Film

IEF 18436

Eiser krijgt touwtjes in handen om billijke vergoeding af te dwingen

Rechtbanken 29 nov 2019, IEF 18436; ECLI:NL:RBNHO:2017:9948 (Zense tegen Leskracht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eiser-krijgt-touwtjes-in-handen-om-billijke-vergoeding-af-te-dwingen

Rechtbank Noord-Holland 29 november 2017, IEF 18436; ECLI:NL:RBNHO:2017:9948 (Zense tegen Leskracht) Auteursrecht. Inbreuk. Eindvonnis na een eerder tussenvonnis. Tussenvonnis gaf aan wie welk auteursrecht toekwam, en gaf tevens opdracht tot overleg over een redelijke vergoeding. Op basis van de uitgangspunten van partijen kan een berekeningswijze voor de billijke vergoeding niet worden vastgesteld. Daarom wordt de zaak op een andere wijze afgedaan. Bij die afdoening is uitgangspunt dat gedaagde geen producent is en aldus in beginsel de toestemming van eiser nodig heeft om de werken te gebruiken. Door die toestemming niet te verlenen kan eiser verder gebruik van de betrokken werken verhinderen. Eiser kan aldus afdwingen dat over de omvang van de vergoeding tussen partijen op basis van redelijke uitgangspunten wordt onderhandeld.

IEF 18416

Eredivisiewedstrijden mogen niet zonder licentie in café worden getoond

Rechtbanken 18 apr 2019, IEF 18416; ECLI:NL:RBAS:2019:2694 (Eredivisie Media en Marketing), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eredivisiewedstrijden-mogen-niet-zonder-licentie-in-caf-worden-getoond

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 april 2019, IEF18416; ECLI:NL:RBAMS:2019:2694 (Eredivisie Media en Marketing tegen X) Auteursrecht. Immateriële openbaarmaking. Inbreuk. Eredivisie Media en Marketing (EMM) houdt zich bezig met de exploitatierechten van auteursrechten op live uitzendingen van wedstrijden in de eredivisie. Eiseressen hanteren voor de wedstrijdbeelden een gesloten exploitatiesysteem via de televisiezender FOX Sports. Gedaagde exploiteert een café en heeft een zakelijke licentie afgesloten voor het uitzenden van voetbalwedstrijden. Deze licentie is ingetrokken vanwege een betalingsachterstand. Hierna heeft gedaagde toch nog een voetbalwedstrijd uitgezonden. Nadat zij hierop is aangesproken heeft zij een regeling getroffen om de betalingsachterstand te voldoen, maar niet om wedstrijden uit te zenden. Gedaagde heeft echter opnieuw toch eredivisiewedstrijden uitgezonden. Dat zij niet op de hoogte was van het feit dat dit een inbreuk oplevert, doet niet ter zake. De vorderingen van EMM worden toegewezen.

IEF 17824

Hof: Vordering van BREIN dat Usenetprovider bedrijfsvoering moet inrichten zoals zij heeft aangegeven, wordt afgewezen

Hof 's-Hertogenbosch 10 jul 2018, IEF 17824; ECLI:NL:GHSHE:2018:2824 (Newsconnection tegen Stichting BREIN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-vordering-van-brein-dat-usenetprovider-bedrijfsvoering-moet-inrichten-zoals-zij-heeft-aangegeven
newsconnection brein

Hof 's-Hertogenbosch 10 juli 2018, IEF 17824; IT 2600; ECLI (Newsconnection tegen Stichting BREIN) Auteursrecht. Zie eerder IEF 16448. Rechtspraak.nl: BREIN vordert afgifte van identificerende gegevens (zoals betaalgegevens, IP adressen, namen en e-mailadressen) van drie klanten van Usenetprovider, die onder aliassen opereren. Die drie klanten hebben illegaal duizenden auteursrechtelijk beschermde films en tv-series geüpload. Daarnaast vordert BREIN dat Usenetprovider haar bedrijfsvoering op een bepaalde manier inricht. In hoger beroep heeft zij die laatste vordering concreter gemaakt, namelijk dat Usenetprovider bij de verkoop van haar diensten geverifieerde identificerende gegevens registreert, dat zij bepaalde afspraken maakt met een partij van wie zij serverruimte huurt en dat zij de abonnementen van gebruikers van wie zij niet over geverifieerde identificerende gegevens beschikt, beëindigt.

Het hof oordeelt dat het uitgangspunt is dat Usenetprovider de gevraagde gegevens van de drie inbreukmakers dient te verschaffen. Voor zover zij niet zelf over alle benodigde gegevens beschikt omdat zij gebruik maakt van de diensten van een derde, moet zij ervoor zorgen dat zij over die gegevens kan beschikken. Usenetprovider heeft onder meer aangevoerd dat BREIN (eerst) die derde partij had moeten aanspreken, maar het hof is het daar niet mee eens. De vordering van BREIN dat Usenetprovider haar bedrijfsvoering zo moet inrichten als BREIN heeft aangegeven, wordt afgewezen.

IEF 17771

Auteurs- en merkinbreuk op exclusieve luxe vastgoedaanbod door commercieel gebruik (privé) YouTubekanaal

Rechtbank Den Haag 15 jun 2018, IEF 17771; ECLI:NL:RBDHA:2018:7178 (KT Group tegen De Beheermakelaar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteurs-en-merkinbreuk-op-exclusieve-luxe-vastgoedaanbod-door-commercieel-gebruik-priv-youtubekanaal
Living on the Beach

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 juni 2018, IEF 17771; ECLI:NL:RBDHA:2018:7178 (KT Group tegen De Beheermakelaar) Auteursrecht. Merkenrecht. Dé Beheermakelaar bemiddeld aan- en verkoop en verhuur van vastgoed. KT Group handelt onder de naam Living on the Beach is een aanbieder van luxe vastgoedinvesteringen vanuit België en treedt op als exclusieve agent voor The Resort Group. KT Group en De Beheermakelaar hadden een overeenkomst voor bemiddeling op de Nederlandse markt van de vastgoedobjecten op de Kaapverdische eilanden van The Resort Group. Op diverse moment heeft De Beheermakelaar nog wel vastgoedpublicaties gedaan die exclusief toebehoren aan Living on the Beach. Het persoonlijke YouTube kanaal van de directeur van De Beheermakelaar wordt commercieel gebruikt, in de zin dat daarin duidelijk wordt gerefereerd aan De Beheermakelaar. Door na de samenwerking op het (persoonlijk) YouTubekanaal de video's te delen, waarin ook het Uniemerk is opgenomen, wordt zowel auteursrecht als merkrechtinbreuk gemaakt. Aan algemene verzoeken door KT Group om al het nog aanwezig materiaal te verwijderen, heeft De Beheermakelaar geen gehoor gegeven. Dat hebben zij niet met opzet materiaal heeft laten staan, het vermoeden dat dat is gebeurd om contact met De Beheermakelaar aan te moedigen, is niet met feitelijke gegevens ondersteund. Er is wel bereidheid getoond om aan concrete verwijderingsverzoeken gehoor te geven. De proceskosten worden gecompenseerd.

IEF 17540

Videma maakt misbruik van machtspositie door niet billijke tarieven vertoning en doorgifte Nederlandse tv-programma's in ziekenhuizen

Rechtbank Rotterdam 21 feb 2018, IEF 17540; ECLI:NL:RBROT:2018:1037 (NVZ ziekenhuizen tegen Videma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/videma-maakt-misbruik-van-machtspositie-door-niet-billijke-tarieven-vertoning-en-doorgifte-nederland

Rechtbank Rotterdam 21 februari 2018, IEF 17540; ECLI:NL:RBROT:2018:1037 (NVZ ziekenhuizen tegen Videma) Auteursrecht. NVZ vordert een verklaring voor recht dat de hoogte en de toepassing van de door Videma gehanteerde tarieven voor vertoning en doorgifte van Nederlandse tv-programma’s in ziekenhuizen niet billijk zijn. In een tussenvonnis is de Geschillencommissie Auteursrechten als deskundige benoemd. Uit het deskundigenbericht blijkt dat de tarieven niet billijk zijn. De rechtbank oordeelt dat de hoogte en toepassing van de tarieven niet billijk zijn en dat Videma derhalve misbruik maakte van een machtspositie. NVZ-leden hebben aanspraak op een schadevergoeding van Videma. 

IEF 17500

Welingelichtekringen.nl maakt door plaatsing filmpje als gif-bestand inbreuk

Kantonrechter 5 feb 2018, IEF 17500; ECLI:NL:RBDHA:2018:1227 (Fotograaf tegen D), http://www.ie-forum.nl/artikelen/welingelichtekringen-nl-maakt-door-plaatsing-filmpje-als-gif-bestand-inbreuk
welingerichtekringen

Ktr. Rechtbank Den Haag 5 februari 2018, IEF 17500; ECLI:NL:RBDHA:2018:1227 (gif-bestand Welingelichtekringen.nl) Auteursrecht. Foto. D heeft een video, gemaakt door fotograaf H, gewijzigd tot een gif-bestand en op zijn website Welingelichtekringen.nl geplaatst. Daarbij heeft D noch toestemming gevraagd, noch naam vermeld en inbreuk op het auteursrecht en persoonlijkheidsrecht. D dient zicht te onhouden van iedere inbreuk. De schade wordt begroot op €1.875,50. Dit is opgebouwd uit de vergoeding die H aan D had gevraagd indien zij vooraf in onderhandeling zouden zijn getreden over het gebruik en de helft van dit bedrag als schade geleden als gevolg van de schending van H's persoonlijkheidsrechten.

IEF 16790

Verstekvonnis beveelt staking Eredivisievertoning in Café de Keizer

Rechtbank Gelderland 12 mei 2017, IEF 16790; (Eredivisie tegen Café de Keizer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verstekvonnis-beveelt-staking-eredivisievertoning-in-caf-de-keizer

Vzr. Rechtbank Gelderland 12 mei 2017, IEF 16789 (Eredivisie tegen Café de Keizer) Kort verstekvonnis. Voorzieningenrechter gebiedt X het plegen van inbreuk op auteursrechten van Eredivisie Media op de live registratie van de in eigen stadion gespeelde eredivisiewedstrijd en ander beeldmateriaal te staken en gestaakt te houden voor zover er voor de vertoning geen expliciete toestemming is verleend.

IEF 16758

Ex parte verbod tegen aanbod IPTV streaming abonnementen

Rechtbank Oost-Brabant 25 apr 2017, IEF 16758; (Stichting BREIN tegen IPTV abonnementen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-verbod-tegen-aanbod-iptv-streaming-abonnementen
iptv voordelig betaalde zenders kijken

Ex parte Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 25 april 2017, IEF 16758; IT 2270 (Brein tegen IPTV abonnementen) Ex parte. BREIN heeft geconstateerd dat Gerekwestreerde op grote schaal toegang verkoopt tot ongeautoriseerde streams; het gaat om vele televisiezenders waar normaal een betaald abonnement voor moet worden afgesloten bij de rechtmatige aanbieders en om illegaal gekopieerde zeer recent uitgebrachte films. Zij verkoopt de IPTV-abonnementen via haar detailhandel via postorder en internet en marktplaats.nl. Bij de abonnementen zijn ook settopboxen te koop die rechtstreeks op internet kan worden aangesloten. De voorzieningenrechter beveelt staking inbreukmakend handelen, waaronder in ieder geval ieder ongeautoriseerd openbaarmaken door middel van streams op straffe van een dwangsom van €2.000 per dag(deel) met maximum van €50.000.