Auteursrecht

IEF 19157

Zonder toestemming vertonen van wedstrijdbeelden in café

Rechtbank Den Haag 10 feb 2020, IEF 19157; ECLI:NL:RBDHA:2020:2141 (Eredivisie tegen uitbater), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zonder-toestemming-vertonen-van-wedstrijdbeelden-in-caf

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 maart 2020, IEF 19157; ECLI:NL:RBDHA:2020:2141 (Eredivisie tegen uitbater) Kort geding. Verstekvonnis. Inbreuk op auteursrechten door zonder toestemming wedstrijdbeelden uit de Eredivisie in een café te vertonen. De uitbater wordt veroordeeld tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het opgelegde gebod de inbreuk te staken, met een maximum van € 15.000,-.

IEF 19144

Strandstoel van Je Zusje is geen nieuw en oorspronkelijk ontwerp

Rechtbank Rotterdam 10 apr 2020, IEF 19144; ECLI:NL:RBROT:2020:3406 (StrandstoelXXL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/strandstoel-van-je-zusje-is-geen-nieuw-en-oorspronkelijk-ontwerp

Rechtbank Rotterdam 10 april 2020, IEF 19144; ECLI:NL:RBROT:2020:3406 (StrandstoelXXL) Eiser Studio IDM houdt zich bezig met architectuur en interieur- en ruimtelijk ontwerp. Studio IDM verhuurt exemplaren van het ontwerp van de StrandstoelXXL op basis van een licentie aan derden, zoals bijvoorbeeld organisatoren van evenementen en festivals. Verweerder Je Zusje houdt zich onder meer bezig met het organiseren van evenementen. Op een van de festivals, waar Je Zusje organisator van is, is een kopie van het ontwerp van de StrandstoelXXL, waarvoor geen toestemming is verleend, aangetroffen. Studio IDM stelt dat Je Zusje inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Studio IDM op het ontwerp van de StrandstoelXXL en/of anderszins onrechtmatig heeft gehandeld jegens Studio IDM. Er wordt geoordeeld dat Studio IDM auteursrechthebbende is en dat de strandstoel XXL van Studio IDM niet ontleend is aan de eerder op de markt gebrachte ‘Giant Deckchairs’. Het ontwerp van de StrandstoelXXL is een ‘werk’ in auteursrechtelijke zin. De strandstoel van Je Zusje kan daarentegen door de herkenbare overname van de auteursrechtelijk beschermde elementen - in het bijzonder de extreem uitgetrokken breedte van het Ontwerp en de verhouding in maatvoering - niet als een zelfstandig nieuw en oorspronkelijk werk worden aangemerkt omdat het totaalbeeld van de beide ontwerpen te weinig verschilt. De strandstoel als vervaardigd voor en gebruikt op het festival is dan ook een ongeoorloofde verveelvoudiging van Strandstoel XXL.

IEF 19134

Meubelserie en eetkamerstoel aangemerkt als inbreukmakende producten

Rechtbank Den Haag 7 apr 2010, IEF 19134; ECLI:NL:RBDHA:2020:3138 (De Spieghel en Decor Wonen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/meubelserie-en-eetkamerstoel-aangemerkt-als-inbreukmakende-producten

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 april 2020, IEF 19134; ECLI:NL:RBDHA:2020:3138 (De Spieghel en Decor Wonen) De Spieghel is een meubelbedrijf en houdster van twee modelregistraties. Ook brengt De Spieghel de Pippa-stoel, een eetkamerstoel, op de markt. Decor Wonen c.s. is eveneens actief op de Nederlandse meubelmarkt. De Spieghel stelt dat de Black Gold-serie van Decor Wonen inbreuk maakt op haar ingeschreven gemeenschaps-modelrechten en dat de eetkamerstoel Flower inbreuk maakt op niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van de Pippa-stoel. Daarnaast zouden de Flower-stoel en de meubelmodellen uit de Black Gold-serie een slaafse nabootsing zijn van de meubelmodellen van De Spieghel.

IEF 19135

Conclusie P-G in Lira tegen Ziggo

Hoge Raad 20 mrt 2020, IEF 19135; ECLI:NL:PHR:2020:354 (Lira tegen Ziggo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-in-lira-tegen-ziggo

Parket bij de HR 20 maart 2020, IEF 19135, IT 3102; ECLI:NL:PHR:2020:354 (Lira tegen Ziggo) Zie ook [IEF 16317]. Stichting Lira is een collectieve beheersorganisatie voor auteurs van werken van tekstuele aard. Ziggo c.s. zijn distributeurs van tv-programma’s via de kabel. Deze zaak vormt het vervolg op het arrest Norma/NLKabel [IEF 13696]. Allereerst is aan de orde de vraag of Lira de auteursrechten kan uitoefenen op beschermde werken in films die worden doorgegeven via de kabel. Meer specifiek gaat het om werken van tekstuele aard, zoals het script of het scenario. Lira baseert haar vorderingsrechten jegens de kabelexploitanten op de contractuele overdracht van primaire openbaarmakingsrechten door de makers aan haar zelf. Ziggo c.s. stellen dat de exploitatierechten op grond van art. 45d Auteurswet (hierna: Aw) bij de filmproducent liggen en niet aan Lira kunnen worden overgedragen. In de zaak Norma/NLKabel is deze kwestie ook aan de orde geweest. De Hoge Raad hoefde daarover toen niet te beslissen. A-G Verkade sloot zich aan bij het standpunt van de kabelbedrijven. In deze zaak heeft het hof zich bij die opvatting aangesloten.

IEF 19118

HvJ EU: verhuur van auto met radio is geen mededeling aan publiek

HvJ EU 2 apr 2021, IEF 19118; ECLI:EU:C:2020:268 (Stim en SAMI), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-verhuur-van-auto-met-radio-is-geen-mededeling-aan-publiek

HvJ EU 2 april 2020; IEF 19118, IEFbe 3061; ECLI:EU:C:2020:268 (Stim en SAMI) Zie ook [IEF 18245] en [IEF 18963]. Stim en Sami zijn Zweedse organisaties voor het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten. Fleetmanager Sweden AB en Nordisk Biluthyrning AB zijn Zweedse autoverhuurbedrijven. Laatsgenoemden verhuren voertuigen aan bedrijven, die op hun beurt de voertuigen weer verhuren aan particulieren. De voertuigen zijn uitgerust met een radio. Houdt de verhuur van auto’s die standaard zijn uitgerust met een radio in dat de verhuurder van die auto’s een gebruiker is die een ‚mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 respectievelijk een ‚mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 doet?

IEF 19111

Lidl-shaver maakt geen inbreuk op de shaver van Philips

Rechtbank Oost-Brabant 25 mrt 2020, IEF 19111; ECLI:NL:RBOBR:2020:1908 (Philips tegen Lidl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/lidl-shaver-maakt-geen-inbreuk-op-de-shaver-van-philips

Rechtbank Oost-Brabant 25 maart 2020, IEF 19111; ECLI:NL:RBOBR:2020:1908 (Philips tegen Lidl) Tot het assortiment van Philips-producenten behoort een elektrisch scheerapparaat met modelnummer RQ 320 (hierna: de Philips-shaver). Lidl verkoopt ook een elektrisch scheerapparaat van het merk Silvercrest (hierna: de Lidl-shaver). Philips vordert primair op basis van het auteursrecht een verbod jegens Lidl om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat de Philips-shaver en de Lidl-shaver in hoge mate overeenstemmen en dezelfde totaalindruk wekken. Philips weet onvoldoende aannemelijk te maken dat Lidl met de Lidl-shaver inbreuk maakt op het auteursrecht van Philips. Geoordeeld wordt dat de totaalindrukken van de Philips-shaver en van de Lidl-shaver in voldoende mate van elkaar verschillen. Zo is de Philips-shaver iets langer en bij het bovenste gedeelte van het handvat – onder de scheerkop – iets slanker dan de Lidl-shaver. Philips vordert subsidiair een verbod op het gebruik van de gewraakte promotionele afbeeldingen van de shaver van Lidl op de website, de verpakking en in de gebruiksaanwijzing van de Lidl-shaver. Geoordeeld wordt dat Lidl met haar promotiemateriaal van de Lidl-Shaver geen inbreuk maakt op het auteursrecht dat Philips op haar shaver heeft. De afbeelding van de Lidl-shaver in het promotiemateriaal wekt namelijk niet dezelfde totaalindruk als de Philip-shaver. Ook voor de gebruikte afbeeldingen van de Lidl-shaver geldt dat het een meer grove, robuuste en degelijke indruk wekt tegenover de meer elegante en luxere uitstraling van de Philips-Shaver. Alle vorderingen van Philips worden afgewezen.

IEF 19104

Publicatie foto zonder toestemming

Rechtbank Amsterdam 12 mrt 2020, IEF 19104; ECLI:NL:RBAMS:2020:1721 (Onrechtmatige publicatie foto), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-foto-zonder-toestemming

Ktr. Rechtbank Amsterdam 12 maart 2020, IEF 19104, IT 3086; ECLI:NL:RBAMS:2020:1721 (Onrechtmatige publicatie foto) Gedaagde heeft op een website een recept geplaatst met een foto. Studio Lipov heeft de foto gemaakt en is de auteursrechthebbende. Eiseres heeft voor Nederland de exclusieve rechten op de foto gekregen.Gedaagde heeft de foto geopenbaard en bijgesneden zonder naamsvermelding en toestemming. Eiseres heeft aan gedaagde voor de foto een licentienota gestuurd, deze is onbetaald gebleven. De foto is inmiddels verwijderd. Gedaagde heeft hierdoor inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eiseres en door deze inbreuk heeft eiseres schade geleden die zij vergoed wil hebben. Vastgesteld wordt dat de foto auteursrechtelijk beschermd is en dat eiseres het recht heeft om op te komen tegen het gebruik van de foto. Doordat de foto op de website van gedaagde heeft gestaan, heeft zij de foto geopenbaard en dat is zonder toestemming van eiseres niet toegestaan, zo volgt uit artikel 25 en 27A van de Aw. Dit maakt gedaagde schadeplichtig, ook als de foto in het verleden, zoals gedaagde aanvoert, vrij op internet verkrijgbaar is geweest. Feit blijft immers dat gedaagde geen toestemming heeft gekregen om de foto op haar website te plaatsen.