Gepubliceerd op dinsdag 23 april 2024
IEF 22006
Rechtbanken ||
22 apr 2024
Rechtbanken 22 apr 2024, IEF 22006; C/09/662217 / KG ZA 24-174 (Varico c.s. tegen Borek), https://www.ie-forum.nl/artikelen/loungeset-van-borek-maakt-geen-inbreuk-op-ie-rechten-varico-c-s

Uitspraak ingezonden door Maarten Rijks en Margot van Gerwen, Taylor Wessing.

Loungeset van Borek maakt geen inbreuk op IE-rechten Varico c.s.

Rb. Den Haag 22 april 2024, IEF 22006; C/09/662217 / KG ZA 24-174 (Varico c.s. tegen Borek). Varico is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op het Suns tuinmeubilair. Sunsit beschikt over een licentie voor het gebruik van deze rechten. In 2020 heeft Varico de ‘Kota’ en ‘Aspen’ loungesets op de markt gebracht. Het verschil tussen de twee loungesets zit in het gebruikte materiaal voor de randen, aluminium bij de Kota en teakhout bij de Aspen. Borek is een bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van tuinmeubilair. Voor het seizoen van 2024 biedt Borek een modulaire loungeset aan onder de naam ‘Yoi Vallon’. Net als de Kota en de Aspen bestaat de Yoi Vallon ook uit verschillende elementen die met elkaar gecombineerd kunnen worden. Bij brief van 23 januari 2024 heeft Varico c.s. Borek gesommeerd iedere inbreuk op de auteursrechten en Gemeenschapsmodelrechten met betrekking tot de Kota te staken en gestaakt te houden. In deze kortgedingprocedure vordert Varico c.s. een inbreukverbod. Zij legt hieraan primair ten grondslag dat Borek inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmodellen als bedoeld in artikel 19 lid 1 GModVo. Ook voert zij aan dat sprake is van auteursrechtinbreuk en een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW. Borek betwist dit.

De algemene indruk van de Gemeenschapsmodellen van Varico c.s. wordt sterk bepaald door het zwevende karakter van de bank, het lijnenspel van de kussens en de gestoffeerde achterleuning. Gelet op de beperkte vrijheid die een ontwerper heeft bij de ontwikkeling van een platform loungeset, is de beschermingsomvang van de Gemeenschapsmodellen ook beperkt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de Yoi Vallon van Borek bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan de Varico Gemeenschapsmodellen. Vooral de duidelijk aanwezige pootjes bij de Yoi Vallon dragen bij aan dit oordeel. De slotsom is dat Borek met de verhandeling van de Yoi Vallon geen inbreuk maakt op de Varico Gemeenschapmodellen. Wat betreft de vordering die ertoe strekt dat sprake is van auteursrechtinbreuk, oordeelt de voorzieningenrechter dat de verschillen zodanig groot zijn dat van een overeenkomende totaalindruk geen sprake is. Van één-op-één kopie – zoals betoogd door Varico v.s. – is ook geen sprake, waardoor gevaar voor verwarring niet of slechts in beperkte mate te duchten is. Dit leidt ertoe dat de vorderingen van Varico c.s. op grond van slaafse nabootsing ook niet slagen. Dit betekent dat alle vorderingen van Varico c.s. zullen worden afgewezen. Zij zal als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld worden in de proceskosten.

4.14. Onder verwijzing naar het in 4.7 uiteengezette kader stelt de voorzieningenrechter voorshands vast dat de draagwijdte van de beschermingsomvang van de Varico Gemeenschapsmodellen, gelet op de beperkte vrijheid die een ontwerper bij de ontwikkeling van een platform loungeset heeft, ook in het licht van het vormgevingserfgoed (waarvan een aantal voorbeelden hiervoor onder 2.10 is weergegeven), beperkt is. Dat in aanmerking genomen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de (in een hoekopstelling geplaatste) Yoi Vallon van Borek, bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan (ieder van) de Varico Gemeenschapsmodellen. Vooral door de duidelijk aanwezige pootjes (meer naar voren geplaatst, breder en hoger) bij de Yoi Vallon wijkt de algemene indruk reeds sterk af. Hierdoor ontbreekt immers het -voor de Varico Gemeenschapsmodellen kenmerkende – zwevend karakter. Verder zal de geïnformeerde gebruiker opmerken dat de zitkussens en rugkussens van de Yoi Vallon kleiner en hoekiger zijn, waardoor het geheel een strakkere en meer kubistische uitstraling heeft. Dat wordt versterkt door de achterleuning (waartegen de kussens worden geplaatst) die vanaf de achterkant eerst in een rechte lijn horizontaal naar binnen (richting het zitvlak) loopt en dan met een zeer lichte bolling (verticaal) naar beneden. De zijtafels bestaan – in tegenstelling tot de uitstekende delen van de modelinschrijvingen – drie smalle panelen en doen daardoor compacter en minder robuust aan. Door deze vormgeving van de kussens, achterleuning en uitstekende delen oogt de Yoi Vallon compacter, kubistischer en minder robuust dan de met de Varico Gemeenschapsmodellen beschermde ontwerpen die een luxueuze en weelderige uitstraling hebben. Het toevoegen van sierkussens (bij de Yoi Vallon worden geen lendenkussens aangeboden), zie bijvoorbeeld de afbeelding onder 2.6 afkomstig uit de brochure van Borek, verandert de hiervoor geschetste algemene indruk van de Yoi Vallon naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet.

4.24. De voorzieningenrechter laat in het midden de vraag of alle hiervoor genoemde vijftien kenmerken (zie onder 4.12 en 4.22) als (onderdeel van de combinatie van) auteursrechtelijk beschermde trekken van de Kota en Aspen moeten worden aangemerkt, hetgeen door Borek is betwist. Zelfs als daarvan wordt uitgegaan, zijn de verschillen tussen de (meubelstukken behorend tot de) Yoi Vallon, enerzijds, en, anderzijds, de (meubelstukken behorend tot de) Kota en Aspen, mede gelet op de beperkte vrijheid die een ontwerper, ook in het licht van het vormgevingserfgoed (zoals hiervoor onder 2.10) heeft, dusdanig groot dat van een overeenkomende totaalindruk naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake is. Zoals de voorzieningenrechter hiervoor heeft overwogen bij de beantwoording van de vraag of met de Yoi Vallon inbreuk is gemaakt op de Varico Gemeenschapsmodellen, is immers het zwevende karakter van de tot de Kota en Aspen behorende meubelstukken (door de (vrijwel) onzichtbare pootjes en de brede horizontale rand) en de weelderige luxueuze uitstraling als gevolg van het (elegante) lijnenspel van de gestoffeerde onderdelen (kussens en achterleuning), in overwegende mate bepalend voor de totaalindruk van die door Varico c.s. verhandelde loungesets. Dit is niet anders bij een vergelijking van (de meubelstukken behorend tot) de Kota en Aspen met (de meubelstukken behorend tot) de Yoi Vallon. Ook niet als bij die totaalindruk kenmerken van de Kota en Aspen worden meegewogen die niet uit de inschrijvingen van de Varico Gemeenschapsmodellen zijn op te maken maar wel zichtbaar zijn bij de verhandelde versies. Dit betreft onder meer de materiaalkeuze van het platform en de tafels (hout met aluminium of hout met hout), de aanwezigheid van een vierkante salontafel en de losse rechthoekige zijtafels. Voor wat betreft de vierkante salontafel en de rechthoekige zijtafel worden ter verduidelijking onderstaande foto's opgenomen met steeds links de tafel behorende bij de Kota en rechts de tafel behorende bij de Yoi Vallon: x.