Merkenrecht

IEF 20582

Verwarringsgevaar tussen Ice en Ice-Watch

BenGH 7 mrt 2022, IEF 20582; (Drelin tegen Gilmar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-ice-en-ice-watch

BenGH 7 maart 2022, IEF 20582, IEFbe 3394; C 2020/15/8 (Drelin tegen Gilmar) Drelin heeft een merkaanvraag gedaan waartegen Gilmar oppositie heeft ingesteld. Drelin levert kritiek op de analyse van het Bureau omtrent het verwarringsgevaar en verzoekt het Hof de oppositie af te wijzen en haar merk in te schrijven. Het Hof gaat niet mee in de stelling van Drelin dat het zou gaan om een bovengemiddeld aandachtig publiek. Vervolgens oordeelt het Hof dat het merk en teken in auditief, visueel en begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmen. Ook gaat het Hof mee in het oordeel van het Bureau dat sprake is van verwarringsgevaar. Hierbij wordt rekening gehouden met het gemiddeld onderscheidend vermogen van het merk en het gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek. Het beroep van Drelin wordt afgewezen.

IEF 20578

Oppositie wordt afgewezen

BenGH 7 mrt 2022, IEF 20578; (Lamborghini tegen Urus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oppositie-wordt-afgewezen

BenGH 7 maart 2022, IEF 20578, IEFbe 3393; C 2020/17/8 (Lamborghini tegen Urus) Urus heeft een Benelux-aanvraag verricht van het woordmerk URUS. Lamborghini heeft oppositie ingesteld tegen inschrijving van deze aanvraag voor alle diensten. Het Bureau heeft de oppositie afgewezen en bepaald dat het teken van Urus wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd. Het hof gaat er van uit dat het oudere merk bij het doelpubliek bekend is. Dat het oudere merk ook bekend is voor de andere waren dan SUV’s waarvoor het is ingeschreven is door Urus betwist en heeft Lamborghini niet (voldoende) onderbouwd.

IEF 20575

Nederlandse rechter onbevoegd

Hof Den Haag 8 feb 2022, IEF 20575; ECLI:NL:GHDHA:2022:138 (Facebook tegen PVH), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-rechter-onbevoegd

Hof Den Haag 8 februari 2022, IEF 20575; ECLI:NL:GHDHA:2022:138 (Facebook tegen PVH) PVH BV is een groot kleding- en modebedrijf en exploiteert verschillende merken, waaronder Tommy Hilfiger. Volgens PVH zijn de advertenties die op Facebook circuleren onrechtmatig ten opzichte van haar, omdat er inbreuk mee wordt gemaakt op haar merk- en auteursrechten. PVH heeft namelijk advertenties op Facebook aangetroffen voor kleding en schoenen met de naam ‘Tommy Hilfiger’, die niet van haar afkomstig zijn. PVH eist in kort geding dat Facebook gegevens verstrekt over advertenties die zijn verschenen na een eerdere bodemzaak tussen partijen. In eerste aanleg heeft de voorzieningenrechter de vorderingen grotendeels toegewezen. Het hof wijst de vorderingen van PVH echter af. Dit is deels omdat de Nederlandse rechter onbevoegd is en deels omdat PVH de onrechtmatigheid van de advertenties onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.

IEF 20570

Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht op 18 mei

Raak in één keer volledig up-to-date bij deze halfjaarlijkse jurisprudentielunch merken-, modellen- en auteursrecht. Op woensdag 18 mei geven Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Jesse Hofhuis (Hofhuis Alkema Groen) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER) een compleet overzicht van actuele rechtspraak in het merkenrecht, het auteursrecht en productvormgeving.

Accreditatie: 3 opleidingspunten (PO en BMM)
Tijd: 13:00 – 16:15 uur (inloop vanaf 12:30 uur)
Locatie: wordt nog bekend gemaakt. We gaan uit van een 'live' lunch op een bijzondere plek in Amsterdam.

IEF 20569

Inbreuk op Formstripmerken van Puma

Rechtbank Den Haag 2 mrt 2022, IEF 20569; ECLI:NL:RBDHA:2022:1626 (Puma tegen Monshoe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-formstripmerken-van-puma

Rb Den Haag 2 maart 2022, IEF 20569; ECLI:NL:RBDHA:2022:1626 (Puma tegen Monshoe) Puma heeft merkrechten op het logo dat zij heeft ontworpen, de formstrip. Volgens Puma maakt Monshoe inbreuk op de Formstripmerken met een teken dat Monshoe op de schoenen Shoecolate en Pearlz aanbrengt. Volgens de rechtbank maken de Formstripmerken deel uit van een bekende merkenfamilie. Verder oordeelt de rechtbank dat het teken aan de zijkant van de schoenen Shoecolate en Pearlz sterk lijkt op de Formstripmerken. Door het gebruik door Monshoe van het teken wordt zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel gehaald uit, of afbreuk gedaan aan, het onderscheidend vermogen of aan de reputatie van de Formstripmerken.

IEF 20563

Overtreding onthoudingsverklaring

Rechtbank Den Haag 23 feb 2022, IEF 20563; (Audi tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overtreding-onthoudingsverklaring

Rb Den Haag 23 februari 2022, IEF 20563; C/09/617770 / HA ZA 21-824 (Audi tegen gedaagde) In deze zaak vordert Audi een veroordeling om wegens overtreding van een onthoudingsverklaring een boete te betalen voor iedere dag gerekend vanaf de datum van de onthoudingsverklaring tot de datum dat die onthoudingsverklaring is nageleefd. Deze vordering wordt door de rechtbank toegewezen, want het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat gedaagde een overzicht dient te overleggen met daarin onder andere contactgegevens van betrokken partijen, orders voor de inbreukmakende producten en verkooptransacties voor de inbreukmakende producten.

IEF 20548

Beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking slaagt t.a.v. aantal merken

Rechtbank Den Haag 16 feb 2022, IEF 20548; ECLI:NL:RBDHA:2022:1133 (P.K. c.s. tegen Vemedia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beroep-op-merkenrechtelijke-rechtsverwerking-slaagt-t-a-v-aantal-merken

Rb Den Haag 16 februari 2022, IEF 20548; ECLI:NL:RBDHA:2022:1133 (P.K. c.s. tegen Vemedia) P.K. Holdline is de moedermaatschappij van P.K. Benelux, dat vitamines en voedingssupplementen verkoopt onder het merk Lucovitaal. P.K. Holdline is houdster van de merkrechten op Lucovitaal. Later heeft Vemedia het Leef vitaal-merk gedeponeerd. Zij verkoopt ook producten voorzien van dit merkteken en zij gebruikt de website Leefvitaal.nl. P.K. c.s. vordert onder andere veroordeling van Vemedia tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op de merken en het handelsnaamrecht en ieder onrechtmatig handelen jegens P.K. c.s..

IEF 20537

Aanvraag niet te kwader trouw of onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 10 feb 2022, IEF 20537; ECLI:NL:RBDHA:2022:988 (Hizlipara tegen PayPorter), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aanvraag-niet-te-kwader-trouw-of-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 februari 2022, IEF 2053; ECLI:NL:RBDHA:2022:988 (Hizlipara tegen PayPorter) Kort geding. Het Turkse bedrijf Hizlipara is actief op het gebied van internationale geldovermakingen. PayPorter verleent betaaldiensten, waaronder geldtransfers en moneytransfers in binnen- en buitenland. Tijdens de aanvraag van het Uniemerk was tussen partijen sprake van een verregaande vorm van samenwerking. Hizlipara was niet te kwader trouw bij het aanvragen van het Uniemerk op haar naam. Het Uniemerk is geldig en Hizlipara is gerechtigd zich hierop ten opzichte PayPorter te beroepen. PayPorter wordt onder meer veroordeeld het gebruik binnen de Europese Unie van het Uniemerk of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden.