Ex parte

IEF 17955

Ex parte verbod van Leidseplein toegewezen: Magic Leaf moet verkoop grinders met buldog staken

Rechtbank Amsterdam 6 sep 2018, IEF 17955; (Leidseplein tegen Magic Leaf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-verbod-van-leidseplein-toegewezen-magic-leaf-moet-verkoop-grinders-met-buldog-staken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 september 2018, IEF 17955 (Leidseplein tegen Magic Leaf) Merkenrecht. Magic leaf maakt, door het zonder toestemming van X en Leidseplein verkopen van grinders (vermalers van wiettoppen) die zijn voorzien van een teken (Bulldog) dat nagenoeg identiek is aan het Beeldmerk van Leidseplein. De grinders zijn verkrijgbaar in eigen winkels en Magic Leaf verhandelt deze aan wederverkopers. Leidseplein heeft namaakbestrijdingsbureau REACT ingeschakeld. REACT heeft Magic Leaf en enkele wederverkopers aangesproken op de verkoop van de grinders. Met de betreffende wederverkopers heeft Leidseplein een afstands- en onthoudingsverklaring getekend. Magic Leaf heeft geweigerd om medewerking te verlenen. Leidseplein vordert een ex parte verbod en dat Magic Leaf de verkoop staakt en gestaakt houdt. Zowel het Beeldmerk al het teken bestaan uit de kop van een buldog die op nagenoeg gelijke wijze is weergegeven, met een agressieve blik, uitstekende ondertanden, grote wangzakken en openstaande oren. Op zowel het Beeldmerk als het teken is de kop weergegeven met een halsband met stekelige studs. De consument zal daardoor visueel geen verschil opmerken tussen het Beeldmerk enerzijds en het door Magic Leaf gebruikte teken anderzijds en daardoor direct in verwarring raken. Naast hoge mate van visuele overeenstemming, stemmen het Beeldmerk en het teken ook op begripsmatig vlak overeen. Het publiek dat wordt geconfronteerd met het nagenoeg identieke teken van Magic Leaf zal ook direct een verband leggen met het oudere bekende Beeldmerk van Leidseplein. Magic Leaf tracht middels het gebruik van het betreffende teken in het kielzog te varen van het bekende Beeldmerk, en op die manier te profiteren van de inspanningen van Leidseplein. Voorts wordt het economische gedrag van de consument door het gebruik van het teken beïnvloed. Gezien de grote mate van overeenstemming tussen het teken en het Beeldmerk zal de consument direct een verband leggen tussen beide en als gevolg daarvan zal haar interesse verschuiven van de producten aangeboden onder het Beeldmerk naar de (goedkopere) producten die worden aangeboden onder het inbreuk makende teken. Leidseplein heeft recht op en belang bij een ex parte verbod, omdat alleen die maatregel kan en zal leiden tot een effectieve handhaving van haar merkrechten. De uitkomst van een regulier kort geding kan niet worden afgewacht, nu het voldoende aannemelijk is dat Magic Leaf de periode tot aan een vonnis in kort geding zal gebruiken, zonodig misbruiken, om haar resterende voorraad uit te leveren aan derden. De vorderingen worden toegewezen.

IEF 17936

Herziening van het ex parte verbod afgewezen wegens geldigheid octrooi waarop Zavod inbreuk maakt

Rechtbank Den Haag 31 aug 2018, IEF 17936; ECLI:NL:RBDHA:2018:10449 (Zavod tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/herziening-van-het-ex-parte-verbod-afgewezen-wegens-geldigheid-octrooi-waarop-zavod-inbreuk-maakt

Vzr. Rechtbank Den Haag 31 augustus 2018, IEF 17936; ECLI:NL:RBDHA:2018:10449 (Zavod tegen gedaagde en AMS) Octrooirecht. Gedaagde is oprichter van AMS. AMS ontwerpt en vervaardigt botskussens. MS is licentiehouder van EP 363. Zavod is een Russich bedrijf dat zich bezighoudt met ontwerp, productie, de vermarkting en installatie van stalen objecten zoals botskussens.  AMS constateert dat Zavod haar botskussens zou tentoonstellen op de beurs in de RAI. Bij verzoekschrift heeft AMS de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzocht om een ex parte verbod te bevelen op basis van het octrooi. De vordering wordt toegewezen. AMS heeft geconstateerd dat Zavod toch met haar botskussens aanwezig was op de beurs. In kort geding vordert Zavod dat het ex parte verbod wordt opgeheven omdat het octrooi niet geldig is. Het octrooi is nieuw en inventief waardoor het wel geldig is. Zavod maakt daarop een inbreuk. De vordering wordt afgewezen. Zavod wordt veroordeelt tot betaling van proceskosten, begroot op € 75.000.

IEF 16868

Ex parte marktplaatsaanbieder op basis van HvJ EU Filmspeler-arrest

Rechtbank Den Haag 13 jun 2017, IEF 16868; (Marktplaatsaanbieder mediaspelers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-marktplaatsaanbieder-op-basis-van-hvj-eu-filmspeler-arrest
mediaspeler

Rechtbank Den Haag 9 juni 2017, IEF 16868 (Mediaspeler marktplaatsechtpaar) Auteursrecht. Uit het persbericht: Het offensief van BREIN tegen aanbieders van voorgeÏnstalleerde mediaspelers die naar illegale content linken duurt voort. ​Jongste wapenfeit is een ex parte rechterlijk bevel tegen een echtpaar dat via Marktplaats advertenties zulke spelers aanbood. Zij moeten hun aanbod staken op straffe van een dwangsom van 2.000 euro per speler met een maximum van 50.000 euro. Inmiddels is met hen een schikking ter hoogte van 10.000 euro getroffen. Ook hebben de aanbieders afstand gedaan van hun handelsvoorraad. ​Op 26 april bepaalde de hoogste Europese rechter dat de verkoop van mediaspelers die naar illegale content linken auteursrechtinbreuk maakt (HvJ EU filmspeler). Zulke verkoop is dus verboden. Verkopers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding of winstafdracht. Inmiddels zijn ​circa 190​ verkopers gestopt​. Met een aantal lopen schikkingsonderhandelingen.​

IEF 16550

Ex parte verbod tegen streaming via Facebook Live Bioscoop

Rechtbank Rotterdam 25 jan 2017, IEF 16550; (Stichting Brein tegen Live Bioscoop), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-verbod-tegen-streaming-via-facebook-live-bioscoop
Facebook Live Bioscoop

Ex parte Rechtbank Rotterdam 26 januari 2017, IEF 16550 (Stichting Brein tegen Live Bioscoop) Auteursrecht. Streaming. Live Bioscoop is een Facebook-pagina die volgers werft met de slogan: "Kijk naar de beste films op Live Bioscoop direct in HD, met ondertiteling gratis!" Via deze pagina worden de door gerekwestreerde aangeboden films openbaar gemaakt door deze te streamen. Gerekwestreerde heeft een winstoogmerk, de dienst bevat advertenties en roept op om geld te doneren. Er is een uitzendschema en het publiek wordt geïnformeerd door Live Bioscoop te 'volgen'. Door te volgen krijgen de mensen automatisch bericht als een film wordt uitgezonden; dat waren op het moment van het opstellen van het verzoekschrift ruim 25.000. De film Fantastic Beasts and Where to Find Them is al getoond, maar draait nog in de Nederlandse bioscopen. Het ex parte verbod wordt gegeven voor het openbaarmaken van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken van de bij Stichting BREIN aangesloten rechthebbenden op last van een dwangsom van €2.000 voor ieder(e) dag(deel).

IEF 16392

Aangekruiste onderdelen ex parte schoonmaakmiddelenmerk DASTY van toepassing

Rechtbank Den Haag 15 nov 2016, IEF 16392; (Dasty tegen Fangoo & Zon Impex), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aangekruiste-onderdelen-ex-parte-schoonmaakmiddelenmerk-dasty-van-toepassing
dasty

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 november 2016, IEF 16392 (Dasty tegen Fangoo & Zon Impex) Merkenrecht. Auteursrecht op de label van de flessen. Recht op afgifte en bewaarneming is voldoende aannemelijk gemaakt. De voorzieningenrechter beveelt staking binnen 24 uur van inbreuk op het Uniemerk DASTY ITALIA en Beneluxmerk DASTY, op last van dwangsom van €5.000 per dag(deel). Verlof tot leggen van beslag tot afgifte en bewaarneming op locatie, tevens ook de op of nabij de locatie bevindende voertuigen. Slechts de aangekruiste onderdelen van deze beschikking zijn van toepassing.

IEF 16378

Ex parte tegen SD-geheugenkaartjes met illegale gamecollecties

Rechtbank Rotterdam 7 nov 2016, IEF 16378; (Micro SD-geheugenkaartjes), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-tegen-sd-geheugenkaartjes-met-illegale-gamecollecties

Ex parte Vzr. Rechtbank Rotterdam 7 november 2016, IEF 16378 (Micro SD -geheugenkaartjes) BREIN haalde begin november bij de Rb te Rotterdam een bevel tegen een handelaar in R4 geheugenkaarten met daarop tussen de 145 en 300 illegale games die werden verkocht voor tussen €25 em €32,50 per stuk. De kaarten bevatten collecties gericht op specifieke doelgroepen gesorteerd op leeftijd en games voor meisjes of jongens. De Voorzieningenrechter gebiedt de inbreuk op auteursrechten te staken en gestaakt te houden onder last van een dwangsom van €2.000,- per dag met een maximum van €50.000. De handelaar heeft de zaak inmiddels met BREIN geschikt voor €15.000,-

IEF 16211

Ex parte tegen Usenet uploader en spotter

Rechtbank Midden-Nederland 24 aug 2016, IEF 16211; (Stichting BREIN tegen Usenet grootschalige uploader), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-tegen-usenet-uploader-en-spotter

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 24 augustus 2016, IEF 16211, IT 2120 (Stichting BREIN tegen Usenet grootschalige uploader) Auteursrecht. Stichting BREIN heeft een ex parte-beschikking ex art. 1019e Rv behaald tegen een grootschalige uploader van filmwerken en vervolgens "spotten" op het Usenet. De Usenet uploader was verantwoordelijk voor het uploaden van ruim 5.000 filmwerken. Bij elke spot plaatst hij ook een link waarmee de 3D-filmlijst gedownload kan worden. De voorzieningenrechter gebiedt de inbreuk op auteursrechten te staken en gestaakt te houden onder last van een dwangsom van 2.000,- euro per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van €  50.000,-.

IEF 16192

Gedeeltelijke opheffing ex parte vanwege spoedmerkdepot DYOH voormalig leverancier in distributierelatie

Rechtbank Den Haag 12 aug 2016, IEF 16192; ECLI:NL:RBDHA:2016:9458 (Aliter Curari tegen Dr. Rath), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gedeeltelijke-opheffing-ex-parte-vanwege-spoedmerkdepot-dyoh-voormalig-leverancier-in-distributierel
DYOH

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 augustus 2016, IEF 16192; ECLI:NL:RBDHA:2016:9458 (Aliter Curari tegen Dr. Rath) Merkenrecht. Distributierelatie. Dr. Rath verhandelt voedingssuplementen  en Aliter Curari distribueert deze volgens overeenkomst voor eigen rekening en risico onder de naam Discover Your Own Health (DYOH). De distributierelatie wordt opgezegd en Dr. Rath deponeert met spoed en te kwader trouw DYOH-woordbeeldmerk. Het ex parte gelegde beslag en verbod op producten die inbreuk zouden maken op de ECG-merken en de Individuele productmerken moet worden gehandhaafd tot uitputting afdoende is aangetoond. Opheffing van het ex-parte gegeven verbod voor zover het betrekking heeft op inbreuk op de DYOH-merken, het conservatoire beslag tot afgifte en gelegde executoriale derdenbeslagen  voor verhaal van meer dan €5.160,71.