Onrechtmatige publicaties

IEF 17986

Borden langs de openbare weg dat opdrachtgever nog niet heeft betaald niet onrechtmatig

Rechtbank Rotterdam 17 jul 2018, IEF 17986; ECLI:NL:RBROT:2018:7968 (Aannemer tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/borden-langs-de-openbare-weg-dat-opdrachtgever-nog-niet-heeft-betaald-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Rotterdam 17 juli 2018, IEF 17986; ECLI:NL:RBROT:2018:7968 (Aannemer tegen opdrachtgever) Vrijheid van meningsuiting. Aantasting goede naam. Onrechtmatige mededeling. Eiser is werkzaam als binnenhuisarchitecte. Eisers hebben gedaagde in 2015 opdracht verstrekt een veranda te bouwen. Gedaagde heeft de veranda grotendeels zelf bebouwd maar omdat het voor de zomer af moest zijn, waren eisers genoodzaakt een andere partij in te huren. Tussen partijen is een geschil ontstaan over de vraag of gedaagde nog recht heeft op een laatste deelbetaling van € 3.107,63. Gedaagde heeft een bord langs de weg gezet met daarop namen van eisers en dat zij nog moeten betalen. Later heeft de gedaagde de eisers ook oplichters genoemd. Op elektronische wijze heeft gedaagde gedreigd om de veranda af te breken. Het plaatsen van de tekstborden is niet onrechtmatig want de mededeling dat de eisers nog niet hebben betaald is feitelijk juist. De uitingen dat er sprake is van oplichting zijn wel onrechtmatig want er is geen enkel bewijs voorhanden.

IEF 17979

Uitzending Undercover in Nederland mag uitgezonden worden: voldoende steun in feiten en verdachte wordt niet herkend

Rechtbank Amsterdam 14 sep 2018, IEF 17979; (Eiser tegen Noordkaap), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitzending-undercover-in-nederland-mag-uitgezonden-worden-voldoende-steun-in-feiten-en-verdachte-wor

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 september 2018, IEF 17979 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties) Onrechtmatige uitzending. Eiser biedt diensten aan via sexjobs.nl, onder de schuilnaam Taliesha. De J heeft op verzoek van Taliesha twee telefoonabonnementen afgesloten en diverse keren geld uitgeleend. In totaal gaat het om ongeveer 13.000 euro. De J heeft Alberto Stegeman van Undercover in Nederland benaderd. Op verzoek van Stegeman heeft de J een afspraak gemaakt met Taliesha. Tijdens deze ontmoeting heeft Stegeman Taliesha opgewacht met een cameraploeg en aangesproken. Eiser vordert de uitzending te verbieden. De uitlatingen vinden voldoende steun in het feitenmateriaal. Stegeman mag zelf de vorm van een uiting bepalen. Hij beschuldigt de eiser van oplichting, maar voor die beschuldiging had hij goede gronden. Eiser zal niet herkend worden in de uitzending en wordt niet bij echte naam genoemd. Alleen de familie en kennissenkring van de eiser zal haar toch herkennen, maar dat is een voorzienbaar gevolg van haar eigen handelen. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17923

In latere uitzending heeft EenVandaag verduidelijkt dat alleen verdachten zijn geblurred

Rechtbank Amsterdam 8 aug 2017, IEF 17923; (rapper tegen EenVandaag), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-latere-uitzending-heeft-eenvandaag-verduidelijkt-dat-alleen-verdachten-zijn-geblurred

Rechtbank Amsterdam 8 augustus 2018, IEF 17923 (rapper tegen AVROTROS EenVandaag) Mediarecht. Bodemprocedure na kort geding (IEF16840). Op een drietal momenten in het uitgezonden item van EenVandaag zijn beelden getoond uit een videoclip van een rapgroep. In het item wordt besproken dat twee leden van de rapgroep verdachten zijn in een strafproces tegen tien Syriëgangers. Deze verdachten worden onherkenbaar in beeld gebracht. De andere leden van de groep zijn echter wel herkenbaar in beeld, waaronder eiser. Volgens eiser zou hierdoor de indruk zijn gewekt dat hij ook een Syriëganger zou zijn. In de bodemprocedure worden de vorderingen van eiser wederom afgewezen. De omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de uitzending in onderling verband en samenhang beschouwd maken dat van een onrechtmatige daad van AVROTROS jegens eiser geen sprake is. Hierbij is meegewogen dat AVROTROS in een latere uitzending heeft verduidelijkt dat alleen de verdachten zijn geblurd en dat een andere indruk onjuist is, eiser zelf meerdere malen de publiciteit heeft gezocht, de videoclip al die tijd vrijelijk op Youtube beschikbaar was (waarbij iedereen herkenbaar in beeld was) alsmede dat diverse media voor de uitzending van EenVandaag, ook onder verwijzing naar de videoclip, al over de vertrokken Syriëgangers hebben bericht.

 

IEF 17922

Contact- en publicatieverbod toegewezen wegens onrechtmatige uitlatingen op Marktplaats en Facebook over hondenfokkerij

Rechtbank Gelderland 20 aug 2018, IEF 17922; ECLI:NL:RBGEL:2018:3598 (Hondenfokker tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/contact-en-publicatieverbod-toegewezen-wegens-onrechtmatige-uitlatingen-op-marktplaats-en-facebook-o
Koop hier nooit een pup

Vzr. Rechtbank Gelderland 20 augustus 2018, IEF 17922; ECLI:NL:RBGEL:2018:3598 (Hondenfokker tegen gedaagde) Onrechtmatige uitlatingen. Contactverbod. Publicatieverbod. Gedaagde heeft op Marktplaats berichten geplaats over de hondenfokkerij van de eiser. Gedaagde schrijft onder meer om geen pups te kopen omdat het een broodfokkerij is en je misleidende informatie krijgt. Gedaagde heeft ook een Facebookpagina 'Koop Hier Nooit Een Pup' en een link naar de Marktplaatsadvertentie van de eiser. Eiser vordert een contact- en publicatieverbod. Gedaagde is nooit op het terrein geweest en heeft de schuren waarin de puppy's gefokt worden zelf nooit gezien. Gedaagde heeft ook nooit zelf een puppy gekocht bij de fokkerij. Gedaagde doet oncontroleerbare uitlatingen op internet van niet traceerbare hondeneigenaren. De vorderingen worden toegewezen.

IEF 17917

Heimelijke opname van BNN over betrokkenheid van DENK bij 'nepbanner' hoeft niet verwijderd te worden

Rechtbank Amsterdam 15 aug 2018, IEF 17917; ECLI:NL:RBAMS:2018:5852 (DENK tegen BNN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/heimelijke-opname-van-bnn-over-betrokkenheid-van-denk-bij-nepbanner-hoeft-niet-verwijderd-te-worden
nepbanner Denk

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 augustus 2018, IEF 17917; ECLI:NL:RBAMS:2018:5852 (Denk tegen BNN-VARA) Onrechtmatige daad. Mediarecht. Uitingsvrijheid. Persoonlijke levenssfeer. Eiser was in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen campagneleider van Denk en benaderd door twee redacteuren van BNN. Zij hebben een gesprek gehad in de fractiekamer van Denk in het gebouw van de Tweede Kamer en deze heimelijk opgenomen. Onderwerp van gesprek was een 'nepbanner' met een foto van Geert Wilders en het logo van de PVV. BNNVARA heeft de geluidsfragmenten op hun website geplaatst. Denk vordert BNNVARA te gebieden om alle geluidsfragmenten die heimelijk zijn opgenomen in de fractiekamer van Denk te verwijderen en verwijderd te houden van haar websites en van haar sociale media accounts en te verbieden om die opnamen op welke wijze dan ook te openbaren of te verstrekken aan derden. Het zit het eisers vooral hoog dat de journalisten van BNNVARA heimelijk en tegen de uitdrukkelijke wens van eiser geluidsopnamen hebben gemaakt in de fractiekamer, een plaats waar leden van de Tweede Kamer zich veilig moeten voelen en vrijuit moeten kunnen spreken, zonder ervoor beducht te hoeven zijn dat gesprekken worden opgenomen.

Het onderzoek van BNNVARA was er met name op gericht in hoeverre de campagneleider betrokken is geweest bij het ontwerp van de banner. De heimelijk gemaakte opnamen wijzen uit dat de campagneleider betrokken is geweest bij het bedenken van de nepbanner. De uitzending van BNNVARA vindt voldoende steun in de feiten. Onder deze omstandigheden is het gebruik van de aanvankelijk niet voor uitzending bestemde, heimelijk gemaakte opnamen gerechtvaardigd en proportioneel. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17891

In strijd met afspraken heeft Algemeen directeur Naturalis zich uitgelaten over het geschil met architect

Rechtbank Den Haag 1 aug 2018, IEF 17891; ECLI:NL:RBDHA:2018:9231 (Architect tegen Stichting Naturalis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-strijd-met-afspraken-heeft-algemeen-directeur-naturalis-zich-uitgelaten-over-het-geschil-met-arch

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 augustus 2018, IEF 17891; ECLI:NL:RBDHA:2018:9231 (architect tegen Stichting Naturalis) Mediarecht. Contractenrecht. Rechtspraak.nl: Partijen hebben in verband met een toenmalig geschil [IEF 16854] over de verbouwing van het Naturalisgebouw in maart 2017 een schikking getroffen. Daarbij hebben zij afgesproken dat zij een gezamenlijk persbericht naar buiten zouden brengen en zich verder niet meer zouden uitlaten over de inhoud van de schikking of over het geschil. Op 3 juli 2018 is in de Volkskrant een interview verschenen met de algemeen directeur van gedaagde. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de algemeen directeur in dat interview, in strijd met de hiervoor genoemde afspraak, uitlatingen heeft gedaan over het geschil. Gedaagde dient een rectificatie te plaatsen, waarin nogmaals op het eerdere persbericht wordt gewezen. De vordering van eiser om een dwangsom aan het afgesproken uitlatingenverbod te verbinden, wordt afgewezen.

IEF 17888

Geen rectificatie: uitlatingen minister Asscher over Fort Oranje vinden steun in de feiten

Hof Den Haag 31 jul 2018, IEF 17888; ECLI:NL:GHDHA:2018:1792 (Fort Oranje), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-rectificatie-uitlatingen-minister-asscher-over-fort-oranje-vinden-steun-in-de-feiten

Hof Den Haag 31 juli 2018, IEF 17888; ECLI:NL:GHDHA:2018:1792 (Fort Oranje tegen Staat der Nederlanden) Rectificatie. Mediarecht. De minister heeft een bezoek gebracht aan de camping. Hierbij was media aanwezig. In een interview met televisiezender Omroep Brabant heeft de minister uitlatingen gedaan. De uitlatingen van de minister niet onrechtmatig en daarom is er geen aanleiding voor rectificatie [IEF 16768]. In hoger beroep vordert Fort Oranje het vonnis te vernietigen en opnieuw rechtdoende de vorderingen alsnog toe te wijzen, met veroordeling van de Staat in de kosten van beide instanties. De uitlatingen vinden voldoende steun in de feiten en is daarmee niet onrechtmatig. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Den Haag.

IEF 17884

Rectificatie geen geschikt middel voor gedane uitingen over fraude door OTS

Rechtbank Amsterdam 25 mei 2018, IEF 17884; ECLI:NL:RBAMS:2018:5204 (Bovando tegen Oceanteam), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-geen-geschikt-middel-voor-gedane-uitingen-over-fraude-door-ots

Vzr. Rechtbank Amsterdam 25 mei 2018, IEF 17884; ECLI:NL:RBAMS:2018:5204 (Bovando tegen OTS) Mediarecht. Onrechtmatige publicatie. Eiser was voormalig managing director bij OTS. KPMG was Emporos (nu Bovando) tegengekomen als contractspartij van OTS. Eiser is aandeelhouder en bestuurder bij Emporos. OTS heeft onderzoek laten verrichten door Hermes naar de achtergrond van de betalingen aan Emporos. OTS heeft op hun site een bericht geplaatst dat eiser fraude heeft gepleegd en heeft een mededeling gedaan aan klanten van wie op dat moment projecten liepen. Eiser vordert de gedane uitspraken van haar website te verwijderen en deze te rectificeren door plaatsing van een rectificatie op diezelfde website en toezending van een rectificatie aan derden die eerder een brief van OTS hebben ontvangen over fraude. Door rectificatie te vorderen zal de eiser weer in de belangstelling komen te staan terwijl de zaak nu juist aan het wegebben is. De vordering wordt afgewezen.