Modellenrecht

IEF 17552

Crocs kan niet genoegzaam aantonen dat bekendmakingsevenementen de nieuwheid van haar model niet wegnemen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 14 mrt 2018, IEF 17552; T-651/16 (Crocs tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/crocs-kan-niet-genoegzaam-aantonen-dat-bekendmakingsevenementen-de-nieuwheid-van-haar-model-niet-weg

Gerecht EU 14 maart 2018, IEF 17552; IEFbe 2500; T-651/16 (Crocs tegen EUIPO) Modellenrecht. Sinds 2005 is Crocs in bezit van een Europees model voor door haar geproduceerd schoeisel. In 2013 doet Gifi Diffusion een verzoek tot nietigheidverklaring wegens gebrek aan nieuwheid. Gifi Diffusion stelt dat de nieuwheid van het model is weggenomen doordat het model op drie evenementen reeds voor de 12 maanden voorafgaand aan de prioriteitsdatum aan het publiek is getoond. De derde kamer van beroep van het EUIPO wijst het verzoek tot nietigheidverklaring toe. Crocs toont niet genoegzaam aan dat de drie bekendmakingsevenementen er niet voor hebben gezorgd dat het model bekend is geworden binnen de kringen die gespecialiseerd zijn in de betrokken sector, opererend binnen de Europese Unie. Het Gerecht bekrachtigt de uitspraak van de derde kamer van beroep van het EUIPO en verwerpt het beroep.

IEF 17542

HvJ EU: Bij beoordeling of uiterlijke kenmerken uitsluitend door technische functie worden bepaald moet worden nagegaan of die functie de enige bepalende factor is

HvJ EU 8 mrt 2018, IEF 17542; C-395/16 (Doceram tegen Ceramtec), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-bij-beoordeling-of-uiterlijke-kenmerken-uitsluitend-door-technische-functie-worden-bepaald-mo

HvJ EU 8 maart 2018, IEF 17542; IEFbe 2492; C-395/16 (Doceram tegen CeramTec) Modellenrecht. Uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald – Beoordelingscriteria – Bestaan van alternatieve modellen – Inaanmerkingneming van het standpunt van een ,objectieve waarnemer’”

1) Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.

IEF 17528

Bewijswaarde in zaak model voor telefoonhoezen onjuist beoordeeld

Gerecht EU (voorheen GvEA) 27 feb 2018, IEF 17528; T-166/15 (Claus Gramberg tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijswaarde-in-zaak-model-voor-telefoonhoezen-onjuist-beoordeeld
Telefoonhoes

Gerecht EU 27 februari 2018, IEF 17528; T-166/15 (Claus Gramberg tegen EUIPO) Modellenrecht. Sorouch Mahdavi Sabet heeft een gemeenschapsmodel verkregen voor het model voor telefoonhoezen. Claus Gramberg heeft verzocht dit model nietig te verklaren wegens het gebrek aan nieuwheid. Hij verhandelt op amazon.de onder de naam HandyNow overeenstemmende producten. Dit verzoek werd toegewezen door de nietigheidsafdeling, maar vernietigd door de Derde Kamer van Beroep van EUIPO. Het Gerecht oordeelt dat de kamer van beroep de bewijswaarde van de bewijsstukken onjuist heeft beoordeeld. Het beroep wordt gegrond verklaard.

IEF 17515

Verschillen tussen tafelgashaarden springen meer in het oog dan overeenkomsten

Hof Den Haag 20 feb 2018, IEF 17515; ECLI:NL:GHDHA:2018:272 (Arpe tegen HCC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verschillen-tussen-tafelgashaarden-springen-meer-in-het-oog-dan-overeenkomsten

Hof Den Haag 20 februari 2018, IEF 17515; ECLI:NL:GDHA:2018:272 (Arpe tegen HCC) Modellenrecht. In principaal beroep concludeert Arpe tot vernietiging van het bestreden vonnis [IEF 15897] en afwijzing van de vorderingen van HCC. Omdat de overeenkomsten tussen de tafelgashaarden meer 'gewone' elementen betreffen en de verschillen juist in het oog springen, is het hof van oordeel dat Arpe met de Thyone geen inbreuk maakt. Daar de totaalindrukken van de tafelgashaarden niet zodanig overeenstemmen, is van auteursrechtinbreuk geen sprake. Een beroep op slaafse nabootsing slaagt ook niet, omdat HCC onvoldoende heeft onderbouwd dat haar tafelgashaard een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt. 

IEF 17507

Procedure waterballonvuller 'Bunch-O-Balloons' geschorst vanwege EUIPO nietigheidsprocedure

Rechtbank Den Haag 14 feb 2018, IEF 17507; ECLI:NL:RBDHA:2018:1661 (Tinnus tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/procedure-waterballonvuller-bunch-o-balloons-geschorst-vanwege-euipo-nietigheidsprocedure

Rechtbank Den Haag 14 februari 2018, IEF 17507; ECLI:NL:RBDHA:2018:1661 (Tinnus tegen X) Modellenrecht. Tinnus is houdster van tien Gemeenschapsmodelrechten op het uiterlijk van de waterballonvuller 'Bunch-O-Balloons'. [zekerheidsincident tot ECLI:NL:RBDHA:2017:15624 €35.618,00] De douane in Rotterdam heeft beslag gelegd op een partij vergelijkbare waterballonvullers van X. Tinnus stelt dat X inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Omdat alle uiterlijke kenmerken van de modellen van Tinnus volgens X uitsluitend door een technische functie zijn bepaald, heeft hij bij het EUIPO een nietigheidsprocedure aanhangig gemaakt. Tinnus heeft X gedagvaard voor de rechtbank en vordert een verklaring voor recht van inbreuk en een verbod op inbreuk. De rechtbank schorst de procedure totdat het EUIPO onherroepelijk op de ingestelde vordering tot nietigverklaring zal hebben beslist.

IEF 17441

Alle kenmerken van model wall washer zijn uitsluitend technisch bepaald

Rechtbank Den Haag 17 jan 2018, IEF 17441; (SGM tegen CLF c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/alle-kenmerken-van-model-wall-washer-zijn-uitsluitend-technisch-bepaald
wall washer sgm

Rechtbank Den Haag 17 januari 2018, IEF 17441 (SGM tegen CLF c.s.) Modellenrecht. SGM is houdster van een serie gemeenschapsmodellen voor toneelverlichting. CLF vervaardigt de wallwasher CLF Ares. Een wall washer dient om een zo groot mogelijk oppervlak zo egaal mogelijk uit te lichten. Alle door SGM als relevant voor de modelrechtelijke bescherming beschouwde uiterlijke kenmerken worden geacht uitsluitend door hun technische functie te zijn bepaald. Dit maakt het haar modellen eigen karakter ontberen; deze zijn nietig en moeten worden doorgehaald.

IEF 17439

EU-wijd verbod modelrechtinbreuk op ovaal palmbladservies

Rechtbank Den Haag 17 jan 2018, IEF 17439; (Pacovis tegen Sustainable Disposable Trading), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eu-wijd-verbod-modelrechtinbreuk-op-ovaal-palmbladservies
ellipse raaga

Rechtbank Den Haag 17 januari 2018, IEF 17439; ECLI:NL:RBDHA:2018:454 (Pacovis tegen Sustainable Disposable Trading) Modellenrecht. Pacovis ontwikkelt en produceert voedselverpakkingen en consumables-wegwerpservies, waaronder een van palmblad gemaakt Ellipse-bord. SDT ontwerpt wegwerpserviezen van natuurlijke restmaterialen, zoals Areca-palmbladeren. SDT heeft de modelrechten voor de RAAGA-borden. Pacovis vordert verklaring voor recht van geen inbreuk. SDT heeft met succes deels spiegelbeeldige reconventionele vorderingen ingesteld. Pacovis maakt met haar Ellipse-borden in elk geval inbreuk op de modelrechten van SDT. Verbod in de gehele EU en nevenvorderingen toegewezen.

IEF 17412

HvJ EU: Reparatieclausule afhankelijk van gelijkenis uiterlijke kenmerken reserveonderdeel

HvJ EU 20 dec 2017, IEF 17412; ECLI:EU:C:2017:992 (Acacia tegen Audi en Fallimento Pneusgarda), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-reparatieclausule-afhankelijk-van-gelijkenis-uiterlijke-kenmerken-reserveonderdeel-1

HvJ EU 20 december 2017, IEF 17412; C‑397/16 en C‑435/16; ECLI:EU:C:2017:992 (Acacia tegen Audi en Fallimento Pneusgarda) Gemeenschapsmodellen - Geen bescherming – Reparatieclausule - Begrip ‚onderdeel van een samengesteld voortbrengsel’ - Reparatie van het samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven - Maatregelen die de gebruiker moet treffen om zich te kunnen beroepen op de reparatieclausule - Autovelg die een identieke replica van het model van de originele velg is.

1)      Artikel 110, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat de erin vervatte reparatieclausule de uitsluiting van bescherming als gemeenschapsmodel voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel dat wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven, niet afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de uiterlijke kenmerken van het samengestelde voortbrengsel bepalend zijn voor het beschermde model.