IEF 21198
27 januari 2023
Uitspraak

Eis tot zekerheidstelling

 
IEF 21197
27 januari 2023
Artikel

Toespraak Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Chat-GPT

 
IEF 21196
26 januari 2023
Artikel

Jaarprogramma deLex 2023

 
IEF 21198

Eis tot zekerheidstelling

Rechtbank Den Haag 20 jan 2023, IEF 21198; ecli:NL:RBDHA:2023:547 (OBO tegen Kubus), https://www.ie-forum.nl/artikelen/eis-tot-zekerheidstelling

Rechtbank Den Haag 20 januari 2023, IEF 21198; ECLI:NL:RBDHA:2023:547 (OBO tegen Kubus) In kort geding vordert OBO dat het Kubus verboden wordt inbreuk te maken op het geregistreerde Gemeenschapsmodel. OBO legt aan deze vorderingen ten grondslag dat Kubus inbreuk maakt op het model. Kubus vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis OBO beveelt om overeenkomstig art. 224 Rv zekerheid te stellen ter hoogte van € 26.676,-. OBO is een partij zonder woon- of verblijfplaats in Nederland en is daarom volgens artikel 224 lid 1 Rv verplicht zekerheid te stellen. De voorzieningenrechter beslist dat OBO zekerheid moet stellen van €26.676,- en geeft OBO de keuze tussen persoonlijke of zakelijke zekerheid, waarbij de aangeboden zekerheid zodanig moet zijn dat de vordering behoorlijk gedekt is en dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. OBO biedt aan zekerheid te stellen door middel van het storten van een bedrag op een derdengeldenrekening en Kubus stemt hiermee in onder de voorwaarde dat er bewijs wordt geleverd van deze storting.

IEF 21197

Toespraak Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Chat-GPT

IE-Diner 26 januari 2023

Het IE-diner 2023 zit erop! En wat was het goed iedereen weer te zien onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast hebben wij veel inspIEratie voor het komende jaar mogen opdoen dankzij de vier fantastische sprekers die elk op hun eigen wijze hun toehoorders aan het denken hebben gezet. Voor wie er niet bij kon zijn, maar nu toch benieuwd is naar de inhoud van gisteravond; hierna volgt de toespraak zoals deze door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht is uitgesproken. 

Zien we u het volgende IE-diner, donderdag 25 januari 2024 (weer)?

 

IEF 21196

Jaarprogramma deLex 2023

De kop is eraf! Nu het jaar feestelijk is geopend met het IE diner staan we klaar voor de rest van het programma. Met om te beginnen het jaarlijkse jurisprudentieoverzicht Privacyrecht, 'Merkenrecht in de Internationale Praktijk' en op 29 maart het BIE Symposium over het UPC.

IEF 21195

Philips tegen Lidl, of het bewerkte scheerapparaat

23 dec 2022, IEF 21195; ECLI:NL:PHR:2022:1239 (Philips tegen Lidl), https://www.ie-forum.nl/artikelen/philips-tegen-lidl-of-het-bewerkte-scheerapparaat

HR Conclusie P-G 23 december 2022, IEF 21195; ECLI:NL:PHR:2022:1239 (Philips tegen Lidl) Deze voor het auteursrecht belangrijke zaak gaat in de eerste plaats over auteursrechtelijke bescherming van doorontwikkelde productvormgeving. In het bijzonder staat centraal de vraag of Lidl inbreuk maakt op één of meer auteursrechten op scheerapparaten van Philips. Vervolgens komt het leerstuk van de slaafse nabootsing aan bod.

IEF 21194

Combinatie magneten nawerkbaar beschreven?

Rechtbank Den Haag 18 jan 2023, IEF 21194; ecli:NL:RBDHA:2023:212 (Advanced Bionics tegen Med-El), https://www.ie-forum.nl/artikelen/combinatie-magneten-nawerkbaar-beschreven

Rechtbank Den Haag 18 januari 2023, IEF 21194; ECLI:NL:RBDHA:2023:212 (Advanced Bionics tegen Med-El) Advanced Bionics en Med-El zijn in een rechtszaak betrokken over de vraag of het product van Advanced Bionics inbreuk maakt op het octrooi EP 605 B9 van Med-El. Advanced Bionics stelt dat hun product niet valt onder dit octrooi omdat de term "schijfvorm" in het octrooi uitsluitend verwijst naar een eendelige magneet en omdat de in het octrooischrift beschreven combinatie van magneten niet nawerkbaar beschreven is. Med-El claimt dat de combinatie van de titaniumbehuizing met daarin de magneten als een vlakke schijf moet worden beschouwd. De rechtbank heeft geoordeeld dat het product van Advanced Bionics niet valt onder de beschermingsomvang van het Nederlandse deel van EP 3 138 605 omdat het niet op technisch equivalente wijze voorzien is in de oplossing van het door het octrooi gestelde probleem. Van letterlijke inbreuk is derhalve geen sprake.

IEF 21192

Authentieke teststrips omgepakt in nagemaakte VS-verpakkingen

Rechtbank Den Haag 30 nov 2022, IEF 21192; ecli:NL:RBDHA:2022:12897 (Abbott c.s. tegen HTG Health & Beauty c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/authentieke-teststrips-omgepakt-in-nagemaakte-vs-verpakkingen

Rechtbank Den Haag 30 november 2022, IEF 21192; ECLI:NL:RBDHA:2022:12897 (Abbott c.s. tegen HTG Health & Beauty c.s.) Abbott c.s. procedeerde in deze zaak tegen verschillende partijen. Zij procedeerde tegen HTG Health & Beauty c.s. wegens verkoop van nagemaakte Abbott Freestyle diabetes teststrips in de EU. De rechtbank heeft beslist dat Abbott c.s. niet kan bewijzen dat HTG Health & Beauty betrokken is bij de verkoop van nagemaakte Abbott Freestyle diabetes teststrips in de EU. HTG Health & Beauty kan dus niet aansprakelijk worden gehouden. Kamstra c.s. werd vervolgens door Abott c.s. beschuldigd van inbreuk op de Abbott Uniemerken middels de verkoop van nagemaakte Amerikaanse verpakkingen van Freestyle teststrips in de EU. De rechtbank heeft vastgesteld dat Kamstra inderdaad inbreuk heeft gemaakt. Abbott c.s. wordt derhalve vergoed voor de schade die zij heeft geleden. PHI werd vervolgens beschuldigd van inbreuk op de Abbott Uniemerken door het vervoeren, opslaan, in- en uitvoeren van nagemaakte Amerikaanse verpakkingen van Freestyle teststrips in de EU, maar de rechtbank stelt vast dat PHI alleen behulpzaam was bij de in- en uitvoer van de teststrips en niet zelf in eigen naam handelde, daarom heeft PHI geen inbreuk gemaakt op de Abbott Uniemerken en kan zij dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inbreuk. De rechtbank stelt daarentegen wel vast dat PHI onrechtmatig heeft gehandeld door de opslag van de USA-Freestyle teststrips, haar betrokkenheid bij in- en uitvoer daarvan en het regelen van het vervoer van deze teststrips naar Southeastern, omdat PHI wist dat de teststrips werden verscheept als 'plastic sheet' of 'plastic sheets', een verhullende omschrijving die kan wijzen op een bewuste poging om de echte aard van de goederen te verbergen. Hiermee is onrechtmatig gehandeld jegens Abbott c.s. 

IEF 21191

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Jacintha van Dorp, Van Kaam

Auteursrechtinbreuk door verkoop van reproducties

Rechtbank Amsterdam 18 jan 2023, IEF 21191; ecli:NL:RBAMS:2023:175 (Eiser tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-door-verkoop-van-reproducties

Rechtbank Amsterdam 18 januari 2023, IEF 21191; ECLI:NL:RBAMS:2023:175 (eiser tegen gedaagde) In deze zaak staat centraal de vraag of gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van eiser door reproducties van zijn werken te verkopen of weg te geven. Eiser stelt dat hij nooit toestemming heeft gegeven voor het maken van reproducties en gedaagde betwist dit maar kan dit niet onderbouwen. De rechtbank verklaart dat er sprake is van een auteursrechtinbreuk en geeft eiser het bevel om gedaagde te stoppen met de auteursrechtinbreuken en Catawiki te verzoeken om de advertenties van gedaagde te verwijderen. De omvang van de auteursrechtinbreuk is onduidelijk. Eiser denkt dat gedaagde mogelijk 900 reproducties in zijn bezit heeft gehad en/of verkocht, terwijl gedaagde beweert dat hij er maximaal 25 heeft gehad. Er worden inzagevorderingen toegewezen om de omvang van de auteursrechtinbreuk te achterhalen.

IEF 21190

Verbod op het gebruik van de handelsnaam

Hof Amsterdam 17 jan 2023, IEF 21190; ecli:NL:GHAMS:2023:84 (appellante tegen Next), https://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-op-het-gebruik-van-de-handelsnaam

Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2023, IEF 21190; ECLI:NL:GHAMS:2023:84 (appellante tegen Next) Next Fatfreeze Clinics B.V. (hierna: Next) is in deze zaak opgekomen tegen het gebruik van de handelsnaam "First Fatfreeze Clinics" door [appellante] voor haar vestiging in Amsterdam. De rechter heeft een verbod opgelegd voor deze naam alleen voor de vestiging in Amsterdam. In hoger beroep eist Next een verbod op deze naam voor heel Nederland. De rechter heeft bepaald dat Next voldoende spoedeisend belang had in een verbod op het gebruik van de handelsnaam First Fatfreeze Clinics door [appellante] voor haar vestiging in Amsterdam, omdat deze vestiging dicht bij die van Next was geopend. Next kan zich beroepen op oudere handelsnaamrechten omdat zij de onderneming eerder heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan [appellante]. De rechter besliste dat het gebruik van deze naam door [appellante] verwarring oplevert met de handelsnaam van Next en verbiedt daarom ook het gebruik van de domeinnaam firstfatfreeze.nl en het bijbehorende e-mailadres.

IEF 21185

IE-diner 2023 - Start het jaar in stijl!

 

Met DJ Daniël Haije en ceremoniemeester Bernt Hugenholtz kijken we uit naar een sprankelende avond tijdens het IE-diner 2023. De Kapel van Hotel Arena is op donderdag 26 januari opnieuw ingericht voor een sfeervolle avond vol anekdotes, goede gesprekken, wijn en muziek. Met tussen de gangen door originele inzichten van IE vakgenoten.
Neem uw kantoorgenoten mee voor een bijzondere opening van het jaar, en start 2023 in stijl!

 

IEF 21189

Geen belang bij hoger beroep

Hof Den Haag 31 mei 2022, IEF 21189; ecli:NL:GHDHA:2022:2748 (Sonos tegen Google ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-belang-bij-hoger-beroep

Gerechtshof Den Haag 31 mei 2022, IEF 21189; ECLI:NL:GHDHA:2022:2748 (Sonos tegen Google) Google heeft Sonos gedagvaard en gevorderd een verbod tegen inbreuk op buitenlandse delen van Europees octrooi 1 579 621. Sonos heeft een onbevoegdheidsverweer gevoerd omdat Google zich niet beroept op een Nederlands deel van het octrooi. De rechtbank Den Haag verwijst de zaak naar de rechtbank Midden-Nederland, waar Sonos wenst dat de procedure op grond van reguliere procesreglement plaatsvindt in plaats van het VRO-regime. Sonos heeft geen belang meer bij haar hoger beroep tegen het Onbevoegdheidsvonnis omdat de vorderingen van Google zijn afgewezen en het procederen onder het VRO-regime niet meer ongedaan kan worden gemaakt en ook in verband met de proceskosten voor Sonos. Daarom zal Sonos niet-ontvankelijk worden verklaard in haar hoger beroep.