IEF 19953

Vacature: merkengemachtigde bij DLA Piper

DLA Piper zoekt een Merkengemachtigde ter versterking en uitbreiding van het IP-team en in het bijzonder het merkenbureau. In deze rol adviseer je over de bescherming van merken, modellen, domeinnamen en auteursrecht. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan o.a. uit het uitvoeren van merkonderzoeken, merkregistraties en merkbewakingen, wereldwijd. Je bent betrokken bij onderhandelingen, het opstellen en beoordelen van juridische documenten, zoals verklaringen en overeenkomsten, het voeren van opposities en het begeleiden of opstarten van andere juridische procedures, zowel in binnenland als buitenland (via DLA Piper collega’s of correspondenten). Als Merkengemachtigde werk je intensief samen met DLA kantoorgenoten in binnen- en buitenland en ben je samen met de Partner, een medewerker en de twee merkassistenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het merkenbureau. 
Lees verder.

IEF 19943

Gebruikelijk tegelpatroon leidt niet tot modelinbreuk

30 mrt 2021, IEF 19943; (Grosfillex tegen Dumaplast), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruikelijk-tegelpatroon-leidt-niet-tot-modelinbreuk

Hof van beroep Brussel 30 maart 2021, IEF 19943, IEFbe 3214; 2015/AR/1943 (Grosfillex tegen Dumaplast) Het geschil gaat over een model voor decoratieve panelen, die voor muren en plafonds kunnen worden gebruikt. Grosfillex betoogt dat Dumaplast inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmodel. De stakingsrechter heeft in eerste aanleg het Gemeenschapsmodel van Grosfillex nietig verklaard. Het hof oordeelt in hoger beroep dat er geen sprake is van verwarring, omdat het decoratieve tegelpatroon gebruikelijk is in de wandbekledingssector. Ook de afmetingen van de panelen zelf zijn aantoonbaar standaard in de betreffende sector. Het hof houdt de nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel in stand. 

IEF 19946

Inhoudsopgave BIE 2021-2

Inhoudsopgave van de nieuwe editie Berichten Industriële Eigendom 2-2021.

Artikelen
Een pleidooi voor herbezinning in FRAND-zaken − Jelle Drok en Romy Siebelink 70

You can’t have your cake and eat it too – over risicoverdeling bij handhaving van octrooirechten − Een kritische beschouwing naar aanleiding van Rb. Den Haag 14 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10160 (Menzis/AstraZeneca) − Rutger Kleemans en Romy Siebelink 82

IEF 19944

Film 'De Oost' hoeft geen disclaimer aan begin op te nemen

Rechtbank Amsterdam 11 mei 2021, IEF 19944; ECLI:NL:RBAMS:2021:2347 (FIN tegen New Ams), http://www.ie-forum.nl/artikelen/film-de-oost-hoeft-geen-disclaimer-aan-begin-op-te-nemen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 mei 2021, IEF 19944, IT 3512; ECLI:NL:RBAMS:2021:2347 (FIN tegen New Ams) De film “De Oost” hoeft niet te worden voorzien van de door de Stichting Federatie Indische Nederlanders (FIN) gewenste disclaimer. De FIN eiste dat voorafgaand aan de film zou worden vermeld dat het militair ingrijpen van Nederland volgde op de Bersiap, dat de film geen volledige of waarheidsgetrouwe weergave van de geschiedenis beoogt te zijn en dat in de film feiten en fictie zijn vermengd. Volgens de voorzieningenrechter handelen de makers echter niet onrechtmatig met hun weigering om een disclaimer op te nemen zoals door FIN geëist. Deze stelt dat een verplichte toevoeging van een disclaimer voorafgaand aan de film een vorm van preventieve censuur zou zijn. Dat zou alleen rechtmatig zijn als de film zelf tot onherstelbare schade zou leiden.

IEF 19945

Inhoudsopgave BIE 2021-1

Inhoudsopgave Berichten Industriële Eigendom aflevering 1, 2012.

Artikelen
De gedachte achter het ondoorgrondelijke: het hoe, wat en waarom van de wezenlijke waarde van de waar − Jorn Torenbosch 2

Hot Topics from the United States: 2020 Intellectual Property Law
Highlights − Eversheds Sutherland US IP Group 14

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2020 − Rein-Jan Prins 25

Terugblik
Procesrecht/sancties 2020 − Titia Deurvorst en Constant van Nispen 38

Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2020 − Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht 41

IEF 19942

Online CIER-lezing door Sir Robin Jacob over Brexit en IE

Op de eerste CIER-lezing (die van aanstaande maandag 17 mei door Rianne van Rooden over het IP Action Plan) volgt snel een tweede. Op woensdag 23 juni spreekt Sir Robin Jacob over de gevolgen van de Brexit voor het IE-recht in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.
Ter stimulering en verdieping van het debat zullen twee referenten, Luke McDonagh en Alexander Tsoutsanis, ingaan op de verwachte IE-ontwikkelingen in het VK en de Brexitkwesties waar de IE-praktijk mee worstelt.  

Sir Robin Jacob heeft aangeboden in zijn lezing specifiek in te gaan op kwesties die de deelnemers interessant vinden. Suggesties kunt u indienen via secretariaatMIWPI@uu.nl.
Mede vanwege onzekerheid over de corona-beperkingen zal de lezing online plaatsvinden. Als u zich aanmeldt via secretariaatMIWPI@uu.nl, ontvangt u de link. Deelname is gratis. Met deelname zijn 2 NOvA-opleidingspunten te verdienen.

Waar: online via Teams
Wanneer: woensdag 23 juni 2021, van 15:00 tot 17:00 uur

IEF 19941

Het bijzondere van octrooirechtelijke vertalingen

Hendriks & James Legal Translations is in 2002 opgericht door Nynke Hendriks en Ian James Gaukroger. Zij vertalen vaak in IE-zaken en hebben uitgebreide ervaring met octrooizaken.

Nynke Hendriks heeft in Engeland gestudeerd en is afgestudeerd in Nederlands Recht. Zij heeft haar eindscriptie over de octrooirechtelijke bepalingen in het TRIPs-verdrag geschreven dat in artikelvorm in IER is gepubliceerd.

Ian James Gaukroger is Engels en opgegroeid in Zimbabwe. Op 18-jarige leeftijd is hij naar Londen vertrokken om te studeren. Hij blonk op school uit in natuur- en scheikunde en heeft zijn belangstelling voor de techniek altijd behouden.

Hoe gaan jullie te werk bij octrooirechtelijke vertalingen?

Ian: het eerste wat we doen bij een octrooirechtelijke vertaling  is op zoek gaan naar het onderliggende octrooi. En dan in bijzonder naar conclusie 1 van dat octrooi. Een goed begrip van die conclusie is ons anker tijdens de verdere rechtsprocedure.

Nynke: het blijft interessant hoe juristen op grond van hetzelfde octrooi de meest tegenstrijdige posities kunnen verdedigen. Die posities zijn doorgaans gestoeld op zeer technische details. Het is zaak om die ook helder te houden bij het vertalen van de juridische argumentatie, anders sla je al snel de plank mis.
 

IEF 19918

Jurisprudentielunch Privacyrecht op dinsdag 18 mei

Meld je nog aan voor het jaarlijkse overzicht van Peter Blok!

Morgen (dinsdag 18 mei) staat alweer de jaarlijkse Jurisprudentielunch Privacyrecht op het programma.
In korte tijd geeft Peter Blok (Universiteit Utrecht, gerechtshof Den Haag) zijn analyse van recente en relevante rechtspraak over privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Enkele van de te behandelen uitspraken zijn:
HvJ EU 11 november 2020, Orange Romania, [IT 3338]
HvJ EU 16 juli 2020, Schrems II, [IEF 19327]
Vzr Amsterdam 21 januari 2021, Eiser tegen Hoist Finance, [IEF 19921]

Wanneer: dinsdag 18 mei, van 12:00 - 14:15 uur
Accreditatie: 2 PO-punten

Vanaf kantoor, tussen de bedrijven door. Zet lunch en laptop klaar en blijf, samen met vakgenoten, op de hoogte! 
Aanmelden is nog mogelijk, via de website, of via info@delex.nl

IEF 19940

Diving sleutelhangers maken inbreuk op M&M-merken

Rechtbank Den Haag 14 apr 2021, IEF 19940; ECLI:NL:RBDHA:2021:3746 (M&M tegen Duiksport), http://www.ie-forum.nl/artikelen/diving-sleutelhangers-maken-inbreuk-op-m-m-merken

Rechtbank Den Haag 14 april 2021, IEF 19940; ECLI:NL:RBDHA:2021:3746 (M&M tegen Duiksport) M&M verkoopt online duikbenodigdheden en aanverwante producten. Zij is houder van de zogenaamde M&M-merken, waaronder een rode sleutelhanger met de tekst 'Remove befor dive'. Duiksport importeert en exporteert duiksport-, zwemsport- en outdoor artikelen, waaronder rode sleutelhangers met de tekst ‘remove before diving’ (hierna: ‘het teken’). M&M stelt dat Duiksport inbreuk maakt op artikel 9 lid 2 sub b UMVo, op grond waarvan een merkhouder een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, kan verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan. Duiksport wordt in het ongelijk gesteld. Het teken stemt verwarringwekkend overeen met de M&M-merken in de zin van art. 9 lid 2 sub b UMVo.

IEF 19939

Inhoudsopgave IER

Inhoudsopgave van het tijdschrift IER, nummer 2021-02

Kroniek
Nr. 10 Kroniek over 2020 / Redactie, p. 85

Vizier
Nr. 11 Ervaringen met online zittingen in IE-zaken / Mr. F.W.E. Eijsvogels, p. 126

Artikel
Nr. 12 De stippellijn in positie gebracht: het vormmerkvereiste geldt niet voor (sommige) positiemerken / Mr. E. Gevers, p. 129

IEF 19938

Octrooigemachtigde Johan Renes wordt nieuwe partner bij Simmons & Simmons

De intellectuele eigendomspraktijk van advocatenkantoor Simmons & Simmons zal worden versterkt met een nieuwe partner. Europees octrooigemachtigde Johan Renes start op 17 mei in de Nederlandse IE-praktijk van het kantoor, naast bestaande partners Bas Berghuis van Woortman, Paul Tjiam, en Oscar Lamme.

Johan is gespecialiseerd in biotechnologie en heeft het afgelopen jaar gewerkt als zelfstandig IP-consultant voor een reeks cliënten in de  gezondheidszorg en de biotechsector. Daarvoor was hij enkele jaren partner bij DLA Piper, waar hij een praktijk voerde die was gericht op internationale octrooigeschillen, IE-beheer en strategisch advies. Hij adviseert daarnaast over een breed spectrum van transactionele werkzaamheden, waaronder R&D, clinical trials, overdracht van IP, regelgevingskwesties, investeringen, financiering en IPO's.

IEF 19937

Conclusie A-G in zaak billijke vergoeding fonogrammen

Hoge Raad 23 apr 2021, IEF 19937; (De Organisatoren tegen Sena), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-zaak-billijke-vergoeding-fonogrammen

HR 23 april 2021, IEF 19937; 19/04192 (De Organistoren tegen Sena) Deze zaak gaat over de billijke vergoeding voor het openbaar maken van fonogrammen op dance evenementen. Het hof heeft de billijke vergoeding vastgesteld op een percentage van de recette, afhankelijk van de ticketprijs per dance evenement. In het twaalf onderdelen tellende cassatieberoep bestrijden de Organisatoren de vaststelling van een apart tarief voor dance evenementen, het gebruik van de recette als grondslag, het ontbreken van een correctie voor niet-muziekgerelateerde kosten, het tarief per bezoeker, het percentage Sena-repertoire en de gemiddelde ticketprijs. Naar het oordeel van A-G Van Peursem falen de eerst elf onderdelen. Onderdeel 12 betoogt echter volgens hem terecht dat het hof had moeten nagaan of de bijstelling van de gemiddelde ticketprijs ook gevolgen heeft voor het tarief per bezoeker.

IEF 19936

P-G Wassink: opt-in systeem huis-aan-huisbladen is in strijd met art. 10 EVRM

Hoge Raad 7 mei 2021, IEF 19936; ECLI:NL:PHR:2021:447 (Gemeente Utrecht tegen DPG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/p-g-wassink-opt-in-systeem-huis-aan-huisbladen-is-in-strijd-met-art-10-evrm

HR 7 mei 2021, IEF 19936, RB 3511; ECLI:NL:PHR:2021:447 (Gemeente Utrecht tegen DPG) In de Afvalstoffenverordening van de gemeente Utrecht is met ingang van 1 januari 2020 bepaald dat ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen alleen mogen worden bezorgd bij inwoners die met een JA/JA- of NEE/JA-sticker hebben aangegeven dat zij dit drukwerk willen ontvangen (het opt-in systeem). De uitgever van een huis-aan-huisblad heeft in een kort geding tegen de gemeente een verbod tot handhaving van deze regeling gevorderd. In cassatie spitst het geschil zich toe op de vraag of het hof heeft kunnen oordelen dat het opt-in-systeem jegens deze uitgever in strijd is met art. 10 EVRM omdat niet voldaan is aan het noodzakelijkheidsvereiste. P-G Wissink concludeert dat het hof dit terecht heeft mogen doen en adviseert tot verwerping van het cassatieberoep van de gemeente.

IEF 19934

Nederlands Octrooicongres op 8 juni en 7 oktober

Kijk online mee of neem deel op locatie: het Nederlands Octrooicongres wordt dit jaar weer gesplitst in twee programma´s, verspreid over twee middagen. Op dinsdag 8 juni organiseren we een hybride middag in het Auditorium van De Brauw Blackstone Westbroek. Op donderdag 7 oktober vindt het tweede deel plaats.

Enkele onderwerpen op het programma:
FRAND (incl. arbitrage, anti-suit injunctions, bevoegdheidsvragen), de octrooieerbaarheid van computersimulaties, en nawerkbaarheid (Regeneron-arrest). Natuurlijk komen ook andere actualiteiten en jurisprudentie aan bod, evenals het overzicht van EOB uitspraken.

Samengesteld door prof. mr. Peter Blok (Universiteit Utrecht, gerechtshof Den Haag) en mr. drs. Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek), met experts uit binnen- en buitenland, en met deze keer een interactieve component.

Wanneer: dinsdag 8 juni en donderdag 7 oktober
Accreditatie: 6 po-punten (twee keer drie punten)

Het volledige programma staat binnenkort op de website. Meteen aanmelden? Dat kan via info@delex.nl of via deze link. Aanmelden voor één van beide dagen is ook mogelijk.

IEF 19933

Opslag- en bewaarnemingskosten portretschilderijen

Rechtbank Amsterdam 14 apr 2021, IEF 19933; (ARRS tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opslag-en-bewaarnemingskosten-portretschilderijen

Rechtbank Amsterdam 14 april 2021, IEF 19933; C/13/683552 / HA ZA 20-479 (ARRS tegen gedaagde) Geschil over de nakoming van een bewaar- en onderhoudsovereenkomst van een drietal portretschilderijen. ARRS vordert betaling van twee facturen die aan gedaagde zijn verstuurd. Gedaagde betwist dat hij opslagkosten is verschuldigd en voert aan dat met het afronden van de onderzoeks- en restauratiewerkzaamheden in 2008 ook een einde kwam aan de overeenkomst. Daardoor ontbreekt de juridische grondslag voor het in rekening brengen van opslagkosten. De rechtbank is het met gedaagde eens dat de overeenkomst niet als grondslag kan dienen. Wel oordeelt de rechtbank dat er sprake was van een bewaarnemingsovereenkomst (7:601 BW), nu de drie portretschilderijen elf jaar bij ARRS in bewaring zijn geweest. De rechtbank Amsterdam heeft gedaagde veroordeeld tot betaling van de bewaarnemingskosten.

IEF 19932

Conclusie A-G in zaak DJ tegen platenlabel en manager

Hoge Raad 26 mrt 2021, IEF 19932; ECLI:NL:PHR:2021:433 (Eiser tegen Spinnin' Records en MAS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-zaak-dj-tegen-platenlabel-en-manager

HR Conclusie A-G 26 maart 2021, IEF 19932; ECLI:NL:PHR:2021:433 (Eiser tegen Spinnin' Records en MAS) In juli 2012 kwam eiser als veelbelovende DJ, net 16 jaar oud, onder contract bij het platenlabel Spinnin’ Records. Het aan Spinnin’ Records gelieerde MusicAIIStars werd zijn manager. Eiser werd gaandeweg zijn carrière steeds minder tevreden met de manier waarop zijn belangen werden behartigd. Als gevolg hiervan heeft eiser de contracten met Spinnin' Records en MAS op vrijwel alle mogelijke manieren laten ontbinden, wat uitmondde in een zaak die doorging tot het hof Arnhem-Leeuwarden. Zij heeft o.a. geoordeeld dat eiser de contracten onterecht heeft vernietigd. A-G Drijber stelt het hof in gelijk en verwerpt zowel het principale als het incidentele cassatieberoep.

IEF 19931

Inschrijving woordmerk onterecht afgewezen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 5 mei 2021, IEF 19931; ECLI:EU:T:2021:237 (Grangé en Van Strydonck tegen EUIPO en Nema), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inschrijving-woordmerk-onterecht-afgewezen

Gerecht EU 5 mei 2021, IEF 19931, IEFbe 3209; ECLI:EU:T:2021:237 (Grangé en Van Strydonck tegen EUIPO en Nema) Modeontwerpers Grangé en Van Strydonck hebben in 2018 het woordmerk 'âme' laten registreren bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Nema, houder van het merk 'AMEN', heeft tegen deze registratie bezwaar aangetekend. Het EUIPO heeft vervolgens de registratie voor âme alsnog afgewezen op de grond van dat er anders sprake zou zijn van verwarringsgevaar. Grangé en Van Strydonck eisen van het Gerecht dat deze de afwijzing van het EUIPO nietig verklaart. Het Gerecht stelt de modeontwerpers hierbij in het gelijk en oordeelt o.a. dat EUIPO te weinig onderzoek heeft verricht voor het maken van zijn beslissing.

IEF 19930

Inbreuk op merknaam dekbed kan niet worden vastgesteld

Rechtbank Gelderland 15 mrt 2021, IEF 19930; ECLI:NL:RBGEL:2021:2218 (Slaap Totaal Nederland tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-merknaam-dekbed-kan-niet-worden-vastgesteld

Vzr. Rechtbank Gelderland 15 maart 2021, IEF 19930, ECLI:NL:RBGEL:2021:2218 (Slaap Totaal Nederland tegen gedaagden) Slaap Totaal Nederland exploiteert een onderneming in de verkoop van onder meer allerhande dekbedden, kussens en bedtextiel. Gedaagden exploiteren eveneens ondernemingen in de verkoop van onder meer dekbedden, mede handelend onder de namen ‘Slaapoutlet’ en ‘Klaas Vaak Bedtextiel’. Slaap Totaal Nederland brengt sinds 1995 een zomerdekbed onder de naam ‘Cool Cotton’ op de markt. In de lente/zomer van 2020 hebben gedaagden dekbedden verkocht via onder meer bol.com met gebruikmaking van de naam Cool Cotton. Een actie die door Slaap Totaal Nederland wordt gezien als inbreukmakend op hun merknaam. De voorzieningenrechter gaat hier echter niet in mee, o.a. omdat er niet kan worden vastgesteld dat gedaagden een namaakdekbed op de markt hebben gebracht met gebruikmaking van de merknaam en een inlegvel van Slaap Totaal Nederland.

IEF 19928

Actualiteitenlunch Reclamerecht op woensdag 2 juni

Kort, krachtig en to the point: dat is de Actualiteitenlunch Reclamerecht, dit jaar op woensdag 2 juni.

In een interactieve bijeenkomst praten Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) u in hoog tempo bij over relevante Nederlands en Europese rechtspraak, ontwikkelingen en wetgeving. Zo krijgt u in korte tijd een actueel en volledig overzicht, met ruimte voor vragen.

Tijd en datum: woensdag 2 juni, van 12:15 – 14:30 uur
Accreditatie: 2 PO-punten

Zet lunch en laptop klaar en schuif aan! Meer informatie of inschrijven?
Mail naar info@delex.nl, of kijk op onze website.

We verwelkomen u graag op 2 juni!