IEF 19538

The Return - Kunst en IE

De komende weken bereiden we bij deLex een prachtige internationale groepsexpositie in Pulchri Studio voor, waarbij de kunstwerken zowel onderwerp als decor vormen voor onze serie seminars over kunst en recht. Bijzondere sprekers presenteren actuele thema’s in korte, praktijkgerichte sessies!Enkele van de onderwerpen voor u uitgelicht:

Dispute resolution in Art matters (vrijdag 20 november): wat gebeurt er als de echtheid of de herkomst van een kunstwerk in twijfel wordt getrokken? Hoe wordt dit onderzocht, en wat zijn de juridische en praktische consequenties? Milko den Leeuw (ARRS) Bert Demarsin (KU Leuven) vertellen over het nieuwe Court of Arbitration for Art. Bij het CAfA kunnen conflicten inzake kunst worden voorgelegd voor mediation en arbitrage.

IEF 19537

BN'er in eer en goede naam aangetast door seksfilmpjes op Twitter

Rechtbank Noord-Holland 29 okt 2020, IEF 19537; ECLI:NL:RBNHO:2020:8705 (Seksfilmpjes BN 'er), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bn-er-in-eer-en-goede-naam-aangetast-door-seksfilmpjes-op-twitter

Rechtbank Noord-Holland 29 oktober 2020, IEF 19537, IT 3296; ECLI:NL:RBNHO:2020:8705 (Seksfilmpjes BN 'er) Strafrecht. Verdachte heeft het filmpje waarin aangeefster door aangever in haar mond geürineerd wordt op Twitter geplaatst met de tekst # [aangeefster] unplugged” en heeft verklaard dat hij wist dat de vrouw in het filmpje aangeefster betrof. Daarnaast heeft verdachte een tweede filmpje van seksuele aard op Twitter geplaatst, waarin aangeefster en aangever ook zijn te zien. Verdachte heeft over de filmpjes verklaard dat hij filtert wat populair is en dat vervolgens op het internet plaatst. Hij heeft er bij stil gestaan dat het voor degenen op de filmpjes niet prettig zou zijn als het online zou komen te staan. Er wordt geoordeeld dat verdachte door het plaatsen van de expliciete seksfilmpjes aangeefster opzettelijk in een ongunstig daglicht heeft gesteld en zij daardoor in haar eer en goede naam is aangetast.

IEF 19536

Voetbalplaatjesactie maakt geen inbreuk op portretrecht voetballer

Rechtbank Noord-Nederland 29 okt 2020, IEF 19536; ECLI:NL:RBNHO:2020:8553 (Voetballer tegen Albert Heijn en EMM en ECV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voetbalplaatjesactie-maakt-geen-inbreuk-op-portretrecht-voetballer

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 29 oktober 2020, IEF 19536; ECLI:NL:RBNHO:2020:8553 (Voetballer tegen Albert Heijn en EMM en ECV) Eiser is voetballer en kwam ten tijde van het aanhangig maken van de onderhavige procedure uit voor voetbalclub ADO Den Haag. Op de arbeidsovereenkomst tussen eiser en ADO Den Haag was de cao voor contractspelers betaald voetbal Nederland van toepassing. Supermarktketen Albert Heijn heeft in 2019 een landelijke voetbalplaatjesactie georganiseerd. Voor de spaaractie zijn (onder meer) portretten van verschillende voetbalspelers uit de Eredivisie gebruikt, waaronder die van eiser. Voor de spaaractie heeft Albert Heijn in al haar filialen promotie gemaakt. Er werden (uitvergrote) beelden van voetbalplaatjes (waaronder die van eiser) naast elkaar in de winkels opgehangen, ook op social media werden voetbalplaatjes getoond. Er is geen sprake van inbreuk op het portretrecht van eiser, noch van onrechtmatige daad. Albert Heijn mocht er in redelijkheid van uitgaan dat toestemming tot gebruik van het portret voor de promotie van de voetbalplaatjesspaaractie lag besloten in de bij cao gegeven toestemming tot exploitatie van het portret in de spaaractie zelf.

IEF 19534

Auteursrecht op promotiefilm blijft bij de maker

Rechtbank Limburg 30 sep 2020, IEF 19534; ECLI:NL:RBLIM:2020:7450 (Eiser tegen Stichting Sparkle Foundation), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrecht-op-promotiefilm-blijft-bij-de-maker

Ktr. Rechtbank Limburg 30 september 2020, IEF 19534; ECLI:NL:RBLIM:2020:7450 (Eiser tegen Stichting Sparkle Foundation) Auteursrecht. Eiser zou voor Sparkle een teaser maken voor een nog te maken documentaire waarin de stichting Sheltersuit in New York een jaar lang gevolgd zou worden. Betaling van de factuur door Sparkle en het leveren van de promotiefilm door eiser blijft uit, waarna eiser onderhavige procedure start. Sparkle moet de factuur voldoen en eiser moet de promotiefilm aan Sparkle afleveren. Daarnaast wordt voor recht verklaard dat de rechten van het beeldmateriaal aan eiser als maker toebehoren en dat Sparkle het beeldmateriaal alleen in de afgeronde, integrale en volledige vorm van de promotiefilm mag gebruiken en voor ieder ander gebruik van delen van dit beeldmateriaal schriftelijke toestemming dient te zijn verkregen van eiser.

IEF 19535

Beschuldigingen van doodsbedreiging zijn onrechtmatig

Rechtbank Rotterdam 9 sep 2020, IEF 19535; ECLI:NL:RBROT:2020:9018 (Beschuldigingen doodsbedreiging), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beschuldigingen-van-doodsbedreiging-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Rotterdam 9 september 2020, IEF 19535, IT 3294; ECLI:NL:RBROT:2020:9018 (Beschuldigingen doodsbedreiging) Onrechtmatige uiting. Rectificatie. Kort geding. Eiser werkt als docent bij een school in Rotterdam. Gedaagde is of was voorzitter van de medezeggenschapsraad. Gedaagde heeft uitlatingen gedaan op Facebook waarin zij eiser ervan beschuldigt dat hij haar tijdens een MR-vergadering met de dood heeft bedreigd, door te zeggen “ik ga je hoofd scheuren”. Van deze vergadering is een geluidsopname. De door gedaagde gestelde bedreiging door eiser is mede gelet op de ter zitting beluisterde geluidsopname niet aannemelijk geworden. De uitlatingen van gedaagde waarin zij eiser direct of indirect van bedreiging beschuldigt zijn daarom onrechtmatig. Het verbod om deze uitlatingen te doen wordt toegewezen. Gedaagde moet een rectificatie op zijn Facebookpagina plaatsen en verzenden aan de school.

IEF 19533

Beantwoording prejudiciële vragen in Ferrari-zaak

HvJ EU 22 okt 2020, IEF 19533; ECLI:EU:C:2020:854 (Ferrari), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beantwoording-prejudici-le-vragen-in-ferrari-zaak

HvJ EU 22 oktober 2020, IEF 19533, IEFbe 3141; ECLI:EU:C:2020:854 (Ferrari) Merkenrecht. Ferrari produceerde in de jaren tachtig en negentig sportwagens onder de naam Testarossa. Het Landgericht Düsseldof heeft de doorhaling gelast van de Testarossa-merken, omdat Ferrari geen normaal gebruik meer van deze merken zou maken. Ferrari heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf, omdat Ferrari tweedehandsauto’s verkoopt die zijn voorzien van dit merk en nog steeds onderhoudsdiensten levert voor de Testarossa. Dit leidde tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU, over de uitleg van het begrip ‘normaal gebruik’. Art. 12 lid 1 Richtlijn 2008/95 EG moet aldus worden uitgelegd dat van een merk ook normaal gebruik wordt gemaakt, wanneer de houder tweedehands waren verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht en wanneer de houder bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk verkochte waren.

IEF 19531

Rectificatie van corruptiebeschuldigingen toegewezen

Antilliaanse Gerechten 14 okt 2020, IEF 19531; ECLI:NL:OGEAA:2020:421 (Projectleider FASE tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-van-corruptiebeschuldigingen-toegewezen

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 14 oktober 2020, IEF 19531, IT 3292; ECLI:NL:OGEAA:2020:421 (Projectleider FASE tegen gedaagde) Mediarecht. Rectificatie. Kort geding. Eiseres is projectleider bij ‘Fondo di Asistencia Social di Emergencia’ (hierna: ‘FASE’) in Aruba. Gedaagde heeft eiseres op social media meerdere malen beschuldigd van corruptie, van het stelen van FASE-gelden en van het delen van die gelden met collega’s. De vorderingen van eiseres worden toegewezen. Gedaagde moet de uitlatingen verwijderen en een rectificatieverklaring afleggen op straffe van verbeurte van dwangsommen van maximaal Afl. 50.000,-. Indien maximale verbeurte van dwangsommen niet leidt tot nakoming van dit vonnis, is eiseres gemachtigd dit vonnis ten uitvoer te leggen door middel van een lijfsdwang van maximaal 7 dagen voor iedere dag dat gedaagde in gebreke blijft.

IEF 19532

Auteurs en artiesten profiteren nog weinig van Wet Auteurscontractenrecht

Van de Wet Auteurscontractenrecht, die ten doel heeft om de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars te versterken, wordt in de praktijk nog weinig gebruik gemaakt. De Wet, die in 2015 als een nieuw onderdeel van de Auteurswet werd ingevoerd, belooft auteurs en artiesten die met exploitanten in zee gaan een ‘billijke vergoeding', geeft makers de kans om contracten open te breken en verbiedt oneerlijke contractsbepalingen. Auteurs en artiesten blijken maar zelden op de bepalingen van de Wet een beroep te doen. Daarbij lijkt de angst voor verlies aan opdrachten of om op een zwarte lijst te komen een belangrijke rol te spelen. Ook blijkt de door de Wet in het leven geroepen laagdrempelige geschillenprocedure nauwelijks te functioneren. Dit zijn enkele van de conclusies van een praktijkevaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht die door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC is uitgevoerd.
Lees verder op de website van het WODC.

Bron: WODC

IEF 19530

Nationaal Mediarechtcongres

Nationaal Mediarechtcongres 2020
Over pluriforme media, digitale ontwikkelingen en de toekomst

In welke vorm het dit jaar ook plaatsvindt*: ook bij deze editie van het Nationaal Mediarechtcongres zorgen we voor een interactief en persoonlijk gericht programma, met actuele praktijkgerichte onderwerpen. Zo komen onder meer het auteurscontractenrecht, de implementatie van de Online Omroeprichtlijn en de nieuwe Digital Services Act aan de orde. Schuif aan, discussieer mee en blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!

Dit jaar op donderdag 26 november, met op het programma:

 • De veelomvattende impact van de Digital Services Act
  Fake news, politieke advertenties en complottheorieën: (digitale) media lijken ervan doordrenkt. De Europese Commissie bereidt een Digital Markets Act voor met nieuwe eisen aan onder meer grote platforms. Welke onderwerpen worden door de wet behandeld en hoe werken - overlappende - regels uit in de praktijk? Remy Chavannes (Brinkhof) geeft een compleet overzicht
 • De Stimuleringsmaatregel culturele producties
  Wat betekenen quota, investeringsplicht en andere maatregelen voor de sector? Wat betekent deze wetgeving voor nieuwe producties en voor de toekomst? Een paneldiscussie met Bero Beyer (Filmfonds), Arjo Kramer (Talpa networks), Arie Landsmeer (Nederlandse Content Producenten), Suzanne Teijgeler (Discovery Benelux) Jasmijn Touw (Netflix)
 • 'Auteurscontractenrecht is auteursvergoedingenrecht'
  Anke Strijbos (Brinkhof) en Roland Wigman (Versteeg, Wigman, Sprey) bespreken in een duopresentatie onder meer de volgende onderwerpen:
  Wat brengt het nieuwe artikel 45d Aw? (de implementatie van de Online Omroeprichtlijn)
  Geldstromen bij exploitatie van filmwerken: van het kabelcontract naar de proportionele billijke vergoeding
  Alle makers: wie zijn dat en wat gaan ze krijgen?
  De transparantieverplichting in het nieuwe artikel 25ca (de implementatie van de DSM-richtlijn)
 • De afsluiter? Dat is nog een verrassing, maar interessant wordt het zeker!

Kortom: dagvoorzitters Remy Chavannes en Madeleine de Cock Buning staan ook deze keer garant voor een inspirerend programma! Mis deze editie niet en meld u meteen aan. Meer informatie nodig? Kijk op de website of mail naar info@delex.nl
 

IEF 19529

Michiel Haegens: Gleissner-merken onder vuur in de Benelux

Het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom lijkt een streep te hebben gezet door de merkenactiviteiten van zelfbenoemd serie-ondernemer Michael Gleissner. In haar uitspraak van 20 oktober jl. oordeelt het Bureau dat de merkaanvraag van Gleissner te kwader trouw is verricht en om die reden nietig wordt verklaard. En die uitspraak legt een bom onder alle merkinschrijvingen waar Gleissner achter zit. En dat zijn er in de Benelux al ruim 570 (!), wat ook bleek uit ons eerder gepubliceerde onderzoek.

Gleissner had via een van zijn bekendste depotondernemingen, CKL Holdings NV, een merkaanvraag ingediend (en een inschrijving gekregen) voor het merk ONEWORLD. Datzelfde merk wordt door Oneworld Alliance LLC gebruikt voor een wereldwijde vliegtuigalliantie van 13 maatschappijen waaronder British Airways en Iberia. Uit de uitspraak blijkt dat CKL eerst de bestaande merkinschrijvingen van Oneworld Alliance heeft aangevallen op basis van niet-gebruik en tegelijkertijd een eigen aanvraag heeft gedaan voor het merk, waarmee een later hersteldepot van Oneworld Alliance dus altijd later in rang zou zijn.

IEF 19528

Hof acht het pemetrexed-octrooi van Eli Lilly geldig

Hof Den Haag 27 okt 2020, IEF 19528; (Eli Lilly tegen Fresenius), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-acht-het-pemetrexed-octrooi-van-eli-lilly-geldig

Hof Den Haag 27 oktober 2020, IEF 19528, LS&R 1873; C/09/541424/ HA ZA 17-1097 (Eli Lilly tegen Fresenius) Hoger beroep van de bodemprocedure tussen Lilly en Fresenius over het pemetrexed-octrooi EP 508 waarvan Lilly houdster is. Het octrooi speelt een rol in een combinatietherapie bij de behandeling van bepaalde longkankers. Het vonnis van de rechtbank Den Haag van 19 juni 2019 [IEF 18534] is vernietigd. Het hof heeft het pemetrexed-octrooi van Lilly geldig geacht en Fresenius een permanent inbreukverbod opgelegd.

IEF 19526

Opheffing beslag op woord- en beeldmerken voor wodka

Rechtbank Den Haag 27 okt 2020, IEF 19526; ECLI:NL:RBDHA:2020:10708 (FKP tegen HVY en Russische Federatie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opheffing-beslag-op-woord-en-beeldmerken-voor-wodka

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 oktober 2020, IEF 19526; ECLI:NL:RBDHA:2020:10708 (FKP tegen HVY en Russische Federatie) Kort geding. Opheffing van het executoriaal beslag dat de aandeelhouders van Yukos ter uitwinning van arbitrale veroordelingen tegen de Russische Federatie hebben gelegd op woord- en beeldmerken voor wodka (MOSKOVSKAYA, STOLICHNAYA, NA ZDOROVYE, SOVETSKOE, ZUBROVKA RUSSIAN VODKA, CNH, KUBANSKAYA RUSSIAN VODKA, OKHOTNICHY A en SOVIET). Het onrechtmatige beslag is niet gelegd op voor verhaal vatbaar vermogen van de Russische Federatie.

IEF 19527

Inbreuk op merk en handelsnaam Yource onvoldoende gebleken

Rechtbank Midden-Nederland 15 okt 2020, IEF 19527; ECLI:NL:RBMNE:2020:4397 (Yource tegen Fintrex), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-merk-en-handelsnaam-yource-onvoldoende-gebleken

Rechtbank Midden-Nederland 15 oktober 2020, IEF 19527; ECLI:NL:RBMNE:2020:4397 (Yource tegen Fintrex)  Kort geding. Eiser Yource, voorheen genaamd Green Claim, legt zich toe op het indienen van claims bij vliegtuigmaatschappijen. Medio 2017 heeft Yource besloten om haar handelsnaam ‘Green Claim’ te wijzigen in ‘Yource’. Verweerder Fintrex houdt zich bezig met het leveren van klantcontactoplossingen aan organisaties. December 2018 heeft Fintrex Group het Benelux woordmerk ‘YOURCE’ geregistreerd. Medio 2019 heeft Fintrex besloten haar diensten te leveren onder de naam YOURCE. Hoewel beide merken visueel en auditief overeenstemmen, komt Yource toch geen beroep toe op artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. In dit kort geding kan niet worden geoordeeld dat bij Yource en Fintrex sprake is van dezelfde of gelijksoortige waren of diensten, als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Het enkele feit dat beide merken ingeschreven staan voor Klasse 35 maakt dit niet anders.

IEF 19525

Jas maakt inbreuk op positiemerk van kledingbedrijf VF

Belgische gerechten 14 okt 2020, IEF 19525; (VF International tegen Carrefour Belgium), http://www.ie-forum.nl/artikelen/jas-maakt-inbreuk-op-positiemerk-van-kledingbedrijf-vf

Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel 14 oktober 2020, IEF 19525, IEFbe 3139; A/20/00893; A/20/01109 (VF International tegen Carrefour Belgium) In deze zaak wordt geoordeeld dat de verdeling van de hierboven rechts afgebeelde jas, verdeeld door Carrefour en Kano, inbreuk maakt op het hierboven links afgebeelde positiemerk van kledingbedrijf VF. Het positiemerk van VF heeft een groot onderscheidend vermogen en het teken aangebracht op de jassen verdeeld door Carrefour kan aanleiding geven tot verwarring.

Een vertaling en samenvatting van de belangrijkste overwegingen uit het Franstalige vonnis:

IEF 19524

Nationaal Reclamerechtcongres op 10 december 2020

In het licht van de huidige ontwikkelingen is het nog niet duidelijk in welke vorm, maar het Nationaal Reclamerechtcongres 2020 op donderdag 10 december gaat door! Op locatie waar mogelijk, waar nodig zorgen we voor een passend alternatief*.

Daar zijn we blij om, want Ebba Hoogenraad en Willem Leppink hebben opnieuw een boeiend programma opgesteld, met experts uit het bedrijfsleven, advocatuur, toezichthouders en de Stichting Reclame Code.

Het programma
Ook dit jaar is er volop inspiratie voor een afwisselende en volle agenda. Zo passeren vrijheid van meningsuiting, e-commerce en muziek in reclame de revue, met een scala aan actualiteiten. Natuurlijk ontbreekt het jaarlijkse overzicht van hits and misses in de rechtspraak niet, evenals een terugblik op het beleid en de handhaving door de ACM.

De sprekers
De onnavolgbare Christiaan Alberdingk Thijm (bureau Brandeis), Bernadette van Buchem (KSA), Otto van der Harst (SRC), Anne-Jel Hoelen (ACM), Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak), Bjorn Schipper (Schipper Legal), en een verrassingsspreker om af te sluiten. Willem Leppink zorgt als dagvoorzitter en moderator voor de rode draad in het programma.

IEF 19523

Onrechtmatige uitlatingen over thuiszorginstelling

4 okt 2017, IEF 19523; ECLI:NL:RBNHO:2017:11722 (Ambachtzorg tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatige-uitlatingen-over-thuiszorginstelling

Rechtbank Noord-Holland 4 oktober 2017, IEF 19523, IT 3286; ECLI:NL:RBNHO:2017:11722 (Ambachtzorg tegen gedaagden) Onrechtmatige uitlatingen. Ambachtzorg, een kleine thuiszorginstelling, had bij de voorzieningenrechter een kort geding aanhangig gemaakt tegen gedaagden omdat gedaagden stelselmatig en publiekelijk onjuiste, negatieve, smadelijke en lasterlijke informatie zouden hebben gepubliceerd over Ambachtzorg. Omdat de uitlatingen dateerden vlak na het overlijden van de vader van gedaagden, werden de uitingen niet als onrechtmatig beschouwd. Na het vonnis van de voorzieningenrechter hebben gedaagden wederom meerdere uitlatingen gedaan over Ambachtzorg. Daarin suggereerden gedaagden onder meer dat Ambachtzorg een streng verpleegregime heeft tegen de wil van de vader en zich schuldig zou maken aan dwangverpleging en ouderenmishandeling. Geoordeeld wordt dat gedaagden zich meermalen op onrechtmatige wijze hebben uitgelaten over Ambachtzorg. Het is voldoende aannemelijk geworden dat gedaagden hiermee de eer en goede naam van Ambachtzorg hebben aangetast. Gedaagden moeten de onrechtmatige uitlatingen op internet over Ambachtzorg staken, op straffe van een dwangsom.

IEF 19522

Toch (normaal) onderscheidend vermogen en verwarringsgevaar WOW

Hof Den Haag 20 okt 2020, IEF 19522; (Stichting WOW tegen WOW Lijnbaan en Saladdin Restaurant), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toch-normaal-onderscheidend-vermogen-en-verwarringsgevaar-wow

Hof Den Haag 20 oktober 2020, IEF 19522, IEFbe 3137; C/10/575752/KG ZA 19-540 (Stichting WOW tegen WOW Lijnbaan en Saladdin Restaurant) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Vervolg op [IEF 18611]. In eerste aanleg zijn de vorderingen van Stichting WOW afgewezen. Anders dan Saladdin heeft aangevoerd en door de voorzieningenrechter is aangenomen, beschikt het woordmerk van Stichting WOW over een (normaal) onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor Stichting WOW dat heeft ingeschreven. Gelet op het onderscheidend vermogen van het WOW-woordmerk, de hoge mate van overeenstemming, de soortgelijkheid van de waren en diensten en het normale tot lage aandachtsniveau van het relevante publiek, is er sprake van reëel gevaar voor directe of indirecte verwarring. Saladdin heeft met het gebruik van het teken WOW inbreuk gemaakt op de merkrechten en handelsnaamrechten van Stichting WOW. Het bestreden vonnis wordt vernietigd. Saladdin wordt bevolen om iedere inbreuk op het Benelux-woordmerk WOW van de Stichting te staken, ieder gebruik van strijdige handelsnamen te staken en de handelsnamen ‘Wow Lijnbaan B.V.’ en ‘WOW Burgers & Chicken’ uit te laten schrijven uit het handelsregister.

IEF 19521

Noot Hugenholtz onder Funke Medien, Spiegel Online en Pelham

Gecombineerde noot van prof. mr. P.B. Hugenholtz bij de drie arresten Funke Medien [IEF 18623], Spiegel Online [IEF 18644] en Pelham [IEF 18613] van het HvJ EU, onlangs verschenen in NJ.

Het conflict tussen auteursrecht en uitingsvrijheid is bijna zo oud als het auteursrecht zelf. Terwijl de Auteurswet de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst uitsluitende rechten van verveelvoudiging en openbaarmaking belooft “behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld”, waarborgt art. 10 EVRM het grondrecht om in vrijheid “inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken”. Dit conflict wordt door het auteursrechtelijke systeem op verschillende manieren geïnternaliseerd: niet alleen door het algemene beginsel dat het auteursrecht zich niet uitstrekt tot (abstracte) ideeën, theorieën en feiten (HR 28 juni 1946, IEF12190, NJ 1946/712 (Van Gelder/Van Rijn)), maar ook door een uitgebreide catalogus van wettelijke beperkingen (Hoofdstuk I, para. 6 van de Auteurswet). Zo voorziet de wet onder meer in diverse excepties ten gunste van de  nieuwsmedia; ook het citeren en parodiëren zijn binnen zekere grenzen toegestaan.
Lees verder.

IEF 19518

Angad-Gaur: zzp’ers blijven het politieke kind van de rekening

Het is opmerkelijk om te zien hoezeer zelfstandigen door het kabinet (en een grote meerderheid van politici) als een probleemgroep worden beschouwd. Terecht, in de zin dat de grote en almaar groeiende groep (schijn)zzp’ers om een nieuwe aanpak vraagt. Maar dat kan niet een aanpak zijn waarbij (schijn)zelfstandigen minder rechten hebben dan werknemers en tegelijkertijd hun kleine ‘fiscale voordelen’ moeten inleveren.
Lees verder.

Dit artikel is geschreven door Erwin Angad-Gaur en verscheen eerder in Muziekwereld 3-2020.

IEF 19519

Vacature: legal counsel bij Sena

Muziekrechtenorganisatie Sena is op zoek naar een Legal Counsel (5 dagen / 37,5 uur per week).

Als Legal Counsel ben jij onze in-house expert als het om juridische zaken gaat. Jij hebt een brede adviesrol voor de interne organisatie en adviseert hen over marktkansen, facturatie- en repartitievraagstukken. Daarnaast ben je onze juridische liaison met diverse organisaties waaronder branchevereniging VOI©E, collectieve beheersorganisaties in het buitenland en brancheorganisaties zoals SCAPR en Aepo Artis. Je participeert actief in diverse juridische werkgroepen.

In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de Algemeen Directeur en vorm je samen met de General Counsel het juridische team van Sena. Lees verder.