Auteursrecht

IEF 20208

Online boek is beledigend en bedreigend

Rechtbank Noord-Nederland 24 sep 2021, IEF 20208; ECLI:NL:RBNNE:2021:4102 (UWV tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/online-boek-is-beledigend-en-bedreigend

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 24 september 2021, IEF 20208; ECLI:NL:RBNNE:2021:4102 (UWV tegen gedaagde) Gedaagde heeft meerdere malen een aanvraag bij het UWV ingediend voor het verkrijgen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Tegen de afwijzing is gedaagde tevergeefs in beroep gegaan. Gedaagde heeft vervolgens e-mails aan medewerkers van het UWV gestuurd, en artikelen over medewerkers gepubliceerd op een Facebookpagina en zijn website. Hier schrijft hij onder andere dat eiser een nare man is die een spuitje moet krijgen. Na een gesprek waarin het UVW nogmaals de grondslag van de afwijzing van de uitkeringsaanvraag uitlegde, heeft gedaagde een e-mail gestuurd met een link naar een pdf-document met de titel '[eiser] en de moord op [gedaagde]'. Dit boek was ook daadwerkelijk te bestellen. Het UWV vordert bij de rechtbank dat dit boek onmiddellijk en permanent uit de handel gehaald wordt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het boek buitenproportioneel, beledigend en bedreigend is. De uitingen van gedaagde zijn onrechtmatig jegens het UWV en eiser. Tevens zijn de foto's in het boek in strijd met artikel 21 van de Auteurswet. Geboden wordt het boek uit de handel te halen.

IEF 20202

Aanpassingen auteurscontractenrecht: wat wijzigt er voor filmproducenten?

'In 2019 is de EU Richtlijn inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt aangenomen (DSM-richtlijn). De implementatiewet die deze richtlijn omzet naar Nederlands recht, is sinds 7 juni dit jaar van kracht. De regels zijn bedoeld om het auteursrecht te moderniseren en meer rekening te houden met een steeds digitalere samenleving. Ook moet het de positie van makers versterken. De implementatie heeft onder andere gevolgen voor de wet Auteurscontractenrecht (ACR), maar ook op de regelingen over filmwerken in de Auteurswet,' schrijft Roland Wigman van Versteeg Wigman Sprey Advocaten. Hij zet de drie belangrijkste wijzigingen op een rijtje.
Lees verder >>

IEF 20198

Geschil tussen distributeur en producent van televisieserie

Rechtbank Amsterdam 24 aug 2021, IEF 20198; ECLI:NL:RBAMS:2021:4452 (Source tegen KVP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geschil-tussen-distributeur-en-producent-van-televisieserie

Rechtbank Amsterdam 24 augustus 2021, IEF 20198, IT 3662; ECLI:NL:RBAMS:2021:4452 (Source tegen KVP) Source is een filmindustriebedrijf dat tevens handelt onder de naam Dutch Dreamworks. Gedaagde is auteur en producent van de Nederlandse televisieserie Keizersvrouwen en bestuurder van KVP. KVP heeft Netflix per brief laten weten dat Source de rechten van deze serie niet bezit. Source vordert KVP te verbieden om Netflix te benaderen en daarbij negatieve uitlatingen over de rechten op Keizersvrouwen te doen. Source zou hierdoor reputatieschade lijden. KVP vordert in reconventie om inbreuk op haar auteursrechten te staken en Source te gebieden Netflix van de daadwerkelijke auteursrechthebbende op de hoogte te stellen. In de distributieovereenkomst tussen de twee partijen staat dat het recht om de serie te exploiteren uitsluitend ziet op de serie als zodanig, het ‘ready made work’. De rest blijft bij de producent. Er is met Netflix gesproken over een remake, die onder de definitie van 'derivative works' valt. De rechtbank oordeelt dat de benadering van KVP naar Netflix niet onrechtmatig is en dat Source de inhoud van de brief uit proportie heeft getrokken. 

IEF 20194

Gewijzigde tekst alsnog inbreuk op auteursrecht

Rechtbank Noord-Holland 25 aug 2021, IEF 20194; ECLI:NL:RBNHO:2021:8088 (Eiser tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gewijzigde-tekst-alsnog-inbreuk-op-auteursrecht

Rechtbank Noord-Holland 25 augustus 2021, IEF 20194; ECLI:NL:RBNHO:2021:8088 (Eiser tegen gedaagde) De copywriter van de gedaagde heeft teksten die op de website van eiser stonden met enkele wijzigingen overgenomen. Eiser stelt in reactie hierop dat er sprake is van een inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken. De teksten op de site zijn geschreven door het nemen van creatieve keuzes, waaronder het gebruik van signaal / zoekwoorden, tussenkopjes en het vormgeven van teksten. Hierin heeft het bedrijf geïnvesteerd. Eiser vordert dan ook voor de kantonrechter dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de schade die hierdoor geleden is. Gedaagde betwist dat de werken auteursrechtelijk beschermd zijn. De kantonrechter ziet de teksten wel degelijk als auteursrechtelijk beschermde werken, aangezien deze oorspronkelijk zijn, een eigen karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Gedaagde erkent de teksten (gedeeltelijk) overgenomen te hebben, waardoor inbreuk vast komt te staan. Echter het causaal verband tussen de inbreuk en de schade wordt niet voldoende geacht. De vordering tot vergoeding van de kosten voor het herschrijven van de teksten wordt dan ook afgewezen. 

IEF 20188

Schadestaatprocedure na inbreuk auteursrechten Bollywoodfilms

Rechtbank Rotterdam 25 aug 2021, IEF 20188; ECLI:NL:RBROT:2021:8977 (Bollywood), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schadestaatprocedure-na-inbreuk-auteursrechten-bollywoodfilms

Rechtbank Rotterdam 25 augustus 2021, IEF 20188; ECLI:NL:RBROT:2021:8977 (Bollywoodfilms) Eiser exploiteert als eenmanszaak geluids- en beelddragers van Indiase Bollywoodfilms in onder meer Nederland. Gedaagde exploiteert een winkel in Rotterdam waarin naast snuisterijen onder meer ook cd’s, dvd's en films worden verkocht. Gedaagde importeert de producten zelf. In deze schadestaatprocedure is de rechtbank gebonden aan de eindbeslissingen die in de hoofdprocedure zijn genomen. Dit betekent dat in deze procedure als uitgangspunt geldt dat de deurwaarder op 27 maart 2008 bij gedaagde één dvd met de film getiteld LMKK (parallel import) en één dvd met de film getiteld SSI (namaak) heeft gekocht, dat gedaagde door de verkoop van deze dvd’s inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten die eiser heeft met betrekking tot deze films en dat het aannemelijk is dat eiser door het handelen van gedaagde schade heeft geleden. De geschatte gederfde winst bedraagt € 76,00. Gedaagde moet deze schade aan eiser vergoeden.

IEF 20166

Stadstofzuiger maakt inbreuk op auteursrecht van Glutton

Rechtbank Den Haag 1 sep 2021, IEF 20166; ECLI:NL:RBDHA:2021:9630 (CLSA tegen Van Dijk), http://www.ie-forum.nl/artikelen/stadstofzuiger-maakt-inbreuk-op-auteursrecht-van-glutton

Rechtbank Den Haag 1 september 2021, IEF 20166; ECLI:NL:RBDHA:2021:9630 (CLSA tegen Van Dijk) CLSA heeft de Glutton op de markt gebracht, een zelfrijdende stadstofzuiger. Voormalig afnemer Addex bracht na opzegging van de distributieovereenkomst de Vanguard op de markt. Van Dijk biedt deze in Nederland aan. In een voorafgaand gevoerd kort geding is een inbreukverbod, gevorderd door CLSA, afgewezen op de stelplicht [zie IEF 18471]. Bij de rechtbank vordert CLSA dat Van Dijk het verkopen van de Vanguard staakt. Aan deze vordering ligt primair ten grondslag inbreuk op auteursrecht en subsidiair slaafse nabootsing. De rechtbank is van oordeel dat de combinatie van vormgevingselementen maken dat de Glutton moet worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk. Bij het ontwerpen van de Vanguard zijn alle karakteristieke elementen overgenomen. De totaalindruk van beide afvalzuigers is volgens de rechtbank hetzelfde. Op grond van auteursrechtelijke inbreuk worden de vorderingen toegewezen. 

IEF 20154

Laars maakt inbreuk op dr. Martens-laars

Rechtbank Den Haag 21 jul 2021, IEF 20154; ECLI:NL:RBDHA:2021:9139 (Airwair tegen Topshop), http://www.ie-forum.nl/artikelen/laars-maakt-inbreuk-op-dr-martens-laars

Rechtbank Den Haag 21 juli 2021, IEF 20154; ECLI:NL:RBDHA:2021:9139 (Airwair tegen Topshop) Verstektoets (faillissement Britse gedaagde). Inbreuk auteursrecht. Verbod opgelegd. Airwair is de wereldwijde exclusieve licentienemer en producent van het merk ‘Dr. Martens’. Sinds januari 2013 verhandelt Airwair onder het merk Dr. Martens de Jadon-laars. In de herfst van 2019 heeft Airwair geconstateerd dat Topshop in Nederland op de markt is gekomen met de Oslo-laars. Airwair stelt dat Topshop met de Oslo-laars inbreuk maakt op de auteursrechten die Airwair heeft op de Jadon-laars, dan wel dat Topshop onrechtmatig handelt omdat de Oslo-laars een slaafse nabootsing is van de Jadon-laars. Topshop heeft geen verweer gevoerd. De vorderingen worden toegewezen.