IEF 800

Chocola voor de geest

Parallelle publicatie: Bijblad augustus, commentaar van Dirk Visser op/n.a.v. het recente  'Have a break'-arrest van het HvJ (7 Juli 2005, C-353/03).

"Zodra een teken zodanig is ingeburgerd dat het publiek zich gaat afvragen of een product voorzien van dat teken afkomstig is van een bepaalde onderneming (“wonder whether the product or service originates from that manufacturer”), waardoor er gevaar voor verwarring ontstaat, kan toch niet meer gezegd worden dat het teken in kwestie “elk onderscheidend vermogen mist”? Onderscheidend vermogen en (herkomst)verwarring(sgevaar) zijn m.i. toch twee kanten van dezelfde medaille. Zonder onderscheidend vermogen, geen verwarringsgevaar. Maar ook omgekeerd." Lees het hele commentaar hier:

IEF 799

De ander zijn brood (2)

Vonnis Rechtbank Breda van 18 augustus 2005, rolnr. 147070/KG ZA 05-321, LJN: AU1044 (Bisdom Breda tegen Leo van der Velden) In aansluiting op eerder bericht: Bisdom Breda wint kort geding tegen doodgraver.

Van der Velden heeft ten behoeve van zijn uitvaartonderneming een advertentie geplaatst waarin hij de prijs van een uitvaartmis van het Bisdom heeft vergeleken met de prijs die hij voor een uitvaartdienst in rekening brengt. De vzngr. deelt de mening van het Bisdom dat de advertentie onrechtmatig is en dat er sprake is van misleidende reclame. Van der Velden suggereert ten onrechte dat zijn dienst gelijk is aan een kerkelijke uitvaart. De advertentie wekt bovendien de onjuiste suggestie dat het Bisdom de uitvaarten verzorgt en niet de afzonderlijke parochies. En omdat de afzonderlijke parochies geen standaardtarief hanteren voor een kerkelijke uitvaart is ook de prijsvergelijking is niet juist. Rechter vindt het verder begrijpelijk dat het Bisdom niet in verband gebracht wil worden met uitlatingen als “Laat u niet van de wijs brengen door mensen die geen verstand van zaken hebben.” 

Handig om te weten is dat het Bisdom op grond van artikel 2:2 BW rechtspersoonlijkheid bezit en dus als eisende partij in een procedure kan optreden. Het Kerkelijk Wetboek staat daar niet aan in de weg. Lees hier het vonnis.

IEF 798

in einem Eilverfahren

In aansluiting op eerdere berichten (hier en hier) "Bühne frei für Motezuma. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hob in einem Eilverfahren ein Verbot der Vorinstanz aus formalen Gründen auf. Die Einstweilige Verfügung war nicht ordnungsgemäß zugestellt worden. Auch inhaltlich sah das Oberlandesgericht die Sache anders als das Landgericht. Das Werk müsse als bereits erschienen gelten, damit habe die Klägerin, die Berliner Sing-Akademie, keine Leistungsschutzrechte.

Da das wiederentdeckte Exemplar aus einer bekannten Kopisten-Werkstatt Venedigs stamme und kein Original Vivaldis sei, könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Oper damals nicht erschienen sei." Lees hier meer.

IEF 797

Voor Artiesten en Consumenten

Persbericht EC, volgend op een eerdere waarschuwing aan de Europese Buma's dat De Santiago Overeenkomst (goede titel voor een thriller) wel eens in strijd zou kunnen zijn met het mededingingsrecht: "The European Commission has opened a public consultation on commitments submitted by BUMA and SABAM, the Dutch and Belgian collecting societies that manage music copyrights for authors. These companies have proposed commitments that aim to end the restrictions, as far as these two collecting societies are concerned, in the cross-licensing arrangements for online music that they have between themselves and with other societies.

The Commission issued a Statement of Objections in 29 April 2004 raising concerns that these restrictions unjustifiably transposed into the Internet world the national monopolies that the societies have traditionally held in the offline world. The Commission sees modernising the licensing of music for online services as highly important and it will now consult third parties on the proposed commitments. Competition Commissioner Neelie Kroes commented: 'Online distribution brings many benefits to artists and to consumers. I am committed to ensuring that the licensing system does not hamper the development of a genuine European single market between collecting societies to the benefit of these artists and consumers.'" Lees hier (persbericht) of hier (Telegraaf) meer.

IEF 796

Ondertussen in Amerika

Toch ook maar eens in het merkenregister van de VS gezocht op bolletjes en televisie, om te checken of inderdaad alles al eens eerder is bedacht. Valt mee:
IEF 795

Aangetroffen in Inbox

Hello.
 
We are ... Inc in Korea.
 
According to growth of MP3 market, protection for MP3 copyright is very important these days. We are interested in service within Korea with your music. Still, there are many copies and reproduction through P2P(for example, pruna,soribada) in worldwide including Korea.

Therefore, we hope to develope DRM and  distribute MP3 with a built- in DRM in music market as attached. Existing music manufacturers (manufacturer of CD and Tape) recognize that it is impossibe to develop market any more due to long depressed music market and also it is very difficult to develop technology of system for protection for right. So, we suggest to open up stabilized market in protection for right thanks to cooperation of your organization and ... Inc.

We are building system for management of Mobile Telecommunication companies(SKT/LGT/ KTF) which are the most revitalized market as well as  MP3 based on PC, and download through internet. Moreover, we are cooperating with www.chartkorea.net which
is monitoring all broadcasting in Korea. Therefore, It will be possible to managing copyrihgt accurately and etc through cooperation with ... Inc.
 
We really hope that we cooperate with your company soon, and it will give  advantages to each other.
  
We are looking forward to receiving positive reply soon.
  
Best Regards,
 
j... Kim
International Department
... Inc.

IEF 794

Idee voor het BMB?

"The US Patent and Trademark Office Museum is our opportunity to showcase innovation and the men and women whose creativity have helped foster a strong and prosperous America. The National Inventors Hall of Fame is pleased to bring the story of the USPTO to life. Through the state-of-the-art displays the USPTO hopes that visitors to the museum will take away an understanding of the USPTO’s rich history as well as its exciting future. Visitors to the museum realize, as they view the exhibit, that they experience inventions and trademarks every day without stopping to think of their origins." Lees hier meer.

IEF 793

TV formats

Deze week in Nieuwe Revu een drie pagina’s tellend artikel getiteld: “Hoe bedenk ik een televisieprogramma?” Over de (IE) rechten van de bedenkers van de TV formats zegt Nieuwe Revu het volgende: “Zelfs een Jihadstrijder op Guantanamo Bay heeft meer rechten dan een bedenker van een TV format”. Er zullen IE-specialisten (en trouwens ook Jihadstrijders) zijn die hier anders over denken.

IEF 792

Dezelfde smaak

Het Oisterwijkse reclamebureau Taste heeft Talpa gesommeerd haar 10-stippenlogo niet meer te voeren, omdat het te veel gelijkenis vertoont met het eigen 9-stippenlogo van Taste, zo meldt het Brabant Dagblad. Sinds 1999 voert het reclamebureau het logo en per 8 maart 2005 is het gedeponeerd bij het BMB. Talpa deed dit op 27 juni van dit jaar. De classificatie zou overeenstemmen.

Volgens directeur Brouwer van Taste is er nu al sprake van verwarring. "We krijgen al reacties van 'heel grappig jullie logo, net als Talpa'. [...] We willen voorkomen dat onze klanten en onze potentiële klanten denken dat we een niet-origineel logo hebben." Talpa heeft al een schikking  getroffen met het Engelse telefoniebedrijf Welcome en het Duitse Treffert, productent van isolatiemateriaal (zie eerdere berichten hier en hier), die geen van beide beschikken over merkregistraties in de Benelux. Volgens de advocaat van Taste heeft Talpa inmiddels gereageerd op de sommatie. Iets meer over stippenlogo's hier.

IEF 791

Twee winnaars

Q-music en Q-dance (zie eerder bericht hier) hebben gisteren een schikking hebben getroffen omtrent het gebruik van de naam Q-music in Nederland en het gebruik van de naam Q-dance in België. Volgens het bericht in Het Laatste Nieuws "kwamen beide partijen voorwaarden overeen waaronder beide merken, zowel in Nederland als in België, naast elkaar kunnen bestaan. Alle juridische procedures zijn daarmee van de baan. Directeur P. Bossaert van Q-music: "Met dit akkoord kunnen beide merken mooi naast elkaar gaan leven. Er zijn dus twee winnaars. We gaan nu volgas vooruit met de introductie van Q-music op de Nederlandse radiomarkt." Lees hier meer.

 

IEF 790

Auteursrechtvoorbehouden

Misschien een aardige nieuwe rubriek: disclaimers en andere auteursrechtvoorbehouden.
 
-Abonnees van nieuwsbrieven van dochters van startpagina.nl, waaronder de voor het voorbeeld gebruikte auteursrecht.pagina.nl moet instemmen met de volgende clausule: "Een abonnee van de nieuwsbrief van de auteursrecht.pagina.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de nieuwsbrief van de auteursrecht.pagina.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Startpagina BV (ook niet via een eigen netwerk)."

-Auteursrjochten: DBFrysk is folslein op ‘e hichte fan de rjochten dy’t resinte auteurs op har wurk hawwe. Om yngewikkelde en tiidfrettende omballings te foaren te kommen, hawwe wy de kar makke om allinnich teksten te brûken, dêr’t it auteursrjocht fan ferrûn is, of dêr’t de Fryske Akademy, de bouwer fan DBFrysk, sels de rjochten fan hat. Dat strykt mei it doel fan dit priuwke, dat der benammen foar is om de mooglikheden sjen te litten en de technyk út te testen en net it doel hat om op wat foar wize dan ek mar folslein te wêzen.

IEF 789

Meldpunt Auteursrechtinbreuk (2)

Persbericht ISPO: "Minister Donner heeft een brief gestuurd aan de kamer waarin hij stelt dat er per 1 januari 2006 een meldpunt cybercriminaliteit in werking wordt gesteld (eerder bericht hier). In de brief stelt Minster Donner dat er overleg is geweest met de branche en dat er draagvlak zou zijn onder internetaanbieders voor een meldpunt. Deze voorstelling van zaken is onjuist." Lees hier meer.

IEF 788

pro forma opgezegd

De horeca is het monopolistisch gedrag van Buma/Stemra beu, zo meldt Koninklijk Horeca Nederland (KHN). De KHN heeft inmiddels het contract met Buma/Stemra pro forma opgezegd.  De KHN stelt dat Buma/Stemra "systematisch niet mee wil denken over een vereenvoudigde en daardoor lagere heffing van de auteursrechten voor haar leden." Dat de irritatie bij KHN hoog opgelopen is, blijkt uit de woorden van directeur Claes van KHN, die vindt dat Buma/Stemra "zich gedraagt als een arrogante monopolist die niet meer past in deze tijd". Hij wil de zaak voorleggen aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

KHN heeft inmiddels een afspraak gemaakt over een lumpsum met auteursrechtenorganisatie SENA, waarbij de muziekrechten in één keer worden afgekocht. Buma/Stemra  is minder enthousiast over deze praktijk, aangezien het haaks staat op het systeem van een eerlijke transparante heffing over auteursrechten, aldus directievoorzitter Vervoord.

Door de opzegging van het contract zullen de leden van KHN vanaf 2006 op individuele  basis met Buma moeten afrekenen. KHN oriënteert zich onder meer op een oplossing in het buitenland.

IEF 787

Vers uit Den Haag

Nieuwe BMB nieuwsbrief, vandaag verschenen. Met o.a aandacht voor rechtspraak:

-Prejudiciële vragenvan het Brusselse Hof. "In THE KITCHEN COMPANY is aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) de vraag voorgelegd of het BMB in de weigering voor alle waren en diensten afzonderlijk een beslissing moet nemen, en of de nationale rechterlijke instanties feiten en omstandigheden in aanmerking kunnen nemen die niet bij het BMB voorhanden waren. In de zaken EXECUTIVE en SHOP & SERVICE wordt aan het Benelux-Gerechtshof (BenGH) gevraagd of het mogelijk is dat de rechter ambtshalve een nieuwe weigeringsgrond aanvoert."

- In Luxemburg zijn momenteel drie zaken aanhangig betreffende de tekens BABYCENTER  en EASYBYCOACH.COM en een kleurmerk voor flessen.

- Nieuwe uitspraak Gerechtshof Den Haag, RAPIDCHIP.

IEF 786

Gewoon anders doen

Met dank aan Jan Willem Knipscheer, Van Doorne Advocaten: Rechtbank Utrecht 16 augustus 2005, KG ZA 05-648/YT, Twynstra Gudde tegen Capgemini.

Organisatieadviesbureau Twynstra Gudde Adviseurs hanteert sinds enige tijd  de slagzin "Twynstra Gudde Anders denken, gewoon doen" en heeft deze slogan ook als woordmerk gedeponeerd bij het BMB. Capgemini gebruikt sinds dit voorjaar de slogan "The Collaborative Business Experience. Gewoon doen. Anders denken" en heeft de domeinnaam www.gewoondoenandersdenken.nl geregistreerd. Twynstra Gudde vordert ondermeer het verbod op het gebruik van beide en legt daaraan ten grondslag (i) merkinbreuk, (ii) auteursrechtinbreuk, dan wel (iii) onrechtmatig handelen.

Wat betreft het merkrecht oordeelt de rechtbank dat, vooropgesteld dat Twynstra als merkhouder kan worden aangemerkt (hetgeen nog afhankelijk is van een naamswijziging bij het BMB, zie r.o. 3.6 - 3.8), moet worden gekeken naar het merk, zoals dat is ingeschreven. Weliswaar stemmen de merken "Twynstra Gudde Anders denken, gewoon doen" en "The Collaborative Business Experience. Gewoon doen. Anders denken" in enige mate overeen, de overeenstemming gaat niet zodanig ver dat er gevaar zou kunnen bestaan voor een associatie of verwarring bij het publiek. Ook is onvoldoende aannemelijk dat het merk reeds als een bekend merk in de zin van art. 13A lid 1 sub c zou kunnen gelden.

Ten aanzien van het auteursrecht is de rechtbank kort. "De zinsnede "gewoon doen" is al geruime tijd in zwang als een aansporing om over te gaan tot actie wat betreft een onderwerp waar het op dat moment in een gesprek of anderszins om gaat. [...] Het koppelen van "anders denken" aan de bedoelde aansporing is voor de hand liggend en leidt niet tot een zodanig bijzondere betekenis of gedachteassociatie dat die combinatie voldoende origineel moet worden geacht". Bovendien is het de vraag of er sprake is van ontlening.

Tot slot het onrechtmatig handelen. Aanhaken of nabootsen is als zodanig niet reeds onrechtmatig. Het hangt van de bijkomende omstandigheden af. In het midden kan blijven of er sprake is van nabootsing, nu er geen verwarringsgevaar te duchten valt. Lees vonnis

IEF 785

Onrust op de Veluwe

Het Veluws Heidebier is terug, acht jaar na de eerste lancering. Het nieuwe bier uit Ede is zaterdag door de Heidekoningin gepresenteerd. Maar volgens De Gelderlander "heeft de omgeving nog veel vragen. Oud-Edenaar Paul Heijnen bijvoorbeeld, was betrokken bij het 'eerste' Heidebier, dat in 1997 na twee jaar een zachte dood stierf. Hij zegt de naam Veluw's Heidebier (de 's was een tikfout) te hebben bedacht én geregistreerd bij de Belastingdienst en dreigt met een claim. Volgens initiatiefnemer Michiel van der Kaaden slaat Heijnen de plank mis. Ook hij zegt de rechten te hebben. "Maar we gaan sowieso door, desnoods onder een andere naam."

Het merk 'Veluws Heidebier' (meer dan een combinatie van een herkomstaanduiding en een soortnaam?) is op 9 augustus gedeponeerd  op naam van Gerrit Hammink, volgens het bericht de bedenker van de receptuur van het nieuwste bier. Lees hier meer.

IEF 784

Bloem der Natie (3)

Kamervragen met antwoord. Nr. 2040518690. Antwoord van staatssecretaris Rutte op vragen van het lid Vergeer (SP) over ongestraft plagiaat plegen door Studenten, ingezonden 21 juli 2005 (eerder bericht hier).

Het pleit voor de staatsecretaris dat de (waardeloze) analyse dat plagiaat zo veelvuldig voorkomt doordat ze niet weten dat plagiaat niet is toegestaan ook hem bevreemd. Waarbij hij aantekent "dat er in het bijzonder bij mensen die plagiaat geoorloofd achten verschil kan zijn tussen hetgeen zij zeggen en hetgeen zij weten."

Opvallend, en wellicht tekenend voor het normen en waarden-beleid van dit kabinet,  is dat hij zich verder niet uitlaat over zaken als auteursrecht, maar alleen wijst op de morele ontoelaatbaarheid van plagiaat. " Ik ben van mening dat plagiaat in strijd is met essentiële waarden van samenleving en wetenschap. Niet alleen de door u genoemde waarden zijn in het geding, maar eerst en vooral het betrouwbare omgaan met elkaar. Plagiaat is een vorm van bedrog, en als zodanig niet alleen in strijd met de academische maar ook met de algemene maatschappelijke ethiek."

"Naar mijn oordeel zijn de uitkomsten van het onderzoek zeer verontrustend. Het onderwijs bereidt leerlingen en studenten voor op hun toekomstige functioneren in samenleving en beroep. In zo’n kader is plagiaat in welke vorm dan ook uit den boze...Tegen plagiaat op de gesignaleerde schaal acht ik doeltreffende maatregelen noodzakelijk.

Het kader voor het sanctiebeleid wordt gevormd door art. 7.12 lid 4. van de WHW (De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens en met betrekking tot de in dat verband te nemen maatregelen). Ik heb momenteel geen informatie die er op wijst dat deze bepaling ontoereikend is. Het onderzoek en uw vragen zijn voor mij echter wel aanleiding om de vraag in het kader van de nieuwe wet WHOO aan de instellingen voor te leggen…Het uitsluiten van een student van onderwijs, tentamens en examens zie ik als potentieel onderdeel van sanctiebeleid". Lees alle antwoorden van de staatsecretaris hier.

IEF 782

Spiegel schijnconstructie (2)

Na eerdere successen tegen spiegel-schijnconstructies, waarmee internetwinkels trachtten onder de thuiskopieheffing uit te komen, heeft Stichting Thuiskopie nu ook internetwinkel Opus voor de rechter gedaagd, aldus webwereld.nl. Opus stelt dat zij lege cd's en dvd's vanuit Duitsland aan consumenten levert en daardoor geen heffingen over deze opslagmedia hoeft af te dragen. De Auteurswet bepaalt immers dat alleen importeurs deze heffing dienen af te dragen; wanneer de Nederlandse consument de cd's en dvd's in Duitsland bestelt, importeert hij zelf deze goederen en is hij zelf ook verantwoordelijk voor de afdracht van de heffing.

Stichting Thuiskopie beweert nu voldoende bewijs te hebben dat Opus wel degelijk zelf importeert en heeft Opus dan ook voor de Haagse rechter gedaagd. Zaak dient begin september.

IEF 781

Breed, breder, breedst

Arrest nog niet gezien, wie het heeft mag het mailen : een gerechtshof (welk is nog niet duidelijk), heeft internetprovider BBned in het gelijk gesteld, waardoor Chello het hoger beroep over het gebruik van de term ‘brederband’ heeft verloren, zo bericht o.a. webwereld.nl (eerder bericht hier).

BBned had UPC gedaagd omdat internetprovider Chello, eigendom van UPC, de term ‘brederband’ zou gebruiken in reclamecampagnes, terwijl BBned houder is van de merkregistratie BREDERLAND . Het Hof heeft nu, in aansluiting op het eerder vonnis van de rechtbank, bepaald dat Chello de term ‘brederband’ niet mag gebruiken, aangezien er verwarring zou kunnen ontstaan bij de eindgebruiker.

BBned is natuurlijk tevreden. "Dit betekent dat Chello in haar reclamecampagnes geen gebruik mag maken van de naam 'brederband'", zo concludeert BBned wijselijk.

Saillant detail 1: UPC heeft de naam BREDERBAND op 26 januari 2005 voor de Benelux gedeponeerd onder nr. 1070369, maar de inschrijving hiervan is geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

Saillant detail 2: BBned is ook houder van het merk KABELJOUW (wellicht omgekeerd beschrijvend voor waren en diensten betrekking hebbende op 'jouw kabel'?)

IEF 780

Eigenlijk een vrijdagmiddagbericht

Maar liefhebbers van IE-golf moeten zich toch op tijd kunnen inschrijven en voorbereiden: "9th anti-piracy golf tournament & country club day. Join us for Golf 2005 at Foxhills, Surrey on Thursday 25 August. Now in its ninth successful year, our popular Golf Tournament and Country Club Day raises funds for the vital battle against intellectual property theft. Staged by the entertainment industry, enforcement bodies, retailers, designers, publishers, IP specialists and brand owners, Golf 2005 offers you a great day out whilst supporting our efforts to tackle the spiraling problem of IP theft." Lees hier meer.