Auteursrecht

IEF 18386

Geen wilsovereenstemming gebruik foto's op canvas of verwerking tot olieverfschilderij

Antilliaanse Gerechten 18 mrt 2019, IEF 18386; ECLI:NL:OGEAC:2019:53 (X tegen BDC en BDT), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-wilsovereenstemming-gebruik-foto-s-op-canvas-of-verwerking-tot-olieverfschilderij

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 18 maart 2019, IEF 18386; ECLI:NL:OGEAC:2019:53 (X tegen BDC en BDT) Auteursrecht. Deze zaak gaat over het gebruik door BDT (en/of BDC) van foto’s die door eiseres zijn gemaakt en waarvan het auteursrecht bij haar rust. Dat laatste staat tussen partijen niet ter discussie. Verweerder meent echter dat zij met eiseres een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan zij gerechtigd was om de foto’s te gebruiken en af te drukken op canvas dan wel te verwerken tot een olieverfschilderij. Het gerecht concludeert dat tussen partijen geen wilsovereenstemming is ontstaan. Gevorderd wordt de vernietiging van inbreukmakende zaken en schadevergoeding in de vorm van winstafdracht.

IEF 18383

Ook onopzettelijk onrechtmatig gebruik foto is inbreuk op auteursrechten

Rechtbanken 26 mrt 2019, IEF 18383; ECLI:NL:RBAMS:2019:2267 (X tegen de Vinderij), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-onopzettelijk-onrechtmatig-gebruik-foto-is-inbreuk-op-auteursrechten

Ktr. Rechtbank Amsterdam, 26 maart 2019; ECLI:NL:RBAMS:2019:2267 (X tegen De Vinderij) Auteursrecht. Inbreuk. X is een gediplomeerd beroepsfotograaf. De Vinderij biedt een online platform waarop studenten een sociale bijbaan kunnen vinden. In dit kader exploiteert de Vinderij ook de website www.oppastips.nl. Op deze website heeft de Vinderij (zonder licentie) een foto van de hofvijver genomen door X getoond. Dit is een inbreuk op de auteursrechten van X, het feit dat deze inbreuk onopzettelijk is geweest doet daar niets aan af. De vordering tot het staken en gestaakt houden van de inbreuk wordt toegewezen, ondanks dat de website www.oppastips.nl al uit de lucht is, nu De Vinderij nog steeds verantwoordelijk is voor de website. De Vinderij hoeft niet de herkomst van de foto bekend te maken nu deze niet meer te achterhalen is. De te vergoeden schade wordt begroot op 750 euro, om deze vast te stellen is aangeknoopt bij de gederfde licentievergoeding.

IEF 18380

Tafelblad van hobbelig gelaten mangohout is creatieve keuze

Rechtbanken 9 jan 2019, IEF 18380; ECLI:NL:RBMNE:2019:23 (Mangohouten tafelblad), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tafelblad-van-hobbelig-gelaten-mangohout-is-creatieve-keuze

Rechtbank Midden-Nederland 9 januari 2019, IEF 18380; ECLI:NL:RBMNE:2019:23 (Mangohouten tafelblad) Auteursrecht. Eiseres heeft twee types tafels ontworpen. Beide types tafels zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Gedaagde weerspreekt dat aan de tafels auteursrechtelijke bescherming toekomt: de vormgeving is dermate banaal dat er geen sprake kan zijn van een originele oorspronkelijke creatie met het persoonlijk stempel van de maker. De rechtbank is van oordeel dat bij het ontwerp van de tafels creatieve keuzes zijn gemaakt en dat die keuzes samen hebben geleid tot een persoonlijk stempel van de maker op het ontwerp. Doorslaggevend voor het oordeel over een van de tafels is dat het een blad heeft van mangohout, dat hobbelig is gelaten en bewerkt om de indruk van oud hout te geven. Daarnaast wijkt de vormgeving van de hairpin-poten voldoende af van wat al in de markt bestond.

IEF 18377

Auteursrechtinbreuk door publiceren foto's ANP zonder naamsvermelding

Rechtbank Den Haag 13 feb 2019, IEF 18377; ECLI:NL:RBDHA:2019:1044 (ANP tegen Stichting Bevordering Politieke Betrokkenheid), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-door-publiceren-foto-s-anp-zonder-naamsvermelding

Ktr. Rechtbank Den Haag 13 februari 2019, IEF 18377; ECLI:NL:RBDHA:2019:1044 (ANP tegen Stichting Bevordering Politieke Betrokkenheid). Auteursrecht. Gedaagde, Stichting Bevordering Politieke Betrokkenheid, heeft foto’s op haar website afgebeeld zonder naamsvermelding van de fotograaf of ANP en zonder toestemming van ANP. Daarmee heeft de stichting het auteursrecht van ANP geschonden. Op grond van artikel 27 Auteurswet is ANP bevoegd om een vordering tot schadevergoeding in te stellen. Dat heeft ANP ook gedaan. ANP heeft aangevoerd dat zij inkomsten kan genereren met het verlenen van haar toestemming voor het gebruik van de werken waarvan zij de auteursrechten bezit. Door gebruik zonder licentie derft zij dus een licentievergoeding. Zij behoeft daarbij geen genoegen te nemen met wat een inbreukmaker kan of bereid is te betalen. Het gaat erom wat zij naar redelijkheid had kunnen bedingen indien wel vooraf toestemming zou zijn gevraagd.

IEF 18376

Behoefte aan nadere inlichtingen bij auteursrechtenzaak vertaald Duits lied

Hof 's-Hertogenbosch 2 apr 2019, IEF 18376; ECLI:NL:GHSHE:2019:1220 (Het Feestduo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/behoefte-aan-nadere-inlichtingen-bij-auteursrechtenzaak-vertaald-duits-lied

Hof 's-Hertogenbosch 2 april 2019, IEF 18376; ECLI:NL:GHSHE:2019:1220 (Het Feestduo). Auteursrechtinbreuk. Eiser, aangesloten geweest bij Buma/Stemra, heeft een vertaling gemaakt van een Duitstalig nummer. Universal en de Duitse auteurs van het lied zijn aangesloten bij de Duitse auteursrechtenorganisatie GEMA, een zusterorganisatie van de Buma/Stemra. In 2009 is het Nederlandse nummer via YouTube openbaar gemaakt. Hierna heeft 'het feestduo' een opname vervaardigd van het Nederlandse nummer, zonder hierbij de naam van eiser op enige wijze te vermelden. Echter, door het sluiten van exploitatiecontracten met Buma/Stemra heeft eiser zijn auteurs- en exploitatierechten overgedragen. Daarnaast heeft Universal bij de toestemming om een vertaling van het lied te maken, bedongen dat eiser geen aandeel in het auteursrecht en de inkomsten zou verkrijgen. De aanmelding van het lied van eiser heeft niet geleid tot een rechtsgeldige inschrijving bij Buma/Stemra. Omdat eiser aan zijn persoonlijkheidsrechten geen specifieke vordering verbindt, wordt dit in eerste aanleg [IEF 17289] onbesproken gelaten. Het hof gelast een inlichtingen- en schikkingscomparitie. De grieven stellen kwesties aan de orde waarover het hof, bij gebreke van voldoende informatie, nog geen eindoordeel kan geven. Er is behoefte aan nadere inlichtingen. Daarnaast wenst het hof te onderzoeken of partijen tot een minnelijke regeling kunnen komen.

IEF 18375

Weglaten van informatie uit tarievenlijst Foto Anoniem voor claim over foto Morbierkaas

Rechtbank Amsterdam 22 mrt 2019, IEF 18375; ECLI:NL:RBAMS:2019:2123 (Foto Morbierkaas), http://www.ie-forum.nl/artikelen/weglaten-van-informatie-uit-tarievenlijst-foto-anoniem-voor-claim-over-foto-morbierkaas

Rechtbank Amsterdam 22 maart 2019, IEF 18375; ECLI:NL:RBAMS:2019:2123 (foto Morbier-kaas). Auteursrecht. Gedaagde heeft een foto van eiser (van een Franse Morbier-kaas) op haar website geplaatst. Volgens gedaagde heeft zij de site, waarvan zij dacht dat die toen leeg was, in 2008 overgenomen. Volgens eiser is gedaagde als eigenaar van de site verantwoordelijk voor hetgeen daarop is geplaatst, ook al stond de foto op de site voordat gedaagde eigenaar was. De gedaagde heeft onrechtmatig gehandeld en is schadeplichtig. Voor de begroting van haar schade heeft eiseres verwezen naar de tarieven van de Stichting Foto Anoniem 2015, waarvan zij een kopie in het geding heeft gebracht. Bij deze door eiseres overgelegde tarievenlijst lijkt echter informatie weggelaten, wat een schending van artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan zijn. Eiseres wordt daarom in de gelegenheid gesteld zich voorafgaand aan een beslissing op dit punt uit te laten. De zaak zal hiervoor naar de rol verwezen worden.

IEF 18372

Prejudicieel te stellen vragen: Verricht Usenetdienst een mededeling aan het publiek?

Hoge Raad 5 apr 2019, IEF 18372; ECLI:NL:HR:2019:503 (Stichting BREIN tegen News-Service Europe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudicieel-te-stellen-vragen-verricht-usenetdienst-een-mededeling-aan-het-publiek

HR 5 april 2019, IEF 18372; IEFbe 2861; IT 2737;  ECLI:NL:HR:2019:503 (Stichting BREIN tegen News-Service Europe) Auteursrecht. NTD. Hof Amsterdam [IEF 16425] bepaalde dat Usenetprovider effectieve NTD-procedure moet invoeren als ze activiteiten hervat. De vragen van uitleg van Unierecht waarvan de Hoge Raad beantwoording door het HvJEU nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:

1. Verricht een exploitant van een platform voor Usenetdiensten (zoals NSE is geweest), onder de omstandigheden zoals hiervoor in 3.1 en 4.2.3 beschreven, een mededeling aan het publiek in de zin van art. 3 lid 1 [Auteursrechtrichtlijn]?

2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt (en dus sprake is van een mededeling aan het publiek):
Staat de vaststelling dat de exploitant van een platform voor Usenetdiensten een mededeling aan het publiek verricht
in de zin van art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn in de weg aan toepassing van art. 14 lid 1 [Richtlijn inzake elektronische handel]?

IEF 18371

Geen andere totaalindruk van stoelen door strak lijnenspel van frame en zitschelp

Rechtbanken 3 apr 2019, IEF 18371; ECLI:NL:RBDHA:2019:3276 (Tribu tegen Borek ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-andere-totaalindruk-van-stoelen-door-strak-lijnenspel-van-frame-en-zitschelp

Rechtbank Den Haag 3 april 2019, IEF 18371 ECLI:NL:RBDHA:2019:3276 (Tribu tegen Borek). Tribu en Borek zijn bedrijven die zich toeleggen op exclusief en hoogwaardig tuinmeubilair en via dealers hun producten verkopen. Tribu heeft de auteursrechten op het ontwerp van de 'Natal Alu-stoel'. Borek maakt met haar 'Collin-stoel' in Nederland inbreuk op het auteursrecht van Tribu op de Natal Alu-stoel. De verschillen tussen beide stoelen vallen weg vanwege het domineren van het strakke lijnenspel van frame en zitschelp. Er kan niet gesproken worden van een andere totaalindruk. Borek heeft met het ontwerp van de Collin-stoel onvoldoende afstand genomen van de door het auteursrecht beschermde combinatie van vrije en creatieve keuzes die zijn terug te vinden in het ontwerp van de Natal Alu-stoel.