IEF 20121

Rechtbank Den Haag exclusief bevoegd vanwege specialistische kennis medisch octrooi

Rechtbank Gelderland 13 jan 2021, IEF 20121; ECLI:NL:RBGEL:2021:3724 (RUMC tegen Glycostem), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-den-haag-exclusief-bevoegd-vanwege-specialistische-kennis-medisch-octrooi

Rechtbank Gelderland 13 januari 2021, IEF 20121; ECLI:NL:RBGEL:2021:3724 (RUMC tegen Glycostem) RUMC is een academisch ziekenhuis dat deel uitmaakt van Radboud Universiteit en is houdster van internationale octrooiaanvraag voor en alternatieve methode voor het genereren en vermeerderen van NK-cellen, die ingezet kunnen worden bij de bestrijding van kanker. Glycostem is houdster van meerdere voor NK-cel technologie relevante octrooien. Partijen hebben vanaf 2005 samengewerkt op het gebied van NK-cellen en hebben hiertoe een Cooperation Agreement gesloten. Glycostem is van mening dat de samenwerking tussen RUMC en MWH Foundation onrechtmatig is ten aanzien van de door de Cooperation Agreement gegenereerde onderzoeksresultaten en dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van Glycostem. In dit vonnis in incident is bepaald dat de rechtbank Gelderland onbevoegd is en dat de rechtbank Den Haag kennis dient te nemen van het geschil. Voor een inhoudelijke beoordeling over de vraag aan wie het octrooi toekomt, is namelijk specialistische kennis nodig, waarover de rechtbank Den Haag wel beschikt. 

IEF 20120

Te specifieke markt zit verwarringsgevaar in de weg

Rechtbank Den Haag 21 jul 2021, IEF 20120; ECLI:NL:RBDHA:2021:7805 (Holland Gaas tegen Ventiguard), http://www.ie-forum.nl/artikelen/te-specifieke-markt-zit-verwarringsgevaar-in-de-weg

Rechtbank Den Haag 21 juli 2021, IEF 20120; ECLI:NL:RBDHA:2021:7805 (Holland Gaas tegen Ventiguard) Holland Gaas legt zich toe op de productie en installatie van gaassystemen voor de tuinbouwsector. Ventiguard houdt zich bezig met de in- en verkoop van insectengaas voor de glastuinbouw. De gaassystemen waar het in deze zaak om gaat, hebben tot doel schadelijke insecten op een milieuvriendelijke manier uit kassen te weren en nuttige insecten in de kassen te houden. Holland Gaas is houdster van het Nederlandse octrooi voor geleidingsinrichting van luchtdoorlatend insectengaas. Ventiguard heeft een insectengaassysteem verkocht ten behoeve van installatie in een kas in Frankrijk. Holland Gaas is van mening dat Ventiguard hiermee inbreuk maakt op haar octrooi. De rechtbank is het hier niet mee eens en oordeelt dat niet is voldaan aan het kenmerk dat de geleidingsinrichting ten minste een tweetal langwerpige elementen omvat die T-vormig met elkaar zijn verbonden. Ook is de markt waarin partijen actief zijn zodanig specifiek, dat afnemers op de hoogte zijn van wie systemen afkomstig zijn. Van verwarringsgevaar is dus geen sprake. De vorderingen van Holland Gaas worden afgewezen. 

IEF 20122

Wordt met “Teamleiders.nu” aangetoond dat we met “Dairy Partners” niks opschieten?

, IEF 20122; http://www.ie-forum.nl/artikelen/wordt-met-teamleiders-nu-aangetoond-dat-we-met-dairy-partners-niks-opschieten

Heeft de Voorzieningenrechter in Limburg terecht geoordeeld dat Teamleiders.nu Teamleiders.nl (en Teamleider.nu) kan verbieden??

De Hoge Raad beantwoordde begin dit jaar in zijn “Dairy Partners”-arrest vragen over de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen:

IEF 20119

Conclusie P-G: eiser had op de hoogte kunnen zijn van eventuele wanprestatie

Hoge Raad 18 jun 2021, IEF 20119; ECLI:NL:PHR:2021:726 (Roka tegen Silife c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-eiser-had-op-de-hoogte-kunnen-zijn-van-eventuele-wanprestatie

HR Conclusie P-G 18 juni 2021, IEF 20119; ECLI:NL:PHR:2021:726 (Roka tegen Silife c.s.)  Liquistone is rechthebbende van een octrooi van onder meer een octrooi dat de techniek voor het stabiliseren van siliciumzuur en de voortbrengselen van het stabiliseren van het siliciumzuur onder bescherming stelt. Liquistone en Silife Ltd. sloten op 29 mei 2010 een exclusieve licentieovereenkomst. Op 6 april 2013 sloten Liquistone en Roka een exclusieve licentieovereenkomst met betrekking tot hetzelfde octrooi. De P-G concludeert in deze uitgebreide conclusie dat geen van de klachten tot cassatie kunnen leiden, onder andere omdat Roka heeft nagelaten om bij Silife navraag te doen. Roka wist, of had moeten weten, dat Liquistone wanprestatie jegens Silife zou plegen, wanneer de tussen hen gesloten licentieovereenkomst niet rechtsgeldig zou worden ontbonden. 

IEF 20118

Handelsnaamwet biedt bescherming tegen gebruik verwarrende domeinnamen

Rechtbank Limburg 23 jul 2021, IEF 20118; (Teamleiders.nu tegen Sky-Walker), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaamwet-biedt-bescherming-tegen-gebruik-verwarrende-domeinnamen

Vzr. Rechtbank Limburg 23 juli 2021, IEF 20118; KG ZA 21-211 (Teamleiders.nu tegen Sky-Walker) Kort geding. Teamleiders.nu is rechthebbende van de gelijknamige domeinnaam. Sky-Walker gebruikt de domeinnamen teamleiders.nl en teamleider.nu. Teamleiders.nu vordert in dit kort geding staking van het gebruik van haar merk- en handelsnaamrechten en de hiervoor genoemde domeinnamen. De voorzieningenrechter oordeelt allereerst dat, door het gebruik van de domeinnamen, het relevante publiek dit zal opvatten als het gebruik van de handelsnaam. Verder wijken de domeinnamen slechts in geringe mate af van die van Teamleiders.nu. Hierdoor ontstaat verwarring, waartegen de Handelsnaamwet bescherming biedt. De voorzieningenrechter gebiedt Sky-Walker daarom het gebruik van de twee domeinnamen te staken. 

IEF 20117

Vacature: Advocaat-medewerker Octrooirecht

Voor ons IP-team zijn wij op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega voor de functie van

Advocaat-medewerker Octrooirecht.

Over ons
Wereldwijd staat Bird & Bird bekend als hét kantoor als het gaat om het IE recht. Met zo’n 400 IE advocaten werken we aan zaken die het hele spectrum van het intellectueel eigendom beslaan. Voor onze groeiende octrooipraktijk zijn we op zoek naar een advocaat-medewerker met liefde voor technologische ontwikkelingen. Als medewerker binnen de sectie IE geef je, zowel nationaal als internationaal, mede gezicht aan de sectie en word je betrokken bij de uitbouw van de structureel groeiende praktijk. Die praktijk bestaat uit een breed scala aan cliënten, van start-ups en scale-ups tot internationale beursgenoteerde bedrijven in verschillende sectoren.

Onze cliënten zijn veelal internationaal actief waardoor je in veel gevallen samenwerkt met collega's van buitenlandse Bird & Bird-kantoren. Om die samenwerking goed te bevorderen organiseert Bird & Bird internationale IP- en sector retreats. Zo leer je je buitenlandse collega’s persoonlijk kennen, deel je kennis en ervaringen en leer je nog meer over de IE-praktijk in andere landen.

IEF 20116

Geen belang bij vordering tot staking niet zelf ingeschreven merk

Rechtbank Gelderland 28 apr 2021, IEF 20116; ECLI:NL:RBGEL:2021:3686 (MIMM tegen Indomedia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-belang-bij-vordering-tot-staking-niet-zelf-ingeschreven-merk

Rechtbank Gelderland 28 april 2021, IEF 20116; ECLI:NL:RBGEL:2021:3686 (MIMM tegen Indomedia) Tussen MIMM en Indomedia is in 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerking tussen partijen heeft als doel om eenmaal per jaar een magazine uit te brengen. In 2019 had het magazine de naam PINDA* en in 2020 de naam PINDAH*. Tussen partijen zijn diverse geschillen ontstaan ten aanzien van de samenwerking, de financiële afspraken en het gebruik van het woordmerk. Beide partijen zijn van mening dat zij recht hebben op het woordmerk PINDAH* en de daarbij behorende domeinnaam. Vaststaat dat MIMM het woordmerk heeft geregistreerd. Hierdoor weegt de rechtbank het belang van MIMM zwaarder en komt ze tot de voorlopige conclusie dat MIMM de rechthebbende van het intellectueel eigendom omtrent het merk PINDAH* is. 

IEF 20114

Handelsnaam wijkt slechts in geringe mate af van Stichting Kanker.nl

Rechtbank Oost-Brabant 20 jul 2021, IEF 20114; ECLI:NL:RBOBR:2021:3957 (Stichting Kanker.nl tegen Stichtingkanker), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaam-wijkt-slechts-in-geringe-mate-af-van-stichting-kanker-nl

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 20 juli 2021, IEF 20114; ECLI:NL:RBOBR:2021:3957 (Stichting Kanker.nl tegen Stichtingkanker) Stichting Kanker.nl beheert en ontwikkelt de website kanker.nl. Op deze website is onder andere medische informatie te vinden. Het later opgerichte Stichtingkanker heeft in 2020 de domeinnaam stichtingkanker.nl geregistreerd en maakt zich volgens haar statuten onder andere hard voor een meer integrale aanpak van de ziekte kanker. Volgens Stichting Kanker.nl maakt Stichtingkanker inbreuk op haar handelsnaam. Doordat StichtingKanker zich aan het publiek presenteert onder handelsnamen en een domeinnaam die vrijwel identiek zijn aan de handelsnaam en domeinnaam van Stichting Kanker.NL, creëert StichtingKanker gevaar voor verwarring bij het publiek tussen beide organisaties en suggereert zij een band tussen beiden, die er in werkelijkheid niet is, aldus eiser. De voorzieningenrechter is het hiermee eens, mede vanwege het feit dat het verwarringsgevaar zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Stichtingkanker dient zich te onthouden van het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam. 

IEF 20115

Gerecht EU: Nomad is een geldig merk

Gerecht EU (voorheen GvEA) 30 jun 2021, IEF 20115; ECLI:EU:T:2021:397 (MCM tegen The Nomad Company), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-nomad-is-een-geldig-merk

Gerecht EU 30 juni 2021, IEF 20115, IEFbe 3257; ECLI:EU:T:2021:397 (MCM tegen The Nomad Company) Nomad is een Nederlands outdoor merk en merkhouder van onder andere het woordmerk NOMAD, ingeschreven voor onder andere rugtassen, slaapzaken, kleding en schoenen. MCM is een Zwitsers bedrijf dat ook kleding, schoenen en tassen verkoopt. In 2017 is MCM op grond van vermeende beschrijvendheid en vermeend gebrek aan onderscheidend vermogen bij het EUIPO tevergeefs een nietigheidsactie tegen het merk NOMAD gestart. Het door MCM ingestelde beroep bij het EUIPO is eveneens volledig afgewezen. Het Gerecht bevestigt dat het merk NOMAD, dat volgens het woordenboek zoveel betekent als “een lid van een volk dat van de ene naar de andere plaats reist en geen vaste woonplaats heeft”, niet beschrijvend is voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. MCM bracht naar voren dat bepaalde nomadische stammen tassen verkopen, maar het Gerecht oordeelt dat het relevante publiek echter geen link zal leggen tussen NOMAD en tassen. MCM wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van de procedure.

IEF 20113

Geen overeenstemmende totaalindruk scheerapparaten

Hof Den Haag 6 apr 2021, IEF 20113; ECLI:NL:GHDHA:2021:1371 (Philips tegen Lidl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-overeenstemmende-totaalindruk-scheerapparaten

Hof Den Haag 6 april 2021, IEF 20113; ECLI:NL:GHDHA:2021:1371 (Philips tegen Lidl) Philips is houdster van de Philips-merken waaronder de Philips Shavers worden verkocht. Lidl heeft in 2016 een scheerapparaat op de markt gebracht onder de naam Silvercrest. Philips is van mening dat met dit scheerapparaat inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrechten. Het hof gaat allereerst na of de ST3D zich in voldoende mate onderscheidt van eerdere apparaten van Philips en komt tot de conclusie dat dit niet het geval is. De ST3D lijkt volgens het hof te veel op de Arcitec om als zelfstandig ontwerp aangemerkt te kunnen worden. Ook oordeelt het hof dat Lidl met haar scheerapparaat geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Philips, omdat beide apparaten geen overeenstemmende totaalindruk wekken. Philips wordt in het ongelijk gesteld. 

IEF 20112

Beslag op zonnepanelen

Rechtbank Rotterdam 9 jul 2021, IEF 20112; ECLI:NL:RBROT:2021:6825 (Bedrijf A tegen bedrijf B), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beslag-op-zonnepanelen

Vzr. Rechtbank Rotterdam 9 juli 2021, IEF 20112; ECLI:NL:RBROT:2021:6825 (Bedrijf A tegen bedrijf B) Kort geding. Bedrijf A is onderdeel van een concern dat zich onder meer toelegt op de productie en verkoop van zonnepanelen. Bedrijf B houdt in een aantal landen octrooi op een techniek die wordt gebruikt bij de vervaardiging van zonnepanelen en maakt onderdeel uit van een concern dat zich onder meer toelegt op de productie en verkoop van zonnepanelen. Bijj beschikking van 1 juni 2021 is aan bedrijf B verlof verleend tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag en conservatoir beslag tot afgifte, ten laste van bedrijf A.De vordering tot opheffing van het conservatoir bewijsbeslag wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. De vordering tot opheffing van het conservatoir afgiftebeslag wordt deels toegewezen.

IEF 20111

Titellijst is geen databank

Hof Den Haag 4 mei 2021, IEF 20111; ECLI:NL:GHDHA:2021:1370 (Appellanten tegen Provincie Zuid-Holland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/titellijst-is-geen-databank

Hof Den Haag 4 mei 2021, IEF 20111, IT 3603; ECLI:NL:GHDHA:2021:1370 (Appellanten tegen Provincie Zuid-Holland)  Een van de appellanten heeft een model voor de verspreiding van huis-aan-huiskranten ontwikkeld in het kader van de informatievoorziening door overheden. Hiertoe hebben appellanten verschillende lijsten van uitgevers opgesteld. Door het gebruik van deze lijsten door de provincie maakt de provincie inbreuk op het databankenrecht van appellanten, zo stellen zij. Het hof oordeelt dat niet duidelijk is welke gegevensverzameling door appellanten wordt aangemerkt als databank. Verder kan een titellijst volgens het hof niet kwalificeren als een databank. Appellanten worden daarom in het ongelijk gesteld.

IEF 20110

Koffiecup valt niet onder beschermingsomvang octrooi

Rechtbank Den Haag 21 jul 2021, IEF 20110; ECLI:NL:RBDHA:2021:7587 (Douwe Egberts tegen Belmoca), http://www.ie-forum.nl/artikelen/koffiecup-valt-niet-onder-beschermingsomvang-octrooi

Rechtbank Den Haag 21 juli 2021, IEF 20110; ECLI:NL:RBDHA:2021:7587 (Douwe Egberts tegen Belmoca)  Douwe Egberts is houder van een octrooi van koffiecapsules en bijbehorende drankmachine. Belmoca is producent van koffiecapsules. Douwe Egberts is van mening dat Belmoca met het produceren van deze capsules inbreuk maakt op haar octrooi. De rechtbank gaat in deze zaak na of een gemiddelde vakman kan nagaan of er door het handelen van Belmoca inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van Douwe Egberts. Ze oordeelt op basis van verschillende simulaties en voorbeelden dat de technische werking van de machine van Belmoca en de bijbehorende capsules niet voldoende overeenkomt met die van Douwe Egberts. Hierbij is onder andere van belang de aanwezigheid van een axiale ruimte en de manier waarop de capsulewand en -houder binnen de machine gevestigd zijn.

IEF 20105

Geen afspraken over gebruik handelsnaam na overname

Rechtbank Den Haag 20 jul 2021, IEF 20105; ECLI:NL:RBDHA:2021:7619 (Promise tegen Promise 1), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-afspraken-over-gebruik-handelsnaam-na-overname

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 juli 2021, IEF 20105; ECLI:NL:RBDHA:2021:7619 (Promise tegen Promise 1) Kort geding. Eiser en gedaagde hebben op dit moment allebei een kapperszaak in het centrum van Leiden waarvoor zij nagenoeg dezelfde naam gebruiken. Eiser voert de naam Promise en gedaagde voert de naam Promise 1. Voor de overname van de zaak van gedaagde door eiser werd de handelsnaam Promise al gevoerd en was de kapperszaak onderdeel van een vof met twaalf vestigingen. Beide partijen willen dat de ander de handelsnaam aanpast. De voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagde moet stoppen met het voeren van haar huidige handelsnaam. Hierbij is onder andere van belang dat gedaagde geen houder is van van het vof-merk en dat niet is gebleken dat partijen hebben afgesproken dat eiser een andere handelsnaam zou gaan voeren. 

IEF 20107

Vacature: octrooiadvocaat bij HOYNG ROKH MONEGIER

Gezocht: gevorderd advocaat-stagiair of beginnend medewerker octrooirecht (2 tot 4 jaar ervaring).
Intellectuele eigendom is onze passie. We werken onvermoeibaar om de ideeën en innovaties van onze cliënten te beschermen en hen te helpen de wereld om ons heen te veranderen. Heb jij ook een passie voor het IE-recht en wil je werken bij een gerenommeerd kantoor in een internationale en boeiende IE-praktijk?

Wie zijn wij?
HOYNG ROKH MONEGIER is een niche-advocatenkantoor gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht. Ons toegewijde Europese team telt meer dan honderd IE- professionals, met kantoren in Amsterdam, Brussel, Düsseldorf, Lyon, Madrid, Mannheim, München en Parijs. Wij streven naar innovatieve, praktische en zakelijke oplossingen voor de vragen en uitdagingen van onze cliënten.

IEF 20109

Minimale overeenstemming leidt niet tot verwarringsgevaar

Rechtbank Den Haag 14 jul 2021, IEF 20109; (Stratco tegen HSWT), http://www.ie-forum.nl/artikelen/minimale-overeenstemming-leidt-niet-tot-verwarringsgevaar

Rechtbank Den Haag 14 juli 2021, IEF 20109; HA ZA 19-664 (Stratco en Pegasus tegen Sweet Now en HSWT) Stratco is enig aandeelhouder van de Hyet Holding. Hyet Holding is exclusief houder van het niet overdraagbare woordmerk HYET. HSWT heeft voorafgaand aan de afgebroken onderhandelingen met Stratco het woordmerk HYET gebruikt. Stratco is van mening dat HSWT hiermee inbreuk heeft gemaakt op het HYET-merk. Daarnaast stelt Stratco dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het gebruik van HYET en HSWT. De rechtbank is het hier niet mee eens en stelt dat de rechtsbetrekking tussen beide gedurende de onderhandeling beheerst werd door de redelijkheid en billijkheid. Hierbij had Stratco een redelijke termijn aan HSWT moeten gunnen om het gebruik van het merk te staken. Het woordmerk was namelijk inmiddels al geïntegreerd binnen HSWT. Wat betreft het verwarringsgevaar oordeelt de rechtbank dat er slechts een minimale overeenstemming tussen beide merken bestaat en dat dit geen verwarringsgevaar oplevert.

IEF 20108

Dr. Martens schoen heeft geen eigen gezicht op de markt

Hof Den Haag 20 jul 2021, IEF 20108; (Airwair tegen Van Haren), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dr-martens-schoen-heeft-geen-eigen-gezicht-op-de-markt

Hof Den Haag 20 juli 2021, IEF 20108; KG ZA 20-1033 (Airwair tegen Van Haren)  Airwair brengt al lange tijd Dr. Martens schoenen op de markt en is van mening dat Van Haren met een vergelijkbare schoen inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Airwair baseert zich hierbij op slaafse nabootsing. Ze stelt dat haar Dr. Martens schoen een eigen gezicht in de markt heeft, onder andere vanwege het onderscheidende karakter van de honingkleurige zool en het gele stiksel. Het hof oordeelt dat er geen sprake is van slaafse nabootsing. Volgens het hof is dit uit het door Airwair overlegde marktonderzoek onvoldoende gebleken. De soort schoen wordt volgens het hof al enkele decennia door verschillende partijen op de markt gebracht en daarnaast is het marktonderzoek gebaseerd op suggestieve, niet-objectieve vragen.

IEF 20106

Nader bewijs voor gemeenschappelijk auteursrecht nodig

Rechtbank Amsterdam 20 jul 2021, IEF 20106; (Search tegen BPD en Stijlgroep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nader-bewijs-voor-gemeenschappelijk-auteursrecht-nodig

Vzr. Rechtbank Amsterdam 20 juli 2021, IEF 20106; C/13/702451 (Search tegen BPD en Stijlgroep) Kort geding. Gemeenschappelijk auteursrecht in de zin van art. 26 Aw. Search Architecten en haar directeur zeggen (mede-)auteursrechthebbende te zijn op het ontwerp van het woongebied Vlietvoorde waarvan de Gemeente de bouwrechten heeft verstrekt aan projectontwikkelaar BPD (gedaagde). Intervenient aan de kant van de gedaagde projectontwikkelaar is Stijlgroep, een stedenbouwkundig- en landschapsarchitect, die stelt dat zij het Masterplan Vlietvoorde heeft ontwikkeld en dat zij uit dien hoofde over de daarop rustende auteursrechten beschikt. De voorzieningenrechter oordeelt dat de elementen die volgens eiseressen haar creatieve invulling van het ontwerpplan behelzen, reeds bestonden in het eerste ontwerp van Stijlgroep. Hoewel Search mogelijk invulling heeft gegeven aan het definitieve ontwerp, is in dit kort geding niet voldoende gebleken van feiten die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat (de invulling van) die elementen hebben geleid tot een gemeenschappelijk werk en dat beoordeling daarvan alleen kan geschieden in een bodemzaak, waar ruimte is voor nadere bewijslevering.

IEF 20102

Vacature: advocaat informatierecht bij Höcker

Höcker Advocaten zoekt versterking voor de sectie IE & media: een advocaat informatierecht (soft IP, media & privacy, fulltime, 40 uur) – 2 tot 6 jaar ervaring.

Het IE & media team richt zich op een breed spectrum aan zaken: intellectueel eigendomsrecht (met name auteursrecht en merkenrecht), mediarecht, onrechtmatige publicaties, ICT en privacy. Ook bedienen ze veel verschillende cliënten: van oudsher werken ze veel voor collectieve beheersorganisaties, maar ook internationale entertainmentbedrijven, softwareontwikkelaars, mediabedrijven en ngo’s rekenen ze tot hun klanten.
Lees verder >>

IEF 20104

Eisende partij deed zelf te weinig om bedrijfsgeheimen te beschermen

Rechtbank Limburg 30 jun 2021, IEF 20104; (MSI tegen Raw Stones), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eisende-partij-deed-zelf-te-weinig-om-bedrijfsgeheimen-te-beschermen

Rechtbank Limburg 30 juni 2021, IT 3599, IEF ; HA ZA 19-107 (Eiser en MSI tegen gedaagde en Raw Stones)  MSI is producent van een specifiek soort kerk- en kasteelstenen, genaamd Castle Stones. Raw Stones is producent van de gelijknamige steen, die ook binnen de categorie kasteelstenen te plaatsen is. Gedaagde was lange tijd distributeur voor MSI en heeft om die reden kennis kunnen nemen van het unieke productieproces van MSI. Later is gedaagde onder de naam Raw Stones stenen gaan produceren, die volgens MSI erg lijken op de Castle Stones. Gedaagde voert aan dat er nooit een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen en dat hij deze dus ook niet heeft kunnen schenden. De rechtbank gaat hierin mee. Ook oordeelt ze dat MSI niet heeft onderbouwd waarom aan de voorwaarden van artikel 39 lid 2 van het TRIP-verdrag is voldaan en dat MSI niet voldoende redelijke maatregelen heeft getroffen om haar bedrijfsgeheimen te beschermen. De vorderingen van MSI worden afgewezen.