IEF 21002
4 oktober 2022
Uitspraak

Stichting hoeft negatief artikel over verhuurder niet te verwijderen

 
IEF 21001
4 oktober 2022
Uitspraak

Vordering verbod inbreuk op auteursrechten VOF afgewezen

 
IEF 20962
4 oktober 2022
Artikel

Benelux Merkencongres op 13 oktober

 
IEF 21002

Stichting hoeft negatief artikel over verhuurder niet te verwijderen

16 mrt 2022, IEF 21002; ECLI:NL:RBLIM:2022:1912 (Eiser tegen Stichting Verhuurveilig), https://www.ie-forum.nl/artikelen/stichting-hoeft-negatief-artikel-over-verhuurder-niet-te-verwijderen

Rb. Limburg 16 maart 2022, IEF 21002, IT 4102; ECLI:NL:RBLIM:2022:1912 (eiser tegen Stichting Verhuurveilig) Eiser voert een onderneming die onroerend goed aan- en verkoopt en tevens onroerend goed verhuurt. Verhuurveilig is een stichting die zich bezighoudt met de bestrijding van woonfraude. Op haar website plaats Verhuurveilig naast eigen berichten ook berichten van andere organisaties die zich bezighouden met wonen en eventuele ongeregeldheden met betrekking tot wonen. Op de website Verhuurveilig is een negatief bericht geplaatst over eiser. Eiser vordert dat Verhuurveilig het bericht moet verwijderen. De rechtbank wijst de vordering af omdat het belang van een vrije meningsuiting dient te prevaleren boven het recht op eerbiediging van de goede naam.

IEF 21001

Vordering verbod inbreuk op auteursrechten VOF afgewezen

Rechtbank Overijssel 18 mei 2022, IEF 21001; ECLI:NL:RBOVE:2022:1530 (ORDERMATE-BRAMR V.O.F. tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-verbod-inbreuk-op-auteursrechten-vof-afgewezen

Vzr. Rechtbank Overijssel 18 mei 2022, IEF 21001; ECLI:NL:RBOVE:2022:1530 (ORDERMATE-BRAMR V.O.F. tegen gedaagde) ORDERMATE-BRAMR V.O.F. is op 1 januari 2021 opgericht en richt zich op digitale oplossingen voor de horeca, onder andere QR-toepassingen voor bestellingen en betaling. Vennoot A geeft aan te willen stoppen. Vennoot B meent dat vennoot A na uitschrijving in het handelsregister inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van de VOF. De voorzieningenrechter oordeelt dat vennoot A onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat er sprake is van auteursrechten die aan de vennootschap toekomen. De vordering om te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten op de software, wordt afgewezen.

IEF 20962

Benelux Merkencongres op 13 oktober

Online deelnemen of op locatie, het kan allebei bij het Benelux Merkencongres op donderdag 13 oktober, in het Auditorium van De Brauw Blackstone Westbroek. Diverse sprekers van het BOIP, uit de rechterlijke macht, advocatuur en merkenpraktijk belichten actuele onderwerpen, samen met dagvoorzitters prof. mr. Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek) en prof. mr. Martin Senftleben (IViR, Bird & Bird).
 
Enkele onderwerpen uitgelicht:

  • Actualiteiten- en jurisprudentieoverzicht, door Martin Senftleben.
  • Upcycling van merkproducten is dè modetrend van dit moment, terug te zien in o.a. mode en in productvormgeving. Hoe verhoudt dit gebruik van merkproducten zich tot het uitputtingsleerstuk? En welke merkenrechtelijke hindernissen zijn er? Nina Dorenbosch (Retail & Consumer Group Bird & Bird).
  • De neutralisatieleer als onderdeel van de fasentoets. In Equivalenza heeft het HvJ EU de neutralisatieleer uit Picasso/Picaro verduidelijkt en aangescherpt. Wat is het gevolg van deze uitleg? In welke situaties is de leer van toepassing, en aan wie is het om te bewijzen dat sprake is van neutralisatie? En: hoe gaat het BOIP hier mee om in de praktijk? Jorn Torenbosch (Universiteit Utrecht, Klos cs) en Pieter Veeze (BOIP).
  • Het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling van zijn merkproducten in de EER te controleren. Over uitputting, artikel 15 Mrl/UMVo, Silhouette, Top Logistic en Van Caem/Bacardi, Mitsubishi/Duma, en: rechtsvorming door het HvJ EU, een nieuwe inbreukgrond? Marjolein Bronneman, Legal Officer BOIP en raadsheer-plaatsvervanger hof Den Haag.

    Kortom: een middag vol inhoud, interactie en netwerkmogeljkheden. Meer weten of aanmelden? Kijk hier voor het volledige programma of mail naar info@delex.nl.
IEF 20997

Uitspraak ingezonden door Hein-Piet van Boxel, Novagraaf.
 

Vordering tot overdracht mambo-beach.info wordt niet toegewezen

WIPO 14 sep 2022, IEF 20997; (Cordelco), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-overdracht-mambo-beach-info-wordt-niet-toegewezen

WIPO 14 september 2022, IEF 20997, IT 4101, IEFbe 3552; D2022-2554 (Cordelco) De houder van de domeinnaam had aan deze domeinnaam een website gekoppeld met informatie over het op Curaçao gelegen Mambo Beach en omliggende faciliteiten zoals, hotels, beachclubs en restaurants. Klaagster, exploitant van het winkelcentrum MAMBO BEACH, vroeg om overdracht van de domeinnaam omdat volgens haar de officiële naam van het strand Seaquarium Beach is, maar dat juist door haar inspanningen het strand ook bekend kwam te staan als Mambo Beach. De klacht wordt afgewezen omdat de domeinnaamhouder een gerechtvaardigd belang had te verwijzen naar de geografische locatie Mambo Beach, omdat deze ook als zodanig voorkomt in de Lonely Planet en Google Maps. En daarom is er ook geen sprake van kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik. Partijen hadden nadere submissions ingediend, maar deze worden niet toegelaten. Het uitgangspunt in de WIPO-procedure is een enkele schriftelijke ronde en klaagster had het verweer van de domeinnaamhouder kunnen voorzien.

IEF 21000

Uitspraak ingezonden door Terry Häcker, marktonderzoekadvies.
 

Lidl moet chocolade paashazen vernietigen

Overig 30 aug 2022, IEF 21000; (Lindt Sprüngli tegen Lidl), https://www.ie-forum.nl/artikelen/lidl-moet-chocolade-paashazen-vernietigen

Schweizerischen Bundesgericht 30 augustus 2022, IEF 2100, IEFbe 3553; 4A_587/202 (Lindt Sprüngli tegen Lidl) De Zwitserse chocoladefabrikant Lindt Sprüngli heeft haar gouden chocolade paashazen met rode kraag en belletje geregistreerd als driedimensionaal vormmerk. Lidl verkoopt ook gouden chocoladepaashazen die lijken op de paashazen van Lindt Sprüngli. Zwitsers marktonderzoek heeft aangetoond dat de paashazen van Lindt Sprüngli bij het publiek zijn ingeburgerd. Het Bundesgericht (de hoogste rechter in Zwitserland) oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar door de gelijkenis tussen de twee paashazen. Lidl moet haar voorraad chocolade paashazen vernietigen.

IEF 20999

Uitspraak ingezonden door Marloes Meddens-Bakker, MOON legal & compliance.

Reclame van Pfizer niet misleidend

14 sep 2022, IEF 20999; (Novartis tegen Pfizer), https://www.ie-forum.nl/artikelen/reclame-van-pfizer-niet-misleidend

CGR 14 september 2022, IEF 20999, RB 3707, LS&R 2112; (Novartis tegen Pfizer) Novartis en Pfizer zijn ondernemingen die zich bezighouden met de productie, verhandeling en distributie van geneesmiddelen. Pfizer brengt in Nederland het UR-geneesmiddel ‘Ibrance’ op de markt en maakt reclame voor dit product. Novartis meent dat deze reclame misleidend is omdat de reclame van Pfizer de verwachting schept dat er een langere overall survival kan worden bereikt. Uit aangetoonde werkzaamheid van het medicijn kan niet worden afgeleid dat de behandeling daadwerkelijk resulteert in een langere overall survival. De Codecommissie verklaart de klacht van Novartis ongegrond, onder meer omdat oncologen niet misleid worden door de reclame van Pfizer.

IEF 20998

Artikel ingezonden door Rudi Holzhauer, The Legal Group.
 

Een kenmerkende lichaamshouding als intellectuele eigendom of publiek domein?

In het auteursrecht bestaat het zgn. portretrecht. Je zou denken: een portret is een portret. Maar dat is niet zo. Ook een look-alike is iemands portret en ook een “kenmerkende lichaamshouding” is een portret. In het merkenrecht zien we een vergelijkbare uitbreiding. Met de vondst van de zgn. niet-traditiponele merken”, zoals het bewegingsmerk. Daarmee wordt een kenmerkende lichaamshouding ook mogelijk als merk. Zoals blijkt in het voorbeeld van Usain Bolt. Waarom gebeurt dit in het IE-recht? Wordt er over nagedacht? Is het wenselijk, of juist niet?

Lichaamstaal is afhankelijk van de situatie. Toch bestaat er ook een persoonlijke lichaamstaal. Uit de persoonlijke lichaamstaal van mensen lees je iets over hun karakter, hun afkomst en hun voorkeuren. Je kunt lichaamstaal beter leren begrijpen, maar soms hebben bepaalde houdingen, gebaren en gezichtsuitdrukkingen meer met de persoon in kwestie te maken. Pas als je de ander goed kent, kun je zijn lichaamstaal in de juiste verhouding zien.

Lees hier het gehele artikel van Rudi Holzhauer op Thelegalgroup.nl.

IEF 20996

Conclusie tot verwerping van principale cassatieberoep Maytronics

Hoge Raad 9 sep 2022, IEF 20996; ECLI:NL:PHR:2022:805 (Maytronics tegen ECG), https://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-tot-verwerping-van-principale-cassatieberoep-maytronics

Parket bij de HR 9 september 2022, IEF 20996; ECLI:NL:PHR:2022:805 (Maytronics tegen ECG)  Zie ook [IEF 19279] en [IEF 19994]. In deze kortgedingprocedure over merkenrecht is ECG (verweerster in cassatie, gedaagde in eerste aanleg) failliet gegaan hangende de procedure in cassatie, voordat de s.t. moest worden genomen. De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris besloten het geding over te nemen, zonder daartoe te zijn opgeroepen door Maytronics (eiseres tot cassatie, eiseres in eerste aanleg). De wettelijke basis daarvoor lijkt te ontbreken, zodat de procedure lijkt te zijn voortgezet tussen Maytronics en ECG.
Het principale beroep strandt grotendeels bij gebrek aan feitelijke grondslag en belang, waarbij in een aantal klachten geen recht wordt gedaan aan het gegeven dat dit een kortgedingprocedure is. Het voorwaardelijke incidentele beroep over spoedeisend belang zou inhoudelijk ook niet kunnen slagen bij gebrek aan belang, omdat het enkele feit dat niet voortvarend zou zijn opgetreden vóórdat een kort geding aanhangig wordt gemaakt, er niet aan in de weg staat dat een kortgedingrechter oordeelt dat aan het spoedeisend belang vereiste is voldaan. A-G Van Peursem concludeert tot verwerping van het principale cassatieberoep.

IEF 20995

Prejudiciële vragen over bevoegdheid rechter bij merkinbreuk

HvJ EU 29 mrt 2022, IEF 20995; (Lannen MCE), https://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-bevoegdheid-rechter-bij-merkinbreuk

Markkinaoikeus (Finland) 29 maart 2022, IEF 20995, IEFbe 3551; C-104/22 (Lannen MCE) Prejudiciële vragen. Via MinBuza. Eerste aanleg, gesteld door de markkinaoikeus (rechter in economische zaken, Finland). Lannen MCE is gevestigd in Finland en houder van het Uniemerk WATERMARK. Verwerende vennootschappen Berky en Senwatec maken beide een inbreuk op het Uniemerk van Lannen MCE. Lannen MCE stelt dat het ging om marketingactiviteiten van verweersters op internet, die betrekking hadden op het grondgebied van Finland en zichtbaar waren voor Finse consumenten en handelaren. Verweersters menen dat de gestelde inbreuken niet hebben plaatsgevonden in Finland en de markkinaoikeus daarom in dit geding niet internationaal bevoegd is. 

 

IEF 20994

Mr. S.K. Martens Academie 2022/2023

Blijven leren is blijven groeien! Daarom biedt de Mr. S.K. Martens Academie ook het komend jaar weer een interactief, verdiepend en specialistisch lesprogramma, direct toepasbaar in de praktijk. Bij de postacademische specialisatieopleiding 'Intellectueel eigendoms- en procesrecht in de commerciële praktijk' delen ruim 36 gerenommeerde sprekers hun ervaring en expertise. Leer de fijne kneepjes van het vak in negen masterclasses op locatie, twee online lessen, een terugkomdag met oud-studenten en een nieuw alumninetwerk.

Op 8 december start een nieuwe lichting advocaten, bedrijfsjuristen en legal counsels aan deze postacademische specialisatieopleiding. Met deelnemers uit verschillende sectoren, die meer uit zichzelf willen halen. Is dit ook op jou van toepassing, heb je mimimaal drie jaar ervaring in de civiele praktijk en wil je deze praktijk versterken? Neem deel aan de klas van 2022/2023. Verdiep je kennis, vergroot je netwerk en versterk je vaardigheden in een deskundige, informele en inspirerende omgeving. Kom zelf, kom samen of tip een collega!

Benieuwd naar het programma, naar de ervaringen van studenten, of naar een offerte op maat? Stuur een mail naar info@delex.nl, of check de brochure. Neem voor meer vragen contact op met Claudia Zuidema (czuidema@delex.nl) of Vivien Rӧrsch (vivien@larorsch.com).