Proceskostenveroordeling (bijzondere uitspraken)

IEF 16912

Proceskostenveroordeling voor Naftis na intrekken kort geding

Rechtbank Den Haag 28 jun 2017, IEF 16912; ECLI:NL:RBDHA:2017:7115 (Naftis tegen Symex), http://www.ie-forum.nl/artikelen/proceskostenveroordeling-voor-naftis-na-intrekken-kort-geding

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 juni 2017, IEF invullen, ECLI:NL:RBDHA:2017:7115 (Naftis tegen Symex) Merkenrecht. Kort geding. Naftis heeft Symex in kort geding gedagvaard wegens inbreuk op haar Uniemerk. Naftis vordert staking van ieder online en offline gebruik van het teken Symex en als handelsnaam, tevens tijdens de beurs StocExpoEurope 2017. Omdat de zitting pas plaats zou vinden na de beurs, heeft Naftis het kort geding ingetrokken en is een bodemprocedure gestart. Naftis wordt alsnog veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

IEF 16878

Kostenschatting 50% boven indicatietarief vanwege tweede zitting

30 mei 2017, IEF 16878; ECLI:NL:GHAMS:2017:2055 (Businesscompleet tegen The Valley), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kostenschatting-50-boven-indicatietarief-vanwege-tweede-zitting

Hof Amsterdam 30 mei 2017, IEF 16878; ECLI:NL:GHAMS:2017:2055 (Businesscompleet tegen The Valley) Proceskosten 1019h Rv. Businesscompleet heeft zonder succes in eerste aanleg [IEF 15587] gevorderd The Valley bij wijze van voorlopige voorziening te bevelen de inbreuken op de databankrechten van Businesscompleet te staken. De proceskosten zijn door de voorzieningenrechter begroot op een bedrag van in totaal €51.556,20, samengesteld uit een bedrag van €1.909,- aan griffierecht en, op basis van een door The Valley overgelegde specificatie, een bedrag  €49.647,20 aan salaris advocaat (hof: inclusief kosten deskundige ad €9.075,-). Kosten van de deskundige kunnen worden meegenomen in de veroordeling. De toepassing van indicatietarieven in IE-zaken wordt naar boven toe afgeweken met 50% omdat er een tweede zitting plaatsvond. De kosten worden op €31.909 begroot.

IEF 16651

Proceskostenveroordeling voor eiser na intrekking octrooirechtelijk kort geding

Rechtbank Den Haag 9 mrt 2017, IEF 16651; ECLI:NL:RBDHA:2017:2285 (Putkast tegen Custom), http://www.ie-forum.nl/artikelen/proceskostenveroordeling-voor-eiser-na-intrekking-octrooirechtelijk-kort-geding
NL2000407

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 maart 2017, IEF 16651; ECLI:NL:RBDHA:2017:2285 (Putkast tegen Custom) Kort geding, proceskostenveroordeling ten laste van eiser na intrekking kort geding vanwege gestelde inbreuk op Nederlands octrooi. De voorzieningenrechter veroordeelt Putkast in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van CBM begroot op € 11.667,42.

 

IEF 16649

Proceskosten gedaagde vergoeden na intrekking kort geding

Rechtbank Den Haag 9 mrt 2017, IEF 16649; (Stichting Loterijverlies tegen Staatsloterijschadeclaim.nl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/proceskosten-gedaagde-vergoeden-na-intrekking-kort-geding
stichting loterijverlies

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 maart 2017, IEF 16649 (Stichting Loterijverlies tegen Staatsloterijschadeclaim.nl) Proceskosten. Loterijverlies vorderde verwijdering van haar naam op staatsloterijschadeclaim.nl en Adword. Staatsloterijschadeclaim is rauwelijks en op zeer korte termijn gedagvaard. Het kort geding zou binnen vijf dagen plaatsvinden, maar is daags voor de zitting ingetrokken, omdat het gewraakte gebruik al was aangepast. Artikel 249 Rv is voor bodemprocedures waarbij de eiser bij afstand van instantie verplicht is de proceskosten van gedaagde te betalen. De Hoge Raad heeft aanknopingspunten gegeven op grond waarvan de voorzieningenrechter over de proceskostenvergoeding na intrekking van een kort geding kan beoordelen. Procekostenveroordeling voor Stichting Loterijverlies in de kosten van Staatsloterijschadeclaim.nl.

IEF 16597

Compensatie proceskosten: Wijze waarop Freedisclaimer wordt aangeboden, speelt inbreuk in de hand

Kantonrechter 1 feb 2017, IEF 16597; ECLI:NL:RBZWB:2017:890 (Freedisclaimer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/compensatie-proceskosten-wijze-waarop-freedisclaimer-wordt-aangeboden-speelt-inbreuk-in-de-hand

Ktr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 februari 2017, IEF 16597; ECLI:NL:RBZWB:2017:890 (Freedisclaimer) Inbreuk auteursrecht. Compensatie proceskosten. Eiser is de maker van een Disclaimer die hij via freedisclaimer.eu gratis aanbiedt als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De wijze waarop gedaagde disclaimer gebruikt, levert een inbreuk op van het aan eiser toekomend auteursrecht. Handhavingskosten deels niet toewijsbaar in verband met het onvoldoende onderbouwde stelling dat brieven zijn ontvangen. Proceskosten gecompenseerd wegens het feit dat de wijze, waarop de disclaimer wordt aangeboden, inbreuk op het auteursrecht in de hand speelt.

IEF 16506

Toepassing liquidatietarief aangezien verweer in incident nauwelijks gegrond is op IE-recht

Rechtbank Gelderland 16 nov 2016, IEF 16506; ECLI:NL:RBGEL:2016:7067 (FSN c.s. tegen Accon), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toepassing-liquidatietarief-aangezien-verweer-in-incident-nauwelijks-gegrond-is-op-ie-recht

Rechtbank Gelderland 16 november 2016, IEF 16506; ECLI:NL:RBGEL:2016:7067 (FSN c.s. tegen Accon) Incident ex artikel 843a Rv. Vordering ingetrokken behoudens proceskosten. FSN c.s. hebben hun incidentele vordering verminderd in die zin dat niet langer verschaffing van een afschrift van een door Accon ingewonnen deskundig advies wordt gevorderd. Vastgesteld kan worden dat de wijziging van de grondslag van hun vorderingen er op neer lijkt te komen dat niet FSN en Kirean gezamenlijk, maar Kirean alleen de rechthebbende op de auteursrechten op de software zou zijn. Hoofdzaak deels op IE-recht gestoeld. Accon c.s. hebben in het incident nauwelijks verweer gevoerd dat is gegrond op het IE-recht, zodat een veroordeling in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv of 'indicatietarieven in IE-zaken' niet aan de orde is. Toepassing liquidatietarief.

IEF 16449

Roy Donders krijgt toch proceskosten vergoed voor optreden tegen merkregistratie te kwader trouw

Hof 's-Hertogenbosch 13 dec 2016, IEF 16449; ECLI:NL:GHSHE:2016:5526 (Janssenconcepts.nl tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/roy-donders-krijgt-toch-proceskosten-vergoed-voor-optreden-tegen-merkregistratie-te-kwader-trouw
roy donders

Hof 's-Hertogenbosch 13 december 2016, IEF 16449; ECLI:NL:GHSHE:2016:5526 (JANSSENCONCEPTS.NL tegen X) Toepassing 1019h Rv. Merkenrecht. De rechtbank [IEF 14989] oordeelde dat Roy Donders al BN'er was en dat de (woord)merken te kwader trouw zijn gedeponeerd. Geïntimeerde heeft één grief over het ten onrechte oordelen dat 1019h Rv niet van toepassing is. Appellante heeft met een beroep op haar (te kwader trouw geregistreerde) merkrechten het gebruik door geïntimeerde van het merk ROY DONDERS belet of geprobeerd te beletten, waarop geïntimeerde zich gedwongen zag om de onderhavige procedure te starten. Dit valt onder toepassingsbereik van 1019h Rv. De hoogte van het gevorderde bedrag is redelijk en evenredig. Er is tijd gemoeid met het in kaart brengen van het voorgebruik, nu het ging om de voor geïntimeerde fundamentele vraag of een ander “er zomaar van door mocht gaan met zijn persoonsnaam”, juist omdat hij in zijn levensonderhoud voor een groot deel afhankelijk is van de commerciële exploitatie van zijn naam. Het Hof vernietigt het vonnis voor de proceskosten van € 1.876,70 en wijzigt deze in een veroordeling naar €15.121,82.

IEF 16259

Charlotte Vrendenbarg - Annotatie bij HvJ EU: Forfaitaire tarieven met max. bedragen toelaatbaar, mits deel van de kosten wordt gedragen door de verliezende partij

Annotatie bij HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:201, C-57/15 (United Video Properties/Telenet) 

DEZE NOOT ZAL VERSCHIJNEN IN IER 2016/5

In de Belgische octrooizaak United Video Properties/Telenet heeft het HvJ EU geoordeeld dat een stelsel van forfaitaire tarieven met maximumbedragen in IE-zaken toelaatbaar kan zijn, mits het waarborgt dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de winnende partij wordt gedragen door de verliezende partij. Daarmee is het Belgische stelsel van rechtsplegingsvergoeding op losse schroeven komen te staan. De rechtspraak van het HvJ EU biedt voorts belangrijke aanknopingspunten voor een meer rechtszekere en voorspelbare toepassing van de Indicatietarieven.