Merkenrecht

IEF 17635

Vrijwaring succesvol voor inbreuk met Superdry-hoodies

Rechtbank Den Haag 11 apr 2018, IEF 17635; ECLI:NL:RBDHA:2018:4200 (DKH tegen Hermanex en Hermanex tegen Microsell cs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vrijwaring-succesvol-voor-inbreuk-met-superdry-hoodies

Rechtbank Den Haag 11 april 2018, IEF 17635; ECLI:NL:RBDHA:2018:4200 (DKH tegen Hermanex en Hermanex tegen Microsell cs) Merkenrecht. Vrijwaring. DKH is houdster van Superdry-merken. Stellende dat Hermanex met het aanbieden van de (namaak)hoodies inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten heeft DKH in deze procedure in eerste instantie een inbreukverbod. De rechtbank leest in de eiswijziging dat niet alleen het petitum, maar ook de grondslag is gewijzigd; niet langer gebaseerd op merkinbreuk maar op de inmiddels tussen partijen tot stand gekomen vaststellingsovereenkomst. De recthbank veroordeelt Microsell en [A] ieder hoofdelijk aan Hermanex te betalen al hetgeen waartoe Hermanex in de hoofdzaak (merkinbreuk) jegens DKH is veroordeeld.

IEF 17626

Staking 'KvK-uittrekselpraktijk' en opgave doen van mogelijk inbreukmakende KvK-domeinnamen

Rechtbank Noord-Holland 5 apr 2018, IEF 17626; (KvK ZBO tegen F-Touch Payrolling hodn Hethandelsregister.nl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/staking-kvk-uittrekselpraktijk-en-opgave-doen-van-mogelijk-inbreukmakende-kvk-domeinnamen
kvk uittreksels

Vrz. Rechtbank Noord-Holland 5 april 2018, IEF 17626 (KvK ZBO tegen F-Touch Payrolling hodn Hethandelsregister.nl) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. F-Touch bood onder de domeinnaam www.kavk.nl "uittreksels" aan met informatie uit het handelsregister van de KvK. F-touch maakt gebruik van de adwords KVK en Handelsregister. Deze woordmerken zijn van KvK en zij heeft geen toestemming gegeven. F-touch pleegt merkinbreuk ex sub a. Ook is voldoende aannemelijk geworden dat de uittreksel die F-Touch verstrekt geen originele uittreksels zijn, maar bewerkte uittreksels waar extra financiële informatie aan is toegevoegd. Bevel tot staking van deze praktijk, overdracht van de domeinnamen om niet en F-Touch wordt bevolen om volledig overzicht te verstrekken van alle mogelijk inbreukmakende of mogelijk onrechtmatige domeinnamen die zij in haar bezit heeft. Opgaveplicht.

IEF 17613

Merk STOFFENMANAGER voor gevaarlijke stoffen applicatie nietig

Rechtbank Den Haag 28 mrt 2018, IEF 17613; (Cosanta tegen Caesar; Cosanta tegen Chemrade), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merk-stoffenmanager-voor-gevaarlijke-stoffen-applicatie-nietig

Rechtbank Den Haag 28 maart 2018, IEF 17613; IEF 2539 (Cosanta tegen Caesar; Cosanta tegen Chemrade) Merkenrecht. Cosanta geeft advies op het gebied van gevaarlijke stoffen en levert een softwareapplicatie met de naam STOFFENMANAGER. De eerste versie is in opdracht van Ministerie SZW door TNO, Arbo Unie en Beco ontwikkeld en als gratis open source software aangeboden. Cosanta stelt dat Caesar Consult en ChemRADE op ontoelaatbare wijze gebruik maken van het merk STOFFENMANAGER. Vorderingen worden afgewezen. In reconventie wordt merk STOFFENMANAGER nietig verklaard. Het woordbestanddeel 'stoffen' verwijst naar de gevaarlijke stoffen waarvan de applicatie Stoffenmanager de risico's in kaart brengt. Het woordbestanddeel 'manager' verwijst naar de structurering van informatie omtrent deze stoffen, teneinde de blootstelling aan deze stoffen te kunnen beoordelen en beheersen. Er is geen sprake van inburgering voor noch misleiding wegens het gebruik van de term STOFFENMANAGER.

IEF 17584

Geen doorhaling kleurmerk, want paarse inhalator is ingeburgerd

Belgische gerechten 12 jul 2018, IEF 17584; (Sandoz tegen Glaxo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-doorhaling-kleurmerk-want-paarse-inhalator-is-ingeburgerd
Sandoz Glaxo inhalator

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 juli 2017, IEF 17584; IEFbe 2520 (Sandoz tegen Glaxo) Sandoz vordert nietigverklaring en doorhaling van het Benelux(kleur)merk 0977861 van Glaxo. De tegenvordering is te verklaren voor recht dat de aangekondigde conditionering van Airflusal en de inhalator inbreuk plegen op haar merk. Het Kleurmerk met PMS-codering Violet 2587 C werd bijna 16 jaar na commercialisering van Seretide ingediend en ingeschreven. De aangekondigde paarse inhalator heeft door inburgering onderscheidend vermogen gekregen. De vordering wordt afgewezen. De marketingcampagnes hebben, gelet op de afwezigheid van vrije verkrijgbaarheid in de handel, als belangrijkste doelpubliek de artsen en apotheken, die niet in de eerste plaats hun keuze op basis van kleur zullen bepalen. De tegenvordering wordt afgewezen als ongegrond.

IEF 17570

Uniebeeldmerk LaMafia vergoelijkt illegale activiteiten, het merk beledigt elke persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel

Gerecht EU (voorheen GvEA) 15 mrt 2018, IEF 17570; ECLI:EU:T:2018:146 (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uniebeeldmerk-lamafia-vergoelijkt-illegale-activiteiten-het-merk-beledigt-elke-persoon-met-een-gemid
LaMafia se sienta a la mesa

Gerecht EU 15 maart 2018, IEF 175 ; IEFbe 2514; ECLI:EU:T:2018:146 (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk La Mafia SE SIENTA A LA MESA ('De Mafia gaat aan tafel'). Absolute weigeringsgrond. Strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden. De maffia in verband brengen met voorstellingen van gezelligheid en ontspanning die door het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd worden verbeeld, draagt er zodoende toe bij dat de illegale activiteiten van deze criminele organisatie worden vergoelijkt. Zoals het EUIPO en de Italiaanse Republiek aanvoeren, kan de associatie van het woordelement „la mafia” met de andere elementen van het betwiste merk daarom een in zijn geheel positief beeld schetsen van de daden van de maffia en de waarneming van de criminele activiteiten van die organisatie vergoelijken. Het betwiste merk schokt of beledigt niet alleen de slachtoffers van die criminele organisatie en hun gezinsleden maar ook elke persoon die op het grondgebied van de Unie met dat merk wordt geconfronteerd en een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel heeft.

 

IEF 17561

Totaalindruk "Bottenvormige patroon" op schoenzool is te banaal

Rechtbank Den Haag 14 mrt 2018, IEF 17561; ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 (Footsie-Gold Star tegen Birckenstock), http://www.ie-forum.nl/artikelen/totaalindruk-bottenvormige-patroon-op-schoenzool-is-te-banaal
Birckenstock

Rechtbank Den Haag 14 maart 2018, IEF 17561; IEFbe 2509; ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 (Footsie-Gold Star tegen Birckenstock) Merkenrecht. Doorhaling. Footsie is fabrikant van orthopedische schoenen, sandalen en slippers. Birckenstock doet dat ook en heeft een anatomsich gevormd voetbed ontwikkeld. Zij is houdster van internationaal beeldmerk, dat niet als Uniemerk is ingeschreven vanwege ontbreken van onderscheidend vermogen. Footsie vordert met succes de nietigverklaring en schrapping uit het Benelux merkenregister voor zover dit merk in klasse 10 en 25 is ingeschreven. De stelling is uitsluitend uitgewerkt voor “(orthopedische) schoenen, al dan niet van leer” en daarmee nauw samenhangende waren, zoals onderdelen voor schoenen, inlegzolen e.d. zonder nadere toelichting. Het merk blijft slechts overeind voor klasse 10 chirurgische materialen en kunstledematen en klasse 18 paraplu's, beauty cases en (rij)zweepjes. De door het "bottenvormige patroon" opgeroepen totaalindruk is banaal en geeft niet meer weer dan de som van de bestanddelen.  Het marktonderzoek toont geen inburgering aan in de Benelux met 46% Nederlandse respondenten die niet spontaan, maar uit elf kenmerken kon kiezen, aangaf dat het speciale patroon op de schoenzool bij.

IEF 17556

Beeldmerk met valutasymbolen "€" en "$" niet beschrijvend dus onterecht geweigerd

Gerecht EU (voorheen GvEA) 8 mrt 2018, IEF 17556; T-665/16 (Cinkciarz.pl tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beeldmerk-met-valutasymbolen-en-niet-beschrijvend-dus-onterecht-geweigerd

Gerecht EU 8 maart 2018, IEF 17556; IEFbe 2503; T-665/16 (Cinkciarz.pl tegen EUIPO) Merkenrecht. Via het persbericht: Het Gerecht vernietigt de weigering om een beschrijvend beeldmerk met de valutasymbolen "€" en "$" in te schrijven. Het EUIPO heeft het beschrijvende karakter van het teken onderzocht zonder te verwijzen naar de waren en diensten waarop dit teken betrekking heeft. Zelfs indien de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft verband houden met valutatransacties, wordt in de bestreden beschikking niet duidelijk vermeld waarom het EUIPO van oordeel was dat het merk het relevante publiek onmiddelijk in staat zou stellen een beschrijving van alle betrokken waren en diensten waar te nemen.  

IEF 17555

'Making It Happen Now' hoeft niet te worden gestaakt of overgedragen

Rechtbank Midden-Nederland 7 mrt 2018, IEF 17555; ECLI:NL:RBMNE:2018:782 (Making It Happen Now), http://www.ie-forum.nl/artikelen/making-it-happen-now-hoeft-niet-te-worden-gestaakt-of-overgedragen

Rechtbank Midden-Nederland 7 maart 2018, IEF 17555; ECLI:NL:RBMNE:2018:782 (Making It Happen Now) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Partijen hebben gezamenlijk onder de naam 'Making it happen now' een vastgoedevenement georganiseerd. Vier jaar later wordt de stekker uit de samenwerking getrokken. Tot zover lijken partijen het met elkaar eens te zijn. Wat betreft andere feiten in de zaak staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. Eiseres vordert gedaagde te veroordelen het gebruik van de domeinnaam www.makingithappennow.nl, de handelsnaam 'Making It Happen Now' en het beeldmerk te staken, de domeinnaam over te dragen en de handelsnaam en het beeldmerk uit te schrijven. Eiseres heeft onvoldoende onderbouwd dat zij de handelsnaam reeds gebruikte voordat gedaagde de handelsnaam is gaan gebruiken. Omdat is vastgesteld dat er op het moment van registratie van de domeinnaam geen sprake was van handelsnaamgebruik door eiseres, was de registratie van de domeinnaam door gedaagde niet onrechtmatig. Op basis van de overgelegde stukken kan niet worden vastgesteld dat het beeldmerk al door eiseres werd gebruikt ter onderscheiding van hun diensten voorafgaand aan het depot door gedaagde. Daarbij komt dat het enkele weten of behoren te weten van het bestaan van het ‘voorgebruik’ niet langer voldoende is om van een depot te kwader trouw te spreken. De vorderingen worden afgewezen.