IEF 16649
  • Rechtbank Den Haag
    9 mrt 2017
  • Stichting Loterijverlies tegen Staatsloterijschadeclaim.nl

Proceskosten gedaagde vergoeden na intrekking kort geding

stichting loterijverlies

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 maart 2017, IEF 16649 (Stichting Loterijverlies tegen Staatsloterijschadeclaim.nl) Proceskosten. Loterijverlies vorderde verwijdering van haar naam op staatsloterijschadeclaim.nl en Adword. Staatsloterijschadeclaim is rauwelijks en op zeer korte termijn gedagvaard. Het kort geding zou binnen vijf dagen plaatsvinden, maar is daags voor de zitting ingetrokken, omdat het gewraakte gebruik al was aangepast. Artikel 249 Rv is voor bodemprocedures waarbij de eiser bij afstand van instantie verplicht is de proceskosten van gedaagde te betalen. De Hoge Raad heeft aanknopingspunten gegeven op grond waarvan de voorzieningenrechter over de proceskostenvergoeding na intrekking van een kort geding kan beoordelen. Procekostenveroordeling voor Stichting Loterijverlies in de kosten van Staatsloterijschadeclaim.nl.

2.2 In zijn uitspraak van 3 juni 2016 heeft de Hoge Raad voorts overwogen dat indien eiser het kort geding intrekt de aanhangigheid daarvan niet komt te vervallen indien de gedaagde tijdig aan de eiser en voorzieningenrechter mededeelt dat het geding desondanks doorgang dient te vinden omdat hij een beslissing van de voorzieningenrechter omtrent de proceskosten verlangt. De door de Hoge Raad vastgestelde termijn waarbinnen de mededeling dient te worden gedaan, bedraagt 14 dagen na datum waartegen de gedaagde oorspronkelijk was opgeroepen, waarna een dergelijke vordering niet meer mogelijk is (...)