IEF 426

Look-a-likes

De Gouden Gids daagt concurrent en nieuwkomer iLocal voor de rechter. Zoekmachine iLocal heeft in een printadvertentie en een radiocommercial de campagne van de Gouden Gids met Katja Schuurman geparodieerd.

Van der Lek van reclamebureau Van Walbeek Etcetera is stellig: “In de campagne van iLocal.nl worden alle grenzen van de Reclame Code Commissie overschreden. Daar zijn we het uiteraard niet mee eens. Dit is geen parodie, maar parasiteren. Dat kan gewoon niet door de beugel.”

iLocal lijkt zich echter niet druk te maken. “Deze reactie is totaal niet professioneel, maar emotioneel. Ze slaan als een halve dolle om zich heen. Maar de heftigheid van hun reactie bevestigt mij in mijn gelijk. Ik heb ze kennelijk op een pijnlijk punt geraakt.”, aldus Bernd Klaasse Bos.

De Gouden Gids beschuldigt iLocal o.a. van misbruik van de kleur geel. Ook zou iLocal.nl meeliften op het succes van de advertenties met Katja Schuurman. “Inbreuk op het portretrecht? Welnee. Bij ons zie je alleen een vrouw van de achterkant. In onze campagne laten we gewoon zien hoe wij zijn. Goedkoop voor adverteerders, eenvoudig en zonder Bekende Nederlanders. Precies het tegendeel van de Gouden Gids. We hebben de kleur geel eenmalig gebruikt om een beetje de aandacht te trekken, voortaan zetten we oranje weer in als bedrijfskleur. Als ze gewoon een net briefje hadden gestuurd met het verzoek te stoppen, was er niets aan de hand geweest.”, meent iLocal.

Op een rechtzaak zit natuurlijk niemand te wachten, maar iLocal moet wel blij zijn met deze ‘gratis’ reclame. Wordt vast vervolgd.

IEF 425

Griekse apothekers

Arrest HvJ, zaak C-53/03 , 31 mei 2005, Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait)  tegen  GlaxoSmithKline plc HvJ verklaart zich niet-ontvankelijk deze zaak tussen Griekse apothekers tegen het GlaxoSmithKline. De zaak is namelijk aangebracht door de Griekse mededingingsautoriteiten, terwijl het Hof alleen zaken behandeld die het door rechtbanken worden voorgelegd.

Zoals bekend probeert GSK om de parallelimport van medicijnen via Griekenland aan banden te leggen. De apothekers bij de Griekse mededingingsautoriteit haddne het Hof gevraagd of en in welke omstandigheden een dominante farmaceut orders van groothandelaren mag weigeren om parallelimport tegen te gaan. Nog geen arrest beschikbaar, wel een persbericht van het HvJ.

IEF 424

Betaling taks is niet voldoende voor beroep

GvEA, arrest 31 mei 2005, zaak T-373/03 Solo Italia tegen OHIM/Nuova Sala.

Solo Italia heeft op 14 januari 2000 een gemeenschapsmerkaanvraag voor het teken PARMITALIA voor kazen ingediend bij het OHIM. Nuova Sala heeft hiertegen met succes oppositie ingesteld op grond van haar beeldmerk PARMITAL ingeschreven voor onder andere kazen. Bij beslissing van 26 november 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen. Daarna gaat het mis.

De Franse onderneming OK SA heeft op 4 december 2004 op de rekening van het OHIM het bedrag van 800 euro overgemaakt onder vermelding van PARMITALIA. De boekhouding van BHIM heeft op 17 januari 2003 aan het Franse bedrijf Solo Italia France om opheldering gevraagd inzake de betaling. Op 17 februari 2003 heeft Solo Italia het OHIM geïnformeerd dat het bedrag verband hield met het beroep tegen de beslissing van 26 november 2002. Na ontvangst van de stukken van beroep op 24 maart 2003 heeft het OHIM de zaak verwezen naar de kamer van beroep. De kamer heeft daarop Solo Italia niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding beroepstermijn. Solo Italia heeft tegen deze beslissing drie middelen aangevoerd:

1) schending artikel 6 EVRM, omdat het OHIM verzoekster niet naar behoren zou hebben ingelicht

2) schending regels 55, 61 en 65 verordening nr. 2868/95, omdat uit de kennisgeving niet zou blijken dat de beslissing is ondertekend en deze zou zijn voorzien van de voorgeschreven stempelafdruk

3) schending artikel 59 van verordening nr. 40/49, omdat de betaling van de broepstaks zou volstaan om officieel beroep in te stellen

Het Gerecht van eerste aanleg maakt terecht korte metten met deze middelen.

1) Het middel is niet tijdens de administratieve fase van de procedure voor het OHIM aangevoerd. Het Gerecht richt zich op toetsing van de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep van het OHIM aan de hand van de rechtsvragen die voor de kamer van beroep zijn gebracht.

2) Ook dit middel is niet aangevoerd in de administratieve fase van de procedure voor het OHIM.

3) Het enkel overmaken van de beroepstaks is niet voldoende voor een geldig beroep. Het beroep moet binnen twee maanden na kennisgeving van de beslissing schriftelijk zijn ingesteld bij het OHIM. Het beroep moet bovendien aanduiden welke beslissing wordt aangevochten en aangeven in hoeverre wijziging of herziening van de beslissing wordt verlangd. De beroepstaks moet binnen twee maanden zijn betaald en de gronden van het beroep moeten binnen vier maanden na de bestreden beslissing zijn ingediend. 

Ten overvloede overweegt het Gerecht nog: "En wat het herstel in de vorige toestand betreft, de bewoordingen van artikel 78 van verordening nr. 40/94 sluiten de toepassing van dit beginsel niet uit in geval van een fout van een gemachtigde. Dit laat onverlet dat moet worden voldaan aan de voorwaarden hiervoor, met name dat alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid is betracht." Lees arrest

IEF 423

Geld

De vermogensrechtelijke kant van het IE recht mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. Wat tenslotte niet meer dan terecht is, omdat er nu eenmaal verschrikkelijk veel geld mee te verdienen valt. Probleem is alleen, althans in Nederland, dat IE specialisten zelden of nooit voldoende gekwalificeerd of geïnteresseerd zijn en fiscalisten en andere wel deskundige juristen op hun beurt weer onvoldoende gekwalificeerd of geïnteresseerd zijn waar het het IE recht betreft. Buiten Nederland wordt er gelukkig wel al vrij veel over gepubliceerd. Van het WIPO komt onderstaande verwijzing.

This article, in Vedder Price’s IP Strategies publication, discusses tax consequences of selling or licensing intellectual property assets. It highlights tax issues relevant to patents, know-how, copyrights, trademarks and trade names. Though based on income tax law of the United States of America, it may still be useful for readers in other jurisdictions.

IEF 422

Recht om te reageren

Villamedia bericht dat henkblanken.nl bericht dat een student van de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten een oplossing gevonden heeft voor het kennelijk prangende probleem dat je op de website van nu.nl geen reacties kunt achterlaten. De student ontwierp deze site, waarin nu.nl binnen een frame verschijnt, waardoor wel reacties mogelijk zijn. De reactie van nu.nl is onbekend, maar hopelijk levert het mooie jurisprudentie op voor de harde kern van annotatoren. In dit tijdgewricht mag je in toch ieder geval aannemen dat de student zich op de vrijheid van meningsuiting gaat beroepen.

IEF 420

Ondertussen in Luxemburg

Recent arrest, verzoekschriften en beschikkingen HvJ:

T-373/03    Arrest   2005-05-31  Solo Italia / OHMI - Nuova Sala (PARMITALIA)  C-121/05 Verzoekschrift (PB) 2005-05-27 BHIM / Deutsche Post Euro Express
C-169/05 Verzoek (PB) 2005-05-27 Uradex
T-133/05 Verzoekschrift (PB) 2005-05-27 Meric / OHMI - Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)
T-146/05 Verzoekschrift (PB) 2005-05-27 Flex Equipos de Descanso / OHMI - Recticel (RENOFLEX)
T-152/05 Verzoekschrift (PB) 2005-05-27 Slater / OHMI - Prime Restaurant Holdings (EAST SIDE MARIO'S)
T-268/04 Beschikking (PB) 2005-05-27 Spa Monopole / OHMI - Cottee Dairy Products (SPA)

IEF 419

Valse menukaart voer voor kort geding

Een heuse 'pizzaoorlog' is uitgebroken in Groningen. In de buurt van het restaurant Da Carlo hebben onbekenden folders verspreid waarin de complete menukaart van het Italiaanse restaurant voor de halve prijs wordt aangeboden, aldus eigenaar F. Cheraghi.

De valse menukaart is van slechte kwaliteit, maar vermeldt wel naam, adres en telefoonnummer van het restaurant. Bovendien duurt de actie, volgens de folder, tot het eind van dit jaar. Cheraghi vermoedt dat de reclamefolders zijn verspreid met het doel de goede naam van het restaurant aan te tasten.

Als de onverlaten zijn te achterhalen die dit op hun geweten hebben, is dit voer voor een prachtig kort geding: auteursrechtinbreuk op folder-layout en menu, onrechtmatige daad, inbreuk op merkrechten... Meer suggesties zijn welkom op IEForum.

IEF 418

Een brug te ver

Vzr Rb 's-Gravenhage 31 mei 2005, KG 05/402 Zwarts Jansma Architecten B.V. v Gemeente Zoetermeer en Holland Railconsult Holding B.V.

Het ontwerp dat Zwarts & Jansma Architecten B.V. hadden ingeleverd voor een fietsbrug in Zoetermeer werd door de gemeente afgekeurd: het was niet uitvoerbaar. De gemeente gaf Holland Railconsult vervolgens opdracht een wel bouwbare brug te ontwerpen. Nu de brug bijna klaar is, vroegen Z&J de rechter stopzetting van de bouw ervan wegens geclaimde auteursrechtinbreuk. De vordering wordt afgewezen, al hadden gedaagden volgens de rechter de schijn tegen. Er rust auteursrecht op het "lijnenspel" van het ontwerp van Z&J en ontlening daaraan bij het ontwerp van de nieuwe brug wordt aannemelijk geacht.Toch verschilt het ontwerp van Z&J behoorlijk van de brug zoals die wordt gebouwd. Het eerdere ontwerp had een draagconstructie in een V-vorm, de gebouwde brug hangt aan een A-vorm. Die V-vorm bleek constructief niet haalbaar.

Rov 21. Aldus lijkt de kernvraag op dit punt te zijn of het uitvoeren van de draagconstructie in een A-vorm wel of niet een technisch voor de hand liggende uitwerking vormt van het ontwerp van Zwarts & Jansma. Die vraag kan in het bestek van het dit kort geding niet worden beantwoord, doch zal nader moeten worden onderzocht in een bodemprocedure, waarin verder debat tussen partijen kan plaatsvinden en mogelijk een deskundigenbericht noodzakelijk zal zijn.

Inbreuk staat dus onvoldoende vast om in kort geding maatregelen te nemen. Lees vonnis

IEF 417

Tijd voor de MerkenOscar®?

Volgens Molblog dringen merken steeds verder door in de film. Het gaat verder dan product placement; het is rond de tafel gaan zitten met de filmproducent en kijken of er ergens een voordeel voor het merk is te behalen. Eventueel met aanpassing van het scenario. In het meest extreme geval financieert het merk de hele film. Lees hier meer over Hollywood succesverhalen.

IEF 416

Zakloze zuiger doet stof opwaaien

Beweringen van Philips over de zuigkracht van haar zakloze stofzuiger, de Marathon, heeft een hoop stof doen opwaaien. Afgelopen maandag heeft Philips voor de rechtbank in Utrecht erkend onterecht te hebben geclaimd dat de genoemde stofzuiger constante zuigkracht heeft. Stofzuigergigant Dyson eist dat Philips haar beweringen rectificeert en de beweringen publiekelijk terugneemt. Volgens Dyson is constante zuigkracht namelijk voor consumenten van groot belang bij de aankoop van een stofzuiger.

Dyson deed een onderzoek naar de zuigkracht en stelde dat de claim onterecht is. Uit onderzoek dat Philips op haar beurt liet verrichten zou zijn gebleken dat ook Dyson’s stofzuigers geen constante zuigkracht hebben. Op grond hiervan zou ook de Dyson soortgelijke grootspraak moeten intrekken.

Philips gaf op de zitting toe dat de gewraakte stofzuiger niet over een constante zuigkracht beschikt. De advocaat van Philips stelde dat de reclame-uiting het product was van “een overijverige marketingmedewerker”, zonder dat daarvoor toestemming was gegeven.
 
Over zes weken doet de rechtbank uitspraak.

IEF 415

Kruipactiviteit

You are most likely visiting this page because you noticed an entry in your web server log file that references this page. NPBot is the NameProtect Inc. web crawler. As a Digital Brand Asset Management company, NameProtect engages in crawling activity in search of a wide range of brand and other intellectual property violations that may be of interest to our clients. For more information on our services, please visit the NameProtect website.

IEF 414

Déjà vu?

SBS Broadcasting heeft een kort geding aangespannen tegen het nieuwe showbizzblad 'In', of is het nou InMagazine (en !n Magazine bestaat ook nog), omdat het meent dat het blad zonder toestemming de programmagegevens van de televisiezenders SBS6, Veronica en Net5 heeft gepubliceerd. Met een beroep op het intellectueel eigendomsrecht eist SBS het tijdschrift stopt met het verstrekken van de programma-informatie.

Eerder vorig jaar werd al bepaald dat bescherming van de eigen programmagegevens geen vorm van economisch machtsmisbruik is. SBS spreekt van een principekwestie. Quote Media, uitgever van het blad, stelt dat de weigering van SBS in strijd is met het mededingingsrecht en dat de informatie gewoon openbaar is.

Het kort geding dient vrijdag bij de rechtbank in Amsterdam.

IEF 413

Verdachtenexeptie

Terugkerend bericht. Nu uit de Telegraaf en nu over ondernemer J. van Zuylekom die in zijn kampeerhal De Vrijbuiter in Roden grote foto's heeft hangen van een vermeende dievegge. "Hiermee overtreedt Van Zuylekom de auteurswet, omdat de afgebeelde vrouw toestemming moet geven voor deze publicaties, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

De politie kan echter pas iets doen als deze vrouw aangifte doet. "Ik laat ze hangen. Laat haar maar aangifte doen, dan hebben wij haar", meent de ondernemer. Een politiewoordvoerder liet maandag weten niet blij te zijn met deze actie van de ondernemer: "Wij kunnen niet telkens een mannetje sturen om de posters van de ramen te scheuren. De ondernemer overtreedt de wet. Natuurlijk kunnen wij op onze vingers natellen dat de afgebeelde vrouw geen aangifte doet."

Een auteursrechtelijke patstelling die schreeuwt om een oplossing. Verdachtenexeptie toevoegen aan de AW of de non-oplossing van de heffing ook hier doorvoeren? Ondernemer betaald heffing voor ieder opgehangen portret, rechtenorganisatie int heffing en verdeelt opbrengst volgens eigen systeem, natuurlijk volkomen ondoorzichtig, aan verdachten die zich of hebben aangemeld of inmiddels dankzij verspreide foto's zijn opgepakt.

IEF 412

Studie naar Software octrooien en innovatie

De Universiteit van Maastricht (zie ook het bericht over flossworld)  is door de Europese Commissie verzocht een studie te verrichten naar het effect van software octrooien op de innovatie van software. Het onderzoek is in december 2005 gestart en zal in 2007 afgerond worden; eind 2005 zal een tussenrapportage gepubliceerd worden. Vooralsnog is de Commissie echter niet van plan de de procedure rondom de Richlijn "in computers geimplementeerde uitvindingen" op te schorten. Bron: webwereld

IEF 411

Andere tijden

Voormalig nationaal-socialistisch grafisch ontwerper Nikolai Borg (86) staat binnenkort in een Weense rechtbank tegenover Volkswagen. Borg claimt dat hij kan bewijzen dat hij in 1939 het beroemde VW logo heeft ontworpen in opdracht van de nazi's. Waar de bewijzen uit bestaan is onduidelijk, volgens sommige berichten zou hij wel, volgens andere geen originelen meer hebben. Volgens adrants claimt VW dat "the logo was submitted to the Third Reich patent office for copyright in 1938." (hoe zou je dit waarheidsgetrouw moeten vertalen?) en volgens het Hamburger Avondblad "gehe VW aber davon aus, daß es nie einen Auftrag an Borg gegeben habe. Den Ursprung des Logos sieht VW bei Porsche." Borg wil geen geld, alleen erkenning."

In hoeverre opdrachtnemers van kwaadaardige regimes in vrediger tijden alsnog hun rechten kunnen claimen is een interessante vraag, maar helaas is er over oorlog en IE-recht erg weinig gepubliceerd. In Nederland is na de oorlog noodwetgeving van toepassing geweest op grond waarvan Duitse IE-rechten tot nader orde in handen van de staat kwamen, maar wat er daarna mee is gebeurd is vrij onduidelijk.

IEF 410

Waarvandaan

In de discussie over Fèta en Tocai even de weg kwijt geraakt tussen alle geografische aanduidingen, PDO's, TSG's, PGI's, oorsprongsbenameningen en herkomstaanduidingen? Deze EU-website legt het allemaal even uit en laat zien op welk logo'tje je moet letten in supermarkt.

A PDO (Protected Designation of Origin) covers the term used to describe foodstuffs which are produced, processed and prepared in a given geographical area using recognised know-how.

n the case of the PGI (Protected Geographical Indication) the geographical link must occur in at least one of the stages of production, processing or preparation. Furthermore, the product can benefit from a good reputation.

A TSG (Traditional Speciality Guaranteed) does not refer to the origin but highlights traditional character, either in the composition or means of production.

IEF 409

Citrix in verwarring over voorwaarden van de GPL

Het bedrijf Citrix verkeert momenteel in grote verwarring of zij wel voldoet aan de door de General Public License gestelde voorwaarden. In haar product Access Gateway zijn namelijk diverse onderdelen opgenomen die onder de GPL gelicentieerd worden, waaronder de Linux kernel.  Sinds kort is door de Free Software Foundation het project gpl-violations gestart dat ten doel heeft om bedrijven er bewust van te maken dat hoewel de broncode van de software vrijelijk ter beschikking is, dit niet betekent dat niet voldaan hoeft te worden aan de bijbehorende licentievoorwaarden. Een online database van schendingen van de GPL zal op de gpl-violations site worden opgenomen, en daar wil Citrix natuurlijk liever niet in terecht komen.  Bron: computable

IEF 408

Richtlijn Copyleft?

De Europese Commissie heeft deze week aangekondigd een studie naar de effecten van de ontwikkeling, en het gebruik van, open-source software op regionale economieën te subsidiëren met een bedrag van 663.000 euro. Deze studie zou de naam Flossworld dragen en twee jaar duren. FLOSS betekent overigens Free/Libre/Open Source Software.  Eén van de zaken die Flossworld aan het licht moet brengen is in hoeverre ontwikkelaars bijdragen aan open-sourceprojecten. Volgens de eigen website is FLOSSWorld's prime aim to strengthen Europe’s leadership in international research in FLOSS and open standards. De achtergrond van de website bestaat uit het bekende copyleft symbool.

IEF 407

Valhelm hoofdzaak (2)

Kamervragen met antwoord 2004-2005, nr. 1702, Tweede  Kamer. Vragen over reclamespot 'Dumpjeschatje.nl' van reisorganisatie Go Go Tours, zie hier. Go Go Tours stelde aanvankelijk dat het niet van plan de campagne te schrappen. Kamerlid Rouvoet vroeg daarom of het stelsel van de Nederlandse reclamecode niet moeten worden aangescherpt, bijvoorbeeld met een boetesysteem. Alle commotie blijkt nu voor niets, adverteerder heeft ingestemd met het oordeel en reclame is niet meer uitgezonden. Daarnaast is Van der Laan van mening dat het stelsel van de Nederlandse Reclame Code voldoende waarborgen kent en naar behoren functioneert en licht dit ook toe. Lees antwoord

IEF 406

Fiat Lux (3)

Het Europees Parlement heeft gisteren inderdaad (lees eerdere berichtgeving) een streep gehaald door een voorstel om voedingsclaims zoals 'vetarm' of 'met extra calcium' verregaand aan banden te leggen. Alleen de verplichting dat een claim moet kloppen, blijft overeind. De Europese Voedselautoriteit kan onjuiste claims verbieden.

De Europese consumentenbond BEUC is teleurgesteld over de houding van het europarlement. Niet alleen is de autorisatie geschrapt, maar voorstellen om bijvoorbeeld de claim 'vetarm' te verbieden als het product in alle andere opzichten slecht voor de gezondheid is, zijn ook verworpen. De BEUC vindt dat consumenten misleidt worden als het oorspronkelijke voorstel sneuvelt. (ANP).