalarrest-rummikub

HR 15 november 1996, IEF 19648; ECLI:NL:HR:1996:ZC2195 (Rummikub-arrest) Eiser is omstreeks 1950 in Israël begonnen met het produceren en op de markt brengen van een gezelschapsspel genaamd ‘’Rummikub’’, een op bestaande kaartspelen gebaseerd uitlegspel, bestaande uit spelstenen en houdertjes. Verweerster heeft in Nederland rummyspellen op de markt gebracht, soortgelijk aan het door eiser geproduceerde Rummikub. Eiser heeft in 1986 verweerster gedagvaard en gevorderd te verbieden in de toekomst inbreuk te maken op de rechten van eiser op het spel Rummikub, alsmede verweerster te veroordelen tot betaling van schadevergoeding. Deze vorderingen werden zowel op het auteursrecht, het merkenrecht als op het leerstuk onrechtmatig handelen door slaafse nabootsing gebaseerd. Het hof heeft door schatting de omvang van de schade vastgesteld die door de onrechtmatige daad is geleden. De schadeomvang dient te worden bepaald door de prijsdaling af te zetten tegen de ideale situatie, waarin geen sprake is van concurrentie.

IEF 19514

Slaafse nabootsing waterzuiveringssysteem

Rechtbank Rotterdam 30 sep 2020, IEF 19514; ECLI:NL:RBROT:2020:9040 (iClean tegen gedaagde en TGS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/slaafse-nabootsing-waterzuiveringssysteem

Vzr. Rechtbank Rotterdam 30 september 2020, IEF 19514; ECLI:NL:RBROT:2020:9040 (iClean tegen gedaagde en TGS) Kort geding. Slaafse nabootsing. iClean houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling van biologische waterzuiveringssystemen voor carwashes. Gedaagde is een voormalig werknemer van iClean. Sinds 1 april 2019 is hij in dienst van TGS. TGS houdt zich bezig met de bouw van carwashinstallaties. Een van de door iClean verkochte waterzuiveringssystemen is het Bionic-systeem. Gedaagde was bij de ontwikkeling van het systeem nauw betrokken. Nadat gedaagde bij TGS in dienst is getreden, heeft TGS een nieuw waterrecyclesysteem ontwikkeld, met de naam ‘CleanWater’. iClean stelt zich primair op het standpunt dat de CleanWater een slaafse nabootsing is van de Bionic. Het verbod op slaafse nabootsing wordt (voorwaardelijk) opgelegd. Tot uitgangspunt wordt genomen dat de Bionic door de 8-vorm aanzienlijk verschilt van haar Umfeld. Niet valt uit te sluiten dat de vormgeving van de CleanWater verwarring veroorzaakt bij het betreffende publiek. Daarnaast moet gedaagde zich tot 1 april 2021 onthouden van werkzaamheden op het gebied van carwash en waterzuiveringssystemen.

IEF 19308

Cassatie Stokke op grond van artikel 81 RO afgewezen

Hoge Raad 3 jul 2020, IEF 19308; ECLI:NL:HR:2020:1221 (Stokke tegen Hauck), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cassatie-stokke-op-grond-van-artikel-81-ro-afgewezen

HR 3 juli 2020, IEF 19308; ECLI:NL:HR:2020:1221 (Stokke tegen Hauck) De cassatie van Stokke tegen het arrest van het hof Amsterdam van 5 februari 2019 wordt op grond van artikel 81 RO afgewezen. Zie ook de Conclusie A-G [IEF 19151]. Daarmee staat vast dat het vormmerk voor de Tripp Trapp terecht nietig is verklaard onder toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3 (1) sub e (i) Merkenrichtlijn (aard van de waar). Dit teken bestaat uitsluitend uit de vorm van een kinderstoel, met wezenlijke gebruikskenmerken die inherent zijn aan de generieke functies van de kinderstoel en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, dus een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald als bedoeld in artikel 2.1 (2) BVIE.

IEF 19198

Mijlpaalarrest: Holland Nautic/Decca

Hoge Raad 27 jun 2020, IEF 19198; ECLI:NL:HR:1986:AD7158 (Holland Nautic/Decca), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mijlpaalarrest-holland-nautic-decca

HR 27 juni 1986, IEF 19189; ECLI:NL:HR:1986:AD7158 (Holland Nautic/Decca) Decca heeft sinds 1946 voor de zeevaart (en de luchtvaart) een omvangrijk radio-navigatiesysteem ontwikkeld, genaamd "Decca Navigator System" (hierna DNS). Het DNS bestaat uit ketens van radiozendstations enerzijds en radio-ontvangers aan boord anderzijds. Decca kan zich ter bescherming van het DNS niet beroepen op octrooirechten. Alhoewel Decca de eigendom en exploitatie van een groot aantal radiozendstations aan de diverse staten heeft overgedragen, heeft zij (binnen haar concern) een aantal radiozendstations in eigendom c.q. exploitatie behouden, die drukbevaren wateren als het Kanaal bedienen. De daaraan verbonden kosten bestrijdt zij uit de opbrengsten van de verhuur van Decca -ontvangers. Decca verhuurt in Nederland voor een huurprijs van ongeveer ƒ10.000,- per jaar Decca-ontvangers, genaamd "Mark". Holland Nautic importeert en verkoopt tegen een prijs van ongeveer ƒ10.000,- zelfstandig in Nederland radio-ontvangers van het merk RAUFF & SORENSEN, genaamd "Shipmate" type RS 4000 en RS 4000 C. Deze radio-ontvangers zijn ontwikkeld en bestemd om gebruik te maken van het DNS en zijn enkel daarvoor bruikbaar. Holland Nautic draagt niet bij in de instandhouding van de radiozendstations van Decca.

Het Hof heeft geoordeeld dat Holland Nautic door in Nederland, zonder enige redelijke vergoeding aan Decca, in het verkeer te brengen radionavigatie-ontvangers, waarin identieke gegevens als in die van Decca zijn opgeslagen, die zijn ontwikkeld en bestemd om gebruik te maken van radiosignalen van radiozendstations welke in niet onaanzienlijke mate aan Decca toebehoren en/of door haar worden geëxploiteerd, in strijd handelt met de zorgvuldigheid die Holland Nautic jegens Decca in het maatschappelijk verkeer betaamt en dat zij daarmede onrechtmatig handelt ten opzichte van Decca.

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof. Er wordt geoordeeld dat profiteren of aanhaken bij de prestaties van een ander op zichzelf niet in strijd is met de zorgvuldigheid die Holland Nautic als concurrent van Decca jegens deze in het maatschappelijk verkeer betaamt, ook niet als dit Decca nadeel toebrengt. Tot slot draagt een ieder het risico van de wijze waarop hij zijn bedrijf heeft ingericht.

IEF 18907

Geen inbreuk Primark Dr. Martens

Rechtbank Amsterdam 20 dec 2019, IEF 18907; ECLI:NL:RBAMS:2019:9724 (Airwair tegen Primark), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-primark-dr-martens

Rechtbank Amsterdam 20 december 2019, IEF 18907, IEFbe 3013; ECLI:NL:RBAMS:2019:9724 (Airwair tegen Primark) Merkenrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Airwair brengt schoenen op de markt met de naam “Dr. Martens”. De kenmerkende bestanddelen van het merk liggen in de schoenzool. Primark brengt soortgelijke schoenen op de markt. Airway vordert iedere inbreuk op haar merk- en auteursrechten te staken. Primark hoeft niet te stoppen met verkoop schoenen. Airwair heeft zich niet beroepen op het woordmerk “Dr. Martens”, maar op haar gedeponeerde vormmerken. Daarvan is niet aannemelijk gemaakt dat ze bekend zijn. Ook is verwarringsgevaar van de Primark schoenen met de ingeroepen vormmerken niet aannemelijk. Voor zover de Airwair schoenen auteursrechtelijke bescherming genieten, hebben ze een andere totaalindruk dan de Primark schoenen. De gevraagde voorziening wordt afgewezen. Slaafse nabootsing is niet aannemelijk gemaakt.