IEF 17083

Octrooi naaldbeschermingsamenstel niet inventief en wordt nietig verklaard

Rechtbank Den Haag 6 sep 2017, IEF 17083; ECLI:NL:RBDHA:2017:9997 (Becton Dickinson tegen Braun Melsungen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-naaldbeschermingsamenstel-niet-inventief-en-wordt-nietig-verklaard

Rechtbank Den Haag 6 september 2017, IEF 17083, LS&R 1497; ECLI:NL:RBDHA:2017:9997 (Becton Dickinson tegen Braun Melsungen) Europees octrooi. Braun is houdster van het Europese octrooi EP 2 319 556 B1: 'Needle tip guard for hypodermic needles', een naaldbeschermingsamenstel. Becton Dickinson vordert vernietiging van het Nederlandse deel van EP 556, dan wel een verklaring voor recht dat de VPS oud en VPS nieuw niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. De rechter oordeelt dat er sprake is van toegevoegde materie voor zover de 'recess (32)' een 'outer recess' of 'a recess on the outside of the catheter hub' omvat. Conclusie 1 van het octrooi bevat zonder de plaats van de 'recess' te duiden niet alleen toegevoegde materie, maar is ook niet inventief. Braun heeft niet aangevoerd dat volgconclusies 2 t/m 12 iets inventiefs aan conclusie 1 toevoegen. Het gehele octrooi wordt nietig verklaard.

IEF 17082

Picnic schendt portretrecht met lookalike Max Verstappen

Rechtbank Amsterdam 6 sep 2017, IEF 17082; ECLI:NL:RBAMS:2017:6395 (Mavic tegen Picnic), http://www.ie-forum.nl/artikelen/picnic-schendt-portretrecht-met-lookalike-max-verstappen

Rechtbank Amsterdam 6 september 2017, IEF 17082; ECLI:NL:RBAMS:2017:6395 (Mavic tegen Picnic) Portretrecht. Zie eerder IEF 16808. De in de commercial van Picnic gebruikte lookalike vertoont alle karakteristieke kenmerken van het portret van eiser: dezelfde pet, raceoutfit, haarkleur, hetzelfde silhouet en postuur. Het is de bedoeling van Picnic om het beeld van eiser op te roepen bij het publiek, dit blijkt ook uit uitspraken in RTL Boulevard over het gebruik van de lookalike. Er is sprake van een portret van eiser in de zin van art. 21 Aw. Doordat eiser door zijn beroepsuitoefening als Formule 1-coureur grote bekendheid geniet, met welke commerciële belangen gemoeid zijn, heeft hij bij de openbaarmaking van zijn portret en persoonlijke karakteristieken een zwaarwegend belang. Daarbij heeft Picnic geen enkele vergoeding aangeboden voor het gebruik. De commercial betreft een reclame-uiting en kent een commercieel karakter. Door plaatsing op social media maakt het dit filmpje toegankelijk voor publiek, de inhoud daarvan is gericht op naamsbekendheid en het aanprijzen van de diensten van Picnic. Picnic heeft het potretrecht geschonden door het portret van eiser te gebruiken zonder zijn toestemming. Picnic is gehouden de schade te vergoeden. Het is aan eiser om te onderbouwen welke schade hij heeft geleden.

IEF 17081

CITY in handelsnaam van hotels mag niet gemonopoliseerd worden

Rechtbank Oost-Brabant 4 sep 2017, IEF 17081; ECLI:NL:RBOBR:2017:4802 (City Hotel tegen Fitland Oss), http://www.ie-forum.nl/artikelen/city-in-handelsnaam-van-hotels-mag-niet-gemonopoliseerd-worden

Vzr. Rechtbank Oost-brabant 4 september 2017, IEF 17081 (City Hotel tegen Fitland Oss) Handelsnaamrecht. Een van de Fitland Groep hotels gevestigd in Oss heeft een nieuwe handelsnaam gekregen: City Resort Oss. City Hotel vordert om Fitland Oss te verbieden de aanduiding en naam City als handelsnaam te gebruiken binnen de gemeente Oss. City Hotel voert haar onderneming al sinds 1980 onder deze naam en aannemelijk is dat zij relevante naamsbekendheid heeft opgebouwd in Oss. Toch mag de handelsnaam, gelet op het grotendeels beschrijvende karakter, niet worden gemonopoliseerd. Het gebruik van City of Hotel of een combinatie daarvan mag niet geheel verboden worden. De handelsnamen mogen echter niet een zodanig grote gelijkenis vertonen dat bij het publiek verwarring is te duchten is. Tussen City Hotel en City Resort Oss is sprake van verwarringsgevaar: beide ondernemingen zijn hotels, gevestigd in Oss en meerdere personen zijn al bij City Hotel terecht gekomen terwijl ze hadden geboekt bij Fitland Oss. De voorzieningenrechter verbiedt Fitland Oss om City Resort Oss als handelsnaam te gebruiken.

IEF 17079

Facebookrectificatie beschuldiging van oplichting liefdadigheidsbingo

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 sep 2017, IEF 17079; (Facebookrectificatie Liefdadigheidsbingo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/facebookrectificatie-beschuldiging-van-oplichting-liefdadigheidsbingo

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 september 2017, IEF 17079 (Facebook-rectificatie liefdadigheidsbingo) Mediarecht. De door de echtgenote van eiser georganiseerde liefdadigheidsbingo om geld in te zamelen voor de aanschaf van een rolstoelbus voor het ernstig zieke zoontje van gedaagde heeft niet plaatsgevonden. Gedaagde heeft een bericht met volledige naam en portretfoto van eiser en zijn vrouw op zijn facebookpagina en openbare pagina van Marktplaats Zeeland geplaatst waarin hij waarschuwt voor 'oplichtster die geld inzamelt over de rug van hele zieke kinderen'. De suggestie wordt gewekt dat eiser zich ook schuldig heeft gemaakt aan oplichting of medeplichtigheid. De vordering tot een rectificatie op Facebook wordt toegewezen. De gestelde betrokkenheid bij de activiteiten van zijn echtgenote is gebaseerd op onvoldoende feiten. Voorschot op immateriële schadevergoeding wordt afgewezen: eiser maakt niet aannemelijk dat hij schade lijdt als gevolg van de onrechtmatige uitingen op Facebook. Gedaagde wordt veroordeeld om een rectificatie minstens 30 dagen te plaatsen op Facebook en de pagina 'Marktplaats Zeeland' daarin te taggen.

IEF 17080

Voornemen prejudiciële vraag over de uitleg van artikel 11 van richtlijn 2001/83

Hof Den Haag 14 mrt 2017, IEF 17080; ECLI:NL:GHDHA:2017:567 (Warner-Lambert Company tegen CtBG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voornemen-prejudici-le-vraag-over-de-uitleg-van-artikel-11-van-richtlijn-2001-83

Hof Den Haag 14 maart 2017, IEF 17080; LS&R 1496; ECLI:NL:GHDHA:2017:567 (Warner-Lambert Company tegen CtBG) Tussenarrest, prejudiciële vragen zijn reeds gesteld, zie IEF 16935. Octrooirecht. Geneesmiddelenrecht. Tweede medische indicatie octrooi; beleid van het CBG om de SmPC en bijsluiter zonder carve out te publiceren; voornemen prejudiciële vraag over de uitleg van artikel 11 van richtlijn 2001/83.

IEF 17078

Berber Brouwer - De robot als componist

De eerste kunstmatige intelligentie-plaat is een feit: I AM AI van YouTube-ster Taryn Southern. Dit schrijft de Volkskrant op 29 augustus jl. Huh, maar hoe zit het dan met het auteursrecht, was natuurlijk het eerste wat bij me opkwam. En wie ontvangt de royalty’s voor exploitatie van de compositie via Spotify en YouTube, waar de muziek te beluisteren is?

Het album I AM AI is naar verluidt volledig geschreven met behulp van AMPER AI software. AMPER AI staat ook als componist vermeld bij het eerste liedje Break Free; elektropop met een esoterisch tintje, al klinkt het wat zielloos. Het is overigens geen volledig autonome creatie van Amper: Taryn Southern heeft zelf de teksten en melodieën geschreven; Amper heeft de rest van de compositie gemaakt, waaronder de harmonieën, instrumentatie en volledige muzikale invulling. Volgens Amper Music is iedere compositie die door de software wordt gegenereerd uniek en origineel 1 .

IEF 17077

Handelsnaam en logo TJIN’S mag niet door anderen worden gebruikt

Rechtbank Amsterdam 1 sep 2017, IEF 17077; ECLI:NL:RBAMS:2017:6277 (Tjin's exotische broodjes), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaam-en-logo-tjin-s-mag-niet-door-anderen-worden-gebruikt

Rechtbank Amsterdam 1 september 2017, IEF 17077; ECLI:NL:RBAMS:2017:6277 (Tjin's exotische broodjes) Handelsnaamrecht. Tjin's exploiteert een Surinaamse broodjeszaak in Amsterdam onder de naam "TJIN'S". Gedaagde heeft een eenmanszaak met als activiteit levering van cateringmaaltijden en bezorging onder de handelsnaam "[gedaagde] Tjins catering". TJIN'S vordert gedaagde te bevelen de inbreuk op haar handelsnaam te staken. De voorzieningenrechter verbiedt gedaagde om de handelsnaam "TJIN'S" te hanteren ter aanduiding van hun ondernemingen en om gebruik te maken van het logo met de naam "TJIN'S" erin.

IEF 17044

BNN-VARA mag uitzending Boos uitzenden

Rechtbank Midden-Nederland 17 aug 2017, IEF 17044; (Huisbaas tegen BNN-VARA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bnn-vara-mag-uitzending-boos-uitzenden

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 augustus 2017, IEF 17044; ECLI:NL:RBMNE:2017:4347 (huisbaas tegen BNN-VARA) Uit het persbericht: De voorzieningenrechter in Utrecht heeft donderdag bepaald dat BNN/VARA de aflevering van Boos later vanmiddag mag uitzenden. In de aflevering gaat presentator Tim Hofman langs bij een huisbaas om klachten van huurders aan hem voor te leggen. Dit resulteerde in een handgemeen. De huisbaas spande een kort geding aan om een verbod op de uitzending af te dwingen. Hij wilde dit verbod omdat de uitzending inbreuk zou maken op zijn persoonlijke levenssfeer en die van zijn medewerkers.

Incident Donderdag heeft de advocaat van BNN/VARA ter zitting over de inhoud van de uitzending verklaard. De programmakers willen het publiek met de beelden laten zien wat er tijdens het incident feitelijk gebeurd is. Verder heeft BNN/VARA toegezegd dat alle medewerkers die ook op het kantoor van de huisbaas aanwezig waren, onherkenbaar in beeld worden gebracht.

Geen verbod De rechter mag een uitzending alleen verbieden in zeer uitzonderlijke gevallen waarbij onherstelbare schade door publicatie zou ontstaan. Zo’n uitzonderlijk geval is in dit geval niet aan de orde. De rechter zal de uitzending daarom nu niet verbieden. Het incident is al bekend bij het publiek. Als de uitzending achteraf onrechtmatig blijkt te zijn, kunnen de gevolgen daarvan naar verwachting ongedaan worden gemaakt.

IEF 17076

Begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemming tussen HEKSENKAAS en WITTE WIEVEN

Hof Den Haag 28 feb 2017, IEF 17076; ECLI:NL:GHDHA:2017:2388 (Levola tegen Fanofinefood), http://www.ie-forum.nl/artikelen/begripsmatige-visuele-en-auditieve-overeenstemming-tussen-heksenkaas-en-witte-wieven

Hof Den Haag 28 februari 2017, IEF 17076; ECLI:NL:GHDHA:2017:2388 (Levola tegen Fanofinefood) zie ook: [IEF 16623] Merkenrecht. Op basis van haar woordmerk HEKSENKAAS heeft Levola oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woord-/beeldmerk WITTE WIEVENKAAS. Deze wordt afgewezen. Gelet op de overeenstemming tussen het teken en het merk en de omstandigheid dat de waren identiek, althans soortgelijk zijn, acht het hof verwarringsgevaar aanwezig. Er is begripsmatige overeenstemming tussen 'heksen' en 'witte wieven': beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie.  Het hof is van oordeel dat er, gelet op het in merk en het teken voorkomende woordelement KAAS en de daarvoor voorkomende letters EN, die beide met een stomme e-klank worden uitgesproken, sprake is van een geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming. Levola heeft er terecht op gewezen dat de toegevoegde beeldelementen, met name de vleermuis, de begripsmatige overeenstemming versterken: omdat vleermuizen worden gezien als attributen van heksen en worden geassocieerd met onheil. De beslissing van het Bureau wordt vernietigd en de oppositie wordt alsnog toegewezen. 

IEF 17075

Verwarringsgevaar tussen RELEASE THE BEAST-ijs en UNLEASH THE BEAST-dranken

Hof Den Haag 25 jul 2017, IEF 17075; ECLI:NL:GHDHA:2017:2345 (Monster Energy Company tegen Unilever), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-release-the-beast-ijs-en-unleash-the-beast-dranken

Hof Den Haag 25 juli 2017, IEF 17075; IEFbe 2338; ECLI:NL:GHDHA:2017:2345 (Monster Energy Company tegen Unilever) Merkenrecht. Soortgelijkheid van waren. Bij beslissing van 1 september 2016 heeft het BBIE de oppositie van Monster tegen inschrijving van het Benelux woordmerk RELEASE THE BEAST van Unilever afgewezen. De oppositie is gebaseerd op het woordmerk UNLEASH THE BEAST. Het Bureau heeft overwogen dat er geen sprake is van soortgelijkheid van waren, zodat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar. Het hof oordeelt dat de waren 'non-alcoholic beverages' in geringe mate soortgelijk zijn aan de waren 'ice cream; water ices; frozen yoghurt' waarvoor het teken is gedeponeerd. De waren zijn gemaakt voor menselijke consumptie en bestemd ter verfrissing en verkoeling. Onder deze dranken vallen ook frisdranken, gekoelde dranken en zuiveldranken. Het hof oordeelt dat het teken RELEASE THE BEAST en het merk UNLEASH THE BEAST in grote mate overeen stemmen door grote gelijkenis op visueel, auditief en begripsmatig vlak. Er is sprake van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. De beslissing van het Bureau wordt vernietigd en de oppositie van Monster gedeeltelijk toegewezen voor zover het de de waren 'ice cream; water ices; frozen yoghurt' betreft. 

IEF 17074

Onrechtmatig gebruik burgemeesterchristiaanvanderkamp.nl

Rechtbank Den Haag 17 aug 2017, IEF 17074; ECLI:NL:RBDHA:2017:9827 (Burgemeester gemeente Bodegraven-Reeuwijk), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-gebruik-burgemeesterchristiaanvanderkamp-nl

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 augustus 2017, IEF 17074, ECLI:NL:RBDHA:2017:9827 (Burgemeester gemeente Bodegraven-Reeuwijk) Domeinnaamrecht. Gedaagde heeft verschillende domeinnamen geregistreerd, waaronder burgemeesterchristiaanvanderkamp.nl. Op de website uit hij zijn onvrede over het functioneren en handelen van de burgemeester. Eisers vorderen gedaagde tot het staken van de registratie, instandhouding en het gebruik maken van de domeinnamen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het zonder toestemming van de Gemeente of burgemeester registreren en gebruik maken van de domeinnaam onrechtmatig is. Als gevolg van de registratie is de mogelijkheid van de gemeente ontnomen om het publiek via een aan deze domeinnaam gekoppelde website te informeren over de burgemeester en de gemeente. De website die het publiek met grote kans zal vinden bij de zoekterm met daarin de naam van de burgemeester of zijn functie schept een verwarrende situatie aangezien bezoekers informatie verwachten aan te treffen van de burgemeester of de gemeente. De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde om ieder gebruik van de domeinnaam te staken en gestaakt te houden. 
 

IEF 17073

E-mail naar Zoom.in slaat bodem onder alle eerdere vonnissen vandaan

Rechtbank Amsterdam 31 aug 2017, IEF 17073; (Zoom.in tegen Music Nations Network), http://www.ie-forum.nl/artikelen/e-mail-naar-zoom-in-slaat-bodem-onder-alle-eerdere-vonnissen-vandaan

Vzr. Rechtbank Amsterdam 31 augustus 2017, IEF 17073 (Zoom.in tegen Music Nations Network) Auteursrecht. Executiegeschil. Zoom.in verleent diensten aan videomakers die hun eigen filmpjes uploaden bij YouTube. Partijen werken samen, maar er zijn bij aankondiging van nieuwe policy van Zoom.in geschillen ontstaan of Music Nations Network als sub-network of als affiliate moet worden aangemerkt. Zoom.in heeft MN volledige toegang gegeven tot het Content Management System (CMS) waartoe zij bij vonnis van 1 juni 2017 [IEF 16857] was veroordeeld. Op 11 juli 2017 [IEF 16950] is bepaald dat MN de executie moet schorsen, voor zover het de inning van dwangsommen betrof. Met de e-mail van Farquharson van 8 augustus 2017 heeft Zoom.in voldoende aannemelijk gemaakt dat YouTube MN beschouwt als een subnetwork, dat zij geen subnetworks toestaat en dat Zoom.in als MCN, zodra YouTube dit ontdekt, 30 dagen de tijd heeft om een einde aan dit subnetwork te maken, bij gebreke waarvan zij zelf voor onbepaalde tijd "op zwart zal worden gezet". Daarmee is sprake van een nieuw, na vonnis van 1 juni 2017, feit. In conventie schorst de voorzieningenrechter de executie van het vonnis van 1 juni 2017 om aan MN onvoorwaardelijk toegang te verschaffen tot het gehele CMS. In reconventie weigert de voorzieningenrechter om Zoom.in te verbieden in kort geding vorderingen tot staking en/of schoring van de executie van de gewezen vonnissen van 1 juni 2017, 11 juli 2017 en 4 augustus 2017 in te stellen. 

IEF 17072

Hidde Koenraad stapt over naar Boekx Advocaten

Hidde Koenraad (42) is per 1 september als partner toegetreden tot Boekx, een Amsterdams advocatenkantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendom, media en privacy. Hidde is afkomstig van het internationale advocatenkantoor Simmons & Simmons, waar hij in 2013 partner werd.

IEF 17071

Indirect verwarringsgevaar tussen tijdschriften WIJ en WijSr

Rechtbank Midden-Nederland 30 aug 2017, IEF 17071; ECLI:NL:RBMNE:2017:4442 (Wij Special Media tegen Ouderenbond), http://www.ie-forum.nl/artikelen/indirect-verwarringsgevaar-tussen-tijdschriften-wij-en-wijsr
WIJ v WijSr

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 30 augustus 2017, IEF 17071; IEFbe 2335; ECLI:NL:RBMNE:2017:4442 (Wij Special tegen Ouderenbond) Merkenrecht. WSM is houdster van diverse WIJ-merken voor tijdschriften. Leden van KBO en PCOB ontvangen een ledenmagazine Nestor en respectievelijk Perspectief, vanwege de samenvoeging is dat onder de titel WijSr. Met succes vordert Wij Special Media de staking van drukken, aanbieden en distribueren van het ledenmagazine onder het teken WijSr. Er is geen sprake van overeenstemming dat er direct verwarringsgevaar te duchten is, maar gezien de soortgelijkheidheid van de betrokken waren en de mate van overeenstemming en de sterke onderscheidingskracht en de bekendheid van het merk WIJ, is er sprake van indirect verwarringsgevaar. Het bijschrift "het magazine van KBO/PCOB" maakt dit niet anders. De vordering tot vernietiging van reeds bestaande ledenmagazines is wel te verstrekkend, nu het terughalen van ruim 250.000 grote financiële gevolgen zal hebben en er minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn om schade te beperken of te compenseren.

IEF 17070

Jong IE-borrel

Op donderdag 7 september is er weer een Jong IE borrel! We hebben weer een leuke hippe tent voor jullie uitgezocht om even stoom af te blazen en mooie vakantieverhalen uit te wisselen.

Wie? Alle zich jong voelende IE’ers
Wat? Een gezellige (nazomer) borrel
Waar? Goud West, aan de Overtoom 411
Wanneer? Donderdag 7 september vanaf 18:00 uur
Wanneer is de volgende?  Onder voorbehoud: Donderdag 7 december 2017

 

IEF 17069

Bas Kist - aanvulling: Canvas ontvangen

Nachtwacht photoshop chiever bbie

Graag geef ik nog een korte aanvulling op mijn commentaar van gisteren [IEF 17067] op het Nachtwacht-arrest [IEF 17063]. Het gaat om een belangrijk aspect, dat ik gisteren over het hoofd zag. Het Hof heeft in zijn arrest bepaald dat Chiever geen belang heeft in de zin van 3:303 BW. Ook de betaling van de depot-taxen levert volgens het Hof geen belang voor Chiever op. Volgens het Hof (R.O. 5) heeft Chiever ‘deze, overigens relatief geringe, taxe in eerste instantie immers betaald om een foto op canvas van De Nachtwacht te krijgen, welke canvas zij, blijkens de brief van Chiever aan het Bureau van 15 februari 2016 (productie 3 bij het verzoekschrift), ondanks de weigering het teken in te schrijven, heeft ontvangen.’

Het klopt dat wij, ondanks het feit dat de Nachtwacht niet geregistreerd is, toch een canvas doek van het BBIE hebben ontvangen. Echter, dit was niet het canvas waar wij op uit waren. Op het doek dat wij van het BBIE ontvingen stond wel de Nachtwacht, maar daarin waren door het BBIE met Photoshop de hoofden van de BBIE-directie en die van een aantal Chiever-partners gemonteerd. Een erg geestige, originele en door ons zeer gewaardeerde reactie van het BBIE op ons Nachtwacht-depot.

IEF 17068

Sum-merlot en ZoMerlot: een in de zomer te drinken merlotwijn

Rechtbank Midden-Nederland 30 aug 2017, IEF 17068; (Sum-merlot vs ZoMerlot), http://www.ie-forum.nl/artikelen/sum-merlot-en-zomerlot-een-in-de-zomer-te-drinken-merlotwijn

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 30 augustus 2017, IEF 17068; ECLI:NL:RBMNE:2017:4358 (LFE tegen Chateau de la Garde) Merkenrecht. LFE is houdster van het woordmerk Sum-merlot voor wijnen, maar heeft nog geen wijn op de markt gebracht. Sinds 2017 brengt Chateau de la Garde flessen rode merlot wijn op de markt voorzien van etiketten met de aanduiding ZoMerlot, ZOMERLOT en Zomerlot. Wat de tekens ZOMERLOT en Zomerlot betreft wordt de vordering afgewezen omdat de tekens geen onderscheidend vermogen hebben. De overeenstemming tussen Sum-merlot en ZoMerlot zijn niet dusdanig dat daardoor gevaar voor verwarring te duchten is bij het publiek. De beschermingskracht die aan het merk Sum-merlot toekomt is gering omdat het merk in aanmerkelijke mate beschrijvend is, nu het duidt op een in de zomer te drinken merlotwijn. De woordspeling tussen de woorden summer, merlot en het koppelteken geven het merk enig onderscheidend vermogen. Chateau de la Garde gebruikt het teken ZoMerlot alleen in combinatie met haar woordmerk La Tulipe. LFE heeft nog geen flessen wijn onder de naam Sum-merlot op de markt gebracht, dus het merk heeft nog geen bekendheid verworven en het relevante publiek heeft zich nog geen beeld gevormd bij het merk. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

IEF 17067

Bas Kist - De Nachtkaars

De zaak over de merkregistratie in de Benelux van een afbeelding van de Nachtwacht gaat als een nachtkaars uit. Op 29 augustus wees het Hof Den Haag het verzoek om inschrijving door Chiever af. Het Hof wilde er duidelijk niet aan, ondanks het feit dat deze kwestie toch een paar interessante en voor de praktijk zeer relevante vragen aan de orde stelt. Kort gezegd meent het Hof dat een afbeelding van de Nachtwacht niet onderscheidend is voor het product strontium en dat Chiever geen gerechtvaardigd belang heeft bij zijn verzoek.

IEF 17066

Hof: Zaad, spruit en plant van paarse radijs mist nieuwheid

Hof Den Haag 29 aug 2017, IEF 17066; (Taste of Nature tegen Cresco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-zaad-spruit-en-plant-van-paarse-radijs-mist-nieuwheid

Hof Den Haag 29 augustus 2017, IEF 17066 (Taste of Nature tegen Cresco) Zie eerder IEF 12649. Octrooirecht. De Haagse rechtbank [IEF 14771] heeft het Nederlandse deel van Europees octrooi EP 1 290 938 nietig verklaard wegens gebrek aan nieuwheid. EP 938 heeft betrekking op een radijsplant die paarse cress voortbrengt. De rechtbank acht het bewezen dat de paarse radijsspruiten door Koppert Cress al aan klanten werden geleverd voor datum van octrooi. Het baseert zich hiervoor op getuigenverklaringen van afnemers uit de markt. Het in conclusie 11 van het octrooi geclaimde zaad, de in conclusie 5 geclaimde spruit en dus ook de in conclusie 1 geclaimde plant is openbaar gebruikt voorafgaand aan de octrooiaanvraag. De conclusies zijn niet nieuw en het Nederlands deel van het octrooi is nietig. De grieven van ToN richten zich tegen de nietigverklaring van het octrooi en de afwijzing van haar inbreukvorderingen, deze slagen niet. De rechtbank heeft terecht EP 938 nietig verklaard en terecht ToN's inbreukvorderingen afgewezen. Het hof oordeelt dat de conclusies van EP 938 nieuwheid missen en niet inventief zijn. 
 

IEF 17065

Live streamen sportwedstrijden gokwebsite levert inbreuk op auteursrechten op

Antilliaanse Gerechten 16 jun 2017, IEF 17065; ECLI:NL:OGEAC:2017:106 (1XCORP tegen IMG Media), http://www.ie-forum.nl/artikelen/live-streamen-sportwedstrijden-gokwebsite-levert-inbreuk-op-auteursrechten-op

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 16 juni 2017, IEF 17065; ECLI:NL:OGEAC:2017:106 (1XCORP tegen IMG Media) Auteursrecht. Inbreuk. 1XCORP biedt op haar website www.1xbet.com via embedded links sportwedstrijden aan waarop gegokt kan worden. IMG Media vordert dat 1XCORP met onmiddelijke ingang het plegen en het faciliteren van inbreuken op de auteursrechten van IMG Media, het live streamen van beeld- en geluidsverslagen van sportwedstrijden, te staken. De vordering wordt toegewezen. IMG Media is de auteursrechthebbende terzake de live streaming-rechten voor gokdoeleinden met betrekking tot de registratie van genoemde sportwedstrijden. 1XCORP heeft geen enkel recht met betrekking tot de beelden. Het Gerecht beveelt 1XCORP het live streamen van beeld- of geluidsverslagen van de genoemde sportwedstrijden op www.1xbet.com of andere websites te staken en gestaakt te houden.