Gepubliceerd op maandag 12 december 2016
IEF 16446
Rechtbank Noord-Nederland ||
2 dec 2016
Rechtbank Noord-Nederland 2 dec 2016, IEF 16446; (Stichting BREIN tegen Basf1), https://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-bevel-tegen-forum-beheerder-die-zijn-usenet-uploads-deelt

Beschikking ingezonden door Thomas Kriense, Stichting BREIN.

Ex parte bevel tegen forum-beheerder die zijn usenet-uploads deelt

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 2 december 2016, IEF 16446 (Stichting BREIN tegen Basf1) Auteursrecht. Usenet. Ex parte. Op het usenet uploadt en maakt gerekwestreerde inbreuk op honderden auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde films en maakt deze beschikbaar via door hem beheerd Basf1.net-forum. Beheerder start een forum-topic en plaatst daaronder de verschillende NZB websites die het bestand bevatten. De voorzieningenrechter gebiedt ex parte de staking onder last van €2.000 per dag(deel) met een maximum van €50.000.

27. BREIN heeft Gerekwestreerde niet eerst gesommeerd. Enig verweer van Gerekwestreerde is BREIN niet bekend. Het gaat hier echter om niet goed te praten zeer grootschalige opzettelijke piraterij. De ervaring leert dat een rechterlijk (ex parte) bevel (vele malen) betere naleving kent dan een sommatie. Daarnaast bestaat er het risico dat Gerekwestreerde zijn activiteiten zou kunnen voortzetten onder een andere alias waardoor het lastiger wordt voor BREIN om vast te stellen of Gerekwestreerde zijn inbreukmakende activiteiten voortzet. Een rechter (ex parte) bevel versterkt met dwangsom geeft degene wier rechten hier evident en opzettelijk zijn geschonden de grootst mogelijke zekerheid dat dit niet weer zal gebeuren.

Na de schikking staat er op de site van BasF1.net:

Beste bezoeker van www.basf1.net,

Het forum Basf1.net is op last van Stichting BREIN gesloten. Op het forum Basf1.net zijn de afgelopen jaren duizenden (recente) films, Tv-series, muziek, games en boeken, die op het Usenet geüpload waren, ter beschikking gesteld. Het ter beschikking stellen van auteursrechtelijk beschermde werken maakt inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van de rechthebbenden op die werken. Ook downloaden uit ongeautoriseerde bron (zoals Usenet) is verboden in Nederland.

Basf1 is met Stichting BREIN tot een schikking gekomen. Een onderdeel van deze schikking behelst de betaling van een geldbedrag ter hoogte van 7.500,- euro.

Voor aanbieders van legale content verwijst Basf1.net u naar www.thecontentmap.nl