Naburige rechten  

IEF 22079

Hof vernietigt gedeeltelijk vonnis in zaak over aansprakelijkheid bestuurder Fresh FM/SCOEZH

Gerechtshoven 14 mei 2024, IEF 22079; C/13/63 7492 / HA ZA 17-1098 (Wedel c.s. tegen Buma c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-vernietigt-gedeeltelijk-vonnis-in-zaak-over-aansprakelijkheid-bestuurder-fresh-fm-scoezh

Hof Amsterdam 14 mei, IEF 22079; C/13/63 7492 / HA ZA 17-1098 (Wedel c.s. tegen Buma c.s). Deze zaak bij het hof draait om de vraag of de bestuurder van Fresh FM / SCOEZH persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die Buma c.s. heeft geleden door zijn handelingen als (indirect) bestuurder van de Stichting Commerciële Omroep Exploitatie ZH (SCOEZH). Het gaat om het openbaarmaken van Buma-repetoire. De rechtbank heeft eerder geoordeeld dat de bestuurder aansprakelijk was voor de schade [zie IEF 19334], maar dit oordeel is nu door het hof terugverwezen voor nadere beoordeling. Fresh FM c.s. stelt dat het oordeel over de aansprakelijkheid voorbarig was omdat de exacte hoogte van de vorderingen van Buma c.s. op SCOEZH nog niet vaststond. Het hof heeft deze argumenten in overweging genomen en besloten dat verdere vaststelling van de vorderingen noodzakelijk is. Hoewel het hof het inbreukverbod tegen de bestuurder van Fresh FM / SCOEZH bevestigt, acht het hof het noodzakelijk om eerst de exacte hoogte van de vorderingen van Buma c.s. vast te stellen voordat een definitief oordeel over de aansprakelijkheid kan worden gegeven. Dit komt doordat Fresh FM c.s. een aanbod hadden gedaan aan Buma en Sena om 100.000 euro te betalen voor de openstaande vorderingen, wat door Buma c.s. werd geweigerd. De zaak wordt terugverwezen naar de rechtbank voor verdere behandeling.

IEF 22002

Muzieklicentie niet met terugwerkende kracht beëindigd

Rechtbanken 14 feb 2024, IEF 22002; ECLI:NL:RBNHO:2024:1174 (Buma en Sena tegen gedaagden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/muzieklicentie-niet-met-terugwerkende-kracht-beeindigd

Rb. Noord-Holland 14 februari 2024, IEF 22002; ECLI:NL:RBNHO:2024:1174 (Buma en Sena tegen gedaagden). Buma en Sena vorderen dat de kantonrechter gedaagden hoofdelijk veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 1.148,85 voor het openbaar maken van muziek als bedoeld in artikel 7 lid 1 Wet op de naburige rechten en artikel 12 Auteurswet. Buma en Sena baseren hun vordering op de gesloten licentieovereenkomsten, waaruit volgt dat gedaagden jaarlijks een vergoeding aan Buma en Sena verschuldigd zijn. Gedaagden zijn, ondanks daartoe te zijn aangemaand, in gebreke met betaling van de vergoeding over de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 april 2023. De licentie is naar aanleiding van een opzegging op kortere termijn beëindigd, waardoor voor de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 december 2023 een creditnota is verstrekt. Gedaagden hebben niet meer gereageerd op de betalingsherinneringen, wat voor Buma en Sena aanleiding is geweest om ook veroordeling tot betaling van de proceskosten te vorderen. De stelling dat de licentie met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 beëindigd kon worden en beëindigd is, is door gedaagden niet onderbouwd. De kantonrechter veroordeelt gedaagden tot betaling voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 april 2023 € 964,39 (de totale hoofdsom van € 2.893,10 – de creditering van € 1.928,71). De proceskosten van € 838,66 komen ook voor rekening van gedaagden.

IEF 21984

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor het Hot Tech congres aanstaande donderdag!

Moet muziek die met behulp van reeds bestaande creaties en AI-tools gemaakt wordt ook beschermd worden door het auteursrecht en naburige rechten?

Wat zijn de basisprincipes van de AI-Verordening en wat moet een bedrijf regelen als het AI verantwoordelijk wil inzetten?

Komt het monopolie, dat auteursrecht biedt aan maker om te beslissen wie gebruik mag maken van het werk, onder druk te staan door AI-tools?

Aanstaande donderdagmiddag vindt het Hot Tech Congres plaats in DoubleTree Hilton (CS) in Amsterdam en geven wij antwoord op deze en andere actuele en prangende vragen.

Het volledige programma en meer informatie vindt u hier.

IEF 21868

Uitspraak ingezonden door Dirk Visser en Jasper Klopper, Visser Schaap & Kreijger

Artiestenovereenkomst tussen platenmaatschappij en artiest niet vernietigbaar

Rechtbank Amsterdam 17 jan 2024, IEF 21868; ECLI:NL:RBAMS:2024:345 (Eiser tegen Top Notch c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/artiestenovereenkomst-tussen-platenmaatschappij-en-artiest-niet-vernietigbaar

Rb. Amsterdam 17 januari 2024, IEF 21868; ECLI:NL:RBAMS:2024:345 (Eiser tegen Top Notch). Eiser is een bekende Nederlandse artiest met meerdere nummer 1-hits. Hij heeft in 2012 met een Top Notch c.s. een exclusieve artiestenovereenkomst (hierna: de Overeenkomst) getekend, waarna de Top Notch c.s. gerechtigd werd de muziek van eiser exclusief te exploiteren in ruil voor een aandeel in de opbrengsten. Eiser heeft in samenwerking met Top Notch c.s. vijf albums uitgebracht. In 2020 heeft eiser de Overeenkomst vernietigd. Eiser vordert in deze zaak dat voor recht verklaart wordt dat de Overeenkomst vernietigd is, althans dat de rechtbank deze vernietigt. 

IEF 21764

Restauranteigenaar moet schadevergoeding betalen aan Buma en Sena

Rechtbanken 24 okt 2023, IEF 21764; ECLI:NL:RBOVE:2023:4247 (Restauranteigenaar tegen Buma en Sena), https://www.ie-forum.nl/artikelen/restauranteigenaar-moet-schadevergoeding-betalen-aan-buma-en-sena

Rechtbank Overijssel 24 oktober 2023, IEF 21764; ECLI:NL:RBOVE:2023:4247 (gedaagde tegen Buma en Sena). In deze zaak heeft gedaagde in haar restaurant muziek afgespeeld waarop een auteursrecht rust. Buma en Sena vorderen betaling van een vergoeding door gedaagde vanwege het afspelen van de muziek in het restaurant. Gedaagde stelt dat sprake was van een fout van een medewerker en vindt de vergoeding te hoog. Het gaat om het één keer afspelen van muziek via bluetooth in het restaurant. Hierna is de medewerker gewaarschuwd en is de muziekinstallatie verwijderd. De vraag in deze zaak is of gedaagde een schadevergoeding aan Buma en Sena moet betalen.

IEF 21727

Gedaagde beschikte nog steeds niet over muzieklicentie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 okt 2023, IEF 21727; ECLI:NL:RBZWB:2023:7105 (Buma/sena tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-beschikte-nog-steeds-niet-over-muzieklicentie

Rb. Zeeland-West-Brabant 11 oktober 2023, IEF 21727; ECLI:NL:RBZWB:2023:7105 (Buma/Sena tegen gedaagde). Buma is een belangenbehartigingsorganisatie voor muziek-auteursrecht. Sena is belast met de inning en verdeling van billijke vergoedingen voor de artiesten die hun auteursrechten hebben overgedragen aan Buma. Buma en Sena sluiten tevens licentiecontracten af met openbaarmakers van muziek. Gedaagde is een onderneming die een brasserie exploiteert. Gedaagde heeft muziek ten gehore gebracht die behoort tot het Buma-repertoire, waarvoor geen licentie met Buma en Sena is afgesloten. Bij vonnis in kort geding is aan gedaagde een verbod opgelegd om muziekwerken ten gehore te brengen behorende tot het repertoire van Buma op straffe van een dwangsom. Hierna zijn wederom overtredingen geconstateerd, waarvan de dwangsommen niet betaald zijn. Buma heeft later beslag gelegd bij gedaagde wegens de proces- en executiekosten van het vonnis in kort geding. Gedaagde heeft in 2022 via Buma en Sena muzieklicenties aangevraagd. Buma en Sena eisen schadevergoeding wegens inbreukmakend handelen van gedaagde van 2019 tot 2021. Gedaagde voert aan dat door het beslag deze vergoeding al is voldaan voor de jaren 2020 en 2021. Daarnaast is volgens gedaagde geen sprake van het openbaar maken van muziek op bepaalde momenten, omdat toen alleen medewerkers van de brasserie aanwezig waren.

IEF 21724

EFTA verwijzingsuitspraak

11 okt 2023, IEF 21724; E-11/23 (Lassenteret AS tegen Assa Abloy Opening Solutions Norway), https://www.ie-forum.nl/artikelen/efta-verwijzingsuitspraak

EFTA 12 oktober 2023, IEF 21724; E-11/23 (Lassenteret AS tegen Assa Abloy Opening Solutions Norway). Verzoekster, Låssenteret, houdt zich bezig met de verkoop, installatie en onderhoud van sloten en beveiligingssystemen. Verweerster, Assa Abloy Opening Solutions Norway (hierna: AAOS), produceert en verkoopt producten en diensten op het gebied van toegangscontrole voor particulieren en professionals. In de periode 2017 tot 2019 had Låssenteret verschillende overeenkomsten met AAOS. In 2019 heeft AAOS een van de overeenkomsten met Låssenteret opgezegd. Eind september 2020 heeft AAOS de andere overeenkomsten met Låssenteret opgezegd. Låssenteret betwist de rechtmatigheid van deze opzeggingen.

IEF 21601

Afwijzing van vordering tot inzage exploitatieovereenkomsten

Rechtbank Amsterdam 2 aug 2023, IEF 21601; ECLI:NL:RBAMS:2023:4976 (Eiser tegen Spinnin), https://www.ie-forum.nl/artikelen/afwijzing-van-vordering-tot-inzage-exploitatieovereenkomsten

Rechtbank Amsterdam 2 augustus 2023, IEF 21602; ECLI:NL:RBAMS:2023:4976 (Eiser tegen Spinnin) Eiser is een DJ/producer. Spinnin is een exploitatie-/platenmaatschappij. In 2012 is er een managementcontract gesloten met MusicAllStars Management (hierna: MAS) en een productieovereenkomst met Spinnin, waarbij eiser een royaltypercentage van 30% zou ontvangen. Deze overeenkomsten zijn een aantal keren opnieuw aangegaan.

IEF 21573

HvJ EU oordeelt over toestemming voor satellietpakketten

HvJ EU 25 mei 2023, IEF 21573; ECLI:EU:C:2023:424 (AKM tegen Canal+ Luxembourg Sàrl c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-oordeelt-over-toestemming-voor-satellietpakketten

HvJ EU 25 mei 2023, IEF 21573, IEF-Be 3680, ECLI:EU:C:2023:424 (AKM tegen Canal+ Luxembourg Sàrl c.s.) In deze zaak heeft het Hof van Justitie antwoord gegeven op een prejudiciële vraag van de hoogste Oostenrijkse rechter. Canal+ faciliteert toegang tot programma’s middels streamingdiensten die per satelliet worden gecodeerd. Enkele van deze programma’s zijn tegen betaling toegankelijk, andere programma’s zijn gratis ter beschikking gesteld. AKM, een belangenbehartiger van muziekrechthebbenden, heeft hier geen toestemming voor gegeven en vordert staking van de exploitatie. De vraag die behandeld wordt, luidt: 'of de aanbieder van satellietpakketten toestemming van de betrokken houders van auteurs- en naburige rechten voor de mededeling aan het publiek, op dezelfde manier als deze aan de betrokken omroeporganisatie is verleend, moet verkrijgen voor enkel de lidstaat waar de programmadragende signalen worden ingevoerd in de mededelingenketen die naar de satelliet loopt.'

IEF 21514

Buma stelt schadeplicht van stichting vast

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 jun 2023, IEF 21514; ECLI:NL:RBZWB:2023:4175 (Buma c.s./SSCB), https://www.ie-forum.nl/artikelen/buma-stelt-schadeplicht-van-stichting-vast

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, IEF 21514; ECLI:NL:RBZWB:2023:4175 (Buma c.s./SSCCB) Onderwerp van het geschil is of de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brabantpark (hierna: SSCCB) schadeplichtig is jegens Buma en Sena (hierna: Buma c.s.). Buma c.s. heeft namelijk vastgesteld dat SSCCB onrechtmatig heeft gehandeld door muziek te openbaren zonder een licentieovereenkomst te tekenen met Buma c.s. Het SSCCB is een openbaar gebouw waar altijd muziek wordt gedraaid. SSCCB voert aan dat zij geen vergoeding hoeven te betalen, omdat er op de website van Buma een aantal uitzonderingen staan voor situaties waarin geen vergoeding hoeft te worden betaald voor muziek. Een van de vrijwilligers die werkzaam is bij SSCCB had haar telefoon aan de muziekboxen verbonden om naar muziek te kunnen luisteren. Het zou in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid als hier een vergoeding voor moet worden betaald. Buma c.s. vordert voldoening van haar factuur.