Tekst

IEF 18643

Teksten overgenomen van concurrerende webshop vormt inbreuk op auteursrechten

Rechtbank Midden-Nederland 31 jul 2019, IEF 18643; ECLI:NL:RBMNE:2019:3649 (Spirituele webshops), http://www.ie-forum.nl/artikelen/teksten-overgenomen-van-concurrerende-webshop-vormt-inbreuk-op-auteursrechten

Rechtbank Midden-Nederland 31 juli 2019, IEF 18643, IT 2846; ECLI:NL:RBMNE:2019:3649 (Spirituele webshops) Auteursrecht. Inbreuk. Persoonlijkheidsrechten. Eiser verkoopt spirituele sieraden en producten middels een webshop. Gedaagde verkoopt dezelfde producten via haar eigen webshop. Eiser is van mening dat gedaagde de teksten van de website van eiser (te veel) over heeft genomen, en dat zij hiermee inbreuk maakt op haar auteursrechten. Het staat voldoende vast dat de auteursrechten van de teksten bij eiser berusten nu zij een eenmanszaak is, en dit verder niet gemotiveerd is betwist. Ook is er sprake van een werk, nu om de producten zo goed mogelijk aan te prijzen creativiteit is geuit in de teksten, en deze niet louter het product beschrijven. Uit vergelijking van de teksten van eiser en gedaagde blijkt dat deze te zeer overeenkomen. Omdat geen naamsvermelding is toegepast, is hier ook sprake van een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van eiser. Gedaagde moet de inbreuken staken en gestaakt houden, op straffe van de gevorderde dwangsom. Ondanks verweer wordt gedaagde veroordeeld in de proceskosten op grond van 1019h Rv, nu zij meermaals te kennen heeft gegeven dat haar proceshouding niet is beïnvloed door de houding van haar wederpartij.

IEF 18384

Zelf regulerend opgetreden medische professie door zelf een norm te ontwikkelen voor co-auteursrecht

Rechtbanken 21 mrt 2019, IEF 18384; ECLI:NL:RBAMS:2019:2198 (AMC tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zelf-regulerend-opgetreden-medische-professie-door-zelf-een-norm-te-ontwikkelen-voor-co-auteursrecht

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 maart 2019, IEF 18384; ECLI:NL:RBAMS:2019:2198 (AMC tegen X) Auteursrecht. Co-auteur. Gedaagde heeft voor het AMC gewerkt en deed in deze hoedanigheid onderzoek naar het eiwit-enzym Creatine Kinase. Naar aanleiding van verschillende onderzoeken zijn verschillende publicaties verschenen, waarvan gedaagde claimt co-auteur te zijn. Het AMC is van mening dat gedaagde geen recht heeft op vermelding als co-auteur. Het AMC heeft het promotieonderzoek gefaciliteerd en gefinancierd, al daarom heeft het een voldoende belang bij zijn vorderingen. In de kern gaat het om de vraag of gedaagde als co-auteur van verschillende publicaties moet worden erkend. Wetenschappelijk onderzoek moet hier namelijk vaak in teamverband worden verricht vanwege de hoge mate van complexiteit, waarbij vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden een bijdrage wordt geleverd, en vanwege de vaak omvangrijke onderzoeksopzet die nodig is voor de representativiteit van de verzamelde gegevens. De Auteurswet regelt deze kwestie niet uitdrukkelijk. Daarom heeft de medische professie hier zelf regulerend opgetreden, door zelf een norm te ontwikkelen die inhoudt dat het auteursrecht toekomt aan diegenen die een wezenlijke intellectuele bijdrage hebben geleverd aan de opzet van het onderzoek of aan de vergaring, analyse en interpretatie van de data die bij het onderzoek worden gebruikt. Bovendien moeten degenen die auteursrecht claimen, hebben bijgedragen aan het schrijven of redigeren van de publicatie, de definitieve tekst hebben goedgekeurd en zich ervan hebben verzekerd dat alle vragen met betrekking tot de juistheid en integriteit van het werk, voldoende zijn onderzocht en opgelost. De norm vertoont enige gelijkenis met het juridische maatschapsbegrip, maar stelt meer specifieke eisen aan de kwaliteit van de inbreng. Deze norm is, als soft law, ook in rechte van belang.  Het moet gaan om een bijdrage van wezenlijk belang voor de kwaliteit van de publicatie.

IEF 17797

Via CLIP geen rechtstreekse toestemming overname artikel over gamejournalistiek

Rechtbank Amsterdam 23 jun 2018, IEF 17797; ECLI:NL:RBAMS:2018:5551 (Gamejournalistiek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/via-clip-geen-rechtstreekse-toestemming-overname-artikel-over-gamejournalistiek

Ktr. Rechtbank Amsterdam 22 juni 2018, IEF 17797; ECLI:NL:RBAMS:2018:5551 (Gamejournalistiek) Auteursrecht. Freelance journalist heeft een artikel geschreven met de titel 'Gamejournalist? Je kop houden en luisteren' dat niet-exclusief is verkocht aan VillaMedia. Media Digitaal heeft via haar website dit artikel overgenomen. Ondanks dat Media Digitaal door Stichting PRO wordt belast volgens CLIP voor digitaal hergebruik in knipselkranten, volgt daaruit geen rechtstreekse toestemming. VillaMedia heeft geen volmacht verstrekt aan CLIP. Uit het feit dat Media Digitaal meermaals is belast voor het gebruik van artikelen van Villamedia kan niet zonder meer worden afgeleid dat een algemene volmacht aan CLIP is afgegeven, noch specifiek voor het onderhavige artikel toestemming was verleend. Schadevergoeding van €798,00 en proceskostenveroordeling.

IEF 16746

Handy Heater heeft eigen plaats door combinatie van gebogen voorzijde en ronde vormen

Rechtbank Den Haag 26 apr 2017, IEF 16746; ECLI:NL:RBDHA:2017:4379 (Ontel, Tommy Teleshopping, JML tegen tvWinkel en TekTVShop en Tel Sell), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handy-heater-heeft-eigen-plaats-door-combinatie-van-gebogen-voorzijde-en-ronde-vormen
Handy Heater

Vzr. Rechtbank Den Haag 26 april 2017, IEF 16747; ECLI:NL:RBDHA:2017:4379 (Ontel, Tommy Teleshopping, JML tegen tvWinkel en TekTVShop en Tel Sell) Slaafse nabootsing. Auteursrecht. OnTel ontwikkelt en distribueert een keramische plug-in heater onder de naam Handy Heater en is houdster van Gemeenschapsmodel 003611672-0001. TEK en Tel Sell verkopen via tv en internet ook een Handy Heater. Tel Sell heeft weliswaar via een tussenpersoon 121 originele OnTel Handy Heaters ingekocht, maar tussen de proefaankopen waren ook counterfeit producten geleverd. Er is sprake van slaafse nabootsing: De combinatie van de ronde vormen en de gebogen voorzijde is er voldoende afstand tot het vormgevingserfgoed genomen. Nu TEK en Tel Sell zich schuldig hebben gemaakt aan het slaafs nabootsen van de OnTel Handy Heater en inbreuk hebben gemaakt op het aan OnTel toekomende auteursrecht ten aanzien van de productfoto’s en stills, zijn de gevorderde verboden toewijsbaar. Uit de intrekking van de modelrechtelijke grondslag kan niet zonder meer worden afgeleid dat OnTel de nietigheid van het Gemeenschapsmodel erkent.

IEF 16693

Vernieuwde versie van Groot Surinaams Kookboek door voormalig distributeur maakt inbreuk

Rechtbank Amsterdam 13 mrt 2017, IEF 16693; ECLI:NL:RBAMS:2017:1968 (Groot Surinaams Kookboek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vernieuwde-versie-van-groot-surinaams-kookboek-door-voormalig-distributeur-maakt-inbreuk
groot Surinaams kookboek

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 maart 2017, IEF 16693 ; ECLI:NL:RBAMS:2017:1968(Stichting Kankantrie tegen gedaagde) Auteursrecht. Gedaagde distribueert en geeft boeken uit. Stichting Kankantrie produceert en verkoop het "Groot Surinaams Kookboek". Weliswaar zijn er geen schriftelijke bewijsstukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat de Stichting sinds de jaren ’70 over het auteursrecht beschikt, maar daar staat tegenover dat zij kennelijk al die jaren het kookboek op de Nederlandse markt heeft gebracht, zonder dat daartegen anderen (de school in Suriname) is geprotesteerd. Met succes verzet de stichting zich tegen het op de markt brengen van een vernieuwde versie van het “Groot Surinaams Kookboek” door gedaagde, de voormalig distributeur van dit kookboek. Na ontbinding van de overeenkomst is o.a. via bol.com hetzelfde kookboek met een andere streepjescode en tweedehands aangeboden. Ook wordt een herziene versie aangebode met toegevoegde recepten en andere foto's, zelfs spelfouten zijn overgenomen. Opgave hoeft niet met controle en goedkeuring door een onafhankelijk accountant [zie HP/Benson, r.o. 4.59]

IEF 16597

Compensatie proceskosten: Wijze waarop Freedisclaimer wordt aangeboden, speelt inbreuk in de hand

Kantonrechter 1 feb 2017, IEF 16597; ECLI:NL:RBZWB:2017:890 (Freedisclaimer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/compensatie-proceskosten-wijze-waarop-freedisclaimer-wordt-aangeboden-speelt-inbreuk-in-de-hand

Ktr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 februari 2017, IEF 16597; ECLI:NL:RBZWB:2017:890 (Freedisclaimer) Inbreuk auteursrecht. Compensatie proceskosten. Eiser is de maker van een Disclaimer die hij via freedisclaimer.eu gratis aanbiedt als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De wijze waarop gedaagde disclaimer gebruikt, levert een inbreuk op van het aan eiser toekomend auteursrecht. Handhavingskosten deels niet toewijsbaar in verband met het onvoldoende onderbouwde stelling dat brieven zijn ontvangen. Proceskosten gecompenseerd wegens het feit dat de wijze, waarop de disclaimer wordt aangeboden, inbreuk op het auteursrecht in de hand speelt.

IEF 16468

Ex parte bevel tegen verkoper van ereaders met illegale ebooks via Marktplaats.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 dec 2016, IEF 16468; (eReaders met illegale eBooks), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-bevel-tegen-verkoper-van-ereaders-met-illegale-ebooks-via-marktplaats-nl

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 december 2016, IEF 16468 (eReaders met illegale eBooks) Auteursrecht. Ex parte. Gerekwestreerde verhandelt via marktplaats eReaders die door hem gevuld zijn met duizenden Nederlandstalige illegale eBooks. Variërend per type vraagt hij hiervoor 65 tot 130 euro. BREIN stuitte bij dagelijkse werkzaamheden op 8 december op diverse advertenties, heeft een proefbestelling gedaan en stelt vast dat het gaat om boeken die tevens commercieel verkrijgbaar zijn en evident ongeautoriseerd gekopieerd zijn.

Van de inzender: "De aanbieder had deze zelf van illegale bronnen op het internet gehaald en had daarbij tevens zelf de foutieve titels en informatie handmatig aangepast voor optimaal gebruiksgemak. Op de dag van afgifte van de beschikking had de aanbieder diverse advertenties online staan. De aanbieder heeft met BREIN geschikt voor 3.000,- euro en afgifte van zijn voorraad. Daarbij is rekening gehouden met zijn financiële omstandigheden. Overeengekomen is voorts dat de aanbieder zich aan de beschikking van de rechter zal houden, op verbeurte van een dwangsom van 2.000,- euro. De man voorkomt hiermee een gang naar de rechter waarbij de volledige schade en proceskosten van hem gevorderd worden."

IEF 16209

Geslaagd beroep op verjaring van verbeurde dwangsommen wegens auteursinbreuk Dagboek moeder Marianne Vaatstra

Rechtbank Noord-Holland 24 aug 2016, IEF 16209; ECLI:NL:RBNHO:2016:7002 (Dagboek moeder Marianne Vaatstra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geslaagd-beroep-op-verjaring-van-verbeurde-dwangsommen-wegens-auteursinbreuk-dagboek-moeder-marianne

Rechtbank Noord-Holland 24 augustus 2016, IEF 16209; ECLI:NL:RBNHO:2016:7002 (Dagboek moeder Marianne Vaatstra) Rechtspraak.nl: Hoofdstuk 4 van het in mei 2014 verschenen boek met de titel Het verboden dagboek van moeder Vaatstra. De schokkende onthulling van de werkelijke daders van de moord op Marianne Vaatstra is een bewerking van het dagboek van eiseres. Eiseres heeft geen toestemming verleend voor publicatie daarvan. Publicatie van het boek vormt een inbreuk op het auteursrecht van eiseres. De uitgever die het boek onder beheer heeft dient ervoor te zorgen dat reeds gedrukte exemplaren van het boek worden vernietigd. De verbeurde en reeds geïnde dwangsommen uit hoofde van een eerder gewezen kortgedingvonnis zijn gedeeltelijk verjaard [IEF 15700], zodat eiseres wordt veroordeeld tot terugbetaling van het ten onrechte geïnde bedrag. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de verplichting tot betaling van een dwangsom deelbaar is, ook indien de prestatie waartoe veroordeeld is ondeelbaar zou zijn en dat de hoofdregel van artikel 6:6 BW geldt. De opgelegde dwangsommen uit hoofde van een eerder gewezen arrest van het hof Amsterdam [IEF 14778] zijn verbeurd tot het maximumbedrag. Het beroep op verjaring van deze verbeurde dwangsommen slaagt.