Slaafse nabootsing

IEF 18457

Achterdocht heeft onvoldoende basis in concrete en onderbouwde feiten

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 feb 2019, IEF 18457; ECLI:NL:GHARL:2019:1595 (Op elkaar lijkende dorpels), http://www.ie-forum.nl/artikelen/achterdocht-heeft-onvoldoende-basis-in-concrete-en-onderbouwde-feiten

Hof Arnhem - Leeuwarden 19 februari 2019, IEF 18457, IT 2776; ECLI:NL:GHARL:2019:1595 (Op elkaar lijkende dorpels) Bewijsbeslag. Slaafse nabootsing. Vordering tot inzage in selectie van beslagen documenten en bescheiden. Appellant stelt dat haar voormalig werknemer bedrijfsinformatie over de dorpelmarkt (boven- en onderkant van kozijnen), tekeningen of prijsstellingen ter beschikking heeft gesteld. De omstandigheid dat de nieuwe dorpels op elkaar lijken en dat geïntimeerden hun producten (aanvankelijk) ook dezelfde productaanduiding hebben gegeven, is onvoldoende aanwijzing om aannemelijk te achten dat er onrechtmatig is gehandeld. Deze en andere omstandigheden hebben achterdochtig gemaakt, maar deze achterdocht heeft een onvoldoende basis in concrete en onderbouwde feiten. Er is onvoldoende aannemelijk maken dat er is tekort geschoten of onrechtmatig is gehandeld.

IEF 18212

Geen merkinbreuk op stoelen Montis door reviseren stoelen Klaver

Gerechtshoven 29 jan 2019, IEF 18212; (Montis tegen Klaver), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-merkinbreuk-op-stoelen-montis-door-reviseren-stoelen-klaver

Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18212 (Montis tegen Klaver) Auteursrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Montis brengt verschillende meubelen op de markt, waaronder de Charly en de Chaplin. De Chaplin is een kleinere versie van de Charly en belichamen in auteursrechtelijke zin hetzelfde werk. Klaver heeft tweedehandse stoelen van Montis gekocht, type Charly, en herstellingswerkzaamheden zoals stoffering verricht. Bij het aanbrengen van een nieuwe hoes is het label met het merk Montis niet opnieuw aangebracht. Stoelen zijn te koop aangeboden op o.a. Marktplaats en haar eigen website, waar vermeld wordt dat de stoelen zijn bijgevuld en opnieuw bekleed en afkomstig zijn van andere producenten. De meubelen komen geen auteursrechtelijke bescherming toe: modelrecht vervallen, auteursrechten zijn o.g.v. art. 51 Aw niet herleefd. Geen auteursrechtelijke bescherming hoes: geen eigen intellectuele schepping. Geen merkinbreuk, Klaver heeft telkens expliciet duidelijk gemaakt dat het gaat om tweedehands, door haar gereviseerde stoelen. Geen slaafse nabootsing. Hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep. 

IEF 18200

Vorderingen afgewezen, merkinbreuk op Liberty 530 Tender sloep onaannemelijk gemaakt

Gerechtshoven 24 sep 2018, IEF 18200; ECLI:NL:GHAMS:2018:1386 (Liberty sloepen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-merkinbreuk-op-liberty-530-tender-sloep-onaannemelijk-gemaakt

Hof Amsterdam 24 september 2018, IEF 18200; ECLI:NL:GHAMS:2018:1386 (Liberty sloepen) Merkenrecht. Modelrecht. Slaafse nabootsing. Appellanten houden zich bezig met de handel van de Liberty 530 Tender sloepen. Geïntimeerde handelt in daarop gelijkende sloepen. Appellanten hebben een geregistreerd beeldmerk met daarin verwerkt het woord "liberty" overgelegd, maar hebben niet voldoende toegelicht dat het gebruik van het woord "liberty" in combinatie met een getal en al dan niet het woord "Tender" op dit beeldmerk een inbreuk maakt. Het enkele feit dat het woord Liberty onderdeel uitmaakt van beide tekens is in dit verband ontoereikend. Bovendien zijn het de afnemers die een naam aan de boot geven. Onvoldoende toelichting waarom beroep op art. 3.8 BVIE zou slagen. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de sloep een onderscheidend vermogen en eigen plaats op de markt heeft.  Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

IEF 18188

Geen auteursrecht op taxibord, uitvoeringen en materialen gebruikelijk in vormgevingserfgoed

Rechtbanken 31 okt 2018, IEF 18188; ECLI:NL:RBMNE:2018:5237 (Auteursrecht taxibord), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrecht-op-taxibord-uitvoeringen-en-materialen-gebruikelijk-in-vormgevingserfgoed

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 31 oktober 2018, IEF 18188; ECLI:NL:RBMNE:2018:5237 (Auteursrecht taxibord) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Eiseres sub 1 is een onderneming gespecialiseerd in daklichten en taxiborden. Gedaagde sub 1 houdt zich bezig met de verkoop, installatie en belettering van dakborden voor lesauto's en taxi's. Begin 2018 is zij gestart met het ontwerpen van een nieuw daklicht. Eiseres sub 1 stelt dat gedaagde sub 1 inbreuk maakt op haar auteursrecht. Uit het vormgevingserfgoed blijkt dat de uitvoering en materialen gebruikelijk zijn. Geen auteursrechtinbreuk Door ontbreken oorspronkelijkheid en creativiteit in het taxibord van eiseres is ook niet te zeggen dat het beweerdelijk nagebootste product een eigen plaats heeft op de markt. Geen slaafse nabootsing. Vorderingen afgewezen. 

IEF 18169

Geen slaafse nabootsing door Hanos door slechts betrekken gelijkend product

Kantonrechter 20 dec 2018, IEF 18169; ECLI:NL:RBGEL:2018:5739 (Eiseres tegen Hanos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-slaafse-nabootsing-door-hanos-door-slechts-betrekken-gelijkend-product

Ktr. Rechtbank Gelderland 20 december 2018, IEF 18169; ECLI:NL:RBGEL:2018:5739 (Eiseres tegen Hanos) Slaafse nabootsing. Eiseres heeft een gezelschapsspel gecreëerd en ontwikkeld met de naam Kletspot. Zij heeft dit als beeldmerk geregistreerd bij het BBIE. Hanos had interesse om dit product in een bepaald kerstpakket op te nemen. Eiseres heeft een aanbod gedaan voor de inkoop maar Hanos vond deze prijs te hoog. Hanos heeft een beurs bezocht en zag een vergelijkbaar gezelschapsspel met de naam "Pak 'n Vraag". Deze heeft zij uiteindelijk in haar kerstpakket opgenomen. De Kletspot had media 2018 geen eigen gezicht op de markt, omdat er ten minste vijf gelijkende producten op de markt werden aangeboden. Hierdoor is verwarringsgevaar niet aannemelijk. Hanos handelt bovendien niet onrechtmatig door het slechts betrekken van de potten van de producent van Pak 'n Vraag. Er zijn alleen sprake van kunnen zijn indien zich bepaalde bijkomende omstandighedenzouden voordoen, zoals bijvoorbeeld de omstandigheid dat Hanos opdracht aan een derde partij heeft gegeven de Pak 'nVraag pot te ontwikkelen en produceren of anderszins met de producent van die pot heeft samengewerkt en/of samengespannen om een in hoge mate nodeloos gelijkend product als de Kletspot op de markt te brengen. Vorderingen afgewezen.

IEF 18156

Vorderingen afgewezen, elementen kerstversiering Edelman banaal/triviaal

Rechtbanken 12 dec 2018, IEF 18156; (Edelman tegen Casa), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-elementen-kerstversiering-edelman-banaal-triviaal

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 december 2018, IEF 18156 (Edelman tegen Casa) Modelrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Edelman heeft een ster en kerstboom op de markt gebracht van zwart metaal en ze worden verlicht met LED lampjes aan een lichtsnoer van het type "snake lights". De kerstversiering is op grond van de GModVo geregistreerd als model. Edelman stelt dat Casa identieke kopieën heeft gemaakt en inbreuk maakt op haar auteurs- en modelrecht. In verband met een prejudiciele vraag die nog voor ligt aan het HvJ EU, kan de voorzieningenrechter niet beoordelen of zij bevoegd is met betrekking tot de GModVo. Ook kan er met recht worden getwijfeld aan de vraag of de producten wel een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het belangrijkste element is de overbekende vorm van de kerstboom en ster. De overige elementen zoals het gebruik van metaal, de kleur zwart, het lichtsnoer en de afstand tussen de lampjes is gangbaar (ofwel banaal of triviaal). Geen auteursrechtinbreuk. Ook is er om deze reden geen eigen gezicht op de markt. Geen slaafse nabootsing. Vorderingen afgewezen.

IEF 18141

Aquaris maakt auteursrechtinbreuk door verkopen hoodie met zelfde totaalindruk

Rechtbanken 5 dec 2018, IEF 18141; ECLI:NL:RBAMS:2018:8676 (Eiseres tegen Aquaris), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aquaris-maakt-auteursrechtinbreuk-door-verkopen-hoodie-met-zelfde-totaalindruk

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 december 2018, IEF 18141; ECLI:NL:RBAMS:2018:8676 (Eiseres tegen Aquaris) Auteursrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Eiseres heeft een kledinglijn op de markt gebracht onder de naam IN GOLD WE TRUST en is voor het eerst getoond op de Amsterdam Fashion Week 2014. Ze is houdster van Benelux-woordmerk en - beeldmerk IN GOLD WE TRUST. Aquaris exploiteert onder de naam "Amsterdam is my style" een souvenirwinkel in Amsterdam. Zij verkoopt een hoodie met de tekst "IN AMSTERDAM WE TRUST". Deze heeft volgens eiseres te veel overeenkomsten met de door haar verkochte hoodie. Haar hoodie wordt erdoor gekenmerkt dat de tekst IN GOLD WE TRUST op verschillende manieren, in verschillende kleuren en op verschillende plaatsen van de hoodie is aangebracht. Hierdoor is er sprake van een eigen intellectuele schepping, waarbij de tekst gezien kan worden als een knipoog naar het beroemde Amerikaanse motto IN GOD WE TRUST. Nu de hoodies eenzelfde totaalindruk geven, heeft Aquaris auteursrechtinbreuk gepleegd. Eiseres heeft hierdoor geen belang meer bij een oordeel over de vraag of er sprake is van slaafse nabootsing. Eiseres wordt niet gevolgd in haar standpunt dat er sprake is van een merkinbreuk: het dominante bestanddeel van haar merken is GOLD en in dat van Aquaris AMSTERDAM. Deze zijn dermate verschillend dat er onvoldoende visuele of auditieve overeenstemming is. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen.

IEF 18062

Vordering afgewezen, Frogs & Dogs geen nagenoeg exacte kopie Nine & Co

Rechtbanken 26 okt 2018, IEF 18062; (Task Retail c.s. tegen M.G. van Meel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-afgewezen-frogs-dogs-geen-nagenoeg-exacte-kopie-nine-co

Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2018, IEF 18062; (Task Retail c.s. tegen M.G. van Meel) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Partijen hebben beide babykleding op de markt gebracht in de kleuren wit, mintgroen en roze. Het gaat om een aan twee kanten te dragen vestje, een broekje en een T-shirt. Nine & Co stelt dat er auteursrecht rust op haar kledingstukken en dat deze op grond van art. 6:162 BW bescherming genieten tegen slaafse nabootsing. Door overeenstemmende kleuren lijken de kledingstukken van partijen op het eerste gezicht veel op elkaar. Er zijn echter ook opvallende verschillen zoals een andere print op het jasje, afwijkende plaatsing van de naden, andere afwerking van de mouwen en het andere merk(logo) op de kleding. Van "een (nagenoeg) exactie kopie" is geen sprake. Vorderingen worden afgewezen.