IEF 17880

1POWER-ONE RACING OIL nietig verklaard op basis van POWER ONE

EUIPO - OHIM 27 jul 2018, IEF 17880; (POWER ONE(1) tegem 1POWER-ONE RACING OIL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/1power-one-racing-oil-nietig-verklaard-op-basis-van-power-one
Power-ONE RACING OIL POWER1

EUIPO Cancellation Division 27 juli 2018, IEF 17880; IEFbe 2682 (POWER ONE(1) tegen 1POWER-ONE RACING OIL) Trademark law. The application for a declaration of invalidity for figurative 1POWER-ONE RACING OIL is upheld. EU Trademark is declared invalid in its entirety based on Benelux word mark and two figurative trade marks POWER ONE. EUTM proprietor bears the costs, fixed at EUR 1.080.

IEF 17879

Mexx (Bedding) voor matrassen en boxsprings maken inbreuk op Mexx voor beddengoed

Rechtbank Den Haag 24 jul 2018, IEF 17879; ECLI:NL:RBDHA:2018:8955 (Mexx tegen Globa Sleep hodn Mexx Bedding), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mexx-bedding-voor-matrassen-en-boxsprings-maken-inbreuk-op-mexx-voor-beddengoed
Mexx bedding

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 juli 2018, IEF 17879; ECLI:NL:RBDHA:2018:8955 (Mexx tegen Globa Sleep hodn Mexx Bedding) In het kort: Inbreuk op merk Mexx voor beddengoed door gebruik tekens Mexx en Mexx Bedding voor matrassen en boxsprings, waardoor gevaar voor verwarring. Relevante publiek is gewone consument, al is gedaagde groothandelaar. Inbreuk art. 5a Hnw. Spoedeisend belang.

IEF 17877

Toezeggingsbesluit ACM: Namen en beeldmerken Alliander-group mogen gewijzigd worden

Overig 24 jul 2018, IEF 17877; (Alliander NV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toezeggingsbesluit-acm-namen-en-beeldmerken-alliander-group-mogen-gewijzigd-worden

ACM Besluit 24 juli 2018, IEF 17877 (Alliander) Merkenrecht. Mededingingsrecht.De ACM verklaart de toezegging van Alliander bindend. Uit het nieuwsbericht: Alliander heeft namens Liander aan de ACM toegezegd dat de bedrijfsonderdelen Liandon en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling zich in de namen en logo’s volledig zullen gaan onderscheiden van regionale netbeheerder Liander. Bevoordeling van deze bedrijven door het gebruik van naam en beeldmerk van de netbeheerder wordt daarmee voorkomen. Liander handelt op deze wijze in overeenstemming met artikel 18, eerste en tweede lid, aanhef en onder c, van de Elektriciteitswet en artikel 10d, eerste en tweede lid, aanhef en onder c, van de Gaswet.

IEF 17878

Cees Mulder - Verwijzing naar de Grote Kamer over te laat beroep of betaling taks voor het beroep na twee maanden

EOB 7 jun 2018, IEF 17878; G-1/18http://www.ie-forum.nl/artikelen/cees-mulder-verwijzing-naar-de-grote-kamer-over-te-laat-beroep-of-betaling-taks-voor-het-beroep-na-t

Verwijzingsbeschikking President EOB naar Grote Kamer van Beroep 7 juni 2018, G-1/18. Octrooiprocesrecht. De President van het Europees Octrooibureau (EOB) heeft een rechtsvraag voorgelegd aan de Grote Kamer van beroep. Hij kan dit doen wanneer twee kamers van beroep over deze vraag uiteenlopende beslissingen hebben genomen (Artikel 112(1)(b) EOV). Het betreft de vraag (vertaald uit het Frans):

"Indien beroep wordt ingesteld en/of de taks voor het beroep wordt betaald na het verstrijken van de termijn van twee maanden volgens Artikel 108 EOV, is het beroep dan niet-ontvankelijk of wordt het geacht niet te zijn ingesteld, en moet de taks voor het beroep worden terugbetaald?"

IEF 17876

Veroordeling zonder dwangsom omdat E-Luscious vrijwillig informatie over adressenbestand verstrekt

Rechtbank Noord-Nederland 25 jul 2018, IEF 17876; ECLI:NL:RBNNE:2018:2844 (Ondernemers Pers NL tegen E-Luscious NL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/veroordeling-zonder-dwangsom-omdat-e-luscious-vrijwillig-informatie-over-adressenbestand-verstrekt
SupermarktGids

Vrz. Rechtbank Noord-Nederland 25 juli 2018, IEF 17876; ECLI:NL:RBNNE:2018:2844 (Ondernemers Pers NL tegen E-Luscious NL) Databankenrecht. Auteursrecht. OPN is een uitgeverij en heeft een databank; De Supermarkt Gids. De uitgave van de Supermarkt Gids is één van de core businesses van OPN. E-Luscious is een vennootschap die onder meer handelt onder de naam Wijnvoordeel. Bij e-mail van 13 maart 2018 heeft OPN Wijnvoordeel verzocht (ex 843a en 1019a Rv) om een toelichting te geven met betrekking tot de door Wijnvoordeel gebruikte content van de Supermarkt Gids van OPN, omdat Wijnvoordeel geen abonnement heeft op de gids. Wijnvoordeel heeft aangegeven dat zij geen uitingen heeft gestuurd naar supermarkten, tenzij deze supermarkten ooit een bestelling hebben geplaatst bij Wijnvoordeel. E-Luscious zal vrijwillig meewerken. E-Luscious moet aan OPN een gedetailleerde beschrijving verstrekken van het proces omtrent de verkrijging van de adressenbestanden c.q. de Supermarkt Gids content die door haar is gebruikt voor de mailing.

IEF 17869

Prejudicieel gestelde vragen over merkaanvragen met gebruik van algemene aanduidingen van diensten die Sky aanbiedt

HvJ EU 24 jul 2018, IEF 17869; C-371/18 (Sky e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-merkaanvragen-met-gebruik-van-algemene-aanduidingen-van-diensten-d

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 27 april 2018, IEF 17869; IEFbe 2674; C-371/18 (Sky e.a.) Merkenrecht. Via Minbuza: Sky is ingeschreven merkhouder van enkele Uniemerken met betrekking tot o.a. televisie-uitzendingen, telefonie en breedbandverbindingen. Sky betoogt dat SkyKick inbreuk heeft gemaakt door gebruikmaking van het teken 'SkyKick'. SkyKick heeft aangevoerd dat de ingeroepen merken geheel of gedeeltelijk nietig zijn omdat onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is aangegeven op welke waren en diensten betrekking hebben en de ingeroepen merken te kwader trouw zijn aangevraad. Indien de door Sky ingeroepen merken geldig zijn ingeschreven met betrekking tot de waren en diensten waarvoor zij zijn aangevraagd, is de verwijzende rechter van oordeel dat SkyKick inbreuk op die merken heeft gepleegd. De verwijzende rechter concludeert dat het Hof om richtsnoeren moet worden gevraagd over de uitlegging van geldige inschrijvingen van het merkenrecht.

IEF 17871

HvJ EU: merkhouder kan zich verzetten tegen debranding derde partij

HvJ EU 25 jul 2018, IEF 17871; ECLI:EU:C:2018:594 (Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-merkhouder-kan-zich-verzetten-tegen-debranding-derde-partij

HvJ EU 25 juli 2018, IEF 17871; IEFbe 2676; C-129/17; ECLI:EU:C:2018:594 (Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe) Merkenrecht. Een merkhouder kan zich verzetten tegen debranding door een derde partij wanneer de goederen nooit eerder in de EER verhandeld zijn geweest, met het oog op importeren of het verkopen van goederen in de EER. HvJ EU:

Artikel 5 van [merkenrechtrichtlijn] moeten in die zin worden uitgelegd dat de houder van een merk zich ertegen kan verzetten dat een derde, zonder zijn toestemming, alle aan dat merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren, zoals in het hoofdgeding, met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de Europese Economische Ruimte (EER), waar die waren nooit eerder werden verhandeld.

IEF 17874

HvJ EU: Kamer van beroep moet opnieuw onderzoeken of Kit Kat 4 fingers kan blijven bestaan

HvJ EU 25 jul 2018, IEF 17874; ECLI:EU:C:2018:596 (Kit Kat 4 fingers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-kamer-van-beroep-moet-opnieuw-onderzoeken-of-kit-kat-4-fingers-kan-blijven-bestaan

HvJ EU 25 juli 2018, IEF 17874; IEFbe 2680; C-84/17P; ECLI:EU:C:2018:596 (Kit Kat 4 fingers) Merkenrecht. 3D-merk. EUIPO's kamer van beroep moet opnieuw onderzoeken of het Kit Kat 4 finger-merk kan blijven bestaan. Uit het persbericht:

The Court concludes that, although it is not necessary, for the purposes of registering a mark that was formerly devoid of distinctive character, that evidence of the acquisition by that mark of distinctive character through use be submitted in respect of each individual Member State, the evidence submitted must be capable of establishing such acquisition throughout the Member States of the EU in which that mark was devoid of inherent distinctive character.

It follows from the above that the General Court was right to annul EUIPO’s decision, in which EUIPO concluded that distinctive character had been acquired through use of the mark at issue without adjudicating on whether that mark had acquired such distinctive character in Belgium, Ireland, Greece and Portugal.

IEF 17873

Conclusie AG HvJ EU: Geen auteursrecht op smaak van Heksenkaas

HvJ EU 25 jul 2018, IEF 17873; ECLI:EU:C:2018:618 (Levola Hengelo tegen Smilde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-hvj-eu-geen-auteursrecht-op-smaak-van-heksenkaas

Conclusie AG HvJ EU 25 juli 2018, IEF 17873; IEFbe 2678; ECLI:EU:C:2018:618; C-310/17 (Levola Hengelo tegen Smilde) Auteursrecht op smaak. Levola stelt dat het product 'Witte Wievenkaas' en auteursrechtelijke verveelvoudiging vormt van de smaak van haar 'Heks'nkaas'. De InfoSoc-richtlijn verzet zich tegen de auteursrechtelijke bescherming van de smaak van een voedingsmiddel. Conclusie AG:

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij verzet zich tegen auteursrechtelijke bescherming van de smaak van een voedingsmiddel.

IEF 17875

Gedaagde redactieleden GeenStijl persoonlijk aansprakelijk voor onrechtmatig verspreiden plasseksvideo Paay via embedded link

Rechtbank Amsterdam 25 jul 2018, IEF 17875; ECLI:NL:RBAMS:2018:5130 (Patricia Paay tegen redactie en GeenStijl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-redactieleden-geenstijl-persoonlijk-aansprakelijk-voor-onrechtmatig-verspreiden-plasseksvid
Paay plasseksvideo

Rechtbank Amsterdam 25 juli 2018,  IEF 17875 ECLI:NL:RBAMS:2018:5130 (Patricia Paay tegen redactie GeenStijl) Onrechtmatige publicatie. Rechtspraak.nl: Het (verder) verspreiden van (bloot) beeldmateriaal zonder instemming van de personen die zijn afgebeeld, is onrechtmatig omdat dit een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de afgebeelde personen. De vrijheid van meningsuiting van de (verdere) verspreider dient in dit soort gevallen te wijken voor de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de ander. Dit kan onder bijzondere omstandigheden, die zich in dit geval niet voordoen, anders zijn. Daaruit volgt reeds de onrechtmatige daad van de in dit geding gedaagde twitteraar. In het kader van algemene onrechtmatige daad wordt een “embedded link” gelijk gesteld aan een “hyperlink” en wordt beschouwd als een onrechtmatige (verdere) verspreiding van het eerder op Twitter geplaatst beeldmateriaal.

De gedaagde redactieleden van GeenStijl.nl hebben onvoldoende betwist de stelling van eiseres dat zij de belangen van eiseres willens en wetens hebben genegeerd met het plaatsen van de embedded link op GeenStijl.nl. De gedaagde redactieleden worden daarom op persoonlijke titel evenzeer aansprakelijk gehouden voor het plaatsen van de embedded link naar het beeldmateriaal van eiseres.

IEF 17872

HvJ EU: Ook bescherming zelfs indien de combinatie van werkzame stoffen niet specifiek en precies identificeerbaar in de bewoordingen van de conclusies staan vermeld

HvJ EU 25 jul 2018, IEF 17872; ECLI:EU:C:2018:585 (Teva UK e.a. tegen Gilead Sciences), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-ook-bescherming-zelfs-indien-de-combinatie-van-werkzame-stoffen-niet-specifiek-en-precies-id

HvJ EU 25 juli 2018, IEF 17872; IEFbe 2677; LS&R 1635; C-121/17; ECLI:EU:C:2018:585 (Teva UK e.a. tegen Gilead Sciences) ABC. Octrooirecht.  Uit het nieuwsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: de octrooibescherming van een medicijn dat bestaat uit meerdere werkzame stoffen, moet worden beoordeeld vanuit een oogpunt van de vakman naar de stand van de techniek op de datum van indiening of de prioriteitsdatum van dat octrooi. Het EU-Hof volgt met deze uitleg de opvatting van de Nederlandse regering in een Britse zaak over een middel ter bestrijding van HIV. Door deze uitleg zal het middel waarschijnlijk eerder rechtenvrij geproduceerd kunnen worden.
HvJ EU:

Artikel 3, onder a), van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen moet aldus worden uitgelegd dat een product dat is samengesteld uit meerdere werkzame stoffen met een gecombineerd effect wordt „beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi” in de zin van deze bepaling, wanneer de conclusies van het basisoctrooi noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hebben op de combinatie van de werkzame stoffen waaruit het product bestaat, zelfs indien die combinatie niet uitdrukkelijk is vermeld in deze conclusies. Daartoe is vereist dat uit het oogpunt van de vakman en op basis van de stand van de techniek op de datum van indiening of prioriteitsdatum van het basisoctrooi:
– de combinatie van deze werkzame stoffen, in het licht van de beschrijving en de tekeningen van dit octrooi, noodzakelijkerwijs valt onder de uitvinding waarvoor dat octrooi geldt, en
– elk van deze werkzame stoffen specifiek kan worden geïdentificeerd in het licht van alle door dat octrooi bekendgemaakte gegevens.

IEF 17870

Prejudicieel gestelde vragen over vermelding oorsprong van wijn afkomstig uit een door Israël bezet gebied

HvJ EU 30 mei 2018, IEF 17870; C-363/18 ( PSAGOT Ltd tegen Franse minister ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-vermelding-oorsprong-van-wijn-afkomstig-uit-een-door-isra-l-bezet

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 30 mei 2018, IEF 17870; IEFbe 2675; C-363/18 (PSAGOT ltd tegen Franse Minister van economische zaken) Via Minbuza: PSAGOT Ltd is een wijnbouwbedrijf in Israel. Op hun producten staat: 'uit Israel'. De Franse minister heeft een kennisgeving inzake de vermelding van de oorsprong van goederen uit de sinds juni 1967 door Israël bezette gebieden nietig te verklaren. De Golanhoogte en de Westelijke Jordaanoever (met inbegrip van Oost-Jerusalem) is volgens het internationaal recht geen deel van het Israëlische grondgebied. Daardoor wordt de vermelding “product uit Israël” als onjuist en misleidend beschouwd. Bij producten die afkomstig zijn uit bezet gebied, moet de uitdrukking “Israëlische nederzetting” of vergelijkbaar worden toegevoegd. PSAGOT LTD verzoeken de verwijzende rechter om nietigverklaring van de kennisgeving van de minister wegens bevoegdheidsoverschrijding. De beoordeling of de kennisgeving nietig is, is afhankelijk van de vraag of op het product moet worden vermeld dat afkomstig is uit een sinds 1967 door Israel bezet gebied en of dit gepreciseerd moet worden.

IEF 17864

Gerard Mom overleden

Op 21 juli 2018 is onverwachts overleden Gerard Mom. Gerard was van 1974 tot 2013 als docent verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, en medewerker van het eerste uur van het Instituut voor Informatierecht.

Gerard heeft vele generaties studenten de fijne kneepjes van het auteursrecht en het recht van industriële eigendom bijgebracht, en was uiterst geliefd onder zijn collega’s en studenten.

Daarnaast was Gerard jarenlang redacteur van het tijdschrift AMI, waar hij talloze artikelen ‘mommificeerde’. Hij is tevens betrokken geweest bij tal van andere IE-gerelateerde activiteiten. De Nederlandse IE-wereld heeft in Gerard een unieke collega verloren. Hij werd slechts 68 jaar.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatsvinden op vrijdag 27 juli om 10.45 uur in de aula van de Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 te Amsterdam.

IEF 17867

Rapport technopolis over beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom met betrekking tot medicijnen

Technopolis Group, Effects of supplementary protection mechanisms for pharmaceutical products, May 2018. Op 1 mei 2018 heeft het Technopolis Group een rapport uitgebracht over beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom met betrekking tot medicijnen. Om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te stimuleren, bestaan ​​er verschillende vormen van beschermingsmechanismen die bedrijven uitgebreide monopolierechten geven. Dit omvat aanvullende beschermingscertificaten (SPC's). Zoals SPC’s’die de octrooibescherming voor geneesmiddelen met maximaal vijf jaar verlengen. Pediatrische uitbreidingen van SPC’s zoals wettelijke bescherming in de vorm van gegevens en marktexclusiviteit, evenals wettelijke bescherming in de vorm van de weesgeneesmiddelenverordening die de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van zeldzame ziekten wil bevorderen.

IEF 17866

RTV Rijnmond plaatst maatschappelijk relevant artikel over verwaarloosde paarden

Rechtbank Rotterdam 20 jul 2018, IEF 17866; ECLI:NL:RBROT:2018:6497 (RTV Rijnmond), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rtv-rijnmond-plaatst-maatschappelijk-relevant-artikel-over-verwaarloosde-paarden

Ktr. Rechtbank Rotterdam 20 juli 2018, IEF 17865; ECLI:NL:RBROT:2018:6497 (Navajo Ranch tegen RTV Rijnmond) Mediarecht. Rectificatie. Eiser is eigenaresse van een Ranch. RTV Rijnmond heeft op 11 april 2013 een artikel geplaatst over verwaarloosde paarden en daarin ook de naam van de Ranch genoemd. Op 25 april 2013 heeft RTV Rijnmond nog een artikel geplaatst waarin staat dat de paarden van de Ranch sterk ondervoed zijn en medische problemen hebben. Op 25 april 2013 is in een nieuwsuitzending over de verwaarloosde paarden ook de naam van de Ranch genoemd. RTV Rijnmond is een regionale publieke omroep die regionaal nieuws vezorgd en heeft bericht over een maatschappelijk relevant onderwerp. In dit geval weegt het recht op vrijheid van meningsuiting zwaarder. De vordering wordt afgewezen.

 

IEF 17865

Bas Kist: Ilja Gort kan niet verliezen

Als herrie en free publicity rondom je wijnmerk het doel is, dan is elke verloren rechtszaak ook winst, constateert Bas Kist. Wie in Google de woorden ‘Ilja Gort’ en ‘ruzie’ intikt heeft aan resultaten geen gebrek. De succesvolle Nederlandse wijngoeroe Gort heeft er duidelijk geen probleem mee om hier en daar wat heibel te trappen: “Wijnboer Ilja Gort sleept Hema voor de rechter”  (AD 2014), “Ilja Gort kreeg onmin met omroep Max” (2016 Mediacourant), “Ilja Gort wint rechtszaak om woordgrapwijn” (2017 RTL). In de meeste gevallen gaan de ruzies over zijn wijnmerk La Tulipe, een kaskraker die bij Albert Heijn bij bosjes over de toonbank vliegt.

IEF 17861

ASML heeft eigen “pistool” gecreëerd door niet tijdig licentie te verkrijgen maar wel geoctooieerde techniek te gebruiken

Rechtbank Den Haag 18 jul 2018, IEF 17861; ECLI:NL:RBDHA:2018:8777 (Nikon tegen ASML), http://www.ie-forum.nl/artikelen/asml-heeft-eigen-pistool-gecre-erd-door-niet-tijdig-licentie-te-verkrijgen-maar-wel-geoctooieerde-te

Rechtbank Den Haag 18 juli 2018, IEF 17861; ECLI:NL:RBDHA:2018:8777 (Nikon tegen ASML) Octrooirecht. Nikon is houdster van Europees octrooi EP 003. Het octrooi heeft betrekking op immersie-lithografiemachines, een bepaald type (foto)lithografiemachines. (Foto)Lithografiemachines zijn essentieel voor de productie van chips. Nikon stelt dat ASML inbreuk maakt op de conclusies van EP 003. EP 003 is echter niet nieuw in het licht van de octrooiaanvrage EPA2 188 van ASML. De vakman zal uit EPA2 188 begrijpen dat de sensor en wafer zich op dezelfde hoogte bevinden omdat een andere lezing niet logisch is. Nikon heeft deze stelling niet, althans onvoldoende, betwist. Dit heeft tot gevolg dat conclusie 1 (en 5) van EP 003 volledig wordt geopenbaard in EPA2 188, zodat EP 003 niet nieuw is. De vordering van ASML in reconventie tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 003 zal worden toegewezen. Verder vordert ASML in reconventie dat een handhavingsverbod wordt opgelegd voor elf specifieke octrooien. Nikon had erop gewezen dat toewijzing hiervan in feite neerkomt op het verschaffen van een gratis licentie. ASML gaat er ten onrechte vanuit dat de door Nikon ingeroepen octrooien in feite standaard-essentieel zijn, dat meebrengt dat Nikon verplicht zou zijn op FRAND-voorwaarden een licentie te verlenen. Er is in dit geval geen sprake van een standaard zodat de ingroepen octrooien geen SEP’s kunnen zijn en heeft Nikon geen FRAND-verklaring afgelegd. Zolang geen nieuwe licentie tot stand is gekomen staat het Nikon vrij om ASML te beletten inbreuk te maken. ASML meent dat Nikon in wezen met een pistool dreigt waardoor zij gedwongen wordt om onredelijke voorwaarden te accepteren. Door niet tijdig een licentie te verkrijgen maar wel geoctrooieerde techniek toe te passen, heeft ASML in wezen haar eigen “pistool” gecreëerd.

IEF 17863

Algeheel publicatieverbod gaat veel te ver, nu het een inperking van de vrijheid van meningsuiting betreft

Rechtbank Limburg 21 jun 2018, IEF 17863; ECLI:NL:RBLIM:2018:5869 (Limburgs Voortgezet Onderwijs tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/algeheel-publicatieverbod-gaat-veel-te-ver-nu-het-een-inperking-van-de-vrijheid-van-meningsuiting-be

Vzr. Rechtbank Limburg 21 juni 2016, IEF 17863; ECLI:NL:RBLIM:2018:5869 (Limburgs Voortgezet Onderwijs tegen gedaagde) Mediarecht. LVO is een overkoepelende stichting waaronder 21 scholen in het voortgezet onderwijs in Limburg vallen. Gedaagde is in 2014 bij LVO in dienst getreden als docent bij het Grotiuscollege te Heerlen. Hij is eind 2017 arbeidsongeschikt verklaard vanwege een zware burn-out. Er is (uiteindelijk) een vertrouwensbreuk ontstaan in zijn relatie met LVO. In april 2018 begint Gedaagde met het plaatsen van negatieve berichten over LVO en haar medewerkers op social media zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. LVO stelt dat deze publicaties in strijd zijn met haar Social Media Protocol. Zij vordert een verbod op de publicaties omtrent LVO en een rectificatie. LVO heeft niet aangegeven welke uitlatingen onrechtmatig zijn en waarom ze onrechtmatig zouden zijn. Een algeheel publicatieverbod, nu het een inperking van de vrijheid van meningsuiting betreft, gaat veel te ver en is daarom niet toewijsbaar.

IEF 17862

BenGH: Auteursrecht op werk van toegepaste kunst dat is vervallen wegens niet afleggen van een instandhoudingsverklaring herleeft niet

BenGH 18 jul 2018, IEF 17862; (Montis tegen Goossens Meubelen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bengh-auteursrecht-op-werk-van-toegepaste-kunst-dat-is-vervallen-wegens-niet-afleggen-van-een-instan

Benelux Gerechtshof 18 juli 2018, IEF 17862; IEFbe 2671; A 2013/2 (Montis tegen Goossens Meubelen) Auteursrecht. Toegepaste kunst. Instandhoudingsverklaring. Zie eerder Rechtbank [IEF 7961], Hof [IEF 9551], HR [IEF 14714], BenGH [IEF 14819], HvJ EU [IEF 16327]. Het vervallen van artikel 21, lid 3, (oud) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, per 1 december 2003, ingevolge het Protocol van 20 juni 2002 houdende wijziging van die wet, heeft niet tot gevolg dat het auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat voor 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring, herleeft.

Français: L'abrogation au 1er décembre 2003 de l'article 21, alinéa 3, ancien, de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, par le Protocole du 20 juin 2002 portant modification de cette loi, n'a pas pour effet de faire renaître le droit d'auteur sur une œuvre des arts appliqués qui s'est éteint avant le 1er décembre 2003 en raison de l'absence de dépôt à temps d'une déclaration de maintien.

IEF 17860

De Persgroep weigert te verschijnen bij Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

Uit het persbericht: De Persgroep weigert om mee te werken aan een procedure bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht over de billijkheid van de door de Persgroep gehanteerde tarieven. Dit heeft als gevolg dat ‘makers’ zoals (foto)journalisten, illustratoren, ontwerpers en fotografen geen geschillen bij de commissie kunnen inbrengen en daardoor De Persgroep voor de rechter moeten dagen. De Persgroep ontneemt makers hiermee de mogelijkheid om een geschil laagdrempelig in te brengen bij de geschillencommissie die hier speciaal voor is opgericht.