Onrechtmatige daad

IEF 17015

Veroordeelde moet media-aandacht dulden in RTL-uitzending “Op de Vlucht”

Rechtbank Midden-Nederland 2 aug 2017, IEF 17015; (X tegen RTL c.s. ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/veroordeelde-moet-media-aandacht-dulden-in-rtl-uitzending-op-de-vlucht

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 2 augustus 2017, IEF 17015 (X tegen RTL c.s.) Mediarecht. Onrechtmatige daad. X is in hoger beroep veroordeeld wegens het plegen van een of meer zedendelicten en heeft zeven jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. In het RTL-televisieprogramma “Op de vlucht” wordt aandacht besteed aan de zaak. In de uitzending is de confrontatie tussen John van den Heuvel en X te zien en ook de veroordeling wordt belicht. X vordert onrechtmatigheidsverklaring van de uitzending. Nu X in hoger beroep is veroordeeld, moet geduld worden dat hier herhaaldelijk media-aandacht aan wordt besteed. Daarbij komt dat veroordeelde in het verleden zelf actief de media benaderd heeft. Bedreigingen waarmee X geconfronteerd is zijn onvoldoende te herleiden tot de (herhaalde) uitzending. Het recht op vrijheid van meningsuiting van RTL c.s. prevaleert. Gevorderde verklaring voor recht wordt afgewezen.

IEF 16944

Schadevergoeding voor maker vliegtuigputten wegens inbreukmakend handelen door concurrent

Rechtbank Den Haag 12 jul 2017, IEF 16944; ECLI:NL:RBDHA:2017:7418 (Vliegtuigputten zaak), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schadevergoeding-voor-maker-vliegtuigputten-wegens-inbreukmakend-handelen-door-concurrent

Rechtbank Den Haag 12 juli 2017, IEF 16944; ECLI:NL:RBDHA:2017:7418 (Vliegtuigputten zaak) Onrechtmatige daad. Auteursrecht. Cavotec houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van vliegtuigputten. X heeft de rechtspersoon IGS Sweden opgericht en houdt zich eveneens bezig met de verkoop van deze putten. Partijen hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin overeengekomen is dat X en IGS Sweden geen gebruik mogen maken van alle materialen toebehorend aan Cavotec, waaronder de Combibox-tekeningen. Cavotec vordert schadevergoeding wegens niet-nakoming van de overeenkomst en onrechtmatig handelen, een verbod op gebruikmaking van geheime knowhow en staking inbreuk auteursrecht. Nu de feiten en omstandigheden onvoldoende zijn weersproken door X, wordt hij veroordeeld tot betaling wegens schending van de Vaststellingsovereenkomst alsmede het onrechtmatig handelen. Een verbod wordt opgelegd met betrekking tot gebruikmaking van de geheime know-how: door het kopiëren van de Combibox-tekeningen van Cavotec heeft X in strijd gehandeld met de maatschappelijke zorgvuldigheid. De technische Combibox-tekeningen zijn niet auteursrechtelijk beschermd. Vorderingen worden grotendeels toegewezen. 

IEF 16938

DIGITAL DONE DIFFERENTLY schept geen verwarring met BUSINESS DONE DIFFERENTLY

Rechtbank Amsterdam 11 jul 2017, IEF 16938; (Conclusion tegen PWC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/digital-done-differently-schept-geen-verwarring-met-business-done-differently

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 juli 2017, IEF 16938; (Conclusion tegen PWC). Onrechtmatige daad. Verwarringsgevaar. Conclusion is zakelijk dienstverlener op het gebied van informatietechnologie en maakt gebruik van de slogan BUSINESS DONE DIFFERENTLY. De onderneming stelt een vordering strekkende tot verwarringsgevaar in tegen PWC, dat gebruik maakt van de slogan DIGITAL DONE DIFFERENTLY. De woordcombinatie DONE DIFFERENTLY is niet uniek. PWC handelt niet onrechtmatig jegens Conclusion. Conclusion heeft niet aannemelijk gemaakt dat haar slogan voldoende bekendheid geniet of ingeburgerd is. Het verwateringsgevaar leidt niet tot onrechtmatig handelen. Gevraagde voorziening wordt afgewezen.

IEF 16937

Afgewezen vordering onrechtmatige uitingen in familiesferen

Rechtbank Den Haag 1 feb 2017, IEF 16937; ECLI:NL:RBDHA:2017:7197 (Autistisme en familieleden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afgewezen-vordering-onrechtmatige-uitingen-in-familiesferen

Rechtbank Den Haag 1 februari 2017, IEF 16937; ECLI:NL:RBDHA:2017:7197 (Autistische familieleden) Onrechtmatige uitlatingen in familiesferen. Valse beschuldigingen. Vorderingen worden over een weer afgewezen. De vordering van moeder jegens dochter dat de laatste wordt verboden om tegen derden, inclusief haar eigen familie, beschuldigingen te uiten of verhalen te verspreiden dat zij en/of haar broers tijdens hun kindertijd door hun moeder/ouders fysiek en geestelijk zouden zijn mishandeld en verwaarloosd en dat haar moeder en haar vader aan een geestelijke stoornis of een psychiatrische ziekte zouden lijden. Tevens wordt de vordering van de dochter jegens de moeder dat de moeder wordt verboden tegenover derden, waaronder de politie, artsen en de schoonouders van de dochter, kwaad te spreken over de dochter, onder meer door opzettelijk de onjuiste uitlating te doen dat de dochter en haar broer lijden aan autisme, afgewezen.

 

IEF 16883

Vrijwaringsincident jegens derden toegewezen

Rechtbank Den Haag 14 jun 2017, IEF 16883; ECLI:NL:RBDHA:2017:6580 (Planet Safe tegen PON c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vrijwaringsincident-jegens-derden-toegewezen

Rechtbank Den Haag 14 juni 2017, IEF 16883 (Planet Safe tegen PON c.s.) Bodemzaak in eerste aanleg. Intellectuele eigendom. Vrijwaringsincidenten. Planet Safe houdt zich bezig met de productie van verkoop van Roofclix-daktegels. PON is een van de aandeelhouders van Planet Safe. X, uitvinder en enig bestuurder van PON, vordert in het incident de Stichting en Roofscaping in vrijwaring op te roepen. De incidentele vordering jegens derden wordt toegewezen.

 

IEF 16856

Wapperen met octrooi voor flapperbeweging vinlichaam onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 13 jun 2017, IEF 16856; ECLI:NL:RBDHA:2017:6376 (Quantum-Rotorswing tegen DMS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wapperen-met-octrooi-voor-flapperbeweging-vinlichaam-onrechtmatig
EP2782822

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 juni 2017, IEF 16856 (Quantum-Rotorswing tegen DMS) Octrooirecht. Quantum en DMS ontwikkelen stabiliseringstechnologie voor plezier- en jachtvaartuiging. RotorSwing werkt veel met Quantum samen. DMS heeft octrooien EP2782822 "Stabilizing fin and construction comprising said faid" overgenomen en 'wappert' daarmee naar de door Quantum vervaardigde 'WING'. DMS stuurt e-mails aan afnemers waarin zij aangeeft dat de WING onder de beschermingsomvang van haar Europees Octrooi valt. In het octrooi wordt de gemiddelde vakman geen andere manier geleerd om liftkracht bij stilliggen van het schip te verkrijgen dan door een op- en neergaande flapperbeweging van de vin over een rotatie-as in de lengterichting. Het octrooi heeft niet een grote mate van vernieuwing gebracht waardoor een ruime uitleg gerechtvaardigd zou zijn. DMS wordt veroordeeld tot doen van volledige opgave van namen en adressen aan wie zij mededelingen heeft gedaan dat de WING octrooiinbreuk pleegt. Binnen een week dient een rectificatie gestuurd te worden.

IEF 16840

Vordering van rapper tot rectificatie door Avrotros afgewezen

Rechtbank Midden-Nederland 17 mei 2017, IEF 16840; ECLI:NL:RBMNE:2017:2687 (Rapper tegen Avrotros ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-van-rapper-tot-rectificatie-door-avrotros-afgewezen

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 mei 2017, IEF 16840; ECLI:NL:RBMNE:2017:2687 (Rapper tegen Avrotros) Kort geding. Sprake van een uitzending van EenVandaag van Avrotros waarin een clip werd getoond van eiser. Het ging hier om twee Syriëgangers in die clip. Hun gezichten waren onherkenbaar. Het gezicht van eiser was echter wel herkenbaar, waardoor het misverstand ontstond dat eiser een Syriëganger was. Eiser heeft daarom een vordering ingediend tot het uitzenden van een rectificatie in het programma EenVandaag. AvroTros heeft met haar uitzending niet voldoende zorgvuldig gehandeld, maar door een reeds uitgezonden rectificatie en het eigen gedrag van betrokkene nadien, is er geen grond tot toewijzing van de gevorderde rectificatie.

IEF 16822

Mercedesstickers op imitatievelgen is misleidend

Rechtbank Amsterdam 24 mei 2017, IEF 16822; ECLI:NL:RBAMS:2017:3578 (Mercedesstickers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mercedesstickers-op-imitatievelgen-is-misleidend

Rechtbank Amsterdam 24 mei 2017, IEF 16822; ECLI:NL:RBAMS:2017:3578 (Mercedesstickers) Misleiding Mercedesstickers. BVA Auctions heeft imitatievelgen met Mercedesstickers online aangeboden en daarmee de koper misleid. BVA Auctions moet de koper een bedrag van bijna €1.500 terugbetalen.