Merkenrecht

IEF 16894

Limburg leent logo van Unilever

Juni 2017. “Heb ik dat niet eerder gezien? … Dat klopt. Meer dan eens. Unilever heeft namelijk ook zo’n logo”. MarketingOnline.nl, een website van de gezaghebbende Adfo Groep, is onverbiddelijk: dat nieuwe logo van de provincie Limburg is gewoon gejat van Unilever. Ook de reacties van lezers spreken boekdelen: “Te pijnlijk voor woorden” en “Best schaamteloos”.

GELIJKENIS
Net als het logo van Unilever uit 2004 is het begin juni gelanceerde beeldmerk van Limburg opgebouwd uit een groot aantal kleinere symbolen. Het vertoont inderdaad een flinke gelijkenis met het Unilever-merk. Daan de Haan, de ontwerper van het logo, zegt te kunnen begrijpen dat mensen het blauwe logo als kopie zien. “Echter, zoom je in op de losse elementen dan gaat de vergelijking niet op”, aldus De Haan. “Ik heb het in vele kleurvariaties voorgesteld, maar doordat in eerste instantie een blauwe variant naar buiten is gebracht wordt het idee van een kopie helaas versterkt”.

MEER ASSEMBLAGE-LOGO’S
Overigens is het design volgens de Haan helemaal niet zo uniek. “Unilever was denk ik een pionier met deze vorm. Sinds de beginjaren 2000 is het langzaam een stroming geworden voor grafische oplossingen voor beeldmerken”. En inderdaad, in 2011 publiceerde branding-deskundige Martien Heijmink al eens een flinke verzameling vergelijkbare logo’s. Zo’n beeldmerk blijkt zelfs een eigen naam te hebben: assemblage-logo.

NIET TE BESCHERMEN IDEE?
Maar of Unilever juridisch ook een punt heeft, is maar helemaal de vraag. Het zou goed kunnen zijn dat een assemblage-logo nu typisch zo’n voorbeeld is van een niet te beschermen idee. Zolang de concrete uitvoering van het idee maar voldoende verschilt, is er juridisch niets aan de hand. Unilever heeft inmiddels ook kennisgenomen van het logo en zegt zich te beraden.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de Volkskrant op 22-06-17.

IEF 16890

Conclusie AG: Louboutin-zoolmerk kan getoetst worden aan 'wezenlijke waarde'-toets, zonder rekening te houden met reputatie

HvJ EU 22 jun 2017, IEF 16890; ECLI:EU:C:2017:495 (Louboutin tegen van Haren), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-louboutin-zoolmerk-kan-getoetst-worden-aan-wezenlijke-waarde-toets-zonder-rekening-te-h

Conclusie AG HvJ EU 22 juni 2017, IEF 16890; IEFbe 2219; C‑163/16, ECLI:EU:C:2017 (Louboutin tegen van Haren) Merkenrecht. Van Haren vordert nietigverklaring en doorhaling van het Benelux rode zoolmerk. Wezenlijke waarde van de waar kan worden toegepast op zool-merk bestaande uit vorm van een product in een bepaalde kleur. HvJ EU:

„Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing kan zijn op een teken bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur. Het begrip vorm die ‚een wezenlijke waarde geeft’ aan de waar in de zin van deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op de intrinsieke waarde van de vorm en hierbij mag geen rekening worden gehouden met de reputatie van het merk of van de houder ervan.”

IEF 16891

Octrooi-, merk- en auteursrechtinbreuk lamparmaturen

Rechtbank Den Haag 21 jun 2017, IEF 16891; ECLI:NL:RBDHA:2017:6743 (Hygro tegen Futurecare c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-merk-en-auteursrechtinbreuk-lamparmaturen

Rechtbank Den Haag 21 juni 2017, IEF 16891; ECLI:NL:RBDHA:2017:6743 (Hygro tegen Futurecare c.s.) Merkenrecht. Auteursrecht. Zie eerder: IEF 15403 en IEF 14982. De Australische onderneming Hygro houdt zich bezig met de verkoop van de door haar ontwikkelde “Adjust-A-Wings” lamparmaturen. Na staking van de leveringen aan Futurecare c.s. besloot het bedrijf zelf lamparmaturen aan te bieden onder de naam “Adjust-A-Shades”. Hygro vordert met succes de staking octrooi-, merk- en auteursrechtinbreuk. Nu Futurecare c.s. niet heeft betwist dat de armaturen die zij heeft verhandeld onder de beschermingsomvang van het octrooi vielen, staat daarmee de octrooi-inbreuk vast. De gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermt: producten zijn met een kopie van de gebruiksaanwijzing van Hygro verhandeld.  

 

IEF 16881

Bewijslast m.b.t. uitputting merk ligt mogelijk bij merkhouder zelf

Rechtbank Den Haag 20 jun 2017, IEF 16881; ECLI:NL:RBDHA:2017:6675 (TrendyHair c.s. tegen Shops4youonline c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijslast-m-b-t-uitputting-merk-ligt-mogelijk-bij-merkhouder-zelf

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 juni 2017, IEF 16881 (TrendyHair c.s. tegen Shops4youonline c.s.) Vonnis in kort geding. Merkenrecht. Farouk produceert en verhandelt haarverzorgingsproducten en is houdster van de Farouk-merken. De volgende Uniewoordmerken vallen hier onder: BIOSILK, CHI, CHI INFRA en DEEP BRILLIANCE. TrendyHair importeert deze producten en distribueert ze vervolgens. Shops4youonline verkoopt haarverzorgingsproducten. TrendyHair c.s. vorderen dat Shops4youonline c.s. de merkinbreuk staken. De merkinbreuk is niet aannemelijk nu TrendyHair c.s. geen stukken in het geding gebracht hebben waaruit het gestelde merkinbreuk zou kunnen volgen. Bewijslast ligt bij TrendyHair c.s.. Het is onvoldoende zeker dat de bodemrechter de bewijslast van uitputting van de merkrechten bij Shops4youonline c.s. zal leggen, nu aannemelijk is dat reëel gevaar bestaat dat de handelspraktijken van TrendyHair c.s. de nationale markt afschermen. De Rechtbank wijst de vorderingen af.

IEF 16874

Hof bevestigt bestreden vonnis nietigheid Triple Barrel woord- en beeldmerken

Belgische gerechten 3 nov 2014, IEF 16874; (Sport Loisirs Industrie tegen Eurautomat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-bestreden-vonnis-nietigheid-triple-barrel-woord-en-beeldmerken

Hof van Beroep Gent 3 november 2014 & Rechtbank van Koophandel Gent 13 december 2012, IEF 16874; IEFbe 2210 (Sport Loisirs Industrie tegen Eurautomat) Merkenrecht. Auteursrecht. Splin is gespecialiseerd in het maken en op de markt brengen van elektronische bingo's, waaronder de belangrijkste, "Montana". Hier kun je onder andere het spel "TRIPLE BARREL" op spelen waar Splin een woord- en beeldmerk op heeft. Verder claimt Splin houder te zijn van de auteursrechten op de grafische vormgeving van de spellen van "Montana". Concurrent Eurautomat ontwikkelt ook bingo's en brengt ze op de markt. Partijen beschuldigen elkaar over en weer van inbreuken op hun beweerde intellectuele rechten. Hof bevestigt het bestreden vonnis dat de merken van Splin nietig zijn, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Er is daarom geen merkinbreuk van Eurautomat. Splin komt tevens geen auteursrechten toe op de grafische vormgeving van de spellen.

Leestip: r.o. 14 t/m 16.

IEF 16873

Holy Cow Everest maakt inbreuk op woord- en beeldmerk New Holy Cow

Belgische gerechten 21 nov 2014, IEF 16873; (Jamuna tegen Muktinath), http://www.ie-forum.nl/artikelen/holy-cow-everest-maakt-inbreuk-op-woord-en-beeldmerk-new-holy-cow

Rechtbank van Koophandel Brussel 21 november 2014, IEF 16873; IEFbe 2209 (Jamuna tegen Muktinath) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres is houdster van het beeldmerk "New Holy Cow" bestaande uit voormelde woorden en een logo waarop een koe met een aureool wordt uitgebeeld. Dit is tevens de handelsnaam van het Indische restaurant van eiseres. Verweerster heeft een Indisch restaurant met als handelsnaam "Holy Cow Everest", niet ver van eiseres vandaan. Zij heeft tevens een uithangbord van een koe met een aureool. De rechter besluit dat het woord/beeldteken van verweerster overeenstemt met het merk van eiseres en dat mede door gebruik voor identieke diensten, het relevante publiek kan menen dat waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Dit verwarringsgevaar geldt tevens voor de handelsnaam.

Leestip: r.o. 38, 40 t/m 42, 50 en 59.

IEF 16872

Vassico maakt inbreuk op Gemeenschapsmerk Vasco

Belgische gerechten 22 okt 2014, IEF 16872; (Vasco tegen Vassico), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vassico-maakt-inbreuk-op-gemeenschapsmerk-vasco

Rechtbank van Koophandel Brussel 22 oktober 2014, IEF 16872; IEFbe 2207 (Vasco tegen Vassico) Merkenrecht. Vasco is een bedrijf dat zich bezighoudt met designradiatoren en ventilatiesystemen. Vasco heeft o.a. het woordmerk "VASCO". Vassico houdt zich tevens bezig met ventilatiesystemen en heeft als handels- en vennootschapsnaam Vassico. Vasco stelt dat Vassico inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerk "VASCO". De rechter stelt dat er een grote mate van visuele overeenstemming bestaat tussen de VASCO-woordmerken en het VASSICO-woordteken. Vassico maakt inbreuk op het Gemeenschapsmerk "VASCO" en wordt bevolen elk gebruik van "VASSICO" in het economisch verkeer in de EU te staken.


Leestip: r.o. 43 en 54.

IEF 16870

Rechtbank Amsterdam bevoegd: gebruik van website en social media is uiting gericht op Nederland

Rechtbank Amsterdam 14 jun 2017, IEF 16870; (Link Advocaten tegen Linq Advocaten), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-amsterdam-bevoegd-gebruik-van-website-en-social-media-is-uiting-gericht-op-nederland

Rechtbank Amsterdam 14 juni 2017, IEF 16870 (Link Advocaten tegen Linq Advocaten) Vonnis in incident. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Link Advocaten voert sinds 2012 een advocatenpraktijk in Amsterdam en Amersfoort en is sinds 2016 tevens houdster van het Benelux-woordmerk Link Advocaten. Linq Advocaten voert sinds 2016 een advocatenpraktijk, kantoorhoudend in Roermond en maakt gebruik van de website www.linqadvocaten.nl, en is actief op Twitter, Facebook, Linked-in en Google+ onder dezelfde naam. Link Advocaten vordert een verklaring voor recht dat Linq Advocaten inbreuk maakt op de handelsnaam en het merk Link Advocaten. Verder wordt het staken en gestaakt houden van de handels- en domeinnaam van Linq Advocaten gevorderd. Linq Advocaten vordert in incident dat de rechtbank Amsterdam zich onbevoegd verklaart nu zij kantoor houdt in Roermond. Nu Linq Advocaten gebruikt maakt van de website, Twitter, Facebook, Linked-in en Google+ zijn haar uitingen gericht op heel Nederland, waardoor de gestelde inbreuken mede plaatsvinden in Amsterdam. Rechtbank Amsterdam acht zich bevoegd.