Merkenrecht

IEF 17916

Wijze waarop winst moet worden berekend en zekerheid van het rapport

Rechtbank Rotterdam 15 aug 2018, IEF 17916; (FKP tegen Spirits), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wijze-waarop-winst-moet-worden-berekend-en-zekerheid-van-het-rapport

Vzr. Rechtbank Rotterdam 15 augustus 2018, IEF 17916 (FKP tegen Spirits) Executiegeschil. Merkenrecht. Het Hof Den Haag heeft geoordeeld dat FKP (en niet Spirits) rechthebbende is op Benelux-merken, Spirits is veroordeeld tot afdracht van de winst. Nu vast staat dat Spirits zelf geen wodka verhandelt, roept dat de vraag op op welke wijze de met verkoop behaalde winst moet worden berekend. Met de overlegging van het IUS-rapport zijn geen dwangsommen verbeurd. De werkwijze van de accountant en de beperkte zekerheid die het rapport biedt, maakt het niet duidelijk over de wijze waarop winst moet worden berekend. De voorzieningenrechter veroordeelt Spirits tot een zekerheidsstelling voor 6 miljoen euro door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank.

IEF 17915

Depotverbod voor bepaalde tekens die overeenstemmen met PORSCHE-merk bekrachtigd

Hof Den Haag 14 aug 2018, IEF 17915; ECLI:NL:GHDHA:2018:1916 (appellant tegen DR. ING. H.C.F. PORSCHE), http://www.ie-forum.nl/artikelen/depotverbod-voor-bepaalde-tekens-die-overeenstemmen-met-porsche-merk-bekrachtigd

Hof Den haag 14 augustus 2018, IEF 17915; IEFbe 2706; ECLI:NL:GHDHA:2018:1916 (appelant tegen Dr. Ing. H.C.F. Porsche) Merkenrecht. De rechtbank [IEF 16337] verklaart het merk P@RSCHE nietig nu dit verwarringwekkend overeenstemt met het bekende merk PORSCHE. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. In plaats van de O in PORSCHE bevindt zich het teken @ in het woord P@RSCHE. Dit teken vertoont visueel gelijkenis met de letter O. Het is ook een cirkel, met dien verstande dat deze van onderen open is en in het midden een teken bevat. Het teken @ vertoont ook visuele gelijkenis met de letter A door de a in @. Verbod om bepaalde tekens die overeenstemmen met PORSCHE-merk te deponeren. Art. 1019h Rv is niet van toepassing in een (door de vermeende inbreukmaker aanhangig gemaakte) nietigheidsprocedure; er is immers in feite sprake van een vooruitgeschoven inbreukverweer.

IEF 17914

Met gebruik teken 'Ik wil van mijn auto af' is er indirect verwarringsgevaar

Rechtbank Overijssel 9 aug 2018, IEF 17914; ECLI:NL:RBOVE:2018:2957 (Dealerdirect tegen Wijkopenautos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/met-gebruik-teken-ik-wil-van-mijn-auto-af-is-er-indirect-verwarringsgevaar
ikwilvanmijnautoaf

Vzr. Rechtbank Overijssel 9 augustus 2018, IEF 17914; IEFbe 2704; ECLI:NL:RBOVE:2018:2957 (Dealerdirect tegen Wijkopenautos) Dealerdirect biedt een online-platform ikwilvanmijnautoaf.nl aan en faciliteert koopovereenkomsten tussen consument en dealer. Zij houdt Benelux en Uniemerken. WijKopenAutos doet hetzelfde, maar koopt de aangeboden auto's zelf in. Op haar website staat 'ik wil van mijn auto af!'. WijKopenAutos moet dit gebruik staken ex 2.20 lid 1 sub b BVIE vanwege aanwezigheid van indirect verwarringsgevaar. De opgavevorderingen van Dealerdirect over het aantal bezoekers, het adwords zoekvolume op de zoekwoorden en de organische traffic worden afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang.

IEF 17913

Gebruik WEPUBLISH is deloyaal gelet op de voorgaande maar beëindigde samenwerking in Publ.sh

Rechtbank Den Haag 13 aug 2018, IEF 17913; ECLI:NL:RBDHA:2018:9747 (Online Publisher tegen Netmedia c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-wepublish-is-deloyaal-gelet-op-de-voorgaande-maar-be-indigde-samenwerking-in-publ-sh
publ.sh wepublish

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 augustus 2018, IEF 17913; IEFbe 2703; ECLI:NL:RBDHA:2018:9747 (Online Publisher tegen Netmedia c.s.) Herstelvonnis IEF 17920, vanwege ontbreken maximering dwangsom. Vonnis herstel Partijen hebben samenwerkt voor het opstarten van het nieuwe merk Publ.sh en later het merk Wepublish. De overlegde bewijzen maken niet dat er een kans is dat de merkinschrijving door OP te kwader trouw (2.23 lid 2 BVIE) is gedaan en in een bodemprocedure zal worden vernietigd. Het gebruik van wepublish aan elkaar geschreven en met publish dikgedrukt, gelet op de voorgaande maar beëindigde samenwerking, kan de indruk doen ontstaan van (nog steeds) een commerciële band. Gebruik van dat teken is dan ook deloyaal te achten. Afwijzing auteursrechtclaim op eenvoudige menu-structuur. Wel auteursrechtinbreuk op instructievideo, omslagfoto twitter-account, tekst 'About us'. Rectificatie wordt bevolen op website en sociale media.

IEF 17911

Bredere publiek zal McGregor niet direct herkennen als achternaam van de MMA-vechter

Rechtbank Den Haag 10 aug 2018, IEF 17911; ECLI:NL:RBDHA:2018:9718 (McGregor IP tegen Adidas), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bredere-publiek-zal-mcgregor-niet-direct-herkennen-als-achternaam-van-de-mma-vechter
mcgregor

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 augustus 2018, IEF 17911; IEFbe 2694; ECLI:NL:RBDHA:2018:9718 (McGregor IP tegen Adidas) Merkinbreukzaak. McGregor is modemerk en houdster van Benelux en EU-woordmerken. In de webshop van Reebok, geëxploiteerd door Adidas, wordt de Conor McGregor Collectie aangeboden. Conor McGregor (bijnaam: “The Notorious”) is een Ierse mixed martial arts (MMA) vechter en meervoudig voormalig wereldkampioen bij de Ultimate Fighting Championship. Het is onvoldoende gebleken dat het bredere publiek het bestanddeel MCGREGOR direct zal herkennen als de achternaam van de MMA-vechter. Manier van verwijzing door Adidas/Reebok op sportkleding naar MMA-vechter Conor McGregor wordt inbreuk geacht op kledingmerk MCGREGOR. Deloyaal gebruik in strijd met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (2.23 BVIE en 14 UMVo). Dat het in aanmerking te nemen publiek het teken dus (uitsluitend) als naamverwijzing naar de vechtsporter zal opvatten is niet aannemelijk geworden.

IEF 17902

HvJ EU: lidstaten moeten collectief beheer merkenrechten erkennen

HvJ EU 7 aug 2018, IEF 17902; ECLI:EU:C:2018:639 (SNB-REACT), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-lidstaten-moeten-collectief-beheer-merkenrechten-erkennen

HvJ EU 7 augustus 2018, IEF 17902; IEFbe 2689; IT 2617; ECLI:EU:C:2018:639; Zaak C-521/17 (SNB-REACT) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Beperkingen van de aansprakelijkheid voor een dienstverlener die IP‑adressen verhuurt en registreert waardoor domeinnamen anoniem kunnen worden gebruikt. HvJ EU:

1)      Artikel 4, onder c), van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat de lidstaten verplicht zijn om een instantie voor de collectieve vertegenwoordiging van merkhouders, zoals de vereniging in het hoofdgeding, de bevoegdheid te verlenen om in eigen naam te verzoeken om de toepassing van de in deze richtlijn vastgestelde rechtsmiddelen teneinde de rechten van deze houders te vrijwaren en om zich in eigen naam tot de rechter te wenden teneinde deze rechten te doen gelden, mits deze instantie naar nationaal recht wordt geacht een rechtstreeks belang te hebben bij de vrijwaring van deze rechten en overeenkomstig dat recht zich daartoe tot de rechter kan wenden, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

IEF 17904

Recall en rectificatie voor frisdrank ON LEMON - JOHN IS ON, na eerder geschil over John Lemon

Rechtbank Den Haag 7 jul 2018, IEF 17904; ECLI:NL:RBDHA:2018:9453 (John Lemon), http://www.ie-forum.nl/artikelen/recall-en-rectificatie-voor-frisdrank-on-lemon-john-is-on-na-eerder-geschil-over-john-lemon

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 juli 2018, IEF 17904; IEFbe 2692; ECLI:NL:RBDHA:2018:9453 (John Lemon) Merkenrecht. Eiseres is weduwe van John Lennon. Ze is houder van Uniewoordmerk van JOHN LENNON in klassen voor onder andere frisdranken. Gedaagde was houder van Uniebeeldmerk John Lemon. Eiseres en gedaagde hebben een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat gedaagde stopt met het gebruik van John Lemon. Hij heeft het Uniebeeldmerk overgedragen aan eiseres. Daarna heeft On Lemon een frisdrank op de markt gebracht onder het teken ON LEMON - JOHN IS ON waarop ook het teken John Lemon zichtbaar is. Eiseres vordert rectificatie en een recall. De voorzieningenrechter is bevoegd met betrekking tot de vorderingen die zien op de tekortkoming in de nakoming op basis van het forumkeuzebeding in de gesloten overeenkomst. Er moet worden aangenomen dat door het relevante publiek de elementen “JOHN” en “LEMON” in elkaars nabijheid in dit geval met elkaar in verbinding worden gebracht. Dit zorgt voor verwarringsgevaar. De vordering wordt toegewezen.

IEF 17894

Geen recht op inzage domeinnaamovereenkomst met beroep op inmiddels beëindigde overeenkomst

Hof Den Haag 31 jul 2018, IEF 17894; ECLI:NL:GHDHA:2018:1831 (Appellant tegen Street one), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-recht-op-inzage-domeinnaamovereenkomst-met-beroep-op-inmiddels-be-indigde-overeenkomst

Hof Den Haag 31 juli 2018 IEF; ECLI:NL:GHDHA:2018:1831 (appellant tegen Street One) Merkenrecht. Franchise. Appellant is houder van domeinnaam streetone.nl en heeft enige tijd gehandeld als franchisenemer van SO B.V. Ze hebben een Point of Sale (POS)-overeenkomst gesloten. SO B.V heeft verzocht om de domeinnaam over te dragen aan Street One ter uitvoering van de POS-overeenkomst. Bij de rechtbank is vernietiging van de overeenkomst gevorderd wegens dwaling, maar appellant heeft geen recht meer op de domeinnaam volgens de inmiddels geëindigde overeenkomst. In hoger beroep vordert appellant inzage/afgifte in de overeenkomst tussen Street One en Webapply, die nu als domeinnaamhouder is geregistreerd. Appellant is geen rechthebbende om de domeinnaam te gebruiken volgens de overeenkomst en heeft daarmee geen recht op inzage. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.