Auteursrecht

IEF 17936

Herziening van het ex parte verbod afgewezen wegens geldigheid octrooi waarop Zavod inbreuk maakt

Rechtbank Den Haag 31 aug 2018, IEF 17936; ECLI:NL:RBDHA:2018:10449 (Zavod tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/herziening-van-het-ex-parte-verbod-afgewezen-wegens-geldigheid-octrooi-waarop-zavod-inbreuk-maakt

Vzr. Rechtbank Den Haag 31 augustus 2018, IEF 17936; ECLI:NL:RBDHA:2018:10449 (Zavod tegen gedaagde en AMS) Octrooirecht. Gedaagde is oprichter van AMS. AMS ontwerpt en vervaardigt botskussens. MS is licentiehouder van EP 363. Zavod is een Russich bedrijf dat zich bezighoudt met ontwerp, productie, de vermarkting en installatie van stalen objecten zoals botskussens.  AMS constateert dat Zavod haar botskussens zou tentoonstellen op de beurs in de RAI. Bij verzoekschrift heeft AMS de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzocht om een ex parte verbod te bevelen op basis van het octrooi. De vordering wordt toegewezen. AMS heeft geconstateerd dat Zavod toch met haar botskussens aanwezig was op de beurs. In kort geding vordert Zavod dat het ex parte verbod wordt opgeheven omdat het octrooi niet geldig is. Het octrooi is nieuw en inventief waardoor het wel geldig is. Zavod maakt daarop een inbreuk. De vordering wordt afgewezen. Zavod wordt veroordeelt tot betaling van proceskosten, begroot op € 75.000.

IEF 17926

Geen modellenrechtinbreuk omdat andere uitstraling van loungeset de Passion zorgt voor andere algemene indruk

Rechtbank Den Haag 27 jul 2018, IEF 17926; ECLI:NL:RBDHA:2018:9953 (Plus 100 tegen Van Der Garde ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-modellenrechtinbreuk-omdat-andere-uitstraling-van-loungeset-de-passion-zorgt-voor-andere-algeme

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 juli 2018, IEF 17926; ECLI:NL:RBDHA:2018:9953 (Plus 100 tegen Van der Garde) Auteursrecht. Modellenrecht. Plus 100 is een groothandel in onder meer tuinmeubilair en ontwerpt ook zelf tuinmeubelen. Van der Garde verkoopt tuinmeubelen aan consumenten en heeft tussen 2010 en 2016 tuinmeubelen afgenomen van Plus 100. Plus 100 is houder van Gemeenschapsmodellen 'Garden furniture'(0001 t/m 0004). Plus 100 verkoopt de uitvoeringen van de loungesets onder de naam 'Passion' (Modellen). Van der Garde heeft op haar website een loungeset aangeboden met de naam 'Passion' (Passion). Plus 100 vordert dat Van der Garde iedere inbreuk staakt en gestaakt houdt. Het zitvlak van de Passion oogt niet als een massief blok zoals bij de Modellen. Bij de Passion zijn drie spijlen geplaatst tussen de stoelen en bij de Modellen vijf. Er kan niet gezegd worden dat de Passion een strakke en minimalistische uitstraling heeft. De Passion heeft een hout look en de Modellen een zeer donkere uitstraling. De elementen van de Passion verschillen zodanig van de Modellen dat het zorgt voor een andere algemene indruk. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17933

Vergoeding van € 12.500 afgewezen want RUG is auteursrechthebbende van syllabi

Rechtbank Overijssel 21 jun 2018, IEF 17933; ECLI:NL:RBOVE:2018:3065 (Eiser tegen RUG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vergoeding-van-12-500-afgewezen-want-rug-is-auteursrechthebbende-van-syllabi

Ktr. Rechtbank Overijssel 12 juni 2018, IEF 17933; ECLI:NL:RBOVE:2018:3065 (eiser tegen RUG) Auteursrecht. Eiser was van 1 september 2014 tot 1 september 2015 in dienst van de RUG. Onderdeel van het takenpakket van eiser was de evaluatie van de Mastertrack, Science, Business en Policy. Een van eisers bevindingen was dat de twee syllabi die reeds voorhanden waren gereviseerd dienden te worden. Eiser heeft vervolgens een verbeterplan opgesteld en de syllabi bewerkt. Dit gebeurde op eigen initiatief, gedurende een aantal maanden, in eigen tijd, met toestemming en in overleg met de RUG. Eind mei/begin juni 2015 heeft eiser de door hem bewerkte syllabi met daarin hoofdstukken van eigen hand aan de Canadese uitgever Scribendi gestuurd, die de syllabi door een native speaker heeft laten corrigeren op taal- en stijlfouten. Voor aanvang van het universitaire jaar 2015-2016 heeft de RUG-syllabi laten maken. Zij heeft gebruik gemaakt van de Scribendi-syllabi door deze te bewerken. Eiser vordert een vergoeding van € 12.500,00. De syllabi zijn gemaakt in het kader van de dienstbetrekking. De RUG is daardoor de rechthebbende op de persoonlijkheidsrechten van de syllabi. Er zijn geen andere afspraken gemaakt over de rechten. De vordering wordt afgewezen.

 

IEF 17931

Tense-tafel maakt geen inbreuk op Slim-tafel wegens ontbreken kenmerkende detaillering

Rechtbank Den Haag 22 aug 2018, IEF 17931; ECLI:NL:RBDHA:2018:10237 (Arco meubelfabriek tegen MDF Italia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tense-tafel-maakt-geen-inbreuk-op-slim-tafel-wegens-ontbreken-kenmerkende-detaillering

Rechtbank Den Haag 22 augustus 2018, IEF 17931; ECLI:NL:RBDHA:2018:10237 (Arco meubelfabriek tegen MDF Italia) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. MDF is een Italiaanse fabrikant van meubels en woonaccessoires. Arco is een Nederlandse meubelfabriek en heeft de Slim-tafel ontwikkeld. Tussen 2006 en 2009 is die tafel op de markt gebracht. In 2016 en 2017 zijn de Tense Material Wood tafel en Tense Material Carbone op de markt gebracht. Arco vordert dat MDF het fabriceren en het verkopen van de Tense Material Wood en Carbone tafel (Tense Material in houten uitvoering) te staken en gestaakt te houden. De kenmerkende detaillering die de Slim heeft, is niet in de Tense Material in houten uitvoering aanwezig. De diagonale lijn loopt door tot net onder de bovenzijde van het tafelblad, namelijk daar waar het fineer begint. Tussen de fineerlaag en het einde van de diagonale lijn is geen ruimte vrijgelaten en er is dan ook geen sprake van een smalle gleuf. Door de Slim gebruikte houtfineer, geeft het de tafel een lichte en nieuwe indruk. MDF heeft gekozen voor een fineer waardoor haar tafels massiever en zwaarder ogen. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17930

Falende klachten tegen vernietigd verbod format TV-spel The Alphabet Game

Hoge Raad 3 aug 2018, IEF 17930; ECLI:NL:PHR:2018:855 (ITV tegen MC&F), http://www.ie-forum.nl/artikelen/falende-klachten-tegen-vernietigd-verbod-format-tv-spel-the-alphabet-game

Conclusie AG bij de HR 3 augustus 2018, IEF 17930; ECLI:NL:PHR:2018:855 (ITV tegen MC&F) Auteursrecht op onderdeel TV-quiz. Maatstaf toewijzing vordering in kort geding. Motivering belangenafweging. Devolutieve werking. Dit kort geding speelt tegen de achtergrond van de vraag wie (auteurs)rechthebbende, althans exploitatiegerechtigde is op het tv-format van een onderdeel van een quiz, het Eindspel genoemd. Dat ligt gecompliceerd (vgl. de synopsis hierna in 2.2). De voorzieningenrechter vond dat geen uitgemaakte zaak en wees op grond van een belangenafweging de vordering van ITV (een verbod aan MC&F om zich als rechthebbende op het format voor te doen) toe en de spiegelbeeldige vordering van MC&F af. In hoger beroep zijn beide vorderingen afgewezen [IEF 17112]. In cassatie klaagt ITV over de maatstaf voor toewijzing in kort geding, de motivering van de belangenafweging en het miskennen van de devolutieve werking van het appel. De AG ziet deze klachten niet slagen en concludeert tot verwerping en geeft Uw Raad in overweging dat met toepassing van art. 81 RO te doen.

IEF 17913

Gebruik WEPUBLISH is deloyaal gelet op de voorgaande maar beëindigde samenwerking in Publ.sh

Rechtbank Den Haag 13 aug 2018, IEF 17913; ECLI:NL:RBDHA:2018:9747 (Online Publisher tegen Netmedia c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-wepublish-is-deloyaal-gelet-op-de-voorgaande-maar-be-indigde-samenwerking-in-publ-sh
publ.sh wepublish

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 augustus 2018, IEF 17913; IEFbe 2703; ECLI:NL:RBDHA:2018:9747 (Online Publisher tegen Netmedia c.s.) Herstelvonnis IEF 17920, vanwege ontbreken maximering dwangsom. Vonnis herstel Partijen hebben samenwerkt voor het opstarten van het nieuwe merk Publ.sh en later het merk Wepublish. De overlegde bewijzen maken niet dat er een kans is dat de merkinschrijving door OP te kwader trouw (2.23 lid 2 BVIE) is gedaan en in een bodemprocedure zal worden vernietigd. Het gebruik van wepublish aan elkaar geschreven en met publish dikgedrukt, gelet op de voorgaande maar beëindigde samenwerking, kan de indruk doen ontstaan van (nog steeds) een commerciële band. Gebruik van dat teken is dan ook deloyaal te achten. Afwijzing auteursrechtclaim op eenvoudige menu-structuur. Wel auteursrechtinbreuk op instructievideo, omslagfoto twitter-account, tekst 'About us'. Rectificatie wordt bevolen op website en sociale media.

IEF 17908

Auteursrechtinbreuk op constructietekeningen staken, maar onvoldoende maatregelen getroffen om van bedrijfsgeheim te spreken

Rechtbank Midden-Nederland 8 aug 2018, IEF 17908; ECLI:NL:RBMNE:2018:3715 (Wärtsilä tegen Aegir Marine), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-op-constructietekeningen-staken-maar-onvoldoende-maatregelen-getroffen-om-van-be
constructietekening Wärtsilä

Rechtbank Midden-Nederland 8 augustus 2018, IEF 17908; ECLI:NL:RBMNE:2018:3715 (Wärtsilä tegen Aegir Marine) Auteursrecht. Bedrijfsgeheimen. Constructietekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd werken, maar worden beperkt door functionele eisen, algemene normen en gebruik van hetzelfde computerprogramma. Op de constructietekeningen staat vermeld dat deze niet verder mogen worden verspreid en er zijn geheimhoudingsbedingen in arbeidsovereenkomsten, dit draagt wel bij, maar baat Wärtsilä onvoldoende voor een beroep op bescherming van bedrijfsgeheimen. Van de gelaagde structuur als barrière blijft niet veel over. Onvoldoende is gebleken dat voldaan is aan het - voor bescherming als bedrijfsgeheim gestelde- vereiste dat Wärtsilä c.s. alle redelijke maatregelen heeft getroffen om haar informatie (constructietekeningen en overhaalijsten) geheim te houden. In het incident verbiedt de rechtbank AMPS voor de duur van het geding elke inbreuk op de auteursrechten en afschrift te verstrekken van alle documenten. In reconventie vervalt het gelegde bewijsbeslag voor zover deze meer hebben getroffen dan de constructietekeningen en overhaallijsten; Wärtsilä erkent dat ze alleen de bescherming van de constructietekeningen inroept en niet van ontwerptekeningen.

IEF 17907

Geen certificering accountant nodig voor omvang opgave auteursrechtinbreuk

Hof Den Haag 24 jul 2018, IEF 17907; ECLI:NL:GHDHA:2018:1907 (Esveco Specialties tegen geïntimeerde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-certificering-accountant-nodig-voor-omvang-opgave-auteursrechtinbreuk

Hof Den Haag 24 juli 2018 IEF 17907; ECLI:NL:GHDHA:2018:1907 (Esveco Specialties tegen geïntimeerde) Omvang opgave auteursrechtinbreuk. Geïntimeerde heeft eind jaren tachtig het Korpaspel bedacht. Dit spel heeft raakvlakken met het bekende cijferbingo-spel, met dien verstande dat op een Korpa-kaart, in plaats van getallen, speelkaarten zijn afgebeeld. Esveco houdt zich bezig met produceren van onder meer spellen. Geïntimeerde heeft een exclusieve licentieovereenkomst gesloten met betrekking tot de productie van het Korpa-spel. Na een conflict is de samenwerking verbroken. Esveco heeft daarna onder eigen naam een kaartbingo spel op de markt gebracht. In eerste aanleg vordert geïntimeerde het produceren van het Korpa-spel te staken. De rechtbank [IEF 16047] heeft geoordeeld dat de geïntimeerde maker is van het spel. Dat er met het spel bijna geen winst is geboekt doet niet af aan het feit dat er sprake is van een inbreuk, Esveco moet een gecertificeerde opgave te doen van de administratie. Het hof beveelt Esveco haar opgave te voorzien van een door een accountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen naar aanleiding van een vergelijking van de opgave van Esveco met de administratie van Esveco, zonder assurance over de volledigheid en betrouwbaarheid.