Auteursrecht

IEF 18621

Margriet Koedooder over de Kraftwerk-zaak

Kraftwerk revisited 

HERKENBARE SAMPLES ZIJN TOEGESTAAN, ALS VOLDAAN IS AAN DE EISEN VOOR EEN CITAAT?

Wil je met een sample een heel kort onderdeel ‘citeren’ uit een audio-opname van een ander? Dan heb je óf toestemming nodig van de producent van de opname, óf je moet de sample zodanig wijzigen en gebruiken in het nieuwe werk, dat sprake is van het ‘voor het oor onherkenbaar’ maken. Dit is de essentie van de antwoorden van het Hof op prejudiciële vragen in de langlopende zaak Kraftwerk vs Pelham en Haas. Heel glashelder was deze uitspraak echter zeker niet voor iedereen. Diverse media kwamen met het bericht dat Kraftwerk de zaak had gewonnen. Even veel andere media concludeerden dat Kraftwerk had verloren. Maar hoe zit het nu echt?

IEF 18620

Auteursrechtinbreuk illustraties MP-atlassen door Meda Pharma

Rechtbank Amsterdam 31 jul 2019, IEF 18620; (X tegen Meda Pharma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-illustraties-mp-atlassen-door-meda-pharma

Rechtbank Amsterdam 31 juli 2019, IEF 18620 (X tegen Meda Pharma) Auteursrecht. X houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitgeven van patiëntenvoorlichtingsmaterialen. X sluit een overeenkomst met een illustrator over de gebruiksrechten op zijn illustraties uit de KNO-atlas. De MP-atlassen bevatten advertenties voor o.a. geneesmiddelen die door Meda Pharma zijn geregistreerd en stemmen overeen met de uitgegeven KNO-atlas. X heeft contact opgezocht met Meda Pharma over het vermoeden van inbreuk. Na verlof van de rechtbank heeft X bewijsbeslag gelegd onder Meda Pharma op alle documenten die betrekking hebben op de inbreuk op de auteursrechten van de illustrator en de persoonlijkheidsrechten van X. Meda Pharma heeft daarop een onthoudingsverklaring getekend. X vordert Meda Pharma tot het verstrekken van inzage aan X van o.a. administratieve bescheiden, correspondentie en facturen over de hoeveelheden geproduceerde en geleverde patiëntenatlassen waarin illustraties zijn gebruikt. Er is sprake van inbreuk en de vorderingen worden toegewezen.

IEF 18616

Ook in hoger beroep uitputting auteursrecht persoonlijke schenking foto's

Hof Amsterdam 30 jul 2019, IEF 18616; http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-in-hoger-beroep-uitputting-auteursrecht-persoonlijke-schenking-foto-s

Gerechtshof Amsterdam 30 juli 2019, IEF 18616 (Uitputting auteursrecht foto’s) Auteursrecht. Vervolg op eerste aanleg [IEF 16851]. Eiser is fotograaf en heeft foto's in tweevoud laten afdrukken door X. De eerste set was voor een tentoonstelling, de tweede is verkocht aan X. X heeft de foto's vervolgens verkocht aan gedaagde. Eiser stelt dat er geen sprake was van uitputting, maar van verbreiding en vordert voor recht te verklaren dat hij zijn auteursrecht op de foto's rechtmatig uitoefent door deze foto's als zijn eigendom op te eisen bij gedaagde. De rechtbank oordeelde dat met die enkele eigendomsovergang sprake is van in het verkeer brengen als bedoeld in artikel 12b van de Aw en daarmee sprake is van uitputting. De overdracht van de afdrukken aan X is geschied op het moment dat de eerste openbaarmaking al had plaatsgevonden. Van verbreiding kan dan geen sprake meer zijn. Het hof sluit zich bij het oordeel van de rechtbank aan.

 

IEF 18613

Antwoord prejudiciële vragen 'sampling' Kraftwerk zaak

HvJ EU 29 jul 2019, IEF 18613; (Pelham tegen Hütter e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/antwoord-prejudici-le-vragen-sampling-kraftwerk-zaak

Bundesgerichtshof Duitsland 29 juli 2019, IEF 18613, IEFbe 2920; C-476/17 (Pelham tegen Hütter e.a.) Auteursrecht. Naburige rechten. Hütter e.a. zijn lid van de muziekgroep Kraftwerk en heeft een fonogram gepubliceerd met het nummer Metall auf Metall. Pelham en Haas zijn de componisten van het nummer Nur mir, dat op de fonogrammen is verschenen. Hütter e.a. stellen dat Pelham twee seconden van een ritmische sequens van het nummer Metall auf Metall elektronisch heeft gekopieerd (gesampled) en deze in een doorlopende herhaling onder het nummer Nur mir heeft gezet, hoewel hij die sequens ook zelf had kunnen spelen. Hütter e.a. zijn van oordeel dat Pelham inbreuk heeft gemaakt op het naburige recht waarvan zij als fonogramproducent houder zijn en dat inbreuk is gemaakt op het intellectuele-eigendomsrecht dat zij houden als uitvoerend kunstenaars, alsook op Hütters auteursrecht op het muziekwerk. Er zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Hof met betrekking tot de fonogramproducent en 'sampling'.

IEF 18612

Inbreuk foto-en beeldmateriaal dierenverpakkingen

Rechtbank Amsterdam 24 jul 2019, IEF 18612; (Eiser tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-foto-en-beeldmateriaal-dierenverpakkingen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 juli 2019, IEF 18612 (Eiser tegen X) Auteursrecht. Vervolg op vonnis van 25 april 2019. Beide partijen produceren en verkopen bodembedekking voor dierenverblijven. Eiser en X zijn gaan samenwerken. Het gaat in dit kort geding om de inbreuk op de auteursrechten op verpakkingen van bodembedekking voor (knaag)dierenverblijven van o.a. foto- en beeldmateriaal. In eerdere uitspraak is geoordeeld dat eiser inbreuk maakte op de auteursrechten van X. Volgens X heeft eiser zich niet aan het vonnis gehouden. Eiser heeft de verpakkingen van de producten na het vonnis verder aangepast, maar volgens X maken zij nog steeds inbreuk. Eiser vordert in conventie de tenuitvoerlegging van de vonnissen te schorsen. De rechter wijst de vordering in conventie af. Eiser wordt veroordeeld de inbreuk te staken.

IEF 18610

Ook afbeeldingen tafel'bladen' inbreukmakend

Rechtbank Noord-Nederland 24 jul 2019, IEF 18610; (Eek tegen Dudink), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-afbeeldingen-tafel-bladen-inbreukmakend

Rechtbank Noord-Nederland 24 juli 2019, IEF 18610 (Piet Hein Eek tegen Dudink) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Dudink houdt zich bezig met de vervaardiging van meubels aan de hand van wensen van particuliere klanten. Eek is onder meer ontwerper van een kantinetafel en afvaltafel in sloophout. Dudink adverteerde onder de naam Dusign op haar website en op Marktplaats met afbeeldingen die inbreuk zouden maken op het auteursrecht van Eek. Eek vordert bij de rechtbank inbreuk van Dudink op haar auteursrecht en slaafse nabootsing op de ontwerpen van de tafels te staken. De rechtbank wijst de vorderingen toe, omdat de totaalindrukken zijn als afkomstig van of in ieder geval ontleend aan het ontwerp van Eek.

 

IEF 18608

Eerste aanleg: geen auteursrechtinbreuk lesmateriaal tabletcomputer Snappet

Rechtbank Den Haag 9 nov 2016, IEF 18608; ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 (GEU tegen Snappet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eerste-aanleg-geen-auteursrechtinbreuk-lesmateriaal-tabletcomputer-snappet

Rechtbank Den Haag 9 november 2016, IEF 18608; ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 (GEU tegen Snappet) Auteursrecht. Databankenrecht. GEU is een vereniging die de collectieve belangen behartigt van uitgeverijen van leermateriaal voor onderwijs. Snappet biedt een dienst aan basisscholen waarbij de leerlingen een tabletcomputer in bruikleen krijgen. Op de tablets is door Snappet ontwikkelde software geïnstalleerd waarmee de leerlingen oefenopgaven kunnen maken. De vraag is of de dienst van Snappet inbreuk maakt op de educatieve uitgaven van GEU. GEU vindt van wel en vordert inbreuk op haar auteurs- en databankenrecht. De rechtbank oordeelt van niet.

IEF 18606

Rechtmatigheid vergoedingen aan BUMA voor achtergrondmuziek tandartsenpraktijken vereist individuele beoordeling

Rechtbank Amsterdam 24 jul 2019, IEF 18606; (KNMT tegen Buma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtmatigheid-vergoedingen-aan-buma-voor-achtergrondmuziek-tandartsenpraktijken-vereist-individuele

Rechtbank Amsterdam 24 juli 2019, IEF 18606 (KNMT tegen Buma) Auteursrecht. Naburige rechten. Openbaarmaking. KNMT is een Nederlandse beroepsorganisatie van onder andere tandartsen. Buma is een collectieve beheersorganisatie en houdt zich krachtens de auteurswet bezig met de inning en verdeling van auteursrechtelijke vergoedingen voor de uitvoering en het gebruik van muziek in het openbaar. Buma is van mening dat tandheelkundige praktijken in NL aan Buma vergoedingen verschuldigd zijn voor het afspelen van achtergrondmuziek in hun praktijken. KNMT betwist op grond van recente Europese jurisprudentie dat het spelen van achtergrondmuziek in tandheelkundige praktijken als een mededeling aan het publiek kan worden aangemerkt en vordert Buma zich te onthouden van alle handelingen die gericht zijn op het incasseren van auteursrechtelijke vergoedingen van in NL gevestigde tandheelkundige praktijken. De rechtbank wijst de vordering af omdat de vraag of een tandheelkundige praktijk een mededeling aan het publiek doet niet in algemene zin kan worden beantwoord, maar een individuele beoordeling vereist.