Gepubliceerd op vrijdag 1 december 2023
IEF 21795
Rechtbank Oost-Brabant ||
30 nov 2023
Rechtbank Oost-Brabant 30 nov 2023, IEF 21795; ECLI:NL:RBOBR:2023:5566 (Seven Towns & Boti c.s. tegen Toi-Toys), https://www.ie-forum.nl/artikelen/speelgoed-uit-de-schappen-van-de-action-wegens-schendig-auteursrecht

Uitspraak ingezonden door Noa Naaman en Rutger Stoop, DLA Piper

Speelgoed uit de schappen van de Action wegens schendig auteursrecht

Vzr. Rb. Oost-Brabant 30 november 2023, IEF 21795; ECLI:NL:RBOBR:2023:5566 (Seven Towns & Boti c.s. tegen Toi-Toys). Kort geding. Seven Towns & Boti c.s. zijn ontwerpers en producenten van innovatieve speelgoedproducten. Samen hebben zij het prodcut "Doctor Squish Squishy maker" op de markt gebracht. Hiermee kunnen gebruikers zogeheten 'squishies' maken. Dit product is in 2022 bekroond tot Speelgoed van het Jaar. De Squishy Maker is een opvolger van een eerder prodcut dat uit dezelfde samenwerkig is voortgekomen, het speelgoedproduct "Stuff-A-Loons". Toi-Toys is een speelgoedleverancier die onder andere aan de Nederlandse winkelketen Action levert. Zij verhandelt een soortgelijk speelgoedproduct onder de naam "Squishy Factory". Seven Towns & Boti c.s. vorderen bij wijze van voorlopige voorziening om, onder andere, Toi-Toys te verbieden het product Squishy Factory te verhandelen, nu dit inbreuk zou maken op de auteursrechten van eiseressen, danwel onrechtmatig zou zijn. 

Seven Towns & Boti c.s. stellen dat alle auteursrechtelijk beschermde elementen van de vormgeving van de Squishy Maker en de Stuff-A-Loons zijn overgenomen in de Squishy Factory. Hierdoor zijn de totaalindrukken van de twee producten nagenoeg identiek. Ook zou de verhandeling van de Squishy Factory onrechtmatig zijn, nu Toi-Toys er niet alles aan heeft gedaan om nodeloze verwarring te voorkomen. De vormgeving had op allerlei manieren kunnen afwijken zonder de deugdelijk en bruikbaarheid van het product te schaden. Toi-Toys voert verweer door te stellen dat het onduidelijk is bij welke partij de auteursrechten zouden liggen. Daarnaast voert zij aan dat de Squishy Maker technisch bepaald is en er hierdoor slechts een minimale beschermingsomvang is. De Squishy Factory wijkt hiermee volgens Toi-Toys voldoende af van de Squishy Maker, waardoor er een andere totaalindruk is. Tot slot zou er ook geen sprake van slaafse nabootsing zijn. 

Het verweer van Toi-Toys dat het onduidelijk is wie van de partijen de auteursrechthebbende is, gaat aan de voorzieningenrechter voorbij. Uit de overgelegde documentatie blijkt dat de eisende partijen als auteursrechthebbende, respectievelijk exclusief licentienemer bevoegd zijn om handhavend op te treden. Met de verhandeling van de Squishy Factory zorgt Toi-Toys volgens de voorzieningenrechter eveneens voor verwarring bij de consument. Er is een onmiskenbare gelijkenis tussen de producten en de informatie op de verpakking. Er wordt hiermee meegelift op het succes van de Squishy Maker. Naast de inbreuk op de auteursrechten is de voorzieningenrechter ook van oordeel dat er sprake is van slaafse nabootsing door Toi-Toys. De vorderingen van Seven Towns & Boti c.s. worden hierdoor grotendeels toegewezen. Er moet een terugroepactie komen en alle producten in omloop moeten worden afgegeven of vernietigd. 

4.13. Het beroep van Toi-Toys op de technische bepaaldheid van de betrokken producten - die (daarom) geen bescherming opleveren - miskent de hiervoor onder 4.12 genoemde creatieve aspecten. De voorzieningenrechter heeft het in dit verband opmerkelijk gevonden dat namens Toi-Toys tijdens de zitting met droge ogen is betoogd dat zelfs de herkenbare (fel) groene kleur “technisch bepaald” zou zijn. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maakt Toi-Toys met de verhandeling van het product Squishy Factory wel degelijk inbreuk op de auteursrechten van Seven Towns & Boti c.s. omdat auteursrechtelijk beschermde elementen van de vormgeving van de Stuff-A-Loons en de vormgeving en kleurstelling van de Squishy Maker zoals hiervoor onder 4.12 zijn beschreven zijn nagebootst in het product Squishy Factory. Anders dan Seven Towns & Boti c.s. stellen zijn de totaalindrukken van deze producten als gevolg hiervan niet aan te merken als nagenoeg identiek aan elkaar maar is wel degelijk sprake van ongeoorloofd ‘bewerken’ van het originele werken. Het product Squishy Factory geldt daardoor als een ontoelaatbare verveelvoudiging en openbaarmaking van de Stuff-A-Loons en de Squishy Maker. Daarmee is de voorzieningenrechter van oordeel dat er sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van Seven Towns & Boti c.s..