Onrechtmatige publicaties

IEF 17922

Contact- en publicatieverbod toegewezen wegens onrechtmatige uitlatingen op Marktplaats en Facebook over hondenfokkerij

Rechtbank Gelderland 20 aug 2018, IEF 17922; ECLI:NL:RBGEL:2018:3598 (Hondenfokker tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/contact-en-publicatieverbod-toegewezen-wegens-onrechtmatige-uitlatingen-op-marktplaats-en-facebook-o
Koop hier nooit een pup

Vzr. Rechtbank Gelderland 20 augustus 2018, IEF 17922; ECLI:NL:RBGEL:2018:3598 (Hondenfokker tegen gedaagde) Onrechtmatige uitlatingen. Contactverbod. Publicatieverbod. Gedaagde heeft op Marktplaats berichten geplaats over de hondenfokkerij van de eiser. Gedaagde schrijft onder meer om geen pups te kopen omdat het een broodfokkerij is en je misleidende informatie krijgt. Gedaagde heeft ook een Facebookpagina 'Koop Hier Nooit Een Pup' en een link naar de Marktplaatsadvertentie van de eiser. Eiser vordert een contact- en publicatieverbod. Gedaagde is nooit op het terrein geweest en heeft de schuren waarin de puppy's gefokt worden zelf nooit gezien. Gedaagde heeft ook nooit zelf een puppy gekocht bij de fokkerij. Gedaagde doet oncontroleerbare uitlatingen op internet van niet traceerbare hondeneigenaren. De vorderingen worden toegewezen.

IEF 17917

Heimelijke opname van BNN over betrokkenheid van DENK bij 'nepbanner' hoeft niet verwijderd te worden

Rechtbank Amsterdam 15 aug 2018, IEF 17917; ECLI:NL:RBAMS:2018:5852 (DENK tegen BNN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/heimelijke-opname-van-bnn-over-betrokkenheid-van-denk-bij-nepbanner-hoeft-niet-verwijderd-te-worden
nepbanner Denk

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 augustus 2018, IEF 17917; ECLI:NL:RBAMS:2018:5852 (Denk tegen BNN-VARA) Onrechtmatige daad. Mediarecht. Uitingsvrijheid. Persoonlijke levenssfeer. Eiser was in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen campagneleider van Denk en benaderd door twee redacteuren van BNN. Zij hebben een gesprek gehad in de fractiekamer van Denk in het gebouw van de Tweede Kamer en deze heimelijk opgenomen. Onderwerp van gesprek was een 'nepbanner' met een foto van Geert Wilders en het logo van de PVV. BNNVARA heeft de geluidsfragmenten op hun website geplaatst. Denk vordert BNNVARA te gebieden om alle geluidsfragmenten die heimelijk zijn opgenomen in de fractiekamer van Denk te verwijderen en verwijderd te houden van haar websites en van haar sociale media accounts en te verbieden om die opnamen op welke wijze dan ook te openbaren of te verstrekken aan derden. Het zit het eisers vooral hoog dat de journalisten van BNNVARA heimelijk en tegen de uitdrukkelijke wens van eiser geluidsopnamen hebben gemaakt in de fractiekamer, een plaats waar leden van de Tweede Kamer zich veilig moeten voelen en vrijuit moeten kunnen spreken, zonder ervoor beducht te hoeven zijn dat gesprekken worden opgenomen.

Het onderzoek van BNNVARA was er met name op gericht in hoeverre de campagneleider betrokken is geweest bij het ontwerp van de banner. De heimelijk gemaakte opnamen wijzen uit dat de campagneleider betrokken is geweest bij het bedenken van de nepbanner. De uitzending van BNNVARA vindt voldoende steun in de feiten. Onder deze omstandigheden is het gebruik van de aanvankelijk niet voor uitzending bestemde, heimelijk gemaakte opnamen gerechtvaardigd en proportioneel. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17891

In strijd met afspraken heeft Algemeen directeur Naturalis zich uitgelaten over het geschil met architect

Rechtbank Den Haag 1 aug 2018, IEF 17891; ECLI:NL:RBDHA:2018:9231 (Architect tegen Stichting Naturalis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-strijd-met-afspraken-heeft-algemeen-directeur-naturalis-zich-uitgelaten-over-het-geschil-met-arch

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 augustus 2018, IEF 17891; ECLI:NL:RBDHA:2018:9231 (architect tegen Stichting Naturalis) Mediarecht. Contractenrecht. Rechtspraak.nl: Partijen hebben in verband met een toenmalig geschil [IEF 16854] over de verbouwing van het Naturalisgebouw in maart 2017 een schikking getroffen. Daarbij hebben zij afgesproken dat zij een gezamenlijk persbericht naar buiten zouden brengen en zich verder niet meer zouden uitlaten over de inhoud van de schikking of over het geschil. Op 3 juli 2018 is in de Volkskrant een interview verschenen met de algemeen directeur van gedaagde. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de algemeen directeur in dat interview, in strijd met de hiervoor genoemde afspraak, uitlatingen heeft gedaan over het geschil. Gedaagde dient een rectificatie te plaatsen, waarin nogmaals op het eerdere persbericht wordt gewezen. De vordering van eiser om een dwangsom aan het afgesproken uitlatingenverbod te verbinden, wordt afgewezen.

IEF 17888

Geen rectificatie: uitlatingen minister Asscher over Fort Oranje vinden steun in de feiten

Hof Den Haag 31 jul 2018, IEF 17888; ECLI:NL:GHDHA:2018:1792 (Fort Oranje), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-rectificatie-uitlatingen-minister-asscher-over-fort-oranje-vinden-steun-in-de-feiten

Hof Den Haag 31 juli 2018, IEF 17888; ECLI:NL:GHDHA:2018:1792 (Fort Oranje tegen Staat der Nederlanden) Rectificatie. Mediarecht. De minister heeft een bezoek gebracht aan de camping. Hierbij was media aanwezig. In een interview met televisiezender Omroep Brabant heeft de minister uitlatingen gedaan. De uitlatingen van de minister niet onrechtmatig en daarom is er geen aanleiding voor rectificatie [IEF 16768]. In hoger beroep vordert Fort Oranje het vonnis te vernietigen en opnieuw rechtdoende de vorderingen alsnog toe te wijzen, met veroordeling van de Staat in de kosten van beide instanties. De uitlatingen vinden voldoende steun in de feiten en is daarmee niet onrechtmatig. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Den Haag.

IEF 17884

Rectificatie geen geschikt middel voor gedane uitingen over fraude door OTS

Rechtbank Amsterdam 25 mei 2018, IEF 17884; ECLI:NL:RBAMS:2018:5204 (Bovando tegen Oceanteam), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-geen-geschikt-middel-voor-gedane-uitingen-over-fraude-door-ots

Vzr. Rechtbank Amsterdam 25 mei 2018, IEF 17884; ECLI:NL:RBAMS:2018:5204 (Bovando tegen OTS) Mediarecht. Onrechtmatige publicatie. Eiser was voormalig managing director bij OTS. KPMG was Emporos (nu Bovando) tegengekomen als contractspartij van OTS. Eiser is aandeelhouder en bestuurder bij Emporos. OTS heeft onderzoek laten verrichten door Hermes naar de achtergrond van de betalingen aan Emporos. OTS heeft op hun site een bericht geplaatst dat eiser fraude heeft gepleegd en heeft een mededeling gedaan aan klanten van wie op dat moment projecten liepen. Eiser vordert de gedane uitspraken van haar website te verwijderen en deze te rectificeren door plaatsing van een rectificatie op diezelfde website en toezending van een rectificatie aan derden die eerder een brief van OTS hebben ontvangen over fraude. Door rectificatie te vorderen zal de eiser weer in de belangstelling komen te staan terwijl de zaak nu juist aan het wegebben is. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17875

Gedaagde redactieleden GeenStijl persoonlijk aansprakelijk voor onrechtmatig verspreiden plasseksvideo Paay via embedded link

Rechtbank Amsterdam 25 jul 2018, IEF 17875; ECLI:NL:RBAMS:2018:5130 (Patricia Paay tegen redactie en GeenStijl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-redactieleden-geenstijl-persoonlijk-aansprakelijk-voor-onrechtmatig-verspreiden-plasseksvid
Paay plasseksvideo

Rechtbank Amsterdam 25 juli 2018,  IEF 17875 ECLI:NL:RBAMS:2018:5130 (Patricia Paay tegen redactie GeenStijl) Onrechtmatige publicatie. Rechtspraak.nl: Het (verder) verspreiden van (bloot) beeldmateriaal zonder instemming van de personen die zijn afgebeeld, is onrechtmatig omdat dit een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de afgebeelde personen. De vrijheid van meningsuiting van de (verdere) verspreider dient in dit soort gevallen te wijken voor de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de ander. Dit kan onder bijzondere omstandigheden, die zich in dit geval niet voordoen, anders zijn. Daaruit volgt reeds de onrechtmatige daad van de in dit geding gedaagde twitteraar. In het kader van algemene onrechtmatige daad wordt een “embedded link” gelijk gesteld aan een “hyperlink” en wordt beschouwd als een onrechtmatige (verdere) verspreiding van het eerder op Twitter geplaatst beeldmateriaal.

De gedaagde redactieleden van GeenStijl.nl hebben onvoldoende betwist de stelling van eiseres dat zij de belangen van eiseres willens en wetens hebben genegeerd met het plaatsen van de embedded link op GeenStijl.nl. De gedaagde redactieleden worden daarom op persoonlijke titel evenzeer aansprakelijk gehouden voor het plaatsen van de embedded link naar het beeldmateriaal van eiseres.

IEF 17866

RTV Rijnmond plaatst maatschappelijk relevant artikel over verwaarloosde paarden

Rechtbank Rotterdam 20 jul 2018, IEF 17866; ECLI:NL:RBROT:2018:6497 (RTV Rijnmond), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rtv-rijnmond-plaatst-maatschappelijk-relevant-artikel-over-verwaarloosde-paarden

Ktr. Rechtbank Rotterdam 20 juli 2018, IEF 17865; ECLI:NL:RBROT:2018:6497 (Navajo Ranch tegen RTV Rijnmond) Mediarecht. Rectificatie. Eiser is eigenaresse van een Ranch. RTV Rijnmond heeft op 11 april 2013 een artikel geplaatst over verwaarloosde paarden en daarin ook de naam van de Ranch genoemd. Op 25 april 2013 heeft RTV Rijnmond nog een artikel geplaatst waarin staat dat de paarden van de Ranch sterk ondervoed zijn en medische problemen hebben. Op 25 april 2013 is in een nieuwsuitzending over de verwaarloosde paarden ook de naam van de Ranch genoemd. RTV Rijnmond is een regionale publieke omroep die regionaal nieuws vezorgd en heeft bericht over een maatschappelijk relevant onderwerp. In dit geval weegt het recht op vrijheid van meningsuiting zwaarder. De vordering wordt afgewezen.

 

IEF 17817

Rectificatie afgewezen wegens onvoldoende hinder voor aanbestedingen Parkietenbos

Antilliaanse Gerechten 29 jun 2018, IEF 17817; ECLI:NL:OGEAA:2018:387 (Aruba tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-afgewezen-wegens-onvoldoende-hinder-voor-aanbestedingen-parkietenbos

Vzr. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 29 juni 2018 IEF 17817 ECLI:NL:OGEAA:2018:387 (Aruba tegen gedaagde) Rectificatie. Vrijheid van meninguiting. Land Aruba is doende met de voorbereiding van de aanbesteding van de sanering van de openbare vuilstortplaats Parkietenbos en de verandering van de wijze van afvalverwerking. Gedaagde heeft zich publiekelijk uitgelaten over deze aanbesteding en daarbij te kennen gegeven dat sprake is van “corruptie”. Aruba vordert rectificatie. De vordering wordt afgewezen. Er is onvoldoende aangetoond dat de aanbesteding gehinderd wordt door de uitlatingen en dat zijn meningsvrijheid daarom beperkt moet worden door rectificatie.