Merkenrecht

IEF 16734

Ontbinding koop vanwege nagemaakte merkkleding moet worden bewezen

Antilliaanse Gerechten 7 apr 2017, IEF 16734; ECLI:NL:OGHACMB:2017:23 (Klassy tegen Noble's Freezone), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ontbinding-koop-vanwege-nagemaakte-merkkleding-moet-worden-bewezen

Gemeenschappelijk HvJ Aruba e.a. 7 april 2017, IEF 16734 ; ECLI:NL:OGHACMB:2017:23 (Klassy tegen Noble's Freezone) Merkenrecht. Noble heeft diverse partijen kleding verkocht en geleverd aan Klassy. Klassy ontbindt de koopovereenkomst bij conclusie van antwoord voor een deel van de afgeleverde kleding omdat er sprake was van nagemaakte merkkleding. Bij conclusie van repliek betwist Noble dit, er zijn al eerder producten van dezelfde 'style' afgenomen, betaald. Kleding uit China behoeft geen namaak te zijn. Indien Klassy erin slaagt die stelling te bewijzen, is er sprake van non-conformiteit. Klassy krijgt een bewijsopdracht.

IEF 16733

'Mifare compatibility' wordt gebruikt ter aanduiding van de bestemming van de chips

Rechtbanken 19 apr 2017, IEF 16733; ECLI:NL:RBDHA:2017:3987 (NXP tegen Infineon), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mifare-compatibility-wordt-gebruikt-ter-aanduiding-van-de-bestemming-van-de-chips

Rechtbank Den Haag 19 april 2017, IEF 16733; ECLI:NL:RBDHA:2017:3987 (NXP tegen Infineon) Merkenrecht. Begin jaren ‘90 heeft de Oostenrijkse vennootschap Mikron een contactloze communicatiemethode ontwikkeld die gebruik maakt van radio-frequency identification (RFID), bekend van de OV-chipkaart. Mikron, overgenomen door Philips, werkte samen met Siemens, die haar chipsactiviteiten in Infineon heeft ondergebracht. Philips' chipsactiviteiten zijn later ondergebracht in NXP. Door het gebruik van de term 'Mifare compatibility' maakt Infineon bij de verhandeling van een deel van haar chips gebruik van het Mifare-teken ter aanduiding van de bestemming van de waar. Het uitsluitend recht van de merkhouder niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar aan te duiden, voor zover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel; specifiek wordt in artikel 2.23 lid 1 suc c BVIE en 12 lid 1 sub c UMVo) dit voor accessoires en onderdelen benoemd. De uitingen “Mifare compatible” en “Mifare compatibilty” zijn niet in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. De inbreukvordering wordt afgewezen.

IEF 16732

Bewijs toegelaten tegen verweer dat dat RUBY voor verwarmingsinstallaties vervalrijp was in 2008

Hof Amsterdam 14 feb 2017, IEF 16732; ECLI:NL:GHAMS:2017:44 (Essegé tegen Ruby Décor), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijs-toegelaten-tegen-verweer-dat-dat-ruby-voor-verwarmingsinstallaties-vervalrijp-was-in-2008

Hof Amsterdam 14 februari 2017, IEF 16732; IEFbe 2141; ECLI:NL:GHAMS:2017:448 (Essegé tegen Ruby Décor) Merkenrecht. Verval. Bewijs. Beroep na IEF 15184. Essegé, in België gevestigd, gebruikt thans het merk RUBY voor verwarmingsinstallaties, dat zij in 1994 ook had gedeponeerd. Ruby Décor, in Nederland gevestigd, gebruikt sinds 2000 het merk RUBY FIRES voor haarden en heeft het op 14 maart 2008 ook gedeponeerd. Essegé vordert onder meer staking van het merk RUBY, RUBY FIRES en/of RUBY DÉCOR. Ruby Décor voert verweer dat het merk in 2008 vervalrijp was (ex art. 2.27 leden 3 en 4 BVIE). Essegé wordt toegelaten tot getuigenbewijs ervan dat zij in de periode van vijf jaar vóór 14 maart 2008 binnen de Benelux het merk RUBY voor verwarmingsinstallaties normaal heeft gebruikt.

IEF 16725

Merkrechtlicentiehouder doet enkel succesvol beroep op verbodsrecht ex 5 Hnw

Rechtbank Midden-Nederland 17 mrt 2017, IEF 16725; ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 (Dutch Design Netherlands tegen Sensa), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkrechtlicentiehouder-doet-enkel-succesvol-beroep-op-verbodsrecht-ex-5-hnw
senso sensa

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 maart 2017, IEF 16725; ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 (Dutch Design Netherlands tegen Sensa) Verstek. Bevoegdheden licentiehouder beeldmerk. Dutch Design Group is de houder van Beneluxbeeldmerk, Dutch Design Netherlands is een dochter met een eeuwigdurende licentie. Als licentiehouder komt Dutch Design Netherlands geen recht toe - zoals in 2.21 lid 4 BVIE of 2.32 BVIE het recht toe om vordering in te stellen tot afleggen van rekening en verantwoording - op basis van de handelsnaamwet. Er is geen uitdrukkelijke of stilzwijgende volmacht verleend om deze vordering te doen. Verbod ex artikel 5 Hnw toegewezen.

IEF 16718

Expediteur moet dienstverlening gedecodeerde communautaire producten staken

Rechtbank Den Haag 10 apr 2017, IEF 16718; ECLI:NL:RBDHA:2017:3668 (Hennessy c.s. tegen Top Logistics c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/expediteur-moet-dienstverlening-gedecodeerde-communautaire-producten-staken

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 april 2017, IEF 16718; ECLI:NL:RBDHA:2017:3668 (Hennessy c.s. tegen Top Logistics c.s.) Merkenrecht. Staking merkinbreuk en exhibitie 843a en 1019a Rv. Onrechtmatig handelen expediteur door dienstverlening bij gedecodeerde communautaire goederen. Niet communautaire transito goederen, communautaire niet-uitgeputte en gedecodeerde goederen. Eiseressen zijn houdsters van diverse merken voor alcoholhoudende dranken MOËT & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, DOM PERIGNON, HENNESSY e.a.. Top Logistics, voorheen handelend onder de naam Mevi) is een expediteur voor de op- en overslag van accijnsgoederen. Op prijslijsten staan Hennessy-producten onder vermelding ex whw Mevi, decoded en AAD. De voorzieningenrechter beveelt staking van het verlenen van diensten ten aanzien van gedecodeerde communautaire producten. De exhibitieplicht is beperkt tot bescheiden die communautaire goederen (dus met AGD status) waren of zijn geworden. Daarnaast is de exhibitieplicht beperkt tot gegevens die betrekking hebben op producten voor de diensten die zij voor de gedaagde heeft verricht.

IEF 16716

Parkeerplaats via p7-schipholprivium.nl aanbieden, is inbreuk sub b en c

Rechtbank Amsterdam 23 apr 2015, IEF 16716; (Luchthaven Schiphol tegen IBR investment), http://www.ie-forum.nl/artikelen/parkeerplaats-via-p7-schipholprivium-nl-aanbieden-is-inbreuk-sub-b-en-c

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 april 2015, IEF 16716; IEFbe 2136 (Luchthaven Schiphol tegen IBR Investment) Merkinbreuk. Bestuurdersaansprakelijkheid. Schiphol is houdster van Benelux woord(beeld)merken PRIVIUM (SCHIPHOL) waaronder ze een serviceprogramma aanbiedt voor wie regelmatig vliegt en onder oponthoud wil reizen en parkeerfaciliteit aanbiedt. IBR biedt via p7-schipholprivium.nl, samen met GroupDeal, een actie aan om tijdelijk buiten de luchthaven Schiphol te parkeren. Dit levert inbreuk ex 2.20 lid 1 sub b en c BVIE op. Enig bestuurder en feitelijk leidinggevende van IBR kan persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt. Het verbod op merkinbreuk is ook jegens hem toewijsbaar. Staking bevolen met opgaveplicht.

IEF 16707

Marketingbijdrage voor Indiase kaas-campagne voor redelijke opzegtermijn van 6 maanden

Rechtbank Overijssel 11 jan 2017, IEF 16707; ECLI:NL:RBOVE:2017:42 (Panir 'De Heilige Koe'), http://www.ie-forum.nl/artikelen/marketingbijdrage-voor-indiase-kaas-campagne-voor-redelijke-opzegtermijn-van-6-maanden

Rechtbank Overijssel 11 januari 2017, IEF 16707; ECLI:NL:RBOVE:2017:42 (Panir 'De Heilige Koe') Merkenrecht. Marketingbijdrage. [Eiser] heeft vanaf 2005 campagne gevoerd en proeverijen georganiseerd om panir, een Indiase kaassoort, in de Nederlandse markt bekendheid te geven. Van 2005 tot en met 2013 heeft de firma Weerribben Zuivel voor het merk “De Heilige Koe” van eiser panir geproduceerd. Gedaagde produceert en levert sinds 2014 rechtstreeks aan afnemers en correspondeerd over de vergoeding voor marketingactiviteiten. De door eiser gevorderde betaling van marketingbijdrage over een redelijke opzegtermijn van 6 maanden wordt toegewezen. Gevorderde verklaring voor recht dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser door het benaderen van afnemers van gedaagde en het voortzetten van de productie onder eigen naam wordt afgewezen.

 

IEF 16706

EFTA over openbare orde-beperking in het merkenrecht voor (bekende) beeldhouwwerken waarop geen auteursrecht meer rust

6 apr 2017, IEF 16706; (Vigeland Park), http://www.ie-forum.nl/artikelen/efta-over-openbare-orde-beperking-in-het-merkenrecht-voor-bekende-beeldhouwwerken-waarop-geen-auteur

EFTA Court 6 april 2017, IEF 16706; IEFbe 2134; Case E-5/16 (Vigeland Park) Merkenrecht. EFTA (Europese Vrijhandelsorganisatie). Het Noorse Hof van Beroep voor Intellectuele Eigendomsrechten (Klagenemnda for industrielle rettigheter) heeft vragen gesteld over weigeren van een teken bestaande uit een kunstwerk, Vigeland Park, dat in het pubieke domein valt als merk vanwege openbare orde of de geaccepteerde moraal [gestelde vragen IEF 15907]. EFTA:

1. The registration  as a trade mark of a sign which consists of works for which the copyright protection period has expired, is not in itself contrary to public policy or accepted principles of morality within the meaning of Article 3(1)(f) of Directive 2008/95/EC.