Slaafse nabootsing

IEF 18200

Vorderingen afgewezen, merkinbreuk op Liberty 530 Tender sloep onaannemelijk gemaakt

Gerechtshoven 24 sep 2018, IEF 18200; ECLI:NL:GHAMS:2018:1386 (Liberty sloepen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-merkinbreuk-op-liberty-530-tender-sloep-onaannemelijk-gemaakt

Hof Amsterdam 24 september 2018, IEF 18200; ECLI:NL:GHAMS:2018:1386 (Liberty sloepen) Merkenrecht. Modelrecht. Slaafse nabootsing. Appellanten houden zich bezig met de handel van de Liberty 530 Tender sloepen. Geïntimeerde handelt in daarop gelijkende sloepen. Appellanten hebben een geregistreerd beeldmerk met daarin verwerkt het woord "liberty" overgelegd, maar hebben niet voldoende toegelicht dat het gebruik van het woord "liberty" in combinatie met een getal en al dan niet het woord "Tender" op dit beeldmerk een inbreuk maakt. Het enkele feit dat het woord Liberty onderdeel uitmaakt van beide tekens is in dit verband ontoereikend. Bovendien zijn het de afnemers die een naam aan de boot geven. Onvoldoende toelichting waarom beroep op art. 3.8 BVIE zou slagen. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de sloep een onderscheidend vermogen en eigen plaats op de markt heeft.  Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

IEF 18188

Geen auteursrecht op taxibord, uitvoeringen en materialen gebruikelijk in vormgevingserfgoed

Rechtbanken 31 okt 2018, IEF 18188; ECLI:NL:RBMNE:2018:5237 (Auteursrecht taxibord), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrecht-op-taxibord-uitvoeringen-en-materialen-gebruikelijk-in-vormgevingserfgoed

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 31 oktober 2018, IEF 18188; ECLI:NL:RBMNE:2018:5237 (Auteursrecht taxibord) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Eiseres sub 1 is een onderneming gespecialiseerd in daklichten en taxiborden. Gedaagde sub 1 houdt zich bezig met de verkoop, installatie en belettering van dakborden voor lesauto's en taxi's. Begin 2018 is zij gestart met het ontwerpen van een nieuw daklicht. Eiseres sub 1 stelt dat gedaagde sub 1 inbreuk maakt op haar auteursrecht. Uit het vormgevingserfgoed blijkt dat de uitvoering en materialen gebruikelijk zijn. Geen auteursrechtinbreuk Door ontbreken oorspronkelijkheid en creativiteit in het taxibord van eiseres is ook niet te zeggen dat het beweerdelijk nagebootste product een eigen plaats heeft op de markt. Geen slaafse nabootsing. Vorderingen afgewezen. 

IEF 18169

Geen slaafse nabootsing door Hanos door slechts betrekken gelijkend product

Kantonrechter 20 dec 2018, IEF 18169; ECLI:NL:RBGEL:2018:5739 (Eiseres tegen Hanos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-slaafse-nabootsing-door-hanos-door-slechts-betrekken-gelijkend-product

Ktr. Rechtbank Gelderland 20 december 2018, IEF 18169; ECLI:NL:RBGEL:2018:5739 (Eiseres tegen Hanos) Slaafse nabootsing. Eiseres heeft een gezelschapsspel gecreëerd en ontwikkeld met de naam Kletspot. Zij heeft dit als beeldmerk geregistreerd bij het BBIE. Hanos had interesse om dit product in een bepaald kerstpakket op te nemen. Eiseres heeft een aanbod gedaan voor de inkoop maar Hanos vond deze prijs te hoog. Hanos heeft een beurs bezocht en zag een vergelijkbaar gezelschapsspel met de naam "Pak 'n Vraag". Deze heeft zij uiteindelijk in haar kerstpakket opgenomen. De Kletspot had media 2018 geen eigen gezicht op de markt, omdat er ten minste vijf gelijkende producten op de markt werden aangeboden. Hierdoor is verwarringsgevaar niet aannemelijk. Hanos handelt bovendien niet onrechtmatig door het slechts betrekken van de potten van de producent van Pak 'n Vraag. Er zijn alleen sprake van kunnen zijn indien zich bepaalde bijkomende omstandighedenzouden voordoen, zoals bijvoorbeeld de omstandigheid dat Hanos opdracht aan een derde partij heeft gegeven de Pak 'nVraag pot te ontwikkelen en produceren of anderszins met de producent van die pot heeft samengewerkt en/of samengespannen om een in hoge mate nodeloos gelijkend product als de Kletspot op de markt te brengen. Vorderingen afgewezen.

IEF 18156

Vorderingen afgewezen, elementen kerstversiering Edelman banaal/triviaal

Rechtbanken 12 dec 2018, IEF 18156; (Edelman tegen Casa), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-elementen-kerstversiering-edelman-banaal-triviaal

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 december 2018, IEF 18156 (Edelman tegen Casa) Modelrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Edelman heeft een ster en kerstboom op de markt gebracht van zwart metaal en ze worden verlicht met LED lampjes aan een lichtsnoer van het type "snake lights". De kerstversiering is op grond van de GModVo geregistreerd als model. Edelman stelt dat Casa identieke kopieën heeft gemaakt en inbreuk maakt op haar auteurs- en modelrecht. In verband met een prejudiciele vraag die nog voor ligt aan het HvJ EU, kan de voorzieningenrechter niet beoordelen of zij bevoegd is met betrekking tot de GModVo. Ook kan er met recht worden getwijfeld aan de vraag of de producten wel een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het belangrijkste element is de overbekende vorm van de kerstboom en ster. De overige elementen zoals het gebruik van metaal, de kleur zwart, het lichtsnoer en de afstand tussen de lampjes is gangbaar (ofwel banaal of triviaal). Geen auteursrechtinbreuk. Ook is er om deze reden geen eigen gezicht op de markt. Geen slaafse nabootsing. Vorderingen afgewezen.

IEF 18141

Aquaris maakt auteursrechtinbreuk door verkopen hoodie met zelfde totaalindruk

Rechtbanken 5 dec 2018, IEF 18141; ECLI:NL:RBAMS:2018:8676 (Eiseres tegen Aquaris), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aquaris-maakt-auteursrechtinbreuk-door-verkopen-hoodie-met-zelfde-totaalindruk

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 december 2018, IEF 18141; ECLI:NL:RBAMS:2018:8676 (Eiseres tegen Aquaris) Auteursrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Eiseres heeft een kledinglijn op de markt gebracht onder de naam IN GOLD WE TRUST en is voor het eerst getoond op de Amsterdam Fashion Week 2014. Ze is houdster van Benelux-woordmerk en - beeldmerk IN GOLD WE TRUST. Aquaris exploiteert onder de naam "Amsterdam is my style" een souvenirwinkel in Amsterdam. Zij verkoopt een hoodie met de tekst "IN AMSTERDAM WE TRUST". Deze heeft volgens eiseres te veel overeenkomsten met de door haar verkochte hoodie. Haar hoodie wordt erdoor gekenmerkt dat de tekst IN GOLD WE TRUST op verschillende manieren, in verschillende kleuren en op verschillende plaatsen van de hoodie is aangebracht. Hierdoor is er sprake van een eigen intellectuele schepping, waarbij de tekst gezien kan worden als een knipoog naar het beroemde Amerikaanse motto IN GOD WE TRUST. Nu de hoodies eenzelfde totaalindruk geven, heeft Aquaris auteursrechtinbreuk gepleegd. Eiseres heeft hierdoor geen belang meer bij een oordeel over de vraag of er sprake is van slaafse nabootsing. Eiseres wordt niet gevolgd in haar standpunt dat er sprake is van een merkinbreuk: het dominante bestanddeel van haar merken is GOLD en in dat van Aquaris AMSTERDAM. Deze zijn dermate verschillend dat er onvoldoende visuele of auditieve overeenstemming is. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen.

IEF 18062

Vordering afgewezen, Frogs & Dogs geen nagenoeg exacte kopie Nine & Co

Rechtbanken 26 okt 2018, IEF 18062; (Task Retail c.s. tegen M.G. van Meel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-afgewezen-frogs-dogs-geen-nagenoeg-exacte-kopie-nine-co

Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2018, IEF 18062; (Task Retail c.s. tegen M.G. van Meel) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Partijen hebben beide babykleding op de markt gebracht in de kleuren wit, mintgroen en roze. Het gaat om een aan twee kanten te dragen vestje, een broekje en een T-shirt. Nine & Co stelt dat er auteursrecht rust op haar kledingstukken en dat deze op grond van art. 6:162 BW bescherming genieten tegen slaafse nabootsing. Door overeenstemmende kleuren lijken de kledingstukken van partijen op het eerste gezicht veel op elkaar. Er zijn echter ook opvallende verschillen zoals een andere print op het jasje, afwijkende plaatsing van de naden, andere afwerking van de mouwen en het andere merk(logo) op de kleding. Van "een (nagenoeg) exactie kopie" is geen sprake. Vorderingen worden afgewezen. 

IEF 18026

Geen slaafse nabootsing van scheerapparaat dat niet meer op de markt is

Rechtbanken 10 okt 2018, IEF 18026; ECLI:NL:RBDHA:2018:12254 (Philips tegen Lidl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-slaafse-nabootsing-van-scheerapparaat-dat-niet-meer-op-de-markt-is
Philips Lidl

Rechtbank Den Haag 10 oktober 2018, IEF 18026; ECLI:NL:RBDHA:2018:12254 (Philips tegen Lidl) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Philips is houdster van de Philips-merken waaronder de scheerapparaten ST3D en Artitec worden verkocht. Tussen Philips International en de ontwerper van de scheerapparaten enerzijds en Koninklijke Philips anderzijds is een akte gemaakt ter overdracht van auteursrechten. Deze is alleen ondertekend door ontwerper en Koninklijke Philips. Op grond van artikel 2 lid 3 Aw geschiedt overdracht van auteursrecht door levering middels een daartoe bestemde akte. Nu voor een geldige (onderhandse) akte in elk geval vereist is dat deze is ondertekend door de vervreemder, in dit geval Philips International, is de “Deed of Assignment” niet als een geldige levering van de auteursrechten op de Arcitec aan te merken. Eventuele auteursrechten op de ST3D komen toe aan Koninklijke Philips en dat eventuele auteursrechten op de Arcitec toekomen aan Philips International, welke laatste echter geen partij is bij deze procedure. Lidl heeft onder de merknaam Silvercrest scheerapparaten op de markt gebracht. Philips beroept zich op ten onrechte op haar auteursrecht: veel van de overeenkomende elementen in de Silvercrest en de ST3D zijn ook te vinden in de Artitec, zodat wat die elementen betreft geen sprake is van auteursrechtelijke beschermde eigen creatieve keuzes in de ST3D. Het beroep op slaafse nabootsing slaagt niet, omdat Philips geen eigen gezicht op de markt had ten tijde van het op die markt verschijnen van Silvercrest. Vorderingen afgewezen.

IEF 18020

Idee Unga te sparen miniatuurproducten niet vatbaar voor auteursrecht, ook niet via de achterdeur van slaafse nabootsing

Rechtbanken 10 okt 2018, IEF 18020; ECLI:NL:RBMNE:2018:5020 (Unga tegen Boost), http://www.ie-forum.nl/artikelen/idee-unga-te-sparen-miniatuurproducten-niet-vatbaar-voor-auteursrecht-ook-niet-via-de-achterdeur-van

Rechtbank Oost-Brabant 10 oktober 2018, IEF 18020; ECLI:NL:RBMNE:2018:5020 (Unga tegen Boost) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Partijen zijn wereldwijd actief als aanbieders van loyaliteitsprogramma's aan winkeliers. Unga heeft het programma "Little Shop" voor Albert Heijn ontwikkeld, waarbij miniaturen uit het assortiment cadeau worden gedaan aan de consument. Zij heeft Migros benaderd om hetzelfde concept aan te bieden, maar vernam dat Boost al zo'n programma aan Migros had gepresenteerd: "Mini Market". Unga stelt dat zij auteursrecht heeft op het Little Shop-format en op (de vormgeving van) de Little Shop-producten, omdat zij voortdurend creatieve keuzes heeft gemaakt. Omdat zij de producten met zorg heeft uitgezocht, ontworpen en verzameld, stelt zij dat ze verzamelauteursrecht heeft. Naar oordeel van de rechtbank is de omschrijving van het format te abstract: het is een opsomming van een aantal algemene (bekende) elementen, zoals het ontvangen van een miniatuurproduct, in een blinde verpakking, bij een bepaalde aankoopbedrag, bestemd voor kinderen, gedurende een bepaalde periode. De ideeën hierachter komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Deze zijn ook onvoldoende concreet uitgewerkt. Unga heeft daarnaast onvoldoende onderbouwd waarom de miniatuurproducten zichzelve een werk zouden zijn of waarom de verzameling in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Geen slaafse nabootsing. Het is ook niet de bedoeling dat een idee via de achterdeur van slaafse nabootsing toch bescherming geniet. Vorderingen worden afgewezen.