Auteursrecht

IEF 19978

Auteursrechtelijk beslag op powerboat is niet ondeugdelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 mei 2021, IEF 19978; ECLI:NL:GHARL:2021:5053 (Atlantic tegen Marell ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtelijk-beslag-op-powerboat-is-niet-ondeugdelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 mei 2021, IEF 19978; ECLI:NL:GHARL:2021:5053 (Atlantic tegen Marell) Opheffingskortgeding auteursrechtelijk beslag op een powerboat. Marell Boats AB ontwerpt boten. Een van haar boten – een powerboat met typeaanduiding Marell 900CC – is gekopieerd door een partij uit Letland. Deze boot is verkocht aan een partij in het Verenigd Koninkrijk (Atlantic Supreyacht Services Ltd) maar geleverd in Harlingen waar de powerboat aan boord van een groot motorjacht zou worden geplaatst. Op dat moment is namens Marell beslag gelegd op de boot. In dit opheffingskortgeding vorderde Atlantic opheffing van het beslag, onder meer omdat geen sprake zou zijn van een auteursrechtelijke beschermd werk, en niet van inbreuk. Atlantic wordt in het ongelijk gesteld. De vraag wie de maker is van de powerboot wordt beantwoord aan de hand van het recht van het land van herkomst van de maker, in dit geval Zweeds recht. De vragen of het werk voldoende oorspronkelijk is en of appellante daarop inbreuk maakt, worden op grond van de lex loci protectionis beantwoord aan de hand van Nederlands recht. Het vonnis van de voorzieningenrechter wordt bekrachtigd [IEF 19981].

IEF 19970

Illustrator kan niet bewijzen auteursrechthebbende te zijn

Rechtbank Rotterdam 18 mei 2021, IEF 19970; ECLI:NL:RBROT:2021:4321 (Eiser tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/illustrator-kan-niet-bewijzen-auteursrechthebbende-te-zijn

Vzr. Rechtbank Rotterdam 18 mei 2021, IEF 19970; ECLI:NL:RBROT:2021:4321 (Eiser tegen gedaagden) Eiser is werkzaam in de creatieve sector als vormgever en illustrator. Hij heeft met twee anderen de onderneming 'Zusje' gedreven. Zij zich hebben hiermee gericht op het organiseren van evenementen, waaronder het Reggae Rotterdam Festival. Later hebben deze twee anderen de samenwerking met eiser verbroken en zijn zij een nieuwe onderneming gestart, genaamd 'De Dubbele Palmboom'. Deze onderneming heeft het logo van het Reggae Rotterdam Festival vervolgens ingeschreven als Benelux beeldmerk. Eiser meent hiervan nog steeds auteursrechthebbende te zijn en eist dat zijn oud-collega's het gebruik van het logo en andere ontwerpen van hem staken. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen echter af omdat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt auteursrechthebbende van de ontwerpen in kwestie te zijn.

IEF 19966

Studiemiddag Vereniging voor Auteursrecht op 18 juni

Save the date: VvA Digitaal 18 juni 2021 14:00-17:00 uur.

Op de studiemiddag van 18 juni van de Vereniging voor Auteursrecht zal aandacht worden besteed aan het Auteurscontractenrecht:  Transparantie – Vergoedingsaanspraak  –  Non usus.
De studiemiddag kan digitaal worden gevolgd via Zoom. U kunt zich aanmelden via email: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl. De uitnodiging met het volledige programma volgt binnenkort.

IEF 19965

Gebrek aan leemte in overeenkomst leidt niet tot een hogere royaltyvergoeding

Rechtbank Midden-Nederland 19 mei 2021, IEF 19965; ECLI:NL:RBMNE:2021:2233 (Eiseres tegen Unieboek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebrek-aan-leemte-in-overeenkomst-leidt-niet-tot-een-hogere-royaltyvergoeding

Rechtbank Midden-Nederland 19 mei 2021, IEF 19965; ECLI:NL:RBMNE:2021:2233 (Eiseres tegen Unieboek) Eiseres heeft een Engelstalig boek naar het Nederlands vertaald en hier een vergoeding voor gekregen. Vanwege het succes van het boek is eiseres echter van mening dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de opbrengsten van het boek. De rechter gaat mee in het argument van Unieboek (gedaagde), dat het succes voorzienbaar was en er dus geen sprake is van onvoorziene omstandigheden. Er is volgens de rechtbank geen sprake van een leemte in de overeenkomst en de destijds afgesproken vergoeding was marktconform. Het beroep van eiseres slaagt niet.

IEF 19964

Forum met auteursrechtelijk beschermde werken moet inbreuk staken

Rechtbank Den Haag 18 feb 2021, IEF 19964; (BREIN tegen gerekwestreerden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/forum-met-auteursrechtelijk-beschermde-werken-moet-inbreuk-staken

Rechtbank Den Haag 18 februari 2021, IEF 19964; KG RK 21-192 (Brein tegen gerekwestreerden) BREIN heeft een stakingsverzoek ingediend bij de rechtbank. BREIN verzoekt de voorzieningsrechter om de staking van onrechtmatige inbreuk door gerekwestreerden te bevelen. Gerekwestreerden exploiteren een website waar zonder toestemming van de rechthebbenden auteursrechtelijk beschermde films, muziek en boeken te verkrijgen zijn. Volgens de voorzieningsrechter heeft BREIN een voldoende spoedeisend belang en ze wijst het ex-parte verbod toe op straffe van een dwangsom.

IEF 19956

Onnodig delen van stukken leidt tot schending geheimhouding en auteursrechten

Hof Den Haag 6 apr 2021, IEF 19956; ECLI:NL:GHDHA:2021:566 (Appellant tegen DVR Warehousing), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onnodig-delen-van-stukken-leidt-tot-schending-geheimhouding-en-auteursrechten

Hof Den Haag 6 april 2021, IEF 19956; ECLI:NL:GHDHA:2021:566 (Appellant tegen DVR) Appellant heeft een overeenkomst van opdracht met DVR voor het beschrijven van de bedrijfsprocedures van die laatste. Deze beschrijving is nodig voor het verkrijgen van een Authorised Economic Operator (AEO) certificaat. Appellant heeft hierbij een geheimhoudingsclausule en het behoud van zijn auteursrechten bedongen. DVR heeft vervolgens de door appellant opgestelde beschrijvingen doorgestuurd naar twee andere partijen. Het hof legt deze bepalingen uit de overeenkomst ruim uit en stelt dat het delen van de beschreven procedures niet noodzakelijk was voor het verkrijgen van een AEO certificaat. Appellant heeft zich terecht beroepen op deze bepalingen uit de overeenkomst van opdracht. 

IEF 19932

Conclusie A-G in zaak DJ tegen platenlabel en manager

Hoge Raad 26 mrt 2021, IEF 19932; ECLI:NL:PHR:2021:433 (Eiser tegen Spinnin' Records en MAS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-zaak-dj-tegen-platenlabel-en-manager

HR Conclusie A-G 26 maart 2021, IEF 19932; ECLI:NL:PHR:2021:433 (Eiser tegen Spinnin' Records en MAS) In juli 2012 kwam eiser als veelbelovende DJ, net 16 jaar oud, onder contract bij het platenlabel Spinnin’ Records. Het aan Spinnin’ Records gelieerde MusicAIIStars werd zijn manager. Eiser werd gaandeweg zijn carrière steeds minder tevreden met de manier waarop zijn belangen werden behartigd. Als gevolg hiervan heeft eiser de contracten met Spinnin' Records en MAS op vrijwel alle mogelijke manieren laten ontbinden, wat uitmondde in een zaak die doorging tot het hof Arnhem-Leeuwarden. Zij heeft o.a. geoordeeld dat eiser de contracten onterecht heeft vernietigd. A-G Drijber stelt het hof in gelijk en verwerpt zowel het principale als het incidentele cassatieberoep.

IEF 19920

Gegevens illegale IPTV aanbieder moeten worden afgegeven

Rechtbank Midden-Nederland 23 apr 2021, IEF 19920; (BREIN tegen Rabobank), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gegevens-illegale-iptv-aanbieder-moeten-worden-afgegeven

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 23 april 2021, IEF 19920; C/16/514516 / KG ZA 20-665 (BREIN tegen Rabobank) NN maakt op grote schaal inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van degenen van wie BREIN de belangen behartigt. Die inbreuk vindt plaats doordat NN via een website IPTV-pakketten verkoopt die toegang bieden tot ongeautoriseerde kopieën van films, tv-series en streams van kanalen. BREIN heeft allerlei acties ondernomen en onderzoek gedaan om de identiteit van NN te achterhalen, maar dat lukte haar steeds niet. Op een gegeven moment ontdekte BREIN dat NN een rekening bij de Rabobank heeft, waar zij op grond van de wet zichzelf heeft moeten identificeren en verifiëren voor het openen van een rekening bij die bank. BREIN vordert daarom van de voorzieningenrechter dat Rabobank deze gegevens aan haar afgeeft. Deze stelt BREIN in het gelijk en beveelt de Rabobank de gegevens van NN aan BREIN bekend te maken, mede op grond van de proportionaliteit en subsidiariteit die komen kijken bij deze zaak.