Modellenrecht

IEF 17992

Een zo getrouw mogelijke verkleinde kopie van modellentreinen zorgt niet voor auteursrecht Venus

Rechtbanken 19 sep 2018, IEF 17992; ECLI:NL:RBDHA:2018:11276 (Broers I VOF/Artitec Maquettebouw tegen Broers II/Venus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/een-zo-getrouw-mogelijke-verkleinde-kopie-van-modellentreinen-zorgt-niet-voor-auteursrecht-venus

Rechtbank Den Haag 19 september 2018, IEF 17992; ECLI:NL:RBDHA:2018:11276 (Broers I VOF/Artitec Maquettebouw tegen Broers II/Venus) Auteursrecht. Modelrecht. De broers zijn actief op de markt van schaalmodelbouw, onder andere van modeltreinen. Venus houdster van de volgende Gemeenschapsmodellen. De VOF is gesplitst. Nu vaststaat dat de VOF-G-modellen geen onderdeel uitmaakten van het te verdelen vermogen van de VOF, was Venus c.s. niet gehouden om die modellen over te dragen ter uitvoering van de vaststellingsovereenkomst. De modellen (2012/2013) zijn niet nieuw en hebben geen eigen karakter, door het bedrijf Philotrain zijn er eerder Ovaalramer-modeltreinen in 1993 uitgegeven. Artitec c.s. heeft gemotiveerd gesteld dat de mallen van het zwanenhalsdraaistel gedurende de samenwerking in de VOF gezamenlijk ontwikkeld zijn voor het C12/C6400 personenrijtuig, zodat, zo de mallen al een werk zijn in de zin van de Auteurswet, dit niet (uitsluitend) aan Venus c.s. toekomt. De met de mallen verkregen samengestelde eindproducten, de modeltreinen, zijn geen auteursrechtelijk beschermde werken zijn omdat deze een zo getrouw mogelijke verkleinde kopie vormen van originele treinstellen.

IEF 17968

Cassatie in belang der wet: Is rechtbank Den Haag ook in kort geding exclusief bevoegd?

Hoge Raad 31 aug 2018, IEF 17968; ECLI:NL:PHR:2018:957 (Spin Master tegen High5), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cassatie-in-belang-der-wet-is-rechtbank-den-haag-ook-in-kort-geding-exclusief-bevoegd

Conclusie AG HR 31 augustus 2018, IEF 17968; ECLI:NL:PHR:2018:957 (Spin Master/High5) Cassatie in het belang der wet na IEF 16516. Is rechtbank Den Haag ook in KORT GEDING exclusief bevoegd in Gemeenschapsmodel inbreukzaken? Art. 90 en 81 GModVo en art. 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende de Gemeenschapsmodellen. Zijn ook andere dan Haagse voorzieningenrechters bevoegd om kennis te nemen van Gemeenschapsmodelinbreuken? In bodemzaken is de als “rechtbank voor het Gemeenschapsmodel” aangewezen Haagse rechtbank exclusief bevoegd in Nederland, maar hoe zit dat in kort geding? Daarover bestaat al meer dan tien jaar ongewenste verdeeldheid in de rechtspraak, die wordt gevoed door een tekstverschil tussen art. 90 van de Gemeenschapsmodellenverordening (GModVo) en art. 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende de Gemeenschapsmodellen (Uvw): in art. 90 GModVo staat dat voor het treffen van voorlopige en bewarende maatregelen inzake Gemeenschapsmodellen “rechterlijke instanties, met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel” bevoegd zijn, terwijl art. 3 Uvw bepaalt dat uitsluitend de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank, als aangewezen “rechtbank voor het Gemeenschapsmodel”, bevoegd is. Dezelfde kwestie speelt ook bij Uniemerken.

IEF 17926

Geen modellenrechtinbreuk omdat andere uitstraling van loungeset de Passion zorgt voor andere algemene indruk

Rechtbank Den Haag 27 jul 2018, IEF 17926; ECLI:NL:RBDHA:2018:9953 (Plus 100 tegen Van Der Garde ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-modellenrechtinbreuk-omdat-andere-uitstraling-van-loungeset-de-passion-zorgt-voor-andere-algeme

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 juli 2018, IEF 17926; ECLI:NL:RBDHA:2018:9953 (Plus 100 tegen Van der Garde) Auteursrecht. Modellenrecht. Plus 100 is een groothandel in onder meer tuinmeubilair en ontwerpt ook zelf tuinmeubelen. Van der Garde verkoopt tuinmeubelen aan consumenten en heeft tussen 2010 en 2016 tuinmeubelen afgenomen van Plus 100. Plus 100 is houder van Gemeenschapsmodellen 'Garden furniture'(0001 t/m 0004). Plus 100 verkoopt de uitvoeringen van de loungesets onder de naam 'Passion' (Modellen). Van der Garde heeft op haar website een loungeset aangeboden met de naam 'Passion' (Passion). Plus 100 vordert dat Van der Garde iedere inbreuk staakt en gestaakt houdt. Het zitvlak van de Passion oogt niet als een massief blok zoals bij de Modellen. Bij de Passion zijn drie spijlen geplaatst tussen de stoelen en bij de Modellen vijf. Er kan niet gezegd worden dat de Passion een strakke en minimalistische uitstraling heeft. De Passion heeft een hout look en de Modellen een zeer donkere uitstraling. De elementen van de Passion verschillen zodanig van de Modellen dat het zorgt voor een andere algemene indruk. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17895

Verstekvonnis: inbreuk op het Gemeenschapsmodel autostoelhoes

Rechtbank Den Haag 25 jul 2018, IEF 17895; ECLI:NL:RBDHA:2018:9147 (Xplorys tegen Turkije), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verstekvonnis-inbreuk-op-het-gemeenschapsmodel-autostoelhoes
pram

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 juli 2018 IEF 17895; ECLI:NL:RBDHA:2018:9147 (Xplorys tegen gedaagde) Modelrecht. Verstekzaak. Het Haags Betekeningsverdrag is van toepassing omdat zowel Turkije als Nederland daarbij partij zijn. De voorzieningenrechter is bevoegd, nu gedaagde niet in een lidstaat van de EU is gevestigd terwijl eiseres in Nederland is gevestigd, voor zover eiseres haar vordering primair heeft gebaseerd op inbreuk op de in de dagvaarding vermelde Gemeenschapsmodel voor een cover van een babyzitje. Xplorys vordert met succes een verbod. Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Xplorys vordert gedaagde ook voor proceskosten van €11.150,14. Het is dan ook niet aannemelijk dat de (eerste) proceskostenopgaaf gedaagde heeft bereikt. Er is niet voldaan aan het vereiste van een goede procesorde. De gedaagde wordt veroordeelt tot betaling van proceskosten van €2.906,14.

IEF 17854

Matte look in een donkere kleurstelling tafelgashaard en een ‘houtlook’ is een verschillende totaalindruk

Rechtbank Den Haag 18 jul 2018, IEF 17854; ECLI:NL:RBDHA:2018:8682 (Happy Cocooning tegen Arpe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/matte-look-in-een-donkere-kleurstelling-tafelgashaard-en-een-houtlook-is-een-verschillende-totaalind

Rechtbank Den Haag 18 juli 2018, IEF 17854; ECLI:NL:RBDHA:2018:8682 (Happy Cocooning tegen Arpe) Modelrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Zie eerder IEF 17515. HCC is een onderneming die zich onder meer toelegt op de verkoop van tafelgashaarden. Zij voert sinds 2009 de zogeheten ‘Cocoon Tables’ in haar assortiment, daarvoor zijn gemeenschapsmodellen ingeschreven. Arpe drijft een groothandel in tuinartikelen en zij verkoopt een tafelgashaard met de naam ‘Thyone’. HCC heeft in september 2015, tijdens de vakbeurs Spoga in Keulen voor het eerst geconstateerd dat Arpe de Thyone aanbood. Model 2 van HCC is geldig, want het is nieuw en heeft een eigen karakter. Er is sprake van een andere totaalindruk van de twee tafelgashaarden. De Thyone maakt geen inbreuk maakt op Model 2. Voor de auteursrechtelijk beschermde elementen van Model 2, zijn de verschillen dusdanig groot dat de totaalindrukken niet overeenstemmen. Hiervoor zijn de matte look in een donkere kleurstelling ten opzichte van een ‘houtlook’ in aanzienlijke mate bepalend. Er is geen sprake van auteursrechtinbreuk, noch slaafse nabootsing. Het ontwerp van de Thyone neemt voldoende afstand van de Model 2, waardoor geen sprake kan zijn van verwarring bij het in aanmerking te nemen publiek.

IEF 17826

HvJ EU: Modelrechtaanvraag Jagermeisterbekers terecht afgewezen omdat er geen afbeelding is die het model identificeert

HvJ EU 5 jul 2018, IEF 17826; ECLI:EU:C:2018:534 (Jägermeister tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-modelrechtaanvraag-jagermeisterbekers-terecht-afgewezen-omdat-er-geen-afbeelding-is-die-het-m

HvJ EU 5 juli 2018, IEF 17826; C-217/17 P; ECLI:EU:C:2018:534 (Jägermeister tegen EUIPO). Modellenrecht. Jagermeister heeft bij EUIPO twee aanvragen ingediend van bekers als gemeenschapsmodellen. EUIPO wijst de aanvragen af omdat het niet duidelijk is met betrekking tot welk voorwerp bescherming is verzocht. Het Gerecht EU wijst de vordering af [ECLI:EU:T:2017:68]. Jagermeister vordert vernietiging van het besluit. De vordering wordt afgewezen, omdat er bij de inschrijving geen afbeelding is toegevoegd die het model duidelijk identificeert.

IEF 17786

Gerecht EU: Kiezelstrandmotief terecht nietig verklaard

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 jun 2018, IEF 17786; ECLI:EU:T:2018:369 (Haverkamp IP tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-kiezelstrandmotief-terecht-nietig-verklaard
Kiezelstrand

Gerecht EU 21 juni 2018, IEF 17786; IEFbe 2618; ECLI:EU:T:2018:369 ; T-228/16 (Haverkamp IP tegen EUIPO) Modellenrecht. Haverkamp heeft in 2009 aanvraag gedaan voor een model voor een "oppervlaktemotief van het type kiezelstrand". Sissel vordert de nietigheid vanwege ouder Zwitsers model voor een 'gezondheidstapijt'. Nietigheidsafdeling wijst het verzoek toe, het beroep wordt verworpen. Het Gerecht EU wijst het beroep af. Het merk is terecht nietig verklaard.

IEF 17746

Ouder fietsmandmodel beschikbaar voor datum van indiening

Gerecht EU (voorheen GvEA) 17 mei 2018, IEF 17746; (Basil fietsmanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ouder-fietsmandmodel-beschikbaar-voor-datum-van-indiening
basil fietsmand model

Gerecht EU 17 mei 2018, IEF 17746; T‑760/16; ECLI:EU:T:2018:277 (Basil fietsmanden) Gemeenschapsmodel. Nietigheidsprocedure. Fietsmanen. Openbaarmaking van het oudere model – Eigen karakter – Verschillende algemene indruk. Basil vraagt een gemeenschapsmodel aan voor fietsen. Het model wordt nietig verklaart vanwege gebrek aan eigen karakter. Het beroep wordt afgewezen, omdat het oudere model openbaar was vóór de datum van indiening van aanvraag en vanwege gebrek aan eigen karakter.