Modellenrecht

IEF 18408

Alle vorderingen met betrekking tot miniwallet en cardprotector toegewezen

Rechtbank Den Haag 16 apr 2019, IEF 18408; ECLI:NL:RBDHA:2019:3684 (New-Bring), http://www.ie-forum.nl/artikelen/alle-vorderingen-met-betrekking-tot-miniwallet-en-cardprotector-toegewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 april 2019, IEF 18408; ECLI:NL:RBDHA:2019:3684 (New-Bring) Secrid tegen twee gedaagden die kaarthouders van het merk New-Bring op de markt brengen. Gedaagde 1 stelt dat niet hij maar CGIW (gedaagde 2) achter het aanbieden van de producten zit. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer en is van voorlopig oordeel dat minst genomen dreigende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Secrid c.s. en onrechtmatig handelen jegens Secrid c.s. door X aannemelijk is. Alle vorderingen (octrooien, model, auteursrechten en slaafse nabootsing, zowel met betrekking tot de miniwallet als de cardprotector) worden toegewezen.

IEF 18371

Geen andere totaalindruk van stoelen door strak lijnenspel van frame en zitschelp

Rechtbanken 3 apr 2019, IEF 18371; ECLI:NL:RBDHA:2019:3276 (Tribu tegen Borek ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-andere-totaalindruk-van-stoelen-door-strak-lijnenspel-van-frame-en-zitschelp

Rechtbank Den Haag 3 april 2019, IEF 18371 ECLI:NL:RBDHA:2019:3276 (Tribu tegen Borek). Tribu en Borek zijn bedrijven die zich toeleggen op exclusief en hoogwaardig tuinmeubilair en via dealers hun producten verkopen. Tribu heeft de auteursrechten op het ontwerp van de 'Natal Alu-stoel'. Borek maakt met haar 'Collin-stoel' in Nederland inbreuk op het auteursrecht van Tribu op de Natal Alu-stoel. De verschillen tussen beide stoelen vallen weg vanwege het domineren van het strakke lijnenspel van frame en zitschelp. Er kan niet gesproken worden van een andere totaalindruk. Borek heeft met het ontwerp van de Collin-stoel onvoldoende afstand genomen van de door het auteursrecht beschermde combinatie van vrije en creatieve keuzes die zijn terug te vinden in het ontwerp van de Natal Alu-stoel.

IEF 18360

Schorsing, maar wel internationaal en relatief bevoegd bij model Rustic Twist-friet

Rechtbank Den Haag 27 mrt 2019, IEF 18360; ECLI:NL:RBDHA:2019:2931 (McCain tegen Simplot Company), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schorsing-maar-wel-internationaal-en-relatief-bevoegd-bij-model-rustic-twist-friet

Rechtbank Den Haag 27 maart 2019, IEF 18360; ECLI:NL:RBDHA:2019:2931 (McCain tegen Simplot Company) Gemeenschapsmodellenrecht. McCain-concern houdt zich wereldwijd bezig met de productie van voedingsmiddelen, waaronder Rustic Twist-friet, een bevroren aardappelproduct. Verweerder Simplot is een Amerikaanse onderneming van onder meer Simplot Sidewinders-friet, die zij – in ieder geval – in Noord-Amerika op de markt brengt en houdster van het gemeenschapsmodel. De voorzieningenrechter oordeelde eerder [IEF 17095] dat in totaal 70% van de frieten in een zak Rustic Twist inbreukmakend is ten opzichte van het model en bevolen iedere inbreuk op het model te staken en gestaakt te houden. De verbodsvordering ten aanzien van alle landen van de EU wordt toegewezen. De rechtbank oordeelt in reconventie dat zij bevoegd is op grond van artikel 8 lid 3 Brussel Ibis-Vo voor verbodsvordering. Deze bevoegdheid is niet beperkt tot Nederland op grond van 82 en 83 GModVo. Schorsing procedure ivm nietigheidsprocedure EUIPO. Aanhouding conventie .

IEF 18130

Vordering Pacovis tot nietigverklaring Gemeenschapsmodel borden afgewezen, totaalindruk verschilt

EUIPO - OHIM 22 feb 2018, IEF 18130; (Pacovis tegen Natural Tableware), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-pacovis-tot-nietigverklaring-gemeenschapsmodel-borden-afgewezen-totaalindruk-verschilt

EUIPO 22 februari 2018, IEF 18130; IEFbe 2797 (Pacovis tegen Natural Tableware) Modelrecht. Pacovis stelt dat de borden van de serie "Ellipse" van Natural Tableware ontbreekt aan nieuwheid omdat Pacovis een zelfde design had gemaakt en gepubliceerd. Oordeel is echter dat deze borden niet geopenbaard zijn overeenkomstig art. 7 GModVo en nu dit een vereiste is voor het toepassen van art. 5 en 6 GModVo, is het niet nodig de verdere validiteit in overweging te nemen met betrekking tot deze borden. Pacovis stelt ook dat de borden niet voldoen aan een eigen karakter, omdat, gezien de totaalindruk wordt gewekt, deze niet van andere eerder geopenbaarde ontwerpen verschilt. Deze stelling is onjuist, in het licht van de algemene indruk die wordt gewekt bij de geÏnformeerde gebruiker, wijken de eerdere ontwerpen wel af. De ovale vormen zijn onregelmatig en de contouren en materialen zijn anders. De vordering tot nietigverklaring van het ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt afgewezen. Zie tevens onderstaande uitspraak.

Hof Amsterdam 20 maart 2018, IEF 18130, IEFbe 2797 (Pacovis tegen Natural Tableware). Procesrecht. Pacovis trekt het hoger beroep in, waarop Natural Tableware een proceskostenvergoeding vordert. Het hof wijst deze toe, op basis van het liquidatietarief. 

IEF 18200

Vorderingen afgewezen, merkinbreuk op Liberty 530 Tender sloep onaannemelijk gemaakt

Gerechtshoven 24 sep 2018, IEF 18200; ECLI:NL:GHAMS:2018:1386 (Liberty sloepen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-merkinbreuk-op-liberty-530-tender-sloep-onaannemelijk-gemaakt

Hof Amsterdam 24 september 2018, IEF 18200; ECLI:NL:GHAMS:2018:1386 (Liberty sloepen) Merkenrecht. Modelrecht. Slaafse nabootsing. Appellanten houden zich bezig met de handel van de Liberty 530 Tender sloepen. Geïntimeerde handelt in daarop gelijkende sloepen. Appellanten hebben een geregistreerd beeldmerk met daarin verwerkt het woord "liberty" overgelegd, maar hebben niet voldoende toegelicht dat het gebruik van het woord "liberty" in combinatie met een getal en al dan niet het woord "Tender" op dit beeldmerk een inbreuk maakt. Het enkele feit dat het woord Liberty onderdeel uitmaakt van beide tekens is in dit verband ontoereikend. Bovendien zijn het de afnemers die een naam aan de boot geven. Onvoldoende toelichting waarom beroep op art. 3.8 BVIE zou slagen. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de sloep een onderscheidend vermogen en eigen plaats op de markt heeft.  Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

IEF 18178

Casa maakt alsnog modelrechtinbreuk kerstboomverlichting Edelman: afwijkende totaalindrukken

Rechtbanken 3 jan 2019, IEF 18178; ECLI:NL:RBDHA:2019:23 (Edelman tegen Casa), http://www.ie-forum.nl/artikelen/casa-maakt-alsnog-modelrechtinbreuk-kerstboomverlichting-edelman-afwijkende-totaalindrukken

Vzr. Rechtbank Den Haag 3 januari 2019, IEF 18178; ECLI:NL:RBDHA:2019:23 (Edelman tegen Casa) Modelrecht. Zie eerder [IEF 18156]. Ster-model Edelman zal nietig worden bevonden vanwege gebrek aan eigen karakter en nieuwheid. Totaalindruk wijkt voor geïnformeerde gebruiker onvoldoende af. Kerstboom-model Edelman is daarentegen wel nieuw en heeft een eigen karakter ten opzichte van het vormgevingserfgoed. Totaalindruk voor geïnformeerde gebruiker wijkt voldoende af doordat de verlichting in de in 2.9.1. weergegeven kerstboom alleen aan de binnenkant van het frame op regelmatige afstand is geplaatst en bij het Edelman kerstboom-model enigzins onordelijk aan alle kanten van het frame zit en daardoor geen strakke lijn van lichtpunten vormt. Ook wijkt de totaalindruk van het model zoals weergegeven in 2.9.2 voldoende af omdat de vorm van het frame beduidend steviger/dikker oogt en de lampjes verder afstaan van het frame. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen.

IEF 18167

Marten Bouma onder HvJ EU Jägermeister/EUIPO

, IEF 18167; http://www.ie-forum.nl/artikelen/marten-bouma-onder-hvj-eu-j-germeister-euipo

Marten Bouma onder HvJ EU 5 juli 2018; IEF 17826 (Jägermeister tegen EUIPO) Het is de tijd van het terugkijken naar wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar. Het arrest van het Hof van Justitie van 5 juli roept bij mij steeds meer vragen op, het neemt zelfs mystieke vormen aan. Wat is er eigenlijk gedeponeerd? Waarom switcht de Onderzoeker bij het EUIPO van grondslag? Zijn de afbeeldingen het wezenlijke probleem of is het eigenlijk de classificatie van de afgebeelde producten? Zou het Benelux bureau een andere aanpak hebben gekozen? Waarom is de deposant zo halsstarrig? Waarom is Locarno klasse 07.99 Miscellaneous niet toegepast? Lees verder.

IEF 18161

Nietigverklaring model Multimox, argument latere elektronische beschikstelling irrelevant voor openbaarmaking

EUIPO - OHIM 30 apr 2018, IEF 18161; (Asian Gear tegen Multimox), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nietigverklaring-model-multimox-argument-latere-elektronische-beschikstelling-irrelevant-voor-openba

EUIPO 30 april 2018, IEF 18161; IEFbe 2802; (Asian Gear tegen Multimox) Modellenrecht. Asian Gear diende verzoek in tot nietigverklaring tegen het gemeenschapsmodel met nr. 00607155-0002, die op 19 oktober 2006 is aangemeld.Zij stelt dat de scooter aan nieuwheid en eigen karakter ontbreekt omdat er sinds 22 december 2005 een identieke Chinese modelinschrijving zou bestaan. Alle argumenten met betrekking tot latere elektronische terbeschikkingbestelling van het Chinese model zijn irrelevant, omdat zelfs in de tijd dat de registers van de nationale en intergouvernementele bureaus nog niet online te benaderen waren, het gebruikelijk was dat de publicatiebladen van de bureaus in grote bibliotheken te bekijken waren. De ingewijden van de voertuigindustrie in het onderhavige geval konden dus rederlijkerwijs kennis hebben genomen van de publicatie van het Chinese model. Ook ontbreekt het eigen karakter, omdat er afgezien van de contrasterende vormgeving van het gemeenschapsmodel, geen sprake is van doorslaggevende verschillen tussen de bedoelde modellen vanuit de afbeelding. Aanvraag tot nietigverklaring ingewilligd.