IEF 20335

Opeising van modelrechten scooters

Rechtbank Den Haag 11 augustus 2021, IEF 20335; ECLI:NLRBDHA:2021:8800 (Sanyang tegen gedaagden) Zie ook [IEF 20220]. Sanyang produceert en verkoopt scooteronderdelen. Gedaagde sub 2 is statutair directeur en enig aandeelhouder van een BV, een holdingsmaatschappij van intellectuele eigendomsrechten. De rechtszaak draait om de vraag wie de ontwerper van scootertype 1 (model-01 en model-03) en type 2 ( model-02 en model-04) is. De BV heeft de modelrechten van beide scootertypen. Sanyang stelt dat zij de ontwerper is van de vormgeving van de scooters en vordert een bevel om de modelrechten aan haar over te dragen. De rechtbank oordeelt dat het bij de vormgeving van scooter type 1 niet duidelijk is of Sanyang de ontwerper is. De BV hoeft deze modelrechten daarom niet over te dragen. Betreffende scooter type 2 oordeelt de rechtbank, vanwege een ouder Chinees modelrecht op naam van Sanyang, dat de modelrechten van dit type aan Sanyang moeten worden overgedragen.

4.27. Dit leidt ertoe dat de vorderingen, voor zover deze zien op Model-01 en Model-03 worden afgewezen. De gevorderde overdracht van Model -02 en Model-04 aan Sanyang ten aanzien van [de BV] zal worden toegewezen, met veroordeling van [de BV] in de eventuele kosten van die overdracht. Om executiegeschillen te voorkomen wordt de termijn gesteld op twee weken na betekening van dit vonnis. Aan de, gelet op het gewijzigde petitum nog uitsluitend subsidiair gevorderde, verklaring voor recht van auteursrecht (vordering 5) komt de rechtbank niet toe.