Piraterijbestrijding

IEF 16866

Robbert Santifort - Wat is er nieuw aan het Pirate Bay-arrest en eindigt de saga hiermee?

Afgelopen jaar zijn we overspoeld door arresten van het Europese Hof van Justitie (HVJEU) over auteursrechten vs. internet: van hyperlinken uit illegale bron (GeenStijl-arrest), aansprakelijkheid van een tussenpersoon (McFadden-arrest), verkoop van een mediaplayer met een add-ons naar illegale streams (Filmspeler-arrest), tot aan torrents die verwijzen naar materiaal uit illegale bron (Pirate Bay-arrest). Het auteursrecht gaat nog altijd vol de strijd aan met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving. Auteursrechthebbenden hebben jarenlang met lede ogen moeten toekijken hoe de technologie (of eigenlijk mensen en bedrijven) een loopje nam met hun materiaal.

IEF 16727

Ex parte tegen wekelijkse Usenetuploader en spotter van populaire dance- en trance-muziek

Rechtbanken 10 apr 2017, IEF 16727; (GeForce), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-tegen-wekelijkse-usenetuploader-en-spotter-van-populaire-dance-en-trance-muziek
GeForce

Ex parte Vzr. Rechtbank Noord-Holland 10 april 2017, IEF 16727 (GeForce) Auteursrecht. Stichting BREIN bericht: Stichting BREIN heeft na een ex parte beschikking van de Rechtbank Noord-Holland voor een schikking getroffen met een grootschalige Usenet uploader van populaire dance- en trance-muziek. De uploader uploadde op grote schaal, wekelijks nieuwe DJ-sets op het Usenet en ‘spotte’ dezelfde content vervolgens op ‘spotwebsites’ om de uploads bekend te maken bij het publiek, opdat gebruikers de door hem geüploade content konden vinden en deze vervolgens van het Usenet konden downloaden. De uploader is door de rechter bevolen de inbreuk te staken op verbeurte van een dwangsom van 2000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

IEF 16446

Ex parte bevel tegen forum-beheerder die zijn usenet-uploads deelt

Rechtbank Noord-Nederland 2 dec 2016, IEF 16446; (Stichting BREIN tegen Basf1), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-bevel-tegen-forum-beheerder-die-zijn-usenet-uploads-deelt
basf1

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 2 december 2016, IEF 16446 (Stichting BREIN tegen Basf1) Auteursrecht. Usenet. Ex parte. Op het usenet uploadt en maakt gerekwestreerde inbreuk op honderden auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde films en maakt deze beschikbaar via door hem beheerd Basf1.net-forum. Beheerder start een forum-topic en plaatst daaronder de verschillende NZB websites die het bestand bevatten. De voorzieningenrechter gebiedt ex parte de staking onder last van €2.000 per dag(deel) met een maximum van €50.000.

IEF 16378

Ex parte tegen SD-geheugenkaartjes met illegale gamecollecties

Rechtbank Rotterdam 7 nov 2016, IEF 16378; (Micro SD-geheugenkaartjes), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-tegen-sd-geheugenkaartjes-met-illegale-gamecollecties

Ex parte Vzr. Rechtbank Rotterdam 7 november 2016, IEF 16378 (Micro SD -geheugenkaartjes) BREIN haalde begin november bij de Rb te Rotterdam een bevel tegen een handelaar in R4 geheugenkaarten met daarop tussen de 145 en 300 illegale games die werden verkocht voor tussen €25 em €32,50 per stuk. De kaarten bevatten collecties gericht op specifieke doelgroepen gesorteerd op leeftijd en games voor meisjes of jongens. De Voorzieningenrechter gebiedt de inbreuk op auteursrechten te staken en gestaakt te houden onder last van een dwangsom van €2.000,- per dag met een maximum van €50.000. De handelaar heeft de zaak inmiddels met BREIN geschikt voor €15.000,-

IEF 16108

Executie beslag op woning mag, nu niet aan schikking namaakkleding wordt voldaan

Rechtbank Overijssel 30 jun 2016, IEF 16108; ECLI:NL:RBOVE:2016:2679 (eiser tegen Abercrombie & Fitch), http://www.ie-forum.nl/artikelen/executie-beslag-op-woning-mag-nu-niet-aan-schikking-namaakkleding-wordt-voldaan

Vzr. Rechtbank Overijssel 30 juni 2016, IEF 16108; ECLI:NL:RBOVE:2016:2679 (eiser tegen Abercrombie & Fitch)
Executiegeschil. Namaak. Eiser handelt in namaakkleding [IEF 15824]. Het verzoek om de door A&F gelegde beslagen op te heffen wordt afgewezen. Verzoeker heeft niet aangetoond dat hij heeft voldaan aan hetgeen in de schikkingsovereenkomst is bepaald: staking inbreuk en medewerking onderzoek naar netwerk handel in namaakkleding. In de schikking is duidelijk bepaald dat verweerder het vonnis zou mogen executeren indien eiser de informatieplicht onvoldoende zou nakomen. Dat executie niets zou opleveren vanwege de verhouding tussen de waarde van de woning en de hypotheek heeft verzoeker niet met stukken aangetoond. Executiegeschil is verlengstuk van merkinbreukprocedure, dus 1019h Rv van toepassing.

 

IEF 15824

Chinese import is kledingmerkinbreuk in Europa, Noorwegen, en Liechtenstein

Rechtbank Den Haag 30 mrt 2016, IEF 15824; ECLI:NL:RBDHA:2016:3213 (Abercrombie & Fitch Europe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/chinese-import-is-kledingmerkinbreuk-in-europa-noorwegen-en-liechtenstein

Rechtbank Den Haag 30 maart 2016, IEF 15823; ECLI:NL:RBDHA:2016:3213 (Abercrombie & Fitch)
Merkenrecht. Inbreuk op de merken van Abercrombie & Fitch door in Europa aanbieden, invoeren en verkopen van namaakkleding uit China. Verbod  in de Europese Unie en in Noorwegen en Liechtenstein. De nevenvorderingen worden opgelegd aan natuurlijke personen. Verwijzing naar schadestaat voor bepaling schade en winst.

IEF 15618

Ex parte tegen beheerder Dropbox-account waarmee op grote schaal e-books werden aangeboden

Beschikking Vzr. Rechtbank Gelderland 11 december 2015, IEF 15618 (Stichting BREIN tegen X)
Beschikking ingezonden door Thomas Kriense en Eva Broekhuizen-van Heeringen, Stichting BREIN. Auteursrecht. Naburige rechten. Gerekwestreerde is beheerder van een Dropbox-account waarmee op grote schaal e-books en muziekwerken openbaar worden gemaakt. Hij is actief op verschillende internetfora waarop aan geïnteresseerden, op verzoek, toegang werd geboden tot de collectie e-books opgeslagen in het Dropbox-account. De rechter oordeelt dat het gaat om een niet goed te praten, grootschalige piraterij en dat Gerekwestreerde van de onrechtmatigheid van de activiteiten weet of behoort te weten. Gerekwestreerde wordt bevolen de inbreuk te staken op straffe van een dwangsom van €  2000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van €  50.000. [red. inzender meldt: "Naar aanleiding van de ex parte heeft BREIN een schikking getroffen met de inbreukmaker.”]

IEF 15446

Bevel tot staking grootschalige inbreuk op KickAssTorrents

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 november 2015, IEF 15444 (Stichting Brein tegen D)
Ingezonden door Thomas Kriense, Stichting Brein. Auteursrecht. Naburige rechten. Torrents. Ex parte beschikking. Gerekwestreerde upload op grote schaal torrents op de website “KickAssTorrents”. Hiermee maakt gerekwestreerde inbreuk op het auteursrecht van de makers van de werken waar deze torrents toegang tot bieden. De aard, ernst en het herhaalde karakter van de inbreuken rechtvaardigen dat het verlof op grond van art. 1019e Rv terstond wordt gegeven, zonder dat gerekwestreerde eerst wordt gehoord. De gerekwestreerde moet de (dreigende) inbreuken op auteursrechten en naburige rechten per direct staken.

2.1. Op grond van artikel 1019e Rv kan een IE-rechthebbende bij verzoekschrift een verbod vorderen van dreigende inbreukmakende gedragingen. De voorzieningenrechter kan zo'n verzoek honoreren zonder de vermeende inbreukmaker op te roepen, mits uitstel zou leiden tot onherstelbare schade voor de IE-rechthebbende. De gerekwestreerde kan in een kort geding opheffing van een toegewezen voorziening vorderen (art. 1019e lid 3 Rv).

2.2. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het onderhavige geval, zoals beschreven in onderdeel IV.2 van het verzoekschrift, sprake is van een zodanig spoedeisend belang dat uitstel onherstelbare schade voor de door verzoekster vertegenwoordigde rechthebbenden zou veroorzaken. Het verzochte bevel komt de voorzieningenrechter rechtmatig voor en zal integraal worden toegewezen.