Merkenrecht

IEF 17435

Toch normaal gebruik van kruis op sportschoenen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 17 jan 2018, IEF 17435; ECLI:EU:T:2018:7 (Deichmann SE tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toch-normaal-gebruik-van-kruis-op-sportschoenen
Deichmann/EUIPO

Gerecht EU 17 januari 2018, IEF 17435; IEFbe 2460; ECLI:EU:T:2018:7; T‑68/16 (Deichmann SE tegen EUIPO) Merkenrecht. Beeldmerk. In 2004 is heeft Munich SL een beeldmerk voor sportschoenen met een kruis gedeponeerd. In 2011 doet Deichmann SE een verzoek tot vervallenverklaring vanwege niet normaal gebruik. In 2014 wordt, ondanks tegenbewijs van Munich SL, het merk vervallen verklaard. De Kamer van Beroep acht het bewijs wel voldoende om van normaal gebruik te kunnen spreken en vernietigt de vervallenverklaring. Deichmann SE stelt dat de schoenen die op het bewijsmateriaal te zien zijn, weliswaar op de schoenen van het beeldmerk lijken, maar niet dezelfde zijn. Het Gerecht acht het bewijs dat Deichmann SE hiertoe aandraagt onvoldoende en verwerpt het beroep.

IEF 17415

Conclusie AG: Neuschwanstein geen aanduiding van de plaats van herkomst

HvJ EU 11 jan 2018, IEF 17415; C-488/16 P (BSGE/EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-neuschwanstein-geen-aanduiding-van-de-plaats-van-herkomst

Conclusie AG HvJ EU 11 januari 2018, IEF 17415; IEFbe 2454; ECLI:EU:C:2018:3; zaak C‑488/16 P (Bundesverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise eV tegen EUIPO) Uniemerk. Nietigheidsprocedure. Woordmerk NEUSCHWANSTEIN. Afwijzing van de vordering tot nietigverklaring. Absolute weigeringsgronden. Beschrijvend karakter. Aanduiding van de plaats van herkomst. Kwade trouw. BSGE had een vordering tot nietigheidsverklaring ingediend tegen het Uniemerk Neuschwanstein voor het beroemde kasteel. Volgens BSGE is het Gerecht eraan voorbij gegaan dat de benaming „Neuschwanstein” een geografische herkomstaanduiding is. Rekwirante BSGE verzoekt het Hof van Justitie om vernietiging van het arrest van het Gerecht EU, waarbij zij het beroep tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep heeft verworpen. Het Gerecht heeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven. Neuschwanstein kan geen aanduiding van de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren en diensten zijn.

IEF 17411

Wodkamerken niet voor "LHBT-drank" geregistreerd en moeten op naam van Russische staatsonderneming worden gezet

Hof Den Haag 9 jan 2018, IEF 17411; ECLI:NL:GHDHA:2018:13 (Spirits tegen FKP Sojuzplodoimport), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wodkamerken-niet-voor-lhbt-drank-geregistreerd-en-moeten-op-naam-van-russische-staatsonderneming-wor

Hof Den Haag 9 januari 2018, IEF 17411; ECLI:NL:GHDHA:2018:13 (Spirits tegen FKP Sojuzplodoimport) Merkenrecht. Zie tussenarrest [IEF 16025] en [IEF 14795]. Bij de beoordeling van de inbreukvordering dient de wijze van gebruik van het teken mee te wegen. Spirits heeft gesteld dat haar STOLI-merken door haar wijze van gebruik een moderne uitstraling hebben die afwijkt van de (ouderwetse) Russische uitstraling van het STOLICHNAYA-merk. Spirits' STOLI-wodka wordt specifiek gebruikt wordt en bestemd is voor een speciale doelgroep, de LHBT (lesbische, homo-, bi,- en transseksuelen)-gemeenschap, terwijl STOLICHNAYA bestemd is voor het gewone publiek. Echter Spirits heeft haar merk niet gedeponeerd voor “LHBT-drank”, maar voor (alcoholische) dranken in het algemeen. Het hof is van oordeel dat de dranken waarvoor de beide merken zijn ingeschreven naar hun aard bestemd zijn voor het grote publiek, voor wat betreft alcoholische dranken het grote publiek dat alcohol drinkt boven de 18 jaar en niet slechts voor personen behorend tot de LHBT-gemeenschap. Spirits wordt bevolen om de STOLICHNAYA- en MOSKOVKAYA-merken op naam van FKP (Russische staatsonderneming) te zetten. Nietigverklaring van latere merken van Spirits die STOLICHNAYA, MOSKOVSKAYA of STOLI bevatten. Inbreukverbod en nevenvorderingen toegewezen.

IEF 17407

Vordering tot vernietiging sigaretten in bodemprocedure afgewezen

Rechtbank Den Haag 3 jan 2018, IEF 17407; ECLI:NL:RBDHA:2018:4 (Philip Morris tegen World Freight Logistics), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-vernietiging-sigaretten-in-bodemprocedure-afgewezen

Rechtbank Den Haag 3 januari 2018, IEF 17407; ECLI:NL:RBDHA:2018:4 (Philip Morris tegen World Freight Logistics) Merkenrecht. Auteursrecht. Transitgoederen. In kort geding (zie IEF 15739) is Philip Morris de mogelijkheid geboden om in een bodemprocedure te bewijzen dat de sigaretten van WFL bestemd waren voor de Nederlandse markt, zodat zij de sigaretten kon doen vernietigen. De rechtbank passeert het bewijs dat Philip Morris hiertoe aandraagt wegens het ontbreken van onderbouwing. De vordering tot vernietiging van de sigaretten van Philip Morris wordt afgewezen en de vordering tot verval van het beslag wordt toegewezen.

IEF 17406

Converse ontkracht beroep op uitputting door erop te wijzen dat het om namaak gaat

Rechtbank Den Haag 3 jan 2017, IEF 17406; (Converse tegen Goeiemode en Van Caem), http://www.ie-forum.nl/artikelen/converse-ontkracht-beroep-op-uitputting-door-erop-te-wijzen-dat-het-om-namaak-gaat

Rechtbank Den Haag 3 januari 2018, IEF 17406 (Converse tegen Goeiemode en Van Caem) Merkenrecht. Uitputting. Goeiemode heeft in haar (web)winkels schoenen te koop aangeboden en verkocht met het uiterlijk van de schonen en de merken van Converse. Goeiemode heeft de schoenen ingekocht bij Van Caem Sports. Goeiemode en Van Caem Sports betogen dat het merkenrecht is uitgeput. Van Caem Sports en Goeiemode dragen de bewijslast van de uitputting en gemotiveerde betwisting volstaat voor Converse. Converse heeft het beroep op uitputting gemotiveerd betwist door er op te wijzen dat geen sprake is van authentieke waren, maar van namaakgoederen. Hiermee ontkracht Converse het beroep op uitputting. Daarmee staat de inbreuk door Goeiemode en Van Caem Sports vast. Staking in de EU en Benelux wordt bevolen, met toewijzing van nevenvorderingen.

IEF 17405

HR: Geen eigen etiket op de Primagaz-tank aangebracht, dus geen uitputting

Hoge Raad 5 jan 2018, IEF 17405; ECLI:NL:HR:2018:10 (Automobielbedrijf tegen Primagaz), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-geen-eigen-etiket-op-de-primagaz-tank-aangebracht-dus-geen-uitputting

HR 5 januari 2018, IEF 17405; IEFbe 2451; ECLI:NL:HR:2018:10 (Automobielbedrijf tegen Primagaz) Afvuljurisprudentie. Merkenrecht. Een vaste tank met het merk ‘Primagaz’ is op de exclusieve basis verhuurd. Merkinbreuk door hervulling van een aan de merkhouder in eigendom toebehorende gastank waarop Primagaz-merk is aangebracht.  In kort geding [IEF 12493] werd de vordering merkenrechtinbreuk wegens navullen toegewezen. Het Hof [IEF 16126] oordeelt dat er risico op merkinbreuk is voor het navullen van de tank. Het middel bestrijdt dat de oordelen dat eiseres (1) aldus het merk van Primagaz gebruikt, (2) dat geen sprake is van uitputting van het merkrecht van Primagaz en (3) dat door het ontbreken van aanvullende etikettering afbreuk kan worden gedaan aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk. Analyse van arresten BenGH (Shell/Walhout), HvJ EU Viking/Kosan IEF 9944, Interflora IEF 10209, en Winters/Red Bull IEF 10674. De Hoge Raad verwerpt het beroep, er is sprake van merkgebruik. Eiseres heeft geen eigen etiket op de tank heeft aangebracht, noch anderszins op voor ieder kenbare wijze duidelijk heeft gemaakt dat de tank is gevuld met gas dat van haar afkomstig is en niet van Primagaz, kan het beroep op uitputting niet baten .

IEF 17401

Er is een duidelijk visueel onderscheid tussen de stier van Jupiler en het hoofd van een paard van Buval

Belgische gerechten 12 dec 2017, IEF 17401; (Aldi tegen Inbev), http://www.ie-forum.nl/artikelen/er-is-een-duidelijk-visueel-onderscheid-tussen-de-stier-van-jupiler-en-het-hoofd-van-een-paard-van-b

Hof van beroep Brussel 12 december 2017, IEFbe 17401; IEFbe 2449 (Aldi tegen Inbev) Merkenrecht. Anders dan de Voorzitter van de Rechtbank van KH Brussel [IEFbe 1682] oordeelt het Hof van beroep dat het teken BUVAL, dat ALDI voor haar bierproduct gebruikt, niet inbreukmakend is op het teken JUPILER. Het Buval-teken neemt niet de determinerende kenmerken van het Jupiler-teken over. Er is geen gelijkenis tussen JUPILER en BUVAL. En er is een duidelijk visueel onderscheid tussen de stier van Jupiler en de hoofd en hals van een paard van Buval. Dat daarvoor dezelfde kleuren worden gebruik doet daar niets aan af. Er worden andere verkoopkanalen gebruikt. Zo is Buval-pilsbier is uitsluitend te koop aangeboden in haar Aldi-grootwarenhuizen, Jupiler-pilsbier wordt aangeboden in alle andere grootwarenhuizen en via de horeca. Het relevante publiek is eraan gewoon geworden om de kleuren rood, zwart en wit waar te nemen in verband met pilsbier; dat geldt ook voor schilden en dieren of delen daarvan.

IEF 17396

Verstekvonnis: pan-Europees inbreukverbod met brief aan professionele afnemers in de landstaal

Rechtbank Den Haag 20 dec 2017, IEF 17396; (Superdry Counterfeit EU-recall), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verstekvonnis-pan-europees-inbreukverbod-met-brief-aan-professionele-afnemers-in-de-landstaal

Rechtbank Den Haag 20 december 2017, IEF 17396 (DKH tegen Fashion Gate/Drent/Kauwgombal Holding) Verstekvonnis. Namaak. Gedaagden worden bevolen inbreuk op de Superdry merken in alle lidstaten van de EU te staken binnen twee dagen na betekening. Opgaveverplichting. Recall. Vernietiging. Gedaagde dienen, ieder afzonderlijk, aan hun professionel afnemers in de landstaal van de afnemer een brief te zenden met de opgegeven tekst.