IEF 21681
26 september 2023
Uitspraak

Vorderingen van Clone Music afgewezen

 
IEF 21683
26 september 2023
Uitspraak

Duidelijke grenzen opgelegd aan Hammy Media en Stichting Offlimits

 
IEF 21680
25 september 2023
Uitspraak

Oppositie tegen Sales Kaizen registratie slaagt

 
IEF 21681

Vorderingen van Clone Music afgewezen

Rechtbank Den Haag 13 sep 2023, IEF 21681; ECLI:NL:RBDHA:2023:13821 (Clone tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-van-clone-music-afgewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 september 2023, IEF 21681; ECLI:NL:RBDHA:2023:13821 (Clone Music tegen gedaagde) Clone Music (hierna: Clone) houdt zich bezig met productie, distributie en verkoop van muziek. Gedaagde houdt zich bezig met het uitbrengen van muziek. Clone en gedaagde hebben enige tijd samengewerkt, waarbij gedaagde muziek door Clone liet reproduceren en distribueren. Na een geschil hebben partijen besloten de samenwerking te beëindigen. Gedaagde heeft na beëindiging van de overeenkomst de digitale exploitatie door Clone nog even voort laten zetten, maar spoedig daarna definitief beëindigd. Gedaagde heeft zich later online en per e-mail tegenover klanten en relaties negatief uitgelaten over Clone. Hij schreef onder andere dat Clone onrechtmatig muziek en merchandise van gedaagde exploiteert en hem bankroet probeert te maken. Daarop heeft Clone een verzoek tot rectificatie gestuurd aan gedaagde. Hierop heeft gedaagde deze rectificatie gemaild naar degenen tegen wie hij zich negatief heeft uitgelaten over Clone.

IEF 21683

Duidelijke grenzen opgelegd aan Hammy Media en Stichting Offlimits

11 sep 2023, IEF 21683; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits), https://www.ie-forum.nl/artikelen/duidelijke-grenzen-opgelegd-aan-hammy-media-en-stichting-offlimits

Vzr. rechtbank Amsterdam 11 september 2023, IT 4384; IEF 21683; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits). Hammy Media exploiteert een pornowebsite. Stichting Offlimits (voorheen: Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik) zet zich in tegen online grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Offlimits heeft een brief met een vonnis uit 2022 toegezonden aan Hammy Media. Uit dit vonnis blijkt dat het de exploitant van een pornowebsite niet is toegestaan om beeldmateriaal te publiceren dat heimelijk is gefilmd en waarop personen in de privésfeer die seksuele handelingen verrichten te zien zijn. In deze brief stond ook dat Hammy Media mogelijk beeldmateriaal publiceert dat in strijd is met dit vonnis.

IEF 21680

Oppositie tegen Sales Kaizen registratie slaagt

BBIE 19 sep 2023, IEF 21680; N° 2016772 (Kaizen tegen Sales Kaizen), https://www.ie-forum.nl/artikelen/oppositie-tegen-sales-kaizen-registratie-slaagt

Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom 29 september 2023, IEF 21680; N° 2016772 (Kaizen tegen Sales Kaizen). Oppositie is ingesteld tegen het woordmerk ‘Sales Kaizen’ door de merkhouder van het merk ‘Kaizen’. Volgens opposant komt 'kaizen' in het merk ‘sales kaizen’ een dominante positie toe, omdat men niet bekend is met de betekenis van het woord 'kaizen' en ‘sales’ een generiek woord is. Het oudere merk komt geheel terug in het betwiste teken, waardoor automatisch sprake is van overeenstemming volgens opposant. Verweerder stelt daarentegen dat door de toevoeging van het woord ‘sales’ het woordmerk onderscheidend vermogen heeft gekregen, waardoor geen verwarring bij het publiek ontstaat. Daarnaast stelt verweerder dat het relevante publiek volgens hem MKB’ers en grote concerns zijn, die wel bekend zijn met de betekenis van het woord Kaizen.

IEF 21679

Inbreuk op TOPLAB merken

Rechtbank Den Haag 8 aug 2023, IEF 21679; ECLI:NL:RBDHA:2023:13590 (Trespa tegen ASD Laminat), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-toplab-merken

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 september 2023, IEF 21679; ECLI:NL:RBDHA:2023:13590 (Trespa tegen ASD Laminat). Trespa is een onderneming in onder meer de ontwikkeling van architectonische plaatmaterialen. Zij is houdster van de merken TOPLAB, TOPLAB Vertical en TOPLAB Base. De TOPLAB-producten kunnen worden aangebracht op wanden, plafonds, meubels en kasten. ASD Laminat brengt producten op de markt voor toepassing in chemische, medische, wetenschappelijke en cosmetische sectoren onder de naam LABTOP of LAB TOP. Trespa heeft ASD Laminat gesommeerd de inbreuk op het TOPLAB-merk te staken, maar hier heeft ASD Laminat geen gehoor aan gegeven. Hierop stapte Trespa naar de rechter en verzocht een inbreukverbod. Daarnaast stelt Trespa dat ASD Laminat met het gebruik van een Registered Trademark icoon na het woord LABTOP de indruk dat zij merkregistraties op haar naam heeft staan. ASD Laminat voert verweer dat de voorzieningenrechter onbevoegd is en daarnaast dat de vorderingen van Trespa afgewezen moeten worden.

IEF 21575

Benelux Merkencongres 2023 | donderdag 28 september

Volgende week staat het jaarlijkse Benelux Merkencongres van deLex op de agenda, met dagvoorzitters prof. dr. Martin Senftleben (IViR, Bird & Bird) en prof. mr. dr. Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek, Erasmus Universiteit Rotterdam). Aanmelden is nog mogelijk, maar wacht niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt!

IEF 21678

Uitspraken in uitzending niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 30 aug 2023, IEF 21678; ECLI:NL:RBMNE:2023:4484 (Eiser tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/uitspraken-in-uitzending-niet-onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 30 augustus 2023, IEF 21678, ECLI:NL:RBMNE:2023:4484 (eiser tegen gedaagde). Eiser is werkzaam als accountant en belastingadviseur, voorheen was eiser tevens advocaat. In 2020 is eiser echter door de Raad van Discipline van het tableau geschrapt, waardoor hij niet langer het beroep als advocaat mag uitoefenen. Eiser werd behandeld door een coach wegens zijn handelen. In een zending van AVROTROS is aandacht besteed aan de tuchtrechtelijke veroordelingen van eiser, zijn handelen en de coaching. Daarnaast werd in de zending een brief met een verklaring over de coaching getoond, welke door eiser in zijn tuchtrechtelijke procedure is gebruikt. In het programma geeft gedaagde aan dat de brief nep zou kunnen zijn. Hierna heeft eiser cliëntverlies geleden en verschillende dreigementen ontvangen. Eiser vordert een verklaring voor recht dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door in de uitzending uitspraken te doen over gedaagde en de brief te laten zien. Daarnaast eist hij dat gedaagde een rectificatie plaatst in verschillende kranten.

IEF 21676

Gebruik van 'adwords' levert merkinbreuk op

Rechtbank Midden-Nederland 19 sep 2023, IEF 21676; ECLI:NL:RBMNE:2023:4800 (Fleurop tegen Bloemenwinkel.nl), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-van-adwords-levert-merkinbreuk-op

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 19 september 2023, IEF 21676; IT 4380; RB 3789; ECLI:NL:RBMNE:2023:4800 (Fleurop tegen Bloemenwinkel.nl). Fleurop exploiteert een bezorgnetwerk van bloemisten en is merkhoudster van o.a. het woordmerk ‘Fleurop’. Bloemenwinkel.nl is tevens exploitant van een bezorgnetwerk van bloemendiensten. Zij maakt gebruik van het woordmerk ‘Fleurop’ als als key- en zoekwoord (hierna: adword) in haar advertenties om deze diensten online aan te prijzen. Door het gebruik van deze adwords, verschijnen advertenties van Bloemenwinkel.nl bovenaan bij het intoetsen van ‘Fleurop’ in de zoekbalk van Google. Fleurop vordert dat Bloemenwinkel dit gebruik staakt en gestaakt houdt, omdat Bloemenwinkel.nl hiermee inbreuk maakt op het merkenrecht van Fleurop.

IEF 21675

Uitspraak ingezonden door Eric Meyer van Gelderen.

P.K. kan zich niet meer verzetten tegen het merk Leef Vitaal wegens rechtsverwerking

Gerechtshoven 19 sep 2023, IEF 21675; (P.K. tegen Vemedia), https://www.ie-forum.nl/artikelen/p-k-kan-zich-niet-meer-verzetten-tegen-het-merk-leef-vitaal-wegens-rechtsverwerking

Gerechtshof Den Haag 19 september 2023, IEF 21675; 200.310.994/01 (P.K. tegen Vemedia). P.K. is merkhouder van het woord- en beeldmerk ‘Lucovitaal’. P.K. verwijt Vemedia inbreuk te maken op haar merkenrecht door gebruik van het door Vemedia gedeponeerde merk ‘Leef Vitaal’. Het merk 'Leef Vitaal' staat op naam van moederbedrijf Versailles. P.K. heeft na ontdekking het merkgebruik in 2009 sommatiebrieven verstuurd naar Vemedia, maar hier geen vervolg aan gegeven. Hierop is P.K naar de rechter gestapt om een inbreukprocedure tegen Vemedia te starten.

IEF 21674

Inbreuk op octrooi sfeerhaard

Hof Den Haag 12 sep 2023, IEF 21674; ECLI:NL:GHDHA:2023:1812 (Basic Holdings tegen Afire), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-octrooi-sfeerhaard

Gerechtshof Den Haag 12 september 2023, IEF 21674; ECLI:NL:GHDHA:2023:1812 (Basic Holdings tegen Afire) Basic Holdings (hierna: Basic) is houder van een Europees octrooi op sfeerhaarden. Zij stelt dat Afire c.s. met haar sfeerhaarden inbreuk maakt op dit octrooi. Daarom vordert zij onder andere oplegging van een inbreukverbod. Afire c.s. bestrijdt dat zij met haar sfeerhaarden inbreuk maakt op het octrooi van Basic. Op de voorwaarde dat haar verweer ten aanzien van de niet-inbreuk faalt, vordert zij vernietiging van het octrooi van Basic.

IEF 21673

Schending art. 21 Rv in octrooiprocedure levert geen misbruik van procesrecht op

Hof Den Haag 8 aug 2023, IEF 21673; ECLI:NL:GHDHA:2023:1598 (Barco tegen Delta Electronics), https://www.ie-forum.nl/artikelen/schending-art-21-rv-in-octrooiprocedure-levert-geen-misbruik-van-procesrecht-op

Gerechtshof Den Haag 8 augustus 2023, IEF 21673, ECLI:NL:GHDHA:2023:1598 (Barco tegen Delta Electronics). Barco is houder van een Europees Octrooi betreffende een apparaat met schermdeelsoftware en vorderde een inbreukverbod bij de rechtbank jegens Delta Electronics (hierna: Delta). Het Nederlandse octrooi is echter vernietigd in deze procedure en het gevorderde verbod is door de rechtbank niet toegewezen. Barco is het oneens met de vernietiging en heeft hoger beroep ingesteld. Delta heeft incidenteel beroep ingesteld, omdat zij meent dat Barco in strijd met de waarheidsplicht uit art. 21 Rv heeft gehandeld door zelf bewijs van inbreuk te fabriceren en op basis daarvan te procederen. Delta stelt dat Barco hierdoor sprake is van misbruik van het procesrecht.